Homestaffpeople

ENCIK MOHD SHUKRI BIN AWANG

ENCIK MOHD SHUKRI BIN AWANG
ENCIK MOHD SHUKRI BIN AWANG
JA36 PENOLONG JURUTERA KANAN
Bahagian Pengurusan Organisasi
Pejabat Pendaftar
AWARD

ANUGERAH TAAT SETIA

2020 UTHM

Nota:
  • Graf di atas menunjukkan bilangan kursus yang dihadiri staf mengikut tahun.
  • Semua kategori kursus diambilkira dan dipaparkan di CV kecuali Majlis Rasmi Universiti.