Homestaffpeople

ENCIK MOHAMAD SIDIQ BIN MOHD BASIR

ENCIK MOHAMAD SIDIQ BIN MOHD BASIR
ENCIK MOHAMAD SIDIQ BIN MOHD BASIR
JA29 PENOLONG JURUTERA
Kluster Sains Gunaan dan Teknologi
Pejabat Pengurusan Makmal
Nota:
  • Graf di atas menunjukkan bilangan kursus yang dihadiri staf mengikut tahun.
  • Semua kategori kursus diambilkira dan dipaparkan di CV kecuali Majlis Rasmi Universiti.