Homestaffpeople

PUAN SITI ROHAYU BINTI ABDUL LATIB

PUAN SITI ROHAYU BINTI ABDUL LATIB
PUAN SITI ROHAYU BINTI ABDUL LATIB
N19 PEMBANTU EKSEKUTIF
Bahagian Pengurusan Geran
Pusat Pengurusan Penyelidikan
Nota:
  • Graf di atas menunjukkan bilangan kursus yang dihadiri staf mengikut tahun.
  • Semua kategori kursus diambilkira dan dipaparkan di CV kecuali Majlis Rasmi Universiti.