Homestaffpeople

PUAN SITI ZARAH BINTI IMAM TOHIT

PUAN SITI ZARAH BINTI IMAM TOHIT
PUAN SITI ZARAH BINTI IMAM TOHIT
JA29 PENOLONG JURUTERA
Kluster Sains Gunaan dan Teknologi
Pejabat Pengurusan Makmal
AWARD

ANUGERAH JASA BAKTI

2021 UTHM

Nota:
  • Graf di atas menunjukkan bilangan kursus yang dihadiri staf mengikut tahun.
  • Semua kategori kursus diambilkira dan dipaparkan di CV kecuali Majlis Rasmi Universiti.