Homestaffpeople

Dr. NUR SOFURAH BINTI MOHD FAIZ

Dr. NUR SOFURAH BINTI MOHD FAIZ
Dr. NUR SOFURAH BINTI MOHD FAIZ
DS52 PENSYARAH KANAN
Jabatan Ikhtisas Pendidikan Dan Siswazah
Fakulti Pendidikan Teknikal Dan Vokasional
AWARD

ANUGERAH PERKHIDMATAN CEMERLANG

2017 UTHM

Nota:
  • Graf di atas menunjukkan bilangan kursus yang dihadiri staf mengikut tahun.
  • Semua kategori kursus diambilkira dan dipaparkan di CV kecuali Majlis Rasmi Universiti.