Homestaffpeople

Dr. SONIA

Dr. SONIA
Dr. SONIA
DS45 PENSYARAH
Jabatan Siswazah
Fakulti Pengurusan Teknologi Dan Perniagaan
Nota:
  • Graf di atas menunjukkan bilangan kursus yang dihadiri staf mengikut tahun.
  • Semua kategori kursus diambilkira dan dipaparkan di CV kecuali Majlis Rasmi Universiti.