Homestaffpeople

ENCIK RADEN HASLIN SOPHIAN BIN RADEN HASSAN

ENCIK RADEN HASLIN SOPHIAN BIN RADEN HASSAN
ENCIK RADEN HASLIN SOPHIAN BIN RADEN HASSAN
N11 PEMBANTU OPERASI
Unit Pentadbiran dan HELWA
Pusat Islam
AWARD

ANUGERAH KHAS PANEL PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA

2019 UTHM

Nota:
  • Graf di atas menunjukkan bilangan kursus yang dihadiri staf mengikut tahun.
  • Semua kategori kursus diambilkira dan dipaparkan di CV kecuali Majlis Rasmi Universiti.