Homestaffpeople

PUAN SITI SALWAH BINTI TUMIN

PUAN SITI SALWAH BINTI TUMIN
PUAN SITI SALWAH BINTI TUMIN
N11 PEMBANTU OPERASI
Pejabat Am
Pejabat Persekitaran, Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan
AWARD

ANUGERAH PERKHIDMATAN CEMERLANG

2018 UTHM

Nota:
  • Graf di atas menunjukkan bilangan kursus yang dihadiri staf mengikut tahun.
  • Semua kategori kursus diambilkira dan dipaparkan di CV kecuali Majlis Rasmi Universiti.