Homestaffpeople

Dr. MUHAMMAD SUFI BIN ROSLAN

Dr. MUHAMMAD SUFI BIN ROSLAN
Dr. MUHAMMAD SUFI BIN ROSLAN
DS51 PENSYARAH KANAN
Jabatan Sains Dan Matematik
Pusat Pengajian Diploma
AWARD

International Open Acess Week 2022

2022 Elsevier

Nota:
  • Graf di atas menunjukkan bilangan kursus yang dihadiri staf mengikut tahun.
  • Semua kategori kursus diambilkira dan dipaparkan di CV kecuali Majlis Rasmi Universiti.