Homestaffpeople

ENCIK SUFIAN BIN ABDUL RAHIM

ENCIK SUFIAN BIN ABDUL RAHIM
ENCIK SUFIAN BIN ABDUL RAHIM
C22 PEMBANTU MAKMAL KANAN (TBK)
Kluster Sains Gunaan dan Teknologi
Pejabat Pengurusan Makmal
AWARD

ANUGERAH TAAT SETIA

2017 UTHM

Nota:
  • Graf di atas menunjukkan bilangan kursus yang dihadiri staf mengikut tahun.
  • Semua kategori kursus diambilkira dan dipaparkan di CV kecuali Majlis Rasmi Universiti.