Homestaffpeople

Ts. Dr. SITI SUHANA BINTI JAMAIAN

Ts. Dr. SITI SUHANA BINTI JAMAIAN
Ts. Dr. SITI SUHANA BINTI JAMAIAN
DS51 PENSYARAH KANAN
Panel Bidang Matematik
Fakulti Sains Gunaan dan Teknologi
AWARD

ANUGERAH JASA BAKTI

2018 UTHM

Nota:
  • Graf di atas menunjukkan bilangan kursus yang dihadiri staf mengikut tahun.
  • Semua kategori kursus diambilkira dan dipaparkan di CV kecuali Majlis Rasmi Universiti.