Homestaffpeople

Dr. SURIANA BINTI SALIMIN
Dr. SURIANA BINTI SALIMIN
PENSYARAH KANAN (DS51)
PENYELIDIK UTAMA
Fakulti Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik
KETUA KUMPULAN FOKUS (FG)
Fakulti Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik