Homestaffpeople

ENCIK MOHAMAD SYAFAAT BIN MOHD SAID

ENCIK MOHAMAD SYAFAAT BIN MOHD SAID
ENCIK MOHAMAD SYAFAAT BIN MOHD SAID
KP11 PENGAWAL KESELAMATAN
Bahagian Keselamatan
Pejabat Pendaftar
Nota:
  • Graf di atas menunjukkan bilangan kursus yang dihadiri staf mengikut tahun.
  • Semua kategori kursus diambilkira dan dipaparkan di CV kecuali Majlis Rasmi Universiti.