Homestaffpeople

Dr. SYAHIRA BINTI MANSUR
Dr. SYAHIRA BINTI MANSUR
PENSYARAH KANAN (DS51)

Panel Bidang Matematik
Fakulti Sains Gunaan dan Teknologi

KETUA JABATAN
Pusat Pembangunan dan Kecemerlangan Akademik
PENYELIDIK UTAMA
Fakulti Sains Gunaan dan Teknologi