Homestaffpeople

ENCIK MOHAMAD SYAH RIZAL BIN ABDULLAH

ENCIK MOHAMAD SYAH RIZAL BIN ABDULLAH
ENCIK MOHAMAD SYAH RIZAL BIN ABDULLAH
JA29 PENOLONG JURUTERA
Teknologi Kejuruteraan Elektrik dan Multimedia
Pejabat Pengurusan Makmal
Nota:
  • Graf di atas menunjukkan bilangan kursus yang dihadiri staf mengikut tahun.
  • Semua kategori kursus diambilkira dan dipaparkan di CV kecuali Majlis Rasmi Universiti.