Homestaffpeople

ENCIK SYAHRUL NIZAM BIN LUKMAN

ENCIK SYAHRUL NIZAM BIN LUKMAN
ENCIK SYAHRUL NIZAM BIN LUKMAN
S44 PEGAWAI PSIKOLOGI KANAN (F)
Pejabat Am
Pusat Kaunseling Universiti
AWARD

ANUGERAH JASA BAKTI

2016 UTHM

Nota:
  • Graf di atas menunjukkan bilangan kursus yang dihadiri staf mengikut tahun.
  • Semua kategori kursus diambilkira dan dipaparkan di CV kecuali Majlis Rasmi Universiti.