Homestaffpeople

Ts. Dr. SIM SY YI
Ts. Dr. SIM SY YI
PENSYARAH KANAN (DS51)

Jabatan Kejuruteraan Elektrik
Fakulti Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik

PENYELIDIK UTAMA
Fakulti Teknologi Kejuruteraan
PENYELIDIK UTAMA
Fakulti Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik
KETUA KUMPULAN FOKUS (FG)
Fakulti Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik