Homestaffpeople

PROF. Dr. ABDUL TALIB BIN BON

PROF. Dr. ABDUL TALIB BIN BON
PROF. Dr. ABDUL TALIB BIN BON
VK7 PROFESOR
Jabatan Pengurusan Pengeluaran Dan Operasi
Fakulti Pengurusan Teknologi Dan Perniagaan
AWARD

ANUGERAH TAAT SETIA

2019 UTHM

Nota:
  • Graf di atas menunjukkan bilangan kursus yang dihadiri staf mengikut tahun.
  • Semua kategori kursus diambilkira dan dipaparkan di CV kecuali Majlis Rasmi Universiti.