Homestaffpeople

ENCIK TARIKAT BIN SALAM

ENCIK TARIKAT BIN SALAM
ENCIK TARIKAT BIN SALAM
KP16 KETUA PENGAWAL KESELAMATAN
Bahagian Keselamatan
Pejabat Pendaftar
AWARD

ANUGERAH KHAS PANEL PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA

2021 UTHM

Nota:
  • Graf di atas menunjukkan bilangan kursus yang dihadiri staf mengikut tahun.
  • Semua kategori kursus diambilkira dan dipaparkan di CV kecuali Majlis Rasmi Universiti.