Homestaffpeople

ENCIK MOHD TASLIM BIN PARNI

ENCIK MOHD TASLIM BIN PARNI
ENCIK MOHD TASLIM BIN PARNI
N22 PEMBANTU TADBIR (P/O) KANAN (TBK)
Pejabat Am
Pusat Kaunseling Universiti
AWARD

ANUGERAH PERKHIDMATAN CEMERLANG

2020 UTHM

Nota:
  • Graf di atas menunjukkan bilangan kursus yang dihadiri staf mengikut tahun.
  • Semua kategori kursus diambilkira dan dipaparkan di CV kecuali Majlis Rasmi Universiti.