Homestaffpeople

ENCIK USULOUDIN BIN HAMZAH

ENCIK USULOUDIN BIN HAMZAH
ENCIK USULOUDIN BIN HAMZAH
DV36 PENOLONG PENGAJAR
Jabatan Kemahiran Dan Profesional
Fakulti Pendidikan Teknikal Dan Vokasional
AWARD

ANUGERAH KHAS PANEL PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA

2017 UTHM

Nota:
  • Graf di atas menunjukkan bilangan kursus yang dihadiri staf mengikut tahun.
  • Semua kategori kursus diambilkira dan dipaparkan di CV kecuali Majlis Rasmi Universiti.