Homestaffpeople

ENCIK MUHAMAD UZMA BIN RADZI

ENCIK MUHAMAD UZMA BIN RADZI
ENCIK MUHAMAD UZMA BIN RADZI
N19 PEMBANTU TADBIR (P/O)
Pejabat Am
Pejabat Pemasaran dan Komunikasi Korporat
Nota:
  • Graf di atas menunjukkan bilangan kursus yang dihadiri staf mengikut tahun.
  • Semua kategori kursus diambilkira dan dipaparkan di CV kecuali Majlis Rasmi Universiti.