Homestaffpeople

Ts. NG WEE FERN

Ts. NG WEE FERN
Ts. NG WEE FERN
N44 PENOLONG PENDAFTAR KANAN
Pejabat Am
Pusat Inovasi dan Pengkomersilan
AWARD

PINGAT AM PERTAHANAN AWAM (PAP)

2022 ANGKATAN PERTAHANAN AWAM MALAYSIA

Nota:
  • Graf di atas menunjukkan bilangan kursus yang dihadiri staf mengikut tahun.
  • Semua kategori kursus diambilkira dan dipaparkan di CV kecuali Majlis Rasmi Universiti.