Homestaffpeople

ENCIK MOHD YUSOF BIN MOHD NOR

ENCIK MOHD YUSOF BIN MOHD NOR
ENCIK MOHD YUSOF BIN MOHD NOR
JA29 PENOLONG JURUTERA
Kluster Sains Gunaan dan Teknologi
Pejabat Pengurusan Makmal
AWARD

ANUGERAH JASA BAKTI

2012 UTHM

Nota:
  • Graf di atas menunjukkan bilangan kursus yang dihadiri staf mengikut tahun.
  • Semua kategori kursus diambilkira dan dipaparkan di CV kecuali Majlis Rasmi Universiti.