Homestaffpeople

PROF. Ts. Dr. ZAIDI BIN EMBONG
PROF. Ts. Dr. ZAIDI BIN EMBONG
PROFESOR (VK7)

Panel Bidang Fizik
Fakulti Sains Gunaan dan Teknologi

PENYELIDIK UTAMA
Institut Kejuruteraan Integrasi