Homestaffpeople

Sr. ZAILAWATI BINTI KHALID

Sr. ZAILAWATI BINTI KHALID
Sr. ZAILAWATI BINTI KHALID
DS51 FELO INDUSTRI
Jabatan Pengurusan Pembinaan
Fakulti Pengurusan Teknologi Dan Perniagaan
Nota:
  • Graf di atas menunjukkan bilangan kursus yang dihadiri staf mengikut tahun.
  • Semua kategori kursus diambilkira dan dipaparkan di CV kecuali Majlis Rasmi Universiti.