Homestaffpeople

Tc. MOHD ZAINUDDIN BIN HAMIS

Tc. MOHD ZAINUDDIN BIN HAMIS
Tc. MOHD ZAINUDDIN BIN HAMIS
JA29 PENOLONG JURUTERA
Bahagian Mekanikal
Pejabat Pembangunan dan Penyenggaraan
AWARD

ANUGERAH PERKHIDMATAN CEMERLANG

2013 UTHM

Nota:
  • Graf di atas menunjukkan bilangan kursus yang dihadiri staf mengikut tahun.
  • Semua kategori kursus diambilkira dan dipaparkan di CV kecuali Majlis Rasmi Universiti.