Homestaffpeople

ENCIK ZAINUDDIN BIN MOHD NOH

ENCIK ZAINUDDIN BIN MOHD NOH
ENCIK ZAINUDDIN BIN MOHD NOH
JA38 KETUA PENOLONG JURUTERA
Bahagian Awam
Pejabat Pembangunan dan Penyenggaraan
AWARD

ANUGERAH PERKHIDMATAN CEMERLANG

2015 UTHM

Nota:
  • Graf di atas menunjukkan bilangan kursus yang dihadiri staf mengikut tahun.
  • Semua kategori kursus diambilkira dan dipaparkan di CV kecuali Majlis Rasmi Universiti.