Homestaffpeople

Ts. MOHD ZAIRIL BIN ZAINAL

Ts. MOHD ZAIRIL BIN ZAINAL
Ts. MOHD ZAIRIL BIN ZAINAL
F44 PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT
Bahagian Infrastruktur & Keselamatan ICT
Pusat Teknologi Maklumat
AWARD

ANUGERAH PERKHIDMATAN CEMERLANG

2018 UTHM

Nota:
  • Graf di atas menunjukkan bilangan kursus yang dihadiri staf mengikut tahun.
  • Semua kategori kursus diambilkira dan dipaparkan di CV kecuali Majlis Rasmi Universiti.