Homestaffpeople

ENCIK MOHD ZARIR BIN YUSOFF

ENCIK MOHD ZARIR BIN YUSOFF
ENCIK MOHD ZARIR BIN YUSOFF
DS45 FELO INDUSTRI
Jabatan Pengurusan dan Teknologi
Fakulti Pengurusan Teknologi Dan Perniagaan
Nota:
  • Graf di atas menunjukkan bilangan kursus yang dihadiri staf mengikut tahun.
  • Semua kategori kursus diambilkira dan dipaparkan di CV kecuali Majlis Rasmi Universiti.