Homestaffpeople

ENCIK MOHAMAD ZAYANI ZAKWAN BIN MOHD ZIN

ENCIK MOHAMAD ZAYANI ZAKWAN BIN MOHD ZIN
ENCIK MOHAMAD ZAYANI ZAKWAN BIN MOHD ZIN
JA29 PENOLONG JURUTERA
Teknologi Kejuruteraan Awam dan Teknologi Kejuruteraan Kimia
Pejabat Pengurusan Makmal
Nota:
  • Graf di atas menunjukkan bilangan kursus yang dihadiri staf mengikut tahun.
  • Semua kategori kursus diambilkira dan dipaparkan di CV kecuali Majlis Rasmi Universiti.