Homestaffpeople

ENCIK ZHARIF AIMAN BIN ABDUL MUTALIB

ENCIK ZHARIF AIMAN BIN ABDUL MUTALIB
ENCIK ZHARIF AIMAN BIN ABDUL MUTALIB
JA29 PENOLONG JURUTERA
Kluster Sains Gunaan dan Teknologi
Pejabat Pengurusan Makmal
Nota:
  • Graf di atas menunjukkan bilangan kursus yang dihadiri staf mengikut tahun.
  • Semua kategori kursus diambilkira dan dipaparkan di CV kecuali Majlis Rasmi Universiti.