Homestaffpeople

Ts. Dr. ZUBAILE BIN ABDULLAH
Ts. Dr. ZUBAILE BIN ABDULLAH
PENSYARAH KANAN (DS52)

Jabatan Keselamatan Maklumat dan Teknologi Web
Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat

TIMBALAN DEKAN (AKADEMIK & ANTARABANGSA)
Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat
PENYELIDIK UTAMA
Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat