Homestaffpeople

Ts. Dr. ZUBAILE BIN ABDULLAH
Ts. Dr. ZUBAILE BIN ABDULLAH
PENSYARAH KANAN (DS52)
TIMBALAN DEKAN (AKADEMIK & ANTARABANGSA)
Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat