Homestaffpeople

ENCIK MOHD ZUL HAFFIZI BIN MOHD SIHAT

ENCIK MOHD ZUL HAFFIZI BIN MOHD SIHAT
ENCIK MOHD ZUL HAFFIZI BIN MOHD SIHAT
JA29 PENOLONG JURUTERA
Teknologi Kejuruteraan Mekanikal dan Pengangkutan
Pejabat Pengurusan Makmal
Nota:
  • Graf di atas menunjukkan bilangan kursus yang dihadiri staf mengikut tahun.
  • Semua kategori kursus diambilkira dan dipaparkan di CV kecuali Majlis Rasmi Universiti.