Homestaffpeople

Ts. Dr. ZURAIDAH BINTI NGADIRON

Ts. Dr. ZURAIDAH BINTI NGADIRON
Ts. Dr. ZURAIDAH BINTI NGADIRON
DS51 PENSYARAH KANAN
Jabatan Teknologi Kejuruteraan Pengangkutan
Fakulti Teknologi Kejuruteraan
Nota:
  • Graf di atas menunjukkan bilangan kursus yang dihadiri staf mengikut tahun.
  • Semua kategori kursus diambilkira dan dipaparkan di CV kecuali Majlis Rasmi Universiti.