Jabatan Kejuruteraan Awam
Fakulti Kejuruteraan Awam dan Alam Bina
 
  07-4564223
PROF. MADYA Ir. Dr. MOHD ADIB BIN MOHAMMAD RAZI

DS54 Profesor Madya

DOKTOR FALSAFAH KEJURUTERAAN AWAM , UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA (2014)
SARJANA HIDRAULIK & HIDROLOGI , UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA (2003)
SARJANA MUDA KEJURUTERAAN AWAM , UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA (2001)
DIPLOMA KEJURUTERAAN AWAM , UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA (1999)

CategoryExpertise
Field Category (KPT) : APPLIED SCIENCES, ENGINEERING AND TECHNOLOGIES
Field (KPT) : Applied Science and Technology
Field of Specialization (KPT) : Applied Science and Technology

Flood Inundation Model
Hydraulic & Hydrology Engineering
Fluid Mechanic
Water Resources
Coastal Engineering

Flap Gate
Development of Water Filter
Flood Modeling
Coastal Structure

DateDescription
01/01/2021 - 31/12/9999 Penyelidik Utama
Fakulti Kejuruteraan Awam dan Alam Bina, Eco Hydro Technology Research Centre (ECO-HYTECH)
01/05/2023 - 30/04/2025 Ketua Pusat
Fakulti Kejuruteraan Awam dan Alam Bina, Eco Hydro Technology Research Centre (ECO-HYTECH)
01/05/2021 - 30/04/2023 Ketua Pusat
Fakulti Kejuruteraan Awam dan Alam Bina, Eco Hydro Technology Research Centre (ECO-HYTECH)
01/01/2020 - 31/12/2021 Ketua Kluster
Fakulti Kejuruteraan Awam dan Alam Bina, Pusat Penyelidikan Pencemar Mikro (MPRC)
01/01/2020 - 31/12/2021 Ahli
Fakulti Kejuruteraan Awam dan Alam Bina, Pusat Penyelidikan Pencemar Mikro (MPRC)
01/01/2020 - 31/12/2021 Ketua Kluster
Fakulti Kejuruteraan Awam dan Alam Bina, Centre of Applied Geomatics and Disaster Prevention (CAGeD)
01/01/2017 - 31/12/2018 Ketua Jabatan
Fakulti Kejuruteraan Awam dan Alam Sekitar, Jabatan Kejuruteraan Air dan Persekitaran
01/01/2015 - 31/12/2016 Ketua Jabatan
Fakulti Kejuruteraan Awam dan Alam Sekitar, Jabatan Kejuruteraan Air dan Persekitaran
15/12/2012 - 14/12/2013 Ketua Makmal
Fakulti Kejuruteraan Awam dan Alam Sekitar, Jabatan Kejuruteraan Air dan Persekitaran
01/06/2007 - 31/05/2009 Ketua Makmal
Fakulti Kejuruteraan Awam dan Alam Sekitar
01/09/2006 - 31/08/2008 Ketua Makmal
Fakulti Kejuruteraan Awam dan Alam Sekitar
01/05/2006 - 31/08/2006 Ketua Makmal
Fakulti Kejuruteraan Awam dan Alam Sekitar
01/05/2004 - 30/04/2006 Ketua Makmal
Fakulti Kejuruteraan Awam dan Alam Sekitar

YearDescriptionRoleLevel
2022 - 9999Technological Association of Malaysia (TAM) Ahli Kebangsaan
2021 - 9999International Association of Engineers (IAENG) Ahli Antarabangsa
2022 - 2023Board of Engineers Malaysia (BEM) Jurutera Profesional Kebangsaan
2005 - 2005Persatuan Hidrologi Malaysia Ahli Kebangsaan
2003 - 2003International Water Association (IWA) Ahli Antarabangsa
2003 - 2003The Institution of Engineers, Malaysia (IEM) Ahli Kebangsaan
2001 - 2001Board of Engineers Malaysia (BEM) Ahli Kebangsaan

YearDescriptionLevel
2023 Coastal And Habour Engineering [BFW40303], Session 20222023 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023 University
2023 Integrated Design Project [BFC43303], Session 20232024 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023 University
2023 Water System Design And Management [BFC35303], Session 20232024 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023 University
2022 Ecohydrology [MFL10103], Session 20222023 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022 University
2022 Integrated Design Project [BFC43303], Session 20212022 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022 University
2022 Speaker for KURSUS PENULISAN ARTIKEL TEKNIKAL, JABATAN PENGAIRAN SALIRAN MALAYSIA, Malaysia, July 2022 Goverment
2022 Speaker for KURSUS REKABENTUK RETIKULASI AIR, JPS, Malaysia, September2022 Goverment
2022 Water System Design And Management [BFC35303], Session 20212022 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022 University
2022 Water System Design And Management [BFC35303], Session 20222023 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022 University
2021 Civil Engineering Software [BFC43201], Session 20212022 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2021 Coastal And Habour Engineering [BFW40303], Session 20212022 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2021 Fluid Mechanics [BFC10403], Session 20202021 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2021 Head for LANTIKAN ECOHYTECH, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, May 2021 University
2021 Industrial Training [BFC32904], Session 20202021 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2021 Industrial Training [BFC32904], Session 20202021 Semester 3, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2021 Integrated Design Project [BFC43303], Session 20202021 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2021 Invited Lecturer for PROGRAM LATIHAN TENAGA PENGAJAR, JABTAN PENGAIRAN DAN SALIRAN, Malaysia, August 2021 Goverment
2021 Water Resources Engineering [MFA10603], Session 20212022 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2020 Hydraulics [BFC21103], Session 20192020 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2020 Hydraulics [BFC21103], Session 20202021 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2020 Hydrology [BFC32002], Session 20202021 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2020 Integrated Design Project [BFC43303], Session 20192020 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2020 Water Resources Engineering [MFA10603], Session 20202021 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2018 Coastal And Habour Engineering [BFW40303], Session 20172018 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2018 Geomatics Practice [BFC21502], Session 20172018 Semester 3, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2018 Hydraulics [BFC21103], Session 20172018 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2018 Hydraulics [BFC21103], Session 20182019 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2018 Industrial Training [BFC32904], Session 20172018 Semester 3, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2017 Coastal And Habour Engineering [BFW40303], Session 20162017 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2017 Hydraulics [BFC21103], Session 20172018 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2017 Water Resources Engineering [MFA10603], Session 20162017 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2017 Water Resources Engineering [MFA10603], Session 20172018 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2016 Coastal And Habour Engineering [BFW40303], Session 20152016 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2016 Hydraulics [BFC21103], Session 20162017 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2016 Water Resources Engineering [MFA10603], Session 20152016 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2015 Coastal And Habour Engineering [BFW40303], Session 20142015 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015 University
2015 Hydraulics [BFC21103], Session 20152016 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015 University
2015 Water Resources Engineering [MFA10603], Session 20142015 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015 University
2015 Water Resources Engineering [MFA10603], Session 20152016 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015 University
2014 Coastal And Habour Engineering [BFW40303], Session 20132014 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014 University
2014 Hydraulics [BFC21103], Session 20132014 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014 University
2014 Hydraulics [BFC21103], Session 20142015 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014 University
2014 Integrated Design Project [BFC43303], Session 20142015 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014 University
2014 Water Resources Engineering [MFA10603], Session 20132014 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014 University
2014 Water Resources Engineering [MFA10603], Session 20142015 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014 University
2013 Coastal And Habour Engineering [BFW40303], Session 20132014 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013 University
2013 Hydraulics And Mechanics Of Material Laboratory [BFC21201], Session 20122013 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013 University
2013 Hydrology [BFC32002], Session 20122013 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013 University
2013 Material And Fluid Laboratory [BFC1051], Session 20122013 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013 University
2013 Material And Fluid Laboratory [BFC10601], Session 20122013 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013 University
2013 Material And Fluid Laboratory [BFC10601], Session 20132014 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013 University
2013 Materials And Fluid Laboratory [BFC20601], Session 20132014 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013 University
2013 Water Resources Engineering [MFA10603], Session 20122013 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013 University
2013 Water Resources Engineering [MFA10603], Session 20132014 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013 University
2012 Entrepreneurship [BPK20802], Session 20122013 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2012 University
2012 Hydraulics And Mechanics Of Material Laboratory [BFC2091], Session 20122013 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2012 University
2012 Hydraulics And Mechanics Of Material Laboratory [BFC21201], Session 20122013 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2012 University
2012 Hydrology [BFC32002], Session 20122013 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2012 University
2012 Water Resources Engineering [MFA10603], Session 20122013 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2012 University
2008 Fluid Mechanics [BFC1043], Session 20072008 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2008 University
2007 Coastal And Harbour Engineering [BKA4243], Session 20062007 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2007 University
2007 Hydraulic [DFC2053], Session 20062007 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2007 University

CodeTitleDesignationEnd Date
Q528 APPLICATION OF NANOSCALE AIR BUBBLES ON ENHANCED QUALITY OF DOMESTIC WATEWATER Ahli 30/06/2025
M155 INVESTIGATION OF THE EVENT MEAN CONCENTRATION (EMC) VALUE FOR ESTIMATION OF THE POLLUTANT LOADING AT PENGERANG, JOHOR Ahli 31/05/2025
Q337 Chart Datum Verification and Harmonic Constant Analysis for coastal engineering purposes Ahli 30/04/2025
Q564 FLOOD MITIGATION STUDY FOR JOHOR BARAT IN BATU PAHAT DISTRICT, JOHOR Ketua 30/04/2025
Q305 Water Assessment of Dam by Using Unmanned Aerial Vehicle (UAV) Ahli 30/11/2024
Q302 DATUM VERIFICATION AND MEASUREMENT FOR COASTAL ENGINEERING STUDIES Ahli 30/09/2024
Q318 WATERFALL ALARM SYSTEM FOR HEADWATER PHENOMENA (Buoy ONE) Ahli 30/09/2024
K440 ENHANCEMENT OF PREDICTION SHORELINE CHANGES IN SANDY COAST USING INTEGRATED DIGITAL SHORELINE ANALYSIS SYSTEM (DSAS) WITH END POINT RATE (EPR) Ketua 31/08/2024
W023 Dragonflies and damselflies (Order: Odonata, Suborder: Anisoptera & Zygoptera) as a tool to assess the impact of drainage to tropical peat swamp forest in Peninsular Malaysia Ahli 20/01/2024
K407 Measuring Water Level for Sustainability of Water Balance and Biodiversity Conservation of Critically Endangered Betta persephone in Ayer Hitam Forest Reserve Ahli 31/12/2023
K355 EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF MANGROVES FOR STRENGTHENING FLOOD BUND BY USING GEOPHYSICAL METHODS (NON-DESTRUCTIVE TESTING) IN TANJONG LABOH BATU PAHAT JOHOR. Ketua 31/03/2023
Q074 DESIGN AND DEVELOPMENT OF SEGMENTED SWALE HARDSCAPE AT RMC-UTHM LANDSCAPE AREA Ahli 28/02/2023
H749 The Impact of Sand Abstraction on River Conveyance Capacity in Sg Johor River Basin Ahli 14/11/2022
H835 A study on the effect of dam construction on the sediment transport, cumulative sediment starvation and river morphology Ahli 14/11/2022
K269 APPLICATION OF COASTAL PROTECTION STRUCTURE FOR MANGROVE REHABILITATION & REJUVENATION OF WEST COAST JOHOR. CASE STUDY: TANJUNG LABUH, BATU PAHAT, JOHOR. Ketua 31/12/2021
W014 Determination of Total Maximum Daily Load (TMDL) for Batu Pahat River for Sustainable Watershed Management by Using Water Quality Modeling Ahli 31/12/2021
H498 Program title: An Invention of UTHM piping leaking measurement for a better pipe water quality : Adaptation tomography and Computational Fluid Dynamic Method Project title 1: Contaminants in leaking pipe at UTHM Ahli 30/11/2021
H377 River Water Quality Assessment at Sungai Benut in Simpang Renggam, Johor Ahli 31/01/2021
H219 WATER QUALITY MAPPING BASED ON UNMANNED AERIAL VEHICLE (UAV) MULTISPECTRAL AND THERMAL IMAGES. Ahli 31/12/2020
U846 Development of Ocean Surface Wave Monitoring System Ahli 31/08/2020
H345 APPLICATION OF UAV MULTISPECTRAL IMAGERY FOR WATER QUALITY MAPPING IN SEMBRONG DAM Ahli 30/06/2020
1572 Modelling of Erosion and Particle Movement Inside Pump System using Fluid Dynamic and Physical Models to Improve Pump Efficiency Ahli 31/07/2019
1524 PREDICTION OF COASTAL WATER QUALITY FOR MARINE ECOSYSTEM CONTROL USING FEED-FORWARD NEURAL NETWORK ALONG WESTERN COAST OF PENINSULAR MALAYSIA Ahli 30/04/2019
U579 The enhancement of colour (Benzidine and o-toluidine) removal from textile wastewater by using activated carbon from sugarcane bagasse Ketua 31/01/2019
U995 Kajian Pembinaan Komplek Cerapan Data CAGeD Di Persisir Pantai Tanjung Labuh Ahli 14/01/2019
1523 ADOPTING THE CONCEPT OF SUSTAINABILITY AND CONSERVATION OF WATER RESOURCES: A PILOT STUDY ON ROOFTOP RAINWATER HARVESTING FOR NON-POTABLE USE AND RECHARGING GROUNDWATER THROUGH RECHARGE TUBEWELL Ahli 31/10/2018
1569 Mobile Portable Water Treatment System Based On Various Water Resources Ahli 31/05/2018
1453 Household Greywater Treatment by Using Pre Filter in Combination with Microalgae Scenedesmus Spp. for Reuse and Bioproduct potential Ahli 31/12/2017
1455 BIODEGRADATION OF MALAYSIAN CONTAMINATED SOIL USING LOCAL BACTERIA BY HYBRID ELECTRO-BIOREMEDIATION TECHNIQUE Ahli 31/12/2017
1456 The enhancement of colour (benzidine and toluidine)removal from textile wastewater by using Activated Carbon from Sugarcane Bagasse. Ketua 31/12/2017
1457 Potential of Non Wood Material as Alternative Non-Wood Fiber Source For Papermaking Towards Green Technology. Ahli 31/12/2017
1484 Pengurangan Sisa Makanan Menggunakan teknik Pengkomposan Berasaskan Teknologi Hijau Ahli 31/03/2017
U452 Fabrication of Sbac Filter in Removal of Textile Wastewater using Activated Carbon from Sugarcane Bagasse Ketua 28/02/2017
1414 Water Quantity and Quality Control for Grass Swales in Storm Water Drainage System Ahli 30/11/2016
A038 A Pilot Test On The Installation Of Self Cleaning Solar As An Alternative Power Supply For Shrimp Pond Ahli 31/10/2016
1232 A Study on The Impact of Climate Changes on Rainfall Distribution Pattern, Stream Discharge and Sediment Yield in A Lowland Area Rivers Ahli 31/12/2015
R017 Flood Inundation Model for Lowland Catchment Area Using Integrated of Hudrodynamic Model and Flood Mapping Technique Ahli 15/06/2015
U162 Study on green roof performance under Malaysian climatic condition for urban stormwater Ahli 31/03/2015
1352 A Study Of The Climate Change Impacts On Water Resources And Agricultural Production : A Case Study At The Sembrong Basin, Johor Ahli 31/10/2014
1354 Flood Simulation Analysis Using Rainfall-Rainoff-Inundation For Sembrong Basin Ahli 31/10/2014
1355 Development Of Hydrodynamic Model For Flood Risk Management For Lowland Area : A Case Study At The Sembrong River Basin Ahli 31/10/2014
1364 Filtration OF Wastewater From Domestic Use By Using Activated Carbon Fom Sugarcane Bagasse Filter System Ketua 31/10/2014
C046 Micropollutant Research Centre (MPRC) Ahli 31/07/2014
1129 Flood Inundation Modeling For Lowland Catchment Area By Combination Of Hydrodinamic Model And Flood Mapping Approach Ketua 28/02/2014
0561 Sediment Transport Behavior and Prediction in River System Ahli 30/04/2012
0404 A Laboratory Study of Scaled-Down Portalble Water Treatment Plant System to Produce Clean Water Ahli 31/08/2010
0386 Study on Automatic Sliding Gate used to Control Water Level of a channel in Flat Urban Area Ahli 31/05/2010
0138 Kajian Hakisan Pantai Dan Hubungkaitnya Dengan Pembangunan Menggunakan Kaedah ANN Ketua 31/03/2006

Book
Mohd Adib Mohammad Razi, Tan Lai Wai, Zarina Md Ali, Wan Afnizan Wan Mohamed, Hartini Kasmin, Noor Aliza Ahmad, Roslinda Seswoya
(2023) Hidraulik, UTHM , ISBN:9786297566832
Adel Al-Gheethi, Efaq Noman, Radin Mohamed, Mohd Adib Mohammad Razi, M. K. Amir Hashim
(2018) Handbook Of Environmental Materials Management, Springer, Cham , 1, ISBN:9783319585
Radin Maya Saphira Radin Mohamed, Norzila Othman and Mohd. Adib Bin Mohammad Razi
(2017) Water And Environmental Issues (Vol 1) , UTHM , 1, ISBN:978-967-2110-54-5
Book Chapters
ISHA BAIZURA ISMAIL, MAHARAN MAHAMUD, ARMAN MOKHTAR, MOHAMMAD ADIB MOHAMMAD RAZI
(2020) An Overview Of Sedimentation For Coastline Of Sarawak , Water Engineering Issues And Management, UTHM , 15, ISBN:9789672975106
ADEL AL-GHEETHI, EFAQ NOMAN, RADIN MOHAMED, MOHD ADIB MOHAMMAD RAZI, AND M. K. AMIR HASHIM
(2018) Removal Of Pharmaceutically Active Compounds From Contaminated Water And Wastewater Using Biochar As Low-Cost Adsorbents: An Overview, Handbook Of Environmental Materials Management, Springer , 1, ISBN:978-3-319-58538-3
Mohd Adib Mohammad Razi and Mohd Azlan Mohd Yusoff
(2017) Flood Management Practice For Water Resources Protection, Integrated Water Resources Protection, UTHM , 105, ISBN:978-967-0764-99-3
Mohd Adib Mohammad Razi and Mohd Azlan Mohd Yusoff
(2017) Understanding Flood For Better Management, Integrated Water Resources Protection, UTHM , 89, ISBN:978-967-0764-99-3
General Publications
Sustainable Campus Office (SCO) & Sustainable Champion Team (SIO 1-7)
(2017) Uthm-Ui Greenmetric World University Ranking 2017, UTHM , -, ISBN:-
Mohd Adib Bin Mohammad Razi
(2007) Hidraulik, UTHM
Mohd Adib Bin Mohammad Razi
(2007) Mekanik Bendalir, PENERBIT UTHM
Journal
Nima Ikani, Jaan H. Pu, Shuyan Zang, Ebrahi m Hami d Hussei n Al -Qadami, Adib Razi
(2024) Detailed Turbulent Structures Investigation Around Piers Group Induced Flow, EXPERIMENTAL THERMAL AND FLUID SCIENCE , ELSEVIER INC , 3, 1, ISSN:08941777
Ebrahim Hamid Hussein Al-Qadami, Mohd Adib Mohammad Razi, Wawan Septiawan Damanik, Zahiraniza Mustaffa, Eduardo Martinez-Gomariz, Fang Yenn Teo, and Anwar Ameen Hezam Saeed
(2023) 3-Dimensional Numerical Study On The Critical Orientation Of The Flooded Passenger Vehicles, ENGINEERING LETTERS, INTERNATIONAL ASSOCIATION OF ENGINEERS , 9, 961, ISSN:18160948
Jin Su, Mo Wang , Mohd Adib Mohammad Razi, Norlida Mohd Dom, Noralfishah Sulaiman and Lai-Wai Tan
(2023) A Bibliometric Review Of Nature-Based Solutions On Urban Stormwater Management, SUSTAINABILITY, MDPI, BASEL, SWITZERLAND , 4, 1, ISSN:20711050
Nur Farahanim Mohd Zulkifli, Mohd Adib Mohamad Razi, Sabariah Musa, Muhammad Hazim Ahmad Uma
(2023) Assessing Flood Risks And Water Level Profiles Using Hecras Software: A Case Study Of Jalan Pontian- Batu Pahat, Malaysia, JOURNAL OF WATER RESOURCES MANAGEMENT, DEPARTMENT OF IRRIGATION AND DRAINAGE MALAYSIA , 10, 20, ISSN:22891080
Muhammad Hazim Ahmad Uma, Mohd Adib Mohamad Razi, Sabariah Musa, Nur Farahanim Mohd Zulkifli
(2023) Assessment Of Water Flow Simulation And Redesigning Of Drainage System For Flood Mitigation In Batu Pahat, Johor, JOURNAL OF WATER RESOURCES MANAGEMENT, DEPARTMENT OF IRRIGATION AND DRAINAGE MALAYSIA , 12, 6, ISSN:22891080
Mohd Adib Mohammad Razi, Ebrahim Hamid Hussein Al-Qadami ,Syed Muzzamil Hussain Shah , Mohamad Fahmi Mohamad Ideris , Mahran Mahamud
(2023) Insight Into Kedah State'S Coastal Perils: Tsunamis, Floods, And Sea Level Increase, THE JOURNAL OF THE INSTITUTION OF ENGINEERS MALAYSIA, INSTITUTION OF ENGINEERS, MALAYSIA. , 12, 32, ISSN:0126513X
Ebrahim Hamid Hussein Al-Qadami , Mohd Adib Mohammad Razi, Wawan Septiawan Damanik , Zahiraniza Mustaffa and Eduardo Martinez-Gomariz
(2023) Understanding The Stability Of Passenger Vehicles Exposed To Water Flows Through 3d Cfd Modelling, SUSTAINABILITY , MDPI, BASEL, SWITZERLAND , 9, 1, ISSN:20711050
Mohd Adib Mohammad Razi , Haji Zainalfikry Bin Haji Daud, Arman Mokhtar,Mahran Mahamud, Siti Nazahiyah Rahmat, Adel Ali Al-Gheethi
(2022) Climate Change, Tsunami And Biodiversity Endangered At The South China Sea, Past, Current And Prediction Models For The Future: A Comprehensive Study, MARINE POLLUTION BULLETIN , ELSEVIER , 1, 1, ISSN:0025326X
MOHD ADIB MOHAMMAD RAZI, Muhammad Ikhsan Setiawan, Ronny Durrotun Nasihien, Agus Sukoco, Amrun Rosyid
(2021) Covid19, Sustainable Mobility And Transportation Research, IJEBD INTERNATIONAL JOURNAL OF ENTREPRENEURSHIP AND BUSINESS DEVELOPMENT, PENERBIT UNIVERSITI NORITAMA , 1, 123, ISSN:25974785
Mohd Adib Mohammad Razi, Arman Mokhtar, Mahran Mahamud, siti nazahiyah rahmat, adel al-gheeti
(2021) Monitoring Of River And Marine Water Quality At Sarawak Baseline, ENVIRONMENTAL FORENSICS, TAYLOR & FRANCIS ONLINE , 5, 219, ISSN:15275930
MohdHairul Khamidun, Mohamad Ali Fulazzaky, Adel Al-Gheethi, Umi Fazara Md Ali, Khalida Muda, Tony Hadibarata and MohdAdib Mohammad Razi
(2020) Adsorption Of Ammonium From Wastewater Treatment Plant Effluents Onto The Zeolite; A Plug-Flow Column, Optimisation, Dynamic And Isotherms Studies, INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL ANALYTICAL CHEMISTRY, TAYLOR & FRANCIS GROUP , 12, 1, ISSN:10290397
MOHD ADIB MOHAMMAD RAZI, MOHD SHALAHUDDIN ADNAN, SITI NAZAHIYAH RAHMAT, MOHD AZLAN MOHD YUSOFF, HARTINI KASMIN
(2020) Characterization Of Free Surface Hydraulics Flow Over Sharp-Crested Weir In A One-Dimensional Hec-Ras Model, INTERNATIONAL JOURNAL OF INTEGRATED ENGINEERING, UTHM , 5, 319, ISSN:2229838X
M N Azimah , M R M Adib , A A Mustaffa
(2020) Integration Of Hydraulic Model (Hec-Ras) With Geographical Information System (Gis) In Developing Flood Evacuation Center Along Sembrong River, IOP CONFERENCE SERIES: EARTH AND ENVIRONMENTAL SCIENCE, IOP PUBLISHING LTD , 1, 1, ISSN:17551315
Hafit, H., Khazan, M.M.N., Razi, M.A.M., Yusof, M.M., Wahab, M.H.A., Idrus, S.Z.S.
(2020) Ionfluid: Designing And Developing A Water Level Notification System, JOURNAL OF PHYSICS: CONFERENCE SERIES, IOP SCIENCE , 6, 1, ISSN:00022107
Khadijah Sulaiman, Lokman Hakim Ismail, Mohd Adib Mohammad Razi, Mohd Shalahuddin Adnan, Rozaida Ghazali
(2019) Water Quality Classification Using An Artificial Neural Network (Ann), IOP CONFERENCE SERIES: MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING , IOP PUBLISHING LTD , 9, 1, ISSN:1757899X
Mohd Adib Mohammad Razi, Mimi Nur Attahirah Mohd Hishammudin,Muhammad Amirza Abd Rahim and Nur Aqila Hani Mohd Salleh
(2018) A Review Of Agricultural Waste Activated Carbon And Effect On Adsorption Parameters, INT. J. ENVIRONMENTAL ENGINEERING, Inderscience Publishers , 12, 301, ISSN:17568471
Muhammad Nda, Mohd Shalahuddin Adnan, Kabiru Abdullahi Ahmad, Nura Usman , Mohd Adib Mohammad Razi , Zawawi Daud
(2018) A Review On The Causes, Effects And Mitigation Of Climate Changes On The Environmental Aspects, INTERNATIONAL JOURNAL OF INTEGRATED ENGINEERING, UTHM , 9, 169, ISSN:2229838X
Mohd Shalahuddin Adnan, Muhammad Nda, Mohd Shazrin Zakaria , Mohamad Arif Suhadak , Mohd Adib Mohammad Razi , Mohd Azlan Mohd Yusoff , Siti Nazahiyah Rahmat , Muhammad Salleh Abustan , Saiful Azhar Ahmad Tajudin
(2018) Bedload Sediment Concentration Of Sungai Kahang Downstream Kahang Dam In Johor, INTERNATIONAL JOURNAL OF INTEGRATED ENGINEERING, UTHM , 5, 146, ISSN:2229838X
Siti Nazahiyah Rahmat, Abduh, Algheethi Adel Ali Saeed, Ali, A.Z.M., Razi, M.A.M., Adnan, M.S.
(2018) Field Performance Of A Constructed Litter Trap With Oil And Grease Filter Using Low-Cost Materials , INTERNATIONAL JOURNAL OF INTEGRATED ENGINEERING, UTHM , 7, 128, ISSN:2229838X
Nor Azimah Marimin, Mohd Adib Mohammad Razi, Mustaffa Anjang Ahmad, Mohd Shalahuddin Adnan, Siti Nazahiyah Rahmat
(2018) Hec-Ras Hydraulic Model For Floodplain Area In Sembrong River, INTERNATIONAL JOURNAL OF INTEGRATED ENGINEERING, UTHM , 9, 151, ISSN:2229838X
Mohd Adib Mohammad Razi, Adel Al-Gheethi, Izzatul Ashikin ZA
(2018) Removal Of Heavy Metals From Textile Wastewater Using Sugarcane Bagasse Activated Carbon, INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY(UAE), Science Publishing Corporation , 11, 112, ISSN:2227524X
Wan-Afnizan,W.-M., Hamdan, R., Norzila, O., Mohd-Adib, M.-R., Nur-Shaylinda, M.-Z., and Nur-Ain-Nazirah, M.-A
(2018) The Effect Of Dissolved Oxygen Distribution On Ammonium Nitrogen Removal In A Pilot-Scale Of Vertical Upward-Flow Of Aerated Electric Arc Furnace Slag Filter Systems At Various Hydraulic Loading Rates, INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGINEERING & TECHNOLOGY, Science Publishing Corporation , 11, 363, ISSN:2227524X
A. A. Al-Gheethi, R. M. Mohamed, A. N. Efaq, I. Norli, M. R. Adib and H. M. K. Amir
(2017) Reduction Of Bacteria In Storage System Of Sewage Effluents, SUSTAINABLE WATER RESOURCES MANAGEMENT, Springer , 3, 193, ISSN:23635037
M R M Adib, W M S W Suraya, H Rafidah, A R M Amirza, M H M N Attahirah, M S N Q Hani and M S Adnan
(2016) Effect Of Phosphoric Acid Concentration On The Characteristics Of Sugarcane Bagasse Activated Carbon, IOP SCIENCE, IOP Publishing , 9, 1, ISSN:1757-899X
Mustaffa N., Ahmad N.A., Razi M.A.M.
(2016) Hydraulic Performance Of Grassed Swale As Stormwater Quantity Control, ARPN JOURNAL OF ENGINEERING AND APPLIED SCIENCES, Asian Research Publishing Network (ARPN). , 5444, ISSN:18196608
Mohd Shalahuddin Adnan, Norsazwani Mohamad, Mohd Adib Muhammad Razi, Sabariah Musa, Nurhayati Rosly
(2016) Investigation Of Groundwater Flow In Clay Aquifer In Parit Raja Catchment , ARPN JOURNAL OF ENGINEERING AND APPLIED SCIENCES, Asian Research Publishing Network (ARPN) , 8, 9848, ISSN:1819-6608
Noor Aliza Ahmad, Nurhazirah Mustaffa, Mohd Adib Mohammad Razi, Azra Munirah Mat Daud, Sabariah Musa, Nurfarehan Zamanhuri
(2016) The Study On Effectiveness And Flow Characteristic Of Grassed Swale Drainage System In Uthm, APPLIED MECHANICS AND MATERIALS, Trans Tech Publication , 1, 1251, ISSN:16609336
N Mustaffa, N A Ahmad and M A M Razi
(2016) Variations Of Roughness Coefficients With Flow Depth Of Grassed Swale, IOP CONF. SERIES: MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING, IOP Publishing Ltd , 7, 1, ISSN:17578981
Adnan, Mohd Shalahuddin and Yuliarahmadila, E. and Mohammad Razi, M.A. and Kasmin, H. and Rosly, N.
(2015) Flood Simulation Using Rainfall-Runoff For Segamat River Basin, ADVANCES IN CIVIL, ARCHITECTURAL, STRUCTURAL AND CONSTRUCTIONAL ENGINEERING-KIM, JUNG & SEO (EDS), Advances in Civil, Architectural, Structural and Constructional Engineering , 8, 369, ISSN:9781138028494
MOHD ADIB MOHAMMAD RAZI
(2015) Monitoring Of Eletric Current During Electrokinetic Stabilisation Test For Soft Clay Using Ekg Electrode., APPLIED MECHANICS AND MATERIAL/ VOLS 773-774/2015/ PG , Trans Tech Publication , 9, 1560, ISSN:7737741560
Mohd Adib.M.R
(2015) Overview Of Acid Optimization In Impregnation Method For Sugarcane Bagasse Activated Carbon Production, ADVANCES IN ENVIRONMENTAL BIOLOGY,, AENSI Journals , 1, 1, ISSN:19950756
M.R.M.Adib
(2015) Studies On The Preparation Of Activated Carbon Sugarcane Bagasse On Removal Of Chemical Oxygen Demand, Alkalinity And Oil And Grease Of Car Wash Wastewater, ADVANCES IN ENVIRONMENTAL BIOLOGY , AENSI Journals , 1, 15, ISSN:19950756
Media Digital
Ts. Dr. MOHD ARIFF BIN AHMAD NAZRI
(2022) Ada Cara Yang Lebih Menarik Untuk Menentukan Kualiti Air Sungai, YouTube , ISBN:-
Prosiding / Seminar
M A M Razi, M S Adnan, M S H Abustan, M H A Uma , N D Anuar and M H Jamal
(2023) Flood Modelling At Bandar Batu Pahat, Johor Using Hec-Ras Software, IOP PUBLISHING , 1, ISBN:17551315
M A M Razi, M S Adnan, M S H Abustan, M H A Uma , N D Anuar and M H Jamal
(2023) Flood Modelling At Bandar Batu Pahat, Johor Using Hec-Ras Software, IOP PUBLISHING , 1, ISBN:17551315
M S H Abustan , M A M Razi, A A Gheethi , M Mahmud , M Maarrof, Y M Yusop and N Iberahim
(2023) Legal And Institutional Assessment At Kedah¿S Shoreline, Malaysia: A Study Report, AMERICAN INSTITUTE OF PHYSICS , 012022, ISBN:17551315
M S H Abustan , M A M Razi, A A Gheethi , M Mahmud , M Maarrof, Y M Yusop and N Iberahim
(2023) Legal And Institutional Assessment At Kedah¿S Shoreline, Malaysia: A Study Report, IOP PUBLISHING , 1, ISBN:17551315
Mohd Azlan Mohd Yusof , Mohd Adib Mohammad Razi, Haji Zainalfikry Haji Daud , Engku Ahmad Khalil Azhar, Mohd Shahrulnizam Mat Rani , Adel Al-Gheethi
(2023) Sediment Erosion And Yield Analysis On The Coast Of Kedah And Langkawi, Malaysia: A Case Study, AMERICAN INSTITUTE OF PHYSICS , 012025, ISBN:1205 012025
IB Isha, MRM Adib, ME Daud
(2020) Composition Of Particle Size At Regency Beach, Port Dickson, IOP CONFERENCE SERIES: EARTH AND ENVIRONMENTAL SCIENCE , 1, ISBN:17551315
Ng Wee Fern, Norza Iskandar Helmi Abdullah, Mohd Arif bin Rosli, Mohd Adib Mohammad Razi
(2020) Research Result On Assessment Availability Of Physical Facilities Provision That Support Availability And Accessibility For Person With Disabilities In Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, KOR SISWA SISWI PERTAHANAN AWAM UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS (KOR SISPA UPSI) , 28, ISBN:9789672908449
Ikhsan Setiawan M., Durrotun Nasihien R.,Mohammad Razi M.A.
(2020) Sustainable Mobility, Maritime, Airport, And Regional Government Revenue And Expenditure (Apbd), IOP PUBLISHING , 121, ISBN:17551315
Masiri Kaamin , Muhammad Amirul Fadzly Mohd Fadzil, Mohd Adib Mohammad Razi, Mohd Effendi Daud, Noorul Hudai Abdullah, Ahmad Hakimi Mat Nor and Nor Farah Atiqah Ahmad
(2020) The Shoreline Bathymetry Assessment Using Unmanned Aerial Vehicle (Uav) Photogrammetry, IOP PUBLISHING LTD , 1, ISBN:17426596
Masiri Kaamin, Muhammad Amirul Fadzly Mohd Fadzil, Mohd Adib Mohammad Razi, Mohd Effendi Daud, Noorul Hudai Abdullah, Ahmad Hakimi Mat Nor, Nor Farah Atiqah Ahmad
(2019) The Shoreline Bathymetry Assessment Using Unmanned Aerial Vehicle (Uav) Photogrammetry, GLOBAL ACADEMIC EXCELLENCE (M) SDN BHD (1257579-U) KELANTAN MALAYSIA , 22, ISBN:9789672245179
Ku Hasna Zainurin Ku Zainol Abidin, Mohd Adib Mohammad Razi, Saifullizan Mohd Bukari
(2018) Analysis The Accuracy Of Digital Elevation Model (Dem) For Flood Modelling On Lowland Area, IOP PUBLISHING , 1, ISBN:17551315
NURHAZIRAH MUSTAFFA, NOOR ALIZA AHMAD AND MOHD ADIB MOHAMMAD RAZI
(2018) Evaluation On Flow Discharge Of Grassed Swale In Lowland Area , EDP Sciences , 1, ISBN:2261236X
Fadillah Ismail
(2018) Keberkesanan Program Latihan Sukarelawan, POLITEKNIK KOTA BHARU , 3
MRM Adib, MHMN Attahirah, ARM Amirza
(2018) Phosphoric Acid Activation Of Sugarcane Bagasse For Removal Of O-Toluidine And Benzidine, IOP PUBLISHING , 1, ISBN:17551315
Nur Shahirah Abd Rahim, Norzila Othman, Azra Munirah Mat Daud,Mohd Hairul Khamidun, Mohd Adib Mohd Razi, Mohd Shalahuddin Adnan, Nor Izzah Abd Aziz, Noor Aliza Ahmad, Mohd Khairuddin Mohd Talib, Afaf Ruhi Andul Fattah, Shanmugam Supramanium
(2018) The Usage Of Home Water Filtration System In Malaysia , UTHM , 1, ISBN:26007916
Adib, M.M.R, Hamdan, R.
(2017) Application Of Agricultural Wastes Activated Carbon For Dye Removal ¿ An Overview , EDP Sciences , 1, ISBN:2261236X
Adib, M.M.R, Hamdan, R.
(2017) Factor Affecting Textile Dye Removal Using Adsorbent From Activated Carbon: A Review , EDP Sciences , 1, ISBN:2261236X
HAMDAN, R. Mohd. Razi M.A, and Nurul Farhana Zulkafli
(2017) The Effect Of Hlrs On Nitrogen Removal By Using A Pilot-Scale Aerated Steel Slag System, MATEC WEB OF CONFERENCES , 1, ISBN:2261236X
MohdAdib Mohammad Razi ,Mimi NurAttahirahMohd Hishammudin and Rafidah Hamdan
(2016) Factor Affecting Textile Dye Removal Using Adsorbent From Activated Carbon: A Review , UTHM , - , ISBN:-
Mustaffa N., Ahmad N.A., Razi M.A.M.
(2016) Variations Of Roughness Coefficients With Flow Depth Of Grassed Swale , 1 , ISBN:17578981
M.R.M.Adib
(2015) Overview Of Acid Optimization In Impregnation Method For Sugarcane Bagasse Activated Carbon Production, IRPN , ISBN:19950756
M.R.M.Adib
(2015) Studies On The Preparation Of Activated Carbon On Removal Of Chemical Oxygen Demand, Alkalinity And Oil And Grease Of Car Wash Wastewater, IRPN , ISBN:19950756
Mohd Adib Bin Mohammad Razi
(2012) Development Of Rainfall Model Using Meteorological Data For Hydrological Use, UTHM
Mohd Adib Bin Mohammad Razi
(2012) Flood Inundation 3d Model: Identifying Where Water Goes, UTHM
Mohd Adib Bin Mohammad Razi
(2012) Overview Of Selected Hydrodynamic Model, UTHM
Mohd Adib Bin Mohammad Razi
(2011) An Integrated Hydrology Modeling System And Flood Inundation Model For Kota Tinggi Catchment, Inovyze LTD, Australia
Mohd Adib Bin Mohammad Razi
(2010) Flood Inundation Modeling For Kota Tinggi Catchment By Combination Of 2d Hydrodynamic Model And Flood Mapping Approach, International Association of Lowland Technology, Institute of Lowland and Marine Research, Saga University
Mohd Adib Bin Mohammad Razi
(2009) Overview Of Selected Climate Models In Flood Forecasting
Mohd Adib Bin Mohammad Razi
(2008) Evaluation Of Unsteady Open Channel Flow Characteristics Over A Crump Weir
Mohd Adib Bin Mohammad Razi
(2008) Investigation Of The Properties Of Flow Beneath A Sluice Gate
Mohd Adib Bin Mohammad Razi
(2008) Study On The Effectiveness Of Protection Structure (Revertment) To Control Erosion. Case Study: Pantai Kg Sungai Lurus, Batu Pahat, Johor, USM
Mohd Adib Bin Mohammad Razi
(2007) Map Info Dalam Menyediakan Maklumat Fizikal & Menentukan Sempadan Tadahan Sembrong
Mohd Adib Bin Mohammad Razi
(2007) Metal Concentration And Its Relation To The Flowrate In Parit Karjo, Batu Pahat
Mohd Adib Bin Mohammad Razi
(2006) Coastal Erosion And The Correlation Between Erosion And Development Activities; In Kemang Indah Pd
Mohd Adib Bin Mohammad Razi
(2005) Dependence Of Orifice Cd On Reynolds Number

ID/CODEPROJECTCLIENTSTART DATEEND DATE
ST195 KAJIAN SALIRAN DAN PENGURUSAN AIR RIBUT BANDAR BAGI BANDAR MUAR, JOHOR. (FASA 4) MAJLIS PERBANDARAN MUAR 20/10/2023 14/12/2023
ST199 KAJIAN GEOFIZIK DI MAIN DAM 1B, EMPANGAN BEKOK, DAERAH BATU PAHAT, JOHOR? FEZREEN EMPIRE 02/05/2023 31/12/2023
ST149 PERKHIDMATAN PEMBEKALAN DATA BAGI PERMODELAN HIDRAULIK BAGI PROJEK MEMBINA LEBUHRAYA KOTA BHARU KE KUALA KRAI. KELANTAN: BUKIT TIU KE KAMPUNG BERANGAN MEK NAB. MYARCH SDN. BHD. 12/12/2022 14/04/2023
ST117 PERKHIDMATAN REKABENTUK TERPERINCI STRUKTUR HYDRAULIC BAGI PROJEK MENYIAPKAN JALANRAYA SIMPANG PULAILOJING - GUA ? MUSANG- KUALA BERANG OSD CONSULTANT 01/09/2022 26/12/2022
ST122 ESTABLISHMENT GROUND POINT LEVEL AT COASTAL BUND JURUKUR ABADI SDN. BHD. 01/07/2022 01/12/2022
ST108 PERKHIDMATAN PEMANTAUAN & NASIHATKEPAKARN TEKNIKAL PEMANTAUAN BUNYI DI LEBUHRAYA BESRAYA (PANDAN INDAH ? KUALA LUMPUR) BESRAYA SDN. BHD. 28/06/2022 26/08/2022
ST137 KAJIAN SALIRAN DAN PENGURUSAN AIR RIBUT BANDAR BAGI BANDAR MUAR, JOHOR. (FASA 3) MAJLIS PERBANDARAN MUAR 12/05/2022 27/03/2023
ST124 KAJIAN SALIRAN DAN PENGURUSAN AIR RIBUT BANDAR BAGI BANDAR MUAR, JOHOR. MAJLIS PERBANDARAN MUAR 12/03/2022 08/11/2022
ST128 KAJIAN SALIRAN DAN PENGURUSAN AIR RIBUT BANDAR BAGI BANDAR MUAR, JOHOR. (FASA 2) MAJLIS PERBANDARAN MUAR 12/03/2022 31/12/2022
ST058 PERKHIDMATAN PEMBEKALAN DATA BAGI KAJIAN SEMULA RANCANGAN JOHOR BARAT, DAERAH BATU PAHAT, JOHOR (FASA 2) GALAS ENGINEERING 01/01/2022 20/04/2022
ST026 PERKHIDMATAN PEMBEKALAN DATA BAGI KAJIAN SEMULA RANCANGAN JOHOR BARAT, DAERAH BATU PAHAT, JOHOR GALAS ENGINEERNG CONSULTNT 10/12/2021 28/12/2021
ST019 PEMBEKALAN DATA BAGI PEMANTAUAN KUALITI UDARA DAN BUNYI BAGI PROJEK PEMBINAAN POLIKLINIK ANGKATAN TENTERA DI KEM MAHKOTA, KLUANG, JOHOR. DEDAUN ALAM ENV. SDN. HD 24/09/2021 20/10/2021
ST048 PENILAIAN KESESAKAN JALAN PERSIARAN PULAI JAYA UTARA DARI EXIT E3 SECOND LINK EXPRESSWAY KE JALAN FT005 JALAN SKUDAI PONTIAN MAJLIS PERBANDARAN KULAI 01/05/2021 08/03/2022
ST049 MENGENALPASTI IMPAK PERMASALAHAN BANJIR DI DAERAH KULAI DIBAWAH PENTADBIRAN MPKU: KAJIAN KES KAWASAN BANJIR KELAPA SAWIT MAJLIS PERBANDARAN KULAI 01/05/2021 08/03/2022
PS256 Projek Membina Laluan Baru Jalan Kampung Rahmat Merentasi Estate Sri Gading, Daerah Batu Pahat, Joho Safwa Global Builders (M) Sdn Bhd 01/01/2020 30/06/2020
PS199 Kerja-kerja Mengumpul, Menyediakan dan Menganalisis Data-Data Endapan Sungai Bagi Penyediaan Pelan Pengurusan Lembangan Sungai Bersepadu (IRBM) Bagi Sungai Batu Pahat dan Sungai Johor - Fasa 1 ZHL Engineers Sdn Bhd 12/09/2019 12/03/2021
PS234 Kerja-kerja Mengumpul, Menyediakan dan Menganalisis Data-Data Endapan Sungai Bagi Penyediaan Pelan Pengurusan Lembangan Sungai Bersepadu (IRBM) Bagi Sungai Batu Pahat dan Sungai Johor - Fasa 2 ZHL Engineers Sdn Bhd 12/09/2019 12/03/2021
PS344 Kerja-kerja Mengumpul, Menyediakan dan Menganalisis Data-Data Endapan Sungai Bagi Penyediaan Pelan Pengurusan Lembangan Sungai Bersepadu (IRBM) Bagi Sungai Batu Pahat dan Sungai Johor - Fasa 3 ZHL Engineers Sdn Bhd 12/09/2019 12/03/2021
PS169 Projek Membina Laluan Baru Jalan Kampung Rahmat Merentasi Estate Sri Gading, Daerah Batu Pahat, Joho Safwa Global Builders (M) Sdn Bhd 01/03/2019 31/03/2020
PS183 Projek Membina Laluan Baru Jalan Kampung Rahmat Merentasi Estate Sri Gading, Daerah Batu Pahat, Joho Safwa Global Builders (M) Sdn Bhd 01/03/2019 31/03/2020
PS206 Projek Membina Laluan Baru Jalan Kampung Rahmat Merentasi Estate Sri Gading, Daerah Batu Pahat, Joho Safwa Global Builders (M) Sdn Bhd 01/03/2019 31/03/2020
P144 Membina Laluan Baru Jalan Kg. Rahmat Merentasi Estet Sri Gading, Batu Pahat, Johor Safwa Global Builders (M) Sdn Bhd 01/10/2018 31/12/2018
P141 Membina Laluan Baru Jalan Kg.Rahmat Merentasi Estet Sri Gading, Batu Pahat (Reka dan Bina) Safwa Global Builders (M) Sdn Bhd 15/07/2018 15/09/2018
P132 Membina Laluan Baru Jalan Kg.Rahmat Merentasi Estet Sri Gading, Batu Pahat (Reka dan Bina) Safwa Global Builders (M) Sdn Bhd 09/06/2018 05/05/2020
P106 KAJIAN STRUKTUR DAN JENIS BAHAN (REKABENTUK SISTEM RAWATAN DALAM MESIN PENAPIS AIR) UNTUK KEGUNAAN KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA 04/08/2017 04/09/2017
P098 INFRASTRUKTUR DAN KEMUDAHAN AWAM BAGI PEMBANGUNAN KOMPLEKS PETROLEUM BERSEPADU PENGERANG SOUTHERN DIGGERS ENTERPRISE SDN BHD 15/04/2017 23/02/2019
P093 PERKHIDMATAN SAINTIFIK DAN PENYELIDIKAN - CADANGAN PENYEDIAAN GARIS PANDUAN MESIN PENAPIS AIR KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA 06/04/2017 06/06/2017
PS035 CONSULTATION ON TECHNICAL ADVICES ON THE FILLING TIME FOR THE KAHANG DAM ASIA BARU CONSTRUCTION SDN. BHD. 27/04/2016 03/05/2016
P067 CADANGAN KERJA PEMBANGUNAN TELAGA TIUB UNTUK PROJEK NBOS 3 DI AIR BANING, JELEBU, NEGERI SEMBILAN INDRAGIRI ENTERPRISE 19/10/2015 20/10/2015

YearDescriptionLevel
2023Chairman for ICONCEES 2023, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, January 2023 International
2021 - 2022 Industrial Adviser for penasihat teknikal profesional bagi fasiliti di PULAPAS, PUSAT LATIHAN PERTAHANAN AWAM WILAYAH SELATAN, Malaysia, December 2021 Goverment

YearDescription
2023 Assessor / Reviewer for PELANTIKAN PANEL PENILAI SKIM, GERAN PENYELIDIKAN FUNDAMENTAL (FRG8) TAHUN 2023 PERINGKAT DALAMAN UNIVERSITI TUN HUSSEIN.CNN MALAYSIA , Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, March 2023
2023 Assessor / Reviewer for PROGRAM KOLOKIUM PEMBENTANGAN HASIL KAJIAN PENGAJIAN LANJUTAN DAN SIMPOSIUM LATIHAN LUAR NEGARA TAHUN 2023 , JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN MALAYSIA, Malaysia, October 2023
2023 Co-Supervisor for Muhammad Amirul Hisham Bin Razian, Master's Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Committee Member for AHLI JAWATANKUASA TASK FORCE PEMBANGUNAN KAMPUS TANJUNG LABOH, UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA (UTHM). , Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, March 2023
2023 Examiner for Aaron Aldwyn Bin James Pekan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Adib Irfan Naqiuddin Bin Abu Bakar, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Adib Irfan Naqiuddin Bin Abu Bakar, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Alfian Noor Firdaus Bin Mohd Azwan Abdullah, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Internal Examiner Master by Research Mohd Ikmal, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, April 2023
2023 Examiner for Irfan Bin Abd Mutalib, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Koo Mun Kit, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Muhamad Amirulhaziq Bin Bahrom, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Muhammad Nabil Fahmi Bin Roslan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Muhammad Nabil Fahmi Bin Roslan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Muhammad Nor Hadi Bin Jamil, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Nor Maysarah Binti Jamil, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Nur Auni Nabihah Binti Azmi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Nur Auni Nabihah Binti Azmi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Nur Fatin Athirah Binti Pauzi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Nur Husna Binti Muslim, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Nur Husna Binti Muslim, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Nur Syazana Binti Mazlan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Nur Syazana Binti Mazlan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Nurul Hadilah Binti Rostam, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Redzkhan Bin Wajil, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Siti Nur Afiqah Binti Abdul Malek, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Siti Nur Afiqah Binti Abdul Malek, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 External Assessor / External Reviewer for PELANTIKAN SEBAGAI PEMERIKSA TESIS CALON IJAZAH SARJANA UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA , UITM SHAH ALAM, Malaysia, July 2023
2023 External Assessor / External Reviewer for Pemeriksa Luar Master degree, Universiti Malaysia Pahang Al Sultan Abdullah, Malaysia, September2023
2023 External Examiner for PELANTIKAN SEBAGAI PEMERIKSA LUAR PELAJAR IJAZAH DOKTOR FALSAFAH [FKJ], UNIVERSITI MALAYSIA SABAH , UNIVERSITI MALAYSIA SABAH , Malaysia, March 2023
2023 External Examiner for PEMERIKSA TESIS PHD UITM, UITM, Malaysia, January 2023
2023 Head for BENGKEL PENILAIAN TESIS HARI AIR SEDUNIA, HTC KL, JPS, Malaysia, March 2023
2023 Head for KETUA KLUSTER JAWATANKUASA PAKAR RUJUK UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA , Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, January 2023
2023 Industrial Training Supervisor for Adib Irfan Naqiuddin Bin Abu Bakar, Perunding Makmur, 2023
2023 Industrial Training Supervisor for Izzatul Aisyah Binti Mat Salleh, Jabatan Pengairan Dan Saliran Daerah Lipis, 2023
2023 Industrial Training Supervisor for Khairunmarhanis Binti Zekefli, Alawiyyin Bina Sdn. Bhd., 2023
2023 Industrial Training Supervisor for Muhammad Adzmeen Bin Rizzuddin, Majlis Bandaraya Kuantan, 2023
2023 Industrial Training Supervisor for Muhammad Akmal Bin Shahrulkalam, Globallab Engineering Sdn Bhd, 2023
2023 Industrial Training Supervisor for Muhammad Fikri Hakim Bin Mhd Moktar, Bsa Lab Engineering, 2023
2023 Industrial Training Supervisor for Muhammad Izzuan Bin Mohd Zainy, Jajaran Sinar Sdn. Bhd., 2023
2023 Industrial Training Supervisor for Muhammad Luqman Hakim Bin Mohd Junit, Kamal Engineering Sdn Bhd, 2023
2023 Industrial Training Supervisor for Muhammad Mukmin Bin Zulkarnain, Majlis Pembandaran Temerloh, 2023
2023 Industrial Training Supervisor for Muhammad Yuslan Bin Mohd Yusop, Jaya-Bina Properties Sdn Bhd (881714-V), 2023
2023 Industrial Training Supervisor for Norliyana Binti Md Salleh, Jabatan Pengairan Dan Saliran Daerah Rompin, 2023
2023 Industrial Training Supervisor for Nur Arisya Fariha Binti Kamaruzaman, Miracle Land Holding Berhad, 2023
2023 Industrial Training Supervisor for Nuradila Binti Mohd Ahmad, Bucida Engineering &Amp; Consultancy Sdn Bhd, 2023
2023 Industrial Training Supervisor for Nurul Najihah Binti Ariffin, Tnb Negeri Pahang, 2023
2023 Industrial Training Supervisor for Siti Nur Fazlin Binti Badli Shah, Majlis Bandraya Kuantan, 2023
2023 Main Supervisor for Ahmad Zaidi Bin Mispan, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Main Supervisor for Nabila Binti Mohd Daud, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Mentor for PELANTIKAN SEBAGAI MENTOR STAF AKADEMIK PUSAT PENGAJIAN DIPLOMA (CeDS), Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, September2023
2023 Supervisor for Aina Syahira Binti Muhammad Suhi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Supervisor for Ainnur Miesha Binti Maha, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Supervisor for Izzanifaiezy Bin Ibrahim, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Supervisor for Nur Syazwin Najiha Bt Rosli, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Supervisor for Nuradila Binti Mohd Ahmad, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Supervisor for Zaimah Md Ali, Master's Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2022 Assessor / Reviewer for a reviewer of the UNESCO planned toolkit on Public-Private Partnerships (PPP) for water management in the Asia Pacific region, UNESCO, Thailand, October 2022
2022 Co-supervisor for Muhammad Amirul Hisham Bin Razian, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Aaron Aldwyn Bin James Pekan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Abdirahman Abdullahi Ali, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Afzatul Ainisha Binti Fairur Affandy, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Alfian Noor Firdaus Bin Mohd Azwan Abdullah, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Andi Bin Muyarip, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Liew Ai Poh, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Liew Ai Poh, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Luke Augustus Anak Karl, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Luke Augustus Anak Karl, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Luqmannul Haqim Bin Mohamad, Master's Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Mohamad Amirul Fahmi Bin Mohd Zulkifli, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Muhamad Amirulhaziq Bin Bahrom, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Muhammad 'Amru Fahmi Bin Shamsu Rizal, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Muhammad 'Amru Fahmi Bin Shamsu Rizal, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Muhammad Aiman Bin Mohd Nasir, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Muhammad Irfan Zulkarnain Bin Mohd Amin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Muhammad Luqman Arif Bin Azhar, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Munirah Binti Radzuan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Nor Maysarah Binti Jamil, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Nor Suhaila Binti Ismail, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Nur Hazwani Binti Hossain, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Nurul Izzati Binti Abdul Rashid, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Qurratul Baiti Binti Noorasmadi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Redzkhan Bin Wajil, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 External Examiner for APPOINTMENT AS EXTERNAL EXAMINER (EE) FOR ACADEMIC SESSION 2022 ? 2027 , (UNIKL - MFI) , Malaysia, December 2022
2022 External Examiner for EXTERNAL EXAMINER PHD THESIS, UNIMAS, Malaysia, May 2022
2022 External Examiner for MASTER THESIS EXAMINER, UNITEN, Malaysia, January 2022
2022 External Examiner for PEMERIKSA LUAR MASTER THESIS, UNIVERSITI TEKNOLOGI PETRONAS, Malaysia, August 2022
2022 External Examiner for PEMERIKSA LUAR MASTER THESIS, UTM, Malaysia, May 2022
2022 Main Supervisor for Nur Atiyah Binti Abu Samah, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Main Supervisor for Su Jin, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Aina Syahira Binti Muhammad Suhi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Ainnur Miesha Binti Maha, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Filza Haziqah Binti Zulkarnaen, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Hanim Sofea Binti Harmiyn Sany, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Muhammad Fadhli Bin Mohd Yusof, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Muhammad Fadhli Bin Mohd Yusof, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Muhammad Hazim Bin Ahmad Uma, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Nur Adilah Atikah Binti Wahed, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Nur Adilah Atikah Binti Wahed, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Nur Farahanim Binti Mohd Zulkifli, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Nur Syazwin Najiha Bt Rosli, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Zaimah Md Ali, Master's Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2021 Chairman for KOLOKIUM PEMBENTANGAN HASIL KAJIAN, JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN, Malaysia, October 2021
2021 Co-supervisor for Zaimah Md Ali, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Abdirahman Abdullahi Ali, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Afzatul Ainisha Binti Fairur Affandy, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Ameeroul Aizzuwan Bin Khairul Anuar, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Intan Suraya Binti Zaharuddin , Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Luqmannul Haqim Bin Mohamad, Master's Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Luqmannul Haqim Bin Mohamad, Master's Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Mohamad Amirul Fahmi Bin Mohd Zulkifli, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Mohammad Izzad Bin Alias, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Mohammad Izzad Bin Alias, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Muhammad Irfan Zulkarnain Bin Mohd Amin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Nik Nazierah Binti Nik Mahmood @ Nik Mat, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Nor Suhaila Binti Ismail, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Nur Fadzillah Binti Ahmad Salim, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Nur Fadzillah Binti Ahmad Salim, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Nurul Fakhira Binti Mohd Yusri, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Qurratul Baiti Binti Noorasmadi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Shahrullneeza Bin Said, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Siti Nur Farzilah Binti Fauzi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 External Examiner for PEMERILKSA LUAR PHD, UNIVERSITI TEKNOLOGI PETRONAS, Malaysia, September2021
2021 Industrial Training Supervisor for Syarena Binti Solihim, Perniagaan Sega Awana, 2021
2021 Industrial Training Supervisor for Tan Huiling, Jurutera Jrk Sdn Bhd, 2021
2021 Industrial Training Supervisor for Violet Leng, Tp Tay Jurutera Perunding, 2021
2021 Industrial Training Supervisor for Wan Shi Ying, Wkl Design Sdn Bhd, 2021
2021 Industrial Training Supervisor for Zubair Awwam Bin Shahrul Bashah, Jkr Daerah Muar, 2021
2021 Main Supervisor for Dwi Kartikasari, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Main Supervisor for Hairul Azydy Bin Muhammad Yusuf, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Fatin Hanani Binti Ahmad Suhaimi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Filza Haziqah Binti Zulkarnaen, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Hanim Sofea Binti Harmiyn Sany, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Izzat Syafiq Bin Mohd Norizan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Mohammad Khalis Bin Ramli, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Mohammad Khalis Bin Ramli, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Muhammad Azim Zahfrin Bin Deli, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Muhammad Hazim Bin Ahmad Uma, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Nur Farahanim Binti Mohd Zulkifli, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Shah Reza Bin Razali, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Shahrullneeza Bin Said, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Syed Mohd Firdaus Bin Syed Zakaria, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Syed Mohd Firdaus Bin Syed Zakaria, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2020 Examiner for Afiffatul Athirah Binti Hairun Anuar, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Ahmad Shafiq Bin Mohd Shahrul Nizam, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Aliff Danial Bin Hamzah, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Aliff Danial Bin Hamzah, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Intan Suraya Binti Zaharuddin , Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Jeya Praveen Nair A/L Jeya Kumar, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Mohammad Aiman Bin Mohammad Hardi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Nik Nazierah Binti Nik Mahmood @ Nik Mat, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Nurdiana Binti Ahmad Iskandir, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Nurdiana Binti Ahmad Iskandir, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Nurul Fakhira Binti Mohd Yusri, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Nurul Syazwina Binti Mohamad Ashri, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Shahizad Shafiq Bin Sharom, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Siti Nur Farzilah Binti Fauzi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Ummu Salamah Binti Md Tahir, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Fatin Hanani Binti Ahmad Suhaimi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Izzat Syafiq Bin Mohd Norizan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Muhammad Azim Zahfrin Bin Deli, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Shah Reza Bin Razali, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2018 Examiner for 'Aiman Bin 'Uzer, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for 'Aiman Bin 'Uzer, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Hansen Alden James, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Hansen Alden James, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Mohamad Aizat Bin Mohamad Sakir, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Mohamad Aizat Bin Mohamad Sakir, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Muhammad Nur Aiman Bin Adnan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Muhammad Nur Aiman Bin Adnan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Siti Hanim Binti Amirudin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Siti Hanim Binti Amirudin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Main Supervisor for Isha Baizura Binti Ismail, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Main Supervisor for Smaoun Abdelouhab, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Fahmi Nur Afiff Bin Misran, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Mohd Saffuan Bin Anuar, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Muhammad Amirul Fadzly Bin Mohd Fadzil, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Muhammad Amirul Fadzly Bin Mohd Fadzil, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Noor Ridhwah Binti Noor Baharim, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Noor Ridhwah Binti Noor Baharim, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Nur Afiqah Binti Mohamad Zamri, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2017 Examiner for Hanis Nabila Amalina Binti Murat, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Mohamad Asyraf Bin Kamarudin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Muhammad Arif Bin Kamaruzaman, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Muhammad Shamim Bin Abd Haris, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Muhsinah Binti Mahathir, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Industrial Training Supervisor for Adnan Bin Mohammad, Nilai Sejati Sdn Bhd, 2017
2017 Industrial Training Supervisor for Dewi Nalissa Umira Binti Zawawi, Jabatan Kerja Raya Kuala Muda/Sik, 2017
2017 Industrial Training Supervisor for Fatin Atiqah Binti Mohd Asri, Jkr Daerah Baling, 2017
2017 Industrial Training Supervisor for Lim Kuok Soon, Thak Soon Sdn Bhd, 2017
2017 Industrial Training Supervisor for Luqman Hakim Bin Amir, Bdb Land Sdn. Bhd., 2017
2017 Industrial Training Supervisor for Mohamad Al Idhwan Shafiq Bin Mohd Al Jefri, Nilai Sejati Sdn Bhd, 2017
2017 Industrial Training Supervisor for Mohamad Asyraf Bin Kamarudin, Jkr Pendang/Yan Kedah, 2017
2017 Industrial Training Supervisor for Muhammad Muzakkir Bin Sizali, Jabatan Kerjaraya Daerah Kulim/Bandar Baharu,, 2017
2017 Industrial Training Supervisor for Muhammad Nuaimulhannan Bin Hasbullah, Jkr Daerah Baling, 2017
2017 Industrial Training Supervisor for Nor Hanan Binti Ishak, Jabatan Kerja Raya Kuala Muda/Sik, 2017
2017 Industrial Training Supervisor for Nur Aina Binti Kamaruddin, Abs Civil Consultant, 2017
2017 Industrial Training Supervisor for Nur Atikah Binti Kasim, Layar Warisan Enterprise, 2017
2017 Industrial Training Supervisor for Nur Azreena Binti Fadzil, Pedati Teguh Sdn Bhd, 2017
2017 Industrial Training Supervisor for Nurul Farzana Binti Shafawi, Jabatan Kerjaraya Daerah Kulim/Bandar Baharu,, 2017
2017 Industrial Training Supervisor for Siti Adibah Binti Azahar, Pejabat Jurutera Daerah, Jkr Yan, 2017
2017 Industrial Training Supervisor for Siti Kholijah Binti Hasan, Majlis Perbandaran Kulim , 2017
2017 Industrial Training Supervisor for Siti Norshaeffa Binti Alias, Jabatan Kerjaraya Daerah Kulim/Bandar Baharu,, 2017
2017 Industrial Training Supervisor for Tharuunen A/L Ramarao, Jabatan Kerja Raya Kuala Muda/Sik, 2017
2017 Supervisor for Adibah Alya Binti Shahari, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Adibah Alya Binti Shahari, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Nur Afiqah Binti Mohamad Zamri, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Nur Fitrah Binti Jahim, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Nurul Jannah Binti Nor Azman, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Razaanah Mardhiyah Binti Zainudin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Razaanah Mardhiyah Binti Zainudin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2016 Examiner for Ahmad Faizul Bin Mohd Zain, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Ahmad Faizul Bin Mohd Zain, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Ahmad Saiful Azimi Bin Azlan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Basheer Ali Najm Al-Qarh, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Danial Ikhwan Bin Abdul Rahman, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Daniel Aizat Bin Dzain, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Kelvin Chin Sei Cheng, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Kelvin Chin Sei Cheng, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Ku Hasna Zainurin Bt Ku Zainol Abidin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Mohamad Faridzul Bin Arifin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Mohamad Hafizzul Izzat Bin Mat Azmin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Muhamad Faiz Bin Mohamad Dros, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Muhamad Khairul Rizan B Muhamad Zin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Nur Azrena Binti Alias, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Nur Farhah Binti Mat Nuh, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Nur Nadhira Binti Ahmad Fauzi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Nur'Aisya Binti Shamsudin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Puteri Nur Hanis Binti Megat Zainol Badri, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Puteri Nur Hanis Binti Megat Zainol Badri, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Rabiatuladawiah Binti Baharuddin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Rohazmie Bin Mohammad, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Safwan Bin Mustafar, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Safwan Bin Mustafar, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Wan Nur Hafizah Binti Wan Abdullah, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Main Supervisor for Mohammed Abdullah Ayedh Alqaini, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Main Supervisor for Nor Azimah Binti Marimin, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Awangku Abdul Adib Bin Awang Azahari, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Eyna Afeeqa Binti Ahmadi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Eyna Afeeqa Binti Ahmadi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Fakhrul Syafiq Adam Bin Mazlan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Firdaus Bin Mohd Ishak, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Nor Akma Binti Mamat, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Nur Fitrah Binti Jahim, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Nur Zahirah Binti Zulkifly, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Nur Zulaika Binti Noraihan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Nurul Jannah Binti Nor Azman, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Syahirah Binti Hishamudin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2015 Examiner for Danial Ikhwan Bin Abdul Rahman, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015
2015 Examiner for Daniel Aizat Bin Dzain, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015
2015 Examiner for Ku Hasna Zainurin Bt Ku Zainol Abidin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015
2015 Examiner for Mohamad Faridzul Bin Arifin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015
2015 Examiner for Muhamad Faiz Bin Mohamad Dros, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015
2015 Examiner for Muhamad Khairul Rizan B Muhamad Zin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015
2015 Examiner for Muhammad Amir Bin Rosman, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015
2015 Examiner for Nur Azrena Binti Alias, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015
2015 Examiner for Nur Farhah Binti Mat Nuh, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015
2015 Examiner for Nur Nadhira Binti Ahmad Fauzi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015
2015 Examiner for Nur'Aisya Binti Shamsudin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015
2015 Examiner for Rohazmie Bin Mohammad, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015
2015 Main Supervisor for Anwar Abdul Alhalim Abdullah, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015
2015 Main Supervisor for Mimi Nur Attahirah Binti Mohd Hishammudin , MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015
2015 Main Supervisor for Mohamed Amin Ahmed Hussein, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015
2015 Main Supervisor for Mubarik Axmed Maxamed, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015
2015 Main Supervisor for Muhammad Amirza Bin Abd Rahim, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015
2015 Main Supervisor for Nur Aqila Hani Binti Mohd Salleh , MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015
2015 Supervisor for Awangku Abdul Adib Bin Awang Azahari, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015
2015 Supervisor for Fakhrul Syafiq Adam Bin Mazlan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015
2015 Supervisor for Mohd Na'Im Bin Mohd Latiff, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015
2015 Supervisor for Mohd Na'Im Bin Mohd Latiff, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015
2015 Supervisor for Nor Akma Binti Mamat, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015
2015 Supervisor for Nur Zulaika Binti Noraihan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015
2015 Supervisor for Syahirah Binti Hishamudin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015
2014 Main Supervisor for Izzatul Ashikin Bt Zainol Abidin, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014
2014 Main Supervisor for Nurhazirah Binti Mustaffa, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014
2013 Co-supervisor for Muhammad Iqbal Bin Rosli, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013
2013 Main Supervisor for Wan Suraya Raihan Binti Wan Suleiman, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013
2012 Main Supervisor for Marina Bte Mazlan, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2012
2011 Main Supervisor for Juliana Binti Abdullah, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2011

YearDescriptionLevel
2024Keynote Speaker for PengucaptamaSimposium Bencana Geohidrologi Dan Mitigasi pada 4 dan 5 Mac 2023. , Pusat Geokejuruteraan Tropika (GEOTROPIK) Universiti Teknologi Malaysia, UTM Johor Bahru, Johor, Malaysia, March 2024, March 2024 National
2023 - 2024 for SISPA, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, January 2023, January 2023 - December 2024 University
2023 - 2024 External Assessor / External Reviewer for PELANTIKAN SEBAGAI PEMERIKSA TESIS CALON IJAZAH SARJANA UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA , UITM SHAH ALAM, Malaysia, July 2023, July 2023 - March 2024 National
2023 - 2024 Head for KETUA KLUSTER JAWATANKUASA PAKAR RUJUK UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA , Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, January 2023, January 2023 - December 2024 University
2023Speaker for JEMPUTAN SEBAGAI PENCERAMAH BAGI PROGRAM WHAT IS CIVIL ENGINEERING JOB SCOPE ANJURAN KELAB KEJURUTERAAN AWAM (KKA), Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, October 2023, October 2023 University
2023 - 2024 Mentor for PELANTIKAN SEBAGAI MENTOR STAF AKADEMIK PUSAT PENGAJIAN DIPLOMA (CeDS), Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, September 2023, September 2023 - September 2024 University
2023 - 2024 External Examiner for PELANTIKAN SEBAGAI PEMERIKSA LUAR PELAJAR IJAZAH DOKTOR FALSAFAH [FKJ], UNIVERSITI MALAYSIA SABAH , UNIVERSITI MALAYSIA SABAH , Malaysia, March 2023, March 2023 - January 2024 National
2023Chairman for ICONCEES 2023, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, January 2023, January - December 2023 International
2023Assessor / Reviewer for PROGRAM KOLOKIUM PEMBENTANGAN HASIL KAJIAN PENGAJIAN LANJUTAN DAN SIMPOSIUM LATIHAN LUAR NEGARA TAHUN 2023 , JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN MALAYSIA, Malaysia, October 2023, October 2023 Goverment
2023External Assessor / External Reviewer for Pemeriksa Luar Master degree, Universiti Malaysia Pahang Al Sultan Abdullah, Malaysia, September 2023, September - October 2023 National
2023Assessor / Reviewer for PELANTIKAN PANEL PENILAI SKIM, GERAN PENYELIDIKAN FUNDAMENTAL (FRG8) TAHUN 2023 PERINGKAT DALAMAN UNIVERSITI TUN HUSSEIN.CNN MALAYSIA , Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, March 2023, March 2023 University
2023 - 2025 Committee Member for AHLI JAWATANKUASA TASK FORCE PEMBANGUNAN KAMPUS TANJUNG LABOH, UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA (UTHM). , Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, March 2023, March 2023 - February 2025 University
2023Examiner for Internal Examiner Master by Research Mohd Ikmal, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, April 2023, April - May 2023 University
2023Head for BENGKEL PENILAIAN TESIS HARI AIR SEDUNIA, HTC KL, JPS, Malaysia, March 2023, March 2023 National
2023 for AHLI JAWATANKUASA INDUK KURSUS KEMAHIRAN, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, March 2023, March - December 2023 University
2023 - 2025 Committee Member for JAWANKUASA TASK FORCE PEMBANGUNAN KAMPUS TANJUNG LABOH, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, March 2023, March 2023 - February 2025 University
2023External Examiner for PEMERIKSA TESIS PHD UITM, UITM, Malaysia, January 2023, January - March 2023 National
2022External Examiner for MASTER THESIS EXAMINER, UNITEN, Malaysia, January 2022, January 2022 National
2022External Examiner for EXTERNAL EXAMINER PHD THESIS, UNIMAS, Malaysia, May 2022, May 2022 National
2022Speaker for KURSUS PENULISAN ARTIKEL TEKNIKAL, JABATAN PENGAIRAN SALIRAN MALAYSIA, Malaysia, July 2022, July 2022 Goverment
2022Assessor / Reviewer for a reviewer of the UNESCO planned toolkit on Public-Private Partnerships (PPP) for water management in the Asia Pacific region, UNESCO, Thailand, October 2022, October 2022 International
2022Speaker for pembangunan modul ekohidrologi, JPS, Malaysia, September 2022, September 2022 National
2022External Examiner for PEMERIKSA LUAR MASTER THESIS, UNIVERSITI TEKNOLOGI PETRONAS, Malaysia, August 2022, August 2022 National
2022External Examiner for PEMERIKSA LUAR MASTER THESIS, UTM, Malaysia, May 2022, May 2022 National
2022 - 2027 External Examiner for APPOINTMENT AS EXTERNAL EXAMINER (EE) FOR ACADEMIC SESSION 2022 ? 2027 , (UNIKL - MFI) , Malaysia, December 2022, December 2022 - December 2027 National
2022Course Evaluator (Subject Matter Expert) for road conference and exhibition, MYARCH, Malaysia, October 2022, October 2022 Private
2022Speaker for KURSUS REKABENTUK RETIKULASI AIR, JPS, Malaysia, September 2022, September 2022 Goverment
2021Chairman for KOLOKIUM PEMBENTANGAN HASIL KAJIAN, JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN, Malaysia, October 2021, October 2021 Goverment
2021 - 2023 Head for LANTIKAN ECOHYTECH, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, May 2021, May 2021 - April 2023 University
2021External Examiner for PEMERILKSA LUAR PHD, UNIVERSITI TEKNOLOGI PETRONAS, Malaysia, September 2021, September 2021 National
2021Invited Lecturer for PROGRAM LATIHAN TENAGA PENGAJAR, JABTAN PENGAIRAN DAN SALIRAN, Malaysia, August 2021, August - September 2021 Goverment
2021 - 2022 Industrial Adviser for penasihat teknikal profesional bagi fasiliti di PULAPAS, PUSAT LATIHAN PERTAHANAN AWAM WILAYAH SELATAN, Malaysia, December 2021, December 2021 - December 2022 Goverment
2021 - 2023 Committee Member for KAJIAN POLISI SUMBER PANTAI NEGARA, JPS MALAYSIA, Malaysia, July 2021, July 2021 - July 2023 National

YearDescription
Organiser / Venue
Date
2023 INTERNATIONAL VISITING SCHOLAR COLLABORATION RESEARCH SEMINAR
FKAAS,UTHM / FAKULTI KEJURUTERAAN AWAM DAN ALAM BINA, UTHM
13/12/2023
2023 LATIHAN BIM UNTUK PENGURUSAN ASET FKAAB
FKAAS,UTHM / BILIK MESYUARAT FKAAB
23/11/2023
2023 7TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING FOR SUSTAINABILITY
FKAAS,UTHM / Impiana KLCC Hotel, Kuala Lumpur
09/10/2023 - 10/10/2023
2023 SESI TAKLIMAT PELAKSANAAN PROJEK REKABENTUK BERSEPADU
FKAAS,UTHM / Bilik Mesyuarat 2 FKAAB, UTHM
03/10/2023
2023 BENGKEL PEMURNIAN KURIKULUM DAN SILIBUS BAGI PROGRAM SARJANA MUDA KEJURUTERAAN AWAM (BFF)
FKAAS,UTHM / Bilik Mesyuarat FKAAB
25/09/2023 - 27/09/2023
2023 KURSUS PENYEDIAAN SOALAN UJIAN DAN PEPERIKSAAN AKHIR BAGI PROGRAM SARJANA MUDA KEJURUTERAAN AWAM (BFF)
FKAAS,UTHM / Bilik Mesyuarat FKAAB
05/09/2023
2023 BENGKEL PENERBITAN BUKU TEKS DARI MODUL PENGAJARAN
FKAAS,UTHM / Bilik Mesyuarat 1 FKAAB
18/06/2023
2023 SESI JERAYAWARA TASKFORCE PROBLEM BASED-LEARNING KE FAKULTI KEJURUTERAAN AWAM DAN ALAM BINA
UTHM / BILIK MESYUARAT 1, FKAAB
05/03/2023
2023 MESYUARAT PENYEDIAAN SASARAN KERJA TAHUNAN (SKT) 2023 FAKULTI KEJURUTERAAN AWAM DAN ALAM BINA (FKAAB)
FKAAS,UTHM / NOBLE RESORT HOTEL MELAKA
26/01/2023 - 28/01/2023
2022 SUSTAINABLE AND INTEGRATED ENGINEERING INTERNATIONAL CONFERENCE 2022
UTM / Langkawi, Malaysia
12/12/2022 - 13/12/2022
2022 KNOWLEDGE SHARING WITH ADJUNCT PROFESSOR AND INDUSTRIAL ADVISOR
FKAAS,UTHM / Bilik Mesyuarat 1, FKAAB
24/07/2022
2022 WEBINAR : ECO-HYDROLOGY SATU PERMULAAN KE ARAH KELESTARIAN SUMBER AIR
UTHM / ZOOM MEETING
22/04/2022
2022 TAKLIMAT PELAKSANAAN BAUCAR KOMPUTER KEPADA STAF FAKULTI KEJURUTERAAN AWAM DAN ALAM BINA, UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA
FKAAS,UTHM / ATAS TALIAN
07/04/2022
2022 JERAYAWARA PENGURUSAN TENAGA UNIVERSITI - EAC 4 DAN 5
UTHM / ZOOM MEETING
02/03/2022
2022 MESYUARAT SASARAN KERJA TAHUNAN (SKT) 2022 FAKULTI KEJURUTERAAN AWAM DAN ALAM BINA
FKAAS,UTHM / VILLEA ROMPIN RESORT & GOLF
03/02/2022 - 05/02/2022
2021 SESI TAKLIMAT SISTEM LANTIKAN AGENSI LUAR (SLALU) OLEH PEJABAT PENDAFTAR DAN PTM
FKAAS,UTHM / -
26/09/2021
2021 TUTORIAL PANDUAN PENGISIAN MAKLUMAT KENAIKAN PANGKAT STAF AKADEMIK (LALUAN PENYELIDIKAN)
PEJABAT PENDAFTAR,UTHM / APLIKASI ZOOM
06/09/2021
2021 TUTORIAL PANDUAN PENGISIAN MAKLUMAT KENAIKAN PANGKAT STAF AKADEMIK (LALUAN PENGAJARAN)
UTHM / APLIKASI ZOOM
05/09/2021
2021 WEBINAR MOOC AND ONLINE EDUCATION IN POST PENDEMIC
UTHM / Zoom (https://bit.ly/moocprofkarim)
01/09/2021
2021 BENGKEL PEMBINAAN OPEN ENDED QUESTIONS
FKAAS,UTHM / ZOOM PLATFORM
26/07/2021
2021 TAM MEMBERSHIP DRIVE
LAIN-LAIN / Zoom & YouTube Live
18/07/2021
2021 WEBINAR: RIVER RESTORATION
LAIN-LAIN / https://uthm-edu-my.zoom.us/j/92800442910
29/06/2021
2021 WEBINAR INDUSTRI 2021: PENGURUSAN SISTEM SALIRAN BANDAR DALAM KELULUSAN PEMAJUAN TANAH BAGI TUJUAN PROJEK PERUMAHAN MENGIKUT KONSEP SALIRAN MESRA ALAM
FKAAS,UTHM / Platform google meet - https://meet.google.com/eeh-duno-zvh
16/06/2021
2021 MPRC INDUSTRY TALK 3/2021: ENVIRONMENTAL ISSUES AND ITS CHALLENGES IN MALAYSIA BY IR AMMAR MOHD RASHID, AMR ENVIRONMENTAL SDN BHD
UTHM / Zoom
09/06/2021
2021 INDUTRIAL TALK 2021: SEDIMENT TRANSPORT FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT: INDUSTRIAL PERSPECTIVE
FKAAS,UTHM / ATAS TALIAN (GOOGLE MEET)
09/06/2021
2021 PTTA RESEARCH WEEK WEBINAR 23 MEI SIRI 1
UTHM / Online/Meet
23/05/2021
2021 MESYUARAT PENYEDIAAN SASARAN KERJA TAHUNAN (SKT) 2021 FAKULTI KEJURUTERAAN AWAM DAN ALAM BINA (FKAAB)
UTHM / TUNAMAYA Resort, Desaru, Bandar Penawar, Kota Tinggi.
25/03/2021 - 27/03/2021
2021 TALENT DISCOVERY PROGRAM - SERIES 13 - SECURING CONSULTATION WORK FOR ACADEMICIANS
UTHM / BILIK MESYUARAT, MINT-SRC, IIE
10/03/2021
2021 WACANA KOMUNITI : HALA TUJU BANDAR DI RAJA 2020-2030
UTHM / Zoom
23/02/2021
2021 PENGURUSAN SISA MAKANAN BERSAMA KOMUNITI SETEMPAT
UTHM / GOOGLE MEET
23/02/2021
2021 ICON TALK SERIES ?VISION 2020 : THE STORY BEHIND, ACHIEVEMENT AND LESSONS LEARNED
UTHM / -
10/02/2021
2021 JKPI FKAAB WORKSHOP 2/2021
FKAAS,UTHM / Zoom
09/02/2021
2021 JKPI FKAAB WORKSHOP 1/2021
FKAAS,UTHM / Zoom
07/02/2021
2021 CAGED INDUSTRIAL TALK SERIES 1/2021
UTHM / ZOOM
20/01/2021

EXHIBITION ID PRODUCT TITTLE EXPO NAME RECOGNITION
15SIIF12 Impregnation Method of Producing Activated Carbon from Sugarcane Bagasse for Col SIIF 2015 Perak dan Setara
15MTE10 Impregnation Method of Producing Activated Carbon from Sugarcane Bagasse for Col Malaysia Technology Expo 2015 Perak dan Setara
14BIOMAL01 Metal Removal and Antimicrobial Properties of Modified Watermelon Rind. BIO MALAYSIA & BIOTECHNOLOGY ASIA 2014 Emas dan Setara

TAHUN NAMA ANUGERAH / PENCAPAIAN PENGANUGERAH PERINGKAT
2015 ANUGERAH PERKHIDMATAN CEMERLANGUTHMUNIVERSITI
2014 ANUGERAH KHAS PANEL PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIAUTHMUNIVERSITI
2013 ANUGERAH JASA BAKTI UTHMUNIVERSITI
2006 ANUGERAH PERKHIDMATAN CEMERLANGKUiTTHOUNIVERSITI