Jabatan Kejuruteraan Awam
Fakulti Kejuruteraan Awam dan Alam Bina
Pejabat Kampus Lestari
 
  07-4564367
PROF. Ts. Dr. AESLINA BINTI ABDUL KADIR

VK7 Profesor

DOKTOR FALSAFAH KEJURUTERAAN AWAM , ROYAL MELBOURNE INSTITUTE OF TECHNOLOGY UNIVERSITY (2010)
SARJANA KEJURUTERAAN AWAM (PENGURUSAN ALAM SEKITAR) , UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA (2004)
SARJANA MUDA SAINS SEKITARAN , UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA (2002)

CategoryExpertise
Field Category (KPT) : ENVIRONMENTAL SCIENCES
Field (KPT) : Environment Technology/Industry
Field of Specialization (KPT) : Environmentally-Friendly Products and Technologies

solid waste management
waste recycling
sustainable building material
wastewater treatment
water quality

solid waste management
waste recycling
sustainable building material
wastewater treatment
water quality

DateDescription
05/07/2021 - Penyelidik Bersekutu
Institut Kejuruteraan Integrasi, Pusat Penyelidikan Tanah Lembut (RECESS)
01/01/2022 - 31/12/2027 Penyelidik Utama
Institut Kejuruteraan Integrasi, Pusat Kecemerlangan Pencemar Mikro (MPRC)
05/07/2021 - 30/07/2026 Penyelidik Bersekutu
Institut Kejuruteraan Integrasi, Pusat Penyelidikan Tanah Lembut (RECESS)
01/03/2023 - 28/02/2025 Pengarah
Pejabat Kampus Lestari
01/03/2021 - 28/02/2023 Pengarah
Pejabat Kampus Lestari
01/01/2021 - 01/01/2023 Penyelidik Utama
Fakulti Kejuruteraan Awam dan Alam Bina, Pusat Penyelidikan Pencemar Mikro (MPRC)
01/01/2020 - 31/12/2021 Ahli
Fakulti Kejuruteraan Awam dan Alam Bina, Pusat Penyelidikan Pencemar Mikro (MPRC)
01/11/2017 - 31/10/2019 Timbalan Dekan (Hal Ehwal Pelajar Dan Alumni)
Fakulti Kejuruteraan Awam dan Alam Sekitar
01/11/2015 - 31/10/2017 Timbalan Dekan (Hal Ehwal Pelajar Dan Alumni)
Fakulti Kejuruteraan Awam dan Alam Sekitar
01/01/2015 - 31/12/2016 Ketua Panel
Fakulti Kejuruteraan Awam dan Alam Sekitar, Jabatan Kejuruteraan Air dan Persekitaran

YearDescriptionRoleLevel
2021 - 9999Concrete Society of Malaysia (CSM) / (PERKOM) Ahli Biasa Kebangsaan
2018 - 9999Malaysia Board of Technologists (MBOT) Teknologis Berijazah Kebangsaan
2012 - 9999Malaysian Society For Engineering & Technology (MySET) Ahli Kebangsaan
2023 - 2024Malaysia Board of Technologists (MBOT) Ahli Kebangsaan
2021 - 2023International Water Association (IWA) Ahli Biasa Antarabangsa
2021 - 2022Malaysian Water Association (MWA) Ahli Biasa Kebangsaan
2020 - 2022International Association of Engineers (IAENG) Ahli Antarabangsa
2013 - 2022International Solid Waste Association (ISWA) Ahli Antarabangsa
2019 - 2021Institute for Engineering Research and Publication (IFERP) Ahli Kebangsaan
2018 - 2021Malaysia Board of Technologists (MBOT) Teknologis Profesional Kebangsaan
2014 - 2016Malaysian Research and Innovation Society (MyRIS) Ahli Antarabangsa
2013 - 2015International Water Association (IWA) Ahli Antarabangsa
2013 - 2013Concrete Society of Malaysia (CSM) / (PERKOM) Ahli Kebangsaan

YearDescriptionLevel
2024 Environmental Management [MFA10503], Session 20232024 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2024 University
2024 Research Methodology [MFA11103], Session 20232024 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2024 University
2023 Creativity And Innovation [BFC23702], Session 20222023 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023 University
2023 Environmental Management [MFA10503], Session 20232024 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023 University
2023 Member for AJK PEMURNIAN KURIKULUM DAN SILIBUS BAGI PROGRAM SARJANA MUDA KEJURUTERAAN AWAM (BFF) FKAAB, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, October 2023 University
2023 Member for PELANTIKAN SEBAGAI PENGAJAR KURSUS UNTUK SEMESTER II SESI 20222023 PROGRAM SARJANA, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, March 2023 University
2023 Research Methodology [MFA11103], Session 20232024 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023 University
2022 Solid Waste Management [MFE10403], Session 20212022 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022 University
2022 Solid Waste Management [MFE10403], Session 20222023 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022 University
2021 Environmental Engineering [BFC32403], Session 20202021 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2021 Environmental Engineering [BFC32403], Session 20212022 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2021 Instructor/lecturer for PELANTIKAN SEBAGAI PENGAJAR KURSUS UNTUK SEMESTER 1 2021/2022 PRGRAM SARJANA MUDA, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, October 2021 University
2021 Instructor/lecturer for PELANTIKAN SEBAGAI PENGJAR KURSUS UNTUK SEMESTER 1 SESI 20222023 PROGRAM PASCA SISWAZAH, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, October 2021 University
2021 Research Methodology [KFA11003], Session 20202021 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2021 Research Methodology [MFA11100], Session 20202021 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2021 Research Methodology [MFA11103], Session 20202021 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2021 Research Methodology [PFA11003], Session 20202021 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2020 Environmental Engineering [BFC32403], Session 20192020 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2020 Environmental Engineering [BFC32403], Session 20202021 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2020 Research Methodology [KFA11003], Session 20202021 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2020 Research Methodology [MFA11103], Session 20202021 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2020 Research Methodology [PFA11003], Session 20202021 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2020 Solid And Hazardous Waste Management [BFA40303], Session 20192020 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2020 Solid And Hazardous Waste Management [BFA40303], Session 20202021 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2020 Transportation And Environmental Engineering Laboratory [BFC32501], Session 20192020 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2019 Creativity And Innovation [BFC23702], Session 20192020 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 Environmental Engineering [BFC32403], Session 20182019 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 Industrial Training [BFC32904], Session 20192020 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 Solid And Hazardous Waste Management [BFA40303], Session 20182019 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 Solid And Hazardous Waste Management [BFA40303], Session 20192020 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2018 Nature Conservation [BFC10202], Session 20182019 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2018 Solid And Hazardous Waste Management [BFA40303], Session 20172018 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2018 Solid Waste Management [MFE10403], Session 20172018 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2017 Nature Conservation [BFC10202], Session 20172018 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2017 Solid And Hazardous Waste Management [BFA40303], Session 20162017 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2017 Solid Waste Management [MFE10403], Session 20162017 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2016 Solid And Hazardous Waste Management [BFA40303], Session 20152016 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2016 Solid Waste Management [MFE10403], Session 20152016 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2016 Solid Waste Management [MFE10403], Session 20162017 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2015 Nature Conservation [BFC10202], Session 20142015 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015 University
2015 Nature Conservation [BFC10202], Session 20152016 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015 University
2015 Solid Waste Management [MFE10403], Session 20142015 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015 University
2015 Solid Waste Management [MFE10403], Session 20152016 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015 University
2015 Transportation And Environmental Engineering Laboratory [BFC32501], Session 20142015 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015 University
2014 Nature Conservation [BFC10202], Session 20142015 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014 University
2014 Solid And Hazardous Waste Management [BFA40303], Session 20132014 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014 University
2014 Solid Waste Management [MFE10403], Session 20142015 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014 University
2014 Transportation And Environmental Engineering Laboratory [BFC32501], Session 20132014 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014 University
2013 Environmental Engineering [BFC32403], Session 20122013 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013 University
2013 Environmental Engineering [BFC32403], Session 20132014 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013 University
2013 Environmental Management [MFA10503], Session 20132014 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013 University
2013 Nature Conservation [BFC10202], Session 20132014 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013 University
2013 Solid And Hazardous Waste Management [BFA40303], Session 20122013 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013 University
2013 Solid And Hazardous Waste Management [BFA4033], Session 20122013 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013 University
2013 Solid Waste Management [MFE10403], Session 20122013 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013 University
2013 Transportation And Environmental Engineering Laboratory [BFC32501], Session 20122013 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013 University
2012 Air Pollution Engineering [MFE10103], Session 20122013 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2012 University
2012 Environmental Engineering [BFC3103], Session 20112012 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2012 University
2012 Environmental Engineering [BFC3103], Session 20122013 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2012 University
2012 Environmental Engineering [BFC32403], Session 20122013 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2012 University
2012 Nature Conservation [BFC10202], Session 20122013 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2012 University
2012 Solid And Hazardous Waste Management [BFA40303], Session 20122013 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2012 University
2012 Solid And Hazardous Waste Management [BFA4033], Session 20112012 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2012 University
2012 Solid And Hazardous Waste Management [BFA4033], Session 20122013 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2012 University
2012 Transportation And Environmental Engineering Laboratory [BFC32501], Session 20122013 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2012 University
2011 Environmental Engineering And Transportation Laboratory [BFC3121], Session 20102011 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2011 University
2011 Environmental Engineering [BFC3103], Session 20112012 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2011 University
2011 Environmental Management [MFA10503], Session 20102011 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2011 University
2011 Environmental Management [MFA10503], Session 20102011 Semester 3, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2011 University
2011 Environmental Management [MKA2333], Session 20102011 Semester 3, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2011 University
2011 Master Project Ii [MKA3012], Session 20112012 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2011 University
2011 Solid And Hazardous Waste Management [BFA4033], Session 20102011 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2011 University
2011 Solid And Hazardous Waste Management [BFA4033], Session 20112012 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2011 University
2010 Engineering Economics And Entrepreneurship [BFC4013], Session 20102011 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2010 University
2010 Integrated Project Design [BFC4103], Session 20102011 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2010 University
2010 Solid And Hazardous Waste Management [BFA4033], Session 20102011 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2010 University

CodeTitleDesignationEnd Date
X270 Valorisation of Sewage Sludge for The Recovery of Value Added Products and Bio-energy Towards Circular Economy Ahli 31/10/2026
X243 Reverse Vending Machine (RVM) Implementation Unaccompanied by Container Deposit Legistation (CDL) policy : Model Comparison between Malaysian and Japan to Improve PET Bottle Recycling Ahli 31/03/2024
X254 Tapping the Values of Agricultural Waste for Resource Recovery and Empowering Circular Economy in Japan and ASEAN Countries Ahli 31/12/2023
K344 An Automated Smart Recycle Bin (ASRB) Ketua 30/11/2023
Z014 The Efficacy of Green Organic Fertilizer on the Growth and Health of Spiny Black Olive (Bucida Molineti) / Mango Tree (Mangifera Indica) Ketua 30/11/2023
K336 An Insight of Metal Immobilization Mechanism by Incorporating Electroplating Sludge into Fired Clay Bricks to Produce Sustainable End-Product Ketua 31/10/2023
H941 Cultivating awareness, knowledge and recycling behavior with Automated Smart Recycle Bin (ASRB) smart system among UTHM staff Ahli 30/06/2023
K181 Decolorization and micro-pollutant removal in textile wastewater using banana peel activated carbon for river protection Ahli 31/05/2023
H742 Combining Stabilisation/solidification with Bioaugmentation to Enhance Remediation Performance of Industrial Sludge Ahli 14/02/2023
Z002 Dana Projek Impak Sosial Universiti untuk Masyarakat (U4S) Ahli 31/12/2022
K357 Cultivating Environmental Education And Awareness Of Ecological Balance And Its Importance Among Society And Industry Ahli 06/08/2022
H614 AIR POLLUTION AT UTHM CAMPUS: ANALYSIS ON PARTICULATES, HEAVY METALS, TOXIC GASSES AND MICROORGANISMS Ahli 30/04/2022
H705 Cultivation of Azolla Pinnata Using Different Types of Composted Food Waste As Growth Enhancer Ketua 30/04/2022
H498 Program title: An Invention of UTHM piping leaking measurement for a better pipe water quality : Adaptation tomography and Computational Fluid Dynamic Method Project title 1: Contaminants in leaking pipe at UTHM Ahli 30/11/2021
H497 Program : Technology in Smart Recycling Projek : Incorporating PET Bottle in Fired Clay Brick for Sustainable Building Product (Permohonan oleh Ketua Projek 2) Ketua 30/09/2021
H558 KINETIC PATHWAYS OF HEAVY METAL IN TAILING WASTE DURING INCORPORATION INTO FIRED CLAY BRICK Ketua 31/07/2021
M005 SUSTAINABLE FORMULATION OF FIRED CLAY BRICKS FROM GYPSUM WASTE Ketua 31/05/2021
H351 Sustainable Formulation of Fired Clay Bricks from Gypsum Waste to Reduce Environmental Footprint from Cradle to Gate Ketua 30/04/2021
X159 Holistic Investigation on Acceptance of Malaysian Towards Better Transition of Domestic wastewater management in adherence to Japanese efficient centralized wastewater treatment technologies Ketua 31/03/2021
H210 KINETIC PATHWAYS OF HEAVY METALS UTILIZATION INTO FIRED CLAY BRICK Ahli 31/12/2020
H384 PROPERTIES AND ENVIRONMENTAL IMPACT FROM GYPSUM WASTE INCORPORATED INTO FIRED CLAY BRICKS Ketua 31/12/2020
K125 Recycling of Gypsum Waste from Wastewater Industry into Fired Clay Bricks Ketua 31/12/2020
K268 Production of Azolla using composted food waste as growth enhancer for sustainable organic animal feed industry. Ketua 31/12/2020
K132 PENGURUSAN SISA MAKANAN MENGGUNAKAN TEKNIK PENGKOMPOSAN BERASASKAN TEKNOLOGI HIJAU DENGAN KERJASAMA PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH KLUANG, JOHOR UNTUK SEKOLAH DI SIMPANG RENGGAM Ketua 30/09/2020
A130 Recycling@University - University Tun Hussein Onn Malaysia Ahli 01/07/2020
X075 Pengurusan Sisa Makanan (Organik) Menggunakan Pencerna Anaerobik Ketua 30/04/2020
A157 Pemindahan Ilmu Tentang Sistem Rawatan Berkos Rendah Untuk Bekalan Air Bersih Menggunakan Sumber Air Bumi dan Air Hujan Ahli 31/12/2019
X090 Production of Azola Using Composted Food Waste as Growth Enhancer for Sustainable Organic Animal Feeding Industry Ahli 14/11/2019
U836 Eco-Friendly Concrete witrh Construction Wastewater for Sustainability in Mix Design Principle Ahli 31/08/2019
1575 The Enhancement of pollutants (microbial and metals)removal in water purification process using Cassava peel waste modified with lemongrass extract as biocoagulant Ahli 31/07/2019
X076 Alternative Input Interface Development for a Wheelchair User With Severe Spinal Cord Injury Ahli 30/06/2019
1528 ENHANCEMENT OF PETROLEUM SLUDGE WASTE TREATMENT PERFORMANCE BY USING SOLIDIFICATION/STABILIZATION (S/S) METHOD WITH PALM OIL ASH AS PARTIAL CEMENT REPLACEMENT Ahli 30/04/2019
U680 Improving Mathematical Model In Biodegradation of PAHs Contaminated Soil Using Gram-Positive Bacteria Ahli 15/04/2019
I012 Automated Reward Recyle Bin (ARRB) Ketua 28/02/2019
U793 Enhancement of petroleum sludge waste treatment performance by using solidifications/stabilization (S/S) method with palm oil ash as partial cement Ketua 28/02/2019
1613 New Insight Into PO43- Removal Mechanism Due To The Metal Oxides Concentration's Variuosness In Steel Slag For Industrial Wastewater Treatment Ahli 31/01/2019
U581 A disposal method petroleum sludge in cement plant as alternative fuel and sustainable raw material Ketua 31/01/2019
A098 Program Educate Malaysia dan Duta Universiti di Bawah Program Transformasi Luar Bandar, Inisiatif Kerjasama Universiti (NBOS4) Ahli 31/12/2018
A104 Activated Carbon For Water And Air Filtration Ahli 30/11/2018
U789 POFA as cement replacement in solidification/stabilization of petroleum sludge: Leaching behaviour of PAHs Ahli 31/08/2018
1577 AN ADDITION OF ENVIRONMENTAL FRIENDLY UREOLYTIC BACTERIA FOR IMPROVING WATER ABSORPTION IN INTERLOCKING COMPRESSED EARTH BLOCKS Ahli 31/07/2018
U521 Development Small Scale House Model Using Agro-Fiber Wastes Clay Bricl For Thermal Improvement Ahli 30/06/2018
R058 Hybrid Waste Brick Containing Recycled Concrete Aggregate And Waste Polyethylene Terephthalate Bottle As Sand-Aggregate Replacement Ahli 31/05/2018
U548 Advancement Of Petroleum Sludge Waste Treatment Performance Using Solidications/ Stabilization (S/S) Method With Palm Oil Ash Partial Cement Replecement Ahli 31/05/2018
X078 A Study on Readiness of Malaysian to Adopt Composting Method Based on Japanese Sustainable Food Waste Management Model Ketua 31/05/2018
1527 CONTAMINATED SEWAGE SLUDGE FROM PRIMARY AND SECONDARY WASTEWATER TREATMENT: MINIMIZATION OF HEAVY METALS LEACHABILITY FROM ITS UTIILIZATION INTO FIRED CLAY BRICK Ketua 30/04/2018
1455 BIODEGRADATION OF MALAYSIAN CONTAMINATED SOIL USING LOCAL BACTERIA BY HYBRID ELECTRO-BIOREMEDIATION TECHNIQUE Ahli 31/12/2017
1456 The enhancement of colour (benzidine and toluidine)removal from textile wastewater by using Activated Carbon from Sugarcane Bagasse. Ahli 31/12/2017
1457 Potential of Non Wood Material as Alternative Non-Wood Fiber Source For Papermaking Towards Green Technology. Ahli 31/12/2017
1458 INVESTIGATION ON CHARACTERISTICS OF TITANIUM DIOXIDE NANOFLOWERS AS NEW ADDITIVE TO REDUCE ENERGY CONSUMPTION OF ASPHALT MIXTURE PRODUCTION Ahli 31/12/2017
G007 AN AUTOMATED REWARD SYSTEM: SMART RECYCLE BIN (SRB) Ketua 31/12/2017
G008 ZiR BioConc EM: AN ENVIRONMENTAL FRIENDLY BACTERIA FOR IMPROVING CONCRETE PROPERTIES Ahli 30/11/2017
U409 Effect of heating rates on gas emissions and properties of fired clay bricks and fired clay bricks incorporated with cigarette butts Ketua 30/11/2017
U342 Utilization of Agricultural Wastes for Making Low Thermal Conductivity Clay Bricks Using Small-Scale Model Technique Ahli 31/08/2017
1484 Pengurangan Sisa Makanan Menggunakan teknik Pengkomposan Berasaskan Teknologi Hijau Ketua 31/03/2017
E018 Exploration Of Biofoam From Renewable Resources Ahli 30/11/2016
U032 Landfill Leachate Treatment Using Biomedia: Peat Soil and Cockle Shells Ahli 31/10/2016
1211 Sustainable Concrete : The Use of Novel Bacteria to Improve Concrete Properties Ahli 30/09/2016
U089 Lightweight Fired Clay Brick: Utilization Of Local High Calorific Waste Ketua 30/09/2016
U093 Sustainability Evaluation and Improvement Of Existing Buildings Based On GreenRE Rating Tools: A Field Survey in UTHM Ahli 30/09/2016
U264 Natural Waterproofing For Interlocking Compressed Earth Block (ICEB) Ahli 31/07/2016
U150 Effectiveness of Food Waste Composting by Agricultural Fermentation Liquid Ketua 31/03/2016
U151 Composting of Food Waste From Medium Scale Industry Ketua 31/03/2016
E002 Performance And Engineering Properties Of Fiber Concrete Containing Waste Polyethylene Terephthalate Ahli 31/12/2015
U230 Sosial Responsibility Engangement Program In Teaching & Leraning: Towards Enchancmenet Of Environmental Awareness To young Children Ahli 31/12/2015
A047 UTILIZATION OF QUARRY DUST INTO UNFIRED BRICK Ketua 01/12/2015
U024 Properties And Enviromental Impact From Sludge Mosaic Industry Incorporated Into Clay Bricks Ketua 31/10/2015
1230 Sustainable Adsorbent : The Use of Local Fruit Rind For Heavy Metal Removal Ahli 30/09/2015
1234 Minimization of Heavy Metals Leachability from Combination of Fly Ash And Bottom Ash Replacement in Self Compaction Concrete (SCC) Ketua 30/09/2015
B028 DEVELOPMENT OF WEB BASED PORTAL FOR CONSTRUCTION WASTE MITIGATION (WEB-WASTE) Ahli 08/05/2015
B029 SMART RECYCLE BIN Ketua 08/05/2015
C018 Tajuk Program : Synthesis Of Economical And Green Xylitol From Biomass In Enzymatic Membrane Reactor By Locally Produced Xylose Reductase Tajuk Projek : Degradation Of Natural Polymer From Biomass To Xylose Ahli 31/12/2014
C046 Micropollutant Research Centre (MPRC) Ahli 31/07/2014
C037 Kolaborasi Penyelidikan Mengenai Sisa pepejal Pembinaan Antara Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM) Dan Perbadanan Pengurusan Sisa Pepejal Dan Pembersihan Awam (PPSPPA) Ahli 31/03/2014
0973 The Effect On Thermal Conductivity and Air Quality Indoors by Incorporating Cigarette Butts (CBS) In Fired Clay Bricks Ketua 31/05/2013
0938 Recycling Of Plastic Bottle As Fine Aggregate In Concrete Ahli 28/02/2013
0939 Characterization And Optimization Of Heavy Metals Biosorption By Fish Scales Ahli 28/02/2013
0841 Properties and gas emission of fired clay bricks under different heating rates : comparison between standard clay brick and clay brick incorporated with cigarattes butts Ketua 14/12/2012
C006 Air Quality in UTHM and Its Health Impact Ahli 12/09/2012

Book
Aeslina Abdul Kadir, Noor Amira Sarani, Nur Fatin Nabila Hissham
(2021) Pengurusan Sisa Makanan Menggunakan Teknik Pengkomposan Berasaskan Teknologi Hijau, UTHM , 1, ISBN:9789672975588
Al-Khadher, S. A., Kadir, A. A., Algheethi, A. A. S. & Sarani, N. A
(2021) Potential Technologies For Wastewater Treatment, UTHM , 1, ISBN:9789672975564
Kadir, A. A., Sarani, N. A. & Shahidan, S.
(2021) Sustainable Waste Utilization In Bricks, Concrete, And Cementitious Materials: Characteristics, Properties, Performance And Applications, Springer Singapore , XXIV, ISBN:9789813349179
Aeslina Abdul Kadir
(2010) Leachate Treatment In Constructed Wetlands, Performance Evaluation Of Subsurface Flow Constructed Wetlands Using Safety Flow System., Lambert Academic Publishing. (LAP) , 1 , ISBN:9783838369259
Book Chapters
Nasir, Z., Daud, Z., Kadir, A. A. & Hassan, M. I. H
(2021) Chapter 2: Application Of Agro-Waste Adsorbent For The Removal Of Cod In Wastewater, Potential Technologies For Wastewater Treatment, UTHM , 7, ISBN:9789672975564
Hazhar, N. J. N., Algheethi, A. A. S. A., Kadir, A. A. & Sarani, N. A
(2021) Chapter 3 - Textile Dyes Waste, Potential Technologies For Wastewater Treatment., UTHM , 15, ISBN:9789672975564
Tajuddin, M. F., Algheethi, A. A. S. A., Mohamed, R. M. S. R. & Kadir, A. A.
(2021) Chapter 4: Using Chitosan Beads For Removing Heavy Metals From Car Wash Services, Potential Technologies For Wastewater Treatment, UTHM , 22, ISBN:9789672975564
Rashid, M. A. Q., Algheethi, A. A. S. A., Kadir, A. A. & Sarani, N. A
(2021) Chapter 5: Restaurant Wastewater Treatment Technologies And Potential Of Biofringe Fiber, Potential Technologies For Wastewater Treatment, UTHM , 39, ISBN:9789672975564
Azlan, M. M., Algheethi, A. A. S. A. & Kadir, A. A
(2021) Chapter 6: Colour Dyes Wastewater, Potential Technologies For Wastewater Treatment, UTHM , 48, ISBN:9789672975564
Benlamoudi, A., Kadir, A. A. & Khodja, M
(2021) Characterization Of Petroleum Sludge Prior To Be Treated In Cement Plants, Sustainable Waste Utilization In Bricks, Concrete, And Cementitious Materials: Characteristics, Properties, Performance, And Applications, Springer Singapore , 145, ISBN:9789813349179
Hassan, M. I. H., Kadir, A. A., Sarani, N. A. & Al-Khadher, S. A. A
(2021) Configuration Of Physical And Mechanical Characteristics Of Fly Ash And Bottom Ash Replacement In Self-Compacting Concrete (Scc), Sustainable Waste Utilization In Bricks, Concrete, And Cementitious Materials: Characteristics, Properties, Performance, And Applications, Springer Singapore , 1, ISBN:9789813349179
Khalid, F. S., Aminuddin, M. Y. A., Hissham, N. F. N., Kadir, A. A., Juki, M. I., Shahidan, S. & Ayob, S.
(2021) Density, Compressive Strength And Water Absorption Properties Of Sand Cement Brick Containing Recycled Concrete Aggregate (Rca) And Crumb Rubber (Cr) As Partial Sand Replacement Materials, Sustainable Waste Utilization In Bricks, Concrete, And Cementitious Materials: Characteristics, Properties, Performance, And Applications, Springer Singapore , 211, ISBN:9789813349179
Shahedan, N. F., Abdullah, M. M. A., Mahmed, N., Kusbiantoro, A. & Kadir, A. A
(2021) Development Of Fly Ash Concrete Using Glass Bubble For Thermal Insulation Building Application, Sustainable Waste Utilization In Bricks, Concrete, And Cementitious Materials: Characteristics, Properties, Performance, And Applications, Springer Singapore , 73, ISBN:9789813349179
Khalid, F. S., Aminuddin, M. Y. A., Hashim, A. A., Kadir, A. A., Juki, M. I., Shahidan, S. & Ayob, S.
(2021) Performance Of Concrete Containing Synthetic Wire Waste As Fiber Materials, Sustainable Waste Utilization In Bricks, Concrete, And Cementitious Materials Characteristics, Properties, Performance, And Applications, Springer Singapore , 231, ISBN:9789813349179
Sarani, N. A., Kadir, A. A., Hissham, N. F. N., Hassan, M. I. H. & Hashar, N. N. H
(2021) Performance On Physical And Mechanical Properties Of Fired Clay Brick Incorporated With Palm Kernel Shell For Lightweight Building Materials, Sustainable Waste Utilization In Bricks, Concrete, And Cementitious Materials: Characteristics, Properties, Performance, And Applications, Springer Singapore , 119, ISBN:9789813349179
Ibrahim, W. M. W., Abdullah, M. M. A., Hussin, K., Kadir, A. A. & Ahmad, R
(2021) Technological Properties Of Fly Ash-Based Lightweight Geopolymer Brick, Sustainable Waste Utilization In Bricks, Concrete, And Cementitious Materials: Characteristics, Properties, Performance, And Applications, Springer Singapore , 25, ISBN:9789813349179
Hassan, M. I. H., Kadir, A. A., Sarani, N. A. & Hashim, A. A
(2021) Toxicity Characteristics And Heavy Metals Leachability Of Self Compacted Concrete Containing Fly Ash And Bottom Ash As Partial Cement And Sand Replacement, Sustainable Waste Utilization In Bricks, Concrete, And Cementitious Materials: Characteristics, Properties, Performance, And Applications, Springer Singapore , 25, ISBN:9789813349179
George, S., Kamil, N. A. F & Kadir, A. A.
(2020) Chapter 1 Food Waste Composting At School, Water And Environmental Engineering Volume 4, UTHM , 1, ISBN:9789672916390
Hissham, N. F. N., Kadir, A. A., Fern, T. W., Sarani, N. A., Hassan, M. I. H., Hamid, N. J. A., Hashar, N. N. H. & Hashim, A. A
(2020) Chapter 10: Construction Waste Management Practices In Malaysia: An Overview, Water And Environmental Engineering Volume 4, UTHM , 127, ISBN:9789672916390
Darwish, M., Mustafa, S., Aris, A., Kadir, A. A and Najib, M. Z
(2020) Chapter 9: Struvite Crystallization: An Effective Technology For Nitrogen Recovery In Landfill Leachate, Prospects Of Fresh Market Wastes Management In Developing Countries Vol. 92, Springer , 143, ISBN:9783030426408
Steafanie George, Nor Amani Filzah Mohd Kamil and Aeslina Abdul Kadir
(2020) Food Waste Composting At School, Water And Environmental Engineering (Vol. 4), UTHM , 1, ISBN:9789672916390
Kadir, A. A. & Hissham, N. F. N
(2020) Manfaat Tempoh Pkp Dengan Aktiviti Pengkomposn Di Rumah, Covid-19: Hikmah Dan Cabaran, UTHM , 25, ISBN:9789672916000
Noorafizah Murshid, Nor Amani Filzah Mohd Kamil, Aeslina Abdul Kadir, and Meizareena Mazid
(2019) Selection Of Suitable Binder In Solidification / Stabilization Method: A Review, Water And Environmental Engineering (Vol. 3), UTHM , 91, ISBN:9789672389118
Nor Amani Filzah Mohd Kamil, Siti Nasihah Ramdzan, Aeslina Abdul Kadir, Nur Athirah Syafiqa Shahabuddin, Meizareena Mizad
(2018) Implementation Of Food Waste Composting In Malaysia, Water And Environmental Issues (Vol. 2), Micropollutant Research Centre (Mprc) , UTHM , 35, ISBN:9789672183945
Nor Amani Filzah Mohd Kamil, Cheah Wing Hong, Aeslina Abdul Kadir, Nor Haslina Hashim, Chin Ming Wei, Meizareena Mizad
(2018) Necessity And Challenges Of Nature Conservation, Water And Environmental Issues (Vol 2), UTHM , 1, ISBN:9789672183945
Kamil N. A. F. M., Kadir A. A., Bujang U. H. & Hassan M. I. H.
(2017) Chapter 10: Treatment Of Petroleum Sludge , Water And Environmental Issues Volume 1, UTHM , 1, ISBN:9789672110545
Kadir, A. A., Salim, N. S. A., Rahim, A. S. A and Sarani, N. A
(2017) Chapter 5: Properties Effect From Mosaic Sludge Industry Incorporated Into Fired Clay Bricks, Sustainable Construction And Building Technology, UTHM , 1, ISBN:9789670764979
KADIR, A. A. & SARANI, N. A
(2017) Feasibility Study On Utilization Of Cigarette Butts Waste Into Fired Clay Brick, Sustainable Construction And Building Technology, UTHM , 1, ISBN:9789670764979
KADIR, A. A. & SARANI, N. A
(2017) Incorporation Of Palm Oil Waste Into Fired Clay Brick:Effect On Physical And Mechanical Properties Of Clay Brick As Green Products, Advanced Concrete Technology And Green Materials, UTHM , 1, ISBN:9789670764979
HAMDAN, R., MOHAMED, R. M. S. R, OTHMAN, N, KADIR, A. A, HASHIM, N. H, ZIN, N. S. M. & MOHAMED, W. A. W
(2017) New Insight Into P043- Removal Mechanism Due To The Metal Oxides Concentrations Variousness In Steel Slag For Industrial Wastewater Treatment Plant, Advanced Technology Centre: Research And Innovation Series 1, UTHM , 1, ISBN:978-967-2110-10-1
Rafidah Hamdan, Radin Maya Saphira Radin Mohamed, Nur Shaylinda Mohd Zin, wan afnizan wan mohamed, norzila othman,Aeslina Abdul kadir, Nor Haslina Hashim
(2017) New Insight Into Po43- Removal Mechanism Due To The Metal Oxides Concentration'S Variousness In Steel Slag For Industrial Wastewater Treatment, Advanced Technology Centre Research And Innovation : Series 1, UTHM , 1, ISBN:9789672110101
KADIR, A. A., HASSAN, M. I. H. & JAMALUDDIN, N
(2017) Waste Recycling:Minimization Of Heavy Metals Leachability From Combination Of Fly Ash And Bottom Ash Replacement In Self Compaction Concrete, Sustainable Construction And Building Technology, UTHM , 1, ISBN:9789670764979
General Publications
PROF TS DR AESLINA BINTI ABDUL KADIR, DR NUR SHAYLINDA BINTI MOHD ZIN, PROF MADYA DR MOHD KAMIL BIN ABDULLAH, PUAN NAPISAH BINTI BASIR, ENCIK MOHD HAFIZ BIN SADIRAN, PUAN NUR SUHAIBAH BINTI SUPIAN & ENCIK MOHD SYARIFUDIN BIN ARIS
(2021) Uthm Sustainable Report 2021, UTHM , 1, ISBN:-
Mohd Ariff Ahmad Nazri, Muhammad Fikri Hasmori, Aeslina Abd Kadir, Azeanita Suratkon, Emedya Murniwaty Samsudin
(2020) Fkaab Kongsi Kepakaran Bantu Masyarakat Orang Asli Kangkar Senangar., UTHM , 1, ISBN:-
Kadir, A. A
(2020) Manfaatkan Tempoh Pkp Dengan Aktiviti Pengkomposan Di Rumah, UTHM , 1, ISBN:-
Kadir, A. A
(2020) Pengurusan Sisa Makanan ¿ Uthm Perkenal Kaedah `Takakura Home Method¿ Kepada Pelajar Sekolah, UTHM , 1, ISBN:-
Kadir, A. A
(2020) Penyelidik Uthm Kongsi Ilmu Pengkomposan Sisa Makanan Berasaskan Teknologi Hijau, UTHM , 1, ISBN:-
N Sulaiman, NSM Zin,N Basir,MH Sadiran, MS Aris, R Ali, NHA Hamid, H Harun, AA Kadir, R Hamdan, RMSR Mohamed, S Musa, NAA Aziz,SN Rahmat, AAF< Ka,il, H Kasmin, MAA Nazri,AM Yasin, SMS Musa, N Hamidon, Z Lokeman, MN M Taher, S D Daniel, NA Termida, NAA Hamid, MNA Mohamed, TM Junaid, NH Othman, ZA Talib, Z jamellodin, R Zainal, AJLM Siang, F Hashim, Samsudin, MK Khadzir, MAM Azmi, SS Omar, J Jaganathan, MR A Halim,MA Zakaria,MH Hanipah, S Ismail, MK Abdullah, MN Ramlan
(2020) Uthm-Ui Greenmetric World University Ranking 2020, UTHM , ISBN:-
Radin Maya Saphira Radin Mohamed, Nur Shaylinda Mohd Zin, Nur Adila Ab Aziz, Rafidah Hamdan, Aeslina Abdul Kadir, Norzila Othman , Adel Ali Saeed Anduh Al Gheeti, Azra Munirah Mat Daud, Hartini Kasmin
(2019) Teaching And Learning Module, Nature Conservation, Bfc 10202, UTHM , 1, ISBN:-
Roslinda Seswoya, Rafidah Hamdan, Nur Adila Ab. Aziz, Azra Munirah Mat Daud, Nur Shaylinda Mohd Zin, Radin Maya Saphira Radin Mohamed, Aeslina Abdul Kadir, Norzila Othman
(2019) Teaching And Learning Module: Environmental Engineering (Bfc32403), UTHM , 1, ISBN:-
Radin Maya Saphira Radin Mohamed, Roslinda Seswoya, Nur Shaylinda Mohd. Zin, Nur Adila Ab. Aziz, Rafidah Hamdan, Aeslina Abdul Kadir, Mohd Ariff Ahmad Nazri, Norzila Othman, Adel Ali Saeed Abduh Al¿Gheethi and Azra Munirah Mat Daud
(2019) Teaching And Learning Module: Nature Conservation (Bfc 10202), UTHM , 1, ISBN:-
Sustainable Campus Office (SCO) & Sustainable Champion Team (SIO 1-8)
(2019) Uthm-Ui Greenmetric World University Ranking 2019, UTHM , -, ISBN:-
Roslinda Seswoya, Aeslina Abdul Kadir, Nor Amani Filzah Mohd Kamil
(2018) Bfa 40303 Solid And Hazardous Waste Management, UTHM , 72, ISBN:-
Md Asrul Nasid Masrom
(2018) Laporan Kajian Pengesanan Graduan 2016, UTHM , 1, ISBN:-
Sustainable Campus Office (SCO) & Sustainable Champion Team (SIO 1-8)
(2018) Uthm-Ui Greenmetric World University Ranking 2018 , UTHM , -, ISBN:-
Radin Maya Saphira Radin Mohamed, Aeslina Abdul Kadir, Rafidah Hamdan, Norzila Othman and Azra Munirah Mat Daud
(2016) Teaching And Learning Module- Nature Conservation (Bfc 10202), UTHM , 1, ISBN:-
Aeslina Abdul Kadir
(2012) Groundwater Treatment; Potential Of Using Rosa Centifolia To Remove Iron And Manganese In Groundwater Treatment, Lambert Academic Publishing (LAP , ISBN:21803242
Journal
Sadeq Abdullah Abdo Alkhadher, Mohamad Pauzi Zakaria, Suhaimi Suratman, Tahani Y. A. Alanazi, A. H. Al-Bagawi, Sami M. Magam, Najat Masood, Aeslina Abdul Kadir & Adel Al-Gheethi
(2023) Assessment Of Sewage Molecular Markers In Port Dickson Coast And Kim Kim River With Sediment Linear Alkylbenzenes, POLYCYCLIC AROMATIC COMPOUNDS, TAYLOR & FRANCIS LTD , 2, 343, ISSN:10406638
Kadir, A.A., Detho, A., Hashim, A. A., & Rozi, N. H. M
(2023) Assessment Of Thermal Conductivity And Indoor Air Quality Of Fired Clay Brick Incorporated With Electroplating Sludge, RESULTS IN ENGINEERING, ELSEVIER , 6, 1, ISSN:25901230
NURUL SALHANA ABDUL SALIM, AESLINA ABDUL KADIR, NORAZIAN MOHAMED NOOR
(2023) Conservation Of Natural Resources: Utilization Of Sewage Sludge In Brick And Its Impact On Gas Emissions And Indoor Air Quality, INTERNATIONAL JOURNAL OF CONSERVATION SCIENCE, UNIV ALEXANDRU IOAN CUZA IASI, ARHEOINVEST INTERDISCIPLINARY PLATFORM , 6, 1, ISSN:2067533X
Urooj Gul Sandilo, Amir Detho, Asif Ali Memon, Abdul Qayoom Jakhrani & Aeslina Abdul Kadir
(2023) Equilibrium And Mechanism Of Removal Of Total Dissolved Solids And Hardness By Adsorption Onto Neem Seed Powder Adsorbent, WATER, AIR & SOIL POLLUTION, SPRINGER INT PUBL AG , 3, 1, ISSN:00496979
Amir Detho, Aeslina Abdul Kadir, Asif Ali Memon, Abdul Nasir Laghari
(2023) Experimental Approach For Ammonia And Cod Removal From Leachate Via Adsorption By Carbon Mineral Adsorbent, WASTE AND BIOMASS VALORIZATION, SPRINGER , 11, 3529, ISSN:18772641
Noor Amira Sarani, Aeslina Abdul Kadir, Mohd Fadhil Md Din, Azini Amiza Hashim, Mohd Ikhmal Haqeem Hassan, Nur Jannah Abdul Hamid, Nurul Nabila Huda Hashar, Nur Fatin Nabila Hissham, Siti Farhanah S.M. Johan
(2023) Physical-Mechanical Properties And Thermogravimetric Analysis Of Fired Clay Brick Incorporating Palm Kernel Shell For Alternative Raw Materials, CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS, ELSEVIER SCI LTD , 5, 1, ISSN:09500618
Amir Detho, Aeslina Abdul Kadir and Mohd Arif Rosli
(2023) Zeolite As An Adsorbent Reduces Ammoniacal Nitrogen And Cod In Rubber Processing Industry Effluents, WATER AIR AND SOIL POLLUTION, SPRINGER INT PUBL AG , 11, 1, ISSN:00496979
Mohammed Kabir Aliyu, Ahmad Tarmizi Bn Abd karim, Chee Ming Chan, Aeslina Abdulkadir, Zawawi Bin Daud, Adeleke Abdulrahman Oyekanmi
(2022) Active Capping Treatment Of Copper And Chromium Contaminated Sediment With Bentonite Kaolin And Sand To Inhibit Their Release To The Overlying Water, JOURNAL OF ECOLOGICAL ENGINEERING, LUBLIN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NADBYSTRZYCKA 38D 20-618 LUBLIN, POLAND WWW.POLLUB.PL , 11, 264, ISSN:22998993
Noor Amira Sarani , Azini Amiza Hashim , Aeslina Abdul Kadir , Nur Fatin Nabila Hissham , Mohd Ikhmal Haqeem Hassan , M. Nabia¿ek , B. Je¿
(2022) Assessment On The Physical, Mechanical Properties And Leaching Behaviour Of Fired Clay Brick Incorporated With Steel Mill Sludge, ARCHIVES OF METALLURGY AND MATERIALS, POLSKA AKAD NAUK, POLISH ACAD SCIENCES, INST METALL & MATER , 1, 209, ISSN:17333490
Syaza Ezzati Baidrulhisham , Norazian Mohamed Noor, Zulkarnain Hassan , Andrei Victor Sandu , Petrica Vizureanu , Ahmad Zia Ul-Saufie , Mohd Remy Rozainy Mohd Arif Zainol , Aeslina Abdul Kadir and György Deák
(2022) Effects Of Weather And Anthropogenic Precursors On Ground-Level Ozone Concentrations In Malaysian Cities, ATMOSPHERE, MDPI , 10, 1, ISSN:20734433
Fatin Farhana Kamarzamann , Mohd Mustafa Al Bakri Abdullah , Shayfull Zamree Abd Rahim , Aeslina Abdul Kadir , Noorina Hidayu Jamil , Wan Mastura Wan Ibrahim , Andrei Victor Sandu
(2022) Hydroxyapatite/Dolomite Alkaline Activated Material Reaction In The Formation Of Low Temperature Sintered Ceramic As Adsorbent Materials, CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS , ELSEVIER SCI LTD , 9, 1, ISSN:09500618
Azini Amiza Hashim , Aeslina Abdul Kadir , Noor Amira Sarani , Mohd Ikhmal Haqeem Hassan , Arunraj Kersnansamy and Mohd Mustafa Al Bakri Abdullah
(2022) Immobilization Of Metals In Fired Clay Brick Incorporated With Aluminium-Rich Electroplating Sludge: Properties And Leaching Analysis, SUSTAINABILITY, MDP , 7, 1, ISSN:20711050
Muhammad Faheem Mohd Tahir , Mohd Mustafa Al Bakri Abdullah , Shayfull Zamree Abd Rahim , Mohd Rosli Mohd Hasan , Andrei Victor Sandu , Petrica Vizureanu , Che Mohd Ruzaidi Ghazali and Aeslina Abdul Kadir
(2022) Mechanical And Durability Analysis Of Fly Ash Based Geopolymer With Various Compositions For Rigid Pavement Applications, MATERIALS, MDPI , 5, 1, ISSN:19961944
Mohd Ikhmal Haqeem Hassan , Aeslina Abdul Kadir , Nor Amani Filzah Mohd Kamil , Nurul Nabila Huda Hashar , Noor Amira Sarani , Badaruddin Ibrahim , Kahirol Mohd Salleh , Mohd Mustafa Al Bakri Abdullah
(2022) Mechanical Properties And Toxicity Characteristic Of Petroleum Sludge Incorporated With Palm Oil Fuel Ash And Quarry Dust In Solidification/Stabilization Matrices, ARCHIVES OF METALLURGY AND MATERIALS, POLSKA AKAD NAUK, POLISH ACAD SCIENCES, INST METALL & MATER , 11, 1259, ISSN:17333490
Noor Faiza Roslee, Nor Amani Filzah Mohd Kamil, Aeslina Abdul Kadir, Abdul Rahim Jalil, Nurhidayah Hamzah, Norazian Mohamed Noor, Andrei Victor Sandu
(2022) New Ray On Remediation Of High Rings Polycyclic Aromatic Hydrocarbons: Remediation Of Raw Petroleum Sludge Using Solidification And Stabilization Method, ARCHIVES OF METALLURGY AND MATERIALS, INSTITUTE OF METALLURGY AND MATERIALS SCIENCE OF POLISH ACADEMY OF SCIENCES, COMMITTEE OF MATERIALS ENGINEERING AND METALLURGY OF POLISH ACADEMY OF SCIENCES , 7, 1201, ISSN:17333490
Mohd Ikhmal Haqeem Hassan , Aeslina Abdul Kadir *, Intan Seri Izzora Arzlan , Mohd Razali Md Tomari , Noor Azizi Mardi , Mohd Fahrul Hassan , Mohd Mustafa Al Bakri Abdullah , M. Nabialek , B. Jez
(2022) Recycling Of Pet Bottles Into Different Types Of Building Materials: A Review, ARCHIVES OF METALLURGY AND MATERIALS, POLSKA AKAD NAUK, POLISH ACAD SCIENCES, INST METALL & MATER , 1, 189, ISSN:17333490
Zhe Jian Choo, Aeslina Abdul Kadir, Noor Amira Sarani, Mohd Ikhmal Haqeem Hassan, Abbas Mohajerani
(2022) Study On The Carbon Footprint Reduction Through Recycling Activitiesin Uthm: Effect Of Covid-19 Pandemic, INTERNATIONAL JOURNAL OF SUSTAINABLE CONSTRUCTION ENGINEERING AND TECHNOLOGY, UTHM , 11, 144, ISSN:21803242
Noor Fifinatasha Shahedan , Mohd Mustafa Al Bakri Abdullah , Norsuria Mahmed , Liew Yun Ming , Shayfull Zamree Abd Rahim , Ikmal Hakem A Aziz , Aeslina Abdul Kadir , Andrei Victor Sandu , Mohd Fathullah Ghazali
(2022) Thermal Insulation And Mechanical Properties In The Presence Of Glas Bubble In Fly Ash Geopolymer Paste, ARCHIVES OF METALLURGY AND MATERIALS, POLSKA AKAD NAUK, POLISH ACAD SCIENCES, INST METALL & MATER , 1, 221, ISSN:17333490
Murshid, Noorafizah Binti; Kamil, Nor Amani Filzah Binti Mohd; Kadir, Aeslina Abdul; Roslee, Noor Faiza Binti; Jalil, Abdul Rahim
(2021) Alternative Remediation For Raw Petroleum Sludge By Using Solidification/Stabilization Method, JOURNAL OF SOLID WASTE TECHNOLOGY AND MANAGEMENT, HTTP://SOLID-WASTE.ORG/ , 5, 216, ISSN:10881697
Tomari R. ,Razali N.S ,Santosa N.F. ,Kadir A.A. ,Hassan M.F.
(2021) Reverse Vending Machine Item Verification Module Using Classification And Detection Model Of Cnn, INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED COMPUTER SCIENCE AND APPLICATIONS, THE SCIENCE AND INFORMATION (SAI) ORGANIZATION , 10, 401, ISSN:21565570
M. Darwish; M.H. Puteh; A. Aris; A. Abdul Kadir
(2021) Utilisation Of Fish Waste Bones Ash For Struvite Precipitation In Actual Landfill Leachate, JOURNAL OF ENVIRONMENT AND WASTE MANAGEMENT, INDERSCIENCE PUBLISHER , 7, 209, ISSN:14789868
Hashar, N. N. H., Kadir, A., A., Ishamuddin, S., Hamid, N. J. A., Hashim, A. A., Sarani, N. A. & Hassan, M. I. H
(2020) A Study On The Properties And Leachability Of Fired Clay Bricks Incorporating With Gypsum Waste , TEST ENGINEERING AND MANAGEMENT, MATTINGLEY PUBLISHING , 2, 3307, ISSN:01934120
Alkhadher, S. A. A., Kadir, A. A., Zakaria, M. P., Al-Gheethi, A., Keshavarzifard, M., Masood, N., Alenezi, K. A. & Magam, S. M
(2020) Determination Of Linear Alkylbenzenes (Labs) In Mangrove Ecosystems Using The Oyster Crassostrea Belcheri As A Biosensor, MARINE POLLUTION BULLETIN, ELSEVIER LTD , 5, 1, ISSN:0025326X
Alkhadher, S. A. A., Kadir, A. A., Zakaria, M. P., Al-Gheethi, A., Keshavarzifard, M., Masood, N., Alenezi, K. A. & Magam, S. M
(2020) Linear Alkylbenzenes In Surface Sediments Of An Estuarine And Marine Environment In Peninsular Malaysia, MARINE POLLUTION BULLETIN, ELSEVIER LTD , 4, 1, ISSN:0025326X
Alkhadher, S. A. A., Kadir, A. A., Zakaria, M. P., Al-Gheethi, A., Magam, S. M. S & Masood, N.
(2020) Monitoring Of Sewage Pollution In The Surface Sediments Of Coastal Ecosystems Using Linear Alkylbenzenes (Labs) As Molecular Markers, JOURNAL OF SOILS AND SEDIMENTS, SPRINGER NATURE , 8, 3230, ISSN:14390108
Darwish, M., Aris, A., Puteh, M.H., Abdul Kadir, A., Mohamed Najib, M.Z. & Mustafa, S.
(2020) Phosphorus Extraction From Fish Waste Bones Ash By Acidic Leaching Method, ASIAN JOURNAL OF WATER, ENVIRONMENT AND POLLUTION, IOS PRESS , 4, 1, ISSN:09729860
Hamid, N. J. A., Kadir, A. A., Hashar, N. N. H & Sarani, N. A
(2020) The Feasibility Of Recycling Gypsum Waste, TEST ENGINEERING AND MANAGEMENT, MATTINGLEY PUBLISHING , 2, 11753, ISSN:01934120
Kadir, A. A. & Sarani, N. A.
(2020) Utilization Of Palm Oil Fuel Ash In Brick Manufacturing For Lightweight Fired Clay Brick Production, INTERNATIONAL JOURNAL OF SUSTAINABLE CONSTRUCTION ENGINEERING AND TECHNOLOGY, UTHM , 4, 136, ISSN:21803242
Mohajerani, A., Hui, S. Q., Mirzababei, M., Horpibulsuk, S., Kadir, A. A., Rahman, M. T & Maghool, F
(2019) Amazing Types, Properties, And Applications Of Fibres In Construction Materials, MATERIALS, MDPI AG , 8, 1, ISSN:19961944
Razali Tomari, Mohd Fauzi Zakaria, Aeslina Abdul Kadir, Wan Nurshazwani Wan Zakaria and Mohd Helmy Abd Wahab
(2019) Empirical Framework Of Reverse Vending Machine (Rvm) With Material Identification Capability To Improve Recycling, APPLIED MECHANICS AND MATERIALS , Scitec Publications Ltd. , 6, 114, ISSN:16627482
Hassan, M.I.H., Kadir, A.A., Hashar, N.N.H., Hamid, N.J.A., Sarani, N.A.
(2019) Long-Term Leaching Behavior Of Petroleum Sludge Waste Containing Palm Oil Fuel Ash And Quarry Dust By Using Solidification/Stabilization Method, INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGINEERING AND ADVANCED TECHNOLOGY, Blue Eyes Intelligence Engineering and Sciences Publication , 8, 3586, ISSN:22498958
Mohajerani, A., Burnett, L., Smith, J.V., Kurmus, H., Milas, J., Arulrajah, A., Horpibulsuk, S., Kadir, A.A.
(2019) Nanoparticles In Construction Materials And Other Applications, And Implications Of Nanoparticle Use, MATERIALS, MDPI AG , 9, 1996, ISSN:19961944
Noorafizah Murshid, Aeslina Abdul Kadir, Fazli Rahim, Nor Amani Filzah Mohd Kamil
(2019) Physical Properties Of Petroleum Sludge Treated By Solidification/Stabilization Method, JOURNAL OF BIOLUBRICANT ENGINEERING AND SCIENCE , FAZ PUBLISHING , 10, 1, ISSN:26827417
Nazlizan Nasir, Zawawi Daud, Aeslina Abd Kadir, Ab Aziz Abdul Latiff, Baharin Ahmad, Noorain Suhani, Halizah Awang, Adeleke Abdulrahman Oyekanmi, Azhar Abdul Halim
(2019) Removal Of Ammonia Nitrogen From Rubber Industry Wastewater Using Zeolite As Adsorbent, MALAYSIAN JOURNAL OF FUNDAMENTAL AND APPLIED SCIENCES, PENERBIT UTM PRESS , 11, 862, ISSN:22895981
Aeslina Abdul Kadir, Amirul Amran, Nurul Salhana Abdul Salim, Mohd Ikhmal Haqeem Hassan, Nurul Nabila Huda Hashar
(2019) Sewage Sludge Incorporating Into Fired Clay Brick: Indoor Air Quality Testing, INTERNATIONAL JOURNAL OF INNOVATIVE TECHNOLOGY AND EXPLORING ENGINEERING, Blue Eyes Intelligence Engineering and Sciences Publication , 10, 1113, ISSN:22783075
Darwish, M., Aris, A., Puteh, M.H., Kadir, A.A.
(2019) Study On The Effect Of Potassium On Struvite Precipitation In Synthetic Landfill Leachate, ASIAN JOURNAL OF WATER, ENVIRONMENT AND POLLUTION, IOS Press , 1, 77, ISSN:09729860
N.S. Mohd Aripen, A. Abdul Kadir and A. A. Hashim
(2019) The Potential Of Heavy Metal Incorporation Into Clay Precursors, INTERNATIONAL JOURNAL OF RECENT TECHNOLOGY AND ENGINEERING, Blue Eyes Intelligence Engineering & Sciences Publication , 9, 4839, ISSN:22773878
Mohd Ikhmal Haqeem Hassan, Aeslina Abdul Kadir, and Nur Jannah Abdul Hamid
(2018) Feasibility Study On Composition And Mechanical Properties Of Palm Oil Fuel Ash And Quarry Dust Replacement In Solidification/ Stabilization Matrices, MALAYSIAN CONSTRUCTION RESEARCH JOURNAL , Construction Research Institute of Malaysia (CREAM) , 9, 31, ISSN:19853807
Mohd Helmy Abd Wahab, Nor Shilla Obin, Radzi Ambar, Mohd Razali Tomari, Mohamad Hairol Jabbar, Aeslina Abdul Kadir
(2018) Gsm-Based Notification System And Location Tagging Using Gps For Smart Recycle Bin, INTERNATIONAL JOURNAL OF MACHINE LEARNING AND COMPUTING, IACSIT , 10, 495, ISSN:20103700
Nurul Salhana Abdul Salim, Aeslina Abdul Kadir, Mohd Hafizul Fadzli Zaidi and Mohamad Asyraf Kamarudin
(2018) Incorporation Of Sludge From Wastewater Treatment Plant In Fired Clay Brick: Properties And Leaching Analysis, INTERNATIONAL JOURNAL OF NANOELECTRONICS AND MATERIALS, Universiti Malaysia Perlis , 12, 219, ISSN:19855761
Hamid, N. J. A., Kadir, A. A., Kamil, N. A. F. M & Hassan, M. I. H
(2018) Overview On The Utilization Of Quarry Dust As A Replacement Material In Construction Industry, INTERNATIONAL JOURNAL OF INTEGRATED ENGINEERING, UTHM , 1, 112, ISSN:2229838X
Zawawi Daud, Nazlizan Nasir, Aeslina Abdul Kadir, Ab Aziz Abdul Latiff, Mohd Baharudin Ridzuan, Halizah Awang, Azhar Abdul Halim
(2018) Potential Of Agro Waste-Derived Adsorbent Material For Colour Removal, DEFECT AND DIFFUSION FORUM, Trans Tech Publications, Switzerland , 1, 292, ISSN:16629507
Faiza Roslee, Nor Amani Filzah Mohd Kamil, Aeslina Abd Kadir
(2018) Potential Of Ground And Unground Palm Oil Fuel Ash In Construction Material, INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY(UAE), Science Publishing Corporation Inc , 8, 49, ISSN:2227524X
Sarani, N. A., Kadir, A. A., Rahim, A. S. A & Mohajerani, A
(2018) Properties And Environmental Impact Of The Mosaic Sludge Incorporated Into Fired Clay Bricks, CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS, ELSEVIER LTD , 9, 300, ISSN:09500618
Isham Ismail, Shahiron Shahidan, Norwati Jamaluddin, Aeslina Abdul Kadir
(2018) The Effect Of Asphalt Dust Waste On The Rheological Properties Of Self Compacting Concrete, MALAYSIAN CONSTRUCTION RESEARCH JOURNAL (MCRJ), CREAM CIDB , 10, 103, ISSN:25904140
Zawawi Daud, Mahmoud Hijab Abubakar, Aeslina Abdul Kadir, Abdul Aziz Abdul Latiff, Halizah Awang, Azhar Abdul Halim, Aminaton Marto
(2017) Adsorption Studies Of Leachate On Cockle Shells, INTERNATIONAL JOURNAL OF GEOMATE, The Geomate International Society , 1, 46, ISSN:21862990
Z. Daud, M. Hijab Abubakar, A. Abdul Kadir, Ab A. Abdul Latiff, H. Awang, A. Abdul Halim, A. Marto
(2017) Batch Study On Cod And Ammonia Nitrogen Removal Using Granular Activated Carbon And Cockle Shells, INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGINEERING TRANSACTIONS A: BASICS, Materials and Energy Research Center , 5, 937, ISSN:17281431
Ibrahim, W. M. W., Hussin, K., Abdullah, M. M. A., Kadir, A. A., Deraman, L. M. & Sandu, A. V
(2017) Influence Of Foaming Agent/Water Ratio And Foam/Geopolymer Paste Ratio To The Properties Of Fly Ash-Based Lightweight Geopolymer For Brick Application, REVISTA DE CHIMIE, SYSCOM 18 S.R.L. , 9, 1978, ISSN:00347752
Aeslina Abdul Kadir, Mohd IkhmalHaqeem Hassan, Noor Amira Sarani, Ahmad Shayuti Abdul Rahim and Nasuha Ismail
(2017) Leachability Of Quarry Dust Waste Incorporated Into Fired Clay Brick Using Tclp, INDIAN JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY, Informatics Publishing Limited , 2, 1, ISSN:09745645
Kadir, A. A., Salim, N. S. A., Abdullah, M. M. A. B., Nawi, M. N. M & Sandu, A. V
(2017) Properties Impact From Wastewater Treatment Sludge Utilized Into Fired Clay Bricks, MALAYSIAN CONSTRUCTION RESEARCH JOURNAL, Construction Research Institute of Malaysia , 1, 130, ISSN:19853807
Zawawi Daud, Nazlizan Nasir, Aeslina Abd Kadir, Ab Aziz Abdul Latiff, Baharin Ahmad, Noorain Suhani, Halizah Awang, Azhar Abdul Halim
(2017) Treatment Of Biodiesel Wastewater Using Ferric Chloride And Ferric Sulfate, INTERNATIONAL JOURNAL OF INTEGRATED ENGINEERING, UTHM , 12, 54, ISSN:2229838X
Benlamoudi, A., Kadir, E. A., Titu, M. A., Abdullah, M. M. A. B & Sandu A. V
(2017) Treatment Of Lead Contaminated Soil Using Solidification/Stabilization Method Incorporated With Sugarcane Bagasse, REVISTA DE CHIMIE, SYSCOM 18 S.R.L. , 1, 1908, ISSN:00347752
Mohajerani A., Kadir A.A., Larobina L.
(2016) A Practical Proposal For Solving The World'S Cigarette Butt Problem: Recycling In Fired Clay Bricks, WASTE MANAGEMENT, ELSEVIER LTD , 6, 228, ISSN:0956053X
Mohajerani A., Kadir A.A., Larobina L.
(2016) A Practical Proposal For Solving The World'S Cigarette Butt Problem: Recycling In Fired Clay Bricks, WASTE MANAGEMENT, Elsevier Ltd , 6, 228, ISSN:0956053X
Samsudin E.M., Ismail L.H., Kadir A.A.
(2016) A Review On Physical Factors Influencing Absorption Performance Of Fibrous Sound Absorption Material From Natural Fibers, ARPN JOURNAL OF ENGINEERING AND APPLIED SCIENCES, ARPN , 3, 3703, ISSN:18196608
Samsudin E.M., Ismail L.H., Kadir A.A., Mokdar S.S.S.
(2016) Comparison On Acoustic Performance Between Dust And Coir Form Empty Fruit Bunches (Efb) As Sound Absorption Material, JURNAL TEKNOLOGI, UTM , 4, 191, ISSN:01279696
Aeslina Abdul Kadir
(2016) Effect Of Calcium And Sodium Ions In Soft Clay Using Electrokinetic Stabilization Technique, APPLIED MECHANICS AND MATERIALS , Trans Tech Publications, Switzerland , 7, 1433, ISSN:1662-7482
Aeslina Abdul Kadir
(2016) Indoor Air Quality Of Fired Clay Brick Incorporated With Mosaic Sludge, MATERIAL SCIENCE FORUM, Trans Tech Publications, Switzerland , 5, 342, ISSN: 02555476
Aeslina Abdul Kadir
(2016) Leachability Of Heavy Metals From Steel Mill Sludge Incoporated In Fired Clay Brick, MATERIAL SCIENCE FORUM , Trans Tech Publications, Switzerland , 5, 347, ISSN: 02555476
Kadir A.A., Benlamoudi A., Sandu I.G., Al Bakri Abdullah M.M., Sandu A.V.
(2016) Leachability Of Lead By Incorporation Of Treated And Untreated Sugarcane Bagasse In Solidification/Stabilization Method: A Comparative Study, REVISTA DE CHIMIE, SYSCOM 18 , 10, 673, ISSN:00347752
Kadir A.A., Rahim A.S.A., Sandu I.G., Abdullah M.M.A.B., Sandu A.V.
(2016) Leachate Characteristic Of Mosaic Sludge Brick, REVISTA DE CHIMIE, SYSCOM 18 , 10, 978, ISSN:00347752
Aeslina Abdul Kadir
(2016) Leaching Of Heavy Metals Using Tclp And Splp Method From Fired Clay Brick Incorporating With Mosaic Sludge, MATERIAL SCIENCE FORUM , Trans Tech Publications, Switzerland , 5, 352, ISSN: 02555476
Z Daud, MH Abubakar, AA Kadir, AAA Latiff, H Awang, AA Halim, A Marto
(2016) Optimization Of Leachate Treatment With Granular Biomedia: Feldspar And Zeolite, INDIAN JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY , The Indian Society of Education and Environment , 10, 1, ISSN:0974-5645
Abdullah M.M.A.B., Nordin N., Tahir M.F.M., Kadir A.A., Sandu A.V.
(2016) Potential Of Sludge Waste Utilization As Construction Materials Via Geopolymerization, INTERNATIONAL JOURNAL OF CONSERVATION SCIENCE, Editura Universitatea Alexendru Ion Cuza , 7, 753, ISSN:2067533X
Aeslina Abdul Kadir
(2016) Properties Of Steel Mill Sludge Waste Incorporation In Fired Clay Brick, MATERIAL SCIENCE FORUM , Trans Tech Publications, Switzerland , 5, 358, ISSN: 02555476
Aeslina Abdul Kadir
(2016) Review On Different Types Of Geopolymer Concrete Fibres, MATERIAL SCIENCE FORUM , Trans Tech Publications, Switzerland , 5, 388, ISSN: 02555476
Aeslina Abdul Kadir
(2016) Strength Of Portland Cement With Several Composition Of Bottom Ash In Different Finess With Curing Time Of 28 Days, MATERIAL SCIENCE FORUM , Trans Tech Publications, Switzerland , 5, 311, ISSN: 02555476
Aeslina Abdul Kadir
(2016) The Usage Of Glass Waste As Cement Replacement, KEY ENGINEERING MATERIALS, Trans Tech Publications, Switzerland , 1, 95, ISSN:1013-9826
Aeslina Abdul Kadir
(2016) The Utilization Of Coconut Fibre Into Fired Clay Brick, KEY ENGINEERING MATERIALS, Trans Tech Publication, Switzerland , 8, 213, ISSN:1013-9826
Aeslina Abdul Kadir
(2016) Waste Bones Ash As An Alternative Source Of P For Struvite Precipitation, JOURNAL OF ENVIRONMENT MANAGEMENT , Elsevier LTD , 2, 1, ISSN:0301-4797
N. Othman, A. Abd-Kadir and N. Zayadi
(2016) Waste Fish Scale As Cost Effective Adsorbent In Removing Zinc And Ferum Ion In Wastewater, ARPN JOURNAL OF ENGINEERING AND APPLIED SCIENCES, arpn , 1, 1584, ISSN:1819-6608
Aeslina Abdul Kadir
(2015) A Review Of Fly Ash-Based Geopolymer Lightweight Bricks, APPLIED MECHANICS AND MATERIALS, Trans Tech Publications, Switzerland , 4, 452, ISSN:-
Ibrahim, W. M. W., Hussin, K., Abdullah, M. M. A. B., Kadir, A. A. and Binhussain, M
(2015) A Review Of Fly Ash-Based Geopolymer Lightweight Bricks , APPLIED MECHANICS AND MATERIALS, TRANS TECH PUBLICATIONS , 4, 452, ISSN:16627482
Aeslina Abdul Kadir
(2015) Cigarette Butts Pollution And Environmental Impact ? A Review, APPLIED MECHANICS AND MATERIALS, Trans Tech Publications, Switzerland , 7, 1106, ISSN:-
Aeslina Abdul Kadir
(2015) Cracking Propagation And Pattern Behaviour Of Irregular-Shaped Polyethylene Terephthalate Fibre Reinforced Concrete Beam, APPLIED MECHANICS AND MATERIALS, Trans Tech Publications, Switzerland , 1, 911, ISSN:-
Aeslina Abdul Kadir
(2015) Cracking Propagation And Pattern Behaviour Of Irregular-Shaped Polyethylene Terephthalate Fibre Reinforced Concrete Beam, APPLIED MECHANICS AND MATERIALS, Trans Tech Publications, Switzerland , 7, 911, ISSN:-
Aeslina Abdul Kadir
(2015) Development Of Fly Ash-Based Geopolymer Lightweight Bricks Using Foaming Agent- A Review, KEY ENGINEERING MATERIALS, Trans Tech Publication, Switzerland , 5, 9, ISSN:-
Kadir, A. A & Mohajerani, A
(2015) Effect Of Heating Rate On Gas Emissions And Properties Of Fired Clay Bricks And Fired Clay Bricks Incorporated With Cigarette Butts, APPLIED CLAY SCIENCE, ELSEVIER B. V , 2, 269, ISSN:01691317
Abdul Kadir A., Mohajerani A.
(2015) Effect Of Heating Rate On Gas Emissions And Properties Of Fired Clay Bricks And Fired Clay Bricks Incorporated With Cigarette Butts, APPLIED CLAY SCIENCE, Elsevier Ltd , 269, ISSN:01691317
Aeslina Abdul Kadir
(2015) Leachability Of Fired Clay Brick Incorporating With Sludge Waste From Mosaic Industry, MATERIAL SCIENCE FORUM , Trans Tech Publications, Switzerland , 5, 233, ISSN:97830383
Aeslina Abdul Kadir
(2015) Leachability Of Self-Compacting Concrete (Scc) Incorporated With Fly Ash And Bottom Ash By Using Synthetic Precipitation Leaching Procedure (Splp), APPLIED MECHANICS AND MATERIALS, Trans Tech Publications, Switzerland , 7, 1375, ISSN:-
Aeslina Abdul Kadir
(2015) Leachability On Self-Compacting Concrete (Scc) Incorporated With Fly Ash And Bottom Ash By Using Static Leaching Procedure (Slt), APPLIED MECHANICS AND MATERIALS, Trans Tech Publications, Switzerland , 7, 1261, ISSN:-
Aeslina Abdul Kadir
(2015) Leachability On Self-Compacting Concrete (Scc) Incorporated With Fly Ash And Bottom Ash By Using Toxicity Characteristic Leaching Procedure (Tclp), APPLIED MECHANICS AND MATERIALS, Trans Tech Publications, Switzerland , 7, 1271, ISSN:-
Aeslina Abdul Kadir
(2015) Leachate Characteristics Of Contaminated Soil Containing Lead By Stabilisation/Solidification Technique, APPLIED MECHANICS AND MATERIALS , Trans Tech Publications, Switzerland , 7, 1443, ISSN:-
Mohamed Nur Shafiq Mohamed Hanif,Saiful Azhar Ahmad Tajudin, Aeslina Abdul Kadir, Aziman Madun, Mohamad Azim Mohammad Azmi and Nurul Syakeera Nordin
(2015) Leachate Characteristics Of Contaminated Soil Containing Lead By Stabilisation/Solidification Technique , APPLIED MECHANICS AND MATERIALS, Trans Tech Publications , 2, 1443, ISSN:16627482
Aeslina Abdul Kadir
(2015) Leaching Behavior Of Lead Contaminated Soil Sample By Using Sugarcane Bagasse In Stabilization/Solidification Method, APPLIED MECHANICS AND MATERIALS, Trans Tech Publications, Switzerland , 7, 1481, ISSN:-
Aeslina Abdul Kadir
(2015) Marine Debris Composition In Batu Pahat, Johor: A Comparison Between Sungai Lurus And Minyak Beku Beaches, ARPN JOURNAL OF ENGINEERING AND APPLIED SCIENCES, Asian Research Publishing Network (ARPN) , 8, 6553, ISSN:1819-6608
Kadir A.A., Hasni A.F., Sarani N.A.
(2015) Marine Debris Composition In Batupahat, Johor: A Comparison Between Sungai Lurus And Minyakbeku Beaches, ARPN JOURNAL OF ENGINEERING AND APPLIED SCIENCES, Asian Research Publishing Network , 1, 6553, ISSN:18196608
Aeslina Abdul Kadir
(2015) Overview Of Leachability Of Heavy Metals Using Solidification/Stabilization Method Incorporated With Agricultural Wastes, APPLIED MECHANICS AND MATERIALS, Trans Tech Publications, Switzerland , 7, 1148, ISSN:-
Aeslina Abdul Kadir
(2015) Physical And Mechanical Properties Of Fired Clay Brick Incorporating With Mosaic Sludge, MATERIAL SCIENCE FORUM VOL. 803 PP 203-208, Trans Tech Publications, Switzerland , 5, 203, ISSN:97830383
Aeslina Abdul Kadir
(2015) Testing On Building Material Using Waste In Fired Clay Brick, MATERIAL SCIENCE FORUM , Trans Tech Publications, Switzerland , 5, 330, ISSN:97830383
Aeslina Abdul Kadir
(2015) The Effect On Leachability And Indoor Air Quality By Incorporating Waste Material Into Fired Clay Brick, APPLIED MECHANICS AND MATERIALS, Trans Tech Publications, Switzerland , 7, 1063, ISSN:-
Aeslina Abdul Kadir
(2015) The Utilization Of Coffee Waste Into Fired Clay Brick, ARPN JOURNAL OF ENGINEERING AND APPLIED SCIENCES, Asian Research Publishing Network (ARPN) , 8, 6289, ISSN:1819-6608
Kadir A.A., Hinta H., Sarani N.A.
(2015) The Utilization Of Coffee Waste Into Fired Clay Brick, ARPN JOURNAL OF ENGINEERING AND APPLIED SCIENCES, Asian Research Publishing Network , 8, 6289, ISSN:18196608
Deraman L.M., Abdullah M.M.B., Ming L.Y., Hussin K., Yahya Z., Kadir A.A.
(2015) Utilization Of Bottom Ash For Alkali-Activated (Si-Al) Materials: A Review, ARPN JOURNAL OF ENGINEERING AND APPLIED SCIENCES, Asian Research Publishing Network , 1, 8351, ISSN:18196608
Aeslina Abdul Kadir
(2015) Utilization Of Polishing Sludge (Ps) And Body Mill Sludge (Bs) Incorporated Into Fired Clay Brick, ARPN JOURNAL OF ENGINEERING AND APPLIED SCIENCES, Asian Research Publishing Network (ARPN) , 8, 6549, ISSN:18196608
J.M Irwan, M.M.K. Annas, A.K. Aeslina , N. Othman , H.B. Koh ,R.M. Asyraf , Faisal S.K
(2014) Cracking Propagation Of Reinforced Concrete Using Polyethylene Terephtalate (Pet) Bottles As Fine Aggregate, ADVANCED MATERIALS RESEARCH, Trans Tech Publications , 1, 474, ISSN:1022-6680
Irwan, J.M., Asyraf, R.M., Othman, N., Koh, H.B., Aeslina, A.K., Annas, M.M.K., Faisal, S.K.
(2014) Deflection Behaviour Of Irregular-Shaped Polyethylene Terephthalate Fibre Reinforced Concrete Beam, ADVANCED MATERIALS RESEARCH, Trans Tech Publications, Switzerland , 3, 438, ISSN:10226680
J.M. Irwan, R.M. Asyraf, N. Othman, H.B. Koh, A.K. Aeslina, M.M.K. Annas & Faisal S.K. ]
(2014) Maximum Crack Spacing Model For Irregular-Shaped Polyethylene Terephthalate Fibre Reinforced Concrete Beam, INTERNATIONAL JOURNAL OF STRUCTURAL ANALYSIS & DESIGN IJSAD , Institute of Research Engineers and Doctors , 6, 71, ISSN:2372-4102
Ibrahim W.M.W., Al Bakri Abdullah M.M., Sandu A.V., Hussin K., Sandu I.G., Ismail K.N., Kadir A.A., Binhussain M.
(2014) Processing And Characterization Of Fly Ash-Based Geopolymer Bricks, REVISTA DE CHIMIE, SYSCOM 18 , 11, 1340, ISSN:00347752
Kadir A.A., Al Bakri Abdullah M.M., Sandu A.V., Noor N.M., Latif A.L.A., Hussin K.
(2014) Usage Of Palm Shell Activated Carbon To Treat Landfill Leachate, INTERNATIONAL JOURNAL OF CONSERVATION SCIENCE, Editura Universitatea Alexendru Ion Cuza , 1, 117, ISSN:2067533X
Ooi Hai Chun and Aeslina Binti Abdul Kadir
(2013) Application Of Coffee Waste In Removing Zinc Of River Water, INTERNATIONAL JOURNAL OF ZERO WASTE GENERATION, ZW PUBLISHER , 1, 17, ISSN:22894497
Mohd Irwan Juki, Khairunnisa Muhamad , Mohd Khairil Annas Mahamad, Koh Heng Boon, Norzila Othman , Aeslina Abdul Kadir, Muhammad Asyraf Roslan and Faisal Sheikh Khalid
(2013) Development Of Concrete Mix Design Nomograph Containing Polyethylene Terephtalate (Pet) As Fine Aggregate, ADVANCED MATERIALS RESEARCH , Trans Tech Publications, Switzerland , 5, 12, ISSN:10226680
Kadir A. A & Ariffin N. M
(2013) Effects Of Utilizing Rice Husk In Fired Clay Brick, INTERNATIONAL JOURNAL OF ZERO WASTE GENERATION, ZW Publisher , 1, 27, ISSN:22894497
Kadir A. A & Maasom N
(2013) Recycling Sugarcane Bagasse Into Fired Clay Brick, INTERNATIONAL JOURNAL OF ZERO WASTE GENERATION , ZW PUBLISHER , 1, 21, ISSN:22894497
Juki, M.I., Awang, M., Annas, M.M.K., Boon, K.H., Othman, N., Kadir, A.A., Roslan, M.A., Khalid, F.S
(2013) Relationship Between Compressive, Splitting Tensile And Flexural Strength Of Concrete Containing Granulated Waste Polyethylene Terephthalate (Pet) Bottles As Fine Aggregate, ADVANCED MATERIALS RESEARCH, Trans Tech Publications, Switzerland , 9, 356, ISSN:10226680
Mohamad Azim Mohammad Azmi, Saifu lAzhar Ahmad Tajudin & Aeslina Abdul Kadir
(2013) Remediation Of Zinc Contaminated Soils By Stabilization/ Solidification Technique, INTERNATIONAL JOURNAL OF ZERO WASTE GENERATION, ZW PUBLISHER , 1, 5, ISSN:22894497
Nurul Syakeera Binti Nordin, Saiful Azhar Bin Ahmad Tajudin, Aeslina Binti Abdul Karim
(2013) Stabilisation Of Soft Soil Using Electrokinetic Stabilisation Method, INTERNATIONAL JOURNAL OF ZERO WASTE GENERATION , ZW PUBLISHER , 1, 1, ISSN:22894497
Abdul Kadir A., Abdullah A., Wai L.K.
(2013) Study On Ferum (Fe) And Zinc (Zn) Removal By Using Rice Bran At Sungai Pelepah, Kota Tinggi, Johor, ADVANCES IN ENVIRONMENTAL BIOLOGY, American-Eurasian Network for Scientific Information Publications(AENSI) , 10, 3580, ISSN:19950756
Abdul Kadir A., Zatika Puade A.
(2013) The Utilisation Of Activated Carbon (Ac) From Palm Shell Waste To Treat Textile Wastewater, ADVANCES IN ENVIRONMENTAL BIOLOGY, American-Eurasian Network for Scientific Information Publications(AENSI) , 10, 3621, ISSN:19950756
Kadir A.A., Mohd Zahari N.A., Azizi Mardi N.
(2013) Utilization Of Palm Oil Waste Into Fired Clay Brick, ADVANCES IN ENVIRONMENTAL BIOLOGY, American-Eurasian Network for Scientific Information Publications(AENSI) , 10, 3826, ISSN:19950756
Kadir A. A & Sarani N. A
(2012) An Overview Of Wastes Recycling In Fired Clay Bricks, INTERNATIONAL JOURNAL OF INTEGRATED ENGINEERING, UTHM , 10, 53, ISSN:2229838X
Kadir, A. A. and Mohajerani, A
(2012) Physical Mechanical Properties And Microstructure Analyses On Effect Of Incorporating Cigarette Butts In Fired Clay Bricks, WORLD JOURNAL OF ENGINEERING , EMERALD GROUP PUBLISHING LIMITED , 7, 313, ISSN:17085284
Kadir A. A & Mohajerani A
(2012) Physical Mechanical Properties And Microstructure Analysis On The Effect Of Incorporating Cigarette Butts In Fired Clay Bricks, WORLD JOURNAL OF ENGINEERING , UTHM , 7, 313, ISSN:17085284
Chon S.T., Mohamad M.S., Hoesni S.M., Lukman Z.M., Fauziah I., Sarnon N., Nen S., Subhi N., Jusoff K., Alavi K., Kadir A.A.
(2011) Generalized Trust And Organized Group Membership Among Young Australians, WORLD APPLIED SCIENCES JOURNAL, International Digital Organization for Scientific Information (IDOSI) , 1, 58, ISSN:18184952
Kadir A.A., Mohajerani A.
(2011) Recycling Cigarette Butts In Lightweight Fired Clay Bricks, PROCEEDINGS OF INSTITUTION OF CIVIL ENGINEERS: CONSTRUCTION MATERIALS, Thomas Telford Services Ltd , 10, 219, ISSN:1747650X
Aeslina A. Kadir, Abbas Mohajerani
(2011) Recycling Cigarette Butts Inlightweight Fired Clay Bricks, JOURNAL OF CONSTRUCTION MATERIALS, INSTITUTION OF CIVIL ENGINEERS 2011 , 1, 1, ISSN:1747-650X
Aeslina A.K., Jauharatuddini A., Suzana I., Tukimat L., Sahibin A.R.
(2006) Physico-Chemical Characteristics Of Soil At Western Part Of Pulau Indah, Klang, Selangor [Ciri Fiziko-Kimia Tanih Di Bahagian Barat Pulau Indah, Klang, Selangor], SAINS MALAYSIANA, Universiti Kebangsaan Malaysia , 7, 23, ISSN:01266039
Media Digital
Emedya Murniwaty Samsudin, Azeanita Suratkon, Rafidah Hamdan, Muhammad Fikri Hasmori, Aeslina Abd Kadir, Mohd Ariff Mohd Nazri
(2020) Program Khidmat Masyarakat & Pemindahan Ilmu Serta Program Kampung Angkat Fkaab, Youtube , ISBN:-
Aeslina A. Kadir, Noorwirdawati Ali, Hartini Kasmin, Sushilawati Ismail, Norfaniza Mokhtar
(2019) Ge Uthm Ver 1.0, UTHM , ISBN:-
Prosiding / Seminar
Intan Ume Roman Jufri, Aeslina Abdul Kadir and Amir Detho
(2023) Compressive Strength Of Fired Clay Bricks Incorporated With Ceramic Sludge Industry, EDP SCIENCES , 1, ISBN:22671242
Nur Fatin Nabila Hissham, Aeslina Abdul Kadir, Noor Amira Sarani and Mohd Ikhmal Haqeem Hassan
(2023) Conservation Analysis Of Food Waste Composting: Insight From The Nutrient Content And Compost Quality Index (Cqi) Assessment, EDP SCIENCES , 1, ISBN:22671242
Siti Nurnajiha Mazlan; Aeslina Abdul Kadir; Nur Fatin Nabila Hissham; Muhamad Fahmi Aiman Fadeli
(2023) The Effectiveness Of Utilizing Different Types Of Sugar Solution As Fermentation Liquid In Fruit Waste Composting , AIP PUBLISHING , 1, ISBN:9780735446854
Muhamad Fahmi Aiman Fadeli; Aeslina Abdul Kadir; Nur Fatin Nabila Hissham; Siti Nurnajiha Mazlan
(2023) The Feasibility Study Of Utilizing Rice Husk And Coco Peat As Decomposing Medium In Fruit Waste Composting, AIP PUBLISHING , 1, ISBN:9780735446854
Sarani, N. A., Kadir, A. A., Hassan, M. I. H., Hamid, N. J. A., Hashar, N. N. H., Hashim, A. A., Hissham, N. F. N., Sie, N. J. & Zakarya, I. A
(2020) Home Composting Method For The Treatment Technologies Of Food Waste: A Review, IOP PUBLISHING LTD. , 1, ISBN:17551315
HASSAN, M. I. H., KADIR, A. A., NASARULLAH, L. N., SARANI, N. A., HAMID, N. J. A., HASHAR, N. N. H., HASHIM, A. A. & HISSHAM, N. F. N
(2020) Overview On Sustainability Criteria For Food Waste Bioproducts Management, IOP PUBLISHING LTD. , 1, ISBN:17551315
HAMID, N. J. A., KADIR, A. A., SARANI, N. A., HASSAN, M. I. H., HASHAR, N. N. H., HASHIM, A. A., HISSHAM, N. F. N., YI, L. Q. & IZHAR, T. N. T
(2020) Overview On Use Of Zeolites As Bulking Agent To Optimize Organic Waste Composting Process, IOP PUBLISHING LTD. , 1, ISBN:17551315
BENLAMOUDI, A., KADIR, A. A., KHODJA, M. & NURUDDIN, M. F.
(2018) Analysis Of The Cement Clinker Produced With Incorporation Of Petroleum Sludge, INSTITUTE OF PHYSICS PUBLISHING , 1, ISBN:17426588
TOMARI R., KADIR A.A., ZAKARIA W.N.W., ZAKARIA M.F., WAHAB M.H.A., JABBAR M.H.
(2018) Development Of Reverse Vending Machine (Rvm) Framework For Implementation To A Standard Recycle Bin , ELSEVIER B.V. , 75, ISBN:18770509
Salim N. S. A., Kadir A. A., Kamarudin M. A., Zaidi M. H. F & Abdullah M. M. A. B
(2018) Investigation On Properties And Leachibility Of Sewage Sludge From Wastewater Treatment Plant Incorporated In Fired Clay Brick, INSTITUTE OF PHYSICS PUBLISHING , 1, ISBN:17578981
DAUD, Z., NASIR, N., KADIR, A. A., LATIF, A. A. A., RIDZUAN, M. B., AWANG, H. & HALIM, A. A
(2018) Potential Of Agro Waste-Derived Adsorbent Material For Colour Removal, TRANS TECH PUBLICATIONS LTD , 292, ISBN:9783035712094
Emedya Murniwaty Samsudin, Lokman Hakim Ismail, Aeslina Abd Kadir, Ida Norfaslia Nasidi and Noor Sahidah Samsudin
(2018) Rating Of Sound Absorption For Efbmf Acoustic Panels According To Iso 11654:1997, MATEC WEB OF CONFERENCE , 1, ISBN:2261236X
KADIR, A. A., HASSAN, M. I. H., SALIM, N. S. A., SARANI, N. A., AHMAD, S & RAHMAT, N. A. I
(2018) Stabilization Of Heavy Metals In Fired Clay Brick Incorporated With Wastewater Treatment Plant Sludge: Leaching Analysis, Institute of Physics Publishing , 1, ISBN:17426588
L Jamaludin, M M A B Abdullah, K Hussin1 and A Abdul Kadir
(2018) The Influence Of Pre-Heated Treatment To Improve Adhesion Bond Coating Strength Of Fly Ash Based Geopolymer Ceramic, INSTITUTE OF PHYSICS PUBLISHING , 1, ISBN:17578981
MURSHID, N., KAMIL, N. A. F. M & KADIR, A. A
(2018) Treatment Of Petroleum Sludge By Using Solidification/Stabilization (S/S) Method : Effect Of Hydration Days To Heavy Metals Leaching And Strength, INSTITUTE OF PHYSICS PUBLISHING , 1, ISBN:17551307
Jaafar I., Ibrahim T. A., Ahmad N. A., Kadir A. A & Tomari M. R. M
(2018) Waste Generation And Characteristization: Case Study Of Seberang Takir, Kuala Nerus, Terengganu, Malaysia, INSTITUTE OF PHYSICS PUBLISHING , 1, ISBN:17426588
S. M. Tamizi, A.M. Mustafa Al Bakri, H. Kamarudin, C.M. Ruzaidi, J. Liyana, A.K. Aeslina
(2017) Feasibility Study On Composition And Mechanical Properties Of Marine Clay Based Geopolymer Brick, Trans Tech Publications, Switzerland , 401, ISBN:16629795
KADIR, A. A., HASSAN, M. I. H., SARANI, N. A., YATIM, F. S. M. & JAINI, Z. M
(2017) A Practical Approach For Solving Disposal Of Rubber Waste: Leachability Of Heavy Metals From Foamed Concrete Containing Rubber Powder Waste (Rpw), AMERICAN INSTITUTE OF PHYSICS INC. , -, ISBN:9780735415652
Aeslina Abdul Kadir, Noor Amira Sarani, Nurul Sazwana A. Aziz, Rafidah Hamdan and Mohd Mustafa Al Bakri Abdullah
(2017) Characterization Study On Secondary Sewage Sludge For Replacement In Building Materials, AMERICAN INSTITUTE OF PHYSICS INC , -, ISBN:9780735415652
A. M. Leman, Mohd Mahathir Suhaimi Shamsuri, Azian Hariri, Aeslina Abdul Kadir , Ahmad Fuad Idris and Azizi Afandi
(2017) Correlation Between Plant Physiology And Co2 Removable, American Institute of Physics , 1, ISBN:9780735415652
Razali Tomari, Aeslina Abdul Kadir, Wan Nurshazwani Wan Zakaria, Mohd Fauzi Zakaria, Mohd Helmy Abd Wahab and Mohamad Hairol Jabbar
(2017) Development Of Reverse Vending Machine (Rvm) Framework For Implementation To A Standard Recycle Bin, ELSEVIER B.V. , 75, ISBN:18770509
IBRAHIM, W. M. W., HUSSIN, K., ABDULLAH, M. M. A., KADIR, A. A. & DERAMAN, L. M
(2017) Effects Of Sodium Hydroxide (Naoh) Solution Concentration On Fly Ash-Based Lightweight Geopolymer, AMERICAN INSTITUTE OF PHYSICS INC , -, ISBN:9780735415652
Aeslina Abdul Kadir, Nur Wahidah Azhari , and Siti Noratifah Jamaludin
(2017) Evaluation Of Physical, Chemical And Heavy Metal Concentration Of Food Waste Composting., EDP Sciences , 05014-1, ISBN:2261236X
Aeslina Abdul Kadir, Nur Wahidah Azhari, and Siti Noratifah Jamaludin
(2017) Evaluation Of Physical, Chemical And Heavy Metal Concentration Of Food Waste Composting, EDP SCIENCES , 1, ISBN:2261236X
A. A. Kadir, N. A. Sarani, N. N. Zaman, and Mohd Mustafa Al Bakri Abdullah
(2017) Feasibility Study On Utilization Of Palm Fibre Waste Into Fired Clay Brick, American Institute of Physics , 020039-1, ISBN:0094243X
Wan Mastura Wan Ibrahim, , Kamarudin Hussin, , Mohd Mustafa Al Bakri Abdullah, and Aeslina Abdul Kadir
(2017) Geopolymer Lightweight Bricks Manufactured From Fly Ash And Foaming Age, American Institute of Physics , 020048-1, ISBN:0094243X
Wan Mastura Wan Ibrahim, Kamarudin Hussin, Mohd Mustafa Al Bakri Abdullah, Aeslina Abdul Kadir
(2017) Geopolymer Lightweight Bricks Manufactured From Fly Ash And Foaming Agent, AMERICAN INSTITUTE OF PHYSICS INC. , -, ISBN:9780735415058
Aeslina Abdul Kadir, Noor Amira Sarani and Syafiqah `Amirah Abd Kadir
(2017) Incorporation Of Palm Kernel Shell Into Fired Clay Brick, EDP Sciences , 01017-1, ISBN:2261236X
Aeslina Abdul Kadir, Noor Amira Sarani, and Syafiqah `Amirah Abd Kadir
(2017) Incorporation Of Palm Kernel Shell Into Fired Clay Brick, EDP SCIENCES , 1, ISBN:2261236X
Aeslina Abdul Kadir, Nurul Salhana Abdul Salim, Noor Amira Sarani,Nur Aqma Izurin Rahmat and Mohd Mustafa Al Bakri Abdullah
(2017) Leachability Of Fired Clay Brick Incorporating With Sewage Sludge Waste, AMERICAN INSTITUTE OF PHYSICS INC. , -, ISBN:9780735415652
Aeslina Abdul Kadir, Nurul Salhana Abdul Salim, Noor Amira Sarani, Nur Aqma Izurin Rahmat
(2017) Leaching Of Heavy Metals Using Splp Method From Fired Clay Brick Incorporating With Sewage Sludge, IOP Publishing , 1, ISBN:17578981
Aeslina Abdul Kadir, Nurul Salhana Abdul Salim, Noor Amira Sarani, Nur Aqma Izurin Rahmat
(2017) Leaching Of Heavy Metals Using Splp Method From Fired Clay Brick Incorporating With Sewage Sludge, INSTITUTE OF PHYSICS PUBLISHING , 1, ISBN:17578981
Ikmal Hakem Aziz, Mohd Mustafa Al Bakri Abdullah , Heah Cheng Yong , Liew Yun Ming , Kamarudin Hussin , Aeslina Abdul Kadir and Emy Aizat Azimi
(2017) Manufacturing Of Fire Resistance Geopolymer: A Review, EDP Sciences , 01023-1, ISBN:2261-236X
MOHD MUSTAFA AL BAKRI ABDULLAH, MUHAMMAD FAHEEM MOHD TAHIR, AESLINA ABDUL KADIR, KAMARUDIN HUSSIN, AND W. SAIFUL ISKANDAR W. SAMSON
(2017) Mechanical Properties Of Geopolymer Lightweight Brick With Styrofoam Pellet, AMERICAN INSTITUTE OF PHYSICS INC , 1, ISBN:9780735415706
M M A B Abdullah, M A Faris, M F M Tahir, A A Kadir , A V Sandu, N A A Mat Isa and O Corbu
(2017) Performance And Characterization Of Geopolymer Concrete Reinforced With Short Steel Fiber, IOP Publishing , 012038-1, ISBN:17578981
ABDULLAH M.M.A.B., FARIS M.A., TAHIR M.F.M., KADIR A.A., SANDU A.V., MAT ISA N.A.A., CORBU O.
(2017) Performance And Characterization Of Geopolymer Concrete Reinforced With Short Steel Fiber, INSTITUTE OF PHYSICS PUBLISHING , 1, ISBN:17578981
BENLAMOUDI, A., KADIR A.A & KHODJA, M
(2017) Petroleum Sludge As Gypsum Replacement In Cement Plants: Its Impact On Cement Strength, INSTITUTE OF PHYSICS PUBLISHING , 1, ISBN:17578981
AESLINA, A. K & ALI, B
(2017) Petroleum Sludge Treatment And Reuse For Cement Production As Setting Retarder, INSTITUTE OF PHYSICS PUBLISHING , 1, ISBN:17578981
Aeslina Abdul Kadir, , Noor Amira Sarani, Siti Zulaikha Mokhtar, and , and Mohd Mustafa Al Bakri Abdullah
(2017) Physical And Mechanical Properties By Utilizing Empty Fruit Bunch Into Fired Clay Brick, American Institute of Physics , 020012-1, ISBN:0094243X
Aeslina Abdul Kadir, Noor Amira Sarani, Siti Zulaikha Mokhtar, and Mohd Mustafa Al Bakri Abdullah
(2017) Physical And Mechanical Properties By Utilizing Empty Fruit Bunch Into Fired Clay Brick, American Institute of Physics , 020012 -1, ISBN:9780735415058
A. A. Kadir, , M. I. H. Hassan, , N. A. Sarani, , A. S. Abdul Rahim, and , and N. Ismail
(2017) Physical And Mechanical Properties Of Quarry Dust Waste Incorporated Into Fired Clay Brick, American Institute of Physics , 020040-1, ISBN:0094243X
KADIR A.A., HASSAN M.I.H., SARANI N.A., ABDUL RAHIM A.S., ISMAIL N.
(2017) Physical And Mechanical Properties Of Quarry Dust Waste Incorporated Into Fired Clay Brick, AMERICAN INSTITUTE OF PHYSICS INC. , 1, ISBN:978073541505-8
KADIR, A. A., SALIM, N. S. A., SARANI, N. A., RAHMAT, N. A. I & ABDULLAH, M. M. A. B
(2017) Properties Of Fired Clay Brick Incorporating With Sewage Sludge Waste, AMERICAN INSTITUTE OF PHYSICS INC , -, ISBN:9780735415652
Aeslina Abd Kadir , Nur Wahidah Azhari and Siti Noratifah Jamaludin
(2017) Study On Composition And Generation Of Food Waste In Makanan Ringan Mas Industry, EDP Sciences , 05002-1, ISBN:2261236X
Aeslina Abd Kadir, Nur Wahidah Azhari and Siti Noratifah Jamaludin
(2017) Study On Composition And Generation Of Food Waste In Makanan Ringan Mas Industry, EDP SCIENCES , 1, ISBN:2261236X
A A Kadir, N A Sarani, M M A B Abdullah, M C Perju, and A V Sandu
(2017) Study On Fired Clay Bricks By Replacing Clay With Palm Oil Waste: Effects On Physical And Mechanical Properties, IOP Publishing , 012037-1, ISBN:17578981
KADIR A.A., SARANI N.A., ABDULLAH M.M.A.B., PERJU M.C., SANDU A.V.
(2017) Study On Fired Clay Bricks By Replacing Clay With Palm Oil Waste: Effects On Physical And Mechanical Properties, INSTITUTE OF PHYSICS PUBLISHING , 1, ISBN:17578981
Siti Noratifah Jamaludin, Aeslina Abdul Kadir,*, and Nur Wahidah Azh
(2017) Study On Npk Performance In Food Waste Composting By Using Agricultural Fermentation, EDP Sciences , 05015-1, ISBN:2261236X
Siti Noratifah Jamaludin, Aeslina Abdul Kadir, and Nur Wahidah Azhari
(2017) Study On Npk Performance In Food Waste Composting By Using Agricultural Fermentation, EDP SCIENCES , 1, ISBN:2261236X
Aeslina Abdul Kadir, Noor Amira Sarani , Siti Fatimah Onthong , and Mohd Ikhmal Haqeem Hassan
(2017) Study On Waste Composition At Taman Pura Kencana, Batu Pahat, EDP Sciences , 03006-1, ISBN:2261236X
Aeslina Abdul Kadir, Noor Amira Sarani , Siti Fatimah Onthong , and Mohd Ikhmal Haqeem Hassan
(2017) Study On Waste Composition At Taman Pura Kencana, Batu Pahat, EDP SCIENCES , 1, ISBN:2261236X
Emedya Murniwaty Samsudin, Lokman Hakim Ismail, Aeslina Abd Kadir, Ida Norfaslia Nasidi
(2017) Thickness, Density And Porosity Relationship Toward Sound Absorption Performance Of Mixed Palm Oil Fibers, International Institute of Acoustics and Vibration (IIAV) , 1, ISBN:978190691327
N H Jun, M M A B Abdullah, T S Jin, A A Kadir, C A Tuguiand A V Sandu
(2017) Use Of Incineration Solid Waste Bottom Ash As Cement Mixture In Cement Production, IOP Publishing , 01208-1, ISBN:17578981
Shahiron Shahidan, Aeslina Abdul Kadir, Lau Hai Yee, Nurul Izzati Raihan Ramzi, and Faisal Sheikh
(2017) Utilizing Slurry And Carwash Wastewater As Fresh Water Replacement In Concrete Properties, EDP SCIENCES , 1, ISBN: 2261236X
Shahiron Shahidan, Aeslina Abdul Kadir, Lau Hai Yee, Nurul Izzati Raihan Ramzi, and Faisal Sheikh
(2017) Utilizing Slurry And Carwash Wastewater As Fresh Water Replacement In Concrete Properties , EDP Sciences , 1, ISBN:2261236X
Kadir A.A., Jamaludin S.N., Azhari N.W.
(2016) An Overview Of Composting Based On Variable Feedstock Material, EDP Sciences , 1, ISBN:2261236X
Kadir A.A., Azhari N.W., Jamaludin S.N.
(2016) An Overview Of Organic Waste In Composting, EDP Sciences , 1, ISBN:2261236X
Kadir, A.A.
(2016) Application Of Geographic Information Systems (Gis) In Analysing Rainfall Distribution Patterns In Batu Pahat District, Institute of Physics Publishing , 012064 , ISBN:17578981
Kadir A.A., Kaamin M., Azizan N.S., Sahat S., Bukari S.M., Mokhtar M., Ngadiman N., Hamid N.B.
(2016) Application Of Geographic Information Systems (Gis) In Analysing Rainfall Distribution Patterns In Batu Pahat District, IOP Publishing , 1, ISBN:17578981
Kadir, A.A.
(2016) Food Waste Composting Study From Makanan Ringan Mas, Institute of Physics Publishing , 123847 , ISBN:17578981
Kadir A.A., Salim N.S.A., Rahim A.S.A., Noor N.M.
(2016) Indoor Air Quality Of Fired Clay Brick Incorporated With Mosaic Sludge, Trans Tech Publications, Switzerland , 342, ISBN:16629752
Kadir, A.A, Hassan, M.I.H, Abdullah, M.M.A.B
(2016) Investigation On Leaching Behaviour Of Fly Ash And Bottom Ash Replacement In Self Compacting Concrete, Institute of Physics Publishing , 012036 , ISBN:17578981
Kadir A.A., Hassan M.I.H., Abdullah M.M.A.B.
(2016) Investigation On Leaching Behaviour Of Fly Ash And Bottom Ash Replacement In Self-Compacting Concrete, IOP Publishing , 1, ISBN:17578981
Kadir A.A., Halim M.K.K., Sarani N.A., Al Bakri Abdullah M.M.
(2016) Leachability Of Heavy Metals From Steel Mill Sludge Incorporated In Fired Clay Brick, Trans Tech Publications, Switzerland , 347, ISBN:978-303571020-5
Binti Abd Kadir A., Ideris N.A., Rahim A.S.A.
(2016) Leaching Of Heavy Metals Using Tclp And Splp Method From Fired Clay Brick Incorporating With Mosaic Sludge, Trans Tech Publications, Switzerland , 352, ISBN:978-303571020-5
Aziz I.H., Abdullah M.M.A.B., Cheng Yong H., Yun Ming L., Hussin K., Abdul Kadir A., Azimi E.A.
(2016) Manufacturing Of Fire Resistance Geopolymer: A Review, EDP Sciences , 1, ISBN:2261236X
Kadir, A.A, Rahim, A.S.A, Hassan, M.I.H, Abdullah, M.M.A.B
(2016) Physical And Mechanical Properties Of Bodymill Sludge (Bs) Incorporated Into Fired Clay Brick, Institute of Physics Publishing , 012034 , ISBN:17578981
Kadir, A.A, Hassan, M.I.H, Jamalussin, N., Abdullah, M.M.A.B
(2016) Properties And Leachability Of Self Compacting Concrete Incorporatd With Fly Ah And Bottom Ash, Institute of Physics Publishing , 012039 , ISBN:17578981
Kadir A.A., Hassan M.I.H., Jamaluddin N., Abdullah M.M.A.B.
(2016) Properties And Leachability Of Self-Compacting Concrete Incorporated With Fly Ash And Bottom Ash , 1, ISBN:17578981
SHAHIDAN S., SENIN M. S., ABDUL KADIR A. B., YEE L. H. & ALI, N.
(2016) Properties Of Concrete Mixes With Carwash Wastewater, EDP SCIENCES , 1, ISBN:2261236X
Kadir A.A., Abd Jalil M.R., Al Bakri Abdullah M.M.
(2016) Properties Of Steel Mill Sludge Waste Incorporated In Fired Clay Brick, Trans Tech Publications, Switzerland , 358, ISBN:978-303571020-5
Faris M.A., Al Bakri Abdullah M.M., Ismail K.N., Muniandy R., Abdul Kadir A., Hussin K., Tran M.V.
(2016) Review On Different Types Of Geopolymer Concrete Fibres, Trans Tech Publications, Switzerland , 388, ISBN:978-303571020-5
Wahab, M.H.A. , Kadir, A.A. , Tomari, M.R. , Jabbar, M.H.
(2016) Smart Recycle Bin: A Conceptual Approach Of Smart Waste Management With Integrated Web Based System, Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc. , 7021812 , ISBN:9781479965410
Kadir, A.A.
(2016) Solid Waste Composition And Quantification At Taman Melewar, Parit Raja, Batu Pahat, Institute of Physics Publishing , 012047 , ISBN:17578981
Kadir A.A., Abidin S.S.S.Z.
(2016) Solid Waste Composition And Quantification At Taman Melewar, Parit Raja, Batu Pahat, IOP Publishing , 1, ISBN:17578981
Kadir, A.A.
(2016) Solid Waste Composition Study At Taman Universiti, Parit Raja, Batu Pahat, Institute of Physics Publishing , 1 , ISBN:17578981
Jun N.H., Al Bakri Abdullah M.M., Hussin K., Tan S.J., Omar M.F., Kadir A.A., Tran M.V.
(2016) Strength Of Portland Cement With Several Composition Of Bottom Ash In Different Fineness With Curing Time Of 28 Days, Trans Tech Publications, Switzerland , 311, ISBN:978-303571020-5
Kadir, A.A, Shahidan, S.,Yee, L. H., Hassan, M.I.H, Abdullah, M.M.A.B
(2016) The Effect Of Slurry Water As A Fresh Water Replacement In Concrete Properties, Institute of Physics Publishing , 012041 , ISBN:17578981
Kadir A.A., Shahidan S., Yee L.H., Hassan M.I.H., Abdullah M.M.A.B.
(2016) The Effect On Slurry Water As A Fresh Water Replacement In Concrete Properties, IOP Publishing , 1, ISBN:17578981
Kadir, A.A.
(2016) The Utilization Of Banana Peel In The Fermentation Liquid In Food Waste Composting, Institute of Physics Publishing , 012055 , ISBN:17578981
Kadir A.A., Rahman N.A., Azhari N.W.
(2016) The Utilization Of Banana Peel In The Fermentation Liquid In Food Waste Composting, IOP Publishing , 1, ISBN:17578981
Aeslina Abdul Kadir
(2015) An Overview Of Composting Based On Variable Feestock Material, UTHM , ISBN:-
IBRAHIM W. M. W., HUSSIN K., AL BAKRI ABDULLAH M. M., KADIR A. A., BINHUSSAIN M.
(2015) Development Of Fly Ash-Based Geopolymer Lightweight Bricks Using Foaming Agent - A Review, TRANS TECH PUBLICATIONS LTD , 9, ISBN:9783038355595
Aeslina Abdul Kadir
(2015) Development Of Fly Ash-Based Geopolymer Lightweight Bricks Using Foaming Agent ? A Review, UniMAP , ISBN:-
Aeslina Abdul Kadir
(2015) Marine Debris Composition In Batu Pahat, Johor: A Comparison Between Sungai Lurus And Minyak Beku Beaches, UniMAP , ISBN:-
Aeslina Abdul Kadir
(2015) Mozambique Tilapia Fish Scales As Potential Biosorbent For Zn And Pb Ions Removal : Kinetic And Isotherm Studies, UTM , ISBN:-
ABDUL RAHIM A.S., KADIR A.B.A.
(2015) Physical And Mechanical Properties Of Fired Clay Brick Incorporating With Mosaic Sludge Waste, TRANS TECH PUBLICATIONS LTD , 203, ISBN:9783038352334
Aeslina Abdul Kadir
(2015) Study On Composition And Generation Of Food Waste At Makanan Ringan Mas Industry, MOHE , ISBN:-
KADIR A. A., SARANI N. A., LEMAN A. M.
(2015) Testing On Building Material Using Waste Material In Fired Clay Brick, TRANS TECH PUBLICATIONS LTD , 330, ISBN:9783038352334
Aeslina Abdul Kadir
(2015) The Usage Of Glass Waste As Cement Replacement, UniMAP , ISBN:-
Aeslina Abdul Kadir
(2015) The Utilization Of Coffee Waste Into Fired Clay Brick, ARPN , ISBN:-
Aeslina Abdul Kadir
(2015) The Utilization Of Coconut Fibre Into Fired Clay Brick , UniMAP , ISBN:-
Aeslina Abdul Kadir
(2015) Utilization Of Polishing Sludge (Ps) And Body Mill Sludge (Bs) Incorporated Into Fired Clay Brick, UniMAP , ISBN:-
Aeslina Abdul Kadir
(2015) Waste Composition Study At Taman Universiti, UTHM , ISBN:-
Mohd Helmy Abd Wahab, Aeslina Abdul Kadir, Mohd Razali Md Tomari, and Mohamad Hairol Jabbar
(2015) Web-Based Reward And Redemption System For Smart Recycle System, UUM , 510, ISBN:22893784
KADIR A.A., HASSAN M.I.H.
(2014) An Overview Of Fly Ash And Bottom Ash Replacement In Self Compaction Concrete, TRANS TECH PUBLICATION LTD , 465, ISBN:9783037859377
Aeslina Abdul Kadir
(2014) An Overview Of Sludge Utilization Into Fired Clay Brick, WASET , ISBN:-
Aeslina Abdul Kadir
(2014) Cigarette Butts Pollution And Environmental Impact ? A Review, UTHM , ISBN:-
Aeslina Abdul Kadir
(2014) Contaminated Soil Containing Lead Treatment By Stabilization/Solidification Technique, UTHM
Aeslina Abdul Kadir
(2014) Cracking Propagation Of Reinforced Concrete Using Polyethylene Terephtalate (Pet) Bottles As Fine Aggregate, Trans Tech Publications , ISBN:-
Aeslina Abdul Kadir
(2014) Deflection Behaviour Of Irregular-Shaped Polyethylene Terephthalate Fibre Reinforced Concrete Beam, Trans Tech Publications , ISBN:-
Aeslina Abdul Kadir
(2014) Effect Of Calcium And Sodium Ions In Soft Clay Using Electrokinetic Stabilization Technique, UTHM
N. A. Sarani and A. binti Abdul Kadir
(2014) Experimental And Theoretical Analysis On Thermal Conductivity Of Fired Clay Bricks Incorporated With Cigarette Butts, Trans Tech Publications, Switzerland , 872, ISBN:16627482
TAMIZI S.M., AL BAKRI A.M., KAMARUDIN H., RUZAIDI C.M., LIYANA J., AESLINA A.K.
(2014) Feasibility Study On Composition And Mechanical Properties Of Marine Clay Based Geopolymer Brick, TRANS TECH PUBLICATION LTD , 401, ISBN:9783037859377
Aeslina Abdul Kadir
(2014) Leachability Of Fired Clay Brick Incorporating With Sludge Waste From Mosaic Industry, Trans Tech Publications , ISBN:-
Aeslina Abdul Kadir
(2014) Leachability On Self-Compacting Concrete (Scc) Incorporated With Fly Ash And Bottom Ash By Using Static Leaching Procedure (Slt), UTHM , ISBN:-
Aeslina Abdul Kadir
(2014) Leachability On Self-Compacting Concrete (Scc) Incorporated With Fly Ash And Bottom Ash By Using Toxicity Characteristic Leaching Procedure (Tclp), UTHM , ISBN:-
Aeslina Abdul Kadir
(2014) Leachate Characteristics Of Contaminated Soil Containing Lead By Stabilization/Solidification Technique, UTHM , ISBN:-
Aeslina Abdul Kadir
(2014) Overview Of Leachability Of Heavy Metals Using Solidification/Stabilization Method Incorporated With Agricultural Waste, UTHM , ISBN:-
Aeslina Abdul Kadir
(2014) Physical And Mechanical Properties Of Fired Clay Brick Incorporating With Mosaic Sludge, Trans Tech Publications , ISBN:-
Aeslina Abdul Kadir
(2014) Smart Recycle Bin: A Conceptual Approach In Managing Waste With Integrated Web-Based System, Piscataway, NJ , ISBN:-
Aeslina Abdul Kadir
(2014) Testing On Building Material Using Waste In Fired Clay Brick, Trans Tech Publications , ISBN:-
Aeslina Abdul Kadir
(2014) The Effect On Leachability And Indoor Air Quality By Incorporating Waste Material Into Fired Clay Brick, Universiti Tun Hussein Onn , ISBN:-
Aeslina Abdul Kadir
(2014) Utilization Of Mosaic Sludge Waste Into Fired Clay Brick: Properties And Leachability, Trans Tech Publications , ISBN:-
Aeslina Abdul Kadir
(2014) Web-Based Reward System For Smart Recycle : A Web Engineering Approach, UniMAP , ISBN:-
KADIR A.A., MOHAJERANI A.
(2013) Physical And Mechanical Properties Of Fired Clay Bricks Incorporated With Cigarette Butts: Comparison Between Slow And Fast Heating Rates, TRANS TECH PUBLICATION LTD , 201, ISBN:9783037858783
SARANI N.A., KADIR A.A.
(2013) Thermal Conductivity Of Fired Clay Bricks Incorporated With Cigarette Butts, TRANS TECH PUBLICATION LTD , 919, ISBN:9783037856925
AESLINA ABDUL KADIR
(2012) Development Of Concrete Mix Design Nomograph Containing Polyethylene Terephtalate (Pet) As Fine Aggregate, 3rd International Conference on Key Engineering Materials (ICKEM, 2013)
AESLINA ABDUL KADIR
(2012) Leachability Of Heavy Metals From Fired Clay Bricks Incorporated With Cigarette Butts, IEEE Symposium on Business, Engineering & Industrial Applications (ISBEIA 2012)
Aeslina Binti Abdul Kadir
(2012) Leachability Of Heavy Metals From Fired Clay Bricks Incorporated With Cigarette Butts, 8th International Symposium On Lowland Technology (ISLT),
Aeslina Binti Abdul Kadir
(2012) Observations Of The Effectiveness Of Bovine Rectal Bacteria In The Organic/Inorganic Removal Subject To Anaerobic Metabolism., 2nd International Conference on Civil Engineeringand Building Materials (CEBM 2012),
Aeslina Binti Abdul Kadir
(2012) Potential Of Marine Clay As Raw Material In Geopolymer Composite, UniMAP
Aeslina Abdul Kadir
(2012) Potential Of Using Rosa Centifolia To Remove Iron And Manganese In Groundwater Treatment, UTHM
Aeslina Binti Abdul Kadir
(2012) Properties Improvement Of Fired Clay Bricks Incorporating With Cigarette Butts, The 2nd International Conference On Advanced Engineering Materials And Technology
AESLINA ABDUL KADIR
(2012) Properties Of Fired Clay Brick Incorporated With Cigarette Butts At Different Heating Rates, usm
Aeslina Binti Abdul Kadir
(2012) Recycling Of Urban Wastes Into Fired Clay Brick ? A Review, UTHM
Aeslina Binti Abdul Kadir
(2011) Bacteria Sequester Cod From Chicken-Processing Wastewater , International Seminar On The Application Of Science & Mathematics 2011(ISASM, 2011).
Aeslina Binti Abdul Kadir
(2011) Brick: An Excellent Building Material For Recycling Wastes -A Review, The International Association of Science and Technology for Development (IASTED)
KADIR A.A., MOHAJERANI A.
(2011) Bricks: An Excellent Building Material For Recycling Wastes - A Review, ACTA PRESS , 108, ISBN:9780889868861
Aeslina Binti Abdul Kadir
(2011) Landfill Leachate Treatment Performance Using Upflow Anaerobic Sludge Blanket (Uasb) And Horizontal Subsurface Flow Constructed Wetlands (Hssfcw) On Organics And Nutrient Removal, UTHM
Aeslina Binti Abdul Kadir
(2011) Microstructure Analysis On The Effect Of Incorporating Cigarette Butts In Fired Clay Bricks, 19th International Conference on Composites or Nano Engineering (ICCE-19),
Aeslina Binti Abdul Kadir
(2011) Overview Of An Environmental Friendly Technique Of Using Fine Aggregate In Concrete From Polyethylene Terephthalate Bottles, Regional Symposium On Engineering And Technology 2011
OTHMAN, ABD RASHID AND SESWOYA, ROSLINDA AND HAMDAN, ANGZZAS SARI MOHD KASSIM AND ABDUL KADIR
(2011) Ruminant Bacteria Sequester Cod From Chicken-Processing Wastewater, UTHM , -
Aeslina Binti Abdul Kadir
(2009) Density, Strength, Thermal Conductivity And Leachate Characteristics Of Light-Weight Fired Clay Bricks Incorporating Cigarette Butts, World Academy Of Science, Engineering And Technology
Aeslina Binti Abdul Kadir
(2008) Physico-Mechanical Properties And Leachate Analysis Of Clay Fired Bricks Incorporated With Cigarette Butts, International Conference on Environment (ICENV)
Aeslina Binti Abdul Kadir
(2008) Possible Utilization Of Cigarette Butts In Light-Weight Fired Clay Bricks, World Academy Of Science, Engineering And Technology
Aeslina Binti Abdul Kadir
(2005) Effect Of Rainfall On The Performance Of Subsurface Flow Constructed Wetlands For Leachate Treatment, UTM
Aeslina Binti Abdul Kadir
(2005) Implementation Of Problem-Based Learning (Pbl) In Solid And Hazardous Waste Management (Bka 4343) For Civil Engineering Undergraduates At Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn, UTHM
Aeslina Binti Abdul Kadir
(2005) Leachate Treatability Study Of Subsurface Flow Constructed Wetlands Using Safety Flow System, Nacec 2005

ID/CODEPROJECTCLIENTSTART DATEEND DATE
PS386 Consultation Work for Preparation of Sample and Heavy Metals Measurement for the Crushed Cement Concrete Castconsult Sdn Bhd 31/03/2022 30/04/2022
PS362 Autorisation of Biosolid Collection From Indah Water Konsortium Sdn Bhd?s Sewage Treatment Plant By Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM) For Pilot Trial On The Utilisation Of Biosolid Into Fired Clay Brick Indah Water Konsortium Sdn Bhd 30/10/2020 30/12/2021
PS256 Projek Membina Laluan Baru Jalan Kampung Rahmat Merentasi Estate Sri Gading, Daerah Batu Pahat, Joho Safwa Global Builders (M) Sdn Bhd 01/01/2020 30/06/2020
PS171 Policy Dialogue and Network Building of Multi-Stakeholder on Integrated Domestic Wastewater Manageme Mitsubishi UFJ Research and Consulting Co., Ltd. 22/05/2019 30/06/2020
PS196 Policy Dialogue and Network Building of Multi-Stakeholder on Integrated Domestic Wastewater Manageme Mitsubishi UFJ Research and Consulting Co., Ltd. 22/05/2019 30/06/2020
PS288 Policy Dialogue and Network Building of Multi-Stakeholder on Integrated Domestic Wastewater Manageme Mitsubishi UFJ Research and Consulting Co., Ltd. 22/05/2019 30/06/2020
PS169 Projek Membina Laluan Baru Jalan Kampung Rahmat Merentasi Estate Sri Gading, Daerah Batu Pahat, Joho Safwa Global Builders (M) Sdn Bhd 01/03/2019 31/03/2020
PS183 Projek Membina Laluan Baru Jalan Kampung Rahmat Merentasi Estate Sri Gading, Daerah Batu Pahat, Joho Safwa Global Builders (M) Sdn Bhd 01/03/2019 31/03/2020
PS206 Projek Membina Laluan Baru Jalan Kampung Rahmat Merentasi Estate Sri Gading, Daerah Batu Pahat, Joho Safwa Global Builders (M) Sdn Bhd 01/03/2019 31/03/2020
P141 Membina Laluan Baru Jalan Kg.Rahmat Merentasi Estet Sri Gading, Batu Pahat (Reka dan Bina) Safwa Global Builders (M) Sdn Bhd 15/07/2018 15/09/2018
P132 Membina Laluan Baru Jalan Kg.Rahmat Merentasi Estet Sri Gading, Batu Pahat (Reka dan Bina) Safwa Global Builders (M) Sdn Bhd 09/06/2018 05/05/2020
PS109 Consultation on Reverse Vending Machine - Phase 1 NLB Consulting Sdn. Bhd. 01/02/2018 31/12/2019
P098 INFRASTRUKTUR DAN KEMUDAHAN AWAM BAGI PEMBANGUNAN KOMPLEKS PETROLEUM BERSEPADU PENGERANG SOUTHERN DIGGERS ENTERPRISE SDN BHD 15/04/2017 23/02/2019
PS027 CONSULTATION FOR UTILIZATION OF QUARRY DUST INTO UNFIRED BRICK BINA KUARI (K) SDN. BHD 01/01/2016 31/01/2016
P054 KAJIAN PASARAN PROGRAM BAHARU BAGI SARJANA KEJURUTERAAN DI FKAAS UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA (UTHM) 01/12/2014 31/03/2015

YearDescriptionLevel
2023Auditor for Audit pihak ketiga untuk Syarikat Sin Huat Palm Oil Mill Sdn. Bhd, Green Orbis, Malaysia, May 2023 Private
2023 - 2024 Committee Member for LANTIKAN TASKFORCE BAGI PENCEMRAN TASIK PEJABAT PEMBANGUNAN DAN PENYENGGARAAN (PPP), Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, December 2023 University
2023Committee Member for Teknikal Komiti ICMTA 2023 International Conference on Materials Technology and Applications, ICMTA 2023, Jepun, October 2023 International
2023Assessor / Reviewer for Reviewer 7th International Conference on Civil and Environmental Engineerin for Sustainability (IConCEES 2023), Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, October 2023 University
2023Assessor / Reviewer for JUDGE GREEN MAKER CHALLENGE, Association of Science, Technology and Innovation, Malaysia, September2023 University
2023Assessor / Reviewer for Pelantikan Sebagai Juruaudit Dalaman Bagi Audit Dalaman Persekitaran FKAAB, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, June 2023 University
2023Member for BENGKEL LIBAT URUS KAJIAN PEMBANGUNAN GARIS PANDUAN DAN PEMBENTUKAN KAMPUS LESTARI, JABATAN ALAM SEKITAR, Malaysia, June 2023 University
2023Auditor for Audit Pihak Ketiga Syarikat Sime Darby Oils Biodiesel Sdn Bhd, Green Orbis, Malaysia, June 2023 Private
2023Speaker for Training Waste Management and Leachate Behaviour , NDtech Venue, Malaysia, May 2023 Private
2023Referee for jURI PERTANDINGAN PENGUCAPAN AWAM, UTM, Malaysia, September2023 University
2023Speaker for PELANTIKAN SEBAGAI PENCERAMAH TRAINING WASTE MANAGEMENT AND LEACHATE BEHAVIOUR , TES AMM,HDRCORP, Malaysia, March 2023 Private
2023Speaker for JEMPUTAN SEBAGAI PENCERAMAH WACANA PENYELIDIKAN KAP, UMT, Malaysia, March 2023 University
2022Advisor/Chairman for APPOINTMENT AS LOCAL ADVISORY BOARD MEMBER FOR AWAM INTERNATIONAL CONFERENCE ON CIVIL ENGINEERING 2022 (AICCE?22), UNIVERSITI SAINS MALAYSIA, Malaysia, February 2022 University
2022Head for pelantikan sebagai perunding bagi projeck perundingan melalui pusat icc, CASTCONSULT SDN BHD, Malaysia, March 2022 Private
2022 for PELANTIKAN SEBAGAI PERUNDING BAGI PROJEK PERUNDINGAN MELALUI PUSAT INOVASI DAN PENGKOMERSIALAN (ICC), Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, March 2022 University
2022Speaker for RESOURCE SPEAKER IN INTERNATIONAL TRAINING PROGRAMME ON CLIMATE CHANGE: ADAPTATION AND MITIGATION, UNIVERSITY OF SUSSEX, UNITED KINGDOM, United Kingdom, February 2022 International
2022Head for Penarafan LCCC 2030, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, January 2022 University
2022 - 2025 Senate Members for PELANTIKAN SEBAGAI AHLI SENAT UNIVERSITI MEWAKILI PROFESOR DI FAKULTI, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, January 2022 University
2022Auditor for JUruaudit dalaman OSHE, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, November 2022 University
2021 - 2022 Member for LANTIKAN SEBAGAI AHLI PROJEK KERJA PERUNDINGAN (KATEGORI B) ?CONSULTATION WITH EXPERTS FOR BIOECODS PILOT PLANT?, UNIVERSIITI SAINS MALAYSIA (USM), Malaysia, October 2021 University
2021Speaker for PERLANTIKAN SEBAGAI PERUNDING BAGI PROGRAM SEMINAR KESEDARAN `CELIK SUNGAI? : SUNGAI WARISAN KITA ANJURAN JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN (JPS) NEGERI JOHOR, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, September2021 University
2021PSH Project Consultant (Programme Development) for PERLANTIKAN SEBAGAI PERUNDING BAGI PROGRAM SEMINAR KESEDARAN `CELIK SUNGAI? : SUNGAI WARISAN KITA ANJURAN JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN (JPS) NEGERI JOHOR, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, September2021 University
2021Member for STUDY ON STRENGTHENING THE ENVIRONMENTAL GOVERNANCE (SEG) IN MALAYSIA: APPOINTMENT AS TASK FORCE MEMBER, ACADEMY OF SCIENCES MALAYSIA , Malaysia, March 2021 National
2021Head for Penarafan UIGMI, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, January 2021 University
2021 - 2022 Honorary Officer for SP1: Researchers: Empowering young researchers as strategic partners and agents of change in shaping the national research agenda. SP2: Research Ecosystem: Fostering integrity and research excellence support network throughout the ecosystem. 3) SP3: Progressive Society: Building a progressive society that embraces Science, Technology and Innovation as a way of life. 4) SP4: Glocalisation: Playing a prominent role in international and local alliances to tackle national and global challenges., Akademi Sains Malaysia, Malaysia, May 2021 National
2021 - 2022 Head for Penarafan energy management gold standard 2 star , Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, January 2021 University
2020 - 2021 PSH Project Consultant (Programme Development) for PELANTIKAN SEBAGAI PERUNDING BAGI PROJEK PERUNDINGAN MELALUI PUSAT INOVASI DAN PENGKOMERSIALAN (ICC), Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, October 2020 University

YearDescription
2023 Assessor / Reviewer for PELANTIKAN PANEL PENILAI PADANAN Perincian Perbelanjaan Geran Padanan HICoE Fasa II - REDAC, USM, Kementerian Pendidikan Tinggi, Malaysia, March 2023
2023 Assessor / Reviewer for PELANTIKAN SEBAGAI AHLI JAWATANKUASA PENARAFAN UNIVERSITI, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, January 2023
2023 Assessor / Reviewer for PELANTIKAN SEBAGAI PENYELIA PROJEK SARJANA MUDA FAKULTI KEJURUTERAAN AWAM DAN ALAM BINA SEMESTER II SESI 2022/2023, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, April 2023
2023 Assessor / Reviewer for Penilai Geran Penyelidikan TIER 1 Fasa 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, September2023
2023 Assessor / Reviewer for Penilai Permohonan Geran TIER 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, May 2023
2023 Assessor / Reviewer for Penilaian PRGS, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, June 2023
2023 Committee Member for COACHING BANK PROPOSAL BAGI PERMOHONAN GERAN FRGS 2023, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, February 2023
2023 Committee Member for PELANTIKAN SEBAGAI AHLI JAWATANKUASA PEMILIH (PENYELIDIKAN DAN INOVASI) ANUGERAH INSPIRASI CENDEKIAWAN (AIC) 2023 UTHM, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, February 2023
2023 External Assessor / External Reviewer for EXTERNAL EXAMINER PHD VELLORE INSTITTE OF TECHNOLOGY, VELLORE INSTITUTE OF TECHNOLOGY (VIT), India, November 2023
2023 External Assessor / External Reviewer for EXTERNAL EXAMINER THESIS PHDMUSTAFA WAJDI JALAL WAJDI UTM, UTM, Malaysia, November 2023
2023 External Examiner for EXTERNAL EXAMINER, UTP, Malaysia, October 2023
2023 External Examiner for EXTERNAL eXAMINER, UKM, Malaysia, October 2023
2023 External Examiner for Penilai Kenaikan Pangkat DS54 UNIMAP, UniMAP, Malaysia, June 2023
2023 External Examiner for THESIS DOKTOR FALSAFAH NG YONG SING, UNIMAP, Malaysia, April 2023
2023 External Examiner for Thesis Re Examination Zaipul Anwar bin Zainu MJIT UTM, MJIT UTM, Malaysia, November 2023
2023 Member for KOLABORASI BERSAMA KKTM MASJID TANAH, KKTM MASJID TANAH, Malaysia, April 2023
2023 Programme Coordinator for MOU TRISAKTI UNIVERSITI, TRISAKTI UNIVERSITI, Indonesia, September2023
2023 Programme Coordinator for PENYELARAS MOU UTHM DAN UNIVERSITAS TRISAKTI (USAKTI), Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, September2023
2023 Supervisor for Dayang Nurul Syakilah Binti Julkifle, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Supervisor for Intan Ume Roman Binti Jufri, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Supervisor for Khairunmarhanis Binti Zekefli, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Supervisor for Khairunmarhanis Binti Zekefli, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Supervisor for Mas 'Izzatul Mirrah Binti Mas Wiraasta, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Supervisor for Nurul Heryani Arfida Bt Mohd Arifin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Supervisor for Nurul Heryani Arfida Bt Mohd Arifin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Supervisor for Penyelia PSM, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, October 2023
2023 Supervisor for Siti Nor Diana Binti Buang, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Supervisor for Siti Nor Diana Binti Buang, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2022 Academic Program Advisor for PELANTIKAN SEBAGAI PENASIHAT AKADEMIK DAN KERJAYA (PAK) BAGI KEMASUKAN PELAJAR BAHARU (RAYUAN) PROGRAM SARJANA MUDA KEJURUTERAAN AWAM DAN ALAM BINA SEMESTER 1 SESI 2022/2023, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, October 2022
2022 Advisor/Chairman for LETTER OF APPOINTMENT AS TECHNICAL AND SCIENTIFIC ADVISOR FOR 5TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON SCIENCE AND TECHNOLOGY APPLICATIONS IN CLIMATE CHANGE (STACLIM 2022) , UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA (UKM), Malaysia, November 2022
2022 Assessor / Reviewer for Appointment as an Evaluation Panel Member to the 3rd World Conference on Waste Management 2022, International Institute of Knowledge Management, Sri Lanka, March 2022
2022 Assessor / Reviewer for BENGKEL PENILAIAN DATA SERTA DOKUMEN BAGI GERAN PADANAN PUSAT KECEMERLANGAN PENDIDIKAN TINGGI (HICoE), KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, Malaysia, March 2022
2022 Assessor / Reviewer for JEMPUTAN TAKLIMAT PANDUAN VALIDASI PRESTASI DAN PENGUJIAN BERDASARKAN SPAN TS 3007:2022 DAN SPAN TS3008:2022 KEPADA BADAN PENILAI UNTUK PENDAFTARAN PRODUK DAN PEMBEKAL DALAM INDUSTRI PERKHIDMATAN AIR, Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara, Malaysia, October 2022
2022 Assessor / Reviewer for PELANTIKAN AHLI PANEL PENILAI PROGRAM SARJANA MUDA TEKNOLOGI TENAGA DENGAN KEPUJIAN, UNIVERSITI MALAYSIA KELANTAN, Malaysia, November 2022
2022 Assessor / Reviewer for PELANTIKAN AHLI PANEL PENILAI UNTUK PROGRAM SARJANA MUDA TEKNOLOGI TENAGA DENGAN UMK KEPUJIAN , MALAYSIAN QUALIFICATION AGENCY, Malaysia, November 2022
2022 Assessor / Reviewer for PELANTIKAN PANEL PENILAI SKIM GERAN PENYELIDIKAN FUNDAMENTAL (FRGS) FASA 1/2022 PERINGKAT DALAMAN UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, February 2022
2022 Assessor / Reviewer for PELANTIKAN PANEL PENILAI SKIM GERAN PENYELIDIKAN TRANSDICIPLINARY RESEARCH GRANT SCHEME (TRGS) FASA 1/2022 PERINGKAT DALAMAN UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, March 2022
2022 Assessor / Reviewer for PEMBENTANGAN KETERLIHATAN PUSAT KECEMERLANGAN PENDIDIKAN TINGGI (HICoE), KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI, Malaysia, July 2022
2022 Auditor for PELANTIKAN SEBAGAI JURUAUDIT DALAMAN BAGI AUDIT DALAMAN PERSEKITARAN, KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA (BAHAGIAN PERSEKITARAN) , Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, November 2022
2022 Committee Member for SCIENTIFIC COMMITEE MEMBER FOR 3RD WORLD CONFERENCE ON WASTE MANAGEMENT 2022, INTERNATIONAL INSTITUTE OF KNOWLEDGE MANAGEMENT, Sri Lanka, March 2022
2022 Evaluation Panel of Project/Student for THESIS EVALUATION AND VIVA VOCE, MJIIT UTM, Malaysia, April 2022
2022 Examiner for Abdul Qayyum Asyraf Bin Abd Aziz, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Abdul Qayyum Asyraf Bin Abd Aziz, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Intan Nursyazwani Binti Makmar Kadapi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Muhamad Haikal Bin Selamat, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Muhammad Akram Hakimi Bin Ali, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Muhammad Amir Faez Bin Radzman, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Muhammad Danial Fakhri Bin Abd Aziz, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Muhammad Izzat Hazim Bin Hazrin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Noor Farhana Binti Ali, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Norhanani Aina Binti Norden, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Nur Athirah Syafiqah Binti Kamaruzaman, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Nur Maisarah Binti Mohamad Nor Jismi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Nur Sabrina Binti Adzlan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Nur Sabrina Binti Adzlan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Nur Shazrin Atika Binti Zulkifli, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Nur Shazrin Atika Binti Zulkifli, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Nuraisah Binti Mohd Zul, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Nuraisah Binti Mohd Zul, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Nurul Izzah Binti A.Manja, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Yusuf Bakur Ibrahim Bakur Hassan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Yusuf Bakur Ibrahim Bakur Hassan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 External Assessor / External Reviewer for APPOINTMENT AS EXTERNAL EXAMINER FOR Ph.D STUDENT, UNIVERSITI MALAYSIA PERLIS (UNIMAP), Malaysia, August 2022
2022 Project Supervisor/Teaching Training for PELANTIKAN SEBAGAI PENYELIA PROJEK SARJANA MUDA FAKULTI KEJURUTERAAN AWAM DAN ALAM BINA SEMESTER 2 2021/2022, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, March 2022
2022 Referee for 8TH INTERNATIONAL BIOTECHNOLOGY COMPETITION AND EXHIBITION 2022, UNIVERSITI TEKKNOLOGI MALAYSIA UTM, Malaysia, April 2022
2022 Referee for PELANTIKAN SEBAGAI PENGADIL PERIBADI BAGI PEMOHONAN KENAIKAN PANGKAT KE JAWATAN PROFESOR GRED KHAS (VK7), UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA (UKM), Malaysia, August 2022
2022 Supervisor for Choo Zhe Jian, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Dayang Nurul Syakilah Binti Julkifle, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Fatini Binti Ahmad Puad, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Fatini Binti Ahmad Puad, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Intan Ume Roman Binti Jufri, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Lim An Chi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Muhammad Fikri Haziq Bin Sabahaudin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Muhammad Fikri Haziq Bin Sabahaudin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Nur Alfain Aqilah Binti Abd Hafiz, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Syarafana Aisyah Binti Tarmizi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Syarafana Aisyah Binti Tarmizi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Trainer for PELANTIKAN SELAKU COACH PROGRAM BANK PROPOSAL SKIM GERAN PENYELIDIKAN FUNDAMENTAL (FRGS) UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, February 2022
2021 Assessor / Reviewer for PANEL PENILAI BENGKEL LATIHAN DAN PENILAIAN BAGI PERMOHONAN PUSAT KECEMERLANGAN PENDIDIKAN TINGGI (HICOE) 2021, JABTAN PENDIDIDKAN TINGGI, Malaysia, October 2021
2021 Assessor / Reviewer for PELANTIKAN PANEL PENILAI SKIM GERAN PENYELIDIKAN FUNDAMENTAL (FRGS) FASA 1/2021 PERINGKAT DALAMAN UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA , Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, March 2021
2021 Assessor / Reviewer for Reviewer for the 3rd International Conference on Green Environmental Engineering and Technology (IConGEET 2021), UNIVERSITI MALAYSIA PERLIS (UNIMAP), Malaysia, September2021
2021 Committee Member for PELANTIKAN SEBAGAI AHLI JAWATANKUASA PANEL ETIKA PENYELIDIKAN UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, January 2021
2021 Committee Member for PELANTIKAN SEBAGAI AHLI JAWATANKUASA PERANCANGAN DAN PEMBANGUNAN FIZIKAL, UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, March 2021
2021 Examiner for Intan Nursyazwani Binti Makmar Kadapi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Jerry Anak Umpi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Jerry Anak Umpi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Michelle Elana Kuinsin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Muhamad Arif Syazwan Bin Awang, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Muhamad Arif Syazwan Bin Awang, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Muhammad Akram Hakimi Bin Ali, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Muhammad Aniq Ismaq Bin Anuar, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Muhammad Norarfan Bin Norazmi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Muhammad Norarfan Bin Norazmi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Noor Farhana Binti Ali, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Norhafizah Binti Khairol Anuar, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Norhanani Aina Binti Norden, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Nur Athirah Syafiqah Binti Kamaruzaman, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Nur Farhana Baharom, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Nur Farhana Baharom, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Rafina Rachel Anak Taka, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Rafina Rachel Anak Taka, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Razerim Anak Razak, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Razerim Anak Razak, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Siti Nur Ezianie Binti Mohamad A'Ashri, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Tam Ming Eng, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Mentor for APPOINTMENT AS A MENTOR FOR THE 2021 NATIONAL SCIENCE CHALLENGE (NSC) SEMI FINAL, ACADEMY OF SCIENCES MALAYSIA, Malaysia, September2021
2021 Referee for PELANTIKAN SEBAGAI JURI SEMPENA EKSPO MAYA REKACIPTA & PAMERAN PENYELIDIKAN UniMAP 2022 (EREKA 2022), Universiti Malaysia Perlis (UniMAP), Malaysia, December 2021
2021 Referee for PELANTIKKAN SEBAGAI JURI INOVASI UNTUK WORLD CONFERENCE AND INNOVATION IN EARLY CHILDHOOD EDUCATION (WCIECE) 2021 ANJURAN UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS (UPSI), UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS (UPSI), Malaysia, August 2021
2021 Supervisor for Choo Zhe Jian, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Farah Najwa Binti Mohamad Hilmi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Lim An Chi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Muhamad Fahmi Aiman Bin Fadeli, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Muhamad Fahmi Aiman Bin Fadeli, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Muhammad Arif Danial Bin Romli, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Nur Alfain Aqilah Binti Abd Hafiz, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Nur Hidayah Bt Mat Rozi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Nur Hidayah Bt Mat Rozi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Siti Nurnajiha Binti Mazlan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Siti Nurnajiha Binti Mazlan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2020 Assessor / Reviewer for PELANTIKAN SEBAGAI REVIEWER PAPER RECENT TRENDS IN CIVIL ENGINEERING AND BUILT ENVIRONMENT (RTCBE) BAGI SEMESER I SESI 2020/2021 FAKULTI KEJURUTERAAN AWAM DAN ALAM BINA, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, October 2020
2020 Examiner for Arkan Hussein Mohammed Al-Rawhani, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Michelle Elana Kuinsin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Muhammad Izzry Syah Bin Farishta, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Norhafizah Binti Khairol Anuar, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Norshahida Binti Mustar, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Nur Amira Atierah Binti Mohammed Shaikhani, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Nur Aqilah Izdihari Binti Azmi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Nur Atikah Erna Binti Wanja, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Nur Hidayah Binti Rosman, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Nur Iffah Haziqa Binti Jemain, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Nur Ladyiana Binti Raman, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Nur Syafiqah Binti Saidin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Nurafifah Binti Razak, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Nurul Farhana Binti Mahadi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Tam Ming Eng, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Main Supervisor for Nur Fatin Nabila Bt Hissham, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Arunraj Kersnansamy, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Arunraj Kersnansamy, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Erna Mariana Anak Jumat, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Erna Mariana Anak Jumat, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Farah Najwa Binti Mohamad Hilmi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Intan Seri Izzora Binti Arzlan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Muhammad Arif Danial Bin Romli, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Nor Shahira Binti Ederose @ Idrus, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Nur Hidayah Bt Mat Rozi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2019 Examiner for Herzawanie Binti Mohd Tahir @Ag Tahir, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Muhammad Izzry Syah Bin Farishta, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Muhammad Syaraf Bin Shahar, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Noradilah Binti Sayon, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Norshahida Binti Mustar, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Nur Amira Atierah Binti Mohammed Shaikhani, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Nur Aqilah Izdihari Binti Azmi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Nur Atikah Erna Binti Wanja, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Nur Hazirah Binti Kamaruzaman, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Nur Iffah Haziqa Binti Jemain, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Nur Ladyiana Binti Raman, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Nur Nabilah Binti Mohd Noor, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Nur Syafiqah Binti Saidin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Nurafifah Binti Razak, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Nurul Farhana Binti Mahadi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Nurul Nadira Binti Mat Sani, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Main Supervisor for Azini Amiza Binti Hashim, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Main Supervisor for Nurul Nabila Huda Bt Hashar, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Amos Anak Nio, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Amos Anak Nio, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Intan Seri Izzora Binti Arzlan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Nor Shahira Binti Ederose @ Idrus, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Shahin Bin Ishamuddin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Shahin Bin Ishamuddin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2018 Examiner for Aini Syahirah Binti Sobri, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Hafizhan Bin Lali @ Zailani, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Mohamad Hazwan Bin Tohid, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Muhammad Zahhar Bin Mohd Nasir, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Nur Anis Natasha Binti Che Rahim, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Main Supervisor for Nur Jannah Binti Abdul Hamid, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Amirul Bin Amran, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Amirul Bin Amran, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Hamidah Binti Syd Othman, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Muhamad Zaki Bin Muhamad Yusuf, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Nurul Nabila Huda Binti Hashar, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Nurul Nabila Huda Binti Hashar, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2017 Co-supervisor for Noor Faiza Binti Roslee, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Anwar Bin Mohd Ali Napia, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Lee Boon Yau, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Nur Amanina 'Aryuni Binti Omar, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Nur Farhayu Binti Jamaludin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Sufian Bin Sembilan @ Samlan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Main Supervisor for Nur Shahirah Binti Mohd Aripen, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Farah 'Aina Binti Khalid, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Hamidah Binti Syd Othman, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Hervinthran A/L Veloo, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Mohamad Asyraf Bin Kamarudin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Mohamad Asyraf Bin Kamarudin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Mohd Hafizul Fadzli Bin Zaidi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Mohd Hafizul Fadzli Bin Zaidi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Muhamad Zaki Bin Muhamad Yusuf, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Muhammad Afiq Bin Abdul Aziz, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2016 Co-supervisor for Noorafizah Binti Murshid, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Co-supervisor for Nur Jannah Binti Abdul Hamid, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Anwar Bin Mohd Ali Napia, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Lee Boon Yau, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Nur Amanina 'Aryuni Binti Omar, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Nur Farhayu Binti Jamaludin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Sufian Bin Sembilan @ Samlan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Main Supervisor for Mohd Ikhmal Haqeem Bin Hassan , PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Farah 'Aina Binti Khalid, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Fatin Syahirah Binti Mohamed Yatim, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Hervinthran A/L Veloo, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Muhammad Afiq Bin Abdul Aziz, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Nasuha Binti Ismail, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Nur Aqma Izurin Binti Rahmat, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Nur Aqma Izurin Binti Rahmat, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Nur Nabila Binti Zaman, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Siti Zulaikha Binti Mohktar, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Syafiqah 'Amirah Binti Abd Kadir, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2015 Co-supervisor for Emedya Murniwaty Bt Samsudin, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015
2015 Co-supervisor for Isham Bin Ismail, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015
2015 Co-supervisor for Siti Rahimah Binti Mohd Noor, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015
2015 Co-supervisor for Ummi Humaira Binti Bujang, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015
2015 Examiner for Ahmad Radhi Bin Sahrom, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015
2015 Examiner for Heseltine Harry Maul, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015
2015 Examiner for Komalam A/P Sundhararaju, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015
2015 Examiner for Mohamad Lutfi Bin Lood, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015
2015 Examiner for Muhammad Taufiq Bin Abdullah, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015
2015 Examiner for Muhammad Taufiq Bin Abdullah, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015
2015 Examiner for Noor Syahadah Binti Shuhaimi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015
2015 Examiner for Noorafizah Binti Murshid, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015
2015 Examiner for Noorafizah Binti Murshid, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015
2015 Examiner for Nur Nadirah Binti Mustapa, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015
2015 Examiner for Nur Syafiqah Binti Mustapah, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015
2015 Examiner for Nuraini Binti Sarib, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015
2015 Examiner for Nurul Farahin Binti Roslan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015
2015 Examiner for Nurul Farahin Binti Roslan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015
2015 Examiner for Nurul Fatiha Binti Abdul Hadi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015
2015 Examiner for Nurul Liyana Binti Ghazali, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015
2015 Examiner for Raja Akmal Shah Bin Raja Yatimi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015
2015 Examiner for Siti Zubaidah Binti Mohd Zin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015
2015 Main Supervisor for Ali Benlamoudi, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015
2015 Main Supervisor for Nurul Salhana Binti Abdul Salim, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015
2015 Supervisor for Fatin Syahirah Binti Mohamed Yatim, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015
2015 Supervisor for Nasuha Binti Ismail, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015
2015 Supervisor for Nur Nabila Binti Zaman, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015
2015 Supervisor for Siti Fatimah Binti Onthong, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015
2015 Supervisor for Siti Fatimah Binti Onthong, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015
2015 Supervisor for Siti Zulaikha Binti Mohktar, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015
2015 Supervisor for Syafiqah 'Amirah Binti Abd Kadir, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015
2014 Co-supervisor for Izat Bin Yahaya, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014
2014 Co-supervisor for Lau Hai Yee, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014
2014 Co-supervisor for Nazlizan Bin Nasir, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014
2014 Main Supervisor for Ahmad Shayuti Bin Abdul Rahim, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014
2014 Main Supervisor for Muhammad 'Aizat Bin Azhar, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014
2014 Main Supervisor for Noor Amira Bt Sarani, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014
2014 Main Supervisor for Nur Athirah Bt Ideris, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014
2014 Main Supervisor for Nur Wahidah Binti Azhari, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014
2014 Main Supervisor for Nurul Salhana Binti Abdul Salim, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014
2014 Main Supervisor for Siti Noratifah Binti Jamaludin, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014
2014 Main Supervisor for Zuwairi Izwan Bin Zawani, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014
2013 Co-supervisor for Mahmoud Hijab Abubakar, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013
2013 Co-supervisor for Mohamad Azim Bin Mohammad Azmi, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013
2013 Co-supervisor for Nadzirah Binti Zayadi, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013
2013 Co-supervisor for Nur Hidayah Binti Ibrahim, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013
2013 Co-supervisor for Tuan Munirah Binti Tuan Kamaruddin, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013
2013 Main Supervisor for Ali Benlamoudi, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013
2013 Main Supervisor for Mohd Ikhmal Haqeem Bin Hassan, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013
2013 Main Supervisor for Siti Aishah Binti Mohamad, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013
2012 Co-supervisor for Nurul Syakeera Binti Nordin, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2012
2012 Main Supervisor for Mohd Zulkefly Bin Hamzah, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2012
2011 Co-supervisor for Mohd Khairil Annas Bin Mahamad, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2011
2011 Co-supervisor for Nabilah Binti Zayadi, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2011
2011 Co-supervisor for Nazlizan Bin Nasir, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2011
2011 Main Supervisor for Husna Bt. Mat Salleh, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2011
2011 Main Supervisor for Mohammad Tamizi Bin Selimin, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2011
2011 Main Supervisor for Noor Amira Bt Sarani, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2011
2011 Main Supervisor for Noriza Bt Awang Kechik @ Ramli, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2011
2011 Main Supervisor for Nur Fitriah Binti Isa, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2011
2011 Main Supervisor for Samsul Nizan Bin Mohd Ehsan, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2011
2011 Main Supervisor for Sharina Binti Abdul Latiff, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2011
2010 Co-supervisor for Nur Adila Binti Ab Aziz, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2010
2010 Main Supervisor for Nurul Azimah Binti M.Azmi, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2010

YearDescriptionLevel
2024 - 2025 Committee Member for AHLI JAWATANKUASA MOA ANTARA UTHM DAN BEAM MOBILITY MALAYSIA, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, January 2024, January 2024 - January 2025 National
2023Committee Member for PELANTIKAN SEBAGAI AHLI JAWATANKUASA MAJLIS PELANCARAN EKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM (EKSA), Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, November 2023, November 2023 University
2023Committee Member for TIFO INTERNATIONAL MOBILITY MOTTANAI SHORT COURSE SUSTAINABLE STEWARDSEMPOWERING WASTE MANGMENT VISIONARIES 2023, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, November 2023, November 2023 International
2023Committee Member for Program KITARun & Booth SWM bersama pelajar FKAAB, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, November 2023, November 2023 University
2022Facilitator for LANTIKAN SEBAGAI FASILITATOR BAGI PROGRAM TRAINING OF TRAINER: WATER QUALITY CHECKING WITH SEKOLAH MENENGAH TEMENGGONG IBRAHIM. JOHOR, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, August 2022, August 2022 University
2022 - 2025 Senate Members for PELANTIKAN SEBAGAI WAKIL SENAT DI DALAM JAWATANKUASA PENGAJIAN PERPUSTAKAAN UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, September 2022, September 2022 - August 2025 University
2022 - 2025 Senate Members for PELANTIKAN SEBAGAI WAKIL SENAT DI DALAM JAWATANKUASA PENGAJIAN PENYELIDIKAN UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, September 2022, September 2022 - August 2025 University
2022 - 2025 Senate Members for PELANTIKAN SEBAGAI WAKIL SENAT DI DALAM JAWATANKUASA PENGAJIAN SISWAZAH UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, September 2022, September 2022 - August 2025 University
2022 - 2025 Committee Member for PELANTIKAN SEBAGAI AHLI MESYUARAT JAWATANKUASA PENGAJIAN SISWAZAH UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, September 2022, September 2022 - August 2025 University
2022Committee Member for PELANTIKAN SEBAGAI JAWATANKUASA PROGRAM SAYANGI UTHM SEMPENA HARI DIABETES SEDUNIA, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, November 2022, November 2022 University
2022Facilitator for LANTIKAN SEBAGAI FASILITATOR BAGI PROGRAM PENENTUAN KUALITI AIR SUNGAI MELALUI PENTUNJUK BIO DAN KIMIA BERSAMA PENGAJAR DAN PELAJAR KOLEJ MATRIKULASI KEJURUTERAAN JOHOR (KMKJ), PONTIAN JOHOR, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, November 2022, November 2022 University
2022Committee Member for PELANTIKAN SEBAGAI AHLI JAWATANKUASA PROGRAM FKAAB INNOVATION WEEK (InNow) 2022, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, November 2022, November 2022 University
2022 - 2027 Instructor/lecturer for PELANTIKAN STAF AKADEMIK SEBAGAI PENYELIDIK UTAMA DI PUSAT PENYELIDIKAN PENCEMAR MIKRO (MPRC), Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, January 2022, January 2022 - December 2027 University
2022Speaker for PELANTIKAN SEBAGAI PENCERAMAH BAGI FKAAB INNOVATION WEEK (InNow) 2022, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, November 2022, November 2022 University
2022Guest Speaker for Regional Conference in Civil Engineering and Sustainable Development Goals in Higher Education Institutions 2021 (RCCE & SDGs 2021), UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA (UTM), Malaysia, January 2022, January 2022 University
2022Facilitator for PROGRAM KHIDMAT MASYARAKAT DAN PEMINDAHAN ILMU PROGRAM TEKNIK PENENTUAN KUALITI AIR SUNGAI MELALUI PENUNJUK (MIKROINVERTEBRATA) DAN KIMIA UNTUK MENGANGGARKAN KUALITI AIR SUNGAI , Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, July 2022, July 2022 University
2022 - 2024 Committee Member for PELANTIKAN SEBAGAI AHLI JAWATANKUASA KESEPAKARAN BAGI JAWATAN AKADEMIK (JUSA C DAN KE ATAS) FAKULTI KEJURTUERAAN AWAM DAN ALAM BINA, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, March 2022, March 2022 - February 2024 University
2022Facilitator for PROGRAM PENGGUNAAN MAKROINVERTEBRATA UNTUK PENGANGGARAN KUALITI AIR SUNGAI DI SUNGAI KIM KIM, PASIR GUDANG, JOHOR, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, March 2022, March 2022 University
2022 - 2023 Module Developer for Certified Professional Water Pollution Control Steering Comittee (CPWPC), Envirocert International Inc. United States, United States Of America, December 2022, December 2022 - January 2023 International
2022 - 2024 Committee Member for PELANTIKAN SEBAGAI AHLI JAWATANKUASA SMART CAMPUS, UNIVERSITI TUN HUSEIN ONN MALAYSIA, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, March 2022, March 2022 - February 2024 University
2022Committee Member for PELANTIKAN SEBAGAI JAWATANKUASA PROGRAM SAYANGI UTHM SEMPENA HARI DIABETES SEDUNIA, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, November 2022, November 2022 University
2022 - 2025 Senate Members for PELANTIKAN SEBAGAI AHLI SENAT UNIVERSITI MEWAKILI PROFESOR DI FAKULTI, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, January 2022, January 2022 - December 2025 University
2021Speaker for PENCERAMAH PROGRAM WEBINAR KITAR SEMULA MAKANAN ISI RUMAH MELALUI TAKAKURA HOME METHOD-COMPOST CHANG DI PRESINT 9, PUTRAJAY, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, September 2021, September 2021 University
2021Director, Program Related Center (PSH) for PENGARAH PROGRAM WEBINAR KITAR SEMULA MAKANAN ISI RUMAH MELALUI TAKAKURA HOME METHOD-COMPOST CHANG DI SMK TINGGI BATU PAHAT DAN SMK TEMENGGUNG IBRAHIM, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, September 2021, September 2021 University
2021Speaker for PENCERAMAH PROGRAM WEBINAR KITAR SEMULA MAKANAN ISI RUMAH MELALUI TAKAKURA HOME METHOD-COMPOST CHANG DI FELDA ULU DENGAR, JOHOR, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, September 2021, September 2021 University
2021Director, Program Related Center (PSH) for PENGARAH PROGRAM SESI PEMINDAHAN ILMU : KAEDAH PENYEDIAAN BAJA KOMPOS SEMPENA PROGRAM OUTREACH 2021 : ZON SELATAN , Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, December 2021, December 2021 University
2021Speaker for PENCERAMAH ROGRAM SESI PEMINDAHAN ILMU : KAEDAH PENYEDIAAN BAJA KOMPOS SEMPENA PROGRAM OUTREACH 2021 : ZON SELATAN , Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, December 2021, December 2021 University
2021Director, Program Related Center (PSH) for PENGARAH PROGRAM WEBINAR KITAR SEMULA MAKANAN ISI RUMAH MELALUI TAKAKURA HOME METHOD DI KOLEJ MATRIKULASI KEJURUTERAAN JOHOR, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, December 2021, December 2021 University
2021Speaker for PENCERAMAH ROGRAM WEBINAR KITAR SEMULA MAKANAN ISI RUMAH MELALUI TAKAKURA HOME METHOD DI KOLEJ MATRIKULASI KEJURUTERAAN JOHOR, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, December 2021, December 2021 University
2021Committee Member for JAWATANKUASA PROGRAM PEMINDAHAN ILMU : PROGRAM PENGGUNAAN SEMULA SISA MAKANAN, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, January 2021, January 2021 University
2021Speaker for JEMPUTAN SEBAGAI PENCERAMAH SESI PEMINDAHAN ILMU BAGI PROGRAM OUTREACH 2021 ZON SELATAN , Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, December 2021, December 2021 University
2021Guest Speaker for INVITED SPEAKER THE 3RD INTERNATIONAL CONFERENCE ON TROPICAL RESOURCES AND SUSTAINABLE SCIENCES , UNIVERSITI MALAYSIA KELANTAN (UMK), Malaysia, July 2021, July 2021 International
2021Speaker for JEMPUTAN MENGENDALI DAN MENYAMPAIKAN SYARAHAN KURSUS PENULISAN ARTIKEL TEKNIKAL, INSTITUT PEMBANGUNAN MODAL INSAN ZON TIMUR, Malaysia, October 2021, October 2021 Goverment
2021Facilitator for Moderator / Fasilitator / Ahli Jawatankuasa PROGRAM `DREAM BIG, WORK SMART AND STAY FOCUS? , Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, October 2021, October 2021 University
2021Keynote Speaker for KEYNOTE SPEAKER AT 6TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING FOR SUSTAINABILITY , Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, November 2021, November 2021 International
2021Speaker for JEMPUTAN SEBAGAI PENCERAMAH SESI PEMINDAHAN ILMU BAGI PROGRAM OUTREACH 2021 ZON SELATAN, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, December 2021, December 2021 University
2021Director, Program Related Center (PSH) for PENGARAH ROGRAM WEBINAR KITAR SEMULA MAKANAN ISI RUMAH MELALUI TAKAKURA HOME METHOD-COMPOST CHANG DI PRESINT 9, PUTRAJAYA, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, September 2021, September 2021 University
2021Speaker for PENCERAMAH PROGRAM WEBINAR KITAR SEMULA MAKANAN ISI RUMAH MELALUI TAKAKURA HOME METHOD-COMPOST CHANG DI SMK TINGGI BATU PAHAT DAN SMK TEMENGGUNG IBRAHIM, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, September 2021, September 2021 University
2021Director, Program Related Center (PSH) for PENGARAH PROGRAM WEBINAR KITAR SEMULA MAKANAN ISI RUMAH MELALUI TAKAKURA HOME METHOD-COMPOST CHANG DI FELDA ULU DENGAR, JOHOR, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, September 2021, September 2021 University

YearDescriptionOrganiser
2023 PROGRAM LEADERSHIP DEVELOPMENT NEED ANALYSIS (LEADDNA) SIRI 2/2023 AKEPT
2023 UTHM LEADERSHIP DEVELOPMENT PROGRAMME - ULEAD (THE RISE AND FALL OF STRATEGIC PLANNING) UTHM
2022 UTHM LEADERSHIP DEVELOPMENT PROGRAMME (ETIKA & INTEGRITI) UTHM
2022 UTHM LEADERSHIP DEVELOPMENT PROGRAMME - ULEAD (PENGURUSAN KEWANGAN EKSEKUTIF) UTHM
2022 UTHM LEADERSHIP DEVELOPMENT PROGRAMME - ULEAD (PENGURUSAN PELANGGAN) UTHM
2022 UTHM LEADERSHIP DEVELOPMENT PROGRAMME - ULEAD (PENGURUSAN SUMBER MANUSIA) UTHM

YearDescription
Organiser / Venue
Date
2023 INDUSTRIAL TALK : ENVIRONMENTAL SUSTAINABILITY BERSAMA YBHG. DATUK DR. TS. SIVAKUMAR CHINNASAMY (CEO/MD CSK MURNI SERVICES SDN. BHD.)
FKAAS,UTHM / FAKULTI KEJURUTERAAN AWAM DAN ALAM BINA, UTHM
13/12/2023
2023 BENGKEL PENETAPAN SASARAN KERJA TAHUNAN UNIVERSITI (SKTU) 2024 BERTEMAKAN 'MEMPERKUKUH EKOSISTEM TVET DAN DIGITAL'
UTHM / HOTEL GRANADA, JOHOR BAHRU
23/11/2023 - 25/11/2023
2023 SEMINAR PERKONGSIAN ILMU : GERAN SUMITOMO
UTHM / Bilik Mesyuarat Pusat Penyelidikan Shamsudin-Mikroelektronik dan Nanoteknologi, Blok F5
16/10/2023
2023 BENGKEL PENYEDIAAN SKTU 2024 SIRI 7 - UTHM GOVERNANCE (PENDIGITALAN INSTITUSI)
UTHM / DEWAN JAMUAN, ARAS 5, PERPUSTAKAAN TUNKU TUN AMINAH
01/10/2023
2023 BENGKEL PEMURNIAN KURIKULUM DAN SILIBUS BAGI PROGRAM SARJANA MUDA KEJURUTERAAN AWAM (BFF)
FKAAS,UTHM / Bilik Mesyuarat FKAAB
25/09/2023 - 27/09/2023
2023 SEMINAR TOSHIBA INTERNATIONAL FOUNDATION (TIFO)
UTHM / Bilik Mesyuarat MiNT-SRC, Pusat Penyelidikan Shamsuddin-Mikroelektronik dan Nanoteknologi
21/09/2023
2023 BENGKEL PENYEDIAAN SKTU 2024 SIRI 4 - UTHM PRIHATIN (PENGUPAYAAN PELAJAR DAN KETERLIBATAN KOMUNITI)
UTHM / UTHM
12/09/2023
2023 BENGKEL PENYEDIAAN SKTU 2024 SIRI 3 - UTHM GOVERNANCE : PEMERKASAAN INSTITUSI
UTHM / DEWAN JAMUAN, ARAS 5, PERPUSTAKAAN TUNKU TUN AMINAH
11/09/2023
2023 PROGRAM LEADERSHIP DEVELOPMENT NEED ANALYSIS (LEADDNA) SIRI 2/2023
AKEPT / AKEPT BANDAR ENSTEK
25/08/2023 - 27/08/2023
2023 INTERNATIONAL CONFERENCE ON GREEN ENVIRONMENTAL ENGINEERING AND TECHNOLOGY (ICONGEET) 2023
UniMAP / Langkawi
23/08/2023 - 24/08/2023
2023 UTHM LEADERSHIP DEVELOPMENT PROGRAMME - ULEAD (THE RISE AND FALL OF STRATEGIC PLANNING)
UTHM / THE KATERINA HOTEL
15/08/2023 - 16/08/2023
2023 INTERNATIONAL WEBINAR UTHM AND DONGGUAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY, CHINA
UTHM / Online- Microsoft Teams
24/07/2023
2023 WEBINAR : PENGURUSAN SISA PLASTIK
UTHM / ZOOM MEETING
18/04/2023
2023 SESI PERKONGSIAN OLEH THE TOP RESEARCH SCIENTISTS MANAGEMENT (TRSM) 2023
UTHM / Online (Google Meet)
20/02/2023
2022 BENGKEL HALA TUJU TRANSFORMASI DIGITAL UTHM
UTHM / KINGS GREEN HOTEL, MELAKA
28/11/2022 - 30/11/2022
2022 KURSUS AUDITOR AUDIT DALAMAN PERSEKITARAN, KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN (OSHE)
UTHM / BILIK LATIHAN SRI TERATAI, ARAS 1, PEJABAT PENDAFTAR
23/11/2022
2022 PROGRAM VC TALK : GOOD GOVERNANCE
UTHM / AUDITORIUM AL-JAZARI PTTA UTHM
16/11/2022
2022 SIRI 8 : BENGKEL DALAMAN SKTU 2023 - UTHM GOVERNANCE (PENDIGITALAN INSTITUSI)
UTHM / DEWAN JAMUAN, ARAS 5, PERPUSTAKAAN TUNKU TUN AMINAH
26/10/2022
2022 SIRI 7 : BENGKEL DALAMAN SKTU 2023 - UTHM GOVERNANCE (PENARAFAN)
UTHM / DEWAN JAMUAN, ARAS 5, PERPUSTAKAAN TUNKU TUN AMINAH
18/10/2022
2022 UTHM LEADERSHIP DEVELOPMENT PROGRAMME - ULEAD (PENGURUSAN KEWANGAN EKSEKUTIF)
UTHM / THE KATERINA HOTEL
04/10/2022
2022 SIRI 1 : BENGKEL DALAMAN SKTU 2023 - UTHM PRIHATIN
UTHM / DEWAN JAMUAN, ARAS 5, PERPUSTAKAAN TUNKU TUN AMINAH
26/09/2022
2022 UTHM LEADERSHIP DEVELOPMENT PROGRAMME - ULEAD (PENGURUSAN PELANGGAN)
UTHM / THE KATERINA HOTEL
13/09/2022
2022 PROGRAM SHAPING FUTURE PROFESSOR : UNTOLD STORIES AND ANEKDOTS
UTHM / DEWAN BANKUET DSI
12/09/2022
2022 FUN WALK SEMPENA BULAN KEMERDEKAAN 2022
UTHM / PERKARANGAN PTTA UTHM
29/08/2022
2022 UTHM LEADERSHIP DEVELOPMENT PROGRAMME - ULEAD (PENGURUSAN SUMBER MANUSIA)
UTHM / THE KATERINA HOTEL
24/08/2022
2022 UTHM LEADERSHIP DEVELOPMENT PROGRAMME (ETIKA & INTEGRITI)
UTHM / THE KATERINA HOTEL BATU PAHAT
10/08/2022
2022 KURSUS JURUAUDIT ALAM SEKITAR
LAIN-LAIN / HOTEL BANGI RESORT, BANGI
18/07/2022 - 22/07/2022
2022 INDUCTION COURSE FOR ENVIRONMENTAL AUDITOR
LAIN-LAIN / KLANG VALLEY
18/07/2022 - 22/07/2022
2022 WEBINAR : SELESA TANPA AIR-COND?
UTHM / ZOOM MEETING
19/04/2022
2022 WEBINAR : SUSTAINABLE FOOD WASTE MANAGEMENT USING BLACK SOLDIER FLY LARVAE
UTHM / ZOOM MEETING
13/04/2022
2022 BENGKEL PERANCANGAN STRATEGIK UTHM PRIHATIN 2022
UTHM / IMPIANA HOTEL SENAI
28/03/2022
2022 BENGKEL PERANCANGAN STRATEGIK UTHM PRIHATIN 2022
UTHM / IMPIANA HOTEL SENAI
27/03/2022
2022 BUSINESS PITCHING & COMMUNICATION
UTHM / GOOGLE MEET
15/03/2022
2021 WEBINAR : JOM TANAM POKOK 'PANDAI TANAM MESTILAH KENA PANDAI JAGA'
UTHM / ATAS TALIAN - ZOOM
30/11/2021
2021 BENGKEL PENYEDIAAN SASARAN KERJA TAHUNAN UNIVERSITI (SKTU) 2022 FUNGSI 4:UTHM GOVERNANCE (F4.2:PENDIGITALAN INSTITUSI)
UTHM / DEWAN JAMUAN, ARAS 5, PTTA
02/11/2021
2021 [SIRI 1] BENGKEL PENYEDIAAN SKTU 2022 UTHM_FUNGSI 2 : UTHM TECHNOPRENEUR (F2.1 - INOVASI DAN KOMERSIALISASI & F2.2 - PENINGKATAN KEKAYAAN)
UTHM / BILIK BANQUET, DEWAN SULTAN IBRAHIM, UTHM
18/10/2021
2021 WEBINAR : SESI PERKONGSIAN SEMPENA KEMPEN PENANAMAN POKOK BERKAYU UTHM FASA 1 - KEHIJAUAN KEDIAMAN GAYA LELAKI
UTHM / GOOGLE MEET
28/09/2021
2021 TUTORIAL PANDUAN PENGISIAN MAKLUMAT KENAIKAN PANGKAT STAF AKADEMIK (LALUAN KEPIMPINAN)
PEJABAT PENDAFTAR,UTHM / APLIKASI ZOOM
09/09/2021
2021 SIRI 1 DAN 2 JERAYAWARA PELAN STRATEGIK 2021-2025
UTHM / ZOOM
07/09/2021
2021 BENGKEL PEMBINAAN OPEN ENDED QUESTIONS
FKAAS,UTHM / ZOOM PLATFORM
26/07/2021
2021 VISIBILITY OF RESEARCH, OPPORTUNITIES AND STRATEGIES FOR INTERNATIONAL GRANT
UTHM / Zoom
18/07/2021
2021 SESI PERKONGSIAN BERKAITAN GERAN KOMERSIAL BERSAMA DR. MARIAM - UTM
UTHM / Aplikasi Zoom : https://bit.ly/SESIPERKONGSIANGERANKOMERSIAL
08/07/2021
2021 WEBINAR: RIVER RESTORATION
LAIN-LAIN / https://uthm-edu-my.zoom.us/j/92800442910
29/06/2021
2021 MPRC INDUSTRY TALK 3/2021: ENVIRONMENTAL ISSUES AND ITS CHALLENGES IN MALAYSIA BY IR AMMAR MOHD RASHID, AMR ENVIRONMENTAL SDN BHD
UTHM / Zoom
09/06/2021
2021 FORUM TIADA TAPAK PELUPUSAN SISA : BERSEDIAKAH KITA?
UTHM / ZOOM MEETING
06/06/2021
2021 WEBINAR : PROGRAM BICARA PLANETEERS SIRI 3 - HIDUPAN LIAR
UTHM / ZOOM MEETING
28/04/2021
2021 WEBINAR : TINDAKAN MENGAWAL DAN MENCEGAH KEBAKARAN HUTAN
UTHM / ZOOM MEETING
19/04/2021
2021 WEBINAR : YOUTH FOR SUSTAINABLE CONSUMPTION & PRODUCTION - WWF
UTHM / ZOOM MEETING
19/04/2021
2021 WEBINAR : SUSTAINABLE TRANSPORTATION IN CAMPUS
UTHM / ZOOM MEETING
14/04/2021
2021 PRODUCT CARBON FOOTPRINT (CFP)
SIRIM TRAINING SERVICES SDN. BHD / ONLINE TRAINING
06/04/2021 - 07/04/2021
2021 WEBINAR : WASTE TO WEALTH
UTHM / ZOOM MEETING
05/04/2021
2021 TALENT DISCOVERY PROGRAM - SERIES 13 - SECURING CONSULTATION WORK FOR ACADEMICIANS
UTHM / BILIK MESYUARAT, MINT-SRC, IIE
10/03/2021
2021 PENGURUSAN SISA MAKANAN BERSAMA KOMUNITI SETEMPAT
UTHM / GOOGLE MEET
23/02/2021
2021 PELAKSANAAN PNP SEMESTER II SESI 2020/2021: INFO, ISU & PERBINCANGAN
UTHM / Zoom Application
21/02/2021
2021 JKPI FKAAB WORKSHOP 1/2021
FKAAS,UTHM / Zoom
07/02/2021
2021 MINT-SRC INTERNATIONAL SEMINAR SERIES 5 - PUBLISH IN HIGH IMPACT JOURNAL: MOTIVATION, STRATEGY AND PRACTICE
UTHM / BILIK MESYUARAT, MINT-SRC, IIE
03/02/2021
2021 MPRC WEBINAR: TIPS FOR APPLYING & WINNING COMPETITIVE INTERNATIONAL GRANTS
UTHM / Online- Zoom
25/01/2021

ID IPTITTLE PRODUCTTYPE OF IP NO. APPLICATIONROLE
ID26 Recycle Bin Industrial Design 22-E1089-0101 PEMILIK/PENYELIDIK UTAMA
CP744 Rvm Vision Based Detection Module Hak Cipta (Copyright) LY2021J05493 PEREKA CIPTA/PENYELIDIK BERSAMA
CP731 Automated Smart Recycle Bin Web Application Hak Cipta (Copyright) LY2021J05478 PEMILIK/PENYELIDIK UTAMA
CP685 Immobilization of heavy Metal in Electroplating Sludge Incorporation into Fired Clay Brick Hak Cipta (Copyright) LY2021J04370 PEMILIK/PENYELIDIK UTAMA
CP374 Properties And Environmental Impact From Mosaic Sludge Industry Incorporation Into Fired Clay Bricks Hak Cipta (Copyright) LY2019004497 PEMILIK/PENYELIDIK UTAMA
CP364 Minimization Of Heavy Metals Leachabilty Fom Combination Of Fly Ash And Bottom Ash Replacement In Self Compaction Concrete (SCC) Hak Cipta (Copyright) LY2019004484 PEMILIK/PENYELIDIK UTAMA
CP361 Long-Term Leaching Behavior Of Petroleum Sludge Waste Containing Palm Oil Fuel And Quarry Dust By Using Solidification/Stabilization Method Hak Cipta (Copyright) LY2019004481 PEMILIK/PENYELIDIK UTAMA
CP395 The Performance Of Takakura Composting Using Food Waste From Makanan Ringan Mas Industry Hak Cipta (Copyright) LY2019004522 PEMILIK/PENYELIDIK UTAMA
CP393 Study Of Food Waste Composting By Using Breadfruit Peel As Fermentation Liquid Hak Cipta (Copyright) LY2019004520 PEMILIK/PENYELIDIK UTAMA
CP368 Enhancement Of Petroleum Sludge Waste Leaching Performance By Using Solidification/Stabilization Method With Palm Oil Ash And Quarry Dust Hak Cipta (Copyright) LY2019004490 PEMILIK/PENYELIDIK UTAMA
CP371 Contaminated Sewage Sludge From Primary Wastewater Treatment: Minimization Of Heavy Metals Leachability From Its Utilization Into Fried Clay Brick Hak Cipta (Copyright) LY2019004494 PEMILIK/PENYELIDIK UTAMA
CP373 Lightweight Fired Clay Brick Containing Lignocellulose Palm Oil Mill Waste Hak Cipta (Copyright) LY2019004496 PEMILIK/PENYELIDIK UTAMA
CP359 New Insight Form Cradle To Gate: Fundamental Behavior Of Environmental Footprint Of Fired Clay Brick Incorporation With Gypsum Waste By Using Life Cycle Assessment Hak Cipta (Copyright) LY2019004479 PEMILIK/PENYELIDIK UTAMA
CP95 Smart Recycle Bin: An Automatic Input Processing Unit Hak Cipta (Copyright) LY2017001836 PEREKA CIPTA/PENYELIDIK BERSAMA
PT122 Fired Clay Brick Incorporated with Recycled Toxic Waste Paten (Patent) PI2015703938 PEMILIK/PENYELIDIK UTAMA
PT79 A Recycle System Paten (Patent) PI 2014000443 PEMILIK/PENYELIDIK UTAMA
PT75 A Method of Producing An Absorbent From Honeydrew Rind For Heavy Metal Removal Paten (Patent) PI 2013702089 PEREKA CIPTA/PENYELIDIK BERSAMA
PT68 A Process Of Removing Heavy Metal In Wastewater Paten (Patent) PI 2013701428 PEREKA CIPTA/PENYELIDIK BERSAMA

YEAR COMMERCIAL ID PRODUCT TITTLE COMMERCIAL TYPE
2018 C43 Smart Bin Lain - Lain
2017 C34 Smart Recycle Bin Lain - Lain

EXHIBITION ID PRODUCT TITTLE EXPO NAME RECOGNITION
17CIPTA05 Automated Reward Recycle Bin (ARRB) PECIPTA 2017 Perak dan Setara
16ITEX20 Self-computing concrete containing asphalt waste ITEX 2016 Perak dan Setara
15CIPTA05 Fish Scale A Potential Adsorbent For Metal Removal PECIPTA 2015 Perak dan Setara
15CIPTA01 Mosaic Sludge Brick (MSB) PECIPTA 2015 Emas dan Setara
15CIPTA14 Environmental Friendly Bioconcrete PECIPTA 2015 Sijil penghargaan sahaja
15CIPTA08 ARF for Simutaneous Nitrogen & Phosphorus Removal from Wastewater PECIPTA 2015 Perak dan Setara
15SIIF05 Biodegradation of Malaysian Contaminated Soil Using SIIF 2015 Emas dan Setara
15MTE10 Impregnation Method of Producing Activated Carbon from Sugarcane Bagasse for Col Malaysia Technology Expo 2015 Perak dan Setara
14SIIF09 Ring-Shaped Polyetlene Telephtalate (RPET) Fibre Concrete Seoul International Invention Fair 2014 Gangsa dan Setara
14BIOMAL02 Aerated Rock Filter For Enhanced Nitrogen Removal Through Nitrification Process BIO MALAYSIA & BIOTECHNOLOGY ASIA 2014 Perak dan Setara
14BIOMAL01 Metal Removal and Antimicrobial Properties of Modified Watermelon Rind. BIO MALAYSIA & BIOTECHNOLOGY ASIA 2014 Emas dan Setara
14BIS03 FISH SCALE: A POTENTIAL BIOSORBENT FOR HEAVY METAL REMOVAL BRITISH INVENTION SHOW 2014 Emas dan Anugerah Tambahan
14ITEX13 The VASSF filter for simultaneous nitrogen and phosphorus removal from domestic Invention, Innovation and Technology Exhibition 2014 Perak dan Setara
14MTE04 Ring-Shaped Polyethlene Terephthalate (RPET) Fibre Concrete Malaysia Technology Expo 2014 Gangsa dan Setara
14MTE03 Honeydew Rind : Fruit Waste For Biosorption Of Fe, Mn And Pb In Groundwater Malaysia Technology Expo 2014 Sijil penghargaan sahaja
14MTE21 The Vassf For Simultaneous Nitrogen And Phosphorus Removal From Domestic Wastewa Malaysia Technology Expo 2014 Sijil penghargaan sahaja
14MTE05 Smart Recycle Bin Malaysia Technology Expo 2014 Gangsa dan Setara
13CIPTA10 Recyling Cigaretle Butts (Cbs) Into Fired Clay Bricks (Cb Bricks) PECIPTA 2013 Perak dan Setara
13ITEX13 FISH SCALE A POTENTIAL BIOSORBENT FOR HEAVY METAL REMOVAL Invention, Innovation and Technology Exhibition 2013 Emas dan Setara
11ITEX09 CB BRICK 22nd International Invention, Innovation, and Technology Exhibition 2011 Perak dan Setara
11ITEX01 (SIS) :HIDING DATA FROM HACKERS 22nd International Invention, Innovation, and Technology Exhibition 2011 Emas dan Setara

TAHUN ENDOWMEN PERANAN NILAI
2016Penyelidikan berkaitan KuariKETUA921.20

TAHUN NAMA ANUGERAH / PENCAPAIAN PENGANUGERAH PERINGKAT
2021 Anugerah Khas Geran Antarabangsa
BEST AWARD
perkasaUNIVERSITI
2020 TOP RESEARCH SCIENTIST MALAYSIAACADEMY OF SCIENCES MALAYSIANEGARA
2019 TOKOH PENYELIDIKANUTHMUNIVERSITI
2013 ANUGERAH PERKHIDMATAN CEMERLANGUTHMUNIVERSITI
2013 ANUGERAH JASA BAKTI UTHMUNIVERSITI