Ts. Dr. ANIZAM BINTI MOHAMED YUSOF
DS52 PENSYARAH KANAN
Jabatan Pendidikan Vokasional
Fakulti Pendidikan Teknikal Dan Vokasional
Ts. Dr. ANIZAM BINTI MOHAMED YUSOF

DOKTOR FALSAFAH PENDIDIKAN KHAS , UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA (2022)
SARJANA PENDIDIKAN , UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA (1999)
SARJANA MUDA KEJURUTERAAN ELEKTRIK , UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA (1998)
DIPLOMA KEJURUTERAAN ELEKTRONIK , UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA (1993)

CategoryExpertise
Field Category (KPT) : EDUCATION
Field (KPT) : Special Education
Field of Specialization (KPT) : Special Education

DateDescription
18/07/2021 - Penyelidik Utama
Fakulti Pendidikan Teknikal Dan Vokasional, Testing, Evaluation, Assessment and Measurement (TEAM)
01/09/2016 - 31/08/2018 Ketua Makmal
Fakulti Pendidikan Teknikal Dan Vokasional, Jabatan Pendidikan Kejuruteraan
01/10/2014 - 30/09/2016 Ketua Makmal
Fakulti Pendidikan Teknikal Dan Vokasional, Jabatan Pendidikan Kejuruteraan
16/09/2008 - 15/09/2010 Felo Pelajar Tanpa Asrama
Kolej Kediaman Taman Universiti dan Pelajar Tanpa Asrama, Unit Pentadbiran
01/07/2008 - 30/06/2010 Ketua Makmal
Fakulti Pendidikan Teknikal Dan Vokasional

DS52 Pensyarah Kanan

YearDescriptionRoleLevel
26/01/2019 - 25/01/2020 Malaysia Board of Technologists (MBOT)
Teknologis Profesional Kebangsaan
26/01/2020 - 25/01/2021 Malaysia Board of Technologists (MBOT)
Teknologis Profesional Kebangsaan
26/01/2021 - 25/01/2022 Malaysia Board of Technologists (MBOT)
Teknologis Profesional Kebangsaan
12/07/2018 - 31/12/9999 Malaysia Board of Technologists (MBOT)
Teknologis Berijazah Kebangsaan
23/12/2021 - 31/12/9999 Association of Malaysian Researchers and Social Services
AJK Zon Selatan Kebangsaan

YearDescriptionLevel
2022 Fundamental Of Electrical Technology [BBP10703], Session 20212022 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022 University
2022 Microteaching [BBD20403], Session 20222023 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022 University
2022 Pedagogy [BBD10302], Session 20212022 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022 University
2022 Pedagogy [BBD10302], Session 20222023 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022 University
2021 Fundamental Of Electrical Technology [BBP10703], Session 20202021 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2021 Fundamental Of Electrical Technology [BBP10703], Session 20212022 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2021 Microteaching [BBD20403], Session 20202021 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2021 Microteaching [BBD20403], Session 20212022 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2021 Pedagogy [BBD10302], Session 20202021 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2021 Pedagogy [BBD10302], Session 20212022 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2020 Educational Sociology [BBD30502], Session 20192020 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2020 Fundamental Of Electrical Technology [BBP10703], Session 20192020 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2020 Microteaching [BBD20403], Session 20202021 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2020 Pedagogy [BBD10302], Session 20192020 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2020 Pedagogy [BBD10302], Session 20202021 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2019 Electrical Technology [BBP10203], Session 20192020 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 Fundamental Of Electrical Technology [BBP10703], Session 20192020 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 Microteaching [BBD20403], Session 20182019 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 Microteaching [BBD20403], Session 20192020 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2018 Electrical Technology [BBP10203], Session 20182019 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2018 Fundamental Of Electrical Technology [BBP10703], Session 20182019 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2018 Pedagogy [BBD10302], Session 20182019 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2017 Electrical Technology [BBP10203], Session 20162017 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2017 Electrical Technology [BBP10203], Session 20172018 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2017 Microteaching [BBD20403], Session 20172018 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2017 Pedagogy [BBD10302], Session 20162017 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2016 Bachelor Degree Project I [BBT30702], Session 20152016 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2016 Electrical Technology [BBP10203], Session 20162017 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2016 Electronic 1 [BBV20203], Session 20162017 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2016 Electronic 2 [BBV30303], Session 20152016 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2016 Girl Guides I [UQR11401], Session 20152016 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2016 Girl Guides I [UQR11401], Session 20162017 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2016 Thesis [BBR34303], Session 20152016 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2015 Electrical Technology [BBP10203], Session 20142015 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015 University
2015 Electrical Technology [BBP10203], Session 20152016 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015 University
2014 Electrical Technology [BBP10203], Session 20142015 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014 University
2014 Microteaching [BBD20403], Session 20142015 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014 University
2010 Digital System [BBT4652], Session 20092010 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2010 University
2010 Microteaching [DBE3212], Session 20092010 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2010 University
2009 Computer Programming [BBC3022], Session 20082009 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2009 University
2009 Digital System [BBT4652], Session 20092010 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2009 University
2009 Industrial Electronic [BBT3643], Session 20082009 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2009 University
2009 Industrial Electronic [BBT3643], Session 20092010 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2009 University
2008 Digital System [BBT4652], Session 20082009 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2008 University
2008 Research Methodology [BBE3101], Session 20082009 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2008 University
2008 Tve System [BBE4132], Session 20082009 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2008 University

CodeTitleDesignationEnd Date
K282 MODEL BAHARU KEMAHIRAN KEBOLEHGAJIAN MENGGUNAKAN TEORI MODAL INSAN DALAM MENINGKATKAN PENGGAJIAN MURID BERKEPERLUAN PENDIDIKAN KHAS Ketua 31/10/2023
H874 KAJIAN ATRIBUT KEBOLEHGAJIAN SISWAZAH (GRADUATE EMPLOYABILITY) BAGI MENINGKATKAN KADAR KEBOLEHGAJIAN SISWAZAH UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA Ahli 31/12/2022
A161 Tempe Chip Processing Machine Ahli 10/09/2020
A160 Chocolate Chip Cookies Machine Ahli 02/02/2020
A109 Program Autisme : Sejuta Harapan Zon Selatan Ahli 31/12/2017
1502 MODEL BARU TRANSFORMASI KEUSAHAWANAN MELALUI PROSES PERUBAHAN DALAM MENAIKTARAF EKONOMI MASYARAKAT ORANG ASLI Ketua 31/05/2017
U510 Penyediaan modul keusahawanan bagi golongan orang kelainan upaya (OKU) di Institut Bengkel Paya Sungai Petani, Kedah Ahli 28/02/2017
U511 Keberkesanan model penyongsang arus, terus (AT) kepada arus ulang alik (AU)dalam proses pengajaran dan pembelajaran (PdP) Ahli 28/02/2017
B023 HYBRID EGG HATCHING INCUBATOR SYSTEM Ahli 08/02/2015
E014 Pembangunan 'Kampung Stay' Sebagai Produk Pelancongan Di Malaysia: Satu Kajian Dalam Koridor Ekonomi Wilayah Timur (ECER) Ahli 31/12/2014
E015 Keperluan Pelaksanaan Pengintegrasian Pendidikan Vokasional Dalam Kalangan Pelajar Sekolah Aliran Agama Islam Di Malaysia Ahli 31/12/2014
1070 Model Baru Bagi Instrumen Penilaian Pentaksiran Kompetensi Persijilan Modular (PKPM) Dalam Melestarikan Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) Ahli 14/04/2014
C002 Kajian "Graduate Employability (GE) Graduan Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM) Ahli 31/12/2010
0638 Amalan Pentaksiran Pendidikan Berdasarkan Kompetensi (Competency Based Evaluation CBE) Di Sekolah Menengah Vokasional Ketua 14/12/2010

Book
HALIZAH AWANG, MARINA IBRAHIM MUKHTAR, ROHAYU RODDIN, ANIZAM MOHAMED YUSOF, MAZIANA MOHAMED
(2016) Isu Dalam Pengajaran & Pembelajaran Tvet Di Malaysia, ACTiVE , i, ISBN:9789670764726
Book Chapters
Ummi Nabilah Mohamad Fauzi, Anizam Mohamed Yusof, Azmanirah Ab. Rahman
(2019) Kad Pemberi Makanan Kucing Peliharaan, Idea Dan Inovasi Projek Elektrik Dan Elektronik Dalam Tvet Siri 2, UTHM , 39, ISBN:9789672216162
AZMANIRAH AB RAHMAN, AZLI YUSOP, ANIZAM MOHAMED YUSOF, NORSYAZATUL AKMAR MOHD NASIR
(2019) Penyedut Hampagas Pelbagai Guna Automatik , Idea Dan Inovasi Projek Elektrik Dan Elektronik Dalam Tvet Siri 2 , UTHM , 7, ISBN:9789672389293
NUR SYARAFANA SULIMAN, ANIZAM MOHAMED YUSOF, AZMANIRAH AB. RAHMAN
(2019) Sistem Kawalan Pintu Tandas Automatik, Idea Dan Inovasi Projek Elektrik Dan Elektronik Dalam Tvet Siri 2, UTHM , 51, ISBN:9789672389293
Nurul Fatin Fatihah Mohd Alawi,Azmanirah Ab Rahman, Azli Yusop, Anizam Muhammad Yusof
(2018) Pengimbas Kehadiran Pintar Menggunakan Radio Frequency Identification (Rfid), Idea & Inovasi - Projek Elektrik & Elektronik Dalam Tvet (Siri 1), UTHM , 84, ISBN:9789672216162
General Publications
Anizam Binti Mohamed Yusof
(2010) Manual Pelaksanaan Projek Sarjana Muda (Psm), UTHM , ISBN:9485672351
Anizam Binti Mohamed Yusof
(2010) Sistem Digit (Bbt 4652), UTHM
Journal
Anizam Mohamed Yusof
(2020) Penerapan Kemahiran Kebolehgajian Terhadap Murid Berkeperluan Pendidikan Khas, ONLINE JOURNAL FOR TVET PRACTITIONERS, UTHM , 3, 36, ISSN:2289-741
AZMANIRAH AB RAHMAN, NURFIRDAWATI MUHAMMAD HANAFI, YUSMARWATI YUSOF , MARINA IBRAHIM MUKHTARt, HALIZAH AWANG, ANIZAM MOHAMED YUSOF
(2020) The Effect Of Rubric On Raters Severity And Bias In Tvet Laboratory Practice Assessment: Analysis Using Many-Facet Rasch Measurement , JOURNAL OF TECHNICAL EDUCATION AND TRAINING, UTHM , 4, 57, ISSN:22298932
Azmanirah Ab Rahman, Nurfirdawati Muhamad Hanafi, Anizam Mohamed Yusof, Halizah Awang
(2019) Analisis Kefungsian Skala Bagi Pembinaan Rubrik Pentaksiran Kompetensi Amali: Analisis Berdasarkan Model Pengukuran Rasch Pelbagai Facet, ONLINE JOURNAL FOR TVET PRACTITIONERS, UTHM , 10, 120, ISSN:22897410
Azmanirah Ab Rahman, Nur Anati Zolkifly, Nurfirdawati Muhamad Hanafi, Anizam Mohamad Yusof
(2018) Kompetensi Pelajar Membina Pengaturcaraan Kawalan Logik (Plc) Bagi Kursus Automasi Industri Di Kolej Vokasional, JPPTV, UTHM , 9, 1, ISSN:22897410
Roddin, Rohayu; Mohamad, Mimi Mohaffyza; Hariri, Tun Ili Ayuni bt Ahmad; Mukhtar, Marina Ibrahim; Yusof, Yusmarwati; Yusof, Anizam bt Mohamed; Bakar, Farah Diyana bt Abu
(2018) The Process Of Economic Change Of Indigenous People: Orang Kuala'S Community Empowerment In Rengit, Johor, ADVANCED SCIENCE LETTERS , American Scientific Publishers , 1, 458, ISSN:19366612
Rohayu Roddin, Yusmarwati Yusof, Anizam Mohamed Yusof, Marina Ibrahim Mukhtar dan Nurfirdawati Muhamad Hanafi
(2017) Kemahiran Keusahawanan Orang Asli Suku Kaum Orang Kuala Direngit Johor Dalam Perniagaan Barangan Terpakai, JOURNAL OF GLOBAL BUSINESS AND SOCIAL ENTREPRENEURSHIP (GBSE), GBSE , 6, 92, ISSN:24621714
Prosiding / Seminar
Nur Aqiela Shahira Mohd Tahyuddin , Azmanirah Ab Rahman, Tamil Selvan Subramaniam, Anizam Mohamed Yusof
(2021) The Smart Parcel Receiver Box, UTHM , 9, ISBN:27858138
Anizam Mohamed Yusof, Ummi Najwa Mohd Bakri & Azmanirah Ab. Rahman
(2021) Wood Carving Based On Computer Numerical Control (Cnc), UTHM , 66, ISBN:27858138
Y, YUSOF
(2019) Peranan Program Khidmat Masyarakat Dalam Membentuk Keterampilan Komuniti Orang Asli , UPM , 1, ISBN:00000001
Anizam Mohamed Yusof, Siti Masrah Sulakah, Siti Norhaida Abdul Rahman
(2017) Aplikasi Padlet Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Komponen Sastera (Komsas), FAKULTI PSIKOLOGI DAN PENDIDIKAN, UNIVERSITI MALAYSIA SABAH , 753, ISBN:9789670582733
Anizam Mohamed Yusof, Siti Norhaida Abdul Rahman, Siti Masrah Sulakah
(2017) Kesan Kaedah Gamifikasi Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran, FAKULTI PSIKOLOGI DAN PENDIDIKAN, UNIVERSITI MALAYSIA SABAH , 612, ISBN:9789670582733
Anizam Mohamed Yusof
(2012) Penerapan Kemahiran Kebolehkerjaan Dalam Kalangan Pelajar Berkeperluan Khas, Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia
Anizam Binti Mohamed Yusof
(2009) Hubungan Antara Jenis Bahan Bacaan Dengan Gaya Pembelajaran Pelajar Sekolah Menengah Teknik
Anizam Binti Mohamed Yusof
(2009) Keberkesanan Pendekatan Pembelajaran Masteri Bagi Mata Pelajaran Teknologi Kejuruteraan
Anizam Binti Mohamed Yusof
(2009) Penggunaan Bahan Pengajaran Berbentuk Powerpoint Interaktif Kementerian Pelajaran Malaysia Di Sekolah Menengah Teknik
Anizam Binti Mohamed Yusof
(2008) Kemahiran Interpersonal Di Kalangan Pelajar Diploma Kejuruteraan Di Politeknik
Anizam Binti Mohamed Yusof
(2008) Peranan Multimedia Dan Guru Dalam Pengajaran Sains, Matematik Dan Teknikal Dalam Bahasa Inggeris

YearDescriptionLevel
2022 Facilitator for Fasilitator Bengkel Pemantapan FRGS 2022, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, February 2022 University
2022 Speaker for Webinar: Bengkel Pra-Persediaan Latihan Mengajar Sesi 2021/2022, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, March 2022 University
2021 Academic Editor / Editor for PEMBANGUN RUBRIK LATIHAN INDUSTRI ALTERNATIF, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, September2021 University
2021 Committee Member for Penggubal Kurikulum Pembangunan Program Sarjana Muda Vokasional Elektrik dan Elektronik dengan Kepujian Fakulti Pendidikan Teknikal dan Vokasional, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, April 2021 University

YearDescription
2022 Assessor / Reviewer for Book of Chapter, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, April 2022
2022 Co-Supervisor for Azimah Binti Shaiful Emran, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Co-Supervisor for Azimah Binti Shaiful Emran, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Shahriz Esmalia Binti Mohd Sabri, Master's Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Referee for PERTANDINGAN GREEN FASHION SEMPENA PROGRAM MY EARTH MY RESPONSIBILITY: LET?S GO GREEN ANJURAN KURSUS KOKURIKULUM PANDU PUTERI SISWI 1, PUSAT PENGAJIAN UMUM DAN KOKURIKULUM, UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, January 2022
2022 Supervisor for Aina Suraya Binti Hairulajiki, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Aina Suraya Binti Hairulajiki, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Lavania Patricia A/P Joseph, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Lavania Patricia A/P Joseph, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Muhammad Zunnurain Bin Jasman, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Raihana Binti Ahmad Rizal, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2021 Examiner for Hidayah Binti Samian, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Khairulnizam Bin Md Yusoff, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Mirayshan R.Selvarajoo, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Nurhazwani Binti Abdullah, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Nuridatul Syazwina Binti Che Awang, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Nuridatul Syazwina Binti Che Awang, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Nurul Asma Binti Yusoff, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Nurul Najah Binti Mahadi, Master's Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Shahriz Esmalia Binti Mohd Sabri, Master's Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Siti Nurhana Binti Rusni, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Siti Nurhana Binti Rusni, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Muhammad Ikhwan Mirza Bin Ahmad Jamil, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Muhammad Ikhwan Mirza Bin Ahmad Jamil, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Muhammad Zunnurain Bin Jasman, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Nurul Syahirah Binti Masleh, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Nurul Syahirah Binti Masleh, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Nurul Syifa' Binti Arshad, Master's Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Raihana Binti Ahmad Rizal, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2020 Examiner for Nur Haziah Binti Naim, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Nur Haziah Binti Naim, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Nur Nadhirah Binti Mohd Noor, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Nur Nadhirah Binti Mohd Noor, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Nur Nadia Natasha Binti Mohd Wahidi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Nur Nadia Natasha Binti Mohd Wahidi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Mohamad Nasrul Hadi Bin Mohd Ayop, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Mohamad Rofiq Bin Charishun, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Muhammad Syafiq Bin Norizan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Muhammad Syafiq Bin Norizan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Ummi Najwa Binti Mohd Bakri, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2019 Co-supervisor for Normazita Mat Ali, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Abdul Hakim Bin Mohd Saidi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Ahmad Akmal Hilmi Bin Othman, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Mal-Khairul Amir Bin Abdul Malek, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Mal-Khairul Amir Bin Abdul Malek, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Mohamad Iman Bin Sazali, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Muhamad Farhan Bin Zanuddin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Nur Amani Lowe Binti Mohd Shafiq Lowe, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Nurhan Farhan Bin Azman, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Nurhan Farhan Bin Azman, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Wan Nur Syahidah Binti Wan Muhammad Najib, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Wan Nur Syahidah Binti Wan Muhammad Najib, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Aina Fazrina Binti Paing, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Mohamad Nasrul Hadi Bin Mohd Ayop, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Mohamad Rofiq Bin Charishun, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Nur Awanis Binti Mazuwari, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Nur Hazwani Binti Jamal, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Siti Syairah Binti Mohamad Noor, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Ummi Najwa Binti Mohd Bakri, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2018 Examiner for Abdul Hakim Bin Mohd Saidi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Ahmad Akmal Hilmi Bin Othman, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Muhamad Farhan Bin Zanuddin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Nur Amani Lowe Binti Mohd Shafiq Lowe, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Main Supervisor for Nur Farhanah Binti Md Amir, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Aina Fazrina Binti Paing, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Fadhlin Sakina Binti Muhamad Din, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Nur Awanis Binti Mazuwari, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Nur Hazwani Binti Jamal, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Siti Syairah Binti Mohamad Noor, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2017 Co-supervisor for Frangky Silitonga, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Abdul Syukur Bin Supri, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Alyani Nazirah Binti Mohd Khairi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Alyani Nazirah Binti Mohd Khairi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Brenda Elka Ramlee, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Brenda Elka Ramlee, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Mohamad Qabil Bin Mohd Azam, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Mohamad Qabil Bin Mohd Azam, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Mohammad Taufiq Bin Abd.Halim, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Muhamad Hafizul Syahir Bin Mohd Zaini, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Nor Syamimi Binti Abd Halim, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Nor Syamimi Binti Abd Halim, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Nordiana Binti Zulkifli, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Nordiana Binti Zulkifli, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Norhafizah Binti Abu Hassan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Norhafizah Binti Abu Hassan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Nur Ainina Hanis Binti Muharam, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Nur Atiqah Binti Arunarnsin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Nur Atiqah Binti Arunarnsin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Nurhanisah Binti Zulkifli, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Nurul Atheeka Binti Zaaba, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Nurul Azira Binti Azman, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Nurul Azira Binti Azman, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Siti Noorain Binti Hussin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Fadhlin Sakina Binti Muhamad Din, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Faizan Bin Parait, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Faizan Bin Parait, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Fatin Nur Alia Binti Ahmad Latfi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Fatin Nur Alia Binti Ahmad Latfi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Fatin Syazwani Binti Mohd Zuki, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Nur Syarafana Binti Suliman, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Nurul Fifi Afida Binti Ab Razak, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Siti Fatimah Bt Mohd Jamil, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Ummi Nabilah Binti Mohamad Fauzi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2016 Examiner for Abdul Syukur Bin Supri, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Ahmad Rizal Aman Bin Abd Rashid, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Nurhanisah Binti Zulkifli, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Nurul Atheeka Binti Zaaba, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Nurul Hidayu Binti Abu Bakar, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Nurul Waznah Bt Md Nor, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Fatin Syazwani Binti Mohd Zuki, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Nurul Fifi Afida Binti Ab Razak, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2015 Co-supervisor for Nurul Aida Suhaila Binti Abdullah, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015
2015 Co-supervisor for Siti Nururrodhiah Binti Md. Khair , MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015
2015 Main Supervisor for Siti Masrah Binti Sulakah, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015
2015 Main Supervisor for Siti Norhaida Binti Abdul Rahman, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015
2014 Co-supervisor for Salfarina Binti Sani, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014
2014 Main Supervisor for Fara Hairani Binti Sahar, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014

YearDescriptionLevel
2022 Facilitator for BENGKEL SILIBUS BAHARU PANDU PUTERI TUNAS DAN PANDU PUTERI KELIP-KELIP TAHUN 2022, Persatuan Pandu Puteri Daerah Batu Pahat, Malaysia, August 2022 District

YearDescription
Organiser / Venue
Date
2022 BENGKEL PENGINDEKSAN DAN PENARAFAN JURNAL (SCOPUS & WOS)
PEJABAT PENDAFTAR,UTHM / BILIK LATIHAN SERI TERATAI, PEJABAT PENDAFTAR
22/09/2022
2022 BENGKEL PEMURNIAN 7 PROGRAM SARJANA MUDA PENDIDIKAN VOKASIONAL SIRI 2, FAKULTI PENDIDIKAN TEKNIKAL DAN VOKASIONAL
FPTV / Bilik Seminar dan Bilik Tutorial FPTV
24/08/2022
2022 QUALITATIVE AND QUANTITATIVE COLLOQUIUM SERIES (Q2RCS) (QUALITATIVE SERIES)
FPTV / DALAM TALIAN
30/05/2022 - 31/05/2022
2022 KURSUS KOMUNIKASI TUBUH BADAN
UTHM / SECARA DALAM TALIAN
17/04/2022
2022 SEMINAR 'THE RIGHT TIME FOR DIGITAL TRANSFORMATION'
LAIN-LAIN / zoom meeting
12/04/2022
2022 BENGKEL PERSEDIAAN PENGAJAR KURSUS KOKURIKULUM BERKREDIT SEMESTER II SESI 2021/2022
UTHM / KEDIAMAN/RUANG BERTUGAS MASING-MASING
11/03/2022
2021 BENGKEL TRAINING OF TRAINERS PENGAJAR KOKURIKULUM PPUK
UTHM / APLIKASI ZOOM
01/10/2021 - 02/10/2021
2021 MAJLIS APRESIASI STAF FAKULTI PENDIDIKAN TEKNIKAL DAN VOKASIONAL 2019/2020, UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA
FPTV / Zoom Platform
20/09/2021
2021 SIRI 1 DAN 2 JERAYAWARA PELAN STRATEGIK 2021-2025
UTHM / ZOOM
07/09/2021
2021 TUTORIAL PANDUAN PENGISIAN MAKLUMAT KENAIKAN PANGKAT STAF AKADEMIK (LALUAN PENGAJARAN)
UTHM / APLIKASI ZOOM
05/09/2021
2021 TAKLIMAT PENYELARAS KUALITI PTJ BERKAITAN AUDIT DALAMAN KUALITI MS ISO 9001:2015
PUSAT PEMBANGUNAN AKADEMIK, UTHM / GOOGLE MEET
05/08/2021
2021 TVET CAMPUS FORUM 2: TVET CURRICULAR INNOVATIVE STRATEGIES
LAIN-LAIN / VIRTUAL
27/05/2021
2021 TVET TALENT IN DIGITAL ERA
FPTV / Online Zoom
28/04/2021
2021 MEMPRODUKKAN SAINS SOSIAL: IDEA DAN STRATEGI KE ARAH PENDAFTARAN HARTA INTELEK
UTHM / GOOGLE MEET: https://bit.ly/2P5tSyN
31/03/2021
2021 SIRI PEMBANGUNAN PENYELIDIKAN DAN INOVASI FPTV
UTHM / -
17/01/2021
2021 JERAYAWARA KRITERIA BAHARU PENILAIAN PRESTASI TAHUNAN & KENAIKAN PANGKAT STAF AKADEMIK UTHM BERSAMA FAKULTI PENDIDIKAN TEKNIKAL DAN VOKASIONAL
UTHM / ZOOM
11/01/2021
2020 PERKONGSIAN ILMU-TEKNIK PEMILIHAN BASIKAL KE ARAH KESIHATAN
FKMP,UTHM / Webinar- Zoom: https://uthm-edu-my.zoom.us/j/99202460482
03/12/2020
2020 BENGKEL TRAINING OF TRAINERS (TOT) PENGAJAR KURSUS KOKURIKULUM BERKREDIT UTHM 2020
UTHM / HOTEL TROVE, JOHOR BAHRU
01/10/2020 - 03/10/2020
2020 KURSUS BINA HOME GYM MURAH
UTHM / GOOGLE MEET
30/09/2020
2020 KURSUS RASP PI IOT PROFESSIONAL WORKSHOP (ON SITE TRAININNG)
UTHM / -
09/09/2020 - 10/09/2020
2020 KURSUS ARDUINO IOT PROFESSIONAL WORKSHOP (ON SITE TRAINING)
UTHM / -
06/09/2020 - 08/09/2020
2020 ANIMATION USING POWER POINT
UTHM / -
22/07/2020
2020 ANIMATION USING POWERPOINT
UTHM / -
22/07/2020
2020 BENGKEL PEMBANGUNAN PROGRAM EKSEKUTIF DAN PROFESIONAL UTHM
UTHM / M SUITES HOTEL JB
12/03/2020 - 14/03/2020
2020 BENGKEL PEMURNIAN PROSEDUR KUALITI, PROSEDUR PROSES DAN ARAHAN KERJA
UTHM / -
16/02/2020
2020 MAJLIS PERJUMPAAN TNCAA BERSAMA STAF AKADEMIK FPTV
UTHM / UTHM
02/02/2020
2019 MAJLIS REFLEKSI PENCAPAIAN SKT 2019 FPTV
UTHM / STUDIO PENDIDIKAN, FPTV
08/12/2019
2019 KAMI HUSSEIN
UTHM / PUMAS
05/11/2019 - 07/11/2019
2019 BENGKEL SEMAKAN OBE
UTHM / UTHM
04/09/2019
2019 BENGKEL SEMAKAN OBE
UTHM / UTHM
02/09/2019
2019 POWER WALK & PLOGGING
UTHM / KOLEJ KEDIAMAN PERWIRA (PUSAT SUKAN & HEPA)
28/08/2019
2019 BENGKEL LATIHAN PANEL PENILAI MAJLIS AKREDITASI TEKNOLOGI DAN TEKNIKAL (TTAC) LEMBAGA TEKNOLOGIS MALAYSIA (MBOT)
LAIN-LAIN / Universiti Teknikal Malaysia Melaka (UTeM)
24/08/2019 - 25/08/2019
2019 LATIHAN SISTEM E-OBE
UTHM / UTHM
29/07/2019
2019 MAJLIS HI-TEA STAF ALUMNI UTHM 2019
UTHM / UTHM
28/07/2019
2019 MAJLIS HI-TEA ALUMNI STAF UTHM 2019
UTHM / DTMI
28/07/2019
2019 BENGKEL PENYEDIAAN LAPORAN OBE SETIAP PROGRAM
UTHM / UTHM
18/06/2019
2019 KURSUS PEMIMPIN PERINGKAT KEBANGSAAN PERSATUAN PANDU PUTERI MALAYSIA 2019
LAIN-LAIN / INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS BUKIT COOMBE
11/04/2019 - 13/04/2019
2019 TAKLIMAT PENGGUNAAN SISTEM KREDIT KEMAHIRAN MALAYSIA (SKKM) DAN PENYEDIAAN PORTFOLIO CALON PPT
PEJABAT PENDAFTAR,UTHM / MAKMAL KOMPUTER PTM 1
08/04/2019
2019 SEMINAR INTERACTIVE LECTURE IN 21ST CENTURY LEARNING 2019
PUSAT PEMBANGUNAN AKADEMIK, UTHM / AUDITORIUM AL-JAZARI
14/03/2019
2019 PERHIMPUNAN BULANAN WARGA HEPA JAN 2019
UTHM / DTMI
31/01/2019
2019 BENGKEL PEMBELAJARAN INTERNET OF THINGS (IOT) MICROCONTROLLER (ARDUINO) LANJUTAN
UTHM / MAKMAL FPTV
15/01/2019
2019 BENGKEL PEMBELAJARAN INTERNET OF THINGS (IOT) MICROCONTROLLER (ARDUINO)
UTHM / MAKMAL FPTV
02/01/2019 - 03/01/2019

TAHUN NAMA ANUGERAH / PENCAPAIAN PENGANUGERAH PERINGKAT
2020 ANUGERAH PERKHIDMATAN CEMERLANGUTHMUNIVERSITI
2019 ANUGERAH KHAS PANEL PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIAUTHMUNIVERSITI
2017 RESEARCH AND INNOVATION FESTIVAL-GOLD MEDAL
GOLD
UTHMUNIVERSITI
2017 RESEARCH AND INNOVATION FESTIVAL-BRONZE MEDAL
BRONZE
UTHMUNIVERSITI
2017 RESEARCH AND INNOVATION FESTIVAL-ANUGERAH KHAS KREATIVITIUTHMUNIVERSITI
2016 ANUGERAH JASA BAKTI UTHMUNIVERSITI
2015 SEOUL INTERNATIONAL INVENTION FAIR-SPECIAL PRIZEKOREA INVENTION PROMOTION ASSOCIATIONANTARABANGSA
2015 SEOUL INTERNATIONAL INVENTION FAIR-GOLD PRIZE
GOLD
KOREA INVENTION PROMOTION ASSOCIATIONANTARABANGSA
2015 INNOVATION & TECHNOLOGY EXHIBITION-GOLD MEDAL
GOLD
MALAYSIAN INVENTION AND DESIGN SOCIETYANTARABANGSA

07-4564172