Jabatan Teknologi Kejuruteraan Awam
Fakulti Teknologi Kejuruteraan
Institut Kejuruteraan Integrasi
Fakulti Teknologi Kejuruteraan
Fakulti Teknologi Kejuruteraan
Fakulti Teknologi Kejuruteraan
 
PROF. MADYA Sr. Ts. Dr. MOHAMMAD ASHRAF BIN ABDUL RAHMAN

DS54 Profesor Madya

DOKTOR FALSAFAH KEJURUTERAAN AWAM , UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA (2013)
SARJANA TEKNOLOGI BANGUNAN , UNIVERSITI SAINS MALAYSIA (2008)
SARJANA MUDA UKUR BANGUNAN , UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA (2006)
DIPLOMA UKUR BANGUNAN , UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA (2004)

CategoryExpertise
Field Category (KPT) : ARTS, CULTURE AND HERITAGE
Field (KPT) : Heritage
Field of Specialization (KPT) : Heritage

Structural Survey, Rehabilitation and Maintenance of Heritage Architecture
Built Heritage Matter
Building Facilities and Services
Building Condition Assessment (BCA)

DateDescription
01/04/2021 - Penyelidik Bersekutu
Institut Kejuruteraan Integrasi, Pusat Kecemerlangan Industri - Rel (ICOE-REL)
07/07/2023 - 06/07/2028 Ketua Pusat
Fakulti Teknologi Kejuruteraan, Pusat Industri ( Konservasi Arkeologi Survei dan Tatacara Pemulihan Warisan )
01/01/2023 - 31/12/2024 Penyelidik Bersekutu
Fakulti Teknologi Kejuruteraan, Sustainable Engineering Technology Research Centre (SETechRC)
01/01/2023 - 31/12/2024 Penyelidik Bersekutu
Fakulti Teknologi Kejuruteraan, Sustainable Engineering Technology Research Centre (SETechRC)
24/04/2019 - 23/04/2024 Penyelidik Bersekutu
Institut Kejuruteraan Integrasi, Pusat Kecemerlangan Industri - Rel (ICOE-REL)
01/07/2021 - 30/06/2023 Ketua Pusat
Fakulti Teknologi Kejuruteraan, Pusat Industri ( Konservasi Arkeologi Survei dan Tatacara Pemulihan Warisan )
01/06/2020 - 31/05/2022 Penyelidik Utama
Fakulti Teknologi Kejuruteraan, Building Intelligent Management (BIM)
01/06/2020 - 31/05/2022 Ketua Kumpulan Fokus (FG)
Fakulti Teknologi Kejuruteraan, Building Intelligent Management (BIM)
01/09/2016 - 31/08/2021 Ketua Kumpulan Fokus (FG)
Fakulti Teknologi Kejuruteraan, Sustainable Green Building Technology and Management
01/01/2018 - 31/12/2019 Ketua Kumpulan Fokus (FG)
Fakulti Teknologi Kejuruteraan, Building Intelligent Management (BIM)

YearDescriptionRoleLevel
2019 - 9999International Association of Engineers (IAENG) Member Antarabangsa
2018 - 9999Malaysia Board of Technologists (MBOT) Teknologis Berijazah Kebangsaan
2009 - 2023Royal Institution of Surveyors Malaysia (RISM) Member Kebangsaan
2009 - 2022Royal Institution of Surveyors Malaysia (RISM) Jurukur Bangunan Kebangsaan
2018 - 2020Malaysia Board of Technologists (MBOT) Teknologis Profesional Kebangsaan
2011 - 2011Institution of Surveyors, Malaysia (ISM) Member Kebangsaan
2010 - 2010Institution of Surveyors, Malaysia (ISM) Building Surveyor Kebangsaan
2009 - 2010Institution of Surveyors, Malaysia (ISM) Ahli Kebangsaan

YearDescriptionLevel
2024 Building Services Audit & Inspection [BNB41203], Session 20232024 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2024 University
2023 Advanced Building Services Technology [BNB41103], Session 20232024 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023 University
2023 Building Services Audit & Inspection [BNB41203], Session 20222023 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023 University
2023 Building Services Integrated Project [BNB41303], Session 20222023 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023 University
2023 Head of Bureau for Semakan dan Penilaian Kurikulum Program Diploma Kejuruteraan Perkhidmatan Bangunan (DPB) Jabatan Pendidikan Politeknik dan Kolej Komuniti, Kementerian Pendidikan Tinggi, Bahagian Kurikulum Jabatan Pendidikan Politeknik dan Kolej Komuniti Kementerian Pendidikan Tinggi, Malaysia, November 2023 National
2022 Building Services Audit & Inspection [BNB41203], Session 20212022 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022 University
2022 Building Services Audit & Inspection [BNB41203], Session 20222023 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022 University
2022 Building Services Integrated Project [BNB41303], Session 20222023 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022 University
2022 Building Transportation System [BNB31803], Session 20222023 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022 University
2022 Course Coordinator for Pemurnian Silibus Ke-6 (P6) Tahun 2022, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, May 2022 University
2022 Head for Ketua Pemurnian Kursus BNB41203 Building Services Audit and Inspection, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, October 2022 University
2022 Head for Penggubal dalam Pemantapan Kurikulum JTKA 2022, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, May 2022 University
2021 Advanced Building Services Technology [BNB41103], Session 20202021 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2021 Building Services Audit & Inspection [BNB41203], Session 20202021 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2021 Building Services Audit & Inspection [BNB41203], Session 20212022 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2021 Building Services Integrated Project [BNB41303], Session 20202021 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2021 Building Services Integrated Project [BNB41303], Session 20212022 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2021 Member for Pembangunan Program Baharu Sarjana Muda Sains Ukur Bangunan, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, October 2021 University
2020 Advanced Building Services Technology [BNB41103], Session 20202021 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2020 Building Services Audit & Inspection [BNB41203], Session 20192020 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2020 Building Services Integrated Project [BNB41303], Session 20192020 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2020 Building Services Integrated Project [BNB41303], Session 20202021 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2020 Engineering Technologists And Society [BNP30302], Session 20202021 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2019 Advance Building System (Abs) Construction [BNC41403], Session 20182019 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 Building Forensic Technology [BNC41203], Session 20192020 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 Building Services Audit & Inspection [BNB41203], Session 20192020 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 Building Services Integrated Project [BNB41303], Session 20182019 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 Building Services Integrated Project [BNB41303], Session 20192020 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 Fire Protection And Security System [BNB31603], Session 20182019 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 Research Methodology [KNT10000], Session 20192020 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2018 Building Science And Sustainability [BNB31503], Session 20172018 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2018 Building Services Audit & Inspection [BNB41203], Session 20182019 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2018 Building Services Integrated Project [BNB41303], Session 20182019 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2018 Building Services Technology & Design [BNB31103], Session 20172018 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2018 Building Services Technology & Design [BNB31103], Session 20182019 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2018 Building Transportation System [BNB31803], Session 20172018 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2018 Fire Protection And Security System [BNB31603], Session 20172018 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2018 Fire Services [BNB40303], Session 20172018 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2018 Infrastructure And Track System [CNR10203], Session 20182019 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2017 Acoustic And Lighting [BNB40503], Session 20172018 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2017 Building And Structure Demolition [BNC41303], Session 20172018 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2017 Building And Structure Demolition [BNC40803], Session 20172018 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2017 Building Automation And Control [BNB40603], Session 20172018 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2017 Building Forensic Technology [BNC41203], Session 20172018 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2017 Building Rehabilitation Technology [BNC40703], Session 20172018 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2017 Fire Services [BNB40303], Session 20162017 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2017 Integrated Construction Project [BNC31503], Session 20162017 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2017 Piped And Gas Services [BNB40203], Session 20162017 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2016 Building Automation And Control [BNB40603], Session 20162017 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2016 Building Rehabilitation Technology [BNC40703], Session 20162017 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2016 Fire Services [BNB40303], Session 20152016 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2016 Piped And Gas Services [BNB40203], Session 20152016 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2015 Architecture And Building Technolody [BNB30103], Session 20152016 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015 University
2015 Facility Management Technology [BNB40903], Session 20152016 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015 University
2015 Fire Services [BNB40303], Session 20142015 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015 University
2015 Piped And Gas Services [BNB40203], Session 20142015 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015 University
2014 Architecture And Building Technolody [BNB30103], Session 20142015 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014 University
2014 Engineering Drawing And Cad [BNP10403], Session 20132014 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014 University
2014 Operation And Maintenance Management [BNB30303], Session 20142015 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014 University
2014 Sustainable Construction Management [BNP20703], Session 20132014 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014 University
2013 Building Maintenance [BFB40903], Session 20122013 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013 University
2013 Building Maintenance [BFB4093], Session 20122013 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013 University
2013 Creativity And Innovation [BNJ10302], Session 20132014 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013 University
2013 Geomatic Engineering Technology [BNP10503], Session 20122013 Semester 3, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013 University
2013 Occupational Safety And Health [BNP20402], Session 20132014 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013 University
2012 Building Maintenance [BFB40903], Session 20122013 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2012 University
2012 Building Maintenance [BFB4093], Session 20112012 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2012 University
2012 Building Maintenance [BFB4093], Session 20122013 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2012 University
2012 Building Services I [BFB40603], Session 20122013 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2012 University
2012 Building Services I [BFB4063], Session 20122013 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2012 University
2012 Building Services Ii [BFB4073], Session 20112012 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2012 University
2012 Construction Engineering [BFC21002], Session 20122013 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2012 University

CodeTitleDesignationEnd Date
Q695 Temporal Changes in Long Shore Profile and Sediment Transport Analysis: A Study of Batu Pahat Coastal Area's Seasonal Variability Ketua 30/06/2026
Q446 POST OCCUPANCY EVALUATION (POE) OF STUDENT HOUSING FACILITIES IN HIGHER EDUCATION INSTITUTION. Ahli 30/04/2025
Q454 Traffic Studies at the World Heritage Site of Melaka Ahli 30/04/2025
Z012 The Establishment of Conservation, Archeology, Surveys and Heritage Rehabilitation Centre (KASTURI) Ketua 31/08/2024
K493 Assessment of water quality standard at Perigi Hang Tuah according to Malaysia drinking water guidelines Ahli 31/05/2024
K320 An Empirical Reevaluation of Performance of Energy Collection using Five Types of Solar Flat Plate Collector Ahli 30/04/2024
K390 Model Klasifikasi Penilaian Kondisi Fasad Rumah Kedai Awal (RKA) di Pusat Bandar Muar, Bandar Di Raja Johor Ketua 06/03/2024
K222 A Climate Change study to Enhanced the Optimum Future Reservoir Performance with the aid of Artificial Intelligence Ahli 30/11/2023
Q262 PEMBANGUNAN MODEL PENILAIAN RISIKO FABRIK BANGUNAN BAGI MASJID WARISAN MELAKA Ahli 15/11/2023
K290 New Trends Of Spatial Modification In Terraced Houses: A Case Study In 1st Phase Terraced Houses In Taman Pagoh Jaya Ahli 31/10/2023
M120 DEVELOPMENT OF BUILDING'S HUMAN TRACKING AND COUNTING SYSTEM Ahli 31/10/2023
H928 Simplified Method to Determine Traffic Flow Rate Using the Drone's Footage and Peak Hour Factor Ahli 30/06/2023
H929 Portable Shelter For Disaster Area: Suitable In Various Weather Conditions Ahli 30/06/2023
H932 Use of road pavement milling waste as replacement in concrete mix Ahli 30/06/2023
H750 Determination of Effective Maintenance Programme Implementation for Better Approach in Heritage Building Maintenance Works. Ahli 14/05/2023
H790 Non-Managerial Personnel Competencies for Heating Ventilation and Air conditioning (HVAC) Maintenance in Oil and Gas Industry Malaysia. Ahli 14/05/2023
H856 Rubber Pad using Recycle Tire Rubber Crumbs and Polystyrene Beads Ahli 14/05/2023
K169 Profiling the Socio-Economic Impacts of World Heritage Site Designation on Local Communities in Melaka Ahli 31/05/2022
H228 SYSTEM BUILDING INTELLIGENT MANAGEMENT (SBIM) Ahli 31/12/2020
H251 ENERGY AND COST SAVING POTENTIAL OF LIGHTING SYSTEM IN TEACHING BUILDING Ahli 31/12/2020
H252 HOUSING DEFICIENCY INDEX (HOUD1) FOR DETERMINING HOUSING QUALITY IN MALAYSIA Ketua 31/12/2020
H199 An Empirical Study on Mid-Block Segments and Intersections Performance at Bandar Maharani, Muar, Johor Ahli 30/09/2020
U924 The Development of Building Condition Inspection Using Condition Survey Protocol (CSP) Matrix with Unmanned Aerial Vehicle (UAV) : A Case of Historical Building Ahli 31/08/2019
U631 Membangunakan kaedah baharu dalam mengenal pasti tahap kecacatan serta kualiti peyelengaraan sesebuah banguna warisan Ketua 31/01/2019
U772 Pembangunan indeks kecacatan bangunan rumah kedai lama secara penyiasatan visual Ketua 31/03/2018
U378 Kajian Tipologi Fasad Bangunan Rumah Kedai Lama Di Bandar Muar, Bandar Di Raja Johor Ketua 31/05/2017
0985 The Awareness on Sustainable Building Concepts Among Practitioners in Malaysia Ahli 30/09/2013

Book
NURAMIDAH HAMIDON, MIMI SULIZA MUHAMAD, HARINA BINTI MD AMIN, SURAYA HANI BINTI ADNAN, TUAN NOOR HASANAH BINTI TUAN ISMAIL, MOHAMMAD ASHRAF BIN ABDUL RAHMAN, MOHAMAD HAIRI BIN OSMAN
(2020) Applications In Environmental Engineering Technology Series 2 , UTHM , 1, ISBN:9789672389699
Mohammad Ashraf Abdul Rahman, Mohd Kamaruzaman Musa, Mariah Awang
(2020) Building Engineering, Science & Technology, UTHM , 1, ISBN:9789672916222
Tuan Noor Hasanah Tuan Ismail, Mohamad Hairi Osman, Suraya Hani Adnan, Norshuhaila Mohamed Sunar, Harina Md. Amin, Mohammad Ashraf Abdul Rahman, Nuramidah Hamidon
(2019) Construction Materials And Technology Series 2 , UTHM , 1, ISBN:9789672306146
Suraya Hani Adnan, Nuramidah Hamidon, Mohammad Ashraf Abdul Rahman, Tuan Noor Hasanah Tuan Ismail, Mohd Hairi Osman, Harina Md Amin
(2018) Applications In Environmental Engineering Technology (Series 1), UTHM , 1, ISBN:9789672183211
SURAYA HANI ADNAN, MOHAMAD ASHRAF ABDUL RAHMAN, NURAMIDAH HAMIDON, TUAN NOOR HASANAH TUAN ISMAIL, MOHAMAD HAIRI BIN OSMAN, HARINA MD AMIN
(2018) Building Science And Sustainability Series 2, UTHM , 1, ISBN:9789672216148
Suraya Hani Adnan, Tuan Noor Hasanah Tuan Ismail, Mohamad Hairi Osman, Mohammad Ashraf Abdul Rahman, Nuramidah Hamidon, Harina Md Amin
(2018) Construction Materials And Technology Series 1, UTHM , 1, ISBN:9789672183198
Mohammad Ashraf Bin Abdul Rahman
(2011) Structural Studies, Repairs And Maintenance Of Heritage Architecture Xii, Wit Press , 653 , ISBN:9781845645267
Book Chapters
Mohammad Ashraf Abdul Rahman, Saafilah Abd Rahman, Syed Burhanuddin Hilmi Syed Mohamad
(2023) A Review On The Effects Of Abrasive Cleaning Techniques On Heritage Building Conservation, Facility Management In The 21st Century. 3rd Edition, UTHM , 85, ISBN:9786297566955
Mohd Hafizalrisman Kabir, Nuramidah Hamidon, Mariah Awang, Mohammad Ashraf Abdul Rahman, and Suraya Hani Adnan
(2022) An Edible Cutleries Using Green Materials: Sorghum Flour, Green Infrastructure: Materials And Applications, Springer Nature Singapore Pte Ltd. , 305, ISBN:9789811663382
Noratikah Sukeri, Mariah Awang, Muhammad Ashraf Abdul Rahman, Nuramidah Hamidon, Fatimah Mohammed Yusop, M. M. Syafiq Syazwan, Faridahanim Ahmad, Mohd Kamaruzaman Musa, Fahmi Abd Rahman, Kamarul Aini Mohd Sari, Nurdalila Saji, Mohd Arif Rosli, Abdul Zaki Abdul Wahid & Rahmat Muslim
(2022) Study On Overall Thermal Transfer Value At Library Building In Pagoh Higher Education Hub, Facility Management In The 21st Century (2nd Edition), UTHM , 121, ISBN:9789672817581
Irna Shafini Mohd Akhir, Mohamad Luthfi Ahmad Jeni, Mohamad Hairi Osman, Suraya Hani Adnan, Mohd Ashraf Abd Rahman, Azman Jaafar, Kamaruzzaman Musa, Mohd Sufyan Abdullah
(2021) Use Of Roof Tile Waste (Rtw) As Replacement Material Of Fine Aggregate In Concrete Mixture, Construction Materials And Technology Series 4, UTHM , 37, ISBN:9789672817055
Mohamad Luthfi Ahmad Jeni, Irna Shafini Mohd Akhir, Mohamad Hairi Osman , Suraya Hani Adnan, Mohd Ashraf Abd Rahman , Kamaruzzaman Musa , Azman Jaafar, Mohd Sufyan Abdullah.
(2021) Use Of Roof Tile Waste (Rtw) As Replacementmaterial Of Fine Aggregate In Concrete Mixture , Construction Materials And Technology Series 4 , UTHM , 37, ISBN:9789672817055
Mohammad Ashraf Abdul Rahman, Mohd Kamaruzaman Musa, Abdul Harith Masod
(2020) Designing A Decorative Acoustic Ceiling Panel, Building Engineering, Science & Technology, UTHM , 1, ISBN:9789672916222
Mohamad Hafiz Mohamad Zaini, Peniel Ang Soon Ern, Mohammad Ashraf Abdul Rahman
(2019) Construction Materials And Technology Series 2 , Analysis On Level Of Service (Los) Of Unsignalized Intersection At Jalan Pagoh, UTHM , 93, ISBN:9789672306146
Mohd Kamaruzaman Musa, Azman Jaafar, Mohammad Ashraf Abdul Rahman, Mohammad Luthfi Ahmad Jeni, Al-Mustakim Mohd Nasir
(2019) Lightweight Concrete With Perlite As Replacement Material For Non-Load Bearing Lightweight Concrete, Construction Materials And Technology - Series 2, UTHM , 45, ISBN:9789672306146
Mohamed Zuhaili Mohamed Najib, Kamaru Aini Mohd Sari, Rahmat Muslim, Nurdalila Saji, Mariah Awang, Mohamad Ashraf Abdul Rahman, Fatimah Mohamed Yusop, Mohamad Faizal Tajul Baharuddin
(2018) Carbon Dioxide Removal In Liquid And Gas Using Biogranules Containg Phytosynthetic Pigment In Palm Oil Mill Effluent Treatment, Application In Environmental Engineering Technology Series 1, UTHM , 31, ISBN:9789672183211
Nurdalila Saji, Kamarul Aini Mohd Sari, Mariah Awang, Mohammad Ashraf Abdul Rahman, Mohd. Kamaruzaman Musa, Mohamad Luthfi Ahmad Jeni, Tang Mun Yan, Muhamad Nazir Rasul
(2017) Chapter 1 Chapter 2 Chapter 3 Chapter 4 Chapter 5 Chapter 6 Chapter 7 , Building Science & Sustainability Series 1, UTHM , 1, ISBN:978-967-0764-91-7
Mohammad Ashraf Bin Abdul Rahman
(2011) Pengurusan Penyenggaraan Bangunan Warisan Di Malaysia: Isu, Dilema Dan Strategi, Kelestarian Warisan Negara / Editor Saidatulakmal Mohd, Azlinda Azman, Jamalludin Sulaiman, Universiti Sains Malaysia , 17 , ISBN:9789673940424
General Publications
Syafiq Syazwan Mustafa, Ashraf Abdul Rahman & Kamaruzaman Musa
(2022) Laporan Penyiasatan Kerosakan Bangunan Di Kompleks Bimbingan Usahawan Tani Pagoh, UTHM , -, ISBN:-
Ir.Ts. Mohamad Hairi b Osman, Sr. Ts. Dr. Mohammad Ashraf Bin Abdul Rahman, Ir. Ts. Mohd Kamaruzaman Bin Musa .
(2021) Laporan Dan Penilaian Pemeriksaan Tapak Masalah Kerosakkan Tembok Penahan Cerun Dan Pagar Di No 49 Jalan Mekar 4 ,Taman Mekar Ayer Hitam, Johor , UTHM , 1, ISBN:-
Amran Mohd Zaid, Suraya Hani Adnan, Azrin Hani Abdul Rashid, Nur Hanis Hayati Hairom, Aimi Syamimi Ab Ghafar, Peniel Ang Soon Ern, Sim Sy Yi, Mazatusziha Ahmad, Mimi Suliza Muhamad, Joe Prasetijo, Mohammad Ashraf Abdul Rahman, Noraini Marsi, Ili Najaa Aimi Mohd Nordin, Amir Khalid and Abdul Mutalib Leman
(2019) E-Dairi Atc Advanced Technology Centre Bil. 1/2019, UTHM , 1, ISBN:-
Amran bin Mohd Zaid, Norshuhaila Mohamed Sunar, Harina binti Md Amin, Hasnida binti Harun, Tuan Noor Hasanah binti Tuan Ismail, Mohd Arif bin Rosli, Nur Faezah binti Yahya
(2019) Selusuri Jtka Edisi 3 2019, UTHM , 1, ISBN:-
Ishak Baba, Suraya Hani Adnan, Hasnida Harun, Tuan Noor Hasanah Tuan Ismail, Mohd Arif Rosli, Nur Faezah Yahya, Harina Md Amin
(2018) Selusuri Jtka Edisi 2 2018, UTHM , 1, ISBN:-
Mohammad Ashraf Abdul Rahman, Zainal Abidin Akasah, Siti Nor Fatimah Zuraidi
(2012) Analisis Keperluan Latihan Personel Penyenggaraan Bangunan Warisan Di Malaysia, DeCalais Sdn Bhd , 26, ISBN:-
Journal
Amirul Hafizi Mohd Midhal, Mohd Syafiq Syazwan Mustafa, Anies Faziehan Zakaria, Fatimah Yusof, Kamaruzaman Musa, Ashraf Abdul Rahman, Muhamad Faiz Abd Latif, Maranatha Wijayaningtyas & Ahmad Rusyaidi Jumat
(2024) Enhancing Maintenance Services Quality: A Study Of Student Satisfaction And Maintenance Strategies In Student’S Residential College, JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN APPLIED SCIENCES AND ENGINEERING TECHNOLOGY, SEMARAK ILMU PUBLISHING , 1, 56, ISSN:24621943
Khairi Supar, Hairuddin Mohammad, Masiri Kaamin, Mohamad Azim Mohammad Azmi, Mohd Kamaruzaman Musa, Mohammad Ashraf Abdul Rahman, Hilton Ahmad, Sugiman Sugiman
(2024) Utilization Of Silica Fume And Sodium Hydroxide In Treated Crumb Rubber For Cement Mortar, JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN APPLIED MECHANICS, SEMARAK ILMU PUBLISHING , 6, 54, ISSN:22897895
Saafilah Abd Rahman, Mohammad Ashraf Abdul Rahman, Faiz Baharom, Mohd Nasruddin Rahman, Mohd Syafiq Syazwan Mustafa
(2023) A Review On The Issues And Challenges Of Heritage Preservation In The Industry Revolution 4.0, INTERNATIONAL JOURNAL OF ACADEMIC RESEARCH IN BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES, HUMAN RESOURCE MANAGEMENT: ACADEMIC RESEARCH SOCIETY (HRMARS) , 12, 983, ISSN:22226990
Nur Izzati Syahirah Mohd Azmi, Mohd Syafiq Syazwan Mustafa, Mohammad Ashraf Abdul Rahman, Nurdalila Saji, Mohd Fahmi Abdul Rahman, Ahmad Rusyadi Jumat
(2023) An Investigation Of Toilet Cleanliness Assessment And People Monitoring At Rest And Service Area (R&R) X And Y, JOURNAL OF TECHNO-SOCIAL (JTS), UTHM , 12, 64, ISSN:22298940
Fatimah Yusop, Syafiq Syazwan, NikNormunira Mat Hassan,K. A. Mohd Sari,M. A. A. Rahman, Nuramidah Hamidon,Faridahanim Ahmad, Mohd Kamrulzaman Musa
(2023) Comparison Of Air Flow Distribution In The Building For Different Position Of Air Return, JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN NUMERICAL HEAT TRANSFER, SEMARAK ILMU PUBLISHING , 6, 81, ISSN:27350142
Syed Burhanuddin Hilmi Syed Mohamad, Mohammad Ashraf Abdul Rahman, Azeanita Suratkon & Farah Shahrin.
(2023) Tourists' Perspectives On Condition Of Heritage Buildings And Resiliency Of The Heritage Tourism Industry In Melaka, INTERNATIONAL JOURNAL OF SUSTAINABLE CONSTRUCTION ENGINEERING AND TECHNOLOGY (IJSCET), UTHM , 5, 250, ISSN:21803242
Mohammad Ashraf Abdul Rahman, Mohd Kamaruzaman Musa, Nurzalina Hashim, Mohamed Nor Azhari Azman
(2022) Development Of Instrument In Post Occupancy Evaluation For Ibs High-Rise Residential Through Rasch Measurement Model, JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCE AND TECHNOLOGY, SCHOOL OF ENGINEERING. TAYLOR¿S UNIVERSITY. , 12, 4459, ISSN:18234690
Nur Aina binti Mohammad, Mohd Hairul Khamidun, Mohammad Ashraf Abdul Rahman, Mohd Erwan Sanik, Shakila Abdullah
(2022) Mapping Spatial Distribution Of Copper, Dissolved Oxygen And Total Suspended Solids Concentration In Road Stormwater Drainage At Industrial Area, JOURNAL OF ADVANCEMENT IN ENVIRONMENTAL SOLUTION AND RESOURCE RECOVERY, UTHM , 12, 84, ISSN:28212819
Mohd Syafiq Syazwan Mustafa, Anies Faziehan Zakaria, Siti Shaidatul Zarifah Che Om, Fatimah Mohamed Yusop, Faizal Amin Nur Yunus & Mohammad Ashraf Abdul Rahman
(2022) Predicting Job Satisfaction Of Malaysian Mechanical Ventilation And Air Conditioning Maintenance Personnel In The Oil And Gas Sector, HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES LETTERS, CONSCIENTIA BEAM , 7, 256, ISSN:23124318
Muhammad Mawardi bin Mohd Rani, Mariah Awang, Fadhilah Diyana binti Abdul Samad, M.M. Syafiq Syazwan, Mohd Kamaruzaman Musa, M.A.A Rahman, Fatimah Yusop, Nuramidah Hamidon
(2021) A Design Of Portable Mini Solar Panel Combined With Micro Hydropower System For Power Generation, JOURNAL OF SUSTAINABLE TECHNOLOGY AND APPLIED SCIENCE (JSTAS), LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LPPM) ITN MALANG, INDONESIA , 11, 27, ISSN:27222403
Norshahida Rahmat, Mariah Awang, Mohamad Ashraf Abdul Rahman
(2021) Facility Management In Private Finance Initiative Project In Uthm Pagoh Campus, INTERNATIONAL JOURNAL OF SUSTAINABLE CONSTRUCTION ENGINEERING AND TECHNOLOGY, UTHM , 10, 103, ISSN:21803242
M. K. Musa, M. A. A. Rahman, Nurzalina, H., R. Lip
(2021) Pembinaan Konstruk Instrumen Penilaian Pasca Penghunian Untuk Perumahan Bertingkat Yang Dibina Menggunakan Kaedah Sistem Binaan Berindustri (Ibs), JURNAL TEKNOLOGI, PENERBIT UTM PRESS, UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA , 2, 85, ISSN:21803722
Mohd Erwan Sanik, Joewono Prasetijo, Ahmad Hakimi Mat Nor, Nor Baizura Hamid, Mohammad Ashraf Abdul Rahman, Noor Khazanah A Rahman, Salman Salim, Aslila Abd Kadir, Mardiha Mokhtar, Nor Faizah Razali, Harina Md Amin, Munzilah Md Rohani, Ahmad Raqib Ab Ghani
(2020) Assessing Urban Intersections During Peak Hour Along Jalan Bakri, Muar, Johor, INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN ENGINEERING AND TECHNOLOGY (IJARET), IAEME PRODUCTION , 11, 1005, ISSN:09766499
MARIAH AWANG
(2020) Assessment Of Energy Saving Potential And Lighting System In Teaching Building Open Access, JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN FLUID MECHANICS AND THERMAL SCIENCES, AKADEMIA BARU , 1, 159, ISSN:22897879
Nafrizon N.H.N., Awang M., Saleh A.A., Rahman M.A.A., Hamidon N., Rahman S.A.
(2020) Assessment Of Facilities Management Performance On Operation And Maintenance Aspects In Malaysian Technical Universities Network, JOURNAL OF CRITICAL REVIEWS, INNOVARE ACADEMICS SCIENCES PVT. LTD , 8, 1421, ISSN:23945125
M. A. A. Rahman, M. K. Musa, M. N. A. Azman , Septian Aji Permana
(2020) Development Of A Construction Instrument Of Post Occupancy Evaluation For High¿Rise Residential By Using Industrialised Building System, INTERNATIONAL JOURNAL OF INNOVATION, CREATIVITY AND CHANGE., PRIMROSE HALL PUBLISHING GROUP , 8, 310, ISSN:20132020
Siti Nur Ain Basri , Faridahanim Ahmad , Nur Izie Adiana Abidin , Ishak Baba , Hasnida Harun , Nor Hazren Abdul Hamid , Mariah Awang , Muhammad Ashraf Abdul Rahman , Muhammad Kamaruzaman Musa , Nuramidah Hamidon , Suhaida Ahmad , Suhaila Ahmad , Shahrul Azhan Ishak
(2020) Digital Campus, INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGINEERING & TECHNOLOGY, SCIENCE PUBLISHING CORPORATION , 5, 382, ISSN:2227524X
M.A.A. Rahman, S.F. Ling, Mariah Awang, M.K. Musa, Nuramidah Hamidon, M.M. Syafiq Syazwan, Fatimah Yusop, M.H. Khamidun, Faridahanim Ahmad
(2020) Evaluation Of Environmental Performance In Academic Building By Indoor Environmental Quality (Ieq), JOURNAL OF CRITICAL REVIEWS, INNOVARE ACADEMICS SCIENCES PVT. LTD , 7, 1309, ISSN:23945125
Mariah Awang , Nurhanis Mohd Basir Ruddin, M.A.A. Rahman, Nuramidah Hamidon, Faridahanim Ahmad, Mohd Kamaruzaman Musa, Fatimah Yusop, M.M. Syafiq Syazwan, Jibril Danazimi Jibril, Mohd Syahril Abdul Rahman
(2020) Evaluation Of Performance Energy Collection Using Five Types Of Solar Flat Plate Collector, JOURNAL ADVANCE RESEARCH DYNAMICAL & CONTROLSYSTEM , JARDCS 2020 , 4, 780, ISSN:1943023X
M.M. Syafiq Syazwan, Nur Izzati Ishak, Fatimah Yusop, Nurdalila Saji, Mariah Awang, M.A.A. Rahman, Nuramidah Hamidon, Mohd Kamaruzaman Musa, Faridahanim Ahmad
(2020) Heating Ventilation And Air-Conditioning (Hvac) Maintenance Strategies Based On Failure Mode Effect And Critical Analysis (Fmeca), INTERNATIONAL JOURNAL OF SOLID STATETECHNOLOGY, INTERNATIONAL JOURNAL OF SOLID STATE TECHNOLOGY , 10, 1852, ISSN:0038111X
Fatimah Yusop, Lu Chung Sheng, Nik Normunira Mat Hassan, Mariah Awang, Tuan Noor Hasanah Tuan Ismail, M. A. A. Rahman, M. M. Syafiq Syazwan, Nuramidah Hamidon, Faridahanim Ahmad, Mohd Kamrulzaman Musa
(2020) Improvement Of Bitumen Coating Performance With Waterborne Polyurethane Additives Against Corrosion, SOLID STATE TECHNOLOGY, UTHM , 10, 169, ISSN:0038111X
Nurul Natrah Zainal, Faridahanim Ahmad, Mohd Hafizal Hanipah, Mohd Kamaruzaman Musa, Mariah Awang, Mohammad Ashraf Abdul Rahman, Nur Izie Adiana Abidin, Nuramidah Hamidon, Fatimah Mohamed Yusop, Suraya Hani Adnan, Suhaida Ahmad, Shahrul Azhan Ishak, Hanisah Samid.
(2020) Mobile Applications For Facilities Management Information , JOURNAL OF CRITICAL REVIEWS, ADVANCE SCIENTIFIC RESEARCH , 7, 1302, ISSN:23945125
M.A.A. Rahman, M.K. Musa, M.N.A. Azman, N.K.M. Isa
(2020) The Construction Of Post Occupancy Evaluation Instrument For High-Rise Residential By Using Industrial Building System Through Ahp Evaluation, JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN DYNAMICAL & CONTROL SYSTEMS, INSTITUTE OF ADVANCED SCIENTIFIC RESEARCH , 8, 2734, ISSN:1943023X
Mohd Arif Rosli, Siti Nadia Sa¿ari, Mohammad Ashraf Abdul Rahman, Mohd Fahmi Abdul Rahman, Norshuhaila Mohamed Sunar, Mariah Awang, Mohamed Zuhaili Mohamed Najib
(2020) The Effectiveness Of Macrocomposite Adsorbent For Treatment Of Cod And Suspended Solid Of Car Wash Water Effluent, INTERNATIONAL JOURNAL OF EMERGING TRENDS IN ENGINEERING RESEARCH (IJETER), THE WORLD ACADEMY OF RESEARCH IN SCIENCE AND ENGINEERING , 10, 34, ISSN:23473983
MH Khamidun, NCM M Shakir, MA Umi Fazara, A Shakila, AR M Ashraf
(2019) A Spatial Distribution Of Copper, Ammonia And Phosphate From Road Runoff, JOURNAL OF APPLIED GEOSCIENCE AND BUILT ENVIRONMENT, FAZPUBLISHING , 1, 1, ISSN:26827476
Nurzalina Hashim, Muhammad Sukri Saud, M.A.A. Rahman
(2019) Evaluating The Best-Practice Criteria Of Higher-Order Thinking Skills For Design And Technology Courses, INTERNATIONAL JOURNAL OF RECENT TECHNOLOGY AND ENGINEERING (IJRTE), BLUE EYES INTELLIGENCE ENGINEERING & SCIENCES PUBLICATION , 9, 7933, ISSN:22773878
M.A.A. Rahman, M.K. Musa, M. Awang, F.H. Ahmad, N. Hamidon
(2019) Exploring Issues And Problems Perceived By Occupants Of Malaysian Affordable Housing, INTERNATIONAL JOURNAL OF INNOVATIVE TECHNOLOGY AND EXPLORING ENGINEERING, BLUE EYES INTELLIGENCE ENGINEERING & SCIENCES PUBLICATION , 6, 398, ISSN:22783075
M.A.A. Rahman, M.K. Musa, M. Awang, F.H. Ahmad, N. Hamidon
(2019) Exploring Issues And Problems Perceived By Occupants Of Malaysian Affordable Housing , INTERNATIONAL JOURNAL OF INNOVATIVE TECHNOLOGY AND EXPLORING ENGINEERING (IJITEE), Blue Eyes Intelligence Engineering & Sciences Publication , 6, 398, ISSN:22783075
Faridahanim Ahmad, Shamila Azman, Mohd Ismid Mohd Said, Nor Hazren Abdul Hamid, Hasnida Harun, Mariah Awang, Mohamad Ashraf Abdul Rahman
(2019) Interaction Fugacity Model For Water, Sediment And Seagrass, INTERNATIONAL JOURNAL OF INNOVATIVE TECHNOLOGY AND EXPLORING ENGINEERING, International Journal of Innovative Technology and Exploring Engineering , 6, 406, ISSN:22783075
Nuramidah Hamidon, Nabilah Nazri, Mariah Awang, Norshuhaila Mohd Sunar, Mimi Suliza Muhamad, Nur Aini Mohd Arish, Hasnida Harun, Hazren A. Hamid, R. Ali, M.A.A Rahman
(2019) Surface Water Treatment Using Pomelo¿S Peel (Citrus Grandis) And Biosand Filter As Iron (Fe) Adsorption In Kangkar Senangar¿S River, INTERNATIONAL JOURNAL OF INNOVATIVE TECHNOLOGY AND EXPLORING ENGINEERING (IJITEE), Blue Eyes Intelligence Engineering & Sciences Publication , 6, 369, ISSN:22783075
MARIAH AWANG, THAM C.S, NURHANIS MOHD BASIR RUDDIN, MOHAMAD ASHRAF ABDUL RAHMAN, NURAMIDAH HAMIDON, FARIDAHANIM AHMAD, KAMARUZAMAN MUSA, SASITHARAN NAGAPAN, MOHD SHAHRIL ABDUL RAHMAN
(2019) The Energy Saving Potential And Strategies For Lighting System In Teaching Building, JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN FLUID MECHANICS AND THERMAL SCIENCES, AKADEMIA BARU , 12, 17, ISSN:22897879
Zuraidi, S. N. F., Rahman, M.A.A., Akasah, Z. A.
(2018) Analytical Hierarchy Process (Ahp) Approach To The Selection Of Heritage Building Element, MATEC WEB CONFERENCE, EDP Sciences - Web of Conferences , 12, 1, ISSN:2261236X
Sa?afilah Abd Rahman, Mohammad Ashraf Abdul Rahman, Suraya Hani Adnan
(2017) An Evaluation Of Important Criteria For Measuring The Facade Condition Of Old Shophouses In Malaysia, ASIAN JOURNAL OF TECHNICAL VOCATIONAL EDUCATION AND TRAINING, Politeknik Malaysia , 9, 1, ISSN:0128-0600
Siti Nor Fatimah Zuraidi, Mohammad Ashraf Abdul Rahman, Zainal Abidin Akasah
(2017) Current Issues And Challenges Of The Future In Heritage Building Maintenance At Malaysia: Literature Review, JOURNAL OF HUMANITIES, LANGUAGE, CULTURE AND BUSINESS (HLCB), Journal of Humanities, Language, Culture and Business , 9, 13, ISSN:01268147
Zuraidi, S. N. F., Rahman, A., & Akasah, Z. A.,
(2017) Important Criteria For Measuring Heritage Building Condition, JOURNAL OF BUILT ENVIRONMENT, TECHNOLOGY AND ENGINEERING, Zes Rokman Resources (2131022-P) , 3, 79, ISSN:01281003
Tham Cheong Sheng, Mariah Awang, Mohammad Ashraf Abdul Rahman
(2017) Preliminary Study Of Energy And Cost Saving Potential Of Lighting System In Teaching Building, POLITEKNIK & KOLEJ KOMUNITI JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES 2017, Pusat Penyelidikan dan Inovasi Politeknik, Jabatan Pendidikan Politeknik , 11, 160, ISSN:0128-2875
M.A. Suhaimi, M.A.A. Rahman, M. Awang, Z.A.Akasah, N. Hashim
(2017) Problems Associated With Indoor Air Quality (Iaq) In Classroom And Recommended Approaches , POLITEKNIK & KOLEJ KOMUNITI JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES, Pusat Penyelidikan dan Inovasi Politeknik, Jabatan Pendidikan Politeknik , 11, 24, ISSN:0128-2875
Media Digital
Mohamad Hairi, Suraya Hani Binti Adnan, Mohamad Luthfi, Mohammad Ashraf, Noor Khazanah, Mimi Suliza Binti Muhamad.
(2020) The Performance Of Rc Beam Containing (Eps) & (Pofa) In Term Of Flexural Performance., Youtube.com , ISBN:-
Yong Tze Mi, Angzzas Sari Mohd Kassim, Nuramidah Hamidon, Mohammad Ashraf Abdul Rahman, Tuan Noor Hasanah Tuan Ismail, Chan Chee Ming
(2019) Vp Video 4099, YouTube , ISBN:-
Prosiding / Seminar
Fadhilah Diyana binti Abdul Samad, Mariah Awang, M M Syafiq Syazwan, M A A Rahman, Mohd Kamaruzaman Musa, Nuramidah Hamidon, Mohd Arif Rosli, Siti Zaleha Daud, Faridahanim Ahmad and Mohd Shahrizan Bin Mohd Akhir
(2024) A Study On Issues Of Photovoltaic Modules In Solar Energy System On Safety, Health And Environmental Aspect, AIP PUBLISHING , 1, ISBN:9780735449671
S B H Syed Mohamad, M A A Rahman, A Suratkon, R Deraman and M N Zakaria
(2024) Developing A Conceptual Framework Of Building Maintenance Driving Factors For Effective Heritage Building Maintenance Programme In Malaysia, INSTITUTE OF PHYSICS , 1, ISBN:17551315
Alia Farhana Binti Malik ; Nuramidah Hamidon; Nurul Izzah Adly Fitry; Nur Aini Mohd Arish; Mariah Awang; Muhammad Ashraf Abd Rahman; Dharshilan A/L Murugan; Nor Maizzaty Abdullah
(2024) Forecasting The Future Drought In Bukit Merah Using Hec-Hms Software, APL PUBLISHING , 020048-1, ISBN:9780735449671
Mohd Eizzuddin Mahyeddin, Mohd Kamaruzaman Musa, Hafizul Ikmal Hanapi, Joewono Prasetijo, Mohammad Ashraf Abdul Rahman, Zuraidah Ngadiron, Mimi Faisyalini Ramli, Huda A Majid
(2022) Evaluation Of Noise Comfort In Engineering Technology Laboratory At Block G, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, Pagoh, AIP PUBLISHING , 1, ISBN:0094243X
Adibah Aiman, Mariah Awang, Alia Abdullah Saleh, M.A.A. Rahman, Fatimah Yusop, Mohd Kamaruzaman Musa, M.M. Syafiq Syazwan, Nuramidah Hamidon, Kamarul Aini Sari & Mohd Shahril Abdul Rahman
(2022) Fire Risk Assessment Of Office Building: Uthm Pagoh Campus, AIP PUBLISHING , 1, ISBN:15517616
Bong Zhang Min, Mohammad Ashraf Abdul Rahman
(2022) Investigation On Wall Cracking By Using Visual Inspection And Determine The Suitable Methods For Maintenance Action, UTHM , 240, ISBN:27735303
Mohd Kamaruzaman Musa, Mohammad Ashraf Abdul Rahman, Ishak Baba, Zarith Anisa Idris, Mariah Awang, Mohd Syafiq Syazwan Mustafa, Nuramidah Hamidon, Fatimah Mohamed Yusop and Faridahanim Ahmad
(2022) Issues And Problems For The Implementation Of The Ibs For Affordable Housing Projects , AIP CONFERENCE PROCEEDINGS , 030024-1, ISBN:9780735442412
Tham Cheong Seng, Mariah Awang, Fatimah Yusop, M.A.A. Rahman, Nuramidah Hamidon, M.M. Syafiq Syazwan, Mohd Kamaruzaman Musa & Faridahanim Ahmad
(2022) People, Process And System Design Of Smart Building Solutions For An Office Building In Kuala Lumpur, AIP PUBLISHING , 050015-1, ISBN:15517616
Muhammad Shafiq Amir bin Kamarazaman, Nuramidah binti Hamidon, Nur Aini binti Mohd Arish, Mariah Awang, Hasnida Harun, Noor Yasmin Zainun, Mohammad Ashraf Abdul Rahman, Faridahanim Ahmad, Kamaruzaman Musa, Fatimah Mohamed Yusof, Suraya Hani Adnan and Mohd Syafiq Syazwan Mustafa
(2022) Prediction Of Future Temperature And Rainfall Characteristics Using Statistical Downscaling Model (Sdsm) For Pondok Tanjung Station In Kurau River Basin, AIP PUBLISHING , 030032-1, ISBN:0094243X
M.M. Syafiq Syazwan, Sarahanani Husna Zawawi , Fatimah Yusop , Nik Normunira Mat Hassan , Mariah Awang , M.A.A. Rahman , Nuramidah Hamidon , Mohd Kamaruzaman Musa , Fahmi A. Rahman , and Damanhuri A.A.M.
(2022) Solar Analysis Using Building Information Modeling (Bim) Block A Uthm Campus Pagoh - Case Study , AIP CONFERENCE PROCEEDINGS , 050021-1, ISBN:0094243X
Syafiq Syazwan Mustafa, Fatimah Yusop, Ashraf Abdul Rahman, Kamaruzaman Musa, Kamarul Aini Sari, Syamil Ismail, Anis Shazzuani Aziz
(2022) Students¿ Perceptions In Implementation Problem-Based Learning (Pbl) For Heating, Ventilation And Air Conditioning (Hvac) System Course, UTHM , 1, ISBN:27105962
Mohd Kamaruzaman Musa, Mohd Eizzuddin Mahyeddin, Nurifahizati Abd. Jalil, Mohammad Ashraf Abdul Rahman, Mariah Awang, Peniel Ang Soon Ern, Suraya Hani Adnan, Kamarul Aini Mohd Sari, Faridahanim Ahmad
(2022) The Challenges In Implementing Building Information Modelling (Bim) For Malaysian Affordable Housing, AIP CONFERENCE PROCEEDINGS , 030023-1, ISBN:9780735442412
Amirul Asyraf Junaidi, Mohd Eizzuddin Mahyeddin, Mohammad Ashraf Abdul Rahman
(2021) A Study Comparison Of Different Aggregate Between Concrete Mixture With Processed Recycled Waste And Conventional Concrete Mixture With Gravel , UTHM , 470, ISBN:27735303
Awang M., Hamzah I.S., Rahman M.A.A., Musa M.K., Syazwan M.M.S., Yusuf F., Hamidon N., Rahman M.S.A., Jiram W.R.A.A.
(2021) Access Security System In University Tun Hussein Onn Malaysia (Pagoh Campus), AMERICAN INSTITUTE OF PHYSICS INC. , 102, ISBN:9780735441187
Maidin M.A.A., Ahmad F., Abidin N.I.A., Suhaili J., Awang M., Rahman M.A.A., Musa M.K., Hamidon N., Yusop F.M., Syafiq Syazwan M.M., Harun H., Hamid N.H.A., Kamil N.A.
(2021) Design Campus Map Using Openstreetmap Digital Software, SPRINGER SCIENCE AND BUSINESS MEDIA DEUTSCHLAND GMBH , 113, ISBN:9789811607417
M. K. Musa, M. A. A. Rahman, M. N. A. Azman, R. Lip, and N. Hashim,
(2021) Measuring Residents Satisfaction On Quality Of Low-Cost Affordable Housing Projects: An Empirical Investigation, AIP PUBLISHING , 020062-0, ISBN:9780735441187
Mohamad Hairi Osman, Suraya Hani Adnan, Ong Sin Kai, Salman Salim, Mohammad Ashraf Abdul Rahman, Azman Jaafar, Mohamad Luthfi Ahmad Jeni, Nur Faezah Binti Yahya
(2021) Mechanical Properties Of Concretecontaining Expanded Polystyrene (Eps) And Palm Oil Fuel Ash (Pofa), UNIVERSITI MALAYSIA PERLIS (UNIMAP) , 1, ISBN:9780735441187
Awang M., Zulkanai M.A.B., Nafrizon N.H.N.B., Rahman M.A.A., Syazwan M.M.S., Rahman M.S.A., Musa M.K., Hamidon N., Yusop F.
(2021) Pico-Hydro System As An Alternative Energy Generator, AMERICAN INSTITUTE OF PHYSICS INC. , 1, ISBN:9780735441187
Mariah Awang, Haikal Akmal Bin Jasni, M. A. A. Rahman, Nuramidah Hamidon, Alia Abdullah Saleh, Mohd Shahril Abdul Rahman, Mohd Kamaruzaman Musa, Fatimah Yusop, M. M. Syafiq Syazwan
(2021) The Effectivess Of Photoventi Under Malaysian Climate, SPRINGER, SINGAPORE , 83, ISBN:9789811607
M. K. Musa, C. M. Ting, M. A. A. Rahman, M. Awang, Nuramidah Hamidon, M. M. Syafiq Syazwan, Fatimah Yusop, Faridahanim Ahmad
(2021) Thermal Comfort Evaluation At The Multipurpose Hall Of An Academic Campus, SPRINGER NATURE , 141, ISBN:9789811607417
Mohd Syafiq Syazwan Mustafa, Mohammad Amin Nurasyid, Kamarul Aini Mohd Sari, Fatimah Yusop, Mariah Awang, M. A. A. Rahman, Nuramidah Hamidon, Mohd Kamaruzaman Musa & Faridahanim Ahmad
(2021) Utilizing Natural Fibre As A Sustainable Acoustic Absorber, LECTURE NOTES IN MECHANICAL ENGINEERING. SPRINGER, SINGAPORE. , 243, ISBN:9789811607417
P S E Ang, Y L Pung, K L Tsai, M NA Zulkaply, J S Tey, N B Kasim, M H Osman, M K Musa and M A Abdul Rahman
(2020) Bim: The Setback Or Solution To Project Cost Issues In Malaysia Construction Industry?, IOP PUBLISHING , 1, ISBN:17551307
Mohammad Ashraf Abdul Rahman, Abdul Wafiy Naqiuddin Abdul Manan
(2020) Building Condition Assessment In School Using Jkr Standard, UTHM , 39, ISBN:27735303
Nuramidah Hamidon, Chin Jun Hong, Mariah Awang, Mohammad Ashraf Abdul Rahman, Faridahanim Ahmad, Kamaruzaman Musa, Fatimah Mohamed Yusof, Suraya Hani Adnan and Mohd Syafiq Syazwan Mustafa
(2020) Future Flood Forecasting In Bukit Merah Using Hec-Hms Software, HTTPS://WWW.ATLANTIS-PRESS.COM/ABOUT , 183, ISBN:9789462393103
Yong Tze Mi, Angzzas Sari Mohd Kassim, Nuramidah Hamidon, Mohammad Ashraf Abdul Rahman, Tuan Noor Hasanah Tuan Ismail, Chan Chee Ming
(2019) Alignment Of Civil Engineering Technology Graduate Attributes: Employer, Graduate And Actual Performance, FILODIRITTO EDITORE , 566, ISBN:9788885813458
Zuraidi, S.N.F., Abdul Rahman, M.A., & Akasah, Z.A.b
(2019) Analytical Hierarchy Process (Ahp) Approach To The Selection Of Heritage Building Element, EDP SCIENCES , 1, ISBN:2261236X
Kamarul Aini Mohd Sari, Khaleda Farhah Almar Mastaza, Muhammad Ashraf Abdul Rahman, Nurdalila Saji, Rahmat Muslim, Mohd Syafiq Syazwan Mustafa and Tong Yean Ghing
(2019) Assessment Of Indoor Air Quality Parameters At Ambulatory Care Centre Xyz, Malaysia, IOP SCIENCE , 1, ISBN:17551307
M. A. A. Rahman, M. Awang , M Syafiq Syazwan Mustafa , Fatimah Yusop , Kamarul Aini Mohd Sari , M.K. Musa , Mohd Arif Rosli , Faridahanim Ahmad and Nuramidah Hamidon
(2019) Evaluation And Measurement Of Indoor Air Quality In The Preschool Building, IOP PUBLISHING , 1, ISBN:17551307
M Syafiq Syazwan Mustafa, Fatimah Yusop, M D Amir Abdullah, M A A Rahman, Kamarul Aini Mohd Sari, A R Fahmi, Mohd Arif Rosli, Norshuhaila Mohamed Sunar and Azian Hariri
(2019) Humidity Control Strategies In Operation Theatre Malaysia, IOP SCIENCE , 1, ISBN:17551307
Siti Nor Fatimah Zuraidi, Mohammad Ashraf Abdul Rahman, & Zainal Abidin Akasah
(2018) A Study Of Using Ahp Method To Evaluate The Criteria And Attribute Of Defects In Heritage Building, EDP SCIENCES , 1, ISBN: 22671242
N I ZUKRI, M H KHAMIDUN, M S SAPIREN, S ABDULLAH AND M A A RAHMAN
(2018) Lake Water Quality Improvement By Using Waste Mussel Shell Powder As An Adsorbent, IOP PUBLISHING , 1, ISBN:17551307
SURAYA HANI ADNAN, MOHAMAD HAIRI OSMAN, MOHAMMAD ASHRAF ABDUL RAHMAN,KAMARUZZAMAN MUSA, ZALIPAH JAMELLODIN,WAN YUSLINDA WAN YUSOF,NOR SHUHADA MOHAMMAD
(2018) Textile Fine Grained Mortar Layers On Reinforced Concrete Beam: The New Structure Technology , AMERICAN INSTITUTE OF PHYSICS (AIP) , 020012-1
Siti Nor Fatimah Zuraidi, Mohammad Ashraf Abdul Rahman, & Zainal Abidin Akasah
(2018) The Development Of Condition Assessment For Heritage Building, EDP SCIENCES , 1, ISBN:22671242
MH Khamidun, Mohammad Ashraf Abdul Rahman
(2017) Analysis Of Mass Transfer Resistance For Adsorption Of Phosphate Onto Industrial Waste Materials In Plug-Flow Column, EDP Sciences - Web of Conferences , 1, ISBN:2261236X
MOHAMMAD ASHRAF ABDUL RAHMAN, MOHD KAMARUZAMAN MUSA, SURAYA HANI ADNAN
(2017) Employers¿ Perceptions Of The Employability And Skills Of Building Services Engineering Technology Prospective Graduates, UNIT PENYELIDIKAN DAN INOVASI, POLITEKNIK PORT DICKSON , 427, ISBN:978-967-5677-71
MOHD KAMARUZAMAN MUSA, MOHAMMAD ASHRAF ABDUL RAHMAN, ISHAK BABA
(2017) House Problems Perceived By Residents Of Malaysian Affordable Housing, UNIT PENYELIDIKAN DAN INOVASI, POLITEKNIK PORT DICKSON , 500, ISBN: 978-967-5677-7
MOHAMMAD ASHRAF ABD RAHMAN , M ASIF SUHAIMI , MOHD HAIRUL KHAMIDUN
(2016) A New Risk Assessment Model For Determining Iaq Level At Pre-School Building , Penerbit UMT , 12 , ISBN:978-967-0962-67
SITI NOR FATIMAH ZURAIDI, MOHAMMAD ASHRAF ABDUL RAHMAN, ZAINAL ABIDIN AKASAH
(2016) Elements Of Building Defect: A Review Of The Recent Literature, Penerbit UMT , 93 , ISBN:9789670962672
MUHD ASIF SUHAIMI, MOHAMMAD ASHRAF ABD RAHMAN , KAMARUL AINI MOHD SARI
(2016) Indoor Air Quality: Relevant Aspects And Health Impacts , Penerbit UMT , 20 , ISBN:978-967-0962-67
Syed Burhanuddin Hilmi Syed Mohamad, Zainal Abidin Akasah & Mohammad Ashraf Abdul Rahman
(2013) Factors Contributing To Building Maintenance Performance Of Heritage Buildings, SPRINGER SCIENCE+BUSINESS MEDIA SINGAPORE , 851, ISBN:9789814585019
Mohammad Ashraf Bin Abdul Rahman
(2012) Issues And Problems Affecting Implementation And Effectiveness Of Heritage Building Maintenance, UTHM
Mohammad Ashraf Bin Abdul Rahman
(2011) Civil Engineering And Architectural Building Features Disparity And Preservation Of Structural And Fabrics Integrity In Heritage Building: A Review
Mohammad Ashraf Bin Abdul Rahman
(2011) Kepentingan Pengekalan Dan Pemuliharaan Senibina Rumah Tradisional Melayu Bugis
Mohammad Ashraf Bin Abdul Rahman
(2011) Masalah Dalam Pemuliharaan Bangunan Warisan Di Malaysia
Mohammad Ashraf Bin Abdul Rahman
(2010) Built Heritage: Maintenance Matter
Mohammad Ashraf Bin Abdul Rahman
(2010) Kepentingan Penyenggaraan Berterusan Dalam Pengekalan Bangunan Warisan Di Malaysia
Mohammad Ashraf Bin Abdul Rahman
(2010) Pendekatan Penyenggaraan Sebagai Amalan Ideal Dalam Praktis Ideal Bangunan Warisan
Mohammad Ashraf Bin Abdul Rahman
(2010) Penyenggaraan Bangunan Warisan: Isu, Dilema Dan Strategi
Mohammad Ashraf Bin Abdul Rahman
(2009) A Proposal On Developing Process Modeling For Maintenance Management Of Heritage Building In Malaysia
Mohammad Ashraf Bin Abdul Rahman
(2009) Building Defect In The Industrialised Building System (Ibs)
Mohammad Ashraf Bin Abdul Rahman
(2009) Model Proses Generik Pengurusan Penyenggaraan Bangunan Lama: Kerangka Kerja Konseptual Dan Metodologi Penyelidikan

ID/CODEPROJECTCLIENTSTART DATEEND DATE
PS460 Perkongsian Kepakaran Penggunaan Perisian CMMS ?yCloudx? di Cyberview Lestari Global Sdn Bhd 21/09/2023 31/10/2023
PS464 Structural Visual Inspection For Menara SPR, Lot 2C10, Putrajaya Jiwa Tabah Sdn Bhd 01/08/2023 28/02/2024
PS477 Memantau Dan Mengkoordinasi Projek Menaiktaraf Dewan Badminton UTHM Marr Consult Sdn Bhd 01/08/2023 31/12/2023
PS450 Research Project For Asset Registration at Universiti Tun Hussein Onn Malaysia Avancer Services Sdn Bhd 01/04/2023 30/06/2023
PS433 Kerja-Kerja Merekabentuk Dan Penyediaan Pelan Rekabentuk Bagi Projek Menaiktaraf Dewan Badminton UTHM MARR Consult 01/03/2023 30/06/2023
PS428 Kerja-Kerja Penilaian Kemajuan Ubah Suai Klinik Malaysia, Johor Bahru, Johor Datalis Services 17/01/2023 17/04/2023
PS422 Verifkasi Dan Pengesahan Laporan Kerja-Kerja Dilapidasi Rumah Pangsa Mampu Milik Di Atas LOT 189189, 189190 & 189191 Mukim Plentong, Johor Bahru Pakatan Ukur Bahan Sdn Bhd 26/12/2022 25/03/2023
PS427 Cadangan Kerja-Kerja Merektifikasi Kemudahan Bersama Di Kediaman Bertingkat Residen Pandan II, Johor Bahru, Johor Datalis Services 15/12/2022 15/03/2023
PS412 Latihan Penggunaan Perisian CMMS ?yCloudx? sistem di The Linc (KL), The New World (Pulau Pinang) dan Megah Rise (Selangor) Lestari Global Sdn Bhd 01/08/2022 28/11/2022
PS397 Pemeriksaan Aset Bangunan di Cheras Plaza (KL), The Linc (KL), New World Park (Pulau Pinang) dan Megah Rise (Selangor) - FASA 1 Lestari Global Sdn Bhd 20/07/2022 19/08/2022
PS411 Pemeriksaan Aset Bangunan di Cheras Plaza (KL), The Linc (KL), New World Park (Pulau Pinang) dan Megah Rise (Selangor) - FASA 2 Lestari Global Sdn Bhd 20/07/2022 19/08/2022
ST061 VALUATION SERVICE OF PLANNED PREVENTIVE MAINTENANCE (BUILDING STRUCTURE) FOR 17 `KLINIK KESIHATAN? (KK) OF NEGERI SEMBILAN STATE RND RESOURCES SDN, BHD. 12/10/2021 05/06/2022
ST115 VALUATION SERVICE OF PLANNED PREVENTIVE MAINTENANCE (BUILDING STRUCTURE) FOR 16 `KLINIK KESIHATAN? (KK) OF JOHOR STATE JANA TANMIA RESOURCES SDN. BHD. 11/10/2021 30/12/2022
PS359 Latihan Penggunaan Perisian CMMS ?yCloudx? sistem di Cheras Leisure Mall Kuala Lumpur Lestari Global Sdn Bhd 06/09/2021 30/09/2021
PS351 Perkhidmatan Penilaian Planned Preventive Maintenance (Building Structure) Untuk 13 Klinik Kesihatan RND Resources Sdn Bhd 28/02/2021 31/01/2021
PS332 Kerja-Kerja Pemeriksaan Dan Penilaian Awalan Pemeriksaan Cerun Biogas Reaktor Pond Sindora Palm Oil Sindora Palm Oil Mill 16/02/2021 15/03/2021
PS301 Building Defect Investigation Works at Taman Pulai Hijauan, Johor Resident of Taman Pulai Hijauan 20/11/2020 20/01/2021
PS367 Senarai Semakan Dokumen Permohonan Pelan Jalan dan Perparitan Majlis Bandaraya Johor Bahru (MBJB) 25/03/2020 25/03/2021
PS214 Perkhidmatan Penilaian Planned Preventive Maintenance (Building Structure) untuk 16 Klinik Kesihatan Jana Tanmia Resources Sdn Bhd 01/01/2020 31/01/2020
PS215 Perkhidmatan Penilaian Planned Preventive Maintenance (Building Structure) untuk 13 Klinik Kesihatan RND Resources Sdn Bhd 01/01/2020 31/01/2020

YearDescriptionLevel
2023 - 2024 Mentor for Mentor Staf Akademik Pusat Pengajian Diploma: Br. Dr. Hairuddin bin Mohammad, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, October 2023 University
2023Speaker for JEMPUTAN PENCERAMAH PROGRAM CERAMAH KERJAYA ANJURAN PERTUBUHAN JURUKUR DIRAJA MALAYSIA (RISM) CAWANGAN JOHOR , Royal Institution of Surveyor Malaysia (RISM), Malaysia, July 2023 National
2023 - 2027 Committee Coordinator for Wakil Tetap Jawatankuasa Penyelaras Bersama dalam Bidang Penyelidikan melalui MoU JWN bersama UA, Jabatan Warisan Negara, Malaysia, August 2023 National
2023 - 2024 Mentor for Mentor Penerbitan Fakulti Teknologi Kejuruteraan, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, August 2023 University
2022Member for Mesyuarat Penyediaan Tapak Pusat Konservasi Negeri Melaka Bagi Memulihara Masjid Warisan di Melaka, Perbadanan Muzium Melaka, Malaysia, January 2022 State
2022Speaker for Bengkel Pemulihan Konservasi & Pemuliharaan warisan Ketara, Perbadanan Muzium Melaka, Malaysia, May 2022 National
2022Moderator for Workshop on the Introductory to Melaka Heritage and Conservation 2022, Melaka World Heritage (WHO), Malaysia, October 2022 State
2022Visiting Teaching Staff for Tenaga Pengajar bagi Kajian Dilapidasi Bangunan Risda, Jasin, Melaka, Perbadanan Muzium Melaka, Malaysia, March 2022 Goverment

YearDescription
2024 Co-Supervisor for Muhammad Amirul Adli Bin Safuan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2024
2024 Co-Supervisor for Nurul Puteri Zulaikha Binti Mohd Zulkipli, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2024
2024 Examiner for Ahmad Fitri Bin Abu Bakar, Master's Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2024
2024 Examiner for Ahmad Taufiq Bin Hasan Adeli, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2024
2024 Examiner for Awang Ismail Bin Mohamed, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2024
2024 Examiner for Muhamad I`Zaz Syafwan Bin Ibrahim, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2024
2024 Examiner for Muhammad Akmal Bin Sulaiman, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2024
2024 Examiner for Muhammad Amir Arif Bin Mohd Abu Bakar, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2024
2024 Examiner for Muhammad Hakimi Bin Ishak, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2024
2024 Examiner for Muhammad Haziq Fitri Bin Hairul, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2024
2024 Examiner for Nur Izzati Binti Rakawi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2024
2024 Supervisor for Normin Anak Minchong, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2024
2024 Supervisor for Nur Harzurfia Binti Norjaya, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2024
2024 Supervisor for Nurul Adriana Binti Mohd Zamri, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2024
2024 Supervisor for Syaidatul Anis Binti Rosman, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2024
2023 Assessor / Reviewer for FKAAB Innovation Week (InNow) 2023, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, November 2023
2023 Assistant Chairperson of VIVA for APPOINTMENT AS CHAIRPERSON'S ASSISTANT OF AN ORAL EXAMINATION (VIVA VOCE) ONLINE, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, July 2023
2023 Co-Supervisor for Nur Izzati Syahirah Binti Mohd Azmi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Co-Supervisor for Nurul Alia Syuhada Binti Khairol Anuar, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for A.Darshinii A/P A.Sivasanmugam, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for A.Darshinii A/P A.Sivasanmugam, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Ahmad Fitri Bin Abu Bakar, Master's Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Aida Sahira Binti Nor Mohammad, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Aida Sahira Binti Nor Mohammad, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Faris Ibrahim Bin Shafion, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Faris Ibrahim Bin Shafion, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Haziqah Hanun Binti Hamsa, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Mohamed Suffi Bin Mohamed Razali, Master's Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Muhamad I`Zaz Syafwan Bin Ibrahim, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Muhammad Faiq Bin Zamzam, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Muhammad Faiq Bin Zamzam, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Nurul Syaffiqah Eliya Binti Rahmat, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Nurul Syaffiqah Eliya Binti Rahmat, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 External Examiner for PELANTIKAN SEBAGAI PEMERIKSA LUAR UNTUK CALON PROGRAM IJAZAH SARJANA ALAM BINA ? ZULAZHAN ABU BAKAR (S2003372), FAKULTI ALAM BINA, UNIVERSITI MALAYA, Malaysia, August 2023
2023 Industrial Training Supervisor for Lee Kok Choon, Hershey Malaysia Sdn Bhd, 2023
2023 Industrial Training Supervisor for Marilyn Bangi Anak Abell, Hershey Malaysia Sdn Bhd, 2023
2023 Industrial Training Supervisor for Mohamad Ikram Bin Wahab, Celestica Electronic (M) Sdn Bhd, 2023
2023 Industrial Training Supervisor for Muhammad Shafiq Bin Zaidi, Hershey Malaysia Sdn Bhd, 2023
2023 Industrial Training Supervisor for Nur Ain Nafisa Binti Abd Razak, Tenaga Nasional Berhad, 2023
2023 Industrial Training Supervisor for Saravanan A/L Krishnamurti, Celestica Electronic (M) Sdn Bhd, 2023
2023 Industrial Training Supervisor for Siti Nur Atiqah Amiera Binti Kamarudin, Celestica Malaysia Berhad, 2023
2023 Industrial Training Supervisor for Thineshkumaran A/L Ananthan, Celestica Electronic (M) Sdn Bhd, 2023
2023 Industrial Training Supervisor for Wan Siti Zulaikha Binti Wan Mohd Zulkifli, Celestica Electronic (M) Sdn Bhd, 2023
2023 Main Supervisor for Chua Wei Chen, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Supervisor for Muhammad Fikrie Bin Mohd Puzi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Supervisor for Muhammad Fikrie Bin Mohd Puzi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Supervisor for Nurin Nadiah Binti Azhar, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Supervisor for Nurin Nadiah Binti Azhar, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Supervisor for Syaidatul Anis Binti Rosman, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2022 Assessor / Reviewer for PELANTIKAN SEBAGAI PENGERUSI PANEL PENILAI, Majlis Akredetasi Teknologi dan Teknikal (TTAC) , Malaysia, March 2022
2022 Auditor for Juruaudit bagi Audit Dalaman Sistem Pengurusan Kualiti ISO 9001 UTHM, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, August 2022
2022 Co-Supervisor for Athirah Binti Aliaslafti, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Co-Supervisor for Marshall Mosilin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Co-Supervisor for Marshall Mosilin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Co-Supervisor for Mohamad Danial Bin Razali, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Co-Supervisor for Mohd Afiq Bin Mohd Sabri, Master's Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Co-Supervisor for Mohd Afiq Bin Mohd Sabri, Master's Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Co-Supervisor for Muhammad Khairi Amir Bin Abdullah, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Co-Supervisor for Muhammad Khairi Amir Bin Abdullah, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Co-Supervisor for Nur Izzati Syahirah Binti Mohd Azmi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Co-Supervisor for Nur Zatul Aiesha Binti Jamal, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Co-Supervisor for Nur Zatul Aiesha Binti Jamal, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Co-Supervisor for Nur Zatul Yusrina Binti Zolkana, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Co-Supervisor for Nursuhaini Binti Roslan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Co-Supervisor for Nursuhaini Binti Roslan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Co-Supervisor for Nurul Alia Syuhada Binti Khairol Anuar, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Co-Supervisor for Shey Qian Wen, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Co-Supervisor for Shey Qian Wen, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Ahmad Fitri Bin Abu Bakar, Master's Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Haziqah Hanun Binti Hamsa, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Karthigeyen A/L Ramachandran, Master's Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Karthigeyen A/L Ramachandran, Master's Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Mohamed Suffi Bin Mohamed Razali, Master's Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Muhammad Luqman Bin Hairuwan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Muhammad Luqman Bin Hairuwan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Muhammad Nursyahmi Bin Md Sali, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Muhammad Syakir Bin Mohd Bizanunddin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Muhammad Syakir Bin Mohd Bizanunddin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Nas Amirah Binti Mohd Adif, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Nas Amirah Binti Mohd Adif, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Nur Alia Shazwani Binti Abu Bakar, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Nur Aliah Binti Mohidin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Nur Aliah Binti Mohidin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Nur Aqilah M Binti Khaharudin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Nur Aqilah M Binti Khaharudin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Nur Farah Shuhada Binti Abu Hassan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Nurin Natasya Binti Hisham, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Pemeriksa Dalam Viva Sarjana KNT, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, April 2022
2022 Examiner for Tasnim Binti Zakepeli, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Tasnim Binti Zakepeli, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 External Examiner for Panel Pemeriksa Luar Program Diploma Teknologi Kejuruteraan Pembinaan (Forensik Bangunan dan Penyelenggaraan), Kolej Kemahiran Tinggi Mara, Malaysia, September2022
2022 Referee for Projek Akhir Pelajar Program Diploma Kejuruteraan Perkhidmatan Bangunan untuk Perlaksanaan Pensyarah Pelawat, Politeknik Sultan Salaahuddin Abdul Aziz Shah , Malaysia, June 2022
2022 Supervisor for Aiman Aqmal Bin Ahmad Lutfee, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Aiman Aqmal Bin Ahmad Lutfee, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Harith Syahmi Bin Mohd Khairi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Muhammad Hazman Bin Jali, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Muhammad Hazman Bin Jali, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Muhammad Syahmi Ezry Bin Muhammad Effandi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Saiful Akmal Bin Shamsuddin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Saiful Akmal Bin Shamsuddin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2021 Co-Supervisor for Ahmad Nazmi Bin Muhamad, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Co-Supervisor for Ahmad Nazmi Bin Muhamad, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Co-Supervisor for Athirah Binti Aliaslafti, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Co-Supervisor for Mohamad Danial Bin Razali, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Co-Supervisor for Mohd Fadzli Hakimi Bin Mohd Faizul, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Co-Supervisor for Mohd Fadzli Hakimi Bin Mohd Faizul, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Co-Supervisor for Muhammad Nadzree Izamuddin Bin Najmuddin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Co-Supervisor for Muhammad Nadzree Izamuddin Bin Najmuddin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Co-Supervisor for Nik Hafiz Bin Nik Abdul Majid@Nik Abdul Rashid, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Co-Supervisor for Nik Hafiz Bin Nik Abdul Majid@Nik Abdul Rashid, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Co-Supervisor for Nur Zatul Yusrina Binti Zolkana, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Co-Supervisor for Siti Nur Athirah Binti Saimin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Co-Supervisor for Siti Nur Athirah Binti Saimin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Chai Ming Yin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Chai Ming Yin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Cheong Yung Khai, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Cheong Yung Khai, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Chong Kar Kar, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Chong Kar Kar, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Esther Kumang Michael, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Esther Kumang Michael, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Muhamad Haziq Ikhwan Bin Mohd Hair, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Muhamad Haziq Ikhwan Bin Mohd Hair, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Muhammad Nursyahmi Bin Md Sali, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Nur Alia Shazwani Binti Abu Bakar, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Nur Farah Shuhada Binti Abu Hassan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Nurin Natasya Binti Hisham, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Main Supervisor for Mohamed Mohideen Bin A. Jamal Mohamed, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Main Supervisor for Saafilah Bintu Abd Rahman, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Bong Zhang Min, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Bong Zhang Min, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Harith Syahmi Bin Mohd Khairi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Muhammad Syahmi Ezry Bin Muhammad Effandi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Wong Ee Fung, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Wong Ee Fung, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2020 Co-Supervisor for Amirul Asyraf Bin Junaidi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Co-Supervisor for Amirul Asyraf Bin Junaidi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Co-supervisor for Mohd Syafiq Syazwan Bin Mustafa, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Abdul Fareed Aziz Bin Abdul Aziz, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Huan Kok Wei, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Huan Kok Wei, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Imran Asyraf Bin Azhar, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Imran Asyraf Bin Azhar, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Kiew Chiong Ong, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Kiew Chiong Ong, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Mohamad Haikal Bin Mohd Tahir, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Mohamad Haikal Bin Mohd Tahir, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Mohamad Yusri Bin A. Rahman, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Mohamad Yusri Bin A. Rahman, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Mohd Mustafa Bin Md Radzi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Mohd Mustafa Bin Md Radzi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Muhammad Alif Azali Bin Jamil Ro Rashid, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Muhammad Faiz Bin Fishal, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Muhammad Isa Bin Abd Hadi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Nor Fatin Syahira Binti Mohd Azman, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Nur Irdina Binti Ramli, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Nur Irdina Binti Ramli, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Abdul Wafiy Naqiuddin Bin Abdul Manan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Hanuna Kurnia Binti Zahrullail, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Nur Adila Binti Mohamad Yusof, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Nur Adila Binti Mohamad Yusof, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Nur Anis Binti Shahrir, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Nur Anis Binti Shahrir, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Nurul Shafiqah Binti Ahmad Sata, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Priyananthini A/P Thambyrajah, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Priyananthini A/P Thambyrajah, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2019 Co-supervisor for Ahmad Fauzi Bin Ahmad, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Co-supervisor for Amal Fahmi Bin Adam, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Abdul Fareed Aziz Bin Abdul Aziz, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Fatin Aimi Binti Amir Hamzah, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Heng Chun Yik, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Izyan Syamimi Binti Abdul Hadi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Izyan Syamimi Binti Abdul Hadi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Kaw Zhi Ying, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Kaw Zhi Ying, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Mohamad Afi Asyraf Bin Maidin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Mohamad Afi Asyraf Bin Maidin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Muhamad Zaeem Zulfiq Bin Zakaria, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Muhamad Zaeem Zulfiq Bin Zakaria, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Muhammad Alif Azali Bin Jamil Ro Rashid, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Muhammad Faiz Bin Fishal, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Muhammad Isa Bin Abd Hadi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Navanesha A/P Rajah, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Navanesha A/P Rajah, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Nor Fatin Syahira Binti Mohd Azman, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Norshahida Binti Rahmat, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Norshahida Binti Rahmat, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Wong Siew Miew, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Wong Siew Miew, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Industrial Training Supervisor for Amin Bin Mohamad, J.K Wire Harness Sdn. Bhd., 2019
2019 Industrial Training Supervisor for Low Jien Lung, Tdk Electronics (Malaysia) Sdn Bhd, 2019
2019 Industrial Training Supervisor for Mohamad Hafizi Bin Roslan, J.K Wire Harness Sdn. Bhd., 2019
2019 Industrial Training Supervisor for Mohamad Haziq Bin Mohd Taib, J.K Wire Harness Sdn. Bhd., 2019
2019 Industrial Training Supervisor for Mohd Fitri Bin Arshad, J.K Wire Harness Sdn. Bhd., 2019
2019 Industrial Training Supervisor for Tan Wei Hong, Tdk Electronics (Malaysia) Sdn Bhd, 2019
2019 Industrial Training Supervisor for Teo Jia Wen, Tdk Electronics (Malaysia) Sdn Bhd, 2019
2019 Industrial Training Supervisor for Zairul Amri Bin Shamsul Amri, J.K Wire Harness Sdn. Bhd., 2019
2019 Supervisor for Abdul Wafiy Naqiuddin Bin Abdul Manan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Hanuna Kurnia Binti Zahrullail, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Ling Siak Fang, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Ling Siak Fang, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Nasyiruddin Bin Ali, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Nursyahirah Binti Azhar, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Nursyahirah Binti Azhar, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Nurul Shafiqah Binti Ahmad Sata, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2018 Co-Supervisor for Mohamad Hafiz Bin Mohamad Zaini, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Co-Supervisor for Mohd Taufik Bin Abdul Samad, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Co-Supervisor for Muhammad Izwan Syahmi Bin Ahmad Sabri, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Co-Supervisor for Siti Zuraidah Binti Jamal, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Abdul Fareed Aziz Bin Abdul Aziz, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Abdul Fareed Aziz Bin Abdul Aziz, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Amirul Faiz Bin Abdul Latif, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Azllina Binti Anuar, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Azllina Binti Anuar, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Fatin Aimi Binti Amir Hamzah, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Heng Chun Yik, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Ina Syazwani Binti Hamzah, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Ina Syazwani Binti Hamzah, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Muhamad Hanafi Bin Samsuri, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Muhamad Hanafi Bin Samsuri, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Muhammad Fadhli Bin Nor Mohd Saim, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Nadia Amera Binti Mohammad Nadzir, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Nadia Amera Binti Mohammad Nadzir, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Nor Hapira Nadia Binti Nafrizon, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Nor Hapira Nadia Binti Nafrizon, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Nur Maisarah Binti Md Isa, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Nur Maisarah Binti Md Isa, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Nurul Shuhada Binti Mohd Fauzi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Nurul Syahirah Binti Nasrudin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Nurul Syahirah Binti Nasrudin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Industrial Training Supervisor for Farhanah Binti Mohd Zahar, St Microelectronic Sdn Bhd, 2018
2018 Industrial Training Supervisor for Mohamad Hafiz Bin Mohamad Zaini, Syarikat Pembenaan Yeoh Tiong Lay Sdn Bhd, 2018
2018 Industrial Training Supervisor for Muhammad Hanafi Bin Zaini, Megavision Focus Sdn Bhd, 2018
2018 Industrial Training Supervisor for Norazuan Siahaan Bin Amran Harry Juanda, Mitsumi Technology (M) Sdn Bhd, 2018
2018 Supervisor for Abdul Harith Bin Masod, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Anis Solehah Binti Yazid, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Anis Solehah Binti Yazid, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Nasyiruddin Bin Ali, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Nur Syazwani Binti Ishak, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Nur Syazwani Binti Ishak, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Wang Jing Ru, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Wang Jing Ru, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Wong Jing Wen, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Wong Jing Wen, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Yim Pei Hong, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Yim Pei Hong, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2017 Co-Supervisor for Mohamad Hafiz Bin Mohamad Zaini, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Co-Supervisor for Mohd Taufik Bin Abdul Samad, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Co-Supervisor for Muhammad Izwan Syahmi Bin Ahmad Sabri, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Co-Supervisor for Siti Zuraidah Binti Jamal, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Amirul Faiz Bin Abdul Latif, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Mawarni Ruhil Binti Aris, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Mawarni Ruhil Binti Aris, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Muhammad Fadhli Bin Nor Mohd Saim, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Muhammad Fadzrul Bin Mohd Razali, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Muhammad Fadzrul Bin Mohd Razali, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Nurul Shuhada Binti Mohd Fauzi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Siti Nur Fateha Binti Mohd Paiz, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Siti Nur Fateha Binti Mohd Paiz, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Industrial Training Supervisor for Ahmad Najmi Bin Ahmad, Pakar Management Technology Sdn. Bhd., 2017
2017 Industrial Training Supervisor for Mohamad Azri Bin Mat Aron, Visi Integrated Prima Sdn Bhd, 2017
2017 Industrial Training Supervisor for Muhamad Najib Bin Hassan, Synergy Automotive Solutions, 2017
2017 Industrial Training Supervisor for Muhammad Kashyaf Qabli Bin Osman, Synergy Automotive Solutions, 2017
2017 Industrial Training Supervisor for Muhammad Nor Ikram Bin Adnan, Synergy Automotive Solutions, 2017
2017 Industrial Training Supervisor for Muhammad Zakry Na'Im Bin Sa'Adon, Amco Resources, 2017
2017 Industrial Training Supervisor for Nur Syafiqah Binti Azan, Amco Resources, 2017
2017 Supervisor for Abdul Harith Bin Masod, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Aliana Binti Alewi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Aliana Binti Alewi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Lee Yaw Wey, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Lee Yaw Wey, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Muhammad Ilham Bin Zainal Abidin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Muhammad Ilham Bin Zainal Abidin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2016 Industrial Training Supervisor for Ainul Husna Binti Saifuding, Advance Maintenance Precision Management Sdn Bhd, 2016
2016 Industrial Training Supervisor for Goh Zhan Ping, Yokogawa Electric (Jb) Sdn.Bhd., 2016
2016 Industrial Training Supervisor for Muhammad Fitri Bin Dahri, D Harmoni Telco Infra, 2016
2016 Industrial Training Supervisor for Muhammad Halim Bin Abd Raman, Ioi Properties Bhd, 2016
2016 Industrial Training Supervisor for Nadhirah Hanis Binti Azmi, Damansara Asset Sdn. Bhd., 2016
2016 Industrial Training Supervisor for Noor Hafizah Binti Saidin, Tai Wah Garments Industry Sdn Bhd , 2016
2016 Industrial Training Supervisor for Noraishah Binti Zulhizad, Tai Wah Garments Industry Sdn Bhd , 2016
2016 Industrial Training Supervisor for Nurul Amirah Binti Kamarulzaman, Advance Maintenance Precision Management Sdn Bhd, 2016
2016 Industrial Training Supervisor for Nurul Fauziah Binti S.M.Samsudin, Tai Wah Garments Industry Sdn Bhd , 2016
2016 Industrial Training Supervisor for Ruzaima Binti Mohamad Rashid, Tai Wah Garments Industry Sdn Bhd , 2016
2016 Industrial Training Supervisor for Sa'Afilah Binti Abdul Rahman, Nhk Ultimate Consult Sdn Bhd, 2016
2016 Main Supervisor for Mohd Kamaruzaman Bin Musa, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Main Supervisor for Sa'Afilah Bt Abdul Rahman, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Main Supervisor for Siti Nor Fatimah Binti Zuraidi, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Iman Nur Syafiqah Binti Ab Rahman, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Nur Aqilah Binti Rosli, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Nurul Fatin Hawa Binti Mazlan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Roslinda Binti Ismail, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Siti Atikah Binti Omar, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2015 Main Supervisor for Muhammad Asif Bin Suhaimi, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015
2012 Co-supervisor for Syed Burhanuddin Hilmi B. Syed Mohamad, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2012
2012 Main Supervisor for Syed Burhanuddin Hilmi B. Syed Mohamad, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2012

YearDescriptionLevel
2023Facilitator for Pertandingan Jelajah Sekolah Angkat Wira Lestari (JESAWIL) 2023, SWM Environment Sdn. Bhd., Malaysia, April 2023, April - September 2023 District
2023Committee Member for Program Pemindahan ilmu (KTP): Facility Management Soft Service, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, October 2023, October 2023 University
2023Moderator for Khidmat Sebagai Fasilitator/ Moderator Bagi Konvensyen Arkeologi Kebangsaan 2023, Jawatan Warisan Negara, Malaysia, November 2023, November 2023 National
2023 - 2024 Head for SULAM-PGB BERKARYA: Intepretasi Kasturi, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, November 2023, November 2023 - January 2024 State
2022Guest Speaker for Program gegar JKA 2022 Anjuran Jabatan Kejuruteraan Awam Politeknik Merlimau Melaka, Politeknik Merlimau Melaka, Malaysia, September 2022, September 2022 Goverment
2022Director, Program Related Center (PSH) for Lawatan ke Bangunan dan Masjid Warisan , Perbadanan Muzium Melaka, Malaysia, September 2022, September 2022 State
2022 for Bengkel Rumusan Kajian Pemuliharaan Masjid Lama Belimbing Dalam (Modul 3), Perbadanan Muzium Melaka, Malaysia, August 2022, August 2022 State
2022Member for Program Penghijauan Malaysia 100 Juta Pokok 2021 - 2025, Politeknik Merlimau Melaka, Malaysia, September 2022, September 2022 National

YearDescriptionOrganiser
2023 SESI LIBAT SAMA AKADEMI KEPIMPINAN PENDIDIKAN TINGGI (AKEPT) BERSAMA BAKAT MUDA UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA UTHM

YearDescription
Organiser / Venue
Date
2024 TAKLIMAT KEBAJIKAN PELAJAR KEPADA PENASIHAT AKADEMIK DAN KERJAYA (PAK)
UTHM / SECARA ATAS TALIAN - https://shorturl.at/3RoWu
26/06/2024
2024 TAKLIMAT RESEARCH DATA REPOSITORY UTHM
UTHM / Webinar (Microsoft Team)
23/04/2024
2024 WEBINAR : SICK BUILDING SYNDROM : SELAMATKAN PEJABAT ANDA?
UTHM / ZOOM MEETING
16/04/2024
2024 PROGRAM JERAYAWARA PUSAT INOVASI DAN PENGKOMERSIALAN (ICC) BERKAITAN SISTEM DASHBOARD FOR INNOVATION & COMMERCIALISATION ELECTRONIC SERVICES (DICE)
UTHM / SECARA ATAS TALIAN
27/03/2024
2024 JERAYAWARA AMALAN PEMBELAJARAN TERADUN
UTHM / ATAS TALIAN (Ms TEAMS)
14/03/2024
2024 PROGRAM BACAAN YASIN, TAHLIL, DOA SELAMAT & PERKONGSIAN ILMU: MENYELUSURI KISAH PARA RASUL & MERUNGKAI MISTERI AKHIR ZAMAN
UTHM / BILIK MESYUARAT 1, UTHM KAMPUS CAWANGAN PAGOH
14/03/2024
2024 MAJLIS GOTONG ROYONG PERDANA MASJID AL-FALAH KAMPUNG PANJANG SARI, PAGOH, MUAR, JOHOR
LAIN-LAIN / MASJID AL-FALAH KAMPUNG PANJANG SARI, PAGOH, MUAR, JOHOR
03/03/2024
2024 PROGRAM BERSAMA PROVOST - PERHIMPUNAN WARGA UTHM-KAMPUS CAWANGAN PAGOH SUKUAN PERTAMA 2024
UTHM / Dewan Serbaguna Blok A9, Kolej Kediaman Kampus Pagoh
22/02/2024
2024 FORUM ISRAK DAN MIKRAJ
UTHM / RUANG LEGAR, UTHM KAMPUS CAWANGAN PAGOH
14/02/2024
2024 PROGRAM RIADAH FAKULTI : GOTONG ROYONG DI LADANG BULUH UTHM KAMPUS PAGOH
UTHM / Ladang Buluh UTHM Kampus Pagoh
07/02/2024
2024 RMC SHARING SESSION SERIES 4/2024 PERMOHONAN GERAN PENYELIDIKAN PEMBANGUNAN (PRGS) TAHUN 2024 BERSAMA PROF. MADYA TS. DR. SULIADI FIRDAUS BIN SUFAHANI
UTHM / Microsoft Teams Meeting
30/01/2024
2024 TAKLIMAT PROGRAM UJI LARI RINTIS SISTEM MYLESTARI SIRI 4/2024
UTHM / UTHM KAMPUS PAGOH
29/01/2024
2024 SESI TAKLIMAT DAN PROGRAM PROMOSI PUBLIC-PRIVATE RESEARCH NETWORK (PPRN) 2.0 BAGI FASA 1_2024 OLEH KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI (KPT) (RESPONSES)
UTHM / Microsoft Teams
04/01/2024
2023 PROGRAM SANGGAR LESTARI SIRI 3/2023
UTHM HOLDINGS / AMVERTON HERITAGE RESORT
13/09/2023 - 15/09/2023
2023 SHARING SESSION (VIRTUAL): MENTDRIVE CMMS
UTHM / SECARA ATAS TALIAN - ZOOM LINK
22/06/2023
2023 SESI LIBAT SAMA AKADEMI KEPIMPINAN PENDIDIKAN TINGGI (AKEPT) BERSAMA BAKAT MUDA UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA
UTHM / BIG STAGE ARAS 2 PERPUSTAKAAN TUNKU TUN AMINAH
06/06/2023
2023 PROGRAM UTHM GET FIT @ UTHMKCP 3.0 2023
UTHM / Dewan A9, Kolej Kediaman UTHM-Kampus Cawangan Pagoh
31/05/2023
2023 MAJLIS PELANCARAN PROGRAM SEKOLAH ANAK ANGKAT WIRA LESTARI 2023 (JESAWIL 2023)
UTHM / Dewan Konvensyen Hub Pendidikan Tinggi Pagoh
13/04/2023
2023 WEBINAR : PLANNING AND DESIGN OF WATER SUPPLY / RETICULATION SYSTEM
PUSAT TEKNOLOGI MAKLUMAT, UTHM / ZOOM MEETING
05/04/2023
2023 WACANA PERKASA I : KETAHUI HAK ANDA SEBAGAI STAF AKADEMIK
UTHM / WEBINAR ATAS TALIAN (MS TEAMS MEETING)
14/03/2023
2023 BENGKEL SKT JK PEMBANGUNAN & PENSIJILAN DAN PEMANTAPAN MODUL SILIBUS PENSIJILAN KOMPETESNI AUTODEST REVIT BIM, FTK
UTHM / HOTEL HATEN, MELAKA
11/03/2023 - 13/03/2023
2023 KOLOKIUM PENYELIDIKAN PASCASISWAZAH FTK SEMESTER 1 SESI 2022/2023
UTHM / SECARA ATAS TALIAN
01/01/2023 - 03/01/2023

ID IPTITTLE PRODUCTTYPE OF IP NO. APPLICATIONROLE
CP941 The Performance of Reinforced Concrete Beam Containing Expanded Polystyrene (EPS) and Palm Oil Fuel Ash (POPA) in term of Flexural Behaviour Hak Cipta (Copyright) LY2019005486 PEREKA CIPTA/PENYELIDIK BERSAMA

EXHIBITION ID PRODUCT TITTLE EXPO NAME RECOGNITION
20ITEX01 ROOFING SURVEY- A RATING SYSTEM FOR ROOF CONDITION RANKING ITEX 2020 Emas dan Setara

TAHUN NAMA ANUGERAH / PENCAPAIAN PENGANUGERAH PERINGKAT
2018 ANUGERAH JASA BAKTI UTHMUNIVERSITI
2017 ANUGERAH PERKHIDMATAN CEMERLANGUTHMUNIVERSITI