Staff Profile

Full NamePROF. MADYA Dr. ASRI BIN SELAMAT
FacultyFAKULTI PENDIDIKAN TEKNIKAL DAN VOKASIONAL
DepartmentJABATAN IKHTISAS PENDIDIKAN
Email
Designation VK7 - PROFESOR

Field of Expertise

Field Category (KPT) EDUCATION
Field (KPT) Teaching and Learning
Field of Specialization (KPT)

Academic Qualification

YearQualificationInstitution
2007 DOKTOR FALSAFAH PENGUKURAN & PENILAIAN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA
1999 SARJANA PENDIDIKAN (PENGUKURAN DAN PENILAIAN) UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA
1993 SARJANA MUDA SASTERA UNIVERSITI SAINS MALAYSIA
1981 CERTIFICATE/SIJIL PERGURUAN MAKTAB PERGURUAN BAHASA, KL

Professional Appointments

VK7 - Profesor

Management Experience

YearDescription
2018 - 2018 Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar & Alumni)
Pejabat Canselori, Pejabat TNC (Hal Ehwal Pelajar & Alumni)
2015 - 2018 Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar & Alumni)
Pejabat Canselori, Pejabat TNC (Hal Ehwal Pelajar & Alumni)
2017 - 2017 Menjalankan Tugas Naib Canselor
Pejabat Canselori
2015 - 2015 Dekan
Pusat Pembangunan Dan Pengembangan Pelajar, Bahagian Pentadbiran Dan Kewangan
2013 - 2014 Dekan
Pejabat Canselori, Pejabat TNC (Hal Ehwal Pelajar & Alumni)
2012 - 2012 Dekan
Pusat Pembangunan Dan Pengembangan Pelajar, Bahagian Pentadbiran Dan Kewangan
2010 - 2012 Felo Pelajar Tanpa Asrama
Pejabat Hal Ehwal Pelajar
2011 - 2011 Pengarah
Pusat Pembangunan Dan Pengembangan Pelajar, Bahagian Pentadbiran Dan Kewangan
2010 - 2011 Pengarah
Pusat Pembangunan Dan Pengembangan Pelajar, Bahagian Pentadbiran Dan Kewangan
2009 - 2009 Pengarah
Pusat Pembangunan Dan Pengembangan Pelajar, Bahagian Pentadbiran Dan Kewangan
2008 - 2009 Pengarah
Pusat Pembangunan Dan Pengembangan Pelajar, Bahagian Pentadbiran Dan Kewangan
2008 - 2008 Pengetua Desasiswa
Pejabat Desa Siswa, Kolej Kediaman Melewar
2007 - 2008 Pengetua Desasiswa
Pejabat Desa Siswa, Kolej Kediaman Melewar
2007 - 2007 Pengetua Desasiswa
Pejabat Desa Siswa, Taman Melewar
2005 - 2007 Pengetua Desasiswa
Pejabat Desa Siswa, Taman Melewar

Teaching Experience

YearDescriptionLevel
2010 Latihan Mengajar MBE 1410 (Sarjana) Universiti Tun Hussein Onn Malaysia University
2010 Latihan Mengajar MBE 2420 (Sarjana) Universiti Tun Hussein Onn Malaysia University
2010 Latihan Mengajar BBE 4146 (Sarjana Muda) Universiti Tun Hussein Onn Malaysia University
2010 Pengukuran dan Penilaian Dalam Latihan Dual Sistem DBS 1725 (Diploma / Sarjana Muda) Universiti Tun Hussein Onn Malaysia University
2010 Pentaksiran Pembelajaran DBK 1043 (Diploma Pendidikan Lepasan Ijazah) Universiti Tun Hussein Onn Malaysia University
2010 Pengukuran dan Penilaian Dalam PTV MBE 2273 Universiti Tun Hussein Onn Malaysia University
2009 Latihan Mengajar MBE 1410 (Sarjana) Universiti Tun Hussein Onn Malaysia University
2009 Pentaksiran Pembelajaran DBK 1043 (Diploma Pendidikan Lepasan Ijazah) Universiti Tun Hussein Onn Malaysia University
2009 Pengajaran Mikro MBE 2232 (Sarjana) Universiti Tun Hussein Onn Malaysia University
2009 Pengukuran dan Penilaian Dalam Latihan Dual Sistem DBS 1725 (Diploma / Sarjana Muda) Universiti Tun Hussein Onn Malaysia University
2009 Pengukuran dan Penilaian Dalam PTV MBE 2273 (Sarjana) Universiti Tun Hussein Onn Malaysia University
2009 Latihan Mengajar BBE 4146 (Sarjana Muda) Universiti Tun Hussein Onn Malaysia University
2008 Pentaksiran Pembelajaran DBK 1043 (Diploma Pendidikan Lepasan Ijazah) Universiti Tun Hussein Onn Malaysia University
2008 Latihan Mengajar MBE 1410 (Sarjana) Universiti Tun Hussein Onn Malaysia University
2008 Latihan Mengajar BBE 4146 (Sarjana Muda) Universiti Tun Hussein Onn Malaysia University
2008 Pengukuran dan Penilaian Dalam Latihan Dual Sistem DBS 1725 (Diploma / Sarjana Muda) Universiti Tun Hussein Onn Malaysia University
2008 Pengajaran Mikro MBE 2232 (Sarjana) Universiti Tun Hussein Onn Malaysia University
2008 Pengukuran dan Penilaian Dalam PTV MBE 2273 (Sarjana) Universiti Tun Hussein Onn Malaysia University
2007 Pengukuran dan Penilaian Dalam PTV MBE 2273 (Sarjana) Universiti Tun Hussein Onn Malaysia University
2007 Pengajaran Mikro MBE 2232 (Sarjana) Universiti Tun Hussein Onn Malaysia University
2007 Pentaksiran Pembelajaran DBK 1043 (Diploma Pendidikan Lepasan Ijazah) Universiti Tun Hussein Onn Malaysia University
2007 Pengukuran dan Penilaian Dalam Latihan Dual Sistem DBS 1725 (Diploma / Sarjana Muda) Universiti Tun Hussein Onn Malaysia University
2007 Latihan Mengajar MBE 1410 (Sarjana) Universiti Tun Hussein Onn Malaysia University
2007 Latihan Mengajar BBE 4146 (Sarjana Muda) Universiti Tun Hussein Onn Malaysia University
2005 Pengukuran dan Penilaian Dalam PTV MBE 2273 (Sarjana) Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn University
2005 Latihan Mengajar BBE 4146 (Sarjana Muda) Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn University
2005 Latihan Mengajar MBE 1410 (Sarjana) Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn University
2005 Pengukuran dan Penilaian Dalam Latihan Dual Sistem DBS 1725 (Diploma / Sarjana Muda) Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn University
2005 Pengukuran dan Penilaian Pendidikan BBE 2062 (Sarjana Muda) Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn University
2005 Latihan Mengajar MBE 2420 (Sarjana) Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn University
2004 Pengukuran dan Penilaian Dalam PTV MBE 2273 (Sarjana) Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn University
2004 Pengukuran dan Penilaian Pendidikan BBE 2062 (Sarjana Muda) Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn University
2004 Pengajaran Mikro MBE 2232 (Sarjana) Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn University
2004 Mengajar Bola Baling (Sarjana Muda) University
2004 Latihan Mengajar BBE 4146 (Sarjana Muda) Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn University
2004 Latihan Mengajar MBe 2420 (Sarjana) Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn University
2003 Latihan Mengajar - Sarjana Muda (BBE 4146), Sesi 2003/2004, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn, 2003 University
2003 Mengajar Sarjana - Pengajaran Mikro (MBE 2232), Sesi 2003/2004, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn, 2003 University
2003 Mengajar Sarjana Muda - Pengukuran dan Penilaian Pendidikan (BBE 2062), Sesi 2003/2004,Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn, 2003 University
2003 Mengajar Sarjana - Pengukuran dan Penilaian Dalam PTV (MBE 2073), Sem 2003/2004, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn, 2003 University
2003 Latihan Mengajar MBE 2420 (Sarjana) Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn University
2003 Latihan Mengajar MBE 1410 (Sarjana) Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn Malaysia University
2003 Mengajar Sarjana - Pedagogi Dalam PTV (MBE 1023), Sesi 2003/2004, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn, 2003 University
2002 Latihan Mengajar Sarjana - (MBE 1410), Sesi 2002/2003, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein, 2002 University
2002 Mengajar Sarjana - Pengukuran dan Penilaian Dalam PTV (MBE 2073), Sesi 2002/2003, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn, 2002 University
2002 Latihan Mengajar Sarjana - (MBE 2420), Sesi 2002/2003, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn, 2002 University
2002 Mengajar Diploma - Falsafah Pendidikan (DBE 1112), Sesi 2002/2003, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn, 2002 University
2002 Mengajar Diploma - Psikologi Pendidikan 1 (DBE 2112), Sesi 2002/2003, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn, 2002 University
2002 Mengajar Diploma - Psikologi Pendidikan 2 (DBE 2212), Sesi 2002/2003, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn, 2002 University
2002 Mengajar Diploma - Sosiologi Pendidikan (DBE 2222), Sesi 2002/2003, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn, 2002 University
2002 Latihan Mengajar Diploma - (BBE 4146), Sesi 2002/2003, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn, 2002 University
2001 Mengajar Diploma - Falsafah Pendidikan (DBE 1112), Sesi 2001/2002, Institut Teknologi Tun Hussein Onn, 2001 University
2001 Mengajar Diploma - Psikologi Pendidikan 1 (DBE 2112), Sesi 2001/2002, Institut Teknologi Tun Hussein Onn, 2001 University
2001 Latihan Mengajar Sarjana (MBE 1410), Sesi 2001/2002, Institut Teknologi Tun Hussein Onn, 2001 University
2001 Latihan Mengajar Diploma (BBE 4146), Sesi 2001/2002, Institut Teknologi Tun Hussein Onn, 2001 University
2001 Mengajar Diploma - Sosiologi Pendidikan (DBE 2222), Sesi 2001/2002, Institut Teknologi Tun Hussein Onn, 2001 University
2001 Latihan Mengajar Sarjana (MBE 2420), Sesi 2001/2002, Institut Teknologi Tun Hussein Onn, 2001 University
2001 Mengajar Diploma - Psikologi Pendidikan 2 (DBE 2212), Sesi 2001/2002, Institut Teknologi Tun Hussein Onn, 2001 University
2000 Mengajar Diploma - Falsafah Pendidikan (DBE 1112), Sesi 2000/2001, Institut Teknologi Tun Hussein Onn, 2000 University
2000 Mengajar Diploma - Psikologi Pendidikan 1 (DBE 2112), Sesi 2000/2001, Institut Teknologi Tun Hussein Onn, 2000 University
2000 Mengajar Diploma - Psikologi Pendidikan 2 (DBE2212), Sesi 2000/2001, Institut Teknologi Tun Hussein Onn, 2000 University
2000 Mengajar Diploma - Sosiologi Pendidikan (DBE 2222), Sesi 2000/2001, Institut Teknologi Tun Hussein Onn, 2000 University

Research Grants And Contracts

CodeTitleDesignationEnd Date
A058 NBOSS 4 - Program Duta Universiti (Fokus Luar Bandar) Di bawah Inisiatif Kerjasama Universiti, Program Transformasi Luar Bandar, Strategi Lautan Biru Kebangsaan 4 Ahli 31/12/2018
1555 Pembangunan Modal Insan Holistik Menerusi Aktiviti Kokurikulum Politeknik Malaysia Ketua 30/10/2018
1227 Electronic Problem-Based Learning (ePBL) Model for Enhancing Mastery of English Language, Generic and Knowledge Tranfer Skills Among Malaysian Undergraduates Ahli 31/03/2016
1068 Aplikasi Kemahiran Insaniah Dalam Kurikulum Program Kejuruteraan Di Politeknik Ketua 14/07/2015
1069 Pembangunan Model Intergrasi Latihan Pendidikan Vokasional Dan Islam Untuk Kumpulan Remaja Yang Terlanjur Ahli 14/07/2015
U023 Towards QS Stars Rating For UTHM - A Case Study Ahli 30/04/2015
0315 Amalan Penaksiran Pengajaran dan Pembelajaran di Kolej Komuniti Ketua 30/04/2008
0465 Kesamarataan Gender Dalam Industri : Adakah wanita Telah Bersedia ? Ketua 31/01/2008

Publications

Book
Asri Bin Selamat
(2010) Modul Finishing School, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, UTHM , 87, ISBN:0376
Asri Bin Selamat
(2010) Modul Permulaan Graduan Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, UTHM , 60, ISBN:0355
Asri Bin Selamat
(2010) Panduan Pembinaan Dan Analisis Item : Aplikasi Komputer, UTHM , 98, ISBN:635900318
Asri Bin Selamat
(2010) Panduan Pembinaan Dan Analisis Item : Bahan Dan Binaan Kejuruteraan, UTHM , 100, ISBN:00319
Asri Bin Selamat
(2010) Panduan Pembinaan Dan Analisis Item : Kaji Daya Bahan, UTHM , 109, ISBN:00320
Asri Bin Selamat
(2010) Panduan Pembinaan Dan Analisis Item : Kaji Daya Bahan, UTHM , 85, ISBN:00327
Asri Bin Selamat
(2010) Panduan Pembinaan Dan Analisis Item : Komunikasi Data, UTHM , 86, ISBN:00321
Asri Bin Selamat
(2010) Panduan Pembinaan Dan Analisis Item : Matematik, UTHM , 90, ISBN:00322
Asri Bin Selamat
(2010) Panduan Pembinaan Dan Analisis Item : Pengenalan Kepada Industri Hospitaliti, UTHM , 93, ISBN:00324
Asri Bin Selamat
(2010) Panduan Pembinaan Dan Analisis Item : Pengurusan Perniagaan, UTHM , 90, ISBN:00325
Asri Bin Selamat
(2010) Panduan Pembinaan Dan Analisis Item : Sistem Elektronik, UTHM , 105, ISBN:00323
Asri Bin Selamat
(2010) Panduan Pembinaan Dan Analisis Item : Teknologi Bahan, UTHM , 90, ISBN:00326
Asri Bin Selamat
(2010) Panduan Pembinaan Dan Analisis Item : Ukur Kejuruteraan, UTHM , 110, ISBN:00329
Asri Bin Selamat
(2010) Panduan Pembinaan Dan Analsis Item : Telekomunikasi, UTHM , 85, ISBN:00328
Journal
Ahmad Esa, Asri Selamat, Zalina @ Siti Aishah Abd Aziz, Suhaili Padil
(2017) Islamic' Vocational Culinary Training At Teen Rehabilitation Centre, Malaysia, ADVANCED SCIENCE LETTERS, American Scientific Publishers , 2, 857, ISSN:19366612
Berhannudin, Hussain Othman, Ahmad Esa, Asri Selamat, Abdullah Sulaiman, Khairul Azman Mohd Suhaimy, Zulida A. Kadir, Elizabeth A., Zainal S., Talhah
(2016) How To Master Generic Skills In The English Language? An Electronic-Problem-Based Learning Way: A Malaysian Experience , INTERNATIONAL E-JOURNAL OF ADVANCES IN EDUCATION, Ocerint International , 1, 227, ISSN:2411-1821
Selamat, Asri and Esa, Ahmad and Saad, Shamsaadal Sholeh and Atim, Asliaty
(2011) Teaching And Learning Mathematics And Science In English In Primary Schools In The State Of Johor, Malaysia, JOURNAL OF EDUCATION, Jabatan Perkembangan Kurikulum Kementerian Pendidikan Negara Brunei Darussalam , 12, 61, ISSN:9789991726038
Berhannudin Mohd Salleh, Hussain Othman, Ahmad Esa, Asri Selamat, Abdullah Sulaiman, Khairul Azman Mohd Suhaimy
(2010) Computer Mediated Communication As A Tool For Improving English Language Among Adult Learners In Tvet Programme, JOURNAL OF TECHNICAL EDUCATION AND TRAINING, UTHM , 1, 31, ISSN:2229-8932
Berhannudin Mohd Salleh, Hussain Othman, Ahmad Esa, Asri Selamat
(2010) Speaking With Their Fingers' Online, JOURNAL OF EDUCATION, Kementerian Pendidikann Brunei , 12, 46, ISSN:-
Berhannudin, Hussain Othman, Ahmad Esa, Asri Selamat, Abdullah Sulaiman
(2009) Problem-Based Learning Across Diverse Engineering Disciplines At Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, INTERNATIONAL JOURNAL OF LEARNER DIVERSITY, Universiti Kebangsaan Malaysia , 12, 113, ISSN:21801630

Consultancies

YearDescriptionLevel
2011 Perundingan Berhubung Dengan Penggubalan Soalan di Pusat Latihan Pengajar dan Kemahiran Lanjutan (CIAST), Shah Alam, Selangor Government
2011 Perundingan Berhubung Dengan Penggubalan Item di Univesiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA) sebanyak dua kali University
2010 Perundingan Berhubung Dengan Penggubalan Item di Institut Teknologi Darul Takzim (INSTEDT), Kota Tinggi, Johor Private
2010 Perundingan Berhubung Dengan Penggubalan Item di IKBN, Temerloh, Pahang Government
2010 Perundingan Berhubung Dengan Penggubalan Item di Kolej Teknologi Darul Naim, Kelantan Government
2010 Perundingan Berhubung Dengan Micro Teaching di Kolej Kemahiran Tinggi MARA (KKTM), Sri Gading, Johor Government
2009 Perundingan Berhubung Dengan Penggubalan Item di Politeknik Kota Kinabalu, Sabah Government
2009 Perundingan Berhubung Dengan Kelas Tambahan UPSR, PMR dan SPM di Sekolah Menengah Kebangsaan Sri Kukup, Pontian, Johor Government
2009 Perundingan Berhubung Dengan Kelas Tambahan UPSR, PMR dan SPM di Sekolah Kebangsaan Muar, Johor Government
2008 Perundingan Berhubung Dengan Penggubalan Soalan (1) Institut Latihan Kakitangan MARA Government
2008 Perundingan Berhubung Dengan Penggubalan Soalan (2) Institut Latihan Kakitangan MARA Government
2006 Perundingan Berhubung Kelas Tambahan UPSR, PMR dan SPM antara Fakulti Pendidikan Teknikal KUiTTHO dengan DUN Parit Raja Tahun 2006 (DUN Parit Raja) Government
2005 Perundingan Berhubung Kelas Tambahan UPSR, PMR dan SPM antara Fakulti Pendidikan Teknikal KUiTTHO dengan DUN Parit Raja Tahun 2005 (DUN Parit Raja) Government
2004 Perundingan Berhubung Kelas Tambahan UPSR, PMR dan SPM antara Fakulti Pendidikan Teknikal KUiTTHO dengan DUN Parit Raja Tahun 2004 (YB DUN Parit Raja) Government

Supervision

YearDescriptionRole
2010 Supervisor for Sathupathy a/l Ramasamy, PhD, UTHM Supervisor
2010 Supervisor for Salina bt. Omar, PhD, UTHM Supervisor
2010 Supervisor for Rajendran a/l K. Subramaniam, PhD, UTHM Supervisor
2010 Supervisor for Najihah binti Othman, Master, UTHM Supervisor
2010 Supervisor for Norhudah binti Jamal, PhD, UTHM 2010 Supervisor
2010 Supervisor for Kamaluddin bin Mokri, PhD, UTHM Supervisor
2009 Supervisor for Liyana Mardhiah bt. Wahab, Degree, UTHM Supervisor
2009 Supervisor for Nurshazana binti Ahmad Bzayauddin, Degree, UTHM Supervisor
2009 Supervisor for Noor Shakirah bt. Omar, Degree, UTHM Supervisor
2009 Supervisor for Sharifah Nur Ain bt. Syed Abdul Rahim, Degree, UTHM Supervisor
2009 Supervisor for Nurul Jannah binti Mat Yusop, Degree, UTHM Supervisor
2009 Supervisor for Siti Nur Azwani , Degree, UTHM Supervisor
2009 Supervisor for Wan Amiza binti W. Abdullah, Degree, UTHM Supervisor
2009 Supervisor for Aminah bt. S. Ali, Degree, UTHM Supervisor
2009 Supervisor for Jennet Woo, Degree, UTHM Supervisor
2009 Supervisor for Kamal Hafiz bin Amir, Degree, UTHM Supervisor
2009 Supervisor Norashikin binti Rahmad, Degree, UTHM Supervisor
2008 Supervisor for Aziman bin Tumiran, Degree, UTHM Supervisor
2008 Supervisor for Pee Ching Shim, Degree, UTHM Supervisor
2008 Supervisor for Tugi bin Wagiman, Degree, UTHM Supervisor
2008 Supervisor for Ismail bin Yahya, Degree, UTHM Supervisor
2008 Supervisor for Nurulhuda binti Abd. Manan, Master, UTHM Supervisor
2008 Supervisor for Subramaniam a/l M Letehemanan, Degree, UTHM Supervisor
2008 Supervisor for Abdul Razak bin Shaari, Master, UTHM Supervisor
2007 Supervisor for Nurul Aini binti Mohd Ahyan, Master, UTHM Supervisor
2007 Supervisor for Norazlin binti Ahmad, Master, UTHM Supervisor
2007 Supervisor for Siti Khatijah binti Sapan, Master, UTHM Supervisor
2007 Supervisor for Ridzman bin Husin, Master, UTHM Supervisor
2007 Supervisor for Fatika Wijayanti, Master, UTHM Supervisor
2007 Supevisor for Asma Asdayana bte Ibrahim, Master, UTHM Supervisor
2007 Supervisor for Mazieyana binti A. Jalil, Master, UTHM Supervisor
2007 Supervisor for Mohd Fadhli bin Ahmad, Master, UTHM Supervisor
2007 Supervisor for Nur Rafidah bte Jamaludin, Master, UTHM Supervisor
2006 Supervisor for Mohd Hazwan bin Mohd Puad, Master, 2006 Supervisor
2006 Supervisor for Mohd Ashadi bin Mohd Yusop, Master, UTHM Supervisor
2006 Supervisor for Zaimah bte Ismail, Master, UTHM Supervisor
2006 Supervisor for Zaleha binti Abd. Aziz, Master, UTHM Supervisor
2006 Supervisor for Nor Ariefah Hafidza bte Kadir, Master, UTHM Supervisor
2006 Supervisor for Jazlina bte Mohammad, Master, UTHM Supervisor
2005 Supervisor for Putri Irda bte Ab. Rahman, Master, UTHM Supervisor
2005 Supervisor for Nuraini bte Mohd Rashid, Master, UTHM Supervisor
2005 Supervisor for Noraini bte Hj. Naseran Supervisor
2005 Supervisor for Noraini bte Hj. Naseran, Master, UTHM Supervisor
2005 Supervisor for Norsuzilawate bte Zulkapli, Master, UTHM Supervisor
2005 Supervisor for Norhayati bte Abdul Manaf, Master, UTHM Supervisor
2004 Supervisor for Siti Husoosani bte Husain, Master, UTHM Supervisor
2004 Supervisor for Ejananti bte Abd. Halim, Master, UTHM Supervisor
2004 Supervisor for Mohd Zaidi bin Sarip, Master, UTHM Supervisor
2004 Supervisor for Azyati bte Mohd Agos, Master, UTHM Supervisor
2004 Supervisor for Asmelinda bte Ismail, Master, UTHM Supervisor
2004 Supervisor for Saifulnizam bin Zakaria, Master, UTHM Supervisor
2004 Supervisor for Khasniza bte Abd. Karim, Master, UTHM Supervisor
2004 Supervisor for Wan Noor Haslinda bte Wan Ramli, Master, UTHM Supervisor
2003 Supervisor for Rohaida bte Abdul Rahim, Master, UTHM Supervisor
2003 Supervisor for Suhartini bte Mohd Jainury, Master, UTHM Supervisor
2003 Supervisor for Ahmad Syukri bin Mohamed Yunus, Master, UTHM Supervisor
2003 Supervisor for Rohayu bte Azali, Master, UTHM Supervisor
2003 Supervisor for Zulhazri bin Harun, Master, UTHM Supervisor
2003 Supevisor for Rasma bte Abdul Rasid, Master, UTHM Supervisor
2003 Supervisor for W Mohd Haniff bin W Mohd Shaufil, Master, UTHM Supervisor
2003 Supervisor for Hanizah bte Osman, Master, UTHM Supervisor
2003 Supervisor for Tengku Nur Syarah Bariah bte Mohd. Yazit, Master, UTHM Supervisor
2003 Supervisor for Suhaida bte Jamlus, Master, UTHM Supervisor
2002 Supervisor for Hanirah bte Mohamad Nur, Master, UTHM Supervisor
2002 Supervisor for Affizah bte Mohamad Ghaffar, Master, UTHM Supervisor
2002 Supervisor for Hanirah bte Mohamad Nur, Master, UTHM Supervisor
2002 Supervisor for Bibie Sara bte Salleh, Master, UTHM Supervisor
2002 Supervisor for Syamsul Afandi bin Mustapha, Master, UTHM Supervisor
2002 Supervisor for Afidah Mardziah bte Mukhtar, Master, UTHM Supervisor
2001 Supervisor for Munira bte Mokhtar, Master, UTHM Supervisor
2001 Supervisor for Erina bte Ismail, Master, UTHM Supervisor
2001 Supervisor for Noorman Farid bin Mohammad Noor, Master, UTHM Supervisor
2001 Supervisor for Suhairi bin Yunus, Master, UTHM Supervisor
2001 Supervisor for Edward John, Master, UTHM Supervisor
2001 Supervisor for Nooraza bte Othman, Master, UTHM Supervisor
2001 Supervisor for Noor Afzan bte Ahmad, Noorhayani bte Yahya, Tan May Ling, Master, UTHM Supervisor
2001 Mohamad Siri bin Muslimin, Imran bin Hj. Musa, Noorain Imbung, Master, UTHM Supervisor
2001 Supervisor for Siti Haziana bte Abd Aziz, Master, UTHM Supervisor

« Back