Staff Profile

Full NameDr. AZITA BINTI ALI
FacultyFAKULTI PENDIDIKAN TEKNIKAL DAN VOKASIONAL
DepartmentJABATAN PENDIDIKAN VOKASIONAL
Email
Designation DS51 - PENSYARAH KANAN

Field of Expertise

Field Category (KPT) EDUCATION
Field (KPT) Technical and Vocational Education
Field of Specialization (KPT) Technical and Vocational Education

Areas of Research Interest

1. Kaedah dan gaya Pengajaran dan Pembelajaran (PdP)
2. E learning dan PBK dalam pendidikan
3. Employbility Skills
4. Khidmat Masyarakat di kalangan komuniti
5. technical and vocational

Innovation Field of Interest

1. Multimedia Learning Modul
2. Pembelajaran abad 21 dalam PdP
3. competency based education
4. kaedah kontruktivisme dalam PdP

Academic Qualification

YearQualificationInstitution
2013 DOKTOR FALSAFAH PENDIDIKAN TEKNIKAL DAN VOKASIONAL UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA
2007 SARJANA PENDIDIKAN TEKNIK DAN VOKASIONAL UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA
2004 SARJANA MUDA KOMUNIKASI DATA DAN PERANGKAIAN MAKLUMAT UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA
2002 DIPLOMA SAINS (KOMPUTER) UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA

Professional Appointments

DS51 - Pensyarah Kanan

Management Experience

DateDescription
01/01/2017 - Ketua Program
Fakulti Pendidikan Teknikal Dan Vokasional, Jabatan Ikhtisas Pendidikan
28/02/2016 - 01/01/2018 Ketua Makmal
Fakulti Pendidikan Teknikal Dan Vokasional, Jabatan Ikhtisas Pendidikan

Teaching Experience

YearDescriptionLevel
2022 Application of Instructional Design & Technology in TVET [MBT13303], Session 20212022 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022 University
2022 TEKNOLOGI PENDIDIKAN [BBD20202], Session 20212022 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022 University
2022 TEKNOLOGI MAKLUMAT DALAM PENDIDIKAN [BBD10803], Session 20212022 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, null University
2022 KAEDAH PENYELIDIKAN DALAM PTV [BBP30403], Session 20212022 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, null University
2021 STUDIO MULTIMEDIA II [BBU40403], Session 20202021 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2021 MATEMATIK DALAM KOMUNIKASI KOMPUTER [BBU20202], Session 20202021 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2021 TEKNOLOGI MAKLUMAT DALAM PENDIDIKAN [BBD10803], Session 20212022 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2021 KAEDAH PENYELIDIKAN DALAM PTV [BBP30403], Session 20212022 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2021 Teknologi Maklumat & Aplikasi Multimedia [MBC10103], Session 20202021 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2021 MATEMATIK DALAM KOMUNIKASI KOMPUTER [BBU20202], Session 20212022 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2020 MATEMATIK DALAM KOMUNIKASI KOMPUTER [BBU20202], Session 20202021 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2020 STUDIO MULTIMEDIA I [BBU40103], Session 20202021 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2019 KAEDAH DALAM PENYELIDIKAN [BBP30202], SESI 20182019 SEMESTER 2, UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA University
2019 PENSYARAH SUBJEK TEKNOLOGI MAKLUMAT DALAM PENDIDIKAN (BBD 10803), SESI 1 20192020, UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA University
2019 PENSYARAH SUBJEK MATEMATIK DALAM KOMUNIKASI KOMPUTER (BBU 20202) SESI 1 20192020, UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA University
2019 PENYELARAS KURSUS MATEMATIK DALAM KOMUNIKASI KOMPUTER (BBU 20202), UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA University
2019 PENYELARAS KURSUS STUDIO MULTIMEDIA 2 (BBU 40403), SESI 2 20192020, UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA University
2019 PENYELARAS TEKNOLOGI MAKLUMAT DALAM PENDIDIKAN PTV [MBE13203], SESI 20182019 SEMESTER 2, UNIVERSITI TUN HUSSEIN ON MALAYSIA, 2019 University
2019 PENYELARAS MATEMATIK DALAM KOMUNIKASI KOMPUTER [BBU20202], SESI 20182019 SEMESTER 2, UNIVERSITI TUN HUSSEIN ON MALAYSIA, 2019 University
2019 PENYELARAS STUDIO MULTIMEDIA 1 [BBU40103], SESI 20182019 SEMESTER 2, UNIVERSITI TUN HUSSEIN ON MALAYSIA, 2019 University
2019 TEKNOLOGI MAKLUMAT DALAM PENDIDIKAN PTV [MBE 130203], SESI 20182019 SEMESTER 2, UNIVERSITI TUN HUSSEIN ON MALAYSIA, 2019 University
2019 MATEMATIK DALAM KOMUNIKASI KOMPUTER [BBU20202], SESI 20182019 SEMESTER 2, UNIVERSITI TUN HUSSEIN ON MALAYSIA, 2019 University
2019 STUDIO MULTIMEDIA 1 [BBU40103], SESI 20182019 SEMESTER 2, UNIVERSITI TUN HUSSEIN ON MALAYSIA, 2019 University
2019 PENSYARAH MATA PELAJARAN STUDIO MULTIMEDIA 2 (BBU 40403), SESI 1 20192020 , UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA University
2018 Matematik dalam Komunikasi Komputer (BBU 20202), sesi 20182019, semester 1, universiti Tun Hussein Onn Malaysia University
2018 Interaksi Manusia Komputer (BBU 20103), sesi 3 2017/2018, semester 3, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2018 Teknologi Maklumat dan Aplikasi (MBC 10104), semester 2, sesi 20172018, universiti tun hussein onn malaysia, 2018 University
2018 Pensyarah Kursus Pengenalan Kepada Multimedia (BBU 10103) Pelajar Sarjana Muda semester 2 sesi 2017/2018 University
2018 Penyelaras Subjek Matematik dalam Komunikasi Komputer (BBU 20202), sesi 20182019 semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2018 Pensyarah Kursus teknologi Maklumat dalam Pendidikan (BBP10102) Pelajar Sarjana Muda semester 2 sesi 2017/2018 University
2018 Penyelaras Kursus Matematik dalam Komunikasi Komputer (BBU 20202) Pelajar Sarjana Muda semester 2 sesi 2017/2018 University
2018 Pensyarah Kursus Matematik dalam komunikasi Komputer (BBU 20202) Pelajar Sarjana Muda semester 2 sesi 2017/2018 University
2018 Penyelaras Kursus Pengenalan Kepada Multimedia (BBU 10103) Pelajar Sarjana Muda semester 2 sesi 2017/2018 University
2017 Penyelaras Mata Pelajaran Matematik Dalam Komputer [BBU 20202], sesi 20162017 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2017 KHIDMAT MASYARAKAT [UQK10101], SESI 2 20162017, UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA, 2017 University
2017 Pengenalan Kepada Multimedia [BBU 10103], sesi 20162017 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2017 Matematik dalam komunikasi komputer [BBU 20202], sesi 20162017 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2017 Teknologi Maklumat Dalam Pendidikan [BBP 10102] , sesi 20162017 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2017 Penyelaras Mata Pelajaran Pengenalan Kepada Multimedia [BBU 10103], sesi 20162017 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2017 Pengenalan Kepada Multimedia [BBU 10103], sesi 20172018 semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2017 Matematik dalam Komunikasi Komputer [BBU 20202], sesi 20172018 semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2017 Penyelaras Matematik dalam Komunikasi Komputer [BBU 20202], sesi 20172018 semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2017 Penyelaras Pengenalan Kepada Multimedia [BBU 10103], sesi 20172018 semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2017 Teknologi Maklumat dalam Pendidikan [BBP 10102], sesi 20172018 semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2017 Teknologi Pendidikan [MBE 10503], sesi 20172018 semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2017 Khidmat masyarakat [UQK10101], sesi 20162017 semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2017 Teknologi Maklumat dalam PTV (MBE13202) Sesi 2 20162017 Semester 1, UTHM, 2017 University
2016 pengenalan kepada multimedia [BBU 10103], sesi 1 20162017 semester 1, universiti tun hussein onn malaysia, 2016 University
2016 SISTEM KOMPUTER DAN RANGKAIAN (BBU 30403), SESI 20152016 SEMESTER 2, UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA, 2016 University
2016 matematik dalam komunikasi komputer [bbu 20202], sesi 1 20162017, Universiti Tun Hussein On Malaysia, 2016 University
2016 Khidmat masyarakat [UQK10101], sesi 20162017 semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2016 TEKNOLOGI MAKLUMAT DALAM PENDIDIKAN (BBP 10102) SESI 20152016 SEMESTER 2, UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA, 2016 University
2016 MATEMATIK DALAM KOMUNIKASI KOMPUPTER (BBU 20202), SESI 20152016 SEMESTER 2, UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA, 2016 University
2016 KHIDMAT MASYARAKAT (UQK 10101), SESI 20152016 SEMESTER 2, UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA, 2016 University
2016 Teknologi Maklumat Dalam Pendidikan [bbp1012], sesi 20162017, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia,2016 University
2015 TEKNOLOGI MAKLUMAT DALAM PENDIDIKAN TEKNIKAL DAN VOKASIONAL (MBE 13203), UNIVERISTI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA, 2015 University
2015 TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN APLIKASI MULTIMEDIA (MBC 10104), UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA, 2015 University
2015 ETIKA PENGGUNAAN KOMPUTER (BBP 45302), UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA, 2015 University
2015 MATEMATIK DALAM KOMUNIKASI KOMPITER (BBU 20202), UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA, 2015 University
2015 KURSUS KHIDMAT MASYARAKAT (KOKURIKULUM), UQK1010, 2015 SEHINGGA SEKARANG University
2015 SISTEM RANGKAIAN KOMPUTER,(BBU 30403), UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA, 2015 University
2014 PENGENALAN KEPADA MULTIMEDIA (BBU10103), UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA, 2014- KINI University
2014 KURSUS KOKURIKULUM KHIDMAT MASYARAKAT (UQK1010), UNIVERISIT TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA, 2014 University
2014 STATISTIK DALAM PENYELIDIKAN (MBE 12203), UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA, 2014 University
2013 TEKNOLOGI PENDIDIKAN DALAM PTV (MBE 10503), SESI 20122013 SEMESTER 1, UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA, 2013 University
2013 KAEDAH DAN PEMBANGUNAN PENYELIDIKAN PENDIDIKAN (MBE 12104), SESI 20122013 SEMESTER II, UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA, 2013 University
2013 TEKNOLOGI PENDIDIKAN (BBH10103), SESI 20132014 SEMESTER 1, UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA, 2013 University
2013 TEKNOLOGI MAKLUMAT DALAM PENDIDIKAN (BBP 10102), UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA, 2013- SEKARANG University

Research Grants And Contracts

CodeTitleDesignationEnd Date
Q041 PEMBANGUNAN MODEL PEMBELAJARAN ABAD KE 21 BERASASKAN KONSEP SENI VISUAL DALAM PENDIDIKAN LATIHAN TEKNIKAL DAN VOKASIONAL Ahli 30/04/2024
Z004 Pembangunan Pusat Industri UTHM-LABTECH DIGITAL INNOVATION CENTRE Ahli 31/08/2022
K019 Best Practices in Deploying Online Resources for Blended Learning in Higher Technical Vocational Education and Training Institutions Ahli 31/12/2021
K026 Development of Info-graphic based teaching model to enhanced student academic achievement Ahli 31/05/2020
V033 Pembelajaran Berasaskan Projek Dalam POBL Bagi Meningkatkan Kemahiran Menyelesaikan Masalah Pelajar Dalam Matematik Ketua 31/10/2019
V022 Pembangunan Kerangka Model Persekitaran Pembelajaran Melalui Pendekatan Competency Based Training (CBT) Dalam Kalangan Guru Vokasional ICT Ahli 31/07/2019
V004 Cognitive wareness Approach for Gamify Learning to Enhance Student's Cognitive Learning Ahli 14/11/2018
U535 Penerapan Work Based Learning (WBL) Terhadap Kemahiran Insan Dalam Kalangan Pelajar Kolej Komuniti Ketua 30/09/2018
A054 Potensi Belia Luar Bandar Yang Tidak Menyambung Pengajian Untuk Meningkatkan Tahap Pendidikan, Kemahiran Dan Produktiviti Ahli 31/12/2016
0511 Pembangunan model dan kokurikulum ICT di universiti Ketua 14/03/2009

Publications

Book
Khairunesa Isa, Dr. Azita Ali, Puan Haliza Kadir, EN. Yuslizar
(2020) Kokurikulum Pemangkin Kemandirian Pelajar, UTHM , 1, ISBN:9789672389163
Azita Ali, Ida Aryanie Bahrudin, Nur Syamimi Mohd Razali
(2020) Pembangunan Produk Multimedia Kreatif Dalam Inovasi Pendidikan Tvet, UTHM , 1, ISBN:9789672916178
Marlina Mohamad
(2020) Teknologi Maklumat Dan Komunikasi Dalam Pendidikan Teknikal Dan Vokasional Siri 2, UTHM , 1, ISBN:9789672975151
Norhasyimah Hamzah, Azita Ali, Mohamad Hisyam Mohd Hashim,Ahmad Rizal Madar, Hashima Hamid, Fazlinda Ab Halim, Arihasnida Ariffin
(2018) Teknologi Maklumat Dan Komunikasi Dalam Pendidikan Teknikal Dan Vokasional, UTHM , 1, ISBN:9789672110828
Muhammad Suhaimi bin Sulong, Ahmad bin Esa, Sarebah binti Warman, Mohd Safiee bin Idris, Khairunesa binti Isa, Azita binti Ali, Marlina binti Mohamed, Tamil Selven A/L Subramaniam, Azlinda binti Azlan, Humairah binti Hairudin, Nurul Adrina binti Razali
(2015) Khidmat Masyarakat Komuniti Siswa Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, UTHM , 1, ISBN:9789670764207
Book Chapters
AZITA ALI
(2021) Pembangunan Augmented Reality (Ar) Pembelajaran Suku Kata Tahap Satu Berbentuk 3 Dimensi (3d), Teknologi Maklumat Dan Komunikasi Dalam Pendidikan Teknikal Dan Vokasional Siri 2, UTHM , 38, ISBN:9789672975151
AZITA ALI
(2021) Persepsi Pelajar Fakulti Pendidikan Teknikal Dan Vokasional Daripada Aspek Sikap Dan Minatterhadap Penggunaan Edmodo Dalam Proses Pembelajaran, Teknologi Maklumat Dan Komunikasi Dalam Pendidikan Teknikal Dan Vokasional Siri 2, UTHM , 54, ISBN:9789672975151
AZITA ALI
(2020) 3d Animation Video Development Of Basic Cardiopulmonary Resuscitation, Peembangunan Produk Multimedia Kreatif Dalam Inovasi Pendidikan Tvet Siri 1, UTHM , 95, ISBN:9789672916178
AZITA ALI
(2020) Learning Application Development Of Basic Taekwondo For Children, Pembangunan Produk Multimedia Kreatif Dalam Inovasi Pendidikan Tvet Siri 1, UTHM , 75, ISBN:9789672916178
azita
(2020) Pembangunan Augmented Reality (Ar) Bagi Mata Pelajaran Sains (Sistem Suria), Kurikulum & Instruksi Siri 11, UTHM , 1, ISBN:9789672389897
AZITA ALI
(2020) Pembangunan Augmented Reality (Ar) Pembelajaran Suku Kata Tahap Satu Berbentuk 3 Dimensi, Teknologi Maklumat Dan Komunikasi Dalam Pendidikan Teknikal Dan Vokasional, UTHM , 38, ISBN:9789672975151
AZITA ALI
(2020) Persepsi Pelajar Pendidikan Teknikal Dan Vokasional Daripada Aspek Sikap Dan Minat Terhadap Penggunaan Edmodo Dalam Proses Pembelajaran, Teknologi Maklumat Dan Komunikasi Dalam Pendidikan Teknikal Dan Vokasional Siri 2, UTHM , 53, ISBN:9789672975151
Abdul Halim, N.H. & Ali, A.
(2018) Hubungan Antara Tahap Keselamatan Dengan Disiplin Dan Stres Kerja Dalam Kalangan Pekerja Industri, Latihan Dan Pembangunan Kerjaya = (Training And Career Development) Siri 1/2018, UTHM , 136, ISBN:9789672183952
AZITA ALI, MOHAMAD AMIR AHMAD ZAINI
(2018) Koswer Operasi Asas Matematik Untuk Murid Pra Sekolah, Teknologi Maklumat Dan Komunikasi Dalam Pendidikan Teknikal Dan Vokasional, UTHM , 36, ISBN:9789672110
ZANARIAH AHMAD, AZITA ALI
(2018) Pembangunan Sistem Augmented Reality Untuk Isu Keselamatan Jalan Raya Bagi Kanak-Kanak Di Sekolah , Pembangunan Produk Dan Reka Bentuk Siri 3, UTHM , 156, ISBN:9789672216025
AZITA ALI
(2018) Pembangunan Permainan Telefon Pintar Bagi Topik Mengenal Haiwan Untuk Kanak-Kanak Pra Sekolah, Kurrikulum Dan Instruksi (Curriculum Dan Instruction) Siri 4, UTHM , 1, ISBN:9789672110880
Azita Ali & Fatin Amirah Binti Fauzi
(2018) Pembangunan Video Animasi 3d Pembelajaran Topik Hazard Identification Risk Management And Risk Control, Pembangunan Produk Dan Reka Bentuk Siri 2, UTHM , 41, ISBN: 9789672110
AZITA
(2018) Pembangunan Video Animasi Langkah-Langkah Keselamatan Semasa Kebakaran Di Rumah , Pembangunan Produk Dan Reka Bentuk Siri 3 2018, UTHM , 15, ISBN:9789672216025
AZITA ALI, NORSYAFIDA BAHUDIN
(2018) Pembangunan Video Pembelajaran Bagi Topik Rangkaian Setempat (Lan) Secara Animasi Tiga Dimensi (3d), Teknologi Maklumat Dan Komunikasi Dalam Pendidikan Teknikal Dan Vokasional, UTHM , 122, ISBN:9789672110828
azita
(2018) Pengaruh Aspek Sosial Terhadap Stres Pekerja Industri , Latihan Dan Pembangunan Kerjaya (Training And Career Development), UTHM , 106, ISBN:978-967-2183-
AZITA ALI, INTAN SHARIENA ABDUL RASHID
(2018) Penggunaan Augmented Reality Dalam Isu Keselamatan Eskalator Untuk Kanak-Kanak, Teknologi Maklumat Dan Komunikasi Dalam Pendidikan Teknikal Dan Vokasional, UTHM , 10, ISBN:9789672110828
General Publications
Nabihah Ahmad
(2017) Modul Permulaan Graduan, UTHM , 1, ISBN:-
Journal
Azita Ali
(2021) Keberkesanan Pembelajaran Gamifikasi Dalam Pencapaian Pelajar Bagi Topik Nombor Kompleks , ONLINE JOURNAL FOR TVET PRACTITIONERS , UTHM , 9, 1, ISSN:22897410
Ali.A, Marwan.H
(2019) Elemen Pengurusan Personal Dalam Work Based Learning , Online Journal for TVET Practitioners, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia Publisher's Office , 3, 1, ISSN:22897410
azita
(2019) Experts Consensus To Identify Elements Of Career Management Competencies In Work-Based Learning (Wbl) Program Using Fuzzy Delphi Analysis , INTERNATIONAL JOURNAL OF EMERGING TECHNOLOGIES IN LEARNING, International Journal of Emerging Technologies in Learning (iJET) , 4, 73, ISSN:1863-038
Marwan H., Ali A.
(2019) Experts' Consensus To Identify Elements Of Career Management Competencies In Work-Based Learning (Wbl) Program Using Fuzzy Delphi Analysis, INTERNATIONAL JOURNAL OF EMERGING TECHNOLOGIES IN LEARNING, KASSEL UNIVERSITY PRESS GMBH , 73, ISSN:18688799
azita ali
(2019) Exploring Career Management Competencies In Work Based Learning (Wbl) Implementation, JOURNAL OF TECHNICAL EDUCATION AND TRAINING (JTET), UTHM , 3, 159, ISSN:26007932
Ali A.B., Abdul Rashid I.S.B., Yong E.S.
(2019) The Effect Of Using Learning Portal On Primary School Students In The Subject Of Design And Technology, UNIVERSAL JOURNAL OF EDUCATIONAL RESEARCH, HORIZON RESEARCH PUBLISHING , 68, ISSN:23323205
Azita Ali, Doria Islamiah, Zuraiwahida Zulkifli
(2019) The Effectiveness Of Problem - Based Learning Methods In Improving High-Order Thinking Skills , JOURNAL OF PHYSICS: CONFERENCE SERIES, IOP Publishing , 3, 1, ISSN:1742-659
azita ali
(2018) Aplikasi Peta Pemikiran I-Think Dalam Meningkatkan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (Kbat), ACTIVE ONLINE JOURNAL, UTHM , 1, 1, ISSN:22897410
AZITA ALI
(2018) Level Of Soft Skills In The Implementation Of Work-Based Learning Among Community College Students, MATEC WEB OF CONFERENCES 150, 05041 (2018), Malaysia Technical Universities Conference on Engineering and Technology (MUCET 2017) , 2, 1, ISSN:00001-06
azita ali
(2018) Persepsi Pelajar Dalam Kemahiran Psikomotor Pemasangan Kit Model Kereta Menggunakan Cd Interkatif, ACTIVE ONLINE JOURNAL, UTHM , 1, 1, ISSN:22897410
azita ali, nurul syafika mukhtar
(2018) Pespektif Pelajar Politeknik Terhadap Tahap Kesediaan Dan Tahap Kemahiran Pembimbing Industri Dalam Perlaksanaan Work Based Learning (Wbl), ACTIVE ONLINE JOURNAL, UTHM , 9, 1, ISSN:22897410
Azita Ali, Zaiton Abdullah Zawawi
(2018) Tahap Penguasaan Terhadap Komponen Masakan Dalam Kalangan Pelajar Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran Di Sekolah Rendah, ACTIVE ONLINE JOURNAL FOR PRACTITIONERS, UTHM , 4, 1, ISSN:22897410
AZITA ALI, Nor Aini Binti Harun
(2017) Hubungan Faktor-Faktor Penguasaan Kefahaman Konsep Matematik Dengan Minat Bagi Pelajar Sarjana Muda Pendidikan Teknik Dan Vokasional, HUBUNGAN FAKTOR-FAKTOR PENGUASAAN KEFAHAMAN KONSEP MATEMATIK DENGAN MINAT BAGI PELAJAR SARJANA MUDA PENDIDIKAN TEKNIK DAN VOKASIONAL, UTHM , 10, 1, ISSN:eissn 2289-7410
Azita Ali and Zuriawahida Zulkifli
(2017) Keberkesanan Kaedah Pembelajaran Berasaskan Masalah Dalam Meningkatkan Kemahiran Menyelesaikan Masalah Dalam Kalangan Pelajar., JURNAL PEMIKIR, universiti malaysia sabah , 2, 113, ISSN:1985-3637
azita, shuhadah Mahmod
(2017) Mastering Soft Skills In The Implementation Of Work-Based Learning Among Community College Students, JURNAL PERTANIKA, UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA , 11, 179, ISSN:0128-7702
Ali A., Mahmod S.
(2017) Mastering Soft Skills In The Implementation Of Work-Based Learning Among Community College Students, PERTANIKA JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES, UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA , 179, ISSN:1287702
D?oria Islamiah Rosli, Azita Ali, Lim Soo Peng, Imam Sujardi, Budi Usodo,Fengky Adie Perdana
(2017) Mastering The Soft Skills In The Implementation Of Work Based Learning Among Community College Students, JOURNAL OF PHYSICS, IOP Publishing , 2, 1, ISSN:1742-6596
AZITA BINTI ALI, NORAZIZAH BINTI ABDULLAH
(2017) Tahap Kesediaan Guru Pelatih Reka Bentuk Dan Teknologi Terhadap Pengajaran Mata Pelajaran Reka Cipta, AHAP KESEDIAAN GURU PELATIH REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI TERHADAP PENGAJARAN MATA PELAJARAN REKA CIPTA, UTHM , 9, 1, ISSN:EISSN 2289-7410
azita
(2016) Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tahap Stres Guru Pendidikan Khas, ACTIVE ONLINE JOURNAL, UTHM , 8, 1, ISSN:22897410
Prosiding / Seminar
patt siew chen
(2022) Development Of 3d Animated Video Application For Computer Evolution , UTHM , 1, ISBN:27858138
AZITA ALI
(2021) Development Of 3d Animated Video First Responder Life Support (Choking) For Baby Safety, UTHM , 106, ISBN:00000000
AZITA
(2021) Development Of Eye Care Android Application For Children, UTHM , 1, ISBN:2785-81382785
AZRINA MOHMAD SABIRI
(2021) Pembangunan Bahan Gamifikasi Matematik Bagi Topik Nombor Kompleks Di Politeknik, UKM , 942, ISBN:9783169783161
AZITA
(2021) The Effect Of Using Learning Portal In The Subject Of Design And Tehcnology, UTHM , 1, ISBN:27852785-8138
AZITA ALI
(2021) Three Dimension (3d) Animation Video Development On Dental Care For Children, UTHM , 97, ISBN:00000000-0000
azita
(2019) Identifying Elements Of Career Management Competencies In Work Based Learning Through Surveys Of Experts, UTM , 131, ISBN:26636638
Ali A., Islamiah D., Zulkifli Z.
(2019) The Effectiveness Of Problem - Based Learning Methods In Improving High-Order Thinking Skills, INSTITUTE OF PHYSICS PUBLISHING , 1, ISBN:http://dx.doi
Ali A.B., Mahmod S.
(2018) Level Of Soft Skill In The Implementation Of Work-Based Learning Among Community College Students, EDP SCIENCES , 1, ISBN:10.1051/matec
AZITA ALI
(2018) Persepsi Pelajar Politeknik Terhadap Tahap Kesediaan Dan Tahap Kemahiran Pembimbing Industri Dalam Perlaksanaan Work Based Learning, UNISZA , 30, ISBN:9789672231035
AZITA
(2018) Tahap Penguasaan Dan Sikap Pelajar Kolej Komuniti Kemahiran Tinggi Mara Terhadap Mata Pelajaran Bahasa Inggeris, UNIVERSITI MALAYSIA SABAH , 715, ISBN:ISBN:978-967-05
Azita Binti Ali and Shuhadah Binti Mahmud
(2017) Penerapan Kemahiran Insaniah Dalam Pelaksanaan Work Based Learning (Wbl) Dalam Kalangan Pelajar Kolej Komuniti, UTHM , 7, ISBN:978-967-5457-06
AZITA,NADZALINDA KASMURI
(2017) Tahap Penguasaan Dan Sikap Pelajar Kolej Komuniti Kemahiran Tinggi Mara Terhadap Mata Pelajaran Bahasa Inggeris, UNIVERSITI MALAYSIA SABAH , 715, ISBN: 978-967-0582-7
Chandramathi Subramaniam, Tamil Selvan Subramaniam, Ahmad Khirul Nizam Ali, Azita Ali
(2016) Keberkesanan Power Point Interaktif Terhadap Pencapaian Dan Minat Murid Dalam Matematik Tahun 2(Tajuk Ruang), UTHM , 69 , ISBN:-
Azita Binti Ali, Shuhadah Binti Mahmud
(2016) Mastering The Soft Skills In The Implementation Of Work Based Learning Among Community College Students, UTHM , 456, ISBN:ISBN:9789832963
Azita Binti Ali, Doria Islamiah Rosli
(2016) Mastering The Soft Skills In The Implementation Of Work Based Learning Among Community College Students, Journal of Physics: Conference Series , - , ISBN:-
Shuhadah Binti Mahmud & Azita Binti Ali
(2016) Penguasaan Kemahiran Insaniah Dalam Pelaksanaan Work Based Learning Dalam Kalangan Pelajar Kolej Komuniti, UTHM , 179 , ISBN:97896706187
Shuhadah Binti Mahmud & Azita Binti Ali
(2016) Penguasaan Kemahiran Insaniah Dalam Pelaksanaan Work Based Learning Dalam Kalangan Pelajar Kolej Komuniti, UTHM , 179 , ISBN:978967061874
D?oria Islamiah Rosli, Azita Ali, Lim Soo Peng, Imam Sujardi, Budi Usodo, Fengky Adie Perdana
(2016) Six To Ten Digits Multiplication Fun Learning Using Puppet Prototype, Journal of Physics: Conference Series , - , ISBN:-
Azita Ali, Nor Hayatie Abdul Halim, Mohd Safie Idris, Muhammad SUhaimi Sulong, Khairunesa Isa, Sarebah Warman, Ahmad Esa
(2016) Stress Kerja Dalam Kalangan Pekerja Industri Di Taman Cendana: Satu Kajian, Perkama Consultants Sdn. Bhd, , 1 , ISBN: 9789671172002
Azita Ali, Nor Hayatie Abdul Halim, Mohd Safie Idris, Muhammad SUhaimi Sulong, Khairunesa Isa, Sarebah Warman, Ahmad Esa
(2016) Tahap Keselamatan Kediaman Perumahan Flat Di Taman Cendana: Satu Kajian, UTHM , 1 , ISBN:978967076447
Azita Ali
(2016) Transfer Knowledge Dalam Meningkatkan Potensi Komuniti Taman Cendana, ICCS 2016 , ISBN:-
Muhammad Suhaimi Sulong, Khairunesa Isa, Mohd Safie Idris, Azita Ali, Sarebah Warman, Ahmad Esa
(2015) Khidmat Komuniti Siswa Uthm: Pendekatan Dan Pelaksanaan, Universiti Kebangsaan Malaysia , 1005 , ISBN:9789832795346
azita
(2012) Fasa Awal: Pembentukan Kerangka Modul Bahasa C Berteraskan Model Integrasi Pbm Dan Cbt, UTM
Azita Ali and Prof Madya Dr Muhammad Sukri Bin Saud
(2012) Fasa Awal: Pembentukkan Kerangka Pembinaan Modul Bahasa C Berteraskan Model Integrasi Pembelajaran Berasaskan Masalah Dan Pendidikan Berteraskan Kompetensi, utm skudai johor , 1, ISBN:-
azita ali
(2010) Kerangka Konsep Modular Mpv Bahasa Pengaturcaraan C Berasaskan Masalah Dan Pendidikan Berteraskan Kompetensi, UTM

Consultancies

YearDescriptionLevel
2022 reviewer for the ONLINE JOURNAL FOR TVET PRACTITIONERS(Volume 7 Issue 1) University
2021 Perlantikan sebagai peserta panel pakar konsensus Fuzzy Delphi, Siti Azwanee BInti Abdullah, Tajuk keragka perlaksanaan M-Pembelajaran berasaskan pendidikan berasaskan ketrampilan Kolej Vokasional, Tesis Phd UTM, 2021 National
2021 PERLANTIKAN SEBAGAI PERUNDING PROJEK KURSUS ICT AND DIGITAL LOTERACY FOR TEACHER AND INSTRUCTOR BAGI PENSYARAH KOLEJ VOKASIONAL MALAYSIA KE ARAH REVOLUSI 4.0 University
2021 PERLANTIKAN PANEL PENILAI BAGI PENILAIAN KERTAS CADANGAN PENYELIDIKAN PELAJAR SARJANA PENDIDIKAN TEKNIL DAN VOKASIONAL University
2021 PAKAR RUJUK UNTUK VERIFIKASI INSTRUMEN KAJIAN PENYELIDIKAN bagi calon Doktor Falsafah, Wan Nor Ashiqin binti Wan Ali , tajuk THE EFFECTS OF SEGMENTING AND COMPUTATIONAL THINKING IN DIGITAL VIDEO LEARNING MATERIALS ON KNOWLEDGE, SELF EFFICICY PERCEPTION MOTIVATION AMONG TVET STUDENTS IN MALAYSIA, USM 2021 National
2021 CONTENT DEVELOPMENT EXPERT FOR THE LEARNING AND TEACHING SUPPORT SYSTEM ALBAYEN (ALBAYEN) Private
2021 PERLANTIKAN SEBAGAI PERUNDING BAGI PROJEK SENDIRI, KURSUS ICT DAN DIGITAL LOTERACY FOR TEACHER AND INSTRUCTORS BAGI PENSYARAH KOLEJ VOKASIONAL MALAYSIA KE ARAH REVOLUSI 4.0. BAHAGIAN PENDIDIKAN TEKNIK DAN VOKASIONAL, KEMENTERIA N PENDIDIKAN MALAYSIA, 1 MAC 2021-30 APRIL 2021 National
2020 Pakar validasi instrumen kajian, mohd razali abd samad, pembangunan dan penilaian aplikasi android apps std 5 untuk m-pembelajaran dan kesan terhadap pencapaian murid tahun lima sekolah kebangsaan luar bandar bagi topik tenaga, tesis phd, ukm National
2020 FASILITATOR PROGRAM MY FUTURE BAGI PELAJAR BARU IJAZAH SARJANA MUDA SEMESTER 2 2019/2020 University
2020 Pengesahan pakar bagi kesahan kandungan bagi manual dan instrumen ujian pra dan pasca University
2019 REVIEWERS FOR ONLINE JOURNAL FOR TVET PRACTITIONERS (SPECIAL ISSUES 2019) University
2018 PERLANTIKAN SEBAGAI PAKAR KESAHAN INSTRUMEN PENYELIDIKAN NUR FARHA BTE HASSAN University
2018 Perunding/penyelia kajian Tindakan Seolah Kluster Kecemerlangan -Universiti Awam bagi Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM) National
2018 Reviewer Online Journal For TVET PRactitioners ISSN:2289-7410 University
2018 panel penilai sidang penilaian akhir projek sarjana 1 (MBE 12302) ijazah sarjana pendidikan teknikal dan vokasional semester 2 sesi 2017/2018 University
2017 Panel Penilai sidang penilaian akhir projek sarjana 1 (MBE 12302) Ijazah Sarjana Pendidikan Teknik dan Vokasional semester 2 sesi 2016/2017 University
2017 Panel penilai sidang penilaian akhir Projek sarjana muda 2 (BBP 40204) ijazah SMPV semester 1 sesi 20172018 University
2017 ketua penilai sidang penilaian akhir Projek sarjana muda 1 (BBP 40101) ijazah SMPV semester 1 sesi 20172018 University
2017 Ketua panel sidang penilaian Akhir Projek Sarjana Muda 2 (BBP 40204) Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Vokasional semester 2 sesi 2016/2017 University
2017 Ketua panel sidang penilaian akhir projek sarjana muda 1 (BBP 40102) Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Vokasional Semester 2 sesi 2016/2017 University
2017 FASILITATOR PROGRAM PERMULAAN GRADUAN BAGI PELAJAR BARU IJAZAH SARJANA MUDA SESI 2016/2017 University
2017 penyelia program latihan mengajar pelajar sarjana muda pendidikan teknik dan vokasional semester 11 2016/2017 University
2017 KETUA FASILITATOR PROGRAM PERMULAAN GRADUAN BAGI PELAJAR BARU IJAZAH SARJANA MUDA SESI 2016/2017 University
2016 Ahli jawatankuasa pelaksana bagi simposium MTU-TVET 2016 National
2016 Article Reviwer for MTU-TVET Symposium 2016 National
2016 Panel penilai kertas penyelidikan National COnference In Education-Technical & Vocational Education And Training 2016 (NCIE-TVET 2016) National
2016 PANEL PENILAI SIDANG PENILAIAN AKHIR PROJEK SARJANA MUDA 2 (BBP 40204) IJAZAH SARJANA MUDA PENDIDIKAN VOKASIONAL SEMESTER 1 2016/2017 University
2016 penilai pembentangan projek sarjana 1 bagi program pengajian sarjana secara pesisir semester 1 2016/2017 University
2016 PANEL PENILAI PENILAIAN KEMAJUAN PENYELIDIKAN PELAJAR PROGRAM DOKTOR FALSAFAH FAKULTI PENDIDIKAN TEKNIKAL DAN VOKASIONAL University
2016 FASILITATOR PROGRAM PERMULAAN GRADUAN BAGI PELAJAR BARU IJAZAH SARJANA MUDA SESI 2016/2017 University
2016 PANEL PENEMUBUAL TEMUDUGA PENGAMBILAN CALON PELAJAR PROGRAM SARJANA MUDA PENDIDIKAN VOKASIONAL UTHM, ZON SELATAN University
2016 PANEL PENILAI PROJEK SARJANA 1 (MBE 12302) PROGRAM SARJANA PENGAJIAN PESISIR SEMESTER 1 SESI 2016/2017, FAKULTI PENDIDIKAN TEKNIKAL DAN VOKASIONAL University
2016 PANEL PENILAI SIDANG PENILAIAN AKHIR PROJEK SARJANA MUDA 1 (BBP 40102) IJAZAH SARJANA MUDA PENDIDILAN VOKASIONAL SEMESTER 1 SESI 2016/2017 University
2016 AJLI JAWATANKUASA PEMBAGUNGAN MODUL STARTING SCHOOL 2017 University
2016 Article Reviewer for National Education Conference for Education and Technical and Vocational Training (NCiE-TVET) 2016 International
2016 PANLE PENILAI SIDANG PENILAIAN AKHIR PROJEK SARJANA MUDA 2 (BBP 40204) IJAZAH SARJANA MUDA PENDIDIKAN VOKASIONAL SEMESTER 2 2015/2016 University
2016 Pengawas/Pembantu pengawas peperiksaan akhir semester II sesi 2015/2016 Program Diploma dan Program SArjana Muda University
2016 panel penilai projek sarjana 1 (MBE 12302) Program Pengajian Pesisir Semester 2 sesi 2015/2016, fakulti pendidikan teknikal dan vokasional University
2016 panel penilai sidang penilaian akhir projek sarjana 2 (MBE 22804) Ijazah Sarjana Pendidikan Teknik dan Vokasional Semester II 2015/2016 University
2016 Perunding Projek 1ST national Conference On Technical & Vocational Education And Training (NC-TVET 2016) University
2016 PANEL PENEMUDUGA CALON PELAJAR PROGRAM SARJANA MUDA PENDIDIKAN VOKASIONAL, FPTV UTHM SESI 2016/2017 University
2016 Panel penilai sidang penilaian akhir Projek Sarjana 2 (MBE 22804) Program Sarjana Pengajian Pesisir semester 2 sesi 2015/2016 Fakulti Pendidikan Teknikal dan Vokasional University
2016 Fasilitator Program Permulaan Graduan Pelajar Ijazah Sarjana Muda Semester 2 sesi 2015/2016 University
2016 KETUA PANEL PENILAI SIDANG PENILAIAN AKHIR PROJEK SARJANA MUDA 1 (BBP 40102) IJAZAH SARJANA MUDA PENDIIKAN VOKASIONAL SEMESTER 2 2015/2016 University
2016 visitor scholar at mathematics education department, teaching training and education faculty, Universitas Sebelas Maret,Indonesia for 1 week (15 november to 20 november 2016) International
2016 ticle reveiwer for National Conference in Education Technical & Vocational Education & Training 2016 (NCiE-TVET 2016) International
2015 PERUNDING KURSUS INTRUKSIONAL DAN PEMBANGUNAN ANDRAGOGI (KIPA), 31 MEI-12 JUN 2015 University
2015 Penilai Kertas Kerja Seminar Kebangsaan Majlis Dekan-Dekan Pendidikan Universiti Awam 2015 University
2015 Fasilitator Program Permulaan Graduan Pelajar Baharu Ijazah Sarjana Muda Sem 2 2014/2015, Pusat Pembangunan dan Pengembangan Pelajar, UTHM, 2015 University
2014 Reviewer 4th World Congree On Technical Vocational Education and Training (WocTVET) 2014 International

Supervision

YearDescriptionRole
2022 SUPERVISOR FOR SITI NABILA BINTI MUKHTAR, PROJEK SARJANA, KAJIAN PERSEPSI TERHADAP KEPERLUAN PENGAJARAN PAK 21 BAGI KURSUS PENYELENGGARAN PENDAWAIAN ELEKTRIK FASA 1 DI KOLEJ VOKASIONAL, UTHM, 2022 Supervisor
2022 PANEL PENILAI PROJEK SARJANA MUDA 2 SESI 1 20212022, FAKULTI PENDIDIKAN TEKNIKAL DAN VOKASIONAL, UTHM Assessor
2022 KETUA PANEL PENILAI PROJEK SARJANA 2 [BBP 40204] SESI 1 20212022, FAKULTI PENDIDIKAN TEKNIKAL DAN VOKASIONAL, UTHM Assessor
2022 PANEL PENILAI PROJEK SARJANA MUDA 1 [BBP40102]SESI 1 20212022, FAKULTI PENDIDIKAN TEKNIKAL DAN VOKASIONAL, UTHM Assessor
2022 PENYELIA LATIHAN INDUSTRI PELAJAR PROGRAM SARJANA MUDA PENDIDIKAN VOKASIONAL , FPTV Supervisor
2022 PENYELIA PROGRAM LATIHAN MENGAJAR SEMESTER 2 SESI 2021/2022 FAKULTI PENDIDIKAN TEKNIKAL DAN VOKASIONAL Supervisor
2022 SUPERVISOR FOR NORUL ASRAF BIN NASIR, PROJEK SARJANA MUDA, PEMBANGUNAN LAMAN WEB PEMBELAJARAN PERISIAN ADOBE PHOTOSHOP DAN MANIPULASI IMEJ, UTHM, 2022 Supervisor
2022 PENILAI BAGI KERTAS SOALAN PEPERIKSAAN AKHIR SEMESTER 2 SESI 2021/2022, FPTV Assessor
2021 PERLANTIKAN SEBAGAI PENYEIA LATIHAN MENGAJAR IJAZAH SARJANA MUDA PENDIDIKAN VOKASIONAL SESI 2 2020/2021, FAKULTI PENDIDIKAN TEKNIKAL DAN VOKASIONAL Supervisor
2021 PENILAI PROJEK SARJANA MUDA 2 (BBP 40204) BAGI PROGRAM SARJANA MUDA PENDIDIKAN VOKASIONAL BAGI SEMESTER 1 SESI 2020/2021 Assessor
2021 SUPERVISOR FOR PAT SIEW CHIEN, PEMBANGUNAN APLIKASI VIDEO ANIMASI 3D EVOLUSI KOMPUTER, PROJEK SARJANA MUDA 2, UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA, 2021 Supervisor
2021 SUPERVISOR FOR MOHAMAD HAZIM AIMAN BIN SHAHAM, PEMBANGUNAN APLIKASI AUGMENTED REALITY (AR) DALAM BIDANG KORIDOR RAYA MULTIMEDIA (MSC) MALAYSIA (KERAJAAN ELEKTRONIK, SEKOLAH BESTARI DAN KAD PINTAR), PROJEK SARJANA MUDA 2, UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA, 2021 Supervisor
2021 PENYELIA LATIHAN MENGAJAR SARJANA MUDA PENDIDIKAN TEKNIKAL DAN VOKASIONAL SEMESTER 2 SESI 2020/2021, FAKULTI PENDIDIKAN TEKNIKAL DAN VOKASIONAL Supervisor
2021 SUPERVISOR FOR NURUL FARDIANA BINTI MOHD FAUZI, Pembangunan Slaid Interaktif Era Digital Komputer bagi Topik Undang-Undang Siber, PROJEK SARJANA MUDA 2, UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA, 2021 Supervisor
2021 SUPERVISOR FOR Mohamad Hanan Bin Mohamad Zinin, Pembangunan Video Simulasi 3D Dalam Bidang Pembuatan Komponen Komputer , PROJEK SARJANA MUDA 2, UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA, 2021 Supervisor
2021 SUPERVISOR FOR WAN NUR ALIYA BINTI WAN MOHAMAD ASRI, PEMBANGUNAN VIDEO ANIMASI 3D PERATURAN PEMAKAIAN PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT (PPE) DI BENGKEL , PROJEK SARJANA MUDA 2, UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA, 2021 Supervisor
2021 SUPERVISOR FOR MUHAMAD AMIRUL FAIZ BIN ZON PEMBANGUNAN VIDEO INTERAKTIF 3D PERATURAN PEMAKAIAN PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT(PPE) DI BENGKEL, PROJEK SARJANA MUDA 2, UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA, 2021 Supervisor
2021 SUPERVISOR FOR FATINI AUNI BINTI SAHARUDIN, PEMBANGUNAN VIDEO SIMULASI 3D PENGGUNAAN PERKAKASAN DAN PERISIAN DALAM PENDIDIKAN, PROJEK SARJANA MUDA 2, UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA, 2021 Supervisor
2020 SUPERVISOR FOR NUR ATHIRAH BINTI MAT NANG, PROJEK SARJANA MUDA, UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA, 2020 Supervisor
2020 SUPERVISOR FOR SITI NOOR ADILAH BT NOOR ARIFFIN, PEMBANGUNAN VIDEO ANIMASI 3D ASAS-ASAS PEMERIKSAAN KENDERAAN BAGI WANITA, PROJEK SARJANA MUDA 2, UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA, 2020 Supervisor
2020 SUPERVISOR FOR NUR FATIN SYUHADA BINTI ZAINUDIN, PEMBANGUNAN APLIKASI CARA-CARA PENJAGAAN MATA DI KALANGAN KANAK-KANAK, PROJEK SARJANA MUDA 2, UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA, 2020 Supervisor
2020 SUPERVISOR FOR NUR RASYIDAH BINTI YAHYA, PEMBANGUNAN APLIKASI PEMAKANAN DIET SEIMBANG, PROJEK SARJANA MUDA 2, UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA, 2020 Supervisor
2020 SUPERVISOR FOR NUR AFIQAH BINTI BAIS, PEMBANGUNAN GAMIFIKASI TOPIK HAIWAN BAGI TAHUN DUA , PROJEK SARJANA MUDA 2, UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA, 2020 Supervisor
2020 SUPERVISOR FOR SITI FATIMAH BINTI YAZID, PEMBANGUNAN VIDEO ANIMASI 3D FIRST RESPONDER LIFE SUPPORT (CHOKING) UNTUK KESELAMATAN BAYI, PROJEK SARJANA MUDA 2, UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA, 2020 Supervisor
2020 SUPERVISOR FOR WAHIDA AFRINA BINTI ZULKIFLI, PEMBANGUNAN VIDEO ANIMASI 3D PENJAGAAN GIGI UNTUK KANAK-KANAK, PROJEK SARJANA MUDA 2, UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA, 2020 Supervisor
2020 MODERATOR DAN PENYELIA LATIHAN MENGAJAR PELAJAR SARJANA MUDA PENDIDIKAN VOKASIONAL SEMESTER 2 SESI 2019/2020 Supervisor
2020 MODERATOR DAN PENYELIA LATIHAN MENGAJAR PELAJAR SARJANA PENDIDIKAN VOKASIONAL SEMESTER 2 SESI 2019/2020 Supervisor
2020 SUPERVISOR FOR AZRINA BINTI MOHMAD SABIRI, KEBERKESANAN PEMBELAJARAN GAMIFIKASI DALAM PENCAPAIAN PELAJAR BAGI TOPIK NOMBOR KOMPLEKS, TESIS SARJANA, UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIAM 2020. Supervisor
2020 Ketua panel penilai projek sarjana 1 (MBE 12302) program sarjana pengajian pesisir semester 1 sesi 2019/2020, Fakulti Pendidikan Teknikal dan Vokasional Assessor
2020 PENILAI SIDANG PENILAIAN PROJEK SARJANAMUDA 2 (BBP 40204) IJAZAH SARJANA MUDA PENDIDIKAN VOKASIONAL SEMESTER 2 SESI 2019/2020 Assessor
2020 Panel penilai bagi penilaian kertas cadangan penyelidikan pelajar Doktor Falsafah Pendidikan Teknik dan Vokasional, Nurul Raihana Binti Abdullah (GB 170094), FPTV BIL 2/2020 Assessor
2020 KETUA PANEL PENILAI SIDANG PENILAIAN AKHIR PROJEK SARJANA 2 (MBE 22804) IJAZAH SARJANA PENDIDIKAN TEKNIK DAN VOKASIONAL SEMESTER 3 SESI 2019/2020 Assessor
2019 SUPERVISOR FOR NUR ATHIRAH BINTI MAT NANG, PEMBANGUNAN GAMIFIKASI BAGI SUBJEK ASAS SAINS KOMPUTER TINGKATAN 1, PROJEK SARJANA MUDA, UTHM, 2019 Supervisor
2019 ketua panel penilai sidang penilaian akhir projek sarjana muda 1 (BBP 40102) Ijazah Sarjana uda Pendidikan Vokasional semester 2 sesi 2018/2019 Assessor
2019 SUPERVISOR FOR KUMANAN A/L ELANGO, PROJEK SARJANA MUDA, DESIGNING AN AUGMENTED REALITY FOR TEACHING ENGLISH VOCABULARY FOR FORM 3 STUDENTS, UTHM, 2019 Supervisor
2019 SUPERVISOR FOR ERRA FARAHANI BINTI MARJI, PROJEK SARJANA MUDA, PEMBANGUNAN APLIKASI ASAS TAEKWONDO UNTUK KANAK-KANAK, UTHM, 2019 Supervisor
2019 PENYELIA PROGRAM LATIHAN MENGAJAR PELAJAR SARJANA MUDA PENDIDIKAN VOKASIONAL SEMESTER 2 SESI 2018/2019 Supervisor
2019 SUPERVISOR FOR RASYIQAH BINTI ANUAR, PROJEK SARJANA MUDA, PEMBANGUNAN APLIKASI AUGMENTED REALITY SENAMAN AGRONOMIK DI PEJABAT, UTHM, 2019 Supervisor
2019 SUPERVISOR FOR LEE XUAN LING, PROJEK SARJANA MUDA 2, PEMBANGUNAN GAMIFIKASI DALAM SUBJEK MATEMATIK UNTUK MENGENAL BENTUK-BENTUK ASAS BAGI KANAK-KANAK PRA SEKOLAH, UTHM, 2019 Supervisor
2019 SUPERVISOR FOR MUHAMMAD SYAFIQ BIN JAMAL MOHD NASIR, PROJEK SARJANA MUDA, PEMBANGUNAN VIDEO ANIMASI 3D ASAS CARDIOPULMONARY RESUSCITATION, UTHM, 2019 Supervisor
2019 SUPERVISOR FOR NURAMIRA DIANA BINTI NOORDIN, SARJANA, PERSEPSI PELAJAR FAKULTI PENDIDIKAN TEKNIK DAN VOKASIONAL DI UTHM DARI ASPEK SIKAP DAN MINAT TERHADAP TAHAP PENGGUNAAN EDMODO DALAM PROSES PEMBELAJARAN, UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA, 2019 Supervisor
2019 SUPERVISOR FOR NUR ATHIRAH BINTI MAT NANG, PEMBANGUNAN GAMIFIKASI BAGI SUBJEK ASAS SAINS KOMPUTER TINGKATAN 1, PROJEK SARJANA MUDA, UTHM, 2019 Supervisor
2019 PENYELIA PROGRAM LATIHAH MENGAJAR PELAJAR SARJANA MUDA PENDIDIKAN VOKASIONAL SEMESTER 3 SESI 2018/2019 Supervisor
2019 PANEL PENILAI SIDANG PENILAIAN AKHIR PROJEK SARJANA MUDA 1 (BBP 40102) IJAZAH SARJANA MUDA PENDIDIKAN VOKASIONAL SEMESTER 1 SESI 2019/2020 Assessor
2019 PANEL PENILAI SIDANG PENILAIAN AKHIR PROJEK SARJANA MUDA 2 (BBP 40204) IJAZAH SARJANA MUDA PENDIDIKAN VOKASIONAL SEMESTER 1 SESI 2019/2020 Assessor
2019 PANEL PENILAI BAGI PENILAIAN KERTAS CADANGAN PENYELIDIKAN PELAJAR SARJANA PENDIDIKAN TEKNIK DAN VOKASIONAL Assessor
2019 PANEL PENILAI SIDANG PENILAIAN AKHIR PROJEK SARJANA 2 (MBE 22804) IJAZAH SARJANA PENDIDIKAN TEKNIK DAN VOKASIONAL SEMESTER 2 SESI 2018/2019 Assessor
2019 KETUA PANEL PENILAIAN SIDANG PENILAIAN AKHIR PROJEK SARJANA MUDA 1 (BBP 40102) IJAZAH SARJANA MUDA PENDIDIKAN VOKASIONAL SEMESTER SESI 2 2108/2019 Assessor
2019 KETUA PANEL PENILAI SIDANG PENILAIAN AKHIR PROJEK SARJANA MUDA 1 (BBP 40102) IJAZAH SARJANA MUDA PENDIDIKAN VOKASIONAL SEMESTER 1 SESI 2019/2020 Assessor
2019 PANEL PENILAI BAGI PENILAIAN KERTAS CADANGAN PENYELIDIKAN PELAJAR SARJANA PENDIDIKAN TEKNIK DAN VOKASIONAL, FPTV BIL 2/2019 Assessor
2019 Panel penilai sidang penilaian akhir projek sarjana 2 (MBE 22804) Ijazah Sarjana PEndidikan Teknik dan Vokasional semester 1 sesi 2019/2020 Assessor
2019 Ketua panel penilai sidang penilaian akhir Projek Sarjana 1 (MBE 12302) Ijazah Sarjana Pendidikan Teknik dan Vokasional semester 1 sesi 2019/2020 Assessor
2019 Panel penilai sidang penilaian akhir Projek Sarjana 1 (MBE 12302) Ijazah Sarjana Pendidikan Teknik dan Vokasional Semester 1 sesi 2018/2019 Assessor
2019 Panel Penilai Sidang PEnilaian Akhir Projek Sarjana 2 (MBE 22804) Ijazah Sarjana Pendidikan Teknikal dan Vokasional Semester 1 sesi 2018/2019 Assessor
2019 KETUA PANEL PENILA ISIDANG PENILAIAN AKHIR PROJEK SARJANA 1 (MBE 12302) IJAZAH SARJANA PENDIDIKAN TEKNIK DAN VOKASIONAL SEMESTER 1 SESI 2019/2020 Assessor
2019 PANEL PENILAI SIDANG PENILAIAN AKHIR ROJEK SARJANA 2 (MBE 22804) IJAZAH SARJANA PENDIDIKAN TEKNIK DA VOKASIONAL SEMESTER 1 SESI 20192020 Assessor
2019 ketua panel penilai sidang penilaian akhir projek sarjana muda 2 (BBP 40204) Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Vokasional Semester 2 sesi 2018/2019 Assessor
2019 SUPERVISOR FOR ZAIHAMZAIRY BIN MOHAMAD YUSOF, SARJANA, KESEDIAAN, KECENDERUNGAN DAN PENGGUNAAN PERISIAN PERSEKITARAN PEMBELAJARAN MAYA (VLE FROG) OLEH GURU-GURU SEKOLAH RENDAH DI DAERAH BATU PAHAT, UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA, 2019 Supervisor
2018 supervior for aqilah rafaa binti mohamed noordeen, pembangunan aplikasi augmented reality bijak sifir, degree, UTHM, 2018 Supervisor
2018 Supervisor for Nurul Asyikin Binti Mat Yazid, Pembangunan video animasi langkah-langkaj keselamatan semasa kebakaran di rumah, degree, UTHM, 2018 Supervisor
2018 Supervisor for Norliana Binti Abu Bakar, Video Animas i3D Mengenai Gangguan Seksual Terhadap Kanak-Kanak Dalam Modul Sejahtera, Degree, UTHM, 2018 Supervisor
2018 Supervisor for Nurul Syafika Binti Mukhtar, Ijazah Sarjana, Perspektif Pelajar Politeknik Terhadap Tahap Kesediaan dan Tahap Kemahiran Pembimbing Dalam Program Work Based Learning (WBL), Universiti Tun Hussein Onn Malysia, 2018 Supervisor
2018 SUPERVISOR FOR SYAFAWATI BINTI MOHD SUBKI, AUGMENTED REALITY LANGKAH-LANGKAH MEMBASUH TANGAN DENGAN BETUL UNTUK KANAK-KANAK, PSM, UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA, 2018 Supervisor
2018 Ketua Panel Penilai Projek Sarjana Muda 1 (BBP 40102) Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Vokasional Semester 1 sesi 1 2018/2019 Assessor
2018 Superviser for Mohamad Shahrunizam Bin Zamjuri, PSM, Pembangunan Aplikasi Augmented Reality (SR) langkah pencegaan denggi di rumah, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 Supervisor
2018 Supervisor for Engku Syukri Bin Engku Ab Rahman, Penggunaan Augmented reality di dalam isu keselamatan jalan raya di sekolah untuk kanak-kanak, degree, UTHM, 2018 Supervisor
2018 SUPERVISOR FOR NAZLEEZA AZMIRA BINTI MAT NAIN, PEMBANGUNAN AUGMENTED REALITY BAGI MATA PELAJARAN SAINS (SISTEM SURIA),PSM, UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA, 2018 Supervisor
2018 Panel penilai bagi penilaian kertas cadangan penyelidikan pelajar sarjana pendidikan teknik dan vokasional Assessor
2018 Panel bagi penilaian kertas cadangan penyelidikan pelajar sarjana pendidikan teknik dan vokasional, fptv bil 1/2018 Assessor
2018 SUPERVISOR FOR FATIHAH NABILA BINTI CHE MOHAMAD, PEMBANGUNAN AUGMENTED REALITY PEMBELAJARAN SUKU KATA TAHAP SATU BERBENTUK ANIMASI, PSM, UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA, 2018 Supervisor
2017 Penyeliaan Latihan Mengajar Pelajar Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Vokasional Semester I sesi 2017/2018 Supervisor
2017 Penyeliaan Latihan Mengajar Pelajar Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Vokasional Semester III sesi 2016/2017 Supervisor
2017 Supervisor to Izuwan Bin Abdullah, Pembangunan Permainan Telefon Pintar bagi Topik Mengenal Haiwan Untuk Kanak-Kanak Pra Sekolah, UTHM,2017 Supervisor
2017 Supervisor To Nor Amalina Binti Zulkifli, Video Pembelajaran Bahasa Pengaturcaraan Hypertext Proprocessor, UTHM, 2017 Supervisor
2017 panel penilai sidag penilaian akhir projek sarjana 2 (MBE 22804) Ijazah sarjana Pendidikan Teknik dan Vokasional Semester 1 sesi 2017/2018 Assessor
2017 Supervisor for Nor Amalina Binti ZUlkifli, PSM, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 Supervisor
2017 Penyelia latihan Industri Pelajar Program Sarjana Muda Pendidikan Vokasional Semester III 2016/2017 Supervisor
2017 Persepsi Pelajar Dalam Kemahiran Psikomotor Pemasangan Kit Model Kereta menggunakan CD Interaktif, PSM, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 Supervisor
2017 Supervisor for Izuwan Bin Abdullah, PSM, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 Supervisor
2016 SUPERVISOR FOR NOR AINI BINTI HARUN, TESIS SARJANA UTHM, HUBUNGAN FAKTOR-FAKTOR PENGUASAAN KEFAHAMAN KONSEP MATEMATIK DENGAN MINAT BAGI PELAJAR SARJANA MUDA PENDIDIKAN TEKNIK DAN VOKASIONAL, 2016 Supervisor
2016 SUPERVISOR FOR SHUHADAH BINTI MAHMUD, PENERAPANAN KEMAHIRAN INSANIAH DALAM PELAKASANAAN WORK BASED LEARNING (WBL) DALAM KALANGAN PELAJAR KOLEJ KOMUNITI, SARJANA, UNIVERISITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA, 2016 Supervisor
2016 SUPERVISOR FOR ZURIAWAHIDA BINTI ZULKIFLI, KEBERKESANAN KAEDAH PEMBELAJARAN BERASASKAN MASALAH DALAM MENINGKATKAN KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI DAN MENYELESAIKAN MASALAH DALAM KALANGAN PELAJAR, SERJANA, UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYISA, 2016 Supervisor
2016 SUPERVISOR FOR MOHAMAD AMIR BIN AHMAD ZAINI, KOSWER ASAS OPERASI MATEMATIK UNTUK PELAJAR PRA SEKOLAH, IJAZAH SARJANA MUDA, UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA, 2016 Supervisor
2016 SUPERVISOR FOR FATIN AMIRAH BINTI FAUZI, PEMBANGUNAN VIDEO ANIMASI TIGA DIMENSI BAGI TOPIK HIRARC, IJAZAH SARJANA MUDAH, UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA, 2016 Supervisor
2016 SUPERVISOR FOR FAKHRUDDIN BIN ISMAIL, KOSWER PENERBITAN AUDIO VIDEO DIGITAL, IJAZAH SARJANA MUDA, UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA, 2016 Supervisor
2016 SUPERVISOR FOR NORSYAFIDA BINTI BAHUDIN, VIDEO PEMBELAJARAN ANIMASI 3D TOPIK PEMNYAMPUNGAN RANGKAIAN LAN, IJAZAH SARJANA MUDA, UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA, 2016 Supervisor
2016 SUPERVISOR FOR NUR IZZATI BINTI MOHD KHATIM, VIDEO PENGAJARAN MATA PELAJARAN INTERAKSI MANUSIA KOMPUITER DALAM PERSEKITARAN MOOCS, IJAZAH SARJANA MUDA, UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA, 2016 Supervisor
2016 SUPERVISOR FOR INTAN SHARIENA BINTI ABDUL RASHID, PENGGUNAAN MEDIA REALITI TAMBAHAN (AUGMENTED REALITY) DALAM ISU KESELAMATAN ESKALATOR UNTUK KANAK-KANAK, IJAZAH SARJANA MUDA, UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA, 2016 Supervisor
2016 SUPERVISOR FOR FADILA ZURAIDA BINTI MOHD NOR, PEMBANGUNAN LAMA WEB E-PEMBELAJARAN MATEMATIK DALAM KOMUNIKASI KOMPUTER (TEORI GRAF), IJAZAH SARJANA MUDA, UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA, 2016 Supervisor
2015 SUPERVISOR FOR KHAIRIAH BINTI SAHARI. TAJUK PSM: FAKTOR-FAKTOR PELAJAR SEKOLAH RENDAH LEMAH DALAM SUBJEK MATEMATIK, 2015 Supervisor
2015 PENYELIA FOR SYAREZA AZREEN BINTI SAMAD. TAJUK TESIS PSM : KOSWER PEMBELAJRAN UNTUK MATAPELAJARAN BAHASA C++, 2015 Supervisor
2015 PENYELIA FOR HANA NAQIBAH BINTI KEPLI. TAJUK TESIS PSM: KOSWER UNTUK MATA PELAJARAN 3D ANIMASI, 2015 Supervisor
2015 PENYELIA FOR FRANCESCA WILLY MAJINGAN. TAJUK TESIS PSM : PEMBANGUNAN KOSWER UNTUK PEMBELAJARAN MATEMATIK, 2015 Supervisor
2015 PENYELIA FOR NOR AMALINA ALIAA BINTI ZAHRI. TAJUK TESIS PSM: PEMBANGUNAN LAMA WEB UNTUK PEMBELAJARAN ASAS GRAFIK, 2015 Supervisor
2015 SUPERVISOR FOR SYEFA BINTI KASMURI. TAJUK PSM: PENGUASAAN KEMAHIRAN PENYELESAIAN MATEMATIK DI KALANGAN PELAJAR TAHUN LIMA. 2015 Supervisor
2015 SUPERVISOR FOR SITI ROHAYA BINTI PAIJAN. TAJUK TESIS SARJANA: HUBUNGAN TAHAP STRES DENGAN TAHAP MOTIVASI PEMBELAJARAN DALAM KALANGAN PELAJAR KEJURUTERAAN, 2015 Supervisor
2015 SUPERVISOR FOR SITI ROHAYA BINTI PAIJAN. TAJUK TESIS SARJANA: HUBUNGAN TAHAP STRES DENGAN TAHAP MOTIVASI PEMBELAJARAN DALAM KALANGAN PELAJAR KEJURUTERAAN, 2015 Supervisor
2015 SUPERVISOR FOR JUZAILIZ BINTI MOHAMAD. TAJUK PSM: PENGGUNAAN KAEDAH PENGAJARAN SECARA TEKNIK NYANYIAN DALAM PEMBELAJARAN BAHASA MELAYU DI SEKOLAH RENDAH. 2015 Supervisor
2015 SUPERVISOR FOR NOOR FAIZA BINTI AU ZAINI. TAJUK PSM: TANGGAPAN MURID TERHADAP PENGGUNAAN YOUTUBE DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MATEMATIK. 2015 Supervisor
2015 SUPERVISOR FOR NOR HAYATIE BINTI ABDUL HALIM. TAJUK TESIS SARJANA : HUBUNGAN ANTARA TAHAP KESELAMATAN DENGAN DISIPLIN DAN STRESS KERJA DALAM KALANGAN PEKERJA INDUSTRI, 2015 Supervisor
2014 SUPERVISOR FOR ANG WEE MEI. TAJUK TESIS: FAKTOR-FAKTOR TERHADAP KEBOLEHAN MURID DALAM MENGUASAI KONSEP SAINS,2014 Supervisor
2014 4) PENYELIA FOR ROSLAIMI BINTI MAT YAAKOB. TAJUK TESIS: TEKNIK 1-0 DALAM MENINGKATKAN PENCAPAIAN PELAJAR DALAM TAJUK FASA-FASA BULAN, 2014 Supervisor
2014 5) PENYELIA FOR MOHD YUSREY BIN M.ROSLEY. TAJUK TESIS: FAKTOR-FAKTOR TERHADAP PENGUASAAN MATA PELAJARAN BAHASA MELAYU DI KALANGAN PELAJAR INDIA, 2014 Supervisor
2014 6) PENYELIA FOR ANANTHI A/P MANOGARAN. TAJUK THESIS PSM: KEBERKENSANAN KAEDAH PETAK SIFIR DALAM PENGUASAN SIFIR DI KALANGAN MURID TAHUN LIMA, 2014 Supervisor
2014 10) PENYELIA FOR YEW YEN HAR. TAJUK TESIS PSM: PENGGUNAAN MULTIMEDIA DALAM MEMPERTINGKATKAN PENGUASAAN PEMAHAMAN MEMBACA BAHASA CINA DI KALANGAN MURID TAHUN 4, 2014 Supervisor
2014 3) PENYELIA FOR MOHD NOOR NAZRI BIN MOHD TUMARI: PENGLIBATAN IBU BAOA DALAM PROGRAM INTERVENSI AWAL BAGI KANAK-KANAK SINDROM DOWN,2014 Supervisor
2014 PENYELIA FOR NORAMIRAH BINTI MOHD SIDEK. TAJUK TESIS PSM: TAHAP KESEDARAN GURU BUKAN OPSYEN MENGAJAR MATA PELAJARAN KEMAHIRAN HIDUP, 2014 Supervisor
2014 PENYELIA FOR ZAITON BINTI ABDULLAH ZAWAWI. TAJUK TESIS PSM: TAHAP PENGUASAAN TERHADAO KOMPONEN MASAKAN DI KALANGAN PELAJAR PENDIDIKAN KHAS MASALAH PEMBELAJARAN, 2014 Supervisor
2014 PENYELIA FOR ZAINAP BINTI KASDI. TAJUK TESIS PSM: KOMPETENSI GURU KEMAHIRAN HIDUP DALAM PENGAJIAN AMALI DI SEKOLAH MENENGAH KEBANAGSAAN DAREAH BATU PAHAT, 2014 Supervisor
2014 PENYELIA FOR JAMILAH BINTI MAT. TAJUK TESIS PSM : PENGGUNAAN PETA MINDA UNTUK MENINGKATKAN PENCAPAIAN MATA PELAJARAN KEMAHIRAN HIDUP, 2014 Supervisor
2014 PENYELIA FOR NOR LIALA BINTI DAUD. TAJUK TESIS SARJANA : FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENGGUNAAN SISTEM E BOOK DALAM KALANGAN PELAJAR DAN PENSYARAH DI UTHM, 2014 Supervisor
2014 PENYELIA FOR MOHAMAD NURIZWAN BIN JUMIRAN. TAJUK TESIS SARJANA: KESAN TEKNIK ?HUNTOO SQUARE? TERHADAP PENCAPAIAN PELAJAR BAGI MATAPELAJRAN MATEMATIK SEKOLAH RENDAH, 2014 Supervisor
2014 SUPERVISOR FOR NADZALINDA BINTI HJ KAMSUR. TAJUK TESIS SARJANA: TAHAP PENGUASAAN, SIKAP DAN MINAT PELAJAR KOLEJ KEMAHIRAN TINGGI MARA TERHADAP MATA PELAJARAN BAHASA INGGERIS. 2014 Supervisor
2014 SUPERVISOR FOR NORAZIZAH BINTI ABDULLAH. TAJUK TESIS SARJANA: TAHAP KESEDIAAN GURU PELATIH REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI TERHADAP PENGAJARAN MATA PELAJARAN REKA CIPTA DI NEGERI JOHOR, 2014 Supervisor
2014 SUPERVISOR FOR AMALINA BINTI RAZALI. TAJUK TESIS PS : FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TAHAP STRESS GURU PENDIDIKAN KHAS, 2014 Supervisor
2014 PENYELIA FOR CATHERINE THAM. TAJUK THESIS: TAHAP MINAT PELAJAR TERHADAP MATEMATIK,2014 Supervisor

Extension & Public Services

YearDescriptionLevel
2022 TASK FORCE INTERNATIONAL COLLABORATION (KEYNOTE, FORUM, CO-ORGANISER) WOCTVET 2022 University
2022 LANTIKAN PANEL TEMU DUGA CALON PELAJAR PROGRAM SARJANA MUDA PENDIDIKAN VOKASIONAL SEMESTER II 2021/2022 University
2022 PERLANTIKAN SEBAGAI PENGAWAS PEPERIKSAAN AKHIR SEMESTER 1 SESI 2021/2022 BAGI PROGRAM DIPLOMA DAN PROGRAM SARJANA MUDA University
2021 APPOINTMENT AS INVIGILATOR FOR FINAL EXAMINATION FOR MASTERS PROGRAMES (SEMESTER 1 SESSION 2020/2021) University
2021 JAWATANKUASA HARI ANUGERAH KUALITI FAKULTI PENDIDIKAN TEKNIKAL DAN VOKASIONAL University
2021 PERLANTIKAN PANEL TEMUDUGA KEMASUKAN SESI 2 20/21 BAGI PROGRAM ISMPV FAKULTI PENDIDIKAN TEKNIKAL DAN VOKASIONAL, UTHM University
2021 LAWATAN KOLABORASI AKADEMIK BERSAMA INSTITUSI BAGI PEMERKASAAN PROGRAM SARJANA MUDA DI FAKULTI PENDIDIKAN TEKNIKAL DAN VOKASIONAL University
2021 APPOINMENT AS CHAIRPERSON'S ASSISTANT OF AN ORAL EXAMINATION FOR MUHAMAD FAZRUL HELMI BIN AHMAD ON 5 APRIL 2021 University
2021 PERLANTIKAN SEBAGAI FELO UTAMA INDUSTRI UTHM-LABTECH DIGITAL INNOVATION CENTRE University
2021 PERLANTIKAN SEBAGAI PENYELIDIK UTAMA KUMPULAN FOKUS DIGITAL EDUCATION TECHNOLOGY &RESOURCES (DETR) FAKULTI PENDIDIKAN TEKNIKAL DAN VOKASIONAL University
2021 PERLANTIKAN SEBAGAI PENGAWAS PEPERIKSAAN AKHIR SEMESTER 2 SESI 2020/2021 BAGI PROGRAM DIPLOMA DAN PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA UTHM University
2021 PANEL TEMUDUGA DAN URUSETIA PENGAMBILAN CALON PELAJAR PROGRAM SARJANA MUDA PENDIDIKAN VOKASIONAL UTHM SEMESTER I SESI 2021/2022 University
2020 PANEL TEMUDUGA PENGAMBILAN CALON PELAJAR PROGRAM SARJANA MUDA PENDIDIKAN VOKASIONAL UTHM, SEMESTER 1 SESI 2020/2021 University
2020 Reviewer in WocTvet 2020, 14th December 2020, University Tun Hussein Onn Malaysia International
2020 PENGAWAS PEPERIKSAAN AKHIR (VERIFIKASI LUARAN) TEORI DAN AMALI SIJIL KEMAHIRAN MALAYSIA (SKM) BAGI PELAJAR DI PUSAT BERTAULIAH FAKULTI PENDIDIKAN TEKNIKAL DAN VOKASIONAL (K16002) University
2020 Panel semakan kurikulum Program Ijazah Sarjana Muda Pendidikan vokasional (ISMPV) mengikut kerangka kelayakan Malaysia edisi dua (MQF V2) bagi program ISMPV (Multimedia Kreatif) (BBF) University
2019 PENGAWAS PEPERIKSAAN AKHIR (VERIFIKASI LUAR) TEORI DAN AMALI SIJIL KEMAHIRAN (SKM) BAGI PELAJAR PUSAR BERTAULIAH FAKULTI PENDIDIKAN TEKNIKAL DAN VOKASIONAL (K16002) University
2019 AHLI JAWATANKUASA AKREDITASI FAKULTI PENDIDIKAN TEKNIKAL DAN VOKASIONAL University
2019 FASILITATOR PROGRAM PERMULAAN GRADUAN BAGI PELAJAR BARU IJAZAH SARJANA MUDA SESI 2019 University
2019 PANEL TEMU DUGA PENGAMBILAN CALON PELAJAR PROGRAM SARJANA MUDA PENDIDIKAN VOKASIONAL UTHM University
2019 Pengawas/ pembantu pengawas peperiksaan akhir semester 1 sesi 2019/2020 bagi progrm diploma dan program sarjana muda University
2019 PENASIHAT AKADEMIK PELAJAR SARJANA MUDA VOKASIONAL (MULTIMEDIA KREATIF/BBF) SEMESTER 2 2018/2019 University
2019 FASILITATOR PROGRAM MY FUTURE BAGI PELAJAR BARU IJAZAH SARJANA MUDA SESI 2019/2020 University
2019 Ahli jawatankuasa Bina insan guru (BIGV) fakulti pendidikan teknikal dan vokasional University
2019 Ahli jawatankuasa Jadual Waktu Fakulti Pendidikan Teknikal dan Vokasional University
2019 CHAIRPERSON ASSISTANT OF AN ORAL EXAINATION (VIVA VOCE) University
2019 FASILITATOR PROGRAM PERMULAAN GRADUAN PELAJAR BARU IJAZAH SARJANA MUDA SESI 2019 FASILITATOR PROGRAM PERMULAAN GRADUAN PELAJAR BARU IJAZAH SARJANA MUDA SESI 2019 FASILITATOR PROGRAM PERMULAAN GRADUAN PELAJAR BARU IJAZAH SARJANA MUDA SESI 2019 FASILITATOR PROGRAM PERMULAAN GRADUAN PELAJAR BARU IJAZAH SARJANA MUDA SESI 2019 FASILITATOR PROGRAM PERMULAAN GRADUAN PELAJAR BARU IJAZAH SARJANA MUDA SESI 2 2018 2019 University
2019 Panel temu duga pengambilan calon pelajar program sarjana muda pendidikan vokasional University
2019 pengawas/pembantu pengawas peperiksaan akhir semester 2 sesi 2018/2019 program diploma dan program sarjana muda University
2019 AHLI JAWATANKUASA PEPERIKSAAN JABATAN (SARJANA MUDA) FAKULTI PENDIDIKAN TEKNIKAL DAN VOKASIONAL) University
2018 Pengawas peperiksaan akhir (verifikasi luaran) teori dan amali sijil kemahiran malaysia (SKM) bagi pelajar di pusat bertauliah Fakulti Pendidikan Teknikal dan Vokasional (K16002) University
2018 PENGAWAS/PEMBANTU PENGAWAS PEPERIKSAAN AKHIR SEMESTER II SESI 2017/2018 BAGI PROGRAM DIPLOMA DAN PROGRAM SARJANA MUDA University
2018 Ketua panel penilai sidang penilaian akhir projek sarjana muda 2 (BBP 40204) Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Vokasional Semester 2 sesi 2017/2018 University
2018 PERLANTIKANN PENASIHAT AKADEMIK PELAJAR SARJANA MUDA VOKASIONAL (MULTIMEDIA KREATIF) SEMESTER 2 SESI 2017/2018 University
2018 Panel Penilai Program Projek pelajar dan Lukisan Mural, 3 Januari 2018 di Fakulti Pendidikan Teknikal dan Vokasional University
2018 Appoinment as invigilator/assistant avigilator for final examinations (master Programme), semester 1 2018/2019 session University
2018 Pengawas/Pembantu Pengawas peperiksaan akhir semester III sesi 2017/2018 bagi program sarjana Muda University
2018 PANEL TEMU DUGA PENGAMBILAN CALON PROGRAM SARJANA MUDA PENDIDIKAN VOKASIONAL UTHM University
2018 Penyelia program latihan mengajar pelajar sarjana muda pendidikan vokasional semester 2 2017/2018 University
2018 Panwl temuduga pengambilan calon pelajar program sarjana muda pendidikan vokasional UTHM University
2018 KETUA PANEL PENILAI PROJEK SARJANA 1 (MBE 12302) PROGRAM SARJANA PESISIR SEMESTER 2 2017/2018, FAKULTI PENDIDIKAN TEKNIKAL DAN VOKASIONAL University
2017 Pengerusi penilai bagi penilaian kertas cadangan penyelidikan pelajar Doktor Falsafah Pendidikan Teknik dan Vokasional, FPTV University
2017 Ahli jawatankuasa Program Ijazah Berkembar Universiti Tun Hussein Onn Malaysia di Mianz International College Republic of Maldives International
2017 AN APPOINTMENT AS CHAIRMAN'S ASSISTANT IN STUDENT VIVA VOCE SESSION University
2017 Ahli jawatankuasa kecil semakan proforma akademik (multimedia Kreatif) sesi 2017/2018, Fakulti Pendidikan Teknikal dan Vokasional University
2017 Pelantikan sebagai ahli jawatankuas akademik peringkat FPTV University
2017 Jurulatih mengiringi program luar pelajar bagi kursus kokurikulum khidmat masyarakat seksyen 3 dan seksyen 5, 2017 University
2017 Pengawas/pembantu Pengawas peperiksaan akhir semester 2 sesi 2016/2017 bagi program diploma dan program sarjana muda University
2017 Invigilator/Asisstant Invigilator For Final Examinations (master Programme),Semester 2 2016/2017 Session University
2017 Pengerusi Jawatankuasa Pelaksana Bina Insan Guru Vokasional 2017 Fakulti Pendidikan Teknikal dan Vokasional University
2017 Ketua Program Jawatankuasa Pemurnian Program Sarjana Muda (Multimedia Kreatif) Fakulti Pendidikan Teknikal dan Vokasional University
2017 KETUA PROGRAM MULTIMEDIA KREATIF (2016-2018) University
2017 Pengerusi Penlai Bagi Penilaian Kertas Cadangan Penyelidikan Palajar Sarjana Pendidikan Teknik dan Vokasional, FPTV BIL 1/2017 University
2017 Ahli jawatankuasa jamuan, seminar pendidikan johor berkemajuan 2017 (SPJ) anjuran Fakulti Pendidikan Teknikal dan Vokasional University
2017 PENGAWAS PEPERIKSAAN AKHIR SESI 1 20172018 BAGI PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA DAN DIPLOMA (RASMI) University
2017 Pengawas peperiksaan akhir teori dan amali bagi program pentauliahan sijil kemahiran malaysia (SKM) bagi pelajar di Pusat bertauliah Fakulti Pendidikan Teknika dan Vokasional (K16002) semester 1 sesi 20172018 University
2017 perarakan staf akademik sempena istiadat konvokesyen ke 17 Universiti Tun Hussein Onn Malaysia , 2017 University
2017 Ahli jawatankuasa Program ASEAN VOCTOMA: ENGINEERING CAMP (AVEC) 2017, FPTV, UTHM,2017 International
2017 Pelantikan sebagai ahli jawatankuasa setara University
2016 ketua panel penilai sidang penilaian akhir projek sarjana muda 2 ijazah sarjana muda pendidikan vokasional semester 1 sesei 2015/2016 University
2016 PENYELARAS KEMAHIRAN MENGIKUT BIDANG ARTIS MULTIMEDIA PENGARANGAN FAKULTI PENDIDIKAN TEKNIKAL DAN VOKASIONAL University
2016 Panel penilai sidang penilaian akhir Projek Sarjana Muda 1 (BBT 30702) Program Pensiswazahan Guru (Sekolah Menengah) Ijazah Sarjana Muda PEndidikan Vokasional Semester 1 sesi 2015/2016 University
2016 AJK Website dan Cenderahati untuk Seminar National conferences TVET 19 Mei 2016 University
2016 Fasilitator Program Permulaan Graduan Pelajar Ijazah Sarjana Muda Semester 2 sesi 2015/2016 University
2016 Ahli jawatankuasa BINA INSAN GURU (BIG) dan KELAB FAKULTI PENDIDIKAN TEKNIKAL DAN VOKASIONAL University
2016 Pengerusi Panel penilai pembentangan proposal pelajar secara penyelidikan sesi 2015/2016 University
2016 JURULATIH MENGIRINGI PROGRAM KEUSAHAWANAN TERAS POTENSI KEHIDUPAN DI KG SUNGAI LURUS, SENGGARANG- KURSUS KURRIKULUM KHIDMAT MASYARAKAT -SEKSYEN 3 University
2016 AJK Audit Program Sarjana Muda oelh Agensi Kelayakan Malaysia (MQA) pada 09 dan 10 oktober 2016 University
2016 penyeliaan latihan industri pelajar program sarjana muda pendidikan vokasional semester 3 2015/2016 University
2016 penyeliaan program latihan penyeliaan dan penilaian program mobiliti (inbound) latihan mengajar bagi pelajar Unversitas Negeri Yogyakarta, Indonesia University
2016 penyelia program latihan mengajar rogram pensiswazahan guru (ppg) bagu pelajar pendidikan teknik dan vokasional uthm University
2016 Pengawas peperiksaan/pembantu pengawas peperiksaan akhir semester 1 sesi 2016/2017 bagi program diploma dan sarjana muda University
2016 AJK pengambilan pelajar Fakulti Pendidikan Teknikal dan Vokasional University
2016 ajk proforma dan modul Fakulti Pendidikan teknikal dan Vokasional University
2016 PENASIHAT PROGRAM KEMAHIRAN PENDAWAIAN DAN BAHASA ISYARAT "LIGHT UP AND BEAT THE SILENCE", KERJASAMA SEKOLAH MENENGAH DATO SETH YONG PENG DAN PUSAT KOKURIKULUM UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA, 2016 University
2016 pengerusi panel penilai pembentang proposal pelajar secara penyelidikan Bil1 sesi 2016/2017 University
2016 Fasilitator kursus profesionalisme guru bagi pelajar Fakulti Pendidikan Teknikal dan Vokasional, Universiti TUn Hussein Onn Malaysia. (24 hingga 26 November) University
2016 panel penilai sidang penilaian akhir projek sarjana muda 1 (BBP 40102) Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Vokasional Semester 1 2015/2016 University
2015 Penyelaras Program Kursus Pra Asas Kayak bersama penduduk Taman Cendana University
2015 Penyelaras Program masakan Ala Indo Bersama Penduduk Taman Cendana University
2015 Anugerah Program Kokurikulum Terbaik Kursus Ko-Kurikulum Sem I 2015/2016, Sempena FIESTA Ko-Kurikulum Mahasiswa (FIESKOM), 17 Disember 2015, Dewan Sultan Ibrahim, Anjuran Pusat Ko-Kurikulum Universiti Tun Hussein Onn Malaysia University
2015 Anugerah Khas Alumni (Kategori Akademik) 2015, 9 Disember 2015, Dewan Sultan Ibrahim, Anjuran Pusat Kemajuan dan Hubungan Alumni Universiti Tun Hussein Onn Malaysia University
2015 Ketua Jawatankuasa Task Force Penyemakan dan Pemurnian Penyediaan Dokumen MQA-02 Program Mutlimedia Pesisir (Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Vokasional Multimedia Kreatif Dengan Kepujian, November 2015 University
2015 Penasihat Akademik Pelajar Sarjana Muda Pendidikan Vokasional (multimedia kreatif), UTHM, 2015 University
2015 Panel penilai kertas kerja Seminar Kebangsaan Majlis Dekan-dekan Pendidikan Universiti Awam, Majlis Dekan-Dekan Pendidikan, 2015 University
2015 Panel Temuduga Calon Pelajar Sarjana Program Pasca Ijazah Pendidikan Vokasional, UTHM, 2015 University
2015 ajk pelaksana , Seminar Kebangsaan Majlis Dekan-Dekan Pendidikan Unversiti Awam 2015, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015 University
2015 setiausaha, program bina insan guru vokasional, 2015 University
2015 panel latihan ilmiah (BBR 34303) program pensiswazahan guru (sekolah rendah) semester 1 2015/2016 University
2015 Ahli jawatankuasa E-PEmbelajaran UTHM University
2015 panel penilai projek sarjana 1 (MBE 12302) Program Pengajian Pesisir semester 2 sesi 2015/2016 University
2015 ketua panel penilai sidang penilaian akhir projek sarjana 2 (MBE 22804) Program Pesisir Semester II sesi 2015/2016 University
2015 TASKPORCE FOR EAST ASIA SUMMIT 2ND TVET PROVIDERS NETWORK CONFERENCE, Everly Hotel, Putrajaya, Malaysia 2015 International
2014 pengarah program BINA INSAN GURU VOKASIONAL University
2014 Committee Members CPSC- UTHM Regional Program On QUality Assurance Through International Accreditation International
2014 Ahli Jawatankuasa Protokol Regional Program Anjuran Bersama Colombo Pelan Staff College (CPSC) dan Fakulti Pendidikan Teknikal & Vokasional, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 3 November 2014 hingga 4 November 2014 University
2014 Mewakili Fakulti Pendidikan Teknikal dan Vokasional Dalam Perarakan Majlis Maulidur Rasul 1435 Hijrah/Tahun 2014, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 27 Februari 2014 University
2014 Pengawas Ujian MEdsi Pengambilan Calon Pelajar Program Sarjana Muda Pendidikan, 21 hingga 24 Mei 2014 University
2014 Pegawai Pengiring Program Mobiliti Outbound Fakulti Pendidikan Teknikal dan Vokasional ke Singapura , November 2014 University
2014 Panel Penilai Kertas Soalan Peperiksaan Akhir Semester 1 Sesi 2014/2015, Fakulti Pendidikan Teknikal dan Vokasional, 12 ? 24 November 2014 University
2014 Penyelia Latihan Mengajar Program Pensiswazahan Guru (PPG), Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014 University
2014 Penyelia Latihan Mengajar Sarjana Pendidikan Teknik dan Vokasional Separuh Masa (MBT), Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014 University
2014 Paper review Committee, 4th World Congress on TVET (WoCTVET) 2014, UTHM, Malaysia, 2014 University
2014 Penyelia kajian tindakan Program Pensiswazahan Guru (PPG), Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014 University
2014 Ketua Program Multimedia Kreatif (2014-2016) University
2014 Ketua Makmal Fotografi (2014-2016) University
2014 Program Khidmat Masyarakat, Penduduk Taman Cendana ke Arah ISO 9001:2008, Mei 201 Government
2014 Committee Member for the 4th World Congress On Teacher Education for TVET, 2014 International
2013 PEnilai Pameran Projek Pelajar Lukisan Binaan Dan Asas Grafik 2013 University

Courses & Training

YearDescription
Organiser / Venue
Date
2022 SEMINAR 'THE RIGHT TIME FOR DIGITAL TRANSFORMATION'
LAIN-LAIN / zoom meeting
12/04/2022
2021 VIRTUAL INTERNATIONAL RESEARCH AND INNOVATION SYMPOSIUM AND EXPOSITION 2021 (RISE 2021)
UTHM / UTHM
27/10/2021
2021 BENGKEL PEMBANGUNAN PROGRAM BAHARU MENGIKUT KOD AMALAN TVET COPTPA EDISI 2
PUSAT PEMBANGUNAN AKADEMIK, UTHM / BILIK SEMINAR LESTARI 1, PTTA
13/10/2021
2021 KURSUS OUTCOME BASED EDUCATION (OBE) & CONSTRUCTIVE ALINGMENT
PUSAT PEMBANGUNAN AKADEMIK, UTHM / ONLINE
21/09/2021
2021 SEMINAR KEBANGSAAN MAJLIS DEKAN PENDIDIKAN UNIVERSITI AWAM MALAYSIA 2021 (MEDEC 2021)
LAIN-LAIN / DALAM TALIAN
13/09/2021 - 14/09/2021
2021 KURSUS ADOBE INDESIGN AND MANAGING PDF FILES
UTHM / Secara dalam talian: Zoom Meeting
12/04/2021
2021 BENGKEL PENYEDIAAN LAPORAN OBE FAKULTI PENDIDIKAN TEKNIKAL DAN VOKASIONAL
FPTV / BILIK SEMINAR, FPTV
11/04/2021
2021 INTERNATIONAL INNOVATION ARSVOT MALAYSIA (IAM) 2021
LAIN-LAIN / Virtual
10/04/2021
2021 WEBINAR TURNING CLASSROOM ASSIGNMENT INTO A PROJECT WORTH A 100 THOUSAND
UTHM / VIRTUAL
15/03/2021
2020 BENGKEL PENYEDIAAN DAN PENYELARASAN LAPORAN SELF REVIEW (SRR) BAGI AUDIT DALAMAN 2020
UTHM / -
01/09/2020
2020 BENGKEL LATIHAN SISTEM OBE
UTHM / MKU, FPTV
26/08/2020 - 27/08/2020
2020 BENGKEL SEMAKAN OBE DAN PEPERIKSAAN FPTV
UTHM / UTHM
13/02/2020
2020 TAKLIMAT PENASIHAT AKADEMIK DAN KERJAYA
UTHM / UTHM
12/02/2020
2020 SEMINAR RUBRIC DEVELOPMENT : STUDIO-BASED LEARNING
PUSAT PEMBANGUNAN AKADEMIK, UTHM / BILIK LESTARI 2, PTTA
11/02/2020 - 12/02/2020
2020 KURSUS LATIHAN PLATFORM AUTHOR UTHM BARU
UTHM / UTHM
03/02/2020
2020 MAJLIS PERJUMPAAN TNCAA BERSAMA STAF AKADEMIK FPTV
UTHM / UTHM
02/02/2020
2020 BENGKEL TOT MODUL MY FUTURE 2020
PEJABAT PENDAFTAR,UTHM / DEWAN 1 UTHM
21/01/2020
2020 BENGKEL TOT MODUL MY FUTURE 2020
UTHM / DEWAN 1, UTHM
21/01/2020

« Back