Jabatan Kejuruteraan Awam
Fakulti Kejuruteraan Awam dan Alam Bina
Fakulti Kejuruteraan Awam dan Alam Bina
Fakulti Kejuruteraan Awam dan Alam Bina
 
  07-4564233
Dr. NOOR AZLINA BINTI ABDUL HAMID

DS52 Pensyarah Kanan

DOKTOR FALSAFAH KEJURUTERAAN AWAM , UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA (2017)
SARJANA KEJURUTERAAN AWAM & STRUKTUR , UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA (2006)
SARJANA MUDA KEJURUTERAAN AWAM , UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA (2002)

CategoryExpertise
Field Category (KPT) : APPLIED SCIENCES, ENGINEERING AND TECHNOLOGIES
Field (KPT) : Engineering Science and Technology
Field of Specialization (KPT) : Engineering Science and Technology

Design and Analysis of Reinforced Concrete Structure
Performance of Reinforced Concrete Beams Containing Alternative Construction Materials
Rehabilitation of Reinforced Concrete Beams
Shear Performance of Beams Reinforced with Fiber Reinforced Polymer (FRP) Bar
Strength of Beams with an Opening

Concrete Made of Waste Materials
Hybrid Concrete Structure

DateDescription
01/01/2021 - 09/09/9999 Penyelidik Utama
Fakulti Kejuruteraan Awam dan Alam Bina, Composite Structural Engineering Technology (ComSET)
01/01/2023 - 31/12/2024 Ketua Kumpulan Fokus (FG)
Fakulti Kejuruteraan Awam dan Alam Bina, Composite Structural Engineering Technology (ComSET)
01/01/2021 - 31/12/2022 Ketua Kumpulan Fokus (FG)
Fakulti Kejuruteraan Awam dan Alam Bina, Composite Structural Engineering Technology (ComSET)
01/01/2020 - 31/12/2021 Ahli
Fakulti Kejuruteraan Awam dan Alam Bina, Jamilus Research Centre for Sustainable Construction (JRC-SC)

YearDescriptionRoleLevel
2022 - 9999Board of Engineers Malaysia (BEM) Ahli Kebangsaan
2022 - 9999IAENG Society of Computer Science Ahli Antarabangsa
2018 - 2020UTHM-Concrete Society of Malaysia (CSM) Committee UTHM

YearDescriptionLevel
2023 Master'S Project I [MFA10702], Session 20222023 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023 University
2023 Master'S Project Ii [MFA20812], Session 20222023 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023 University
2023 Materials And Fluid Laboratory [BFC20601], Session 20222023 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023 University
2023 Member for Bengkel Pemurnian Program dan Silibus bagi Program Sarjana Muda Kejuruteraan Awam (BFF), Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, September2023 University
2023 Static And Dynamic [BFC10103], Session 20222023 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023 University
2022 Civil Engineering Software [BFC43201], Session 20222023 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022 University
2022 Course Coordinator for MASTER PROJEK 1 PROGRAM PENGAJIAN SARJANA KEJ. AWAM, PROG. PEMBELAJARAN BERTERUSAN SEM 1 22/23, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, October 2022 University
2022 Course Coordinator for MASTER PROJEK 2 BAGI PROGRAM PENGAJIAN SARJANA KEJ. AWAM, PROG. PEMBELAJARAN BERTERUSAN SEM 1 22/23, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, October 2022 University
2022 Course Coordinator for Pembangun Massive Open Online Course (MOOC) UTHM, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, June 2022 University
2022 Course Coordinator for Projek Sarjana Jawatankuasa Pelaksana Pengajian Siswazah FKAAB, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, January 2022 University
2022 Master'S Project I [MFA10702], Session 20212022 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022 University
2022 Master'S Project I [MFA10702], Session 20222023 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022 University
2022 Master'S Project Ii [MFA20812], Session 20212022 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022 University
2022 Master'S Project Ii [MFA20812], Session 20222023 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022 University
2022 Member for MEMURNIKAN DAN MENAMBAHBAIK SILLIBUS KURSUS BFC34702 REKABENTUK STRUKTUR PROGRAM SARJANA MUDA KEJURUTERAAN AWAM DENGAN KEPUJIAN, JABATAN KEJURUTERAAN AWAM, FKAAB, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, February 2022 University
2022 Static And Dynamic [BFC10103], Session 20222023 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022 University
2022 Structural Design [BFC34702], Session 20212022 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022 University
2022 Structural Design [BFC34702], Session 20222023 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022 University
2021 Civil Engineering Materials [BFC10502], Session 20212022 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2021 Industrial Training [BFC32904], Session 20202021 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2021 Industrial Training [BFC32904], Session 20202021 Semester 3, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2021 Mechanics Of Material [BFC20903], Session 20202021 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2021 Static And Dynamic [BFC10103], Session 20202021 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2021 Structural Design [BFC34702], Session 20212022 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2020 Hydraulics And Mechanics Of Material Laboratory [BFC21201], Session 20192020 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2020 Static And Dynamic [BFC10103], Session 20192020 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2020 Static And Dynamic [BFC10103], Session 20202021 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2020 Structure Analysis [BFC21403], Session 20192020 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2019 Geotechnics And Structure Laboratory [BFC31901], Session 20192020 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 Hydraulics And Mechanics Of Material Laboratory [BFC21201], Session 20182019 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 Industrial Training [BFC32904], Session 20182019 Semester 3, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 Member for Bengkel Semakan dan Pemurnian Rubrik dan Kertas Arahan Ujikaji Bagi Tujuan Perlaksanaan Open Ended Lab Bagi Program Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Awam Dengan Kepujian (BFF), FKAAB, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, July 2019 University
2019 Reinforced Concrete Design I [BFC32102], Session 20182019 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 Reinforced Concrete Design I [BFC32102], Session 20192020 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 Static And Dynamic [BFC10103], Session 20192020 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2018 Geotechnics And Structure Laboratory [BFC31901], Session 20182019 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2018 Hydraulics And Mechanics Of Material Laboratory [BFC21201], Session 20172018 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2018 Static And Dynamic [BFC10103], Session 20172018 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2018 Static And Dynamic [BFC10103], Session 20182019 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2017 Engineering Economic [BPK30902], Session 20172018 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2017 Geotechnics And Structure Laboratory [BFC31901], Session 20172018 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2017 Hydraulics And Mechanics Of Material Laboratory [BFC21201], Session 20162017 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2017 Static And Dynamic [BFC10103], Session 20162017 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2016 Civil Engineering Software [BFC43201], Session 20162017 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2016 Geotechnics And Structure Laboratory [BFC31901], Session 20162017 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2016 Hydraulics And Mechanics Of Material Laboratory [BFC21201], Session 20152016 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2016 Mechanics Of Material [BFC20903], Session 20152016 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2015 Geotechnic And Structures Laboratory [BFC3051], Session 20142015 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015 University
2015 Geotechnics And Structure Laboratory [BFC31901], Session 20142015 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015 University
2015 Geotechnics And Structure Laboratory [BFC31901], Session 20152016 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015 University
2015 Mechanics Of Material [BFC20903], Session 20142015 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015 University
2015 Mechanics Of Material [BFC20903], Session 20152016 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015 University
2015 Static And Dynamic [BFC10102], Session 20142015 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015 University
2015 Static And Dynamic [BFC10103], Session 20142015 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015 University
2014 Geotechnics And Structure Laboratory [BFC31901], Session 20142015 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014 University
2014 Hydraulics And Mechanics Of Material Laboratory [BFC21201], Session 20132014 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014 University
2014 Material And Fluid Laboratory [BFC10601], Session 20142015 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014 University
2014 Materials And Fluid Laboratory [BFC20601], Session 20142015 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014 University
2014 Static And Dynamic [BFC10103], Session 20142015 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014 University
2014 Static And Dynamic [BFC1022], Session 20142015 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014 University
2014 Structural Steel And Timber Design [BFC43003], Session 20132014 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014 University
2010 Hydraulics And Mechanics Of Material Laboratory [BFC2091], Session 20092010 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2010 University
2010 Mechanics Of Material [BFC2083], Session 20092010 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2010 University
2010 Structural Concrete Design I [BFC3142], Session 20092010 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2010 University
2009 Civil Engineering Software [BFC4091], Session 20092010 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2009 University
2009 Hydraulics And Mechanics Of Material Laboratory [BFC2091], Session 20082009 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2009 University
2009 Static And Dynamic [BFC1022], Session 20092010 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2009 University
2009 Structural Concrete Design I [BFC3142], Session 20092010 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2009 University
2008 Static And Dynamic [BFC1022], Session 20082009 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2008 University
2008 Static And Dynamic [DFC1033], Session 20082009 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2008 University
2007 Civil Engineering Materials [BFC1032], Session 20062007 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2007 University
2007 Material And Fluid Laboratory [BFC1051], Session 20062007 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2007 University
2007 Mechanics Of Material [BFC2083], Session 20062007 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2007 University
2007 Static And Dynamic [BFC1022], Session 20072008 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2007 University

CodeTitleDesignationEnd Date
K482 Additive Manufacturing Formulation using Ground Granulated Blast Furnace Slag and Spent Catalyst as Cement and Sand Partial Replacement Ahli 30/09/2025
Q029 Performance of Sago Fine Waste (SFW) as Replacement Material in Bricks Ahli 30/10/2024
Q327 Study on the behaviour, strength and design of built-up battened beam-column light weight steel subjected to compression loading Ahli 30/09/2024
K292 Performance of Cement Brick Containing Ground Granulated Blast Furnace Slag and Ceramic Tile Waste as Partial Cement and Sand Replacement Ketua 31/10/2023
H746 Flexural Behavior of Glass Fiber Reinforce Polymer (GFRP) Concrete Beam Reinforced Strengthened with Fiber Reinforced Polymer Plate (FRP) Ahli 14/08/2023
M018 Utilization of Palm Oil Empty Fruit Bunch Ash and Mussel Ash as Partial Cement Replacement in Lightweight Concrete Ketua 31/08/2021
H177 A New Model of Highly Fire Resistance Lightweight Concrete Brick Containing Expanded Polystyrene Beads (EPS) and Palm Oil Fuel Ash (POFA) Ahli 31/03/2021
U839 Wall Cooling Panel with Phase Change Material (PCM) as Thermal Agent for Sustainable Residential and Commercial Building Ahli 30/11/2019
0379 Investigation on the Effect of Random Inclusion Oil Palm Fibres as Low Cost Earth Reinforcement Technique to Improve Load Bearing Capacity of Soft Soil Ahli 30/11/2009
0484 Concrete using plam oil fiber under different curing conditions Ketua 14/03/2009
0254 The Performance of Pineapple Leaf Fibre as an Alternative Fibre in Concrete Ketua 31/12/2008

Book Chapters
Zalipah Jamellodin, Hairu Azila Abd Hamid,Noor Azlina Abdul Hamid, Norhafizah Salleh,and Suraya Hani Adnan
(2021) The Effect Of Curing Conditions On The Strength Of Masonry Blocks Incorporating Palm Oil Fuel Ash, Proceedings Of The Sustainable Concrete Materials And Structures In Construction 2020 , SPRINGER , 116, ISBN:9789811621871
N. A. A. Hamid, N. S. A. Mutalib, Z. Jamellodin, N. Salleh, K. N. M. Yunus, S. H. Adnan, H. Tami, N. Ali, S. R. Abdullah
(2021) Utilization Of Ground Granulated Blast Furnace Slag (Ggbs) And Mussel Shell Ash (Msa) As Partial Cement Replacement In Concrete, Proceedings Of The Sustainable Concrete Materials And Structures In Construction 2020 , Springer , 13, ISBN:9789672389637
Norhafizah Salleh, Eny Nor Syahira Mohammad hashim,Masni Abd Majid, Noor Azlina Abdul Hamid, Noorli ismail , Noorwirdawati Ali, siti Radzuah Abdullah, Zalipah Jamellodin, Suraya Hani Adnan.
(2020) Cooling Panel Wall System With Difference Type S Of Cooling Mediums, Construction Materials And Technology Series 3, UTHM , 25, ISBN:9789672389637
Norhafizah Salleh, Eny Nor Syahira Mohamad Hashim, Masni Abd Majid, Noor Azlina Abdul Hamid, Noorli Ismail, Noorwirdawati Ali, Siti Radziah Abdullah, Zalipah Jamellodin, Suraya Hani Adnan2
(2020) Cooling Wall Panel System With Difference Types Of Cooling Mediums, Construction Materials & Technology, UTHM , 25, ISBN:9789672389637
Noor Azlina Abdul Hamid, Tengku Daeng Dinie Afiq Tengku Daeng Johar, Norhafizah Salleh, Noorwirdawati Ali, Siti Radziah Abdullah, Suraya Hani Adnan, Zalipah Jamellodin, Nurazuwa Md. Noor, Nor Hazurina Othman
(2020) Flexural Capacity Of Cfrp-Strengthened Reinforced Concrete Beam With Circular Web Openings In Flexure Zone, Construction Materials & Technology, UTHM , 91, ISBN:9789672389637
Zalipah Jamellodin, Soh Ming Wei, Suraya Hani Adnan, Noor Azlina Abdul Hamid, Norhafizah Salleh
(2020) Nonlinear Finite Element Analysis Of Reinforced Concrete Beams Strengthened With Textile Fine Grained Mortar, Construction Materials & Technology, UTHM , 99, ISBN:9789672389637
Nurain Izzati Mohd Yassin, Suraya Hani Adnan, Shahiron Shahidan, Sallehuddin Shah Ayop, Mohamad Hairi Osman, Mohd Sufyan Abdullah, Mohamad Luthfi Ahmad Jeni, Nur Faezah Yahya, Zalipah Jamellodin, Noor Azlina Abdul Hamid, Nurul Amirah Kamarulzaman
(2019) Strength And Physical Properties Of Concrete Brick Containing Expanded Polystyrene (Eps) As Substitutional Material For Sand , Construction Materials And Technology Series 2 , UTHM , 11, ISBN:9789672306
Noor Azlina Abdul Hamid, Nur Azureen Fazilah Othman, Norhafizah Salleh
(2018) Tensile Strength Of Natural Fibres Composite Plates, Advanced Construction Materials, UTHM , 1, ISBN:9789672183266
General Publications
MOHD HILTON AHMAD, NOOR AZLINA BINTI ABDUL HAMID, RAFIDAH BT HAMDAN, SHAHRUL NIZA MOKHATAR, MASNI A. MAJID, NURAIN IZZATI BINTI MOHD YASSIN, NOR AMANI FILZAH MOHD KAMIL, ZEETY BINTI MD YUSOF, NOR HASLINDA BINTI ABAS, ZALIPAH JAMELODDIN, SITI HIDAYAH ABU TALIB, NUR AIN BINTI EBAS, TOH YOKE TENG, SITI HASNAH BINTI HUD, ZAMRI BIN AHMAD
(2023) Stakeholder Symposium Report 2022, UTHM , 1, ISBN:-
NOOR AZLINA BINTI ABDUL HAMID, MOHD HILTON AHMAD, SHAHRUL NIZA MOKHATAR, RAFIDAH BINTI HAMDAN, SITI HASNAH BINTI HUD, ZAMRI BIN AHMAD
(2022) Tracer Study Report (2022), UTHM , 1, ISBN:-
NOOR AZLINA ABDUL HAMID, ZALIPAH JAMELODDIN, NURAZUWA MD NOOR, NOR HASLINDA ABAS, SITI HIDAYAH ABU TALIB, ZAINORIZUAN MOHD JAINI, NUR AIN EBAS, MASNI A. MAJID, NURAIN IZZATI MOHD YASSIN, MUHAMMAD SALLEH ABUSTAN, NOR AMANI FILZAH MOHD KAMIL, HILTON@MOHD HILTON AHMAD, ROSNAWATI BUHARI,SHAHRUL NIZA BIN MOKHATAR, RAFIDAH BINTI HAMDAN, SITI HASNAH HUD, ZAMRI AHMAD
(2022) Visiting Professor And External Examiner Program Report 2022, UTHM , 1, ISBN:-
N Sulaiman, NSM Zin,N Basir,MH Sadiran, MS Aris, R Ali, NHA Hamid, H Harun, AA Kadir, R Hamdan, RMSR Mohamed, S Musa, NAA Aziz,SN Rahmat, AAF< Ka,il, H Kasmin, MAA Nazri,AM Yasin, SMS Musa, N Hamidon, Z Lokeman, MN M Taher, S D Daniel, NA Termida, NAA Hamid, MNA Mohamed, TM Junaid, NH Othman, ZA Talib, Z jamellodin, R Zainal, AJLM Siang, F Hashim, Samsudin, MK Khadzir, MAM Azmi, SS Omar, J Jaganathan, MR A Halim,MA Zakaria,MH Hanipah, S Ismail, MK Abdullah, MN Ramlan
(2020) Uthm-Ui Greenmetric World University Ranking 2020, UTHM , ISBN:-
Sustainable Campus Office (SCO) & Sustainable Champion Team (SIO 1-8)
(2019) Uthm-Ui Greenmetric World University Ranking 2019, UTHM , -, ISBN:-
Sustainable Campus Office (SCO) & Sustainable Champion Team (SIO 1-8)
(2018) Uthm-Ui Greenmetric World University Ranking 2018 , UTHM , -, ISBN:-
AMIR KHAN SUWANDI, MOHAMMAD SOFFI MD NOH, AHMAD FAHMY KAMARUDIN, NOOR AZLINA A
(2016) Civil Engineering Materials, UTHM , 1, ISBN:-
Journal
Norhayati Abd Wahab, Suraya Hani Adnan, Abdul Hadi Izaan Ibrahim, Mazizah Ezdiani Mohamad, Mohamad Hairi Osman, Zalipah Jamellodin and Noor Azlina Abdul Hamid
(2023) A Study On The Effect Of Curing Period On The Strength Of Cement Brick Using Sago Fine Waste As Cement Replacement, MALAYSIAN CONSTRUCTION RESEARCH JOURNAL, CONSTRUCTION RESEARCH INSTITUTE MALAYSIA , 5, 41, ISSN:19853807
Adek Ainie Mat Dom , Noor Azlina Abdul Hamid, Norwati Jamaluddin, Rendy Thamrin
(2023) Compressive Strength And Water Absorption Of Sand Cement Brick That Incorporated With Construction Tiles Waste, INTERNATIONAL JOURNAL OF SUSTAINABLE CONSTRUCTION ENGINEERING AND TECHNOLOGY (IJSCET), UTHM , 9, 101, ISSN:26007959
B Zulkifli, N Ali, N A Abdul Hamid, N Salleh and S R Abdullah
(2023) Shear Capacity Of Reinforced Concrete Beam With An Opening Retrofit Using Steel Fiber And Metakaolin, JOURNAL OF STRUCTURAL MONITORING AND BUILT ENVIRONMENT (JSMBE), UTHM , 8, 6, ISSN:28213432
Hajar Fathiah Juhari, Noorwirdawati Ali, Siti Radziah Abdullah, Norhafizah Salleh, Noor Azlina Abdul Hamid
(2022) Fresh Properties And Compressive Strength Of 3d Printing Concrete Containing Ggbs As Partial Cement Replacement, JOURNAL OF STRUCTURAL MONITORING AND BUILT ENVIRONMENT, UTHM , 12, 33, ISSN:28213432
Kevin Ooi Chin Kai, Noorwirdawati Ali, Siti Radziah Abdullah, Norhafizah Salleh, Noor Azlina Abdul Hamid
(2022) Fresh Properties And Flexural Strength Of 3d Printing Concrete Containing Ggbs With Varies In Water-Cement Ratio, JOURNAL OF STRUCTURAL MONITORING AND BUILT ENVIRONMENT, UTHM , 12, 24, ISSN:28213432
Adek Ainie Mat Dom, Noor Azlina Abdul Hamid, Norwati Jamaluddin, Nor Hazurina Othman
(2022) Influence Of Ground Granulated Blast Furnace Slag (Ggbs) As Cement Replacement On The Properties Of Sand Cement Brick, INTERNATIONAL JOURNAL OF SUSTAINABLE CONSTRUCTION ENGINEERING AND TECHNOLOGY, UTHM , 11, 338, ISSN:21803242
Suraya Hani Adnan1,* , Nurain Izzati Mohd Yassin2 , Shahiron Shahidan2 , Mohamad Hairi Osman1 , Mohamad Luthfi Ahmad Jeni1 , Wan Amizah Wan Jusoh1 , Zalipah Jamellodin2 , Noor Azlina Abdul Hamid2 , Faridahanim Ahmad3
(2021) Concrete Brick Properties Incorporating Eps And Pofa As Replacement Materials, JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN MATERIALS SCIENCE, AKADEMIA BARU , 2, 14, ISSN:22897992
Suraya Hani Adnan, Adriana Farniza Pozi, Mohamad Hairi Osman, Mohamad Luthfi Ahmad Jeni, Nurain Izzati Mohd Yassin, Zalipah Jamellodin, Noor Azlina Abdul Hamid, Norhafizah Salleh and Masni Majid
(2021) Mechanical Performance Of Lightweight Brick At Elevated Temperature, MALAYSIAN CONSTRUCTION RESEARCH JOURNAL, CIDB MALAYSIA , 5, 1, ISSN:25904140
Noor Azlina Abdul Hamid, Norhafizah Salleh, Nur Inanisha Mohd Nasir
(2020) Flexural Behaviour Of Reinforced Concrete Beams With Openings Strengthened By Textile Reinforced Concrete (Trc) Wrap, INTERNATIONAL JOURNAL OF SUSTAINABLE ENGINEERING AND TECHNOLOGY, UTHM , 6, 263, ISSN:21803242
Suraya Hani Adnan, Noor Fateen Nabiella Maulad Azemi, Mohamad Hairi Osman, Mohamad Luthfi Ahmad Jeni, Peniel Ang Soon Ern, Nurain Izzati Mohd Yassin, Zalipah Jamellodin, Noor Azlina Abdul Hamid, W. A. Mohamad Nor Akasyah
(2020) Influence Of Palm Oil Fuel Ash (Pofa) Towards Fire Resistance Performance Of Brick , JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN FLUID MECHANICS AND THERMAL SCIENCES , AKADEMIA BARU , 12, 316, ISSN:22897879
Siti Radziah Abdullah, Farah Nurhabihah Rosli, Noorwirdawati binti Ali, Noor Azlina binti Abdul Hamid dan Norhafizah binti Salleh
(2020) Modified Epoxy For Fiber Reinforced Polymer Strengthening Of Concrete Structure, INTERNATIONAL JOURNAL OF INTERGRATED ENGINEERING (IJIE), UTHM , 12, 103, ISSN:2229838X
Hamid, N.A.A., Abdullah, R., Adnan, S.H., Jamellodin, Z., Majid, M.A., Salleh, N., Noor, N.M.
(2020) Performance Of Independent Horizontal And Inclined Bars As Shear Reinforcement For Reinforced Concrete Beams , JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN DYNAMICAL AND CONTROL SYSTEMS, INSTITUTE OF ADVANCED SCIENTIFIC RESEARCH , 4, 608, ISSN:1943023X
Eny Nor Syahira Mohamad Hashim,Norhafizah Salleh,Noor Azlina Abdul Hamid
(2020) Study On Ibs Cooling Panel Wall System With Difference Types Of Cooling Mediums, INTERNATIONAL JOURNAL OF SUSTAINABLE CONSTRUCTION ENGINEERING AND TECHNOLOGY, UTHM , 10, 101, ISSN:2180-324
Masni A Majid, Roslan A.S.,Hamid N.A.A.,Salleh N.,Jamellodin Z.
(2020) Thermal Conductivity Of Lightweight Concrete Block With Various Cooling Agent, INTERNATIONAL JOURNAL OF INTEGRATED ENGINEERING, UTHM , 12, 131, ISSN:2229838X
Noor Azlina Abdul Hamid, Norhafizah Salleh, Siti Radziah Abdullah, Zalipah Jamellodin
(2019) Reinforced Concrete Beams With Opening Strengthened Using Cfrp Sheets, INTERNATIONAL JOURNAL OF INTEGRATED ENGINEERING, UTHM , 12, 303, ISSN:2229838X
Zalipah Jamellodin, Mohamad Arif Jamaly, Norazreen Nor Azhar, Masni A. Majid, Norhafizah Salleh, Noor Azlina Abdul Hamid, Suraya Hari Adnan
(2018) Binary Effect Of Palm Oil Fuel Ash And Eggshell Waste Powder On Heat Of Hydration For Mortar, INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGINEERING & TECHNOLOGY, Science Publishing Corporation , 11, 27, ISSN:2227524X
N.A., A. Hamid, N.H., A. KHALID, M., A. MAJID, Z., JAMELLODIN, N., SALLEH, N., PAIMIN and N., MD NOOR
(2018) Compressive Strength Of Concrete Containing Steel Wire Fibres , ADVANCED SCIENCE LETTERS, American Scientific Publishers , 6, 3960, ISSN:19366612
Norhafizah Salleh, Abdul Rahman Mohd Sam, Jamalludin Mohd Yatim, Nur hafizah A.Khalid, NoorAzlina Abdul Hamid, Zalipah Jamellodin, Masni A.Majid
(2018) Effect Of Cfrp Plate Length On Flexural Behavior Of Gfrp Reinforced Concrete Beam Strengthening, ADVANCED SCIENCE LETTERS, American Scientific Publishers , 6, 3968, ISSN:19366612
Zalipah Jamellodin, Hamidah Mohd Saman, Suraya Hani Adnan, Nur Hafizah A. Khalid,Noor Azlina Abdul Hamid, Masni A. Majid, and Norhafizah Salleh
(2018) Flexural Behaviour Of Plain Concrete Prism Strengthened By Textile Fine Grained Mortar, ADVANCED SCIENCE LETTERS, American Scientific Publishers , 6, 3982, ISSN:19366612
Nur Hafizah A. Khalid, Mohammad Ismail, Abd Rahman Mohd. Sam, Azman Mohamed, Mohamed A. Ismail, Zalipah Jamellodin, Norhafizah Salleh, Noor Azlina A. Hamid, and Masni A. Majid
(2018) Physico-Mechanical Properties Of Polymer Concrete Containing Micro-Filler Of Palm Oil Fuel Ash, ADVANCED SCIENCE LETTERS, American Scientific Publishers , 6, 3974, ISSN:19366612
Zalipah Jamellodin, Norazreen Nor Azhar, Mohamad Arif Jamaly, Masni A. Majid, Norhafizah Salleh,Noor Azlina Abdul Hamid, Noorli Ismail, Suraya Hani Adnan and Nur Nadhirah Abdul Rashid
(2018) Strength Of Blended Cement Mortar Containing Palm Oil Fuel And Eggshell Ashes, INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGINEERING & TECHNOLOGY, Science Publishing Corporation Inc , 9, 598, ISSN:2227524X
Noor Azlina Abdul Hamid, Rendy Thamrin, and Azmi Ibrahim
(2016) Shear Capacity Of Non-Metallic (Frp) Reinforced Concrete Beams With Stirrups, INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY, - , 1, 593, ISSN:0975-4024
Noor Azlina Abdul Hamid, Rendy Thamrin, Azmi Ibrahim and Hanizah Abdul Hamid
(2014) Strain Distribution On Reinforcement Of Concrete Beams Reinforced With Glass Fiber Reinforced Polymer (Gfrp) Bars , KEY ENGINEERING MATERIALS, Trans Tech Publications , 1, 812, ISSN:10139826
Noor Azlina Abdul Hamid, Azmi Ibrahim, Rendy Thamrin, and Hanizah Abdul Hamid
(2013) Experimental Investigation On The Shear Behaviour Of Concrete Beams Reinforced With Gfrp Reinforcement Bars , ADVANCED MATERIALS RESEARCH, Trans Tech Publications , 1, 559, ISSN:10226680
Prosiding / Seminar
N F Rahmat, N Ali, S R Abdullah, N A Abdul Hamid, N Salleh and S Shahidan
(2023) Fresh Properties And Flexural Strength Of 3d Printing Sustainable Concrete Containing Ggbs As Partial Cement Replacement , IOP PUBLISHING , 1, ISBN:17551315
A W Norhayati , A Suraya Hani , I Abdul Hadi Izaan , M Mazizah Ezdiani , O Mohamad Hairi , J Zalipah , A H Noor Azlina , S Shahiron
(2023) Properties Of Cement Bricks Containing Sago Fine Waste (Sfw) With Different Water-Cement Ratio, IOP PUBLISHING , 1, ISBN:17551315
M. F. Omar, N. A. A. Hamid , N. H. Othman , S. S. Ayop and N. Sulaiman
(2022) A Review Of Strength Performance Of Empty Fruit Bunch As Replacement Material In Building Structures , IOP PUBLISHING , 1, ISBN:17551307
Dom, A.A.M., Jamaluddin, N., Hamid, N.A.A. & Chew, S. H.
(2022) A Review: Ggbs As A Cement Replacement In Concrete, UTHM , 1, ISBN:17551315
K M F K Meh, Z Jamellodin, N Salleh, N A A Hamid and S H Adnan
(2022) Effect Of Palm Oil Fuel Ash And Eggshell Waste Powder On Compressive Strength And Heat Of Hydration For Concrete, IOP SCIENCE , 1, ISBN:17551315
I Hadi Izaan , A Suraya Hani, A.W Norhayati , O Mohamad Hairi , J Zalipah , AH Noor Azlina , S Norhafizah and Mia Wimala
(2022) Preliminary Study Of Sago Fine Waste As A Sand Replacement Material For Cement Brick, IOP PUBLISHING , 1, ISBN:17551315
N.A.A Hamid, N. Salleh, N. Ali, S.R Abdullah, S.H Adnan and Z.Jamellodin
(2022) Strengthening Of Reinforced Concrete Beams With Circular Opening At Flexure Zone By Various Types Of Fiber Reinforced Polymer, IOP PUBLISHING , 1, ISBN:17551307
Zalipah Jamellodin, Lam Phooi Sim, Huang Chai Qing, Suraya Hani Adnan,Norhafizah Salleh and Noor Azlina Abdul Hamid
(2021) Strength Performance Of Oil Palm Shell Lightweight Aggregate Concrete, IOP SCIENCE , 1, ISBN:1757899X
A S Nurfarhanna, A Suraya Hani*, O Mohamad Hairi, J Zalipah, AH Noor Azlina, S Norhafizah, A Anizahyati
(2021) The Compressive Strength And Water Absorption Of Railway┬┐S Concrete Sleepers Containing Palm Oil Fuel Ash (Pofa) As A Cement Replacement Material , IOP CONFERENCE PROCEEDING , 1, ISBN:1757899X
Nurfarhanna Ahmad Sulaiman, Suraya Hani Adnan, Abdul Hadi Izaan, Mohamad Hairi Osman, Mohamad Luthfi Ahmad Jeni, Wan Amizah Wan Jusoh, Zalipah Jamellodin, Noor Azlina Abdul Hamid and Norhafizah Salleh
(2021) The Sound Absorption Coefficient Of Railway Concrete Sleepers Containing Palm Oil Fuel Ash (Pofa) As A Cement Replacement Material , IOP CONFERENCE PROCEEDING , 1, ISBN:17426588
S H Adnan1, N K Zolkefli1, M H Osman1, M L Ahmad Jeni1, Z Jamellodin2, N A Abdul Hamid2, A Alisibramulisi2, N Abdul Roni1 and M N A Nor Akasyah4
(2020) Performance In Thermal Conductivity Of Bricks Containing Palm Oil Fuel Ash And Expanded Polystyrene Beads , IOP PUBLISHING LTD , 1, ISBN:17578981
Noor Azlina Abdul Hamid, Norhafizah Salleh, Siti Radziah Abdullah, Shahiron Shahidan
(2020) Performance Of Modified Mortar Containing Epoxy, IOP PUBLISHING , 012004, ISBN:17578981
Muhammad Asyraf Azeman Shah, Suraya Hani Adnan*,Mohamad HairiOsman, Mohamad Luthfi Ahmad Jeni, Zalipah Jamellodin, Noor Azlina Abdul Hamid
(2020) Sand Brick Using Perlite As A Cement Replacement, UTHM , 142, ISBN:27735303
Muhammad Asyraf Azeman Shah, Suraya Hani Adnan, Mohamad Hairi Osman, Mohamad Luthfi Ahmad Jeni, Zalipah Jamellodin, Noor Azlina Abdul Hamid
(2020) Sand Brick Using Perlite As A Cement Replacement , UTHM , 142, ISBN:27735303
S H Adnan, N A Kamarulzaman, K A Mohd Sari, M H Osman, Z Jamellodin, N A Abdul Hamid, A Alisibramulisi, N Abdul Roni, N I Mohd Yassin and M N A Wahee Anuar
(2020) Sound Absorption Of Lightweight Brick Containing Expanded Polystyrene Beads And Palm Oil Fuel Ash , IOP PUBLISHING LTD , 1, ISBN:17578981
M Y Nurain Izzati, A Suraya Hani, S Shahiron, A Sallehuddin Shah, O Mohamad Hairi, J Zalipah, A H Noor Azlina, W A Mohamad Nor Akasyah and K Nurul Amirah
(2019) Strength And Water Absorption Properties Of Lightweight Concrete Brick, IOP PUBLISHING LTD , 1, ISBN:1757899X
MASNI A. MAJID, RASYIDAH AHMAD TAJUDIN, NORHAFIZAH SALLEH, NOOR AZLINA ABD HAMID
(2018) Passive Wall Cooling Panel With Phase Change Material As A Cooling Agent, IOP PUBLISHING , 1, ISBN:17578981
NURAZUWA MD NOOR , JUN XIANG-ONG , HAMIDUN MOHD NOH, NOOR AZLINA ABDUL HAMID , SALSABILA KUZAIMAN AND ADIWIJAYA ALI
(2017) Compressive Strength, Flexural Strength And Water Absorption Of Concrete Containing Palm Oil Kernel Shell, IOP PUBLISHER , 1, ISBN:17578981
Santa binti Sinring, Norhafizah Salleh, NoorAzlina Abdul Hamid, Masni A.Majid
(2017) Finite Element Modelling Of Concrete Beams Reinforced With Hybrid Fiber Reinforced Bars , IOP PUBLISHING , 1, ISBN:17578981
Salleh, N., Abdul Hamid, N.A., Mohd Sam, A.R., Mohd Yatim, J., Thamrin, R., Khalid, N.H.A., Majid, M.A, Jamellodin, Z.a
(2017) Finite Element Simulation Of Gfrp Reinforced Concrete Beam Externally Strengthened With Cfrp Plates, EDP Sciences , 1, ISBN:2261236X
Norhafizah Salleh, Abdul Rahman Mohd Sam, Jamalludin Mohd Yatim, Nur hafizah A.Khalid, NoorAzlina Abdul Hamid, Zalipah Jamellodin, Masni A.Majid
(2016) Effect Of Cfrp Plate Length On Flexural Behavior Of Gfrp Reinforced Concrete Beam Strengthening, THOMSON REUTERS , - , ISBN:0974-6846
Noor Azlina Abdul Hamid, Azmi Ibrahim, Rendy Thamrin, Hanizah Abdul Hamid
(2016) Effect Of Longitudinal Reinforcement Ratio On Shear Capacity Of Concrete Beams With Gfrp Bar, Springer , 587 , ISBN:978-981-10-0154
Rendy Thamrin, Abdul Aziz Abdul Samad, David Yeoh Eng Chuan, Noor Azlina Abdul Hamid, Imohamed Ali
(2016) Experimental Study On Diagonal Shear Cracks Of Concrete Beams Without Stirrups Longitudinally Reinforced With Gfrp Bars, - , - , ISBN:978-80-87158-29-6
Norhafizah Salleh , Abdul Rahman Mohd Sam, Jamalludin Mohd Yatim, Nur hafizah A.Khalid, NoorAzlina Abdul Hamid, Masni A.Majid, Zalipah Jamellodin
(2016) Finite Element Simulation Of Gfrp Reinforced Concrete Beam Externally Strengthened With Cfrp Plates , THOMAS REUTURS , - , ISBN:-
Zalipah Jamellodin,Hamidah Mohd Saman,Suraya Hani Adnan, Nur Hafizah Abd Khalid, Noor Azlina Abdul Hamid,Masni A. Majid, Norhafizah Salleh
(2016) Flexural Behaviour Of Plain Concrete Prism Strengthened By Textile Fine Grained Mortar, THOMSON REUTERS , - , ISBN:09745645
Noor Azlina A. Hamid, Rendy Thamrin, and Azmi Ibrahim
(2016) Shear Strength Prediction For Concrete Beams Reinforced With Gfrp Ba, MATEC Web of Conference , - , ISBN:-
Majid M.A., Mohd Hishammudin M.A., Hamid N.A.A., Jamellodin Z., Salleh N.
(2016) Tensile Properties Of Treated And Untreated Paddy Straw Fiber Using Sodium Hydroxide Strengthened With Polypropylene Resin, EDP SCIENCES , 1, ISBN:2261236X

YearDescriptionLevel
22 - 2022 Committee Member for PROGRAM LAWATAN PROFESOR PELAWAT DAN PEMERIKSA LUAR FKAAB 2022, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, January 22 University
2023 - 2026 Committee Coordinator for Memorandum Persefahaman (MOU) UTHM-Universiti Andalas, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, September2023 International
2023Chairperson of VIVA for VIVA MAster of Civil Engineering, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, September2023 University
2023Assistant Chairperson of VIVA for doctor of Pholosophy in Civil Engineering, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, February 2023 University
2023 for 7th International Conference on Civil and Environmental Engineering for Sustainability (IConCEES 2023), Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, October 2023 International
2023Committee Member for INNOVATION WEE (InNOW) 2023, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, May 2023 International
2023Assessor / Reviewer for Reviewer Case Studies in Construction Materials, Elsevier, Netherlands, January 2023 International
2023Assessor / Reviewer for Reviewer Materials Today: Proceedings, Elsevier, Netherlands, February 2023 International
2023Committee Member for Majlis Menandatangani Memorandum Persefahaman Di Antara UTHM dengan Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda, Kalimantan, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, August 2023 University
2023Chairperson of VIVA for Pengerusi Viva Master of Civil Engineering, FKAAB, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, July 2023 University
2023Programme Coordinator for PROG. AKADEMIK SEPARUH MASA (PEMBELAJARAN BERTERUSAN) PERINGKAT FAKULTI SEM 2 2022/2023, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, March 2023 University
2023Evaluation Panel of Project/Student for PROJEK PENGAJIAN SARJANA KEJ. AWAM, PROG. PEMBELAJARAN BERTERUSAN SEM 1 2022/2023, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, February 2023 University
2023 - 2024 Committee Member for Laporan Interim 2024, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, March 2023 University
2023Committee Member for International Concrete Pontoon Competition (ICPC2023), Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, November 2023 International
2022Assessor / Reviewer for Pembentangan Proposal Bagi program Sarjana Kejuruteraan Awam Secara Penyelidikan, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, October 2022 University
2022Committee Member for PROGRAM IKHLAS RAMADHAN, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, April 2022 University
2022Committee Member for PROGRAM SIMPOSIUM FKAAB BERSAMA STAKEHOLDERS 2022 DAN LAWATAN PEMERIKSA LUAR, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, November 2022 University
2022 - 2023 Committee Member for TASKFORCE "SELF ASSESSMENT REPORT (SAR)" AKREDITASI FKAAB, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, January 2022 University
2022 - 2023 Committee Member for PENYELIDIKAN DAN INOVASI FKAAB, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, January 2022 University
2022 - 2023 Programme Coordinator for PEMBELAJARAN BERTERUSAN PERINGKAT FAKULTI SEM 1 SESI 2022/2023, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, October 2022 University
2022External Assessor / External Reviewer for Journal Case Studies in Construction Materials, Elsevier, Netherlands, July 2022 International
2022Assessor / Reviewer for 4th International Symposium on Civil and Environmental Engineering (ISCEE 2022), Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, October 2022 International
2022Evaluation Panel of Project/Student for PROJEK SARJANA MUDA 1 SEM 2 SESI 21_22 FAK. TEKNOLOGI KEJURUTERAAN, UTHM , Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, June 2022 University
2022Supervisor for LATIHAN INDUSTRI SEM 3 21/22 , Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, September2022 University
2022Evaluation Panel of Project/Student for PEMBENTANGAN PROJEK SARJANA 2 BAGI PROGRAM SARJANA SECARA KERJA KURSUS, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, January 2022 University
2022Evaluation Panel of Project/Student for PEMBENTANGAN PROJEK SARJANA 1 SEM II SESI 2021/2022 BAGI PROGRAM SARJANA KEJURUTERAAN AWAM SECARA KERJA KURSUS, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, July 2022 University
2022Speaker for PROGRAM CONCRETE TALK, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, March 2022 University
2022Deputy Chairman for Program FKAAB Innovation Week (InNOW) 2022, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, January 2022 National
2021Referee for PERTANDINGAN KELESTARIAN PROGRAM EARTH MONTH AWARENESS 2021 ANJURAN PEJABAT KAMPUS LESTARI, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, April 2021 University
2021 - 2022 Committee Member for PENYELIDIKAN DAN INOVASI FKAAB, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, January 2021 University
2021Supervisor for Latihan Industri (BFC32904) Bagi Sem 2 Sesi 2020/2021 dan Panel Penilai CQI, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, March 2021 University
2021 - 2022 Committee Member for TASKFORCE AKREDITASI PROGRAM BFF, FKAAB, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, June 2021 University
2020Committee Member for AKREDITASI UI GREENMETRIC WORLD UNIVERSITY RANKINGS 2020 UTHM, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, June 2020 International
2020 - 2021 Committee Member for SUSTAINABLE CHAMPION TEAM (JKSCT), PEJABAT KAMPUS LESTARI, UTHM, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, May 2020 University
2020 - 2021 for KETUA STRATEGY IN OPERATION (SIO) BAGI JAWATANKUASA SUSTAINABLE CHAMPIO TEAM (JKSCT), PEJ. KAMPUS LESTARI, UTHM, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, May 2020 University
2019Supervisor for Program Mobiliti Lathan Industri (BFC32904) UNIMAP-UTHM Bagi Semester 3 Sesi 2018/2019, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, July 2019 University
2019Referee for Program Research & Innovative Technology Competition 2019 (RITEC2019), Fakulti Teknologi Kejuruteraan, UTHM, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, September2019 National
2019Evaluation Panel of Project/Student for Pembentangan Projek Sarjana 1 Bagi Program Sarjana Kej. Awam Secara Kerja Kursus, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, December 2019 University
2019Evaluation Panel of Project/Student for Pembentangan Projek Sarjana 2 Bagi Program Sarjana Kej. Awam Secara Kerja Kursus, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, December 2019 University
2019Committee Member for Global Congress on Construction, Materials and Structural Engineering (GCOMSE 2019), Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, August 2019 International
2019Assessor / Reviewer for Pembentangan Kemajuan Penyelidikan (Progress) bagi Program Sarjana Kejuruteraan Awam Secara Penyelidikan dan Ijazah Doktor Falsafah (PhD), Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, October 2019 University
2019Assistant Chairperson of VIVA for VIVA VOCE MAster of Civil Engineering, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, April 2019 University
2019Examiner for VIVA VOCE Master of Civil Engineering, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, March 2019 University
2019Assistant Chairperson of VIVA for VIVA VOCE Master of Civil Engineering, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, October 2019 University
2019Assessor / Reviewer for Moderation of Paper Proceedings for Technology and Innovation International Conference (TECHON) 2019, Politeknik Mukah, Sarawak, Malaysia, September2019 International
2019Committee Member for The 2nd Global Congress on Construction Material and Structural Engineering (GCOMSE) 2019, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, August 2019 International
2019Speaker for Kursus Metodologi (Bahagian 2) Projek Sarjana Muda Semester 1 Sesi 2019/2020, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, September2019 University
2019Assistant Chairperson of VIVA for VIVA VOCE Master of Civil Engineering, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, July 2019 University
2019Referee for UTHM Bridge Competition Anjuran Fakulti Kejurteraan Awam dan Alam Sekitar, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, April 2019 University
2019Assessor / Reviewer for 2nd International Symposium on Civil and Environmental Engineering (ISCEE 2018), Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, February 2019 International
2019Examiner for VIVA VOCE Master of Civil Engineering, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, March 2019 University
2019Assessor / Reviewer for Pembentangan Proposal Bagi Program Sarjana Kejuruteraan Awam Secara Penyelidikan, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, November 2019 University
2018Secretary for Seminar I Love Structures, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, November 2018 University
2018Committee Member for 2nd International Symposium on Civil and Environmental Engineering (ISCEE'18), Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, December 2018 International
2017Committee Member for Seminar on Concrete Repair and rehabilitation of Concrete Structures (CRRS) 2017, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, May 2017 National
2017Committee Member for International Concrete Pontoon Competition (ICPC 2017), Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, September2017 International
2017 - 2018 Committee Coordinator for Penyelaras Jadual Waktu Program Pasca Siswazah FKAAS, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, January 2017 University
2017Committee Member for Program of Strategic Action Plan JRC 2017-2022, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, March 2017 University
2017 for Inter-Concrete Pontoon Competition 2017, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, April 2017 University
2017Committee Member for Seminar I Love Structures , Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, November 2017 University
2015Committee Member for 3rd National Concrete Pontoon Competition (CPC 2015), Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, April 2015 National

YearDescription
2023 Examiner for Afiqah Binti Ahmad Imran, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Farah Adiba Binti Mat Zawawi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Goh Ren Han, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Jasmine Chan Teng Teng, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Lee Chai Ling, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Muhammad Daniel Iezzwan Bin Ahmad Fairus, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Muhammad Fauzul Mubarak Bin Ahmad Fadhil, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Muhammad Fuad Addib Bin Pok Adi @ Fuadtayadi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Muhammad Fuad Bin Abdul Rahman, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Muhammad Idlan Haris Bin Mohamed Amin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Nuraisyah Amirah Binti Md.Esak, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Nurul Maizatul Najihah Binti Basirun, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Supervisor for Chai Jia Yan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Supervisor for Nurul Hidayah Binti Hamzah, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Supervisor for Vanessa Voon Siew Ching, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2022 Examiner for Albright Lim, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Arief Firdaus Bin Bakhary, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Er Kai Chuan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Ezatul Syazwana Binti Turiman, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Farah Adiba Binti Mat Zawawi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Goh Ren Han, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Hanis Aqilah Binti Mohd Khairi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Jasmine Chan Teng Teng, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Lee Chai Ling, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Lee Jya Qi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Mohamad Armin Hakimy Bin Mohd Nasharudin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Muhammad Muzakkir Bin Abd Razak, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Muhammad Syakirin Bin Rahmat, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Nur Anis Natasha Binti Che Rahim, Master's Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Nur Anis Natasha Binti Che Rahim, Master's Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Nur Atikah Binti Abd Rahim, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Nur Syafiqah Binti Othman, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Nur Syahirah Binti Mohd Zolkfali, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Nuraqidah Binti Maring, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Nurul Hasanah Binti Zulkifly, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Nurul Hasanah Binti Zulkifly, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Putra Syaid Hidayatullah Bin Ramli, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Putra Syaid Hidayatullah Bin Ramli, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Shahrullneeza Bin Said, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Shahrullneeza Bin Said, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Siti Aisyah Binti Abdul Razak, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Siti Aisyah Binti Abdul Razak, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Siti Aisyah Binti Mohd Hidzir, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Siti Aisyah Binti Mohd Hidzir, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Ting Yi Jing, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Wan Mohamad Afiq Bin Wan Mohd Alkitmin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Industrial Training Supervisor for Ahmad Zikri Bin Mohamad Nasir, Rangkaian Fareqikhwan, 2022
2022 Industrial Training Supervisor for Aliff Haikal Bin Mohd Nazri, Majidee Holdings Sdn. Bhd., 2022
2022 Industrial Training Supervisor for Amira Syahira Binti Rozaimey, Jabatan Kerja Raya Kota Tinggi, 2022
2022 Industrial Training Supervisor for Athirah Binti Ali, Jabatan Kerja Raya Kota Tinggi, 2022
2022 Industrial Training Supervisor for Intan Afiqah Binti Hussin, Ab Technology (M) Sdn Bhd, 2022
2022 Industrial Training Supervisor for Mohamad Haris Fadhilah Bin Mohamad Razali, Rangkaian Fareqikhwan, 2022
2022 Industrial Training Supervisor for Muhammad Afif Hakimi Bin Arsam, Senai Desaru Expressway Berhad, 2022
2022 Industrial Training Supervisor for Nur Hanisah Binti Saidin, Saj Holding Sdn Bhd, 2022
2022 Industrial Training Supervisor for Nurul Az-Zahrah Abd Jamal, Senai Desaru Expressway Berhad, 2022
2022 Industrial Training Supervisor for Nurul Hidayah Binti Hamzah, Jabatan Kerja Raya Mersing, 2022
2022 Industrial Training Supervisor for Nurul Izzati Binti Zaidy, Senai-Desaru Expressway Berhad, 2022
2022 Industrial Training Supervisor for Nurulain Binti Nordin, Als Avenue Sdn Bhd, 2022
2022 Industrial Training Supervisor for Syamir Iman Bin Ibrahim, Senai-Desaru Expressway Berhad, 2022
2022 Supervisor for Aiman Nadzmi Bin Jamil, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Aiman Nadzmi Bin Jamil, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Chai Jia Yan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Isma Farhan Bin Abdul Rahman, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Muhammad Haziq Bin Yusof, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Nor Hanis Nabilah Binti Mohd Nori, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Nor Hanis Nabilah Binti Mohd Nori, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Nur Amirah Hannah Binti Jasmi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Nur Amirah Hannah Binti Jasmi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Nurul Hidayah Binti Hamzah, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Tasnim Binti Ammar @ Amran, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Vanessa Voon Siew Ching, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2021 Co-supervisor for Adek Ainie Binti Mat Dom, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Amira Balqish Binti Sukri, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Amira Balqish Binti Sukri, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Atiqah Zulaikha Binti Wan Ismail, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Dito Anak Danis, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Gary Oon Zi Hao, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Gary Oon Zi Hao, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Khairulliyana Binti Mustafa, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Lim Qian Yi, Master's Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Lim Qian Yi, Master's Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Mardiana Izyan Binti Fauzi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Mardiana Izyan Binti Fauzi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Mohd Aliff Haikal Bin Mohd Rodzi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Muhamad Arif Shafiq Bin Mazlan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Muhamad Arif Shafiq Bin Mazlan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Muhammad Alfie Bin Mahran, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Muhammad Alfie Bin Mahran, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Muhammad Badrun Amin Bin Masri, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Muhammad Muzakkir Bin Abd Razak, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Muhammad Syakirin Bin Rahmat, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Nabil Izzani Bin Abu Kasim, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Nur Atikah Binti Abd Rahim, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Nur Khalisah Binti Khairudin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Nur Khalisah Binti Khairudin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Nur Natasya Binti Juhari, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Nur Syafiqah Binti Othman, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Nuraqidah Binti Maring, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Nurul 'Adilah Anati Binti Murad, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Nurul Izzati Binti Jeo Amran, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Nurul Izzati Binti Jeo Amran, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Industrial Training Supervisor for Muhammad Afzal Bin Razali, Wb Bina Idaman Enterprise, 2021
2021 Industrial Training Supervisor for Nurul Syafika Binti Ahmad Nordin, Roadcare (M) Sdn Bhd, 2021
2021 Industrial Training Supervisor for Rabiatul Nurfakhira Binti Mohd Roseli, Majlis Bandaraya Kuala Terengganu, 2021
2021 Industrial Training Supervisor for Wan Nur Azlin Binti W Abd Rahman, Technic Grand, 2021
2021 Supervisor for Aishah Humairah Binti Mustapa, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Isma Farhan Bin Abdul Rahman, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Muhammad Aliff Bin Shaharuddin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Muhammad Aliff Bin Shaharuddin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Muhammad Faiz Bin Norazizi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Muhammad Haziq Bin Yusof, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Muhammad Ishraf Bin Mohamed 'Ashri, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Muhammad Ishraf Bin Mohamed 'Ashri, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Muhammad Syahir Bin Hashim, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Muhammad Syahir Bin Hashim, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Nur Nasuha Hanim Binti Ismail, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Tasnim Binti Ammar @ Amran, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2020 Co-Supervisor for Nurul Faraein Binti Rahmat, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Atiqah Zulaikha Binti Wan Ismail, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Choo Shen Wei, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Dini Reka Azmaningtias Binti Triman Rakasiwi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Dini Reka Azmaningtias Binti Triman Rakasiwi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Dito Anak Danis, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Khairulliyana Binti Mustafa, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Lim Chin Mei, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Mohamad Syafiq Nazmi Bin Mohd Nasir, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Mohamad Syafiq Nazmi Bin Mohd Nasir, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Mohd Aliff Haikal Bin Mohd Rodzi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Muhammad Badrun Amin Bin Masri, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Muhammad Rusydi Bin Azmi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Muhammad Rusydi Bin Azmi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Natan Anak Entebang, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Natan Anak Entebang, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Nor Amira Azwa Binti Jamion, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Nor Amira Azwa Binti Jamion, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Nur Irda Yasmin Binti Ahmad, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Nur Irda Yasmin Binti Ahmad, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Nurul 'Adilah Anati Binti Murad, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Samuel Ling Su Yiew, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Siti Muti'Ah Binti Abu Bakar, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Thashnee A/P Balasubramaniam, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Yap Wei Xian, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Yeap Kuang Shen, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Aishah Humairah Binti Mustapa, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Alisashakira Binti Che Yaacob, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Muhammad Azri Bin Abu Bakar, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Muhammad Faiz Bin Norazizi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Nabil Farhan Bin Hamsan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Nabil Farhan Bin Hamsan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Nur Nasuha Hanim Binti Ismail, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Siti Nur Syafiqah Binti Maran, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Siti Raihana Binti Nor Zentan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Siti Raihana Binti Nor Zentan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2019 Co-Supervisor for Nurul Faraein Binti Rahmat, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Choo Shen Wei, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Lim Chin Mei, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Mohamad Adib Bin Kamal, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Mohammad Ariff Bin Adnan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Muhamad Syazren Eqfal Bin Abdul Rahman, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Muhamad Zahin Iman Bin Zabiddin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Muhammad Faiz Bin Mohd Jamal, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Muhammad Fakhrul Safwan Bin Marzuki, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Muhammad Hanif Bin Kosnan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Muhammad Rydhwan Bin Abdul Rahim, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Nor Ashila Binti Rozali, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Nor Diyah Binti Idris, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Nur Amelia Sahira Binti Jalaluddin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Philimond Segie Anak Belalang, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Poh Jiayi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Samuel Ling Su Yiew, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Sathiswaran A/L Jeewa, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Siti Muti'Ah Binti Abu Bakar, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Siti Norain Zahadah Binti Syed Zainal, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Syarifah Aisar Azziemmie Imthisal Binti Sayed Mohd Azm, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Thashnee A/P Balasubramaniam, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Wenish Anak Maynet, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Yap Wei Xian, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Industrial Training Supervisor for Filzah Atiqah Binti Haris, Petronas Gas Berhad, 2019
2019 Industrial Training Supervisor for Muhammad Azri Bin Abu Bakar, Facilities Management Office,Sime Darby Property Selatan Sdn Bhd, 2019
2019 Industrial Training Supervisor for Muhammad Saiffuddin Bin Mohamed Ismail, Majlis Perbandaran Muar, 2019
2019 Industrial Training Supervisor for Muhammad Shukri Bin Ab Manaf, Ranhill Saj Sdn Bhd, 2019
2019 Industrial Training Supervisor for Nazatul Zuhanis Binti Najib, Mpec Ptsn Enterprise, 2019
2019 Industrial Training Supervisor for Ngo Ching Yee, Lu Chin Poh Construction Sdn Bhd, 2019
2019 Industrial Training Supervisor for Nur Amirah Najwa Binti Mohammed, Wzs Binaraya Sdn. Bhd, 2019
2019 Industrial Training Supervisor for Nur Hazirah Binti Kamaruzaman, Majlis Daerah Segamat, 2019
2019 Industrial Training Supervisor for Nur Syahirah Afiqah Binti Mohd Ali, Jabatan Kerja Raya , 2019
2019 Industrial Training Supervisor for Nurfadhilah Binti Md Shah, Jabatan Kerja Raya Ledang, 2019
2019 Industrial Training Supervisor for Nurizzati Binti Abdul Hamid, Jkr Daerah Muar, 2019
2019 Industrial Training Supervisor for Nurnabila Binti Ithnain, Jabatan Kerja Raya, 2019
2019 Industrial Training Supervisor for Shahin Bin Ishamuddin, Majlis Daerah Segamat, 2019
2019 Industrial Training Supervisor for Siti Hajar Umairah Binti Zainalabidin, Jkr Daerah Muar, 2019
2019 Industrial Training Supervisor for Siti Hanisah Binti Ab. Aziz, Saj Holdings Sdn Bhd, 2019
2019 Main Supervisor for Muhammad Fikri Bin Omar, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Alisashakira Binti Che Yaacob, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Alisashakira Binti Che Yaacob, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Ku Muhammad Amsyar Bin Ku Fauzi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Ku Muhammad Amsyar Bin Ku Fauzi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Muhammad Azri Bin Abu Bakar, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Nur Amalina Binti Zainuddin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Nurul Atikah Binti Abdul Rahman, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Siti Nur Syafiqah Binti Maran, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Tengku Daeng Dinie Afiq Bin Tengku Daeng Johar, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Tengku Daeng Dinie Afiq Bin Tengku Daeng Johar, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2018 Co-Supervisor for Nur Atiqah Atirah Binti Mohd Din, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Co-Supervisor for Syahida Binti Sapia'E, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Ahmad Syafiq Bin Ahmad Mazmi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Badrul Zaman Bin Kamarul-Zaman, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Badrul Zaman Bin Kamarul-Zaman, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Dewi Nalissa Umira Binti Zawawi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Hairu Azila Binti Abd Hamid, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Hairu Azila Binti Abd Hamid, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Mizah Aqilah Binti Mohd Saf'A, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Mohamad Amin Bin Sa'Edon, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Mohamad Amin Bin Sa'Edon, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Muhamad Khaidir Bin Muzapa, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Muhammad Hafez Bin Ismail, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Muhammad Nazhrul Iqwan Bin Kamalrulzaman, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Nor Jumaaton Binti Khairudin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Nor Jumaaton Binti Khairudin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Nur Suhaila Binti Sahlan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Nurul Saafika Azlin Putri Binti Mohd Supian, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Nurul Saafika Azlin Putri Binti Mohd Supian, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Russell Dean Sungkilang, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Tang Ing Siong, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Wan Norfazlina Binti Wan Ahmad, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Iskandar Zulkarnain Bin Zulkifli, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Mohd Nazrul Hariz Bin Bahari Nor, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Mohd Nazrul Hariz Bin Bahari Nor, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Nur Amalina Binti Zainuddin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Nur Inanisha Binti Mohd Nasir, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Nurul Atikah Binti Abdul Rahman, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Nurul Syafiqah Binti Abdul Mutalib, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Nurul Syafiqah Binti Abdul Mutalib, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Wan Muhammad Eddie Khusyairi Bin Wan Chik, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Wan Muhammad Eddie Khusyairi Bin Wan Chik, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2017 Co-Supervisor for Amin Norashid Bin Abbas, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Co-Supervisor for Mohd Amri Bin Ramzi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Co-Supervisor for Muhammad Khairul Nidzam Bin Anuwar, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Co-Supervisor for Muhammad Zarif Syazwan Bin Suhaini, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Co-Supervisor for Nur Atiqah Atirah Binti Mohd Din, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Co-Supervisor for Nuramira Binti Jasni, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Amira Nabihah Binti Jamal Abdul Nasir, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Fahim Bin Zahar, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Gunavathy A/P Murugesu, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Izzat Hanif Bin Mohd Ismail, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Izzat Naquib Bin Zulfikri, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Mohammad Hafiz Bin Lukman, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Muhamad Harith Aiman Bin Hashin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Muhammad Afiq Bin Abdul Aziz, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Muhammad Farailham Bin Roslan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Muhammad Haziq Bin Kamarolzaman, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Muhammad Huzaini Bin Jamaludin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Nadhirah Binti Zainal Abidin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Nor Hanani Binti Hasan Nordin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Nur Aziemah Binti Mohamad Zin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Nur Fitri Yanti Binti Samsuwar, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Nurul Hazirah Afiqah Binti Abu Habidah, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Rasyidah Binti Ahmad Tajudin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Fasha Farhana Binti Karim, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Fatin Syairah Binti Mohd Najib, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Ili Aqillah Binti Mohd Noor, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Iskandar Zulkarnain Bin Zulkifli, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Mohd Ameerul Syauffi Bin Mohamed Safarudin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Mohd Ameerul Syauffi Bin Mohamed Safarudin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Muhammad Khairuddin Bin Mohd Khanapiah, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Muhammad Khairuddin Bin Mohd Khanapiah, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Nur Inanisha Binti Mohd Nasir, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Zuliyah Binti Zakaria, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2016 Co-Supervisor for Amin Norashid Bin Abbas, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Co-Supervisor for Mohd Amri Bin Ramzi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Co-Supervisor for Muhammad Zarif Syazwan Bin Suhaini, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Adeeb Saleh Musaed Al-Aqab, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Amirul Asraf Bin Samsudin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Haidir Iwan Bin Dzulkaffli, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Izzat Naquib Bin Zulfikri, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Khairunnisa Binti Mohd Taib, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Lam Kam Yen, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Mohd Zulhasif Bin Nawang, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Muhamad Harith Aiman Bin Hashin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Muhammad Hamzah Bin Awang, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Muhammad Haziq Bin Kamarolzaman, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Muhammad Hilman Bin Adnan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Muhammad Huzaini Bin Jamaludin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Muhammad Muzzammil Bin Mustafa, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Ng Pei Ling, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Nor Afqar Ariff Bin Amran, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Norsyazwani Binti Hassan Basri, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Nur Haida Shahira Binti Razak, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Nur Haida Shahira Binti Razak, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Nuraini Binti Senang, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Nurulain Binti Othman, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Nurulain Binti Othman, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Rasyidah Binti Ahmad Tajudin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Shamsuriyana Binti Mohammad, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Sheikh Salleh Bin Nasir, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Azree Haziq Bin Sukor, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Azree Haziq Bin Sukor, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Fasha Farhana Binti Karim, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Fatin Syairah Binti Mohd Najib, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Ili Aqillah Binti Mohd Noor, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Nur Azureen Fazilah Binti Othman, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Nur Syakinah Binti Ibrahim, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Nurulakhwan Binti Aris, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Siti Nazihah Binti Ahmad, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Zarina Binti Md Sharif, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Zuliyah Binti Zakaria, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2015 Examiner for Haidir Iwan Bin Dzulkaffli, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015
2015 Examiner for Khairunnisa Binti Mohd Taib, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015
2015 Examiner for Mohd Zulhasif Bin Nawang, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015
2015 Examiner for Nor Afqar Ariff Bin Amran, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015
2015 Examiner for Nur Syuhada Binti Fadzil, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015
2015 Examiner for Nuraini Binti Senang, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015
2015 Examiner for Nurul Naimah Binti Muhamad, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015
2015 Examiner for Raihanadia Binti Mohd Yusop, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015
2015 Examiner for Shahiran Liyana Binti Ibrahim, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015
2015 Examiner for Shahrul Ehsan Bin Jamaludin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015
2015 Examiner for Shamsuriyana Binti Mohammad, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015
2015 Examiner for Sheikh Salleh Bin Nasir, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015
2015 Supervisor for Nur Azureen Fazilah Binti Othman, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015
2015 Supervisor for Nur Syakinah Binti Ibrahim, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015
2015 Supervisor for Nurulakhwan Binti Aris, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015
2015 Supervisor for Siti Nazihah Binti Ahmad, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015
2015 Supervisor for Zarina Binti Md Sharif, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015

YearDescriptionLevel
2023Member for PROGRAM SULAM_COMMUNITY OUTREACH PROGRAM FOR LEARNING IN MECHANICS OF MATERIALS, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, May 2023, May 2023 District
2023 - 2024 Head for KUMPULAN FOKUS (FG), Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, January 2023, January 2023 - December 2024 University
2022Member for PROGRAM IHYA RAMADHAN, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, April 2022, April - May 2022 University
2021Moderator for PROGRAM EARTH MONTH AWARENESS 2021 ANJURAN PEJABAT KAMPUS LESTARI, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, April 2021, April 2021 University
2020Member for Fasilitator Program Pemindahan Ilmu dan Khidmat Masyarakat Waste to Landscape, Sek Keb Seri Rejo Sari, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, October 2020, October 2020 District
2018Member for Kidsafe 2018 as facilitator Sek. Keb. Sri Pandan, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, August 2018, August 2018 District
2018Member for Facilitator Seminar I Love Structures, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, November 2018, November 2018 University
2017Member for Fasilitator Kem Jatidiri, Motivasi & Kepimpinan 2017 SK Seri Bunut, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, September 2017, September 2017 District
2016Member for Fasilitator Program I Love Structure, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, October 2016, October 2016 University

YearDescription
Organiser / Venue
Date
2023 BENGKEL PEMURNIAN KURIKULUM DAN SILIBUS BAGI PROGRAM SARJANA MUDA KEJURUTERAAN AWAM (BFF)
FKAAS,UTHM / Bilik Mesyuarat FKAAB
25/09/2023 - 27/09/2023
2023 BENGKEL PECUTAN MOOC & MICRO CREDENTIAL
UTHM / Bilik Jamuan, Aras 5, PTTA & Bilik Lestari 2, PTTA
05/09/2023 - 06/09/2023
2023 BENGKEL PENYEDIAAN LAPORAN ANALISIS OBE PROGRAM PASCASISWAZAH SEMESTER I DAN LI SESI 2022/2023 FAKULTI KEJURUTERAAN AWAM DAN ALAM BINA (FKAAB)
FKAAS,UTHM / Bilik Lestari 2, Aras 3, PTTA
21/08/2023 - 22/08/2023
2023 BENGKEL PENERBITAN BUKU TEKS DARI MODUL PENGAJARAN
FKAAS,UTHM / Bilik Mesyuarat 1 FKAAB
18/06/2023
2023 INDUSTRIAL TALK: VARIOUS TYPE OF STEEL FIBRE REINFORCEMENT CONCRETE APPLICATION
FKAAS,UTHM / BILIK TAYANGAN ARAS 8, FKAAB
23/05/2023
2023 WACANA PERKASA I : KETAHUI HAK ANDA SEBAGAI STAF AKADEMIK
UTHM / WEBINAR ATAS TALIAN (MS TEAMS MEETING)
14/03/2023
2023 PROGRAM SANGGAR SISWAZAH SIRI 2/2023
UTHM / DEWAN KULIAH 4, PTTA
19/02/2023 - 21/02/2023
2022 BENGKEL PEMERKASAAN KUMPULAN PENYELIDIKAN DI UTHM
LAIN-LAIN / DEWAN SULTAN IBRAHIM, UTHM
13/09/2022
2022 LATIHAN PENGGUNAAN PERALATAN ?SMART TV? BAGI TUJUAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN (PDP)
FKAAS,UTHM / BILIK SEMINAR, FKAAB
29/08/2022
2022 BENGKEL PENYEDIAAN LAPORAN ANALISIS OBE SEMESTER I DAN II SESI 2021/2022
FKAAS,UTHM / BILIK MESYUARAT 1, FKAAB
23/08/2022 - 24/08/2022
2022 KURSUS PEMBANGUNAN MOOC SIRI 2/2022
UTHM / DEWAN JAMUAN, ARAS 5, PTTA
17/08/2022
2022 INDUSTRIALISED BUILDING SYSTEM (IBS) PROFESSIONAL TRAINING (BASED ON CIDB MODULES M01-M05)
UTHM / BILIK LATIHAN SERI TERATAI, ARAS 1, PEJABAT PENDAFTAR
20/07/2022 - 21/07/2022
2022 HOW TO WRITE & PUBLISH AN ACADEMIC RESEARCH PAPER
FKAAS,UTHM / Bilik Mesyuarat 1, FKAAB
07/07/2022
2022 KURSUS PEMBANGUNAN MOOC SIRI 1/2022
UTHM / Atas Talian (Zoom)
18/05/2022
2022 TAKLIMAT PELAKSANAAN BAUCAR KOMPUTER KEPADA STAF FAKULTI KEJURUTERAAN AWAM DAN ALAM BINA, UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA
FKAAS,UTHM / ATAS TALIAN
07/04/2022
2022 WEBINAR PENYEDIAAN MODUL P&P UTHM 2022 SIRI 1
UTHM / PAUTAN GOOGLE MEET
09/03/2022
2022 KURSUS KESEMPURNAAN SOLAT SIRI 1
PUSAT ISLAM, UTHM / RUANG SOLAT UTAMA, MASJID SULTAN IBRAHIM UTHM
16/02/2022
2022 BENGKEL PEMURNIAN SILIBUS BAGI PROGRAM SARJANA MUDA KEJURUTERAAN AWAM DENGAN KEPUJIAN FAKULTI KEJURUTERAAN AWAM DAN ALAM BINA
FKAAS,UTHM / Google Meet (Tempat kerja masing - masing)
08/02/2022
2022 TRAINING ALAT UNIVERSAL TESTING MACHINE
FKAAS,UTHM / FAKULTI KEJURUTERAAN AWAM DAN ALAM BINA
12/01/2022
2022 TRAINING ALAT UNIVERSAL TESTING MACHINE
FKAAS,UTHM / FAKULTI KEJURUTERAAN AWAM DAN ALAM BINA
11/01/2022
2022 KOLOKIUM PENYELIDIKAN PASCA SISWAZAH SEMESTER 1 SESI 2021/2022
UTHM / ONLINE GOOGLE MEET
02/01/2022 - 04/01/2022
2021 MAJLIS SAMBUTAN MAULIDUR RASUL PERINGKAT UNIVERSITI TAHUN 1443H/2021M
PUSAT ISLAM, UTHM / MASJID UTHM
18/10/2021
2021 WEBINAR PENYEDIAAN MODUL P&P UTHM SIRI 4
UTHM / GOOGLE MEET
26/09/2021
2021 TUTORIAL PANDUAN PENGISIAN MAKLUMAT KENAIKAN PANGKAT STAF AKADEMIK (LALUAN PENGAJARAN)
UTHM / APLIKASI ZOOM
05/09/2021
2021 WEBINAR MOOC AND ONLINE EDUCATION IN POST PENDEMIC
UTHM / Zoom (https://bit.ly/moocprofkarim)
01/09/2021
2021 TAKLIMAT PENGISIAN LAPORAN PRESTASI GERAN PENYELIDIKAN DANA KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI (DPKPT) DI MYGRANTS
UTHM / Pautan Google Meet
11/08/2021
2021 TAKLIMAT PENYELARAS KUALITI PTJ BERKAITAN AUDIT DALAMAN KUALITI MS ISO 9001:2015
PUSAT PEMBANGUNAN AKADEMIK, UTHM / GOOGLE MEET
05/08/2021
2021 KURSUS PEMBANGUNAN SAOLAN KAJIAN KEPUASAN PELANGGAN DI PTJ TAHUN 2021
PUSAT PEMBANGUNAN AKADEMIK, UTHM / GOOGLE MEET
08/06/2021
2021 PTTA RESEARCH WEEK WEBINAR 24 MEI SIRI 2
UTHM / online/meet
24/05/2021
2021 MESYUARAT SEMAKAN DOKUMEN SAR BERSAMA PEMERIKSA LUAR
FKAAS,UTHM / Google Meet
10/05/2021
2021 SERIES TALK 1. CHARTERED ENGINEER INTERVIEW SESSION
UTHM / Google Meet: https://meet.google.com/zbj-gfkr-fkj
26/04/2021
2021 WEBINAR : WATER
UTHM / ZOOM MEETING
21/04/2021
2021 WEBINAR : WASTE TO WEALTH
UTHM / ZOOM MEETING
05/04/2021
2021 KURSUS AUTHOR
UTHM / SECARA ONLINE
18/03/2021
2021 TALENT DISCOVERY PROGRAM - SERIES 13 - SECURING CONSULTATION WORK FOR ACADEMICIANS
UTHM / BILIK MESYUARAT, MINT-SRC, IIE
10/03/2021
2021 A SHORT COURSE ON GUIDE TO USING AUTHOR
FKAAS,UTHM / Zoom: tinyurl.com/t5ykizc4
28/02/2021
2021 PELAKSANAAN PNP SEMESTER II SESI 2020/2021: INFO, ISU & PERBINCANGAN
UTHM / Zoom Application
21/02/2021
2021 NON-DESTRUCTIVE TESTING (THINGS NEEDS TO KNOW)
UTHM / (Virtual) Google Meet: meet.google.com/vbw-gdti-zxz
10/02/2021
2021 JKPI FKAAB WORKSHOP 2/2021
FKAAS,UTHM / Zoom
09/02/2021
2021 JKPI FKAAB WORKSHOP 1/2021
FKAAS,UTHM / Zoom
07/02/2021
2021 BENGKEL PERANCANGAN TAKWIM TAHUN 2021 PEJABAT KAMPUS LESTARI
UTHM / GOOGLE MEET
27/01/2021
2021 PERKONGSIAN TEKNOLOGI : PENGGUNAAN SEMULA SISA MAKANAN ANJURAN FKAAB
UTHM / -
26/01/2021

ID IPTITTLE PRODUCTTYPE OF IP NO. APPLICATIONROLE
CP909 Brick Of Ground Granulated Blast Furnace Slag (BiGGS) Hak Cipta (Copyright) LY2023J01242 PEMILIK/PENYELIDIK UTAMA

TAHUN NAMA ANUGERAH / PENCAPAIAN PENGANUGERAH PERINGKAT
2022 VIRTUAL INTERNATIONAL RESEARCH AND INNOVATION SYMPOSIUM AND EXPOSITION 2022 (RISE2022)
SILVER
INNOVATION: BRICK GGBS (BIGGS)ANTARABANGSA
2022 SUSTAINABLE INNOVATION (SUSTAIN 2022), FKAAB INNOVATION WEEK 2022 (InNOW 2022) FACULTY OF CIVIL ENGINEERING AND BUILT ENVIRONMENT, UTHM
SILVER
BRICK GGBS (BiGGS)NEGARA
2020 ANUGERAH PERKHIDMATAN CEMERLANGUTHMUNIVERSITI
2016 InnoFest'16, IDEA TO INNOVATION, FAKULTI KEJ. AWAM DAN ALAM SEKITAR, UTHM
BEST OF THE BEST
KENAF PLATE FOR STRENGTHENING SYSTEM OF STRUCTURE ELEMENTSUNIVERSITI
2016 InnoFest'16, IDEA TO INNOVATION, FAKULTI KEJ. AWAM DAN ALAM SEKITAR, UTHM
GOLD
KENAG PLATE FOR STRENGTHENING SYSTEM OF STRUCTURE ELEMENTSUNIVERSITI
2014 ANUGERAH JASA BAKTI UTHMUNIVERSITI