Staff Profile

Full NamePROF. MADYA Ts. Dr. AZMAN BIN HASAN
FacultyFAKULTI PENDIDIKAN TEKNIKAL DAN VOKASIONAL
DepartmentJABATAN PENDIDIKAN VOKASIONAL
Email
Designation DS54 - PROFESOR MADYA
  TIMBALAN DEKAN (HAL EHWAL PELAJAR DAN ALUMNI)
PEJABAT AM
FAKULTI PENDIDIKAN TEKNIKAL DAN VOKASIONAL

Field of Expertise

Field Category (KPT) EDUCATION
Field (KPT) Technical and Vocational Education
Field of Specialization (KPT) Technical and Vocational Education

Areas of Research Interest

1. Assessment And Evaluation In Education
2. Engineering Education
3. Technical & Vocational Education
4. Instructional Design
5. Classroom Teaching And Learning

Innovation Field of Interest

1. Industrial 4.0-based Product and Application Development
2. Management System-Web Based Application Development

Academic Qualification

YearQualificationInstitution
2012 DOKTOR FALSAFAH TEKNIK DAN VOKASIONAL UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA
2001 SARJANA PENDIDIKAN TEKNIKAL KOLEJ UNIVERSITI TEKNOLOGI TUN HUSSEIN ONN
2000 SARJANA MUDA KEJURUTERAAN AWAM INSTITUT TEKNOLOGI TUN HUSSEIN ONN

Professional Appointments

DS54 - Profesor Madya

Management Experience

DateDescription
18/07/2021 - Penyelidik Utama
Fakulti Pendidikan Teknikal Dan Vokasional, Experiental Learning (ExL)
01/07/2021 - 30/06/2023 Timbalan Dekan (Hal Ehwal Pelajar Dan Alumni)
Fakulti Pendidikan Teknikal Dan Vokasional
01/09/2018 - 31/08/2021 Felo
Institut Ahli Sunnah Wal Jamaah
01/07/2019 - 30/06/2021 Timbalan Dekan (Hal Ehwal Pelajar Dan Alumni)
Fakulti Pendidikan Teknikal Dan Vokasional
19/01/2020 - 23/01/2020 Menjalankan Tugas (Dekan)
Fakulti Pendidikan Teknikal Dan Vokasional
09/12/2019 - 11/12/2019 Menjalankan Tugas (Dekan)
Fakulti Pendidikan Teknikal Dan Vokasional
22/07/2019 - 28/07/2019 Menjalankan Tugas Timbalan Dekan (Akademik dan Antarabangsa)
Fakulti Pendidikan Teknikal Dan Vokasional
23/04/2019 - 28/04/2019 Menjalankan Tugas (Dekan)
Fakulti Pendidikan Teknikal Dan Vokasional
16/10/2016 - 15/10/2017 Felo
Institut Ahli Sunnah Wal Jamaah
01/09/2006 - 31/08/2008 Ketua Panel
Fakulti Pendidikan Teknikal Dan Vokasional, Jabatan Pendidikan Kejuruteraan
01/05/2006 - 30/04/2008 Ketua Makmal
Fakulti Pendidikan Teknikal Dan Vokasional, Jabatan Pendidikan Kejuruteraan
01/05/2004 - 31/01/2006 Ketua Makmal
Fakulti Pendidikan Teknikal Dan Vokasional, Jabatan Pendidikan Kejuruteraan

Professional Societies

YearDescriptionRoleLevel
25/04/2018 - 31/12/9999 Malaysia Board of Technologists (MBOT)
Teknologis Berijazah Kebangsaan
26/01/2019 - 25/01/2020 Malaysia Board of Technologists (MBOT)
Teknologis Profesional Kebangsaan

Teaching Experience

YearDescriptionLevel
2021 Pembangunan Proposal Kajian [PBD20904], Session 20202021 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2021 Kerja Kayu 2 [BBB40803], Session 20202021 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2020 Kaedah Penyelidikan [BBP30202], Session 20202021 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2020 Binaan Bangunan [BBB10202], Session 20192020 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2020 Pelaporan Teknikal Dalam Pembinaan Bangunan [BBY11304], Session 20202021 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2020 Kerja Kayu 1 [BBB30603], Session 20202021 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2020 Research Methodology & Development In TVET [MBE12103], Session 20192020 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2019 Kaedah & Pembangunan Penyelidikan Dlm Pendidikan [PBE12104], Session 20182019 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 Research Methodology & Development In TVET [MBE12103], Session 20192020 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 Binaan Bangunan [BBB10202], Session 20192020 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 Teknologi Binaan Kayu [BBB40603], Session 20182019 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2018 Kaedah dan Pembangunan Penyelidikan Dalam PTV (PBP10104), Semester 2 2017/2018, UTHM, 2018 University
2018 Asas Binaan Kayu (BBB30403), Semester 2 2017/2018, UTHM, 2018 University
2018 Kaedah dan Pembangunan Penyelidikan Dalam PTV (PBE12104), Semester 2 2017/2018, UTHM, 2018 University
2018 Kaedah dan Pembangunan Penyelidikan Dalam Pendidikan Lanjutan [PBP10104], Semester 2 2018/2019,UTHM, 2018 University
2018 Kaedah & Pembangunan Penyelidikan Dlm Pendidikan [PBE12104], Semester 2 2018/2019, UTHM, 2018 University
2018 Amalan Binaan Kayu (BBB40403), Semester 2 2018/2019, UTHM, 2018 University
2018 Amalan Binaan Kayu (BBB40403), Semester 1 2018/2019, UTHM, 2018 University
2018 Pengukuran & Penilaian Dalam PTV (MBE22703), Semester 2 2018/2019,UTHM, 2018 University
2018 Teknologi Binaan Kayu [BBB40603], Semester 2 2018/2019, UTHM, 2018 University
2018 Kaedah & Pembangunan Penyelidikan Dlm Pendidikan [PBE12104], Semester 1 2018/2019, UTHM, 2018 University
2018 Falsafah Pendidikan Dalam PTV (MBE10103), Semester 1 2018/2019, UTHM, 2018 University
2017 Kaedah dan Pembangunan Penyelidikan Dalam Pendidikan Lanjutan (PBP 10104), Semester 2 2016/2017, UTHM University
2017 Teknologi Binaan Kayu (BBB 40603), Semester 2 2016/2017, UTHM University
2017 Kaedah dan Pembangunan Penyelidikan Dalam Pendidikan Lanjutan (PBP10104), Semester 2 2017/2018, UTHM University
2017 Penaakulan Data Pendidikan (BBD30402), Semester 1, 2017/2018, UTHM University
2017 Kaedah Pembangunan Penyelidikan Pendidikan (MBE 12103), Semester 1 2017/2018, UTHM University
2017 Kaedah dan Pembangunan Penyelidikan Dalam Pendidikan Lanjutan (PBP 10104), Semester 1 2017/2018, UTHM University
2017 Kaedah dan Pembangunan Penyelidikan Dalam Pendidikan (PBE 12104), Semester 1 2017/2018, UTHM University
2017 Kaedah dan Pembangunan Penyelidikan Dalam PTV (KBV 12104), Semester 1 2017/2018, UTHM University
2017 Kaedah & Pembangunan Penyelidikan Dlm Pendidikan (PBE12104), Semester 2 2017/2018, UTHM University
2017 Kaedah Penyelidikan (BBP 30202), Semester 2 2016/2017, UTHM University
2017 Asas Binaan Kayu (BBB30403], Semester 2 2017/2018, UTHM University
2017 Kaedah dan Pembangunan Penyelidikan Dalam Pendidikan (PBE 12104), Semester 2 2016/2017, UTHM University
2016 Kaedah Penyelidikan (BBP 30202), Semester 1 2016/2017, UTHM University
2016 Asas Binaan Kayu (BBB 30403), Semester 2 2015/2016, UTHM University
2016 Teknologi Binaan Kayu (BBB 40603), Semester 2 2015/2016, UTHM University
2016 Kaedah dan Pembangunan Penyelidikan Dalam Pendidikan Lanjutan (PBP 10104), Semester 1 2016/2017, UTHM University
2016 Amalan Binaan Kayu (BBB 40403), Semester 1 2016/2017, UTHM University
2016 Kaedah dan Pembangunan Penyelidikan Dalam Pendidikan (PBE 12104), Semester 1 2016/2017, UTHM University
2016 Kaedah dan Pembangunan Penyelidikan Pendidikan (MBE 12104), Semester 2 2015/2016, UTHM University
2015 Kaedah dan Pembangunan Penyelidikan Pendidikan (MBE 12104), Semester 1 2015/2016, UTHM University
2015 Teknologi Multimedia & Seni Industri Kreatif (BBL41303), Semester 2 2014/2015, UTHM University
2015 Pengujian & Penilaian Dalam Rekabentuk Instruksional & Teknologi Dalam Pendidikan (MBE13903), Semester 2 2014/2015, UTHM University
2015 Kaedah Penyelidikan (BBP 30202), Semester 1 2015/2016, UTHM University
2015 Amalan Binaan Kayu (BBB 40403), Semester 1 2015/2016, UTHM University
2015 Kaedah Penyelidikan (BBP 30202), Semester 2 2014/2015, UTHM University
2015 Asas Binaan Kayu (BBB 30403), Semester 2 2014/2015, UTHM University
2015 Pengajar Muzik bagi Pertandingan Puisi dan Lagu Peringkat Daerah Tahun 2015, SMK Tun Ismail Government
2014 Asas Kejuruteraan Awam (BBL30602), Semester 2 2013/2014, UTHM University
2014 Pengujian & Penilaian Dalam Rekabentuk Instruksional & Teknologi Dalam Pendidikan (MBE13903), Semester 1 2014/2015, UTHM University
2014 Teknologi Maklumat Dalam Pendidikan (BBP 10102), Semester 1 2014/2015, UTHM University
2014 Pengujian & Penilaian Dalam Rekabentuk Instruksional & Teknologi Dalam Pendidikan (MBE13903), Semester 2 2013/2014, UTHM University
2014 Teknologi Maklumat Dalam PTV (BBH 31202), Semester 2 2013/2014, UTHM University
2014 Kaedah dan Pembangunan Penyelidikan Pendidikan (MBE 12104), Semester 2 2013/2014, UTHM University
2013 Kaedah dan Pembangunan Penyelidikan Pendidikan (MBE 12104), Semester 2 2012/2013, UTHM University
2013 Statistik Dalam Penyelidikan (MBE 12203), Semester 2 2012/2013, UTHM University
2013 Pengujian & Penilaian Dalam Rekabentuk Instruksional & Teknologi Dalam Pendidikan (MBE13903), Semester 1 2013/2014, UTHM University
2013 Asas Pengurusan Data (BBR 23303), Semester 2 2012/2013, UTHM University
2013 Pengurusan Kokurikulum (MBE 12402), Semester 2 2012/2013, UTHM University
2013 Asas Pengurusan Data (BBR23303), Semester 1 2013/2014, UTHM University
2013 Kaedah dan Pembangunan Penyelidikan Pendidikan (MBE 12104), Semester 1 2013/2014, UTHM University
2013 Asas Ukuran (BBR 23103), Semester 2 2012/2013, UTHM University
2012 Asas Ukuran (BBR23103), Semester 1 2012/2013, UTHM University
2012 Kajian Tindakan Dalam Pendidikan (DBK10803), Semester 1 2012/2013, UTHM University
2012 Pengurusan Kokurikulum (MBE12402), Semester 1 2012/2013, UTHM University
2012 Kaedah dan Pembangunan Penyelidikan Pendidikan (KBV 12104), Semester 1 2012/2013, UTHM University
2012 Kaedah dan Pembangunan Penyelidikan Pendidikan (MBE 12104), Semester 1 2012/2013, UTHM University
2012 Pengurusan Kokurikulum (MBE 12402), Semester 1 2012/2013, UTHM University
2008 Mekanik Tanah (BBT3432), Semester 2 2007/2008, UTHM University
2008 Kejuruteraan Lalulintas dan Jalanraya (BBT 3452), Semester 1 2007/2008, UTHM University
2008 Asas Teknologi Pembinaan (DBK 262), Semester 2 2007/2008, UTHM University
2007 Ilmu Ukur (BBT1442), Semester 1 2007/2008, UTHM University
2007 Mekanik Tanah (BBT3432), Semester 2 2006/2007, UTHM University
2007 Kaedah Penyelidikan (BBE 3101), Semester 2 2006/2007, UTHM University
2007 Teknologi dan Inovasi Dalam Pendidikan (DBK 1033), Semester 1 2007/2008, UTHM University
2007 Struktur dan Binaan (BBT 1412), Semester 2 2006/2007, UTHM University
2007 Mekanik Tanah (BBT 3432), Semester 1 2007/2008, UTHM University
2006 Struktur dan Binaan (BBT 1412), Semester 2 2005/2006, UTHM University
2006 Termobendalir (BTT2682), Semester 2 2005/2006, UTHM University
2006 Teknologi Pendidikan (BBE 1043), Semester 2 2005/2006, UTHM University
2006 Mekanik Tanah (BBT 3432), Semester 1 2006/2007, UTHM University
2006 Teknologi Pendidikan (BBE1043), Semester 1 2006/2007, UTHM University
2006 Ilmu Ukur (BBT1442), Semester 1 2006/2007, UTHM University
2006 Kejuruteraan Lalulintas dan Jalanraya (BBT 3452), Semester 2 2005/2006, UTHM University
2005 Teknologi Pendidikan Dalam PTV (MTT1052), Semester 2 2004/2005, UTHM University
2005 Kejuruteraan Lalulintas dan Jalanraya (BBT 3452), Semester 1 2005/2006, UTHM University
2005 Teknologi Pendidikan Dalam PTV (MBE1052), Semester 1 2005/2006, UTHM University
2005 Kejuruteraan Lalulintas dan Jalanraya (BBT 3452), Semester 2 2004/2005, UTHM University
2005 Teknologi Pendidikan (BBE 1043), Semester 2 2004/2005, UTHM University
2005 Termobendalir (BBT 2682), Semester 2 2004/2005, UTHM University
2005 Termobendalir (BBT 2682), Semester 1 2005/2006, UTHM University
2005 Teknologi Pendidikan (BBE 1043), Semester 1 2005/2006, UTHM University
2004 Teknologi Pendidikan Dalam PTV (MTT10502), Semester 1 2004/2005, UTHM University
2004 Kejuruteraan Lalulintas dan Jalanraya (BBT 3492), Semester 1 2004/2005, UTHM University
2004 Termobendalir (BBT 2832), Semester 1 2004/2005, UTHM University
2004 Struktur dan Binaan (BBT 1412), Semester 1 2004/2005, UTHM University
2003 Pensyarah DS 45, Fakulti Pendidikan Teknikal, UTHM, 2003-2012 University
2002 Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Siswazah (DG41), Politeknik Kuching, Sarawak, 2002-2003 Government

Research Grants And Contracts

CodeTitleDesignationEnd Date
H987 KERANGKA PENERAPAN ELEMEN PARADIGMA TAUHID DI KALANGAN PELAJAR UTHM Ahli 30/06/2023
M067 Indeks Pematuhan Dasar Dan Polisi Ahli Sunnah Wal Jamaah Bagi Pengurusan Masjid Di Negeri Sembilan (IPSW) Ahli 31/12/2022
K130 MPC - The establishment of a protocol to develop organism based tourism products using ants (Hymenoptera: Formicidae) as a model at Taman Negara Johor Endau Rompin, Malaysia Ahli 30/05/2022
K116 MyRIVET - Development of Occupational Competency Profile for Mechanical Industry Workers towards Sustainable Development Ahli 28/02/2022
U940 Teachers Training for TVET Ahli 31/07/2021
H001 PEMBINAAN INDEKS PENGUKURAN PARADIGMA TAUHID DI UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYISA Ahli 31/10/2020
V020 Kerangka Standard Pensyarah Kolej Vokasional Dalam Bidang Kimpalan dan Fabrikasi Logam Yang Mengikuti Program Pensiswazahan Guru Ahli 30/04/2020
X147 My Career@MOE-UTHM dan Keusahawanan Ahli 31/12/2019
V012 Quality management of In- Service Teacher Degree Program (PPG) : Teaching Practise Competency Evaluation by Using Expolatory Factor and Comparative Analytics Ahli 15/08/2019
V011 Kerangka Pengajaran Aktif Berasaskan Teknologi Dalam Kalangan Graduan Program Pensiswazahan Guru Ahli 15/05/2019
U650 Pembangunan Indikator dan Model E-Portfolio Sijil Kemahiran Malaysia Ahli 31/12/2018
U095 Development of a reliable and trusted mobile RFID-based facility management system to increase data management efficiency in facility management (FM) Ahli 30/09/2018
V006 Pembangunan Kerangka Peningkatan Kompetensi Guru Lepasan PPG UTHM ke arah Peningkatan Kualiti Perancangan dan Pelaksanaan Pengajaran dan Pembelajaran di Sekolah Menengah di Malaysia Ketua 15/08/2018
A155 Instrumen Bersepadu Penarafan dan Pemeringkatan Program TVET Malaysia Fasa 2 Ahli 30/06/2018
A135 Instrumen Bersepadu Penarafan dan Pemeringkatan Program TVET (Instrumen Bersepadu TVET) di Kementerian Pendidikan Tinggi Ahli 28/02/2018
C051 Advanced Centre For Technical And Vocational Education (ACTiVE) Ahli 31/07/2017
1473 A novel method for establishing congruence relationship using supervisory style and students learning styles in communicating expectation for effective supervision of part time engineering education students Ahli 31/12/2016
U066 Cabaran Dan Prestasi Pelajar Sarjana Pendidikan Teknikal Dan Vokasional, UTHM Dalam Melaksanakan Program Latihan Mengajar Di Politeknik Ketua 30/04/2015
E014 Pembangunan 'Kampung Stay' Sebagai Produk Pelancongan Di Malaysia: Satu Kajian Dalam Koridor Ekonomi Wilayah Timur (ECER) Ahli 31/12/2014
1182 Penentuan Faktor-faktor Dominan bagi Pemilihan Pembimbing Berkesan dalam Melaksanaan PBK Ketua 28/02/2014
1183 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemahiran Visualisasi Pelajar Sekolah Menengah Vokasional bagi mata Pelajaran Lukisan Elektrik Dan Elektronik Ketua 28/02/2014
1184 Penerapan "Green Competency" di Kalangan Pelajar Kejuruteraan IPTA Malaysia Ketua 28/02/2014
1185 Kriteria-kriteria Pelajar Sijil Kemahiran Malaysia Dalam Memenuhi Keperluan Industri Ketua 28/02/2014
0238 Membangun dan Menguji Keberkesanan Satu Integrasi Sistem Maklumat Serta Analisis Penilaian Berkomputer Ketua 31/05/2007
0241 Pembinaan Model Fizikal Peta Karnaugh Dalam Pembelajaran Sistem Digit Ahli 31/05/2007
0242 Animasi Grafik di Kalangan Pelajar Berbeza Gaya Kognitif dan Kebolehan Visual Ahli 31/05/2007

Publications

Book Chapters
Halimi bt Mohd Khalid,Azman bin Hasan,Abdullah bin Sulaiman,Shakila binti Ahmad,Zurina Bt Muhamad,Nur Zainatul Nadra bt Zainol, Mustapahayuddin bin Abdul Khalim
(2019) Model Perlaksanaan Program Pondok Universiti Uthm Sebagai Mekanisme Penyampaian Dakwah Bagi Merealisasikan Konsep Pendidikan Sepanjang Hayat, Citra Dakwah :Fiqh Al- Ta'Ayush & Cabaran Semasa, Persatuan Ulama Malaysia , 163, ISBN:9789832306375
Jamil Abd Baser, Azman Hasan, Siti Ainmey Sheikh Hamid
(2018) Pendidikan Vokasional Dalam Kalangan Masyarakat Orang Asli Di Kampung Sungai Gapoi, Pahang Sebagai Pembelajaran Sepanjang Hayat, Transformasi Pendidikan Latihan Teknikal & Vokasional Di Malaysia: Isu Dan Cabaran, UTHM , 62, ISBN:9789672216032
Jamil Abd Baser, Azman Hasan, Rasidayanty Saidon
(2018) Tahap Kemahiran Profesional Guru-Guru Kemahiran Hidup Bersepadu Dalam Pelaksanaan Pentaksiran Berasaskan Sekolah(Pbs), Transformasi Pendidikan Latihan Teknikal & Vokasional Di Malaysia: Isu Dan Cabaran, UTHM , 70, ISBN:9789672216032
Jamil Abd Baser, Azman Hasan, Siti Khadijah Omar, Mahasuri Sahir
(2017) Penglibatan Orang Kurang Upaya (Oku) Fizikal Dalam Pekerjaan Kemahiran Teknikal Dan Vokasional, Penyelidikan Multidisiplin Dalam Pendidikan, UTHM , 103, ISBN:9789672110088
Mohd Nur Hafiz Fauzi, Azman Hasan & Abdul Rasid Abdul Razzaq
(2017) Persepsi Pensyarah Terhadap Penguasaan Kemahiran Teknikal Pelajar Kejuruteraan Elektrik Semasa Menjalani Latihan Amali Di Politeknik, Kurikulum & Instruksi Siri 3/2017, UTHM , 52, ISBN:9789672110750
General Publications
Mohd Zulfadli Rozali, Suriayati Binti Baharom, Azman Hassan
(2019) Uthm Sumbang Kepakaran,Bantu Pasukan Negara Ke F1 In School Stem Challenge, UTHM , 1, ISBN:-
Mohd Bekri Rahim, Aini Nazura Paimin, Zanariah Ahmad, Noor Hayati Mustafa. Khairul Fahmi Ali, Jamil Abd. Baser, Safullizam Puteh, Abdul Rasid Abdul Razzaq, Azman Hasan, Mohd Hasril Amiruddin, Faizal Amin Nur Yunus, Irwan Mahazir Ismail, Mohd Erfy Ismail, Saiful Hadi Maran, Nurfirdawati Muhammad Hanafi, Marina Ibrahim Mukhtar
(2017) Modul Pelaksanaan Projek Sarjana Muda & Sistem E-Psm , Penerbit UTHM , 1, ISBN:-
Jamil Bin Abd Baser, Razali Hasan, Sapon Ibrahim, Badaruddin Ibrahim, Halizah Awang, Salifullizam Puteh, Azman Hasan, Mimi Mohaffyza Mohamad, Mohd Noor hashim, Hasril Amiruddin, Hairuddin Harun, Noorazman Abd Samad, Khairul Fahmi Ali, Zanariah Ahmad, Noor Hayati Mustafa
(2015) Bbt 30702 & Bbt 40904 Modul Pelaksanaan Projek Sarjana Muda Untuk Program Pensiswazahan Guru (Ppg), UTHM , -, ISBN:-
Jamil Bin Abd Baser, Razali Hassan, Sapon Ibrahim, Alias Masek, Azman Hasan, Hairuddin Harun, Khairul Fahmi Ali, Md Azani Sham, Mimi Mohaffyza Mohamad, Mohd Hasril Amiruddin, Mohd Nor Hashim, Noor Hayati Mustafa, Nor Sofurah Mohd Faiz, Zanariah Ahmad
(2014) Bbr 34303 Modul Pelaksanaan Latihan Ilmiah Untuk Program Pensiswazahan Guru (Ppg), UTHM , -, ISBN:-
Jamil Bin Abd Baser, Razali Hasan, Halizah Awang, Saifullizam Puteh, Azman Hasan, Hasril Amiruddin, Nor Sofurah Mohd Faiz, Mohd Nooor Hashim, Mimi Mohaffyza Mohamad, Md Azani Sham, Khairul Fahmi Ali, Zanariah Ahmad, Noor Hayati Mustafa
(2014) Bbr 41503 Modul Pelaksanaan Penyelidikan Tindakan Ii Program Pensiswazahan Guru (Ppg) , UTHM , -, ISBN:-
Azman Bin Hasan
(2013) Modul Pembelajaran Kendiri Autocad 3d Grafik Kejuruteraan, UTHM
Journal
Halimi bt Mohd Khalid, Azman bin Hassan, Shakila bt Ahmad, Hemmy bin Abdul Jalal
(2022) Tawhidic Paradigm Index As A Measuring Tool Of Tawhidic Practice: A Research In Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, ADVANCES IN HUMANITIES AND CONTEMPORARY STUDIES, UTHM , 1, 168, ISSN:27734781
Mohd Bekri Rahim, Jopri Hairunissa,Azman Hassan,Faizal Amin Nur Yunus
(2020) Teaching Strategies In Mathematics, JOURNAL OF ADVANCE RESEARCH IN DYNAMICAL & CONTROL SYSTEMS, INSTITUTE OF ADVANCED SCIENTIFIC RESEARCH , 7, 671, ISSN:1943023X
Mohd Bekri Rahim, Jopri Hairunissa, Azman Hassan, Faizal Amin Yunus
(2020) The Use Of Exploration Pedagogical To Facilitate Effective Teaching By Hands- On Activity In Mathematic For Vocational Education, JOURNAL OF CRITICAL REVIEWS, JOURNAL OF CRITICAL REVIEW , 4, 2390, ISSN:23945125
Noor Mala Othman, Adib Farhan Zaime, Lai Chee Sern, Azman Hasan, Salina Md. Said, Anies Faziehan Zakaria, Lee Ming Foong
(2019) The Impact Of Environmental Policies That Influence Job Market, INTERNATIONAL JOURNAL OF RECENT TECHNOLOGY AND ENGINEERING (IJRTE), BLUE EYES INTELLIGENCE ENGINEERING AND SCIENCES PUBLICATION , 11, 1113, ISSN:22773878
Mutalib, Siti Salwa Abdul; Razzaq, Abdul Rasid; Hassan, Azman
(2018) A Review Of Customer Service Quality In Malaysian Homestay Operation As The Strategies To Enhance Rural Area Economic Income, ADVANCED SCIENCE LETTERS, American Scientific Publishers , 1, 534, ISSN:19366612
Said, Salina M; Hasan, Azman; Monzaid, Eza; Zaime, Adib Farhan
(2018) The Development Of Green Competency Elements Among Polytechnic Lecturers In Malaysia, ADVANCED SCIENCE LETTERS, American Scientific Publishers , 4, 2729, ISSN:1936-661
Said, Salina M; Hasan, Azman; Monzaid, Eza; Zaime, Adib Farhan
(2018) Validity And Reliability Of Questionnaire Items For The Development Of The Green Competency Model Among Polytechnic Lecturers In Malaysia Using Rasch Measurement Model, ADVANCE SCIENCE LETTERS, American Scientific Publishers , 4, 439, ISSN:1936-661
Jamil Abd Baser, Azman Hasan, Aifaa Husna Asha?ri, Moh. Khairudin
(2017) A Study On The Transferable Skills Of The Engineering Students At Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, JURNAL PENDIDIKAN TEKNOLOGI DAN KEJURUAN, UNY , 5, 257, ISSN:24772410
JAMIL ABD BASER, NUR ATIKAH MAT JIZAT, FAIZAL AMIN NUR YUNUS, MOHD BEKRI RAHIM, ABDUL RASID ABD RAZZAQ, AZMAN HASAN
(2017) Competency Of National Dual Training System Industry Advisor, JURNAL PENDIDIKAN TEKNOLOGI DAN KEJURUAN, Faculty of Engineering, Universitas Negeri Yogyakarta and Masyarakat Peneliti Pendidikan Indonesia (MPPI) , 10, 328, ISSN:2477-2410
Jamil Abd Baser, Nurul Syahada Mohd Suhaimi , Hasyamuddin Othman , Azman Hasan , Mohd Bekri Rahim & Mohd Faizal Amin Nur Yunus
(2017) Standard Guru Malaysia Dalam Program Persediaan Guru Reka Bentuk Dan Teknologi, ONLINE JOURNAL FOR TVET PRACTITIONERS, UTHM , 9, 1, ISSN:eissn 2289-7410
Baser, Jamil Abd; Saion, Rasidayanty; Manap, Siti Salwa Ab; Hasan, Azman; Abdul Razzaq, Abdul Rasid
(2016) Barriers Of Inculcating Critical Thinking Skills In Teaching And Learning Process, ADVANCED SCIENCE LETTERS, American Scientific Publishers , 12, 4004, ISSN:19366612
Sharifah Nurulhuda Tuan Mohd Yasin, Mohd Fauzi Mohd Yunus, Jamil Abd Baser, Nur Bahiyah Abdul Wahab, Azman Hasan
(2016) Evaluation Process Dimensions To The Diploma In Mechtronics Engineering, PROCEDIA - SOCIAL AND BEHAVIORAL SCIENCES , Elsevier Ltd. , 7, 272, ISSN:18770428
Mohd Nur Hafiz Fauzi, Azman Hasan, Noorazman Abd Samad, Suhaili Hanafi Mohd Jalil Ahmad
(2016) Readiness Level Student In Electrical Engineering From The Aspect Technical Skills On The Formation Workability At Polytechnic, INTERNATIONAL JOURNAL OF VOCATIONAL EDUCATION AND TRAINING RESEARCH, Science Publishing Group , 12, 28, ISSN:2469-8199
Mohd Nur Hafiz Fauzi, Azman Hassan, Noorazman Abd Samad, Mohd Jalili Ahmad, Suhaili Hanafi
(2016) Readiness Level Students In Electrical Engineering From Aspect Technical Skills On The Formation Workability At Polytechnic , INTERNATIONAL JOURNAL OF VOCATIONAL EDUCATION AND TRAINING RESERACH, SciencePG , 12, 28, ISSN:2469-8180
Azman Hasan, Sharifah Nurulhuda Tuan Mohd Yasin, Mohd Fauzi Mohd Yunus
(2016) Technical Competency For Diploma In Mechatronic Engineering At Polytechnics Malaysia, INTERNATIONAL REVIEW OF MANAGEMENT AND MARKETING, EcoJournals , 6, 196, ISSN:21464405
Azman Hasan, Sharifah Nurulhuda Tuan Mohd Yasin and Mohd Fauzi Mohd Yunus
(2015) A Conceptual Framework For Mechatronics Curriculum Using Stufflebeam Cipp Evaluation Model, PROCEDIA - SOCIAL AND BEHAVIORAL SCIENCES, Elsevier Ltd. , 7, 844, ISSN:18770428
Mohd Zairi Husain, Azman Hasan, Nur Bahiyah Abdul Wahab, Julia Jantan
(2015) Determining Teaching Effectiveness For Physical Education Teacher, PROCEDIA - SOCIAL AND BEHAVORIAL SCIENCES, Elsevier Ltd. , 1, 733, ISSN:18770428
Azman Hasan, Mohd Shahril Mohd Hassan @ Abdul Ghani, Ruslina Awang @ Faudzi
(2015) Model Kompetensi Hijau Politeknik (Mkhp) Kearah Kebolehpasaran Graduan Politeknik Malaysia, JOURNAL OF GLOBAL BUSINESS AND SOCIAL ENTREPRENEURSHIP (GBSE), Global Business or Social Entrepreneurship , 12, 17, ISSN:24621714
Azman Hasan, Jamil Abd Baser, Abd Rasid Abd Razzaq, Salina M. Said
(2015) Skills Of Malaysian Graduates Vs Industry Needs : The Issue Of Mismatch Phenomena, ADVANCED SCIENCE LETTERS, American Scientific Publishers , 1, 1, ISSN:19366612
Sharifah Nurulhuda Tuan Mohd Yasin, Mohd Fauzi Mohd Yunus, Azman Hasan, Irinah Abdullah
(2015) Technical Competency For Diploma In Mechatronic Engineering At Polytechnics Malaysia, JURNAL TEKNOLOGI, UTM , 1, 1, ISSN:21803722
Baser, Jamil Abd; Hasan, Azman; Sulaiman, Junita; Buntat, Yahya
(2013) Informal Learning Model For Engineering Technology Teachers, ADVANCED SCIENCE LETTERS, American Scientific Publishers , 12, 3730, ISSN:19366612
Sharifah Nurulhuda Bt Tuan Mohd Yasin, Dr. Azman Bin Hasan, Mohd Fauzi Bin Mohd Yunus
(2013) Issues And Problems In Industrial Mechatronics Program For Polytechnic Graduates, JOURNAL OF APPLIED SCIENCE AND AGRICULTURE, AENSI Publisher , 9, 366, ISSN:18169112
Jamil Abd. Baser, Azman Hasan, Razali Hassan, Junita Sulaiman, Mohd Yusop Ab Hadi, Yahya Buntat
(2013) Relationship Between Informal Learning Cultures In Teachers Organisation And Students' Academic Achievements , PROCEDIA - SOCIAL AND BEHAVIORAL SCIENCES, Elsevier Ltd. , 10, 719, ISSN:18870428
Prosiding / Seminar
Halimi Mohd Khalid, Nur Zainatul Nadra Zainol, Shakila Ahmad, Azman Hasan, Abdullah Sulaiman
(2019) Aplikasi Paradigma Tauhid Dalam Pembangunan Jiwa Kerjaya Profesional Muslim, UTHM , 78, ISBN:9789672216100
MOHD AKMAL ROHIAT, ABDUL RASID ABDUL RAZZAQ, AMRAN HAMZAH, MOHAMAD ZAID MUSTAFA, AZMAN HASSAN
(2017) Tanjung Batu, Bebar. The Potential Of Tanjung Batu, Pekan Pahang As An Ecotourism Destination, UNY , 62, ISBN:9789462523999
Saifullizam Puteh
(2017) Teaching And Learning Innovation Among Trainer Lecturer: A Case Study Of Undergraduate Students Teaching Training Program At The Polytechnic, Ministry Of Higher Education Malaysia , ATLANTIS PRESS: ADVANCES IN SOCIAL SCIENCE, EDUCATION AND HUMANITIES RESEARCH , 263, ISBN:9789462523
Azman Hasan
(2016) Penerokaan Elemen Kemahiran Hijau, UTHM , 273, ISBN:9789670618740
Mohd Nur Hafiz Bin Fauzi, Azman Bin Hasan
(2015) Employer Perception Toward Implementartion Phase Technical Skills Among Students Vocational Flow Based Industrial Supplies, Global Illuminator Publishing, Kuala Lumpur, Malaysia , 68, ISBN:978-969-9948-121
Nur Hafiz Hafiz, Muhamad Azmi Makhtar, Azman Hasan, Hasyamuddin Othman
(2015) Tahap Motivasi Terhadap Pelajar Kolej Vokasional Dalam Melaksanakan Kerja-Kerja Kemahiran Teknikal, Politeknik Tuanku Sultanah Bahiyah , 1, ISBN:9789670855219
Shamsiah binti Sidek, Muhammad Amin bin Simon, Rosmizana binti Yahya, Nor Hayati binti Ismail, Azman bin Hasan
(2015) The Influence Factors Of Teachers? Attitude When Using Computers In The Classroom: A Review , International Conference on Character Education and STAI Sultan Abdurrahman, Tanjung Pinang , 76, ISBN:9786027304307
Mohd Zairi bin Husain, Dr. Azman bin Hasan, Julia binti Jantan
(2014) Pembangunan Model Standard Profesional Ke Arah Keberkesanan Pengajaran Guru Mata Pelajaran Pendidikan Jasmani Di Malaysia, UTHM , 1, ISBN:-
Sharifah Nurulhuda Tuan Mohd Yasin, Norehan Misran, Azman Hasa
(2014) Penilaian Kurikulum Mekatronik Menggunakan Model Stufflebeam (Cipp), UTM , - , ISBN:-
Azman Hasan, Jamil Abd Baser, Noraliza Rajibi, Noorazman Abd Samad, Khairuddin Harun, Ramlan Zainal Abidin
(2013) Menentusahkan Faktor-Faktor Pemilihan Kerjaya Perguruan Dalam Kalangan Pelajar Sarjana Pendidikan Teknik Dan Vokasional Di Uthm, Institute of Education, International Islamic University Malaysia , 928, ISBN:9789967124
Azman Bin Hasan
(2012) Aplikasi Analisis Fleiss Kappa Dalam Menentukan Kesahan Dan Kebolehpercayaan Item Instrumen Penilaian Pembimbing Dalam Pembelajaran Berasaskan Kerja (3p-Bk), UTHM
Azman Bin Hasan
(2012) Pembentukan Dan Pengesahan Konstruk Pembimbing Berkesan Dalam Pelaksanaan Pembelajaran Berasaskan Kerja Di Industri, UTHM
Azman Bin Hasan
(2012) Tahap Kesedaran Guru-Guru Matapelajaran Vokasional (Mpv) Terhadap Pelaksanaan Pendidikan Asas Vokasional (Pav) Di Sekolah Menengah Harian Kementerian Pelajaran Malaysia, UTHM
Azman Bin Hasan
(2011) Kesahan Dan Kebolehpercayaan Item Penilaian Pembimbing Dalam Pembelajaran Berasaskan Kerja (Pbk) Menggunakan Model Pengukuran Rasch, USM

Consultancies

YearDescriptionLevel
2021 Pakar Rujuk dan Jururunding Penyelidikan, Halimahtul Sa'diyah Binti Mohamad (PhD), Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia. 2021 National
2021 Pakar Rujuk dan Jururunding Penyelidikan, Mastura Binti Bohari (PhD), Fakulti Sains Sosial & Kemanusiaan, Universiti Teknologi Malaysia, 2021. National
2021 Panel Editor Manuskrip Penerbitan Jurnal Bil.25/2021 Jilid 1, Instiitut Pendidikan Guru, Kampus Raja Melewar, Kementerian Pendidikan Malaysia, 2021. Government
2020 Pakar Penilai (Psikometrik) Instrumen Kajian, Norliza Binti Mohamad (PhD), Fakulti Sains Sosial & Kemanusiaan, Universiti Teknologi Malaysia, 2020. National
2017 Perunding Pembangunan Instrumen Bersepadu Penarafan Dan Pemeringkatan Program TVET, Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia, 2017 Government
2017 Perunding Akademik (Penyelia Projek Sarjana), Program Pengajian Sarjana Secara Pesisir University
2016 Panel Penasihat, Program Diploma Teknologi Bangunan, Kolej Vokasional Sg. Buloh Government
2016 Perunding Akademik (Penyelia Projek Sarjana), Program Pengajian Sarjana Secara Pesisir University
2016 Panel Lawatan Kerja Perbincangan Hubungan Kerjasama di Antara UTHM dengan Kolej Komuniti di Johor Government
2016 Perunding Kolaborasi Konvensyen Antarabangsa 2016 antara UTHM dan IPG Kampus Temenggong Ibrahim National
2016 Perunding Akademik (Pengajar), Program Pengajian Sarjana Secara Pesisir Semester 2 Sesi 2015/2016 University
2015 Penceramah Slot Kolokium Fakulti University
2014 Ahli Perunding Mesyuarat Penulisan Pelaporan Kajian Lapangan Berkaitan Ketidakpadanan Opsyen Guru di Bawah Pelaksanaan Projek Strategi Lautan Biru (NBOS) - Pemantapan Profesion Guru, Kementerian Pendidikan Malaysia Government
2014 Ahli Perunding Mesyuarat Kajian Lanjut Berkaitan Ketidakpadanan Opsyen Guru di Bawah Pelaksanaan Projek Strategi Lautan Biru (NBOS) - Pemantapan Profesion Guru, Kementerian Pendidikan Malaysia Government
2014 Ahli Perunding Bengkel Kerja Analisis Data Kajian Lapangan Berkaitan Ketidakpadanan Opsyen Guru di Bawah Pelaksanaan Projek Strategi Lautan Biru (NBOS) - Pemantapan Profesion Guru, Kementerian Pendidikan Malaysia Government
2013 Ahli Panel Program Cohen Kappa, UKM National
2013 Panel Penasihat Program Ijazah Sarjana Muda Teknologi Kejuruteraan Pembuatan dengan Kepujian (Rantaian Bekalan) di Politeknik Ungku Omar Government
2012 Penceramah Kursus Aplikasi Rasch Model, UTM Skudai Government
2012 Pengajar Program Peningkatan Pengajaran dan Pembelajaran (P&P), Kolej Komuniti Segamat 2 National
2012 Juru Runding Program Perkhemahan Bersepadu Unit Beruniform 2012, SK Seri Molek, Batu Pahat Government
2006 Penyelaras Persidangan Program Latihan Peningkatan Kemahiran Industri Khas Untuk Siswazah (INSEP) University
2005 Ahli Kajian Pasaran Pengembangan Program Sarjana Muda Pendidikan University

Supervision

YearDescriptionRole
2021 External Assessor, Institut Pendidikan Guru, Kementerian Pendidikan Malaysia, Sesi 2021-2022 External Assessor
2020 Supervisor for Salina Binti M. Said, PhD, UTHM, Graduated - 2020 Supervisor
2020 Supervisor for Suhaila Binti Mohd Yatim, PhD, UTHM, Graduated - 2020 Supervisor
2020 External Assessor, Institut Pendidikan Guru, Kementerian Pendidikan Malaysia, Sesi 2020-2021 External Assessor
2019 Supervisor for Azinuddin Bin Mat Din, PhD, UTHM, Graduated - 2019 Supervisor
2019 Supervisor for Ahmad Razi Bin Abd Hadi, Projek Sarjana Muda, 2019 Supervisor
2019 Supervisor for Mohd Hanif Bin Karim, Sarjana, UTHM, Graduated - 2019 Supervisor
2019 Supervisor for Mu'min, PhD, UTHM, Graduated - 2019 Supervisor
2019 Supervisor for Muhammad Shawal Bin Ramlee, Projek Sarjana Muda, UTHM, 2019 Supervisor
2019 Supervisor for Tufid Nur Bin Harun, Projek Sarjana Muda, UTHM, 2019 Supervisor
2019 Supervisor for Noraqila Shafiqah Binti Md Nasir, Projek Sarjana, UTHM, Graduated - 2019 Supervisor
2018 Supervisor for Mohd Shahril BIn Mohd Hassan, PhD, UTHM, Graduated-2018 Supervisor
2017 Penyelia Latihan Industri Pelajar Sarjana Muda Sem 2 Sesi 20162017 (Mobiliti Outbound), Perindustrian di Yogyakarta Indonesia Supervisor
2017 Supervisior for Teaching Training (LM), Sarjana Muda Pendidikan Vokasional, Semester 1 2017/2018 Supervisor
2017 Pengerusi Penilaian Mock Viva Pelajar Doktor Falsafah Pendidikan Teknik dan Vokasional FPTV Semester 1 Sesi 2016/2017 Assessor
2017 Supervisor for Roszaidi Bin Ali, Projek Sarjana, Sesi 2017/2018, UTHM Supervisor
2017 Supervisor for Sharifah Nurulhuda Binti Tuan Mohd Yasin, PhD, UTHM, Graduated - 2017 Supervisor
2017 Supervisor for Mohd Nur Hafiz bin Fauzi, PhD, UTHM, Graduated - 2017 Supervisor
2017 Pengerusi Penilaian Kertas Cadangan Penyelidikan Pelajar Sarjana Pendidikan Teknik & Vokasional, FPTV Bil 1/2018, Semester 1 Sesi 2017/2018 Assessor
2017 Moderator Program Mobility Outbound Latihan Mengajar Pelajar ke UNY Indonesia Sem 2 Sesi 2016/2017 Supervisor
2017 Supervisor for Shafiqah binti Eddy Wiyono, Projek Sarjana Muda, Sesi 2016/2017, UTHM Supervisor
2017 Supervisor for Rafidah binti Katcho, Projek Sarjana Muda, Sesi 2016/2017, UTHM Supervisor
2017 Supervisor for Nur Aqilah binti Zakariah, Projek Sarjana Muda, Sesi 2016/2017, UTHM Supervisor
2017 Supervisor for Lunca Anak Desmond Ngalang, Projek Sarjana Muda, Sesi 2016/2017, UTHM Supervisor
2017 Supervisor for Aizat Syamir Zul Akkif bin Mohd Foudzi, Projek Sarjana Muda, Sesi 2016/2017, UTHM Supervisor
2017 Penyelia Program Mobility Outbound Latihan Mengajar Pelajar ke UNY Indonesia Sem 2 Sesi 2016/2017 Supervisor
2017 Penyelia Latihan Industri Pelajar Sarjana Muda Sem 3 Sesi 20162017, Sekitar Kawasan Industri di Ipoh Perak Supervisor
2016 Supervisor for Azinuddin bin Mat Din, PhD, UTHM, Sesi 2016/2017 Supervisor
2016 Graduated - 2016, Johar bin Bunimin, PhD, UTHM, 2012 Supervisor
2016 Graduated - 2016, Mohd Zairi bin Husain, PhD, UTHM, 2012 Supervisor
2016 Graduated - 2016, Ahmad bin Zainal, PhD, UTHM, 2012 Supervisor
2016 Supervisor for Norhayati binti Kamis, Sarjana, UTHM Supervisor
2016 Penyelia Program Mobiliti Outbound Latihan Mengajar ke Yogyakarta, Indonesia Supervisor
2016 Penyelia Program Latihan Mengajar Pelajar Sarjana Pendidikan Teknik dan Vokasional, KV Shah Alam, Selangor dan Politeknik Muadzam Shah, Pahang Supervisor
2016 Penyelia Program Latihan Mengajar Pelajar Sarjana Muda Pendidikan Teknik dan Vokasional Sem 2 Sesi 2015/2016 Supervisor
2016 Penyelia Program Latihan Mengajar Pelajar Sarjana dan Sarjana Muda Pendidikan Teknik dan Vokasional Sem 3 Sesi 2015/2016 dan Sem 1 Sesi 2016/2017 Supervisor
2016 Supervisor for Suhailah Binti Mohd Yatim, PhD, UTHM, 2016 Supervisor
2016 Supervisor for Mohd Hanif Bin Abdul Karim, Sesi 2016/2017, UTHM Supervisor
2016 Supervisor for Zaiyana Binti Mahbib, Sesi 2016/2017, UTHM Supervisor
2016 Supervisor for Maimunah Binti Ahmad, Sesi 2016/2017, UTHM Supervisor
2016 Supervisor for Nordiana Binti Rosmin, Sesi 2016/2017, UTHM Supervisor
2016 Supervisor for Izreen Izrena binti Bujang, Projek Sarjana Muda, Sesi 2015/2016, UTHM Supervisor
2016 Supervisor for Nadzirah binti Abd Talib, Projek Sarjana Muda, Sesi 2015/2016, UTHM Supervisor
2016 Supervisor for Noraini Binti Osman, Projek Sarjana Muda, Sesi 2015/2016, UTHM Supervisor
2016 Supervisor for Nurul Fatin binti Rameli, Projek Sarjana Muda, Sesi 2015/2016, UTHM Supervisor
2016 Supervisor for Siti Fatimah binti Abdullah, Projek Sarjana Muda, Sesi 2015/2016, UTHM Supervisor
2016 Supervisor for Siti Hajar binti Shabri, Projek Sarjana Muda, Sesi 2015/2016, UTHM Supervisor
2016 Supervisor for Siti Norfaizura binti Abdullah Omar, Projek Sarjana Muda, Sesi 2015/2016, UTHM Supervisor
2016 Supervisor for Syaidatul Atikah binti Talib, Projek Sarjana Muda, Sesi 2015/2016, UTHM Supervisor
2016 Supervisor for Khadijah binti Abu Yamin, Penyeliaan Latihan Ilmiah, UTHM, 2016 Supervisor
2016 Supervisor for Suhaila binti Ismail, Penyeliaan Latihan Ilmiah, UTHM, 2016 Supervisor
2016 Supervisor for Tengku Intan Zaharah bt. Tengku Mustapa, Penyeliaan Latihan Ilmiah, UTHM, 2016 Supervisor
2016 Supervisor for Norhisyam Bin Mohamad, Penyeliaan Latihan Ilmiah, UTHM, 2016 Supervisor
2016 Supervisor for Norhayati bt Hasmin, Penyeliaan Latihan Ilmiah, UTHM, 2016 Supervisor
2016 Supervisor for Amal Fahmi bin Adam, Sarjana, UTHM Supervisor
2016 Supervisor for Mohd Taqiuddin Harith bin M Yusoff, Sarjana, UTHM Supervisor
2016 Penyelia Program Mobility Outbound Latihan Mengajar Pelajar ke UNY Indonesia Sem 3 sesi 2014/2015 Supervisor
2016 Penyelia Program Latihan Mengajar Pelajar Sarjana dan Sarjana Muda Pendidikan Teknik dan Vokasional Sem 3 Sesi 2015/2016 dan Sem 1 Sesi 2016/2017, Kolej Vokasional (KV) Port Dickson, Negeri Sembilan Supervisor
2016 Penyelia Projek Sarjana Muda 1 dan Projek Sarjana Muda 2 Sem I Sesi 2016/2017 Supervisor
2016 Penyelia Projek Sarjana Muda 1 dan Projek Sarjana Muda 2 Sem 2 Sesi 2015/2016 Supervisor
2016 Penyelia Program Latihan Mengajar Pelajar Sarjana Muda Pendidikan Teknik dan Vokasional Sem 2 Sesi 2015/2016, KV Temerloh dan KV Seri Pelindung, Pahang sesi 1 Supervisor
2016 Penyelia Program Latihan Mengajar Pelajar Sarjana Muda Pendidikan Teknik dan Vokasional Sem 2 Sesi 2015/2016, KV Temerloh dan KV Seri Pelindung, Pahang sesi 2 Supervisor
2016 Penyelia Program Latihan Mengajar Pelajar Sarjana Pendidikan Teknik dan Vokasional, KV Shah Alam, Selangor dan Politeknik Muadzam Shah, Pahang Supervisor
2016 Ketua Panel Penilai Penilaian Akhir Projek Sarjana Muda 1 Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Vokasional Semester 1 Sesi 2015/2016 Assessor
2016 Panel Penilai Penilaian Kemajuan Penyelidikan Pelajar Program Doktor Falsafah Fakulti Pendidikan Teknikal dan Vokasional bagi Tahun 2016 Assessor
2016 Panel Penilai Pembentangan Proposal Pelajar Secara Penyelidikan Bil. 2 Sesi 2015/2016 Assessor
2016 Pembantu Pengerusi Sesi Viva Pelajar Doktor Falsafah Pendidikan Assessor
2016 Panel Penilai Pembentangan Proposal Pelajar Secara Penyelidikan Bil. 1 Sesi 2016/2017 Assessor
2016 Panel Penilai Pembentangan Proposal Pelajar Secara Penyelidikan Sesi 2015/2016 Assessor
2016 Examiner for PhD Proposal : Noor Atikah Bt Zainal Abidin (2016): Pembangunan Instrumen Berasaskan Teori Konstruktivisme dan Teori Tingkah Laku Bagi Meneroka Faktor Integriti Pelajar Dalam Penilaian Keserakanan, UTHM. Examiner
2016 Examiner for PhD Proposal : Syed Muhd bin S.A Bakar (2016): Instrumen Penilaian Kemahiran Generik Guru Pelatih Pendidikan Jasmani Institut Pendidikan Guru Malaysia, UTHM. Examiner
2015 Supervisor for Md Fadzli bin Sajat, Projek Sarjana Muda PPG, UTHM, 2015 Supervisor
2015 Panel Penilai Penilaian Kemajuan Penyelidikan Pelajar Program Sarjana Penyelidikan / Doktor Falsafah FPTV Semester 1 Sesi 2015/2016 Assessor
2015 Supervisor for Zarulrizam Bin Abdul Jalil, Projek Sarjana Muda, UTHM, 2015 Supervisor
2015 Supervisor for Aslida binti Muhammad, Projek Sarjana Muda PPG, UTHM, 2015 Supervisor
2015 Supervisor for Azli bin Deraman, Projek Sarjana Muda PPG, UTHM, 2015 Supervisor
2015 Supervisor for Che Rohani binti Che Mahmood, Projek Sarjana Muda PPG, UTHM, 2015 Supervisor
2015 Supervisor for Idayu binti Yusoff, Projek Sarjana Muda PPG, UTHM, 2015 Supervisor
2015 Supervisor for Mohd Sabal bin Saripal, Projek Sarjana Muda PPG, UTHM, 2015 Supervisor
2015 Supervisor for Shamsiah binti Sidek, PhD, UTHM, 2015 Supervisor
2015 Supervisor for Mohd Shahril bin Mohd Hassan @ Abdul Ghani, PhD, UTHM, 2015 Supervisor
2015 Supervisor for Azinuddin bin Mat Din, Sarjana, UTHM, 2015 Supervisor
2015 Supervisor for Nur Afifah bt Abdul Razak, Sarjana, UTHM, 2015 Supervisor
2015 Supervisor for Eza bt Monzaid, PhD, UTHM, 2015 Supervisor
2015 Supervisor for Salina bt M.Said, PhD, UTHM, 2015 Supervisor
2015 Supervisor for Noridah bt Hasnan, Projek Sarjana Muda PPG, UTHM, 2015 Supervisor
2015 Supervisor for Any Rozita bt Suradi, Projek Sarjana Muda PPG, UTHM, 2015 Supervisor
2015 Graduated - 2015, Nur Bahiyah bt Abdul Wahab, PhD, UTHM, 2013 Supervisor
2015 Supervisor for Arieffuddin Bin Mamat, Projek Sarjana Muda, Sesi 2014/2015, UTHM Supervisor
2015 Supervisor for Muhamad Shukri bin Ismail, Projek Sarjana Muda PPG, UTHM, 2015 Supervisor
2015 Supervisor for Shanthi A/P Tamilselvam, Projek Sarjana Muda PPG, UTHM, 2015 Supervisor
2015 Supervisor for Afizan bin Mohd Ishak, Projek Sarjana Muda PPG, UTHM, 2015 Supervisor
2015 Supervisor for Ahmad Fairiz bin Amran, Projek Sarjana Muda PPG, UTHM, 2015 Supervisor
2015 Supervisor for Afinde bin Othman, Sarjana, UTHM Supervisor
2015 Supervisor for Zarina binti Abdul Rashid, Sarjana, UTHM Supervisor
2015 Supervisor for Zarulrizam bin Ab Jalil, Sarjana, UTHM Supervisor
2015 Penyelia Projek Sarjana Muda 1 dan Projek Sarjana Muda 2 Sem 1 Sesi 2015/2016 Supervisor
2015 Penyelia Latihan Industri Pelajar Sarjana Muda Sem 3 Sesi 2014/2015, Sekitar Kawasan Industri di Muar Supervisor
2015 Panel Penilai, Penilaian Kertas Penyelidikan Seminar Penyelidikan dan Inovasi, Kolej Komuniti Negeri Sabah Assessor
2015 Panel Penilai bagi Penilaian Book Chapter, Penerbit UTM Press Assessor
2015 Supervisor for Mohd Nizam bin Fauzi, Projek Sarjana Muda PPG, UTHM, 2015 Supervisor
2014 Supervisor for Mohd Naim Bin Razali, Sarjana, UHTM, 2014 Supervisor
2014 Examiner for Thesis:Norain Asnida binti Main (2014):UTHM Examiner
2014 Penyelia Program Latihan Mengajar Pelajar Sarjana Pendidikan Teknik dan Vokasional Sesi Lanjutan Jan./Feb. 2014, POLISAS, Pahang Supervisor
2014 Penyelia Latihan Mengajar Pelajar Program Pensiswazahan Guru (PPG) Supervisor
2014 Supervisor for Rosalina Binti Sallih, Sesi 2014/2015, UTHM Supervisor
2014 Supervisor for Salina Binti Rabae'i, Sesi 2013/2014, UTHM Supervisor
2014 Supervisor for Nur Afifah binti Abdul Razak, Sarjana, UTHM Supervisor
2014 Supervisor for Khairul Bariyah binti Abd Rahim, Sarjana, UTHM Supervisor
2014 Ketua Panel Penilai Penilaian Akhir Projek Sarjana Muda 1 Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Teknik dan Vokasional Semester II Sesi 2013/2014 Assessor
2014 Examiner for Thesis: Avlyn Jay binti Sumayong (2014): UTHM Examiner
2014 Examiner for Thesis: Nor Ain binti Abdul Rahman (2014): UTHM Examiner
2014 Examiner for Thesis: Adib Farhan bin Zaime (2014): UTHM Examiner
2014 Examiner for Thesis:Mazlili binti Suhaini (2014): UTHM Examiner
2014 Examiner for Thesis: Saiful Bahri bin Mat Silah (2014): UTHM Examiner
2014 Supervisor for Mohd Nur Hafiz bin Fauzi, PhD, UTHM Supervisor
2013 Supervisor for Nurbaizatul Nabila bt Mohd Shukor, Projek Sarjana Muda, UTHM, 2013 Supervisor
2013 Supervisor for Mohd Faiz bin Ibrahim, Sarjana, UTHM, 2013 Supervisor
2013 Co-Supervisor for Nur Bahiyah bt Abdul Wahab, PhD, UTHM Supervisor
2013 Supervisor for Noraliza bt Rajibi, Sarjana, UTHM, 2013 Supervisor
2013 Supervisor for Murugananthan A/L Naddison, Penyeliaan PSM1 Program Khas Pensiswazahan Guru Besar (PKPGB), UTHM, 2013 Supervisor
2013 Moderator Latihan Mengajar Program Sarjana dan Sarjana Muda Pendidikan Teknik dan Vokasional Sesi Julai 2013, Kolej Komuniti Tanjung Piai, Pontian, Johor Supervisor
2013 Penyelia Program Latihan Mengajar Pelajar Sarjana dan Sarjana Muda Pendidikan Teknik dan Vokasional Sesi Julai - Sept. 2013, Politeknik Port Dickson, Negeri Sembilan Supervisor
2013 Supervisor for Kumarasamy A/L Rajagopal, Penyeliaan PSM1 Program Khas Pensiswazahan Guru Besar (PKPGB), UTHM, 2013 Supervisor
2013 Supervisor for Sharifah Nurulhuda Binti Tuan Mohd Yasin, PhD, UTHM Supervisor
2012 Supervisor for Ahmad Fairiz Amran, Projek Sarjana Muda, UTHM, 2012 Supervisor
2012 Supervisor for Hafiza bt Md Nasir, Sarjana, UTHM, 2012 Supervisor
2012 Supervisor for Mohd Zairi bin Husain, PhD, UTHM Supervisor
2012 Supervisor for Johar bin Bunimin, PhD, UTHM Supervisor
2012 Co-Supervisor for Ahmad bin Zainal, PhD, UTHM Supervisor
2012 Supervisor for Salina bt M.Said, Sarjana, UTHM, 2012 Supervisor
2012 Supervisor for Nurul Shafinaz binti Halim, Sarjana, UTHM Supervisor
2012 Supervisor for Mohd Faiz bin Ibrahim, Projek Sarjana Muda, UTHM, 2012 Supervisor
2012 Supervisor for Muhammad Zakir bin Wan Ahmad, Projek Sarjana Muda, Sesi 2011/2012, UTHM Supervisor
2012 Supervisor for Nur Shazwan bin Mohd Solhi, Projek Sarjana Muda, Sesi 2011/2012, UTHM Supervisor
2012 Supervisor for Norfazila binti Abdul Malik, Sarjana, UTHM Supervisor
2012 Supervisor for Rashiedah binti Ismail, Sarjana, UTHM Supervisor
2012 Supervisor for Sulehah binti Nordin, Sarjana, UTHM Supervisor
2012 Supervisor for Hamidah Binti Mohamed, Sesi 2012/2013, UTHM Supervisor
2008 Supervisor for Umi Hani bt Abdul Rahman, Projek Sarjana, UTHM, 2008 Supervisor
2008 Supervisor for Mohd Fairuz bin Shahrin, Projek Sarjana, UTHM, 2008 Supervisor
2008 Supervisor for May Asliza bt Tan Zailah, Projek Sarjana Muda, UTHM, 2008 Supervisor
2008 Supervisor for Syahly Hafiza bt Abdul Rani, Projek Sarjana Muda, UTHM, 2008 Supervisor
2008 Penyelia Pelajar dalam Program Latihan Mengajar Sarjana Muda Pendidikan Teknik dan Vokasional & Diploma Kejuruteraan serta Pendidikan, Politeknik Port Dickson, Negeri Sembilan Supervisor
2008 Supervisor for Azizah binti Mat Yusof, Projek Sarjana Muda, Sesi 2007/2008, UTHM Supervisor
2008 Penyelia Projek Sarjana Muda 1 dan Projek Sarjana Muda 2 Sem II Sesi 2007/2008 Supervisor
2008 Supervisor for Khairul Abidin bin Mohamad, Projek Sarjana Muda, Sesi 2007/2008, UTHM Supervisor
2008 Supervisor for Mohd Faizzarimie bin Mohd Azli, Projek Sarjana Muda, Sesi 2007/2008, UTHM Supervisor
2008 Supervisor for Mohd Rizuan bin Mohd Adenam, Projek Sarjana Muda, Sesi 2007/2008, UTHM Supervisor
2008 Supervisor for Nur Hadijah binti Hashim, Projek Sarjana Muda, Sesi 2007/2008, UTHM Supervisor
2008 Supervisor for Nur Kamila binti Mohamed, Projek Sarjana Muda, Sesi 2007/2008, UTHM Supervisor
2008 Supervisor for Siti Soraya binti Mohd Sapuan, Sarjana, UTHM Supervisor
2008 Supervisor for Hollis Anak Keri, Projek Sarjana Muda, Sesi 2007/2008, UTHM Supervisor
2007 Supervisor for Zaharah bt Abdullah, Projek Sarjana Muda, UTHM, 2007 Supervisor
2007 Supervisor for Sakinah bt Muhammad Hanip, Projek Sarjana Muda, UTHM, 2007 Supervisor
2007 Supervisor for Nor Azura bt Om, Projek Sarjana Muda, UTHM, 2007 Supervisor
2007 Supervisor for Shuhada bt Abdul Akhair, Projek Sarjana Muda, UTHM, 2007 Supervisor
2007 Supervisor for Mohd Muhaimin bin Che Mansor, Projek Sarjana Muda, UTHM, 2007 Supervisor
2007 Supervisor for Azman Che Razak, UTHM, Sarjana, 2007 Supervisor
2007 Penyelia Projek Sarjana Muda 1 dan Projek Sarjana Muda 2 Sem I Sesi 2007/2008 Supervisor
2007 Supervisor for Muhamad Syamsul bin Che Su, UTHM, Sarjana, 2007 Supervisor
2007 Supervisor for Siti Harni bt Zainal, UTHM, Sarjana, 2007 Supervisor
2007 Supervisor for Rosedhila Binti Ramli, Sesi 2007/2008, Sarjana, UTHM Supervisor
2007 Supervisor for Muzafar Bin Mat Yusof, Sesi 2007/2008, UTHM Supervisor
2007 Supervisor for Amira Binti Omar, Sarjana, Sesi 2007/2008, UTHM Supervisor
2007 Supervisor for Asma Nur Fatihah binti Mohd Noor, Projek Sarjana Muda, Sesi 2006/2007, UTHM Supervisor
2007 Supervisor for Nurul Fadhlun bt Awang , UTHM, Projek Sarjana, 2007 Supervisor
2006 Supervisor for Fadzilah bt Ibrahim, Projek Sarjana Muda, UTHM, 2006 Supervisor
2006 Supervisor for Azrul bin Mahfurdz , UTHM, Sarjana, 2006 Supervisor
2006 Supervisor for Mageswary A/P Muniandi, Sarjana, UTHM Supervisor
2006 Supervisor for Fatima Suhada bt Alias, Sarjana Muda, UTHM, 2006 Supervisor
2006 Supervisor for Nur Melissa bt Ibrahim, Projek Sarjana Muda, UTHM, 2006 Supervisor
2006 Supervisor for Muhammad Hafiz bin Kamaruddin, UTHM, sarjana, 2006 Supervisor
2005 Supervisor for Mohd Nazir Bin Ismail, Sarjana Muda, UTHM, 2005 Supervisor
2005 Supervisor for Nor Aziah bt Samsuri, Sarjana Muda, UTHM, 2005 Supervisor
2005 Supervisor for Salwani bt Sahnu, Sarjana Muda, UTHM, 2005 Supervisor
2005 Supervisor for Muammar ridzuan bin ashaari, Sarjana Muda, 2005 Supervisor
2005 Supervisor for Mazlina bt Abdul Ghani, Sarjana, UTHM, 2005 Supervisor
2005 Supervisor for Zaini bt Ahmad, Projek Sarjana Muda, UTHM, 2005 Supervisor
2005 Supervisor for Hairi bin Shaari , Projek Sarjana Muda, Sesi 2004/2005, UTHM Supervisor
2005 Supervisor for Annie A/P Gorgrey, Sarjana Muda, UTHM, 2005 Supervisor
2005 Supervisor for Ishak bin Baharom @ Abdul Rahim, Sarjana Muda, 2005 Supervisor
2005 Supervisor for Nor Saliza bt Kahar, Sarjana Muda, UTHM, 2005 Supervisor
2005 Supervisor for Junaida bt Johan, Sarjana Muda, UTHM, 2005 Supervisor
2005 Supervisor for Azira Azma Binti Ibrahim, Projek Sarjana Muda, Sesi 2004/2005, UTHM Supervisor
2005 Supervisor for Noor Irwana bt Mohd Yusuf, Sarjana Muda, UTHM, 2005 Supervisor
2004 Supervisor for Noriza bt Mat Hashim, Sarjana, UTHM 2004 Supervisor
2004 Supervisor for Abdul Mutalib bin Abd Rahman, UTHM, Sarjana, 2004 Supervisor
2004 Penyelia Projek Sarjana Muda 1 Sesi 2004/2005 Supervisor
2004 Supervisor for Sharifah Adawiah bt Syed Ahmad, UTHM, Sarjana, 2004 Supervisor
2004 Supervisor for Yogadevi A/P Supramaniam, Sarjana, UTHM Supervisor
2004 Supervisor for Mohd Fazli bin Abd Rahman, UTHM, Sarjana, 2004 Supervisor

Extension & Public Services

YearDescriptionLevel
2019 Kolaborasi bersama SMK Johor Bahru, F1 In School International Compatition, Abu Dhabi. 2019 National
2018 Ceramah Projek Tahun Akhir Di Kolej Vokasional Datu Seri Abu Zahar Isnin, Jasin, Melaka, Kementerian Pendidikan Malaysia, 1 Mac 2018 Government
2017 Penyertaan dalam Konvensyen Kualiti dan Produktiviti Antarabangsa (IQPC 2017) - (Anugerah Platinum), Ketua Kumpulan (Peserta), Padang Indonesia. International
2017 Penceramah Bengkel "Yes! My Thesis On Track" University
2017 Penerima Anugerah Perak K-Inovasi P&P UKM, 2017 - Pembangunan Model Kemahiran Hijau Politeknik National
2017 Penyertaan Konvensyen Kumpuan Inovatif Dan Kreatif (KIK) Peringkat Universiti Awam Kali Ke-13 (2017) (Anugerah Gangsa) - Ketua Kumpulan (Peserta), UniMAP National
2016 Penceramah, Kursus Penyeliaan Latihan Mengajar, 2016 University
2016 Majlis Pemakaian Hud Graduan Siswazah Sempena Majlis Konvokesyen ke-16 UTHM, 2016 University
2016 Fasilitator Program Bina Insan Guru, FPTV, 2016 University
2016 Perkhidmatan Cemerlang 2016 University
2016 Ahli Jawatankuasa Pengurusan Peringkat FPTV 2016-2018 University
2016 Penyertaan KIK dalam Annual Productivity & Innovation Conference And Exposition (APIC) 2016 -(Anugerah Emas), Ketua Kumpulan (Peserta), Putrajaya International Convention Center (PICC) National
2016 Penyertaan KIK dalam Konvensyen Team Excellence Wilayah Selatan 2016 - (Anugerah Emas) Ketua Kumpulan (Peserta), KSL Resort, Johor Bahru National
2016 AJK Koordinator Seminar Pendidikan Johor 2016 National
2016 Penceramah Kursus Pembangunan dan Penyelidikan, Penulisan dan Penerbitan dalam TVET, Politeknik Merlimau Government
2016 Ahli Jawatankuasa Promosi FPTV 2016-2018 University
2016 Ahli Jawatankuasa Kumpulan Inovatif dan Kreatif Peringkat FPTV 2016-2018 University
2016 Komposer Lagu FPTV Terbilang University
2016 Ahli Jawatankuasa Akademik Peringkat FPTV University
2016 Fasilitator Kursus Profesionalisme Guru Bagi Pelajar Fakulti Pendidikan Teknikal dan Vokasonal, UTHM University
2016 Audit Program Sarjana Muda oleh MQA University
2016 Panel Temu duga Pengambilan Calon Staf Akademik FPTV University
2016 Fasilitator Kursus Penyeliaan Latihan Mengajar FPTV University
2015 Fasilitator Program Mesra Sakinah University
2015 Ahli Panel Perbincangan Konsep Paradigma Tauhid UTHM University
2015 Ahli Jawatankuasa Pentaksiran Universiti University
2015 Menjalankan Tugas Timbalan Dekan Hal Ehwal Pelajar dan Alumni FPTV University
2015 Ketua AJK Teknikal & Keselamatan Seminar Kebangsaan Majlis Dekan-Dekan Pendidikan Universiti Awam 2015 National
2015 Committee for Model Development of Paradigma Tauhid-UTHM, University Tun Hussein Onn Malaysia, 2015 -2016 University
2015 Ahli Panel Program Bimbingan dan Konsultansi bagi Pelajar Program Pensiswazahan Guru RMK-10 di Pusat Pembelajaran UTHM University
2015 Pengerusi Slot Selari Seminar Kebangsaan Majlis Dekan-Dekan Pendidikan Universiti Awam 2015 National
2015 Perbincangan Sempena Lawatan Kerja Rasmi dari Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) University
2015 Ahli Jawatankuasa Promosi FPTV, 2015-2017 University
2015 Ahli Jawatankuasa Teras Praktikum dalam Bidang Pengkhususan Program Doktor Falsafah Pendidikan (Ed.D) University
2015 Pengawas Peperiksaan Akhir Semester I Sesi 2015/2016 University
2015 Ahli Jawatankuasa Pengajian Siswazah FPTV University
2015 Ketua Fasilitator Kumpulan E Program Bina Insan Guru Vokasional, FPTV University
2015 Tetamu Kehormat Program 'Larian Hijau' kursus Pengurusan Kokurikulum University
2015 Ahli Jawatankuasa Penyediaan Laporan Penilaian Outcome Program / Projek FPTV University
2014 Fasilitator Program Bina Insan Guru, FPTV University
2014 Pegawai Penyelaras Hubungan Kerjasama Universiti 2014-2015 University
2014 Peserta Majlis Makan Malam Regional Program CPSC-UTHM University
2014 Penerima Anugerah Jasa Bakti 10 Tahun University
2014 AJK Induk Penilaian Majlis Anugerah Pelajar 2014 University
2014 Ahli Jawatankuasa Quality Assurance through International Accreditation University
2014 Penceramah Kursus Penulisan dan Penerbitan dalam TVET, Politeknik Merlimau Government
2014 Researcher for National Blue Ocean Strategy :Teacher's Mismatch Option, Ministry of Education Malaysia, 2014 - 2015 National
2014 Panel Penilai Kertas Penyelidikan dan Pembentangan Seminar Penyelidikan & Pertandingan Inovasi, Kolej Komuniti Negeri Johor 2014 National
2014 Penceramah Program Research and Methodology in TVET, Politeknik Ibrahim Sultan, 19 Nov. 2014 National
2014 Penceramah, Seminar Halatuju Mahasiswa Lepasan Politeknik, POLISAS, Pahang, 2014 National
2014 Pembangun Sistem Pendaftaran 4th World Congress on Technical Vocational Education and Training (WoCTVET 2014) International
2014 Penceramah Kursus Technical and Vocational Education Training (TVET) - Cambodian Training Programme (CTP) International
2014 Penyelaras Jawatankuasa "Regional Program" anjuran bersama Colombo Plan Staff College dan FPTV UTHM International
2013 Ketua Panel Temu duga Pengambilan Calon Pelajar Program Sarjana Muda Pendidikan Vokasional UTHM University
2013 Penyedia Laporan bagi Pembentangan Laporan Penilaian Outcome Projek Pembangunan Peringkat UTHM University
2013 Penceramah Program Bina Insan Guru Pelajar Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Vokasional, FPTV University
2013 Panel Temu duga Pengambilan Calon Pelajar Program Sarjana Muda Pendidikan Vokasional UTHM University
2013 Taklimat Penyelia Program Latihan Mengajar Pelajar Sarjana, Sarjana Muda dan Diploma Lepasan Ijazah University
2013 AJK Teknikal, Siaraya dan Publisiti APEL Framework Workshop International
2013 Pengerusi Pelaksana Program Latihan Mengajar FPTV di Luar Negara University
2013 Penyelaras Jawatankuasa OBE FPTV University
2013 Petugas Majlis Menandatangani MoU di Antara UTHM dengan Jabatan Tenaga Manusia Kementerian Sumber Manusia dan ESI Konsultant Sdn. Bhd. Government
2013 Penceramah Bengkel Research Insiders Guide Phase 1: "Brainstorming Ideas for Research" National
2013 Peserta Lawatan Penandaarasan ke UKM dan Menghadiri Seminar 'Mentoring Academic Leaders' University
2012 Ketua Program Sarjana Muda Pendidikan Teknik dan Vokasional University
2012 Ahli Jawatankuasa Penyelidikan dan Inovasi FPTV University
2012 Bendahari 3rd World Congress on Teacher Education for TVET International
2012 Wakil PTj Demonstasi Pangkalan Data JetP National
2012 Penceramah Program Motivasi Pelajar sempena Program Khidmat Masyarakat Kondangan II Mukim 11 Sri Aman 2012 National
2008 Perkhidmatan Cemerlang 2008 University
2008 Pembangun Sistem Perisian Pengiraan Jadual Beban Staf Akademik -Permohonan Instalasi untuk Fakulti Kejuruteraan Awam dan Alam Sekitar University
2008 Pencapaian Cemerlang Pengajaran dan Pembelajaran Semester I Sesi 2007/2008 University
2008 Hakim Pertandingan Portable Cooking with Nature Sekolah-Sekolah Menengah Daerah Batu Pahat National
2008 Fasilitator Program Bersama Menggapai Kecemerlangan Pelajar Sarjana Muda PTV (Pelajar Program Pensiswazahan Guru Besar) University
2008 Fasilitator Program Bina Insan Guru (Pelajar Diploma Pendidikan Lepasan Ijazah) University
2008 AJK Kecil Protokol, Publisiti, Muzik, Persiapan DiRaja & Cenderamata (Muzik - Koir) Majlis Konvokesyen ke-7 University
2007 Pencapaian Cemerlang Pengajaran dan Pembelajaran Semester II Sesi 2006/2007 University
2007 Ahli Jawatankuasa Pemurnian Kurikulum bagi Program Diploma Pendidikan (Lukisan Kejuruteraan) dan (Teknologi Kejuruteraan) IPTA Malaysia University
2007 Ahli Jawatankuasa Akademik FPTek 2007-2008 University
2007 Pengerusi Pembentangan Kertas Seminar Seminar Kebangsaan JPPG 2007 : Teknologi Dalam Pendidikan National
2007 Juri Pertandingan Battle of the Band University
2007 Fasilitator Program Mengorak Langkah, Memperkasa Tingkah (Pelajar Diploma Pendidikan Lepasan Ijazah) University
2007 Pengawas Ujian MedSI bagi Pengambilan Calon Sarjana Muda Pendidikan Kemasukan Sesi Julai 2007/2008 Government
2007 Ahli Jawatankuasa Pengurusan FPTek 2007-2008 University
2006 Biro Sekretariat English Proficiency Development: From Youth to Youth Programme University
2006 Peserta Lawatan Delegasi Asian Institute of Technology, Thailand International
2006 AJK Induk Program Gerak Bakti KUiTTHO, FPTek 2006 University
2006 Ahli Jawatankuasa Pengajian Siswazah, FPTek University
2006 Ahli Jawatankuasa Akademik, FPTek University
2006 Ahli Jawatankuasa Pengurusan, FPTek University
2006 Ahli Jawatankuasa Tugas-Tugas Khas, Majlis Anugerah Dekan 2006 University
2006 Ahli Jawatankuasa Cenderamata Program Lawatan Akademik ke IPT di Singapura University
2006 Pensyarah Pengiring Program Lawatan ke Kolej Universiti Lim Kok Wing, Cyberjaya dan Multimedia Synergy Corporation (MSC) University
2006 Pensyarah Pengiring Progam Lawatan Ilmiah ke MEASAT Broadcast Network System (ASTRO) dan Sistem Televisyen Malaysia Bhd. (TV3) University
2006 Penasihat Fasilitator, Program Pemantapan UPSR, PMR dan SPM ke Arah Kecemerlangan Pelajar Kawasan DUN Parit Raja Sesi 2006/2007 Government
2006 Ketua Biro Protokol dan Sambutan Seminar Pendidikan Pengajaran dan Pembelajaran Bidang Pendidikan Teknologi dan Hospitaliti National
2006 Setiausaha National Conference on Continuing Technical Education & Training (CCTET2006) National
2006 Biro Khas Pameran Persidangan Antarabangsa Pendidikan serta Latihan Teknik dan Vokasional 2006 (ICTVE2006) International
2006 Setiausaha JKuasa Publisiti Persidangan Antarabangsa Pendidikan serta Latihan Teknik dan Vokasional 2006 (ICTVE2006) International
2006 Setiausaha JKuasa Publisiti International Conference On Technical and Vocational Education and Training (ICTVET) 2006 International
2006 Ahli Jawatankuasa Pengurusan Penyelidikan dan Inovasi FPTek University
2005 Fasilitator Program Kecemerlangan Pelajar Baru Sesi 2005/06 University
2005 Urusetia Program Kecemerlangan Pelajar University
2005 Panel Temu duga Pengambilan Calon Pelajar Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Teknik dan Vokasional Lepasan Matrikulasi University
2005 Pemuzik Orkestra Majlis Konvokesyen ke-4 University
2005 Ahli Jawatankuasa Penyediaan Laporan Tahunan 2005, FPTek University
2005 Naib Pengerusi JKuasa Jamuan Hari Keluarga KUiTTHO 2005 University
2005 AJK PA Sistem dan Teknikal Program Pengukuhan Matapelajaran SPM National
2005 Ahli Jawatankuasa Program Kecemerlangan Pelajar Baru Sesi 2005/06 University
2005 Urusetia (Persembahan Kombo) Mesyuarat Timbalan-Timbalan Naib Canselor / Timbalan Rektor (Hal Ehwal Pelajar) ke-149 University
2005 Ahli Jawatankuasa Pemandu Program National Dual Training System FPTek University
2005 Ahli Jawatankuasa Sementara Program Ceramah oleh Dr. Thomas R. Black University
2005 Ahli Jawatankuasa Pembangunan Sumber Manusia dan Organisasi (HROD) FPTek University
2005 Pemuzik Kombo Rakaman Rancangan Spektrum U National
2005 AJK Kecil Sukan, Permainan dan Kebudayaan Hari Keluarga KUiTTHO 2005 University
2004 AJK Kecil Muzik (Orkestra) Majlis Konvokesyen Ketiga KUiTTHO University
2004 Ahli Jawatankuasa Pendaftaran Kursus Pemantapan Kefahaman Pensyarah Terhadap Hala Tuju dan Perlaksanaan Kurikulum Kejuruteraan dan Vokasional University
2004 Ahli Jawatankuasa ad-Hoc Prof. Pelawat University
2004 Peserta Kelas Kemahiran Maklumat Perpustakaan University
2004 AJK Induk Program Kemahiran Tambahan MPV Kali Pertama University
2004 Pemuzik Kombo Majlis Perasmian Sekretariat Perpaduan KUiTTHO University
2004 Peserta Rakaman Rancangan ?Ritma Menara MAKUM-RTM 2004? National
2004 Penceramah / AJK Program Kecemerlangan Pelajar University
2004 Pengawas Peperiksaan Peperiksaan Akhir Semester I Sesi 2004/2005 University
2004 Ahli Jawatankuasa Program Pembangunan Pelajar (PROPEN) University
2004 Ahli Jawatankuasa Projek Sarjana Muda University
2004 Ahli Jawatankuasa Jaminan Kualiti Akademik, Peringkat Fakulti University
2004 Penasihat Akademik Pelajar Sarjana Muda Pendidikan Teknik dan Vokasional (Ambilan Matrik) University
2003 AJK Pelaksana Hari Keluarga KUiTTHO 2003 University

Courses & Training

YearDescription
Organiser / Venue
Date
2022 BENGKEL PEMBANGUNAN PROGRAM BAHARU SIJIL SISWAZAH KOMPITENSI PENGAJAR PENDIDIKAN LATIHAN TEKNIKAL DAN VOKASIONAL (TVET) FPTV
FPTV / LE GRANDEUR PALM RESORT JOHOR
27/01/2022 - 29/01/2022
2021 MAJLIS SAMBUTAN MAULIDUR RASUL PERINGKAT UNIVERSITI TAHUN 1443H/2021M
PUSAT ISLAM, UTHM / MASJID UTHM
18/10/2021
2021 KURSUS JOM GUNA MICROSOFT TEAMS!
UTHM / SECARA ATAS TALIAN
14/06/2021
2021 A STEP BY STEP GUIDE TO MANAGE PROJECT WITH MICROSOFT PROJECT EFFECTIVELY
LAIN-LAIN / ONLINE
21/04/2021 - 23/04/2021
2021 KURSUS ADOBE INDESIGN AND MANAGING PDF FILES
UTHM / Secara dalam talian: Zoom Meeting
12/04/2021
2021 SIRI PEMBANGUNAN PENYELIDIKAN DAN INOVASI FPTV
UTHM / -
17/01/2021
2021 JERAYAWARA KRITERIA BAHARU PENILAIAN PRESTASI TAHUNAN & KENAIKAN PANGKAT STAF AKADEMIK UTHM BERSAMA FAKULTI PENDIDIKAN TEKNIKAL DAN VOKASIONAL
UTHM / ZOOM
11/01/2021
2020 BENGKEL PENYEDIAAN BUKU PLAN STRATEGIK UTHM 2021-2025 DAN SKTU 2021 UTHM BAGI KLUSTER 3 (HAL EHWAL PELAJAR DAN ALUMNI)
UTHM / -
12/10/2020
2020 KURSUS BINA HOME GYM MURAH
UTHM / GOOGLE MEET
30/09/2020
2020 CGS SHARING SESSION : SUPERVISION ECOSYSTEM IN THE NEW ERA
UTHM / -
15/09/2020
2020 AUTHOR UTHM ACADEMIC ONLINE RESOURCE (REPEAT SESSION)
UTHM / PUSAT PEMBELAJARAN ATAS TALIAN TAHAP GLOBAL
08/09/2020
2020 KURSUS FUN ONLINE CLASSROOM WITH QUIZIZZ (LIVE SESSION)
UTHM / -
23/06/2020
2020 PROGRAM JOM MEMBACA UNTUK 10 MINIT
UTHM / UTHM
23/04/2020
2020 SIRI KEKAL POSITIF BERSAMA TNCHEPA - STAF CEMERLANG MENERUSI FALSAFAH ERTI HIDUP PADA MEMBERI
UTHM / -
16/04/2020
2020 TAKLIMAT PELAKSANAAN INISIATIF WORK FROM HOME (WFH) MENGGUNAKAN APLIKASI WORKSPACE UTHM SIRI 2
UTHM / -
06/04/2020
2020 MAJLIS PERJUMPAAN PAGI BERSAMA YBHG. NAIB CANSELOR
UTHM / -
05/03/2020
2020 MAJLIS PERJUMPAAN TNCAA BERSAMA STAF AKADEMIK FPTV
UTHM / UTHM
02/02/2020

« Back