Jabatan Pendidikan Vokasional
Fakulti Pendidikan Teknikal Dan Vokasional
 
Ts. Dr. AZMANIRAH BINTI AB RAHMAN

DS52 Pensyarah Kanan

DOKTOR FALSAFAH PENGUKURAN & PENILAIAN , UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA (2017)
SARJANA PENDIDIKAN VOKASIONAL , UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA (2002)
SARJANA MUDA KEJURUTERAAN ELEKTRIK , UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA (1999)

CategoryExpertise
Field Category (KPT) : EDUCATION
Field (KPT) : Technical and Vocational Education
Field of Specialization (KPT) : Technical and Vocational Education

Pengukuran dan Penilaian

DateDescription
18/07/2021 - Penyelidik Utama
Fakulti Pendidikan Teknikal Dan Vokasional, Testing, Evaluation, Assessment and Measurement (TEAM)
01/01/2017 - Penolong Ketua Program
Fakulti Pendidikan Teknikal Dan Vokasional, Jabatan Pendidikan Kejuruteraan
01/01/2024 - 31/12/2025 Penyelidik Utama
Fakulti Pendidikan Teknikal Dan Vokasional, Testing, Evaluation, Assessment and Measurement (TEAM)
01/01/2021 - 31/12/2022 Ketua Program
Fakulti Pendidikan Teknikal Dan Vokasional, Jabatan Pendidikan Vokasional
01/11/2011 - 30/10/2013 Ketua Makmal
Fakulti Pendidikan Teknikal Dan Vokasional
22/10/2009 - 21/10/2011 Ketua Makmal
Fakulti Pendidikan Teknikal Dan Vokasional
01/11/2007 - 31/10/2009 Ketua Makmal
Fakulti Pendidikan Teknikal Dan Vokasional

YearDescriptionRoleLevel
2018 - 9999Malaysia Board of Technologists (MBOT) Teknologis Berijazah Kebangsaan
2018 - 2019Malaysia Board of Technologists (MBOT) Teknologis Profesional Kebangsaan

YearDescriptionLevel
2024 Measurement And Evaluation In Education [BBD20703], Session 20232024 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2024 University
2024 Microteaching [BBD20403], Session 20232024 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2024 University
2023 Electronic 1 [BBV20203], Session 20232024 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023 University
2023 Head for PEMURNIAN PROGRAM ISMPV 9ELEKTRIK DAN ELEKTRONIK), Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, January 2023 University
2023 Measurement And Evaluation In Education [BBD20703], Session 20222023 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023 University
2023 Member for PEMURNIAN RUBRIK LATIHAN MENGAJAR, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, February 2023 University
2023 Member for PEMURNIAN SILIBUS ISMPV ELEKTRIK DAN ELEKTRONIK, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, February 2023 University
2023 Member for Taskforce Pemurnian Slibus, FPTV, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, January 2023 University
2023 Microteaching [BBD20403], Session 20232024 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023 University
2022 Assessor / Reviewer for Penilai Kertas Peperiksaan Akhir Semester II Sesi 2021/2022, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, April 2022 University
2022 Course Coordinator for Penggubal/Penyelaras silibus Pemurnian Program Sarjana Muda Pendidikan Vokasional (Elektrik dan Elektronik) dengan Kepujian , Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, January 2022 University
2022 Digital Electronic [BBV30403], Session 20222023 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022 University
2022 Electronic 1 [BBV20203], Session 20222023 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022 University
2022 Evaluation Panel of Project/Student for Panel Temu Duga pengambilan Calon program sarjana Muda Pendidikan Vokasional UTHM, Semester 1 sesi 2022/2023, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, July 2022 University
2022 Fundamental Of Electrical Technology [BBP10703], Session 20212022 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022 University
2022 Head for Ketua Penggubal Kurikulum Pemurnian Program Sarjana Muda Pendidikan Vokasional (Elektrik dan elektronik) dengan Kepujian, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, January 2022 University
2022 Measurement And Evaluation In Education [BBD20703], Session 20212022 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022 University
2022 Measurement And Evaluation In Education [BBD20703], Session 20222023 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022 University
2022 Member for Taskforce pemurnian Silibus Ikhtisas pendidikan Ijazah sarjana Muda Pendidikan Vokasional dengan Kepujian, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, May 2022 University
2022 Microteaching [BBD20403], Session 20212022 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022 University
2022 Speaker for Penceramah Pprogram Pra Persediaan latihan Mengajar, FPTV, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, September2022 University
2021 Electronic 1 [BBV20203], Session 20202021 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2021 Electronic 1 [BBV20203], Session 20212022 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2021 Measurement And Evaluation In Education [BBD20703], Session 20202021 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2021 Microteaching [BBD20403], Session 20212022 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2021 Technology Data Acquisition And Analysis I [BBN20902], Session 20212022 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2020 Digital Electronic [BBV30403], Session 20192020 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2020 Educational Measurement And Evaluation [BBD30202], Session 20192020 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2020 Electronic 1 [BBV20203], Session 20192020 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2020 Electronic 2 [BBV30303], Session 20202021 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2020 Measurement And Evaluation In Education [BBD20703], Session 20202021 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2020 Technology Data Acquisition And Analysis I [BBN20902], Session 20202021 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2019 Educational Measurement And Evaluation [BBD30202], Session 20192020 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 Electrical System Measurement And Testing [BBJ10305], Session 20192020 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 Measurement And Evaluation In Education [BBD20703], Session 20192020 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 Microteaching [BBD20403], Session 20182019 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 Product Development Technology [BBN10205], Session 20192020 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 Research Methodology [BBP30202], Session 20182019 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2018 Digital Electronic [BBV30403], Session 20182019 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2018 Educational Measurement And Evaluation [BBD30202], Session 20182019 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2018 Microteaching [BBD20403], Session 20182019 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2018 Pedagogy [BBD10302], Session 20172018 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2018 Telecommunication System [BBV40103], Session 20172018 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2017 Digital Electronic [BBV30403], Session 20162017 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2017 Educational Measurement And Evaluation [BBD30202], Session 20162017 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2017 Educational Measurement And Evaluation [BBD30202], Session 20172018 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2017 Microteaching [BBD20403], Session 20162017 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2017 Telecommunication System [BBV40103], Session 20172018 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2016 Audio Video Maintenance & Diagnose [BBV40303], Session 20162017 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2016 Microteaching [BBD20403], Session 20162017 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2016 Pedagogy [BBD10302], Session 20162017 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2013 Pedagogy In Tvet [MBE10303], Session 20122013 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013 University
2012 Co-Curriculum Management And Organisation [DBK10302], Session 20112012 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2012 University
2012 Digital System [BBT4652], Session 20122013 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2012 University
2012 Industrial Electronic [BBT3643], Session 20112012 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2012 University
2012 Learning Assessment [DBK10903], Session 20122013 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2012 University
2012 Micro-Teaching In Tvet [MBE10602], Session 20112012 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2012 University
2012 Micro-Teaching In Tvet [MBE10602], Session 20122013 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2012 University
2012 Teaching Methodology [DBK10604], Session 20112012 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2012 University
2011 Digital System [BBT4652], Session 20112012 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2011 University
2011 Electricity, Magnetism, And Wave [BBR16103], Session 20112012 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2011 University
2011 Electronic System 1 [BBE10202], Session 20102011 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2011 University
2011 Industrial Electronic [BBT3643], Session 20102011 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2011 University
2011 Industrial Technology Skill I - Electrical [BBT2224], Session 20102011 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2011 University
2011 Micro-Teaching In Tvet [MBE10602], Session 20112012 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2011 University
2010 Digital System [BBT4652], Session 20092010 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2010 University
2010 Electronic And Electric Instrumentation [BBT3632], Session 20102011 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2010 University
2010 Industrial Technology Skill I - Electrical [BBT2224], Session 20092010 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2010 University
2009 Digital System [BBT4652], Session 20092010 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2009 University
2009 Electronic And Electric Instrumentation [BBT3632], Session 20082009 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2009 University
2009 Industrial Electronic [BBT3643], Session 20082009 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2009 University
2009 Industrial Electronic [BBT3643], Session 20092010 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2009 University
2008 Budget And School Finance Management [BBG3373], Session 20082009 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2008 University
2008 Digital System [BBT4652], Session 20082009 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2008 University
2008 Electric And Magnet [BBT2612], Session 20072008 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2008 University
2008 Electric And Magnet [BBT2612], Session 20082009 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2008 University
2008 Electronic And Electric Instrumentation [BBT3632], Session 20082009 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2008 University
2007 Digital System [BBT4652], Session 20062007 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2007 University
2007 Electric And Magnet [BBT2612], Session 20062007 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2007 University
2007 Electronic And Electric Instrumentation [BBT3632], Session 20062007 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2007 University

CodeTitleDesignationEnd Date
Q501 PEMBANGUNAN PRODUK SISTEM PARAS AIR AUTOMATIK UNTUK SUBMERSIBLE PUMP Ahli 30/06/2025
Q423 MENEROKA ATRIBUT TAKSONOMI DOMAIN PSIKOMOTOR UNTUK MENTAKSIR HASIL PEMBELAJARAN KURSUS BAGI PROGRAM TVET DI UTHM Ahli 30/04/2025
Q616 A CIPP-Model Driven Assessment System for Malaysia-Indonesia TVET Program Quality Evaluation Ahli 15/11/2024
K282 MODEL BAHARU KEMAHIRAN KEBOLEHGAJIAN MENGGUNAKAN TEORI MODAL INSAN DALAM MENINGKATKAN PENGGAJIAN MURID BERKEPERLUAN PENDIDIKAN KHAS Ahli 30/04/2024
H874 KAJIAN ATRIBUT KEBOLEHGAJIAN SISWAZAH (GRADUATE EMPLOYABILITY) BAGI MENINGKATKAN KADAR KEBOLEHGAJIAN SISWAZAH UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA Ketua 31/12/2022
K004 Self-efficacy of Teachers towards the Leadership of School Administrators in Culturing Innovation in Teaching and Learning Implementation. Ahli 28/02/2021
V024 A Study on Assessing PPG Student's Critical Thinking and Problem Solving Skills Ketua 31/10/2019
U983 Enhancing students critical thinking and problem solving skills in electrical technology course via APMI model Ahli 30/06/2019
V007 Pembangunan Sistem Sokongan Aplikasi Pentaksiran Pelbagai Fungsi Pelaksanaan OBE untuk Program PPG di UTHM Ahli 15/02/2019
E051 Meneroka Kesan Pemeriksa Dalam Pentaksiran Berasaskan Standard Kompentensi Vokasional Di Kolej Vokasional Ke Arah Transformasi Pendidikan Yang Berkualiti Ahli 30/11/2015
R007 Pembangunan Model Standard Guru Pendidikan Khas Berasaskan Nilai Retorik Ke Arah Kelestarian pembelajaran Sepanjang Hayat Ahli 15/09/2015
1034 Penguasaan Softskills Dalam Pembangunan Modal Insan Melalui Pembelajaran Berasaskan Kemahiran Dalam Kalangan Pelajar Kolej Vokasional Ahli 30/03/2015
0883 Pendekatan Program Satu Daerah Satu Industri (SDSI) Dalam Melestarikan Keupayaan Pelancongan Desa: Satu Kajian Dalam Komuniti Orang Asli Ahli 30/07/2014
1070 Model Baru Bagi Instrumen Penilaian Pentaksiran Kompetensi Persijilan Modular (PKPM) Dalam Melestarikan Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) Ahli 14/04/2014
0755 Pembangunan Kerangka Keupayaan Di Peringkat Komuniti Ke Arah Kelestarian Pelancongan Berasaskan Komuniti (Community Based Tourism) Di Malaysia Ahli 28/02/2013
0767 PENDEKATAN MODEL BARU PEMBANGUNAN USAHAWAN WANITA LUAR BANDAR BAGI TUJUAN PEMBASMIAN KEMISKINAN Ahli 28/02/2013
0742 Analisis Keperluan Hidup : Strategi untuk Membangunkan Kerangka Kedamaian Hidup Warga Emas Ahli 31/08/2012
0743 Development of Educational Multifunctional Electronic Robotic Kit (E.M.R.K) for Teaching and Learning Ahli 31/08/2012
0416 Sikap, Personaliti dan Nilai Kerja Pelatih dalam Menjalani Latihan Mengajar dari Perspektif Guru Pembimbing dan Penyelia ke Arah Pendidikan Berkualiti Ahli 30/05/2010

Book
MUNIRAH AHMAD AZRAAI, AZMANIRAH AB RAHMAN, MOHD RIDHWAN ABDUL RANI, NURHANIM SAADAH ABDULLAH
(2023) Idea Dan Inovasi Projek Elektrik Dan Elektronik Dalam Tvet, UTHM , 1, ISBN:9786297566627
Munirah Ahmad Azraai, Azmanirah Ab Rahman, Mohd. Ridhwan Abdul Rani, Nurhanim Saadah Abdullah
(2022) Idea Dan Inovasi Projek Elektrik Dan Elektronik Dalam Tvet, UTHM , 1, ISBN:9789670061368
AZMANIRAH AB RAHMAN, NURHANIM SAADAH ABDULLAH
(2020) Projek Elektrik Dan Elektronik Dalam Tvet : Idea Dan Inovasi Siri 3, UTHM , 1, ISBN:9789672389774
AZMANIRAH AB RAHMAN, NURHANIM SAADAH ABDULLAH
(2020) Projek Elektrik Dan Elektronk Dalam Tvet : Idea Dan Inovasi Siri 4, UTHM , 1, ISBN:9789672916550
AZMANIRAH AB RAHMAN, NURHANIM SAADAH ABDULLAH
(2019) Idea Dan Inovasi Projek Elektrik Dan Elektronik Dalam Tvet. Siri 2, UTHM , 1, ISBN:9789672216162
AZMANIRAH AB RAHMAN, NURHANIM SAADAH ABDULLAH
(2018) Idea Dan Inovasi Projek Elektrik Dan Elektronik Dalam Tvet Siri 1, UTHM , 1, ISBN:9789672216162
Nurfirdawati Muhammad Hanafi, Marina Ibrahim Mukhtar, Azmanirah Ab Rahman
(2017) Pentaksiran Dan Penilaian Dalam Pendidikan, UTHM , 1, ISBN:9789672110767
Book Chapters
Imran Hussin, Azmanirah Ab Rahman, Jecxiana Anak Ikau, Muhammad Faiz Zulkefli, Nur Azizah Kamayusri, Rolynfica Beatrice Isiew
(2022) Smart House Iot Building Technology, Idea Dan Inovasi Projek Elektrik Dan Elektronik Dalam Tvet Siri 5, UTHM , 67, ISBN:9789670061368
Mohamad Haafidz Yaaakob, Azmanirah Ab Rahman, Azli Yusop
(2020) Smart Fire Notification System, Projek Elektrik Dan Elektronik Dalam Tvet : Idea Dan Inovasi Siri 3, UTHM , 21, ISBN:9789672389774
Nur Maizatul Vaneeda Muhammad Din, Azmanirah Ab Rahman, Azli Yusop
(2020) The Development Of Smart Home Prototype To Control Electrical Appliances Using Using Blynk Application, Projek Elektrik Dan Elektronik Dalam Tvet : Idea Dan Inovasi Siri 3, UTHM , 96, ISBN:9789672916550
MOHD UZAID BIN ZUBLI, AZMANIRAH BINTI AB RAHMAN
(2019) Asam Keping Dryer Using Solar Energy, Idea Dan Inovasi Projek Elektrik Dan Elektronik Dalam Tvet Siri 2, UTHM , 62, ISBN:9789672216162
Ummi Nabilah Mohamad Fauzi, Anizam Mohamed Yusof, Azmanirah Ab. Rahman
(2019) Kad Pemberi Makanan Kucing Peliharaan, Idea Dan Inovasi Projek Elektrik Dan Elektronik Dalam Tvet Siri 2, UTHM , 39, ISBN:9789672216162
Muhammad Shafiq Md. Yusoff, Normah Zakaria, Rosnee Ahad
(2019) Pengesan Kereta Menggunakan Gsm Dan Gps, Idea Dan Inovasi Projek Elektrik Dan Elektronik Dalam Tvet Siri 2, UTHM , 1, ISBN:9789672389293
AZMANIRAH AB RAHMAN, AZLI YUSOP, ANIZAM MOHAMED YUSOF, NORSYAZATUL AKMAR MOHD NASIR
(2019) Penyedut Hampagas Pelbagai Guna Automatik , Idea Dan Inovasi Projek Elektrik Dan Elektronik Dalam Tvet Siri 2 , UTHM , 7, ISBN:9789672389293
NUR SYARAFANA SULIMAN, ANIZAM MOHAMED YUSOF, AZMANIRAH AB. RAHMAN
(2019) Sistem Kawalan Pintu Tandas Automatik, Idea Dan Inovasi Projek Elektrik Dan Elektronik Dalam Tvet Siri 2, UTHM , 51, ISBN:9789672389293
Nurul Fatin Fatihah Mohd Alawi,Azmanirah Ab Rahman, Azli Yusop, Anizam Muhammad Yusof
(2018) Pengimbas Kehadiran Pintar Menggunakan Radio Frequency Identification (Rfid), Idea & Inovasi - Projek Elektrik & Elektronik Dalam Tvet (Siri 1), UTHM , 84, ISBN:9789672216162
AZMANIRAH
(2017) Kesan Pemeriksa Dalam Pentaksiran Prestasi, Pentaksiran Dan Penilaian Dalam Pendidikan, UTHM , 40, ISBN:9789672110767
General Publications
Nurfirdawati Muhamad Hanafi, Azmanirah Ab Rahman, Maziana Mohamed, Marina Ibrahim Mukhtar, Anizam Mohamed Yusof
(2023) Rubric Development, UTHM , 1, ISBN:-
Azmanirah Binti Ab Rahman
(2010) Sistem Digit (Bbt 4652), UTHM
Azmanirah Binti Ab Rahman
(2009) Modul Pengajaran Pengalatan Elektrik & Elektronik (Bbt 3632), UTHM
Azmanirah Binti Ab Rahman
(2008) Elektronik Industri (Bbt 3643), UTHM
Journal
Hosalya Devi Doraisamy, Azmanirah Ab Rahman
(2023) The Difference In The Skills Employment, Job Training Satisfaction And Job Engagement By Training Duration Among Ndts Apprentices In Southern Region Of Malaysia, MULTIDISCIPLINARY JOURNAL, MALQUE PUBLISHING , 8, 1, ISSN:26751240
Lee, M.F., Yunus, F.A.N, Ab.Rahman, A, Yaakob, M., dan Rohanai, R
(2022) Undergraduates Marketability Of Universiti Tun Hussein Onn Malaysia: A Case Study, ONLINE JOURNAL FOR TVET PRACTITIONERS, UTHM , 9, 24, ISSN:22897410
M. Z. SHARIF, M. F. LEE, A. AB RAHMAN
(2021) Critical Thinking And Problem Solving Skills Comprehension Level Among Vocational Education Undergraduates, STUDIES OF APPLIED ECONOMICS/ESTUDIOS DE ECONOMíA APLICADA, ASCOCIACION INTERNACIONAL DE ECONOMIA APLICADA , 10, 1, ISSN:11333197
Halizah Awang, Jamilu Danyaro Kankia, Rohayu Roddin, Zawawi Daud, Azmanirah Abd Rahman, Zurina Yasak
(2021) Exploring A Necessity Of Technical Skills For An Informal Roadside Metalwork Fabrication Apprenticeship Practice, JOURNAL OF TECHNICAL EDUCATION AND TRAINING, UTHM , 3, 119, ISSN:22298932
Nur Afifah M.S, Nurfirdawati, M.H Azmanirah A.R, Nurul Hidayah L.A, Siti Wan Aisha W.A
(2020) How Assessment In Final Year Project Can Threatening The Validity?, INTERNATIONAL JOURNAL OF RECENT TECHNOLOGY AND ENGINEERING (IJRTE), BLUE EYES INTELLIGENCE ENGINEERING & SCIENCES PUBLICATION (BEIESP) , 1, 277, ISSN:22773878
AZMANIRAH AB RAHMAN, NURFIRDAWATI MUHAMMAD HANAFI, YUSMARWATI YUSOF , MARINA IBRAHIM MUKHTARt, HALIZAH AWANG, ANIZAM MOHAMED YUSOF
(2020) The Effect Of Rubric On Raters Severity And Bias In Tvet Laboratory Practice Assessment: Analysis Using Many-Facet Rasch Measurement , JOURNAL OF TECHNICAL EDUCATION AND TRAINING, UTHM , 4, 57, ISSN:22298932
Azmanirah Ab Rahman, Nurfirdawati Muhamad Hanafi, Anizam Mohamed Yusof, Halizah Awang
(2019) Analisis Kefungsian Skala Bagi Pembinaan Rubrik Pentaksiran Kompetensi Amali: Analisis Berdasarkan Model Pengukuran Rasch Pelbagai Facet, ONLINE JOURNAL FOR TVET PRACTITIONERS, UTHM , 10, 120, ISSN:22897410
Ming Foong Lee, Siti Nooridayu Mohd Sohod, Azmanirah Ab Rahman
(2019) Exploring The Mastery Level Of Critical Thinking And Problem Solving Skill Among The Technical Undergraduate, JOURNAL OF TECHNICAL EDUCATION AND TRAINING, UTHM , 9, 9, ISSN:22298932
Azmanirah Ab Rahman, Nur Anati Zolkifly, Nurfirdawati Muhamad Hanafi, Anizam Mohamad Yusof
(2018) Kompetensi Pelajar Membina Pengaturcaraan Kawalan Logik (Plc) Bagi Kursus Automasi Industri Di Kolej Vokasional, JPPTV, UTHM , 9, 1, ISSN:22897410
HALIZAH AWANG, NORSOFURAH MOHD FAIZ, YUSMARWATI YUSOF, AZMANIRAH AB RAHMAN, SAREBAH WARMAN
(2017) Emotional Intelligence And Commitment Of Vocational Teachers , PERTANIKA JOURNALS, UPM , 11, 157, ISSN:0128-7702
AZMANIRAH AB RAHMAN, JAMIL AHMAD, RUHIZAN MOHAMAD YASIN, NURFIRDAWATI MUHAMAD HANAFI
(2016) Investigating Central Tendency In Competency Assessment Of Design Electronic Circuit: Analysis Using Many Facet Rasch Measurement (Mfrm), INTERNATIONAL JOURNAL OF INFORMATION AND EDUCATION TECHNOLOGY, IJIET , 7, 525, ISSN:2010-3689
Prosiding / Seminar
Nur Yasmin Farhana Hashim, Azmanirah Ab Rahman, Munirah Ahmad Azraai
(2023) Development Of Chicken Egg Incubator Prototype With Blynk Notification, UTHM , 1, ISBN:27858138
Nurul Husna Mazni Faizal , Azmanirah Ab Rahman
(2023) Pembangunan Rubrik Pentaksiran Amali Bagi Kursus Kawalan Motor Program Teknologi Elektrik Di Kolej Vokasional, UTHM , 150, ISBN:27858138
Hidayah Samian, Munirah Ahmad Azraai, Mohd Ridhwan Abdul Rani,Azmanirah Ab Rahman
(2022) Face Mask Wearing Detection For Entrance Authorization, UTHM , 257, ISBN:27858138
Mohd Rizal Bin Hussain, Muhammad Aminin Bin Mohd Rizal, Ts Dr Azmanirah Abdul Rahman
(2022) Kesediaan Menggunakan Media Sosial Dalam Kalangan Pelajar Kursus Keusahawanan Digital, Politeknik Seberang Perai, POLITEKNIK SEBERANG PERAI, KPT , 354, ISBN:9789672774
Ahmad Hanis Azman, Azmanirah Ab Rahman
(2022) Pembangunan E - Modul Pembelajaran Asas Ni Multisim, UTHM , 86, ISBN:27858138
AZMANIRAH AB. RAHMAN
(2022) Physical Distance Tracking Jacket For Students With Special Needs, UTHM , 31, ISBN:27858138
AZMANIRAH AB. RAHMAN
(2022) Water Monitoring System Using Automatic Shut-Off Valves, UTHM , 216, ISBN:27858138
Nik Muhammad Syazwan Mohd Razali , Azmanirah Ab Rahman , Tamil Selvan Subramanian , Munirah Ahmad Azraai
(2021) Coconut Candy Cutter Machine For Small Medium Enterprise (Smes) Businesses , UTHM , 74, ISBN:27858138
Nabilah Mustadza, Azmanirah Ab. Rahman
(2021) Development Of Teaching And Learning Module For Basic Electrical And Electronic, UTHM , 239, ISBN:27858138
Nur Haziah Naim, Tamil Selvan Subramaniam, Azmanirah Ab Rahman,Normah Zakaria
(2021) Dynamic Energy Consumption Using Current And Power Reading Detector With Appliance Indicator, UTHM , 49, ISBN:27858138
Muhammad Afiq Zurkifli, Tamil Selvan Subramaniam, Normah Zakaria , Azmanirah Ab Rahman
(2021) Prototype Of Leak Detection Using Blynk Application In Iot , UTHM , 42, ISBN:27858138
Nur Aqiela Shahira Mohd Tahyuddin , Azmanirah Ab Rahman, Tamil Selvan Subramaniam, Anizam Mohamed Yusof
(2021) The Smart Parcel Receiver Box, UTHM , 9, ISBN:27858138
Anizam Mohamed Yusof, Ummi Najwa Mohd Bakri & Azmanirah Ab. Rahman
(2021) Wood Carving Based On Computer Numerical Control (Cnc), UTHM , 66, ISBN:27858138
H. Awang, J. D. Kankia, Z. Daud, R. Roddin, and A. Abd Rahman
(2021) Youth Attitudes Towards An Informal Roadside Metalwork Fabrication Apprenticeship Practice, AMERICAN INSTITUTE OF PHYSICS , 101, ISBN:15517616
AZMANIRAH BT AB RAHMAN , NURFIRDAWATI MUHAMAD HANAFI , MARINA IBRAHIM MUKHTAR , HALIZAH AWANG AND ROHAYU RODDIN
(2017) Analisis Ketegasan Pemeriksa Dalam Pentaksiran Amali Reka Bentuk Litar Elektronik Menggunakan Pengukuran Facet Pelbagai Fungsi, UITM , 580, ISBN: 978-967-14835-

YearDescriptionLevel
2023Academic Editor / Editor for PENYELARAS BAB DALAM BUKU, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, May 2023 University
2023Speaker for PROGRAM PRA PERSEDIAAN LATIHAN MENGAJAR SEMESTER II SESI 2022/2023, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, July 2023 University
2023Speaker for PENCERAMAH KURSUS PEMBINAAN SOALAN UJIAN DAN PEPERIKSAAN AKHIR, FAKULTI KEJURUTERAAN AWAM DAN ALAM BINA, UTHM, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, September2023 University
2023Assessor / Reviewer for PAKAR KESAHAN ITEM INSTRUMEN KAJIAN, UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA, Malaysia, May 2023 Goverment
2023Assessor / Reviewer for PANEL PENILAI TEMUDUGA ISMPV, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, July 2023 University
2023Assessor / Reviewer for PANEL TEMUDUGA PENGAMBILAN CALON ISMPV SEM 2 20222023, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, January 2023 University
2023Module Developer for TASK FORCE PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN UTHM, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, January 2023 University
2023 - 2024 Academic Editor / Editor for EDITOR PROSIDING RITVET, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, November 2023 University
2023Speaker for PENCERAMAH PSM2 SERIES : INSTRUMENT DEVELOPMENT, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, May 2023 University
2023Facilitator for FASILITATOR PEMBINAAN ITEM PENTAKSIRAN (UJIAN) JABATAN PENGAJIAN ISLAM, PUSAT PENGAJIAN UMUM DAN KURIKUKUM, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, March 2023 University
2022Speaker for Designing Rubric for Alternative assessment, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, December 2022 International
2022Committee Member for Ahli Jawatankuasa WOCTVET , Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, November 2022 University
2022Speaker for Penceramah Program Coaching and Mentoring untuk Program Teknologi Elektrok dan Elektronik, Kolej Vokasional Batu Pahat, Malaysia, November 2022 Goverment
2022Speaker for Perkongsian Ilmu Program Pembinaan Item dan Rubrik Bersama penasihat Akademik bagi Program Jabatan Elektrik dan Elektronik Kolej Vokasioanl Segamat, Johor, Kolej Vokasional, Segamat Johor, Malaysia, December 2022 Goverment

YearDescription
2023 Assessor / Reviewer for PANEL PENILAI KERTAS PEPERIKSAAN, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, May 2023
2023 Co-Supervisor for Fatin Fatinah Binti Seri Kawi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Co-Supervisor for Fatin Fatinah Binti Seri Kawi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Co-supervisor for Nurulain Suhadi, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Ade Pradana, Master's Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Ade Pradana, Master's Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Ahmad Faiz Bin Mohamed, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Ahmad Imran Danish Bin Ihsan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Ahmad Imran Danish Bin Ihsan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Ain Najihah Binti Mat Hassan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Awis Bin Ali, Master's Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Awis Bin Ali, Master's Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Ezul Affian Bin Isa, Master's Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Ezul Affian Bin Isa, Master's Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Fatin Izzaty Binti Yusof, Master's Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Izzah Ilyana Binti Mohd Radzdy, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Izzah Ilyana Binti Mohd Radzdy, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Miliana Jumi, Master's Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Mohammad Shahrulnizam Bin Mohd Yusoff, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Mohd Farhan Bin Daud, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Muhamad Hidayat Bin Ruslan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Muhamad Hidayat Bin Ruslan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Muhamad Nor `Amnan Bin Nordin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Muhammad Aiman Bin Mohd Nor, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Muhammad Aiman Bin Mohd Nor, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Norul Eillya Asyikeen Binti Mohd Khairul, Master's Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Nur Hidayah Binti Zarapi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Nur Hidayah Binti Zarapi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Nurul Irdina Hanis Binti Zahari, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Nurul Irdina Hanis Binti Zahari, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Raihana Amirah Binti Rahmat, Master's Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Raihana Amirah Binti Rahmat, Master's Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Sallehudin Ayub Bin Jamil, Master's Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Syaqereen Nuraina Binti Yusri, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Industrial Training Supervisor for Dayangku Nor Aisyah Binti Mohd Zaki, Mh Globle Enterprise, 2023
2023 Industrial Training Supervisor for Muhammad Haqimi Bin Abd Razak, Epe Malaysia, 2023
2023 Industrial Training Supervisor for Nur Izzati Binti Ramli, Mh Globle Enterprise, 2023
2023 Industrial Training Supervisor for Nurul Irdina Hanis Binti Zahari, Strallex Resources Sdn Bhd, 2023
2023 Industrial Training Supervisor for Zulaikha Binti Zulkafli, E Da Electrical Engineering Sdn Bhd, 2023
2023 Main Supervisor for Asyiqqin Binti Mazlan, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Supervisor for Anas Aiman Bin Abdul Ghani, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Supervisor for Anas Aiman Bin Abdul Ghani, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Supervisor for Asyiqqin Binti Mazlan, Master's Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Supervisor for Dayangku Nor Aisyah Binti Mohd Zaki, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Supervisor for Dayangku Nor Aisyah Binti Mohd Zaki, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Supervisor for Fathi Amirul Ashraf B Hanaruddin, Master's Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Supervisor for Fathi Amirul Ashraf B Hanaruddin, Master's Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Supervisor for Hakimi Bin Ambok Salleh, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Supervisor for Harisal Bin Anto, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Supervisor for Iskandar Zulqarnain Bin Rosmadi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Supervisor for Muhammad Afdal Bin Mohd Ridzuan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Supervisor for Muhammad Danial Bin Nadzri, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Supervisor for Muhammad Danial Bin Nadzri, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Supervisor for Najiha Izzati Binti Md Noordin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Supervisor for Najiha Izzati Binti Md Noordin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Supervisor for Nur Fazreen Farhana Binti H.A Khalid, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Supervisor for Nur Fazreen Farhana Binti H.A Khalid, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Supervisor for Nurul Izzatie Binti Mohd Fadzil, Master's Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Supervisor for Nurul Izzatie Binti Mohd Fadzil, Master's Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2022 Academic Program Advisor for Ahli Jawatankuasa Penasihat Kolej Komuniti, Kolej Komuniti, Batu Pahat, Malaysia, June 2022
2022 Academic Program Advisor for Penasihat Akademik Program Teknologi Elektrik KV Segamat, KV Segamat Johor, Malaysia, October 2022
2022 Academic Program Advisor for Penasihat Program Teknologi Elektronik, KV Segamat, KV Segamat, Malaysia, October 2022
2022 Co-Supervisor for Mohd Asad Bin Zaimi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Co-Supervisor for Mohd Asad Bin Zaimi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Co-Supervisor for Muhammad Nurharfizzie Bin Mohd Harfizzan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Co-Supervisor for Muhammad Zunnurain Bin Jasman, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Co-Supervisor for Raihana Binti Ahmad Rizal, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Co-supervisor for Xiang Yu, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Committee Member for Ahli Jawatankuasa Penasihat Kolej Komuniti, Kolej Komuniti Batu Pahat, Malaysia, June 2022
2022 Course Evaluator (Subject Matter Expert) for Pakar Kesahan Instrumen Kajian, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, April 2022
2022 Course Evaluator (Subject Matter Expert) for Panel Pakar Kesahan Modul dan Kit Pembelajaran, Universiti Pendidikan Sultan idris, Malaysia, September2022
2022 Examiner for Ahmad Haikal Bin Mohd Fauzi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Ain Najihah Binti Mat Hassan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Akmal Hayati Binti Hamid, Master's Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Azimah Binti Shaiful Emran, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Azimah Binti Shaiful Emran, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Hatta Raqiqal Bin Sallehin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Hatta Raqiqal Bin Sallehin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Khairunnisa Nabilah Binti Ahmad Tarmizi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Khairunnisa Nabilah Binti Ahmad Tarmizi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Lavania Patricia A/P Joseph, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Lavania Patricia A/P Joseph, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Lim Jia Hao, Master's Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Mohd Fadzil Bin Kalin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Mohd Fadzil Bin Kalin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Mohd Farhan Bin Daud, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Muhamad Amzar Hail Bin Kaharuddin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Muhamad Amzar Hail Bin Kaharuddin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Muhamad Nor `Amnan Bin Nordin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Muhammad Amirul Asyraf Bin Shafie, Master's Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Muhammad Zulfadhli Bin Jamaludin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Nur Hazwani Binti Shahimi, Master's Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Nurulsyazwani Binti Mueedin, Master's Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Siti Nurafiqah Binti Mohd Samshul, Master's Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Syahirah Aisyah Binti Fadzil, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Thurgadewi A/P Nathan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Thurgadewi A/P Nathan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Ummi Maisarah Binti Ahmad Roslan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Ummi Maisarah Binti Ahmad Roslan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Main Supervisor for Chang Shu, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Main Supervisor for Nur Balqis Bt Hisham, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Main Supervisor for Nurul Izzatie Binti Mohd Fadzil, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Ahmad Hanis Bin Azman, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Amizanuryanti Bt Ali, Master's Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Eiza Batrisyia Binti Ahmad Ghazali, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Eiza Batrisyia Binti Ahmad Ghazali, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Iskandar Zulqarnain Bin Rosmadi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Nur Yasmin Farhana Binti Hashim, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Nurhazwani Binti Abdullah, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Nurul Husna Binti Mazni Faizal, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Nurul Husna Binti Mazni Faizal, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2021 Examiner for Ahmad Haikal Bin Mohd Fauzi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Akmal Hayati Binti Hamid, Master's Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Mohamad Izzuddin Bin Rahman, Master's Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Muhammad Amirul Asyraf Bin Shafie, Master's Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Muhammad Zulfadhli Bin Jamaludin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Nur Shafiqah Binti Zainuddin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Nur Shafiqah Binti Zainuddin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Nurul Ezzati Binti Azahari, Master's Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Nurul Najah Binti Mahadi, Master's Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Nurul Raihan Sabrina Binti Mohamad Zaidi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Nurul Syahirah Binti Masleh, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Nurul Syahirah Binti Masleh, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Rahmah Binti Gangra, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Rahmah Binti Gangra, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Siti Nurafiqah Binti Mohd Samshul, Master's Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Syahirah Aisyah Binti Fadzil, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Syahirah Aisyah Binti Fadzil, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 External Assessor / External Reviewer for Panel Penilai Luar bagi Item Penilaian Kolej Komuniti Batu Pahat Johor, Kolej Komuniti Batu Pahat johor, Malaysia, August 2021
2021 Main Supervisor for Amizanuryanti Bt Ali, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Ahmad Hanis Bin Azman, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Amizanuryanti Bt Ali, Master's Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Mohamad Amir Asyraf Bin Mohammad Nizam, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Mohamad Amir Asyraf Bin Mohammad Nizam, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Muhammad Aminin Bin Mohd Rizal, Master's Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Muhammad Aminin Bin Mohd Rizal, Master's Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Nurhazwani Binti Abdullah, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Nurulnadia Binti Mohd Nor, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Nurulnadia Binti Mohd Nor, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2020 Examiner for Mohammad Izzuddin Ameer Bin Mohd Fuad, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Mohammad Izzuddin Ameer Bin Mohd Fuad, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Mohd Fariez Bin Che Daud, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Mohd Fariez Bin Che Daud, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Muhammad Afiq Bin Zurkifli, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Muhammad Afiq Bin Zurkifli, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Nur Farah Nasuha Binti Jamil, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Nur Hidayah Binti Mohd Radzir, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Nurhazwani Binti Abdullah, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Ummi Najwa Binti Mohd Bakri, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Main Supervisor for Hosalya Devi Doraisamy, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Main Supervisor for Muhammad Aminin Bin Mohd Rizal, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Nabilah Binti Mustadza, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Nik Muhammad Syazwan Bin Mohd Razali, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Nik Muhammad Syazwan Bin Mohd Razali, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Nur Aqiela Shahira Binti Mohd Tahyuddin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Nur Aqiela Shahira Binti Mohd Tahyuddin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2019 Examiner for Aina Fazrina Binti Paing, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Mizarul Na'Im Bin Ismail, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Mohamad Rozimi Bin Ismail, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Mohamad Rozimi Bin Ismail, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Muhammad Fathurrahman Bin Aziz, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Muhammad Fathurrahman Bin Aziz, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Nor Ellya Shahirah Binti Hassan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Nur Farah Nasuha Binti Jamil, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Nur Hidayah Binti Mohd Radzir, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Nurul Syazwani Syahirah Binti Mustoleh, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Nurul Syazwani Syahirah Binti Mustoleh, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Siti Syairah Binti Mohamad Noor, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Suhairawani Binti Sekeri, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Suhairawani Binti Sekeri, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Ummi Najwa Binti Mohd Bakri, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Industrial Training Supervisor for Ayu Zulaikha Bt Mahamadin, Politeknik Kota Bharu, 2019
2019 Industrial Training Supervisor for Chua Hoong Jiet, Kb Excel Printing (M) Sdn Bhd, 2019
2019 Industrial Training Supervisor for Mohamad Rozimi Bin Ismail, Telekom Malaysia Bhd, 2019
2019 Industrial Training Supervisor for Nur Irma Binti Ibrahim, Politeknik Kota Bharu, 2019
2019 Industrial Training Supervisor for Nurul Ain Binti Rosly, Pc Megah Enterprise , 2019
2019 Industrial Training Supervisor for Syahrul Hafizi Bin Bazlin, Telekom Malaysia Bhd, 2019
2019 Supervisor for Abang Mustanir Izzuddin Bin Abang Johan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Abang Mustanir Izzuddin Bin Abang Johan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Mohamad Hafiidz Bin Yaacob, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Mohamad Hasif Bin Shahidan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Mohd Uzaid Bin Zubli, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Nabilah Binti Mustadza, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Nurul Nadzirah Binti Mohd Rosli, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2018 Co-supervisor for Nur Afifah Binti Mohd Sofian, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Co-supervisor for Nurul Raihana Binti Abdullah, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Co-supervisor for Siti Wan Aisha Binti Wan A'Laudden, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Aina Fazrina Binti Paing, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Mizarul Na'Im Bin Ismail, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Mohd Sharafi Bin Noorulazman, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Mohd Sharafi Bin Noorulazman, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Muhamad Alfie Yazid Bin Mohd Nasir, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Muhamad Alfie Yazid Bin Mohd Nasir, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Muhamad Fares Bin Md Nor, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Muhamad Fares Bin Md Nor, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Muhammad Ady Amirul Bin Adam, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Muhammad Ady Amirul Bin Adam, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Muhammad Aiman Faris Bin Mohd Zainudin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Muhammad Aiman Faris Bin Mohd Zainudin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Muhammad Akmal Bin Mohd Alias, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Muhammad Akmal Bin Mohd Alias, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Muhammad Amirul Hakim Bin Abdul Rahman, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Muhammad Amirul Hakim Bin Abdul Rahman, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Nor Ellya Shahirah Binti Hassan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Nurfarahin Binti Mohtar, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Nurul Aainaa Binti Kamaluddin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Nurwafaa Izzati Binti Arifin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Rashidah Binti Ramli, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Siti Syairah Binti Mohamad Noor, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Suzliana Binti Saaidin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Industrial Training Supervisor for Norhaslinda Binti Mohd Sauki, Radicare(M) Sdn.Bhd,, 2018
2018 Main Supervisor for Estabraq Kadhim Abbas Alsharifi, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Main Supervisor for Nor Azila Binti Abu Seman, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Mohamad Hafiidz Bin Yaacob, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Mohamad Hasif Bin Shahidan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Mohd Uzaid Bin Zubli, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Muhamad Fikrizulhaq Bin Abd Manan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Norshazatul Akmar Binti Mohd Nasir, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Nur Maizatul Vaneeda Binti Mohd Din, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Nur Maizatul Vaneeda Binti Mohd Din, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Nur Syarafana Binti Suliman, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Nurul Fatin Fatihah Binti Mohamad Alawi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Nurul Nadzirah Binti Mohd Rosli, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Ummi Nabilah Binti Mohamad Fauzi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2017 Examiner for Ahmad Azran Bin Ayub, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Ahmad Azran Bin Ayub, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Farah Atiqah Binti Abdul Azlen, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Farah Atiqah Binti Abdul Azlen, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Mohamad Saifullah Bin Tk Hassan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Mohamad Saifullah Bin Tk Hassan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Mohamad Syafiq Bin Najibbollah, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Mohamad Syafiq Bin Najibbollah, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Mohammad Azib Bin Khairudin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Mohammad Azib Bin Khairudin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Muhammad Ikram Bin Abdul Majid, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Muhammad Ikram Bin Abdul Majid, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Muhammad Izzuddin Bin Idris, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Muhammad Izzuddin Bin Idris, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Nur Farhain Binti Mohd Shukri, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Nur Izzatul Huda Binti Mohamed Zin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Nur Izzatul Huda Binti Mohamed Zin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Nurfarahin Binti Mohtar, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Nurwafaa Izzati Binti Arifin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Panbaras A/L Ambikapathi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Rashidah Binti Ramli, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Siti Fatimah Binti Mohksim, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Siti Maizatulazwa Binti Abdul Wahab, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Suzliana Binti Saaidin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Main Supervisor for Nurfarhanim Binti Harun, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Adib Bin Murtadza, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Adib Bin Murtadza, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Certaikly Anak Daud, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Certaikly Anak Daud, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Faridah Zahirah Binti Ismail, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Muhamad Fikrizulhaq Bin Abd Manan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Norshazatul Akmar Binti Mohd Nasir, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Nur Anati Binti Zolkifly, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Nurul Fatin Fatihah Binti Mohamad Alawi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Nurul Syafiqah Husna Binti Suaidi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Nurul Syafiqah Husna Binti Suaidi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Tahiruddin Bin Djuma, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2016 Examiner for Nur Farhain Binti Mohd Shukri, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Nur Hafizah Binti A.Wahab, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Nurul Safiah Binti Mohd Bakri, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Panbaras A/L Ambikapathi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Siti Fatimah Binti Mohksim, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Siti Maizatulazwa Binti Abdul Wahab, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Main Supervisor for Nurul Sa'Adah Binti Achari, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Faridah Zahirah Binti Ismail, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Nur Anati Binti Zolkifly, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Tahiruddin Bin Djuma, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2012 Co-supervisor for Wan Amanina Binti Wan Arifin, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2012
2012 Main Supervisor for Siti Amirah Binti Othman, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2012
2011 Main Supervisor for Amiza Binti Abu, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2011
2011 Main Supervisor for Hanafeah Binti Ab. Rahman, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2011
2011 Main Supervisor for Mazliana Binti Muridan, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2011
2011 Main Supervisor for Siti Hapsah Binti Hasni, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2011
2010 Main Supervisor for Nurul Ain Binti Sulaiman, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2010
2010 Main Supervisor for Siti Hajar Binti Md. Aziz, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2010
2010 Main Supervisor for Siti Noor Alia Binti Sakir, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2010
2010 Main Supervisor for Siti Nuha Binti Shafie, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2010
2010 Main Supervisor for Tuan Nuramalina Binti Tuan Ali, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2010

YearDescriptionLevel
2023 - 2028 Member for AHLI MOU DI ANTARA UTHM DAN SEIKOU SYSTEC SDN. BHD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, February 2023, February 2023 - February 2028 University
2023Member for THE MAKERS AND RESTORATION PROGRAME, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, June 2023, June 2023 University
2023 - 2024 Module Developer for PANEL PEMBANGUN MODUL LATIHAN PEMBANGUNAN PROFESSIONAL DALAM TVET, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, February 2023, February 2023 - June 2024 University
2023 - 2024 Member for AHLI MOA DI ANTARA UTHM DENGAN UNIVERSITAS NEGERI MALANG, INDONESIA, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, November 2023, November 2023 - November 2024 University

YearDescription
Organiser / Venue
Date
2023 BENGKEL SEMAKAN SOALAN PEPERIKSAAN AKHIR, FAKULTI PENDIDIKAN TEKNIKAL DAN VOKASIONAL
FPTV / Bilik Mesyuarat Eksekutif, BME FPTV
22/10/2023 - 25/10/2023
2023 TVET RESEARCH AND INNOVATION COMPETITION (TVET-RIC 2023) AWARDS CEREMONY
FPTV / UTHMTV YOUTUBE LIVE
14/09/2023
2023 SESI PERKONGSIAN BERSAMA TIMBALAN DEKAN (HAL EHWAL PELAJAR DAN ALUMNI) DAN PENASIHAT AKADEMIK DAN KERJAYA (PAK) BAGI PROGRAM KAUNSELING DHATY
UTHM / MICROSOFT TEAMS
21/08/2023
2023 BENGKEL PEMBANGUNAN INSTRUMENT PANEL APEL.C
UTHM / BILIK SEMINAR, ARAS BAWAH, BLOK B3
25/07/2023
2023 INVITATION TO THE SMART FACTORY AND INDUSTRY 4.0 WORKSHOP- TRAINING FOR THE FACTORY OF THE FUTURE
FESTO SDN. BHD / Bilik Seminar FPTV
21/06/2023
2023 LECTURERS CONFERENCE UTHM 2023
UTHM / DEWAN SULTAN IBRAHIM (DSI) UTHM
07/06/2023
2023 QUALITATIVE AND QUANTITATIVE RESEARCH COLLOQUIUM SERIES (Q2RCS) 2023- QUANTITATIVE SESSION
FPTV / UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA
23/05/2023 - 24/05/2023
2023 QUALITATIVE AND QUANTITATIVE RESEARCH COLLOQUIUM SERIES (Q2RCS) 2023- QUALITATIVE SESSION
FPTV / UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA
09/05/2023 - 10/05/2023
2023 BENGKEL SEMAKAN SOALAN PEPERIKSAAN AKHIR, FAKULTI PENDIDIKAN TEKNIKAL DAN VOKASIONAL, UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA
FPTV / Bilik Seminar Fakulti Pendidikan Teknikal Dan Vokasional
07/05/2023 - 10/05/2023
2023 CHATTING WITH CHATGPT: LEVERAGING CLASSROOM INSTRUCTION SESSION 2
UTHM / ZOOM MEETING
13/04/2023
2023 TAKLIMAT MYPORTFOLIO (HRMIS) KEPADA STAF FAKULTI PENDIDIKAN TEKNIKAL DAN VOKASIONAL, UTHM
FPTV / BILIK PERBINCANGAN 1, FPTV
03/04/2023
2023 JERAYAWARA PROBLEM-BASED LEARNING (PBL) KE FAKULTI-FAKULTI DAN PUSAT PENGAJIAN
UTHM / Secara dalam talian
29/03/2023
2023 BENGKEL PEMBANGUNAN PROPOSAL PENYELIDIKAN DAN MODUL LATIHAN MYRIVET 2023-2024
UTHM / THE KATERINA HOTEL, BATU PAHAT
21/03/2023 - 22/03/2023
2023 WACANA PERKASA I : KETAHUI HAK ANDA SEBAGAI STAF AKADEMIK
UTHM / WEBINAR ATAS TALIAN (MS TEAMS MEETING)
14/03/2023
2023 TVET EXPERT FORUM : 'LEADING TVET : ISSUES AND CHALLENGES FROM INDUSTRY PERSPECTIVES'
LAIN-LAIN / BILIK BANKUET, DSI UTHM
06/03/2023
2022 SEMINAR KEBANGSAAN MAJLIS DEKAN PENDIDIKAN UNIVERSITI AWAM 2022 (MDEC 2022)
KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI (KPT) / UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS
10/12/2022 - 11/12/2022
2022 KURSUS PENGURUSAN DOKUMEN MENGGUNAKAN MS TEAMS
UTHM / BILIK LESTARI 2, ARAS 3, PTTA
03/10/2022
2022 AUTHENTIC ASSESSMENT
PEJABAT PENDAFTAR,UTHM / GOOGLE MEET
29/09/2022
2022 FUN WALK SEMPENA BULAN KEMERDEKAAN 2022
UTHM / PERKARANGAN PTTA UTHM
29/08/2022
2022 KURSUS PEMBANGUNAN SELF REVIEW REPORT (SRR), FAKULTI PENDIDIKAN TEKNIKAL DAN VOKASIONAL
FPTV / BILIK SEMINAR, FPTV
28/08/2022
2022 BENGKEL PEMURNIAN 7 PROGRAM SARJANA MUDA PENDIDIKAN VOKASIONAL SIRI 2, FAKULTI PENDIDIKAN TEKNIKAL DAN VOKASIONAL
FPTV / BILIK SEMINAR DAN BILIK TUTORIAL FPTV
24/08/2022
2022 BENGKEL PEMURNIAN 7 PROGRAM SARJANA MUDA PENDIDIKAN VOKASIONAL FAKULTI PENDIDIKAN TEKNIKAL DAN VOKASIONAL
FPTV / BILIK SEMINAR FPTV
08/08/2022
2022 BENGKEL TASKFORCE PEMURNIAN PROGRAM PASCA DAN INTEGRASI PROGRAM SARJANA MUDA BIL 1/2022
FPTV / BILIK PEMBELAJARAN MIKRO
27/07/2022
2022 KURSUS KEWANGAN UNTUK PEMEGANG JAWATAN GILIRAN DALAM FPTV (6TH BATCH)
FPTV / BME, FPTV
04/07/2022
2022 WEBINAR: CONSTRUCTIVE ALIGNMENT IN WBL IMPLEMENTATION
FPTV / ONLINE
19/05/2022
2022 SEMINAR MENCIPTA KEBAHAGIAAN KERJAYA DAN KELUARGA BERSAMA USTAZ SYAMSUL DEBAT
PEJABAT PENDAFTAR,UTHM / GOOGLE MEET
02/03/2022
2021 TRAINING OF TRAINERS : PENTAKSIRAN PELAJAR UTHM
PUSAT PEMBANGUNAN AKADEMIK, UTHM / BILIK SEMINAR LESTARI 2
20/12/2021
2021 KURSUS TEAMS + CLASS NOTEBOOK (ONE STOP CENTRE LEARNING MANAGEMENT SYSTEM)
UTHM / Atas Talian (Zoom)
09/11/2021
2021 BENGKEL PEMBANGUNAN RUBRIK PENILAIAN DOMAIN EFEKTIF DAN PSIKOMOTOR BERDASARKAN MQF
FPTP, UTHM / BILIK SEMINAR UTAMA ARAS 1, FPTP
02/11/2021
2021 BENGKEL SPSS ADVANCE
LAIN-LAIN / Secara dalam Talian
24/10/2021
2021 MAJLIS SAMBUTAN MAULIDUR RASUL PERINGKAT UNIVERSITI TAHUN 1443H/2021M
PUSAT ISLAM, UTHM / MASJID UTHM
18/10/2021
2021 WEBINAR: REFRAME THE OBSTACLE, CONTINUE RECOVERY & RECONNENCT.
LAIN-LAIN / Online (Speaker from UiTM Pasir Gudang)
14/10/2021
2021 SUSTAINABLE ENERGY TECHNICAL TALK SERIES 1: SOLAR PHOTOVOLTAIC (PV) BASIC DESIGN
UTHM / https://uthm-edu-my.zoom.us/j/98248492762?pwd=czhlcFB4c3Y1cFRCeUVDRVlBZzFtQT09
05/10/2021
2021 MAJLIS APRESIASI STAF FAKULTI PENDIDIKAN TEKNIKAL DAN VOKASIONAL 2019/2020, UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA
FPTV / Zoom Platform
20/09/2021
2021 BENGKEL SPSS
LAIN-LAIN / Secara dalam talian
18/09/2021
2021 TUTORIAL PANDUAN PENGISIAN MAKLUMAT KENAIKAN PANGKAT STAF AKADEMIK (LALUAN PENGAJARAN)
UTHM / APLIKASI ZOOM
05/09/2021
2021 WEBINAR PENYEDIAAN MODUL P&P UTHM SIRI 1
UTHM / GOOGLE MEET
22/08/2021
2021 PROGRAM KEPIMPINAN BERSIRI KEISSWA FAKULTI SAINS GUNAAN DAN TEKNOLOGI UTHM
UTHM / GOOGLE MEET
12/08/2021
2021 KURSUS JOM GUNA MICROSOFT TEAMS!
UTHM / SECARA ATAS TALIAN
14/06/2021
2021 KURSUS PENYELIAAN BERKESAN PELAJAR PASCASISWAZAH
PEJABAT PENDAFTAR,UTHM / GOOGLE ONLINE
24/05/2021 - 25/05/2021
2021 PTTA RESEARCH WEEK WEBINAR 24 MEI SIRI 2
UTHM / online/meet
24/05/2021
2021 TAKLIMAT DAN PENDAFTARAN RESEARCH ID FKMP DAN FPTV
UTHM / ATAS TALIAN
24/05/2021
2021 TVET TALENT IN DIGITAL ERA
FPTV / Online Zoom
28/04/2021
2021 KURSUS PERSEDIAAN OBE DAN PEMBANGUNAN RUBRIK PENILAIAN FAKULTI PENDIDIKAN TEKNIKAL DAN VOKASIONAL
UTHM / BILIK SEMINAR, FPTV
15/03/2021 - 16/03/2021
2021 WEBINAR PEDAGOGI & PENGAJARAN ONLINE
UTHM / SECARA ONLINE
07/03/2021
2021 KURSUS PEMBANGUNAN MOOC SIRI 1/2021
UTHM / SECARA ONLINE ZOOM MEETING
03/03/2021
2021 JERAYAWARA KRITERIA BAHARU PENILAIAN PRESTASI TAHUNAN & KENAIKAN PANGKAT STAF AKADEMIK UTHM BERSAMA FAKULTI PENDIDIKAN TEKNIKAL DAN VOKASIONAL
UTHM / ZOOM
11/01/2021

TAHUN NAMA ANUGERAH / PENCAPAIAN PENGANUGERAH PERINGKAT
2014 ANUGERAH JASA BAKTI UTHMUNIVERSITI
2009 ANUGERAH PERKHIDMATAN CEMERLANGUTHMUNIVERSITI
2006 ANUGERAH PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN KUiTTHOUNIVERSITI