Staff Profile

Full NameTs. Dr. AZMANIRAH BINTI AB RAHMAN
FacultyFAKULTI PENDIDIKAN TEKNIKAL DAN VOKASIONAL
DepartmentJABATAN PENDIDIKAN KEJURUTERAAN
Email
Designation DS52 - PENSYARAH KANAN

Field of Expertise

Field Category (KPT) EDUCATION
Field (KPT) Technical and Vocational Education
Field of Specialization (KPT) Technical and Vocational Education

Areas of Research Interest

1. Pengukuran dan Penilaian

Academic Qualification

YearQualificationInstitution
2017 PENGUKURAN & PENILAIAN UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA
2002 SARJANA PENDIDIKAN VOKASIONAL UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA
1999 SARJANA MUDA KEJURUTERAAN ELEKTRIK UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

Professional Appointments

DS52 - Pensyarah Kanan

Management Experience

DateDescription
01/01/2017 - Penolong Ketua Program
Fakulti Pendidikan Teknikal Dan Vokasional, Jabatan Pendidikan Kejuruteraan
22/10/2009 - 21/10/2011 Ketua Makmal
Fakulti Pendidikan Teknikal Dan Vokasional
01/11/2007 - 31/10/2009 Ketua Makmal
Fakulti Pendidikan Teknikal Dan Vokasional

Professional Societies

YearDescriptionRoleLevel
21/02/2018 - 31/12/9999 Malaysia Board of Technologists (MBOT)
Teknologis Berijazah Kebangsaan
02/05/2018 - 01/05/2019 Malaysia Board of Technologists (MBOT)
Teknologis Profesional Kebangsaan

Teaching Experience

YearDescriptionLevel
2017 Sistem Telekomunikasi (BBV 40103), Sesi 20172018 Semester 1, Universiti tun Hussein Onn Malaysia, 20107 University
2010 Kursus Peningkatan Kemahiran Teknologi Industri (Semester Mei), UTHM, 2010 University
2010 Pembangunan Teknologi Instruksi (FBT 40403) Sesi 2010/2011 Semester 2, UTHM, 2010 University
2010 kemahiran Teknologi Industri Elektronik (BBT 2224), Semester 2, UTHM 2010 University
2010 Pengalatan Elektrik dan Elektronik (BBT 3632), sesi 2010/2011, UTHM, 2010 University
2010 Pengalatan Elektrik dan Elektronik (BBT 3632), Sesi 2010/2011, UTHM, 2010 University
2010 Elektronik Industri (BBT 3643), sesi 2010/2011, Semester 2, UTHM, 2010 University
2010 Sistem Elektronik 1 (BBE 10202) Sesi 2011/2012 Semester 1, UTHM, 2011 University
2009 kemahiran Elektrik dan Elektronik (BBT 2224), semester May, UTHM, 2009 University
2009 Sistem Digital (BBT 4652), Sesi 2009/2010, Semester 1, UTHM, 2009 University
2009 Elektronik Industri (BBT 3643), Sesi 2009/2010, Semester 1, UTHM, 2009 University
2009 Aplikasi Psikologi Pendidikan (DBK 1022), Semester 1, UTHM, 2009 University
2009 Teknologi Audio dan Video (BBT 1232), Semester 2, UTHM, 2009 University
2009 Sistem Digital (BBT 4652), Sesi 2009/2010, Semester 2, UTHM, 2009 University
2009 Kemahiran Teknologi Industri Elektrik (BBT 2224), Semester 2, UTHM, 2009 University
2008 Pengalatan elektrik dan Elektronik (BBT3632), Sesi 2008/2009, Semester 1, UTHM, 2008 University
2008 Aplikasi Psikologi Pendidikan (DBK 1022), sesi 2008/2009, Semester 1, UTHM, 2008 University
2008 Teknologi dan Masyarakat (DBK 1222), Sesi 2008/2009, Semester 1, UTHM, 2008 University
2008 Sistem Digital (BBT 4652), Semester 1 Sesi 2008/2009, UTHM, 2008 University
2008 Elektrik dan Magnet (BBT 2612), Sesi 2008/2009, Semester 1, UTHM, 2008 University
2007 Aplikasi Psikologi Pendidikan (DBK 1022), sesi 2007/2008), Semester 1, UTHM, 2007 University
2007 Pengalatan Elektrik dan Elektronik (BBT 3632), Sesi 2007/2008, Semester 1, UTHM, 2007 University
2007 Elektrik dan Magnet (BBT 2612), Sesi 2007/2008, Semester 2, UTHM, 2007 University
2007 Sistem Digital (BBT 4652), Sesi 2007/2008, Se,ester 1, UTHM, 2007 University
2007 Sistem Digital (BBT 4652), Sesi 2007/2008, Semester 3, UTHM, 2007 University
2007 Sistem Digital (BBT 4652), semester 2 Sesi 2007/2008, Semester 2, UTHM, 2007 University
2006 Sistem Digital (BBT 4652), Sesi 2006/2007, Semester 1,UTHM, 2006 University
2006 Pengalatan Elektrik dan Elektronik (BBT 3632), Sesi 2006/2007, Semester 1, UTHM, 2006 University
2005 Pengalatan Elektrik dan Elektronik (BBT 3632), Sesi 2005.2006, Semester 1, UTHM, 2005 University
2005 Pengalatan Elektrik dan Elektronik (BBT 3592), Sesi 2005/2006, Semester 1, UTHM, 2005 University
2005 Teknologi Maklumat dalam PTV (BBT 3122), Sesi 2005/2006, Semester 2, UTHM, 2005 University
2005 Sistem Digital (BBT 4602), Sesi 2005/2006, Semester 1, UTHM, 2005 University
2004 Sistem Digital (BBT 4602), Sesi 2004/2005, Semester 2, UTHM. 2004 University
2004 Teknologi Kemahiran Elektrik (BBt 2834), Sesi 2004/2005, Semester 2, UTHM, 2004 University
2004 Sistem Digital (BBBT 4602), Sesi 2004/2005, Semester 2, UTHM, 2004 University
2004 Falsafah Pendidikan (DTT 2112), Sesi 2004/2005, Semester 1, UTHM, 2004 University
2004 Teknologi Elektrik (BBT 2563), Sesi 2004/2005, semester 1, UTHM, 2004 University
2004 Elektronik Industri (BBT 3583) Sesi 2004/2005, Demester 1, UTHM, 2004 University

Research Grants And Contracts

CodeTitleDesignationEnd Date
K004 Self-efficacy of Teachers towards the Leadership of School Administrators in Culturing Innovation in Teaching and Learning Implementation. Ahli 31/05/2020
V024 A Study on Assessing PPG Student's Critical Thinking and Problem Solving Skills Ketua 31/10/2019
U983 Enhancing students critical thinking and problem solving skills in electrical technology course via APMI model Ahli 30/06/2019
V007 Pembangunan Sistem Sokongan Aplikasi Pentaksiran Pelbagai Fungsi Pelaksanaan OBE untuk Program PPG di UTHM Ahli 15/02/2019
E051 Meneroka Kesan Pemeriksa Dalam Pentaksiran Berasaskan Standard Kompentensi Vokasional Di Kolej Vokasional Ke Arah Transformasi Pendidikan Yang Berkualiti Ahli 30/11/2015
R007 Pembangunan Model Standard Guru Pendidikan Khas Berasaskan Nilai Retorik Ke Arah Kelestarian pembelajaran Sepanjang Hayat Ahli 15/09/2015
1034 Penguasaan Softskills Dalam Pembangunan Modal Insan Melalui Pembelajaran Berasaskan Kemahiran Dalam Kalangan Pelajar Kolej Vokasional Ahli 30/03/2015
0883 Pendekatan Program Satu Daerah Satu Industri (SDSI) Dalam Melestarikan Keupayaan Pelancongan Desa: Satu Kajian Dalam Komuniti Orang Asli Ahli 30/07/2014
1070 Model Baru Bagi Instrumen Penilaian Pentaksiran Kompetensi Persijilan Modular (PKPM) Dalam Melestarikan Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) Ahli 14/04/2014
0755 Pembangunan Kerangka Keupayaan Di Peringkat Komuniti Ke Arah Kelestarian Pelancongan Berasaskan Komuniti (Community Based Tourism) Di Malaysia Ahli 28/02/2013
0767 PENDEKATAN MODEL BARU PEMBANGUNAN USAHAWAN WANITA LUAR BANDAR BAGI TUJUAN PEMBASMIAN KEMISKINAN Ahli 28/02/2013
0742 Analisis Keperluan Hidup : Strategi untuk Membangunkan Kerangka Kedamaian Hidup Warga Emas Ahli 31/08/2012
0743 Development of Educational Multifunctional Electronic Robotic Kit (E.M.R.K) for Teaching and Learning Ahli 31/08/2012
0416 Sikap, Personaliti dan Nilai Kerja Pelatih dalam Menjalani Latihan Mengajar dari Perspektif Guru Pembimbing dan Penyelia ke Arah Pendidikan Berkualiti Ahli 30/05/2010

Publications

Book
Nurfirdawati Muhammad Hanafi, Marina Ibrahim Mukhtar, Azmanirah Ab Rahman
(2017) Pentaksiran Dan Penilaian Dalam Pendidikan, UTHM , 1, ISBN:9789672110767
Book Chapters
Nurul Fatin Fatihah Mohd Alawi,Azmanirah Ab Rahman, Azli Yusop, Anizam Muhammad Yusof
(2018) Pengimbas Kehadiran Pintar Menggunakan Radio Frequency Identification (Rfid), Idea & Inovasi - Projek Elektrik & Elektronik Dalam Tvet (Siri 1), UTHM , 84, ISBN:9789672216162
AZMANIRAH
(2017) Kesan Pemeriksa Dalam Pentaksiran Prestasi, Pentaksiran Dan Penilaian Dalam Pendidikan, UTHM , 40, ISBN:9789672110767
General Publications
Azmanirah Binti Ab Rahman
(2010) Sistem Digit (Bbt 4652), UTHM
Azmanirah Binti Ab Rahman
(2009) Modul Pengajaran Pengalatan Elektrik & Elektronik (Bbt 3632), UTHM
Azmanirah Binti Ab Rahman
(2008) Elektronik Industri (Bbt 3643), UTHM
Journal
Azmanirah Ab Rahman, Nur Anati Zolkifly, Nurfirdawati Muhamad Hanafi, Anizam Mohamad Yusof
(2018) Kompetensi Pelajar Membina Pengaturcaraan Kawalan Logik (Plc) Bagi Kursus Automasi Industri Di Kolej Vokasional, JPPTV, UTHM , 9, 1, ISSN:22897410
HALIZAH AWANG, NORSOFURAH MOHD FAIZ, YUSMARWATI YUSOF, AZMANIRAH AB RAHMAN, SAREBAH WARMAN
(2017) Emotional Intelligence And Commitment Of Vocational Teachers , PERTANIKA JOURNALS, UPM , 11, 157, ISSN:0128-7702
AZMANIRAH AB RAHMAN, JAMIL AHMAD, RUHIZAN MOHAMAD YASIN, NURFIRDAWATI MUHAMAD HANAFI
(2016) Investigating Central Tendency In Competency Assessment Of Design Electronic Circuit: Analysis Using Many Facet Rasch Measurement (Mfrm), INTERNATIONAL JOURNAL OF INFORMATION AND EDUCATION TECHNOLOGY, IJIET , 7, 525, ISSN:2010-3689
Prosiding / Seminar
AZMANIRAH BT AB RAHMAN , NURFIRDAWATI MUHAMAD HANAFI , MARINA IBRAHIM MUKHTAR , HALIZAH AWANG AND ROHAYU RODDIN
(2017) Analisis Ketegasan Pemeriksa Dalam Pentaksiran Amali Reka Bentuk Litar Elektronik Menggunakan Pengukuran Facet Pelbagai Fungsi, UITM , 580, ISBN: 978-967-14835-

« Back