Staff Profile

Full NameTs. Dr. AZMANIRAH BINTI AB RAHMAN
FacultyFAKULTI PENDIDIKAN TEKNIKAL DAN VOKASIONAL
DepartmentJABATAN PENDIDIKAN VOKASIONAL
Email
Designation DS52 - PENSYARAH KANAN

Field of Expertise

Field Category (KPT) EDUCATION
Field (KPT) Technical and Vocational Education
Field of Specialization (KPT) Technical and Vocational Education

Areas of Research Interest

1. Pengukuran dan Penilaian

Academic Qualification

YearQualificationInstitution
2017 PENGUKURAN & PENILAIAN UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA
2002 SARJANA PENDIDIKAN VOKASIONAL UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA
1999 SARJANA MUDA KEJURUTERAAN ELEKTRIK UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

Professional Appointments

DS52 - Pensyarah Kanan

Management Experience

DateDescription
18/07/2021 - Penyelidik Utama
Fakulti Pendidikan Teknikal Dan Vokasional, Testing, Evaluation, Assessment and Measurement (TEAM)
01/01/2017 - Penolong Ketua Program
Fakulti Pendidikan Teknikal Dan Vokasional, Jabatan Pendidikan Kejuruteraan
22/10/2009 - 21/10/2011 Ketua Makmal
Fakulti Pendidikan Teknikal Dan Vokasional
01/11/2007 - 31/10/2009 Ketua Makmal
Fakulti Pendidikan Teknikal Dan Vokasional

Professional Societies

YearDescriptionRoleLevel
02/05/2018 - 01/05/2019 Malaysia Board of Technologists (MBOT)
Teknologis Profesional Kebangsaan
21/02/2018 - 31/12/9999 Malaysia Board of Technologists (MBOT)
Teknologis Berijazah Kebangsaan
20/02/2020 - 19/02/2021 Malaysia Board of Technologists (MBOT)
Teknologis Profesional Kebangsaan

Teaching Experience

YearDescriptionLevel
2017 Sistem Telekomunikasi (BBV 40103), Sesi 20172018 Semester 1, Universiti tun Hussein Onn Malaysia, 20107 University
2010 Kursus Peningkatan Kemahiran Teknologi Industri (Semester Mei), UTHM, 2010 University
2010 Pembangunan Teknologi Instruksi (FBT 40403) Sesi 2010/2011 Semester 2, UTHM, 2010 University
2010 kemahiran Teknologi Industri Elektronik (BBT 2224), Semester 2, UTHM 2010 University
2010 Pengalatan Elektrik dan Elektronik (BBT 3632), sesi 2010/2011, UTHM, 2010 University
2010 Pengalatan Elektrik dan Elektronik (BBT 3632), Sesi 2010/2011, UTHM, 2010 University
2010 Elektronik Industri (BBT 3643), sesi 2010/2011, Semester 2, UTHM, 2010 University
2010 Sistem Elektronik 1 (BBE 10202) Sesi 2011/2012 Semester 1, UTHM, 2011 University
2009 kemahiran Elektrik dan Elektronik (BBT 2224), semester May, UTHM, 2009 University
2009 Sistem Digital (BBT 4652), Sesi 2009/2010, Semester 1, UTHM, 2009 University
2009 Elektronik Industri (BBT 3643), Sesi 2009/2010, Semester 1, UTHM, 2009 University
2009 Aplikasi Psikologi Pendidikan (DBK 1022), Semester 1, UTHM, 2009 University
2009 Teknologi Audio dan Video (BBT 1232), Semester 2, UTHM, 2009 University
2009 Sistem Digital (BBT 4652), Sesi 2009/2010, Semester 2, UTHM, 2009 University
2009 Kemahiran Teknologi Industri Elektrik (BBT 2224), Semester 2, UTHM, 2009 University
2008 Pengalatan elektrik dan Elektronik (BBT3632), Sesi 2008/2009, Semester 1, UTHM, 2008 University
2008 Aplikasi Psikologi Pendidikan (DBK 1022), sesi 2008/2009, Semester 1, UTHM, 2008 University
2008 Teknologi dan Masyarakat (DBK 1222), Sesi 2008/2009, Semester 1, UTHM, 2008 University
2008 Sistem Digital (BBT 4652), Semester 1 Sesi 2008/2009, UTHM, 2008 University
2008 Elektrik dan Magnet (BBT 2612), Sesi 2008/2009, Semester 1, UTHM, 2008 University
2007 Aplikasi Psikologi Pendidikan (DBK 1022), sesi 2007/2008), Semester 1, UTHM, 2007 University
2007 Pengalatan Elektrik dan Elektronik (BBT 3632), Sesi 2007/2008, Semester 1, UTHM, 2007 University
2007 Elektrik dan Magnet (BBT 2612), Sesi 2007/2008, Semester 2, UTHM, 2007 University
2007 Sistem Digital (BBT 4652), Sesi 2007/2008, Se,ester 1, UTHM, 2007 University
2007 Sistem Digital (BBT 4652), Sesi 2007/2008, Semester 3, UTHM, 2007 University
2007 Sistem Digital (BBT 4652), semester 2 Sesi 2007/2008, Semester 2, UTHM, 2007 University
2006 Sistem Digital (BBT 4652), Sesi 2006/2007, Semester 1,UTHM, 2006 University
2006 Pengalatan Elektrik dan Elektronik (BBT 3632), Sesi 2006/2007, Semester 1, UTHM, 2006 University
2005 Pengalatan Elektrik dan Elektronik (BBT 3632), Sesi 2005.2006, Semester 1, UTHM, 2005 University
2005 Pengalatan Elektrik dan Elektronik (BBT 3592), Sesi 2005/2006, Semester 1, UTHM, 2005 University
2005 Teknologi Maklumat dalam PTV (BBT 3122), Sesi 2005/2006, Semester 2, UTHM, 2005 University
2005 Sistem Digital (BBT 4602), Sesi 2005/2006, Semester 1, UTHM, 2005 University
2004 Sistem Digital (BBT 4602), Sesi 2004/2005, Semester 2, UTHM. 2004 University
2004 Teknologi Kemahiran Elektrik (BBt 2834), Sesi 2004/2005, Semester 2, UTHM, 2004 University
2004 Sistem Digital (BBBT 4602), Sesi 2004/2005, Semester 2, UTHM, 2004 University
2004 Falsafah Pendidikan (DTT 2112), Sesi 2004/2005, Semester 1, UTHM, 2004 University
2004 Teknologi Elektrik (BBT 2563), Sesi 2004/2005, semester 1, UTHM, 2004 University
2004 Elektronik Industri (BBT 3583) Sesi 2004/2005, Demester 1, UTHM, 2004 University

Research Grants And Contracts

CodeTitleDesignationEnd Date
K282 MODEL BAHARU KEMAHIRAN KEBOLEHGAJIAN MENGGUNAKAN TEORI MODAL INSAN DALAM MENINGKATKAN PENGGAJIAN MURID BERKEPERLUAN PENDIDIKAN KHAS Ahli 31/10/2023
H874 KAJIAN ATRIBUT KEBOLEHGAJIAN SISWAZAH (GRADUATE EMPLOYABILITY) BAGI MENINGKATKAN KADAR KEBOLEHGAJIAN SISWAZAH UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA Ketua 31/03/2022
K004 Self-efficacy of Teachers towards the Leadership of School Administrators in Culturing Innovation in Teaching and Learning Implementation. Ahli 28/02/2021
V024 A Study on Assessing PPG Student's Critical Thinking and Problem Solving Skills Ketua 31/10/2019
U983 Enhancing students critical thinking and problem solving skills in electrical technology course via APMI model Ahli 30/06/2019
V007 Pembangunan Sistem Sokongan Aplikasi Pentaksiran Pelbagai Fungsi Pelaksanaan OBE untuk Program PPG di UTHM Ahli 15/02/2019
E051 Meneroka Kesan Pemeriksa Dalam Pentaksiran Berasaskan Standard Kompentensi Vokasional Di Kolej Vokasional Ke Arah Transformasi Pendidikan Yang Berkualiti Ahli 30/11/2015
R007 Pembangunan Model Standard Guru Pendidikan Khas Berasaskan Nilai Retorik Ke Arah Kelestarian pembelajaran Sepanjang Hayat Ahli 15/09/2015
1034 Penguasaan Softskills Dalam Pembangunan Modal Insan Melalui Pembelajaran Berasaskan Kemahiran Dalam Kalangan Pelajar Kolej Vokasional Ahli 30/03/2015
0883 Pendekatan Program Satu Daerah Satu Industri (SDSI) Dalam Melestarikan Keupayaan Pelancongan Desa: Satu Kajian Dalam Komuniti Orang Asli Ahli 30/07/2014
1070 Model Baru Bagi Instrumen Penilaian Pentaksiran Kompetensi Persijilan Modular (PKPM) Dalam Melestarikan Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) Ahli 14/04/2014
0755 Pembangunan Kerangka Keupayaan Di Peringkat Komuniti Ke Arah Kelestarian Pelancongan Berasaskan Komuniti (Community Based Tourism) Di Malaysia Ahli 28/02/2013
0767 PENDEKATAN MODEL BARU PEMBANGUNAN USAHAWAN WANITA LUAR BANDAR BAGI TUJUAN PEMBASMIAN KEMISKINAN Ahli 28/02/2013
0742 Analisis Keperluan Hidup : Strategi untuk Membangunkan Kerangka Kedamaian Hidup Warga Emas Ahli 31/08/2012
0743 Development of Educational Multifunctional Electronic Robotic Kit (E.M.R.K) for Teaching and Learning Ahli 31/08/2012
0416 Sikap, Personaliti dan Nilai Kerja Pelatih dalam Menjalani Latihan Mengajar dari Perspektif Guru Pembimbing dan Penyelia ke Arah Pendidikan Berkualiti Ahli 30/05/2010

Publications

Book
AZMANIRAH AB RAHMAN, NURHANIM SAADAH ABDULLAH
(2020) Projek Elektrik Dan Elektronik Dalam Tvet : Idea Dan Inovasi Siri 3, UTHM , 1, ISBN:9789672389774
AZMANIRAH AB RAHMAN, NURHANIM SAADAH ABDULLAH
(2020) Projek Elektrik Dan Elektronk Dalam Tvet : Idea Dan Inovasi Siri 4, UTHM , 1, ISBN:9789672916550
AZMANIRAH AB RAHMAN, NURHANIM SAADAH ABDULLAH
(2019) Idea Dan Inovasi Projek Elektrik Dan Elektronik Dalam Tvet. Siri 2, UTHM , 1, ISBN:9789672216162
AZMANIRAH AB RAHMAN, NURHANIM SAADAH ABDULLAH
(2018) Idea Dan Inovasi Projek Elektrik Dan Elektronik Dalam Tvet Siri 1, UTHM , 1, ISBN:9789672216162
Nurfirdawati Muhammad Hanafi, Marina Ibrahim Mukhtar, Azmanirah Ab Rahman
(2017) Pentaksiran Dan Penilaian Dalam Pendidikan, UTHM , 1, ISBN:9789672110767
Book Chapters
Mohamad Haafidz Yaaakob, Azmanirah Ab Rahman, Azli Yusop
(2020) Smart Fire Notification System, Projek Elektrik Dan Elektronik Dalam Tvet : Idea Dan Inovasi Siri 3, UTHM , 21, ISBN:9789672389774
Nur Maizatul Vaneeda Muhammad Din, Azmanirah Ab Rahman, Azli Yusop
(2020) The Development Of Smart Home Prototype To Control Electrical Appliances Using Using Blynk Application, Projek Elektrik Dan Elektronik Dalam Tvet : Idea Dan Inovasi Siri 3, UTHM , 96, ISBN:9789672916550
MOHD UZAID BIN ZUBLI, AZMANIRAH BINTI AB RAHMAN
(2019) Asam Keping Dryer Using Solar Energy, Idea Dan Inovasi Projek Elektrik Dan Elektronik Dalam Tvet Siri 2, UTHM , 62, ISBN:9789672216162
Ummi Nabilah Mohamad Fauzi, Anizam Mohamed Yusof, Azmanirah Ab. Rahman
(2019) Kad Pemberi Makanan Kucing Peliharaan, Idea Dan Inovasi Projek Elektrik Dan Elektronik Dalam Tvet Siri 2, UTHM , 39, ISBN:9789672216162
Muhammad Shafiq Md. Yusoff, Normah Zakaria, Rosnee Ahad
(2019) Pengesan Kereta Menggunakan Gsm Dan Gps, Idea Dan Inovasi Projek Elektrik Dan Elektronik Dalam Tvet Siri 2, UTHM , 1, ISBN:9789672389293
AZMANIRAH AB RAHMAN, AZLI YUSOP, ANIZAM MOHAMED YUSOF, NORSYAZATUL AKMAR MOHD NASIR
(2019) Penyedut Hampagas Pelbagai Guna Automatik , Idea Dan Inovasi Projek Elektrik Dan Elektronik Dalam Tvet Siri 2 , UTHM , 7, ISBN:9789672389293
NUR SYARAFANA SULIMAN, ANIZAM MOHAMED YUSOF, AZMANIRAH AB. RAHMAN
(2019) Sistem Kawalan Pintu Tandas Automatik, Idea Dan Inovasi Projek Elektrik Dan Elektronik Dalam Tvet Siri 2, UTHM , 51, ISBN:9789672389293
Nurul Fatin Fatihah Mohd Alawi,Azmanirah Ab Rahman, Azli Yusop, Anizam Muhammad Yusof
(2018) Pengimbas Kehadiran Pintar Menggunakan Radio Frequency Identification (Rfid), Idea & Inovasi - Projek Elektrik & Elektronik Dalam Tvet (Siri 1), UTHM , 84, ISBN:9789672216162
AZMANIRAH
(2017) Kesan Pemeriksa Dalam Pentaksiran Prestasi, Pentaksiran Dan Penilaian Dalam Pendidikan, UTHM , 40, ISBN:9789672110767
General Publications
Azmanirah Binti Ab Rahman
(2010) Sistem Digit (Bbt 4652), UTHM
Azmanirah Binti Ab Rahman
(2009) Modul Pengajaran Pengalatan Elektrik & Elektronik (Bbt 3632), UTHM
Azmanirah Binti Ab Rahman
(2008) Elektronik Industri (Bbt 3643), UTHM
Journal
Nur Afifah M.S, Nurfirdawati, M.H Azmanirah A.R, Nurul Hidayah L.A, Siti Wan Aisha W.A
(2020) How Assessment In Final Year Project Can Threatening The Validity?, INTERNATIONAL JOURNAL OF RECENT TECHNOLOGY AND ENGINEERING (IJRTE), BLUE EYES INTELLIGENCE ENGINEERING & SCIENCES PUBLICATION (BEIESP) , 1, 277, ISSN:22773878
AZMANIRAH AB RAHMAN, NURFIRDAWATI MUHAMMAD HANAFI, YUSMARWATI YUSOF , MARINA IBRAHIM MUKHTARt, HALIZAH AWANG, ANIZAM MOHAMED YUSOF
(2020) The Effect Of Rubric On Raters Severity And Bias In Tvet Laboratory Practice Assessment: Analysis Using Many-Facet Rasch Measurement , JOURNAL OF TECHNICAL EDUCATION AND TRAINING, UTHM , 4, 57, ISSN:22298932
Azmanirah Ab Rahman, Nurfirdawati Muhamad Hanafi, Anizam Mohamed Yusof, Halizah Awang
(2019) Analisis Kefungsian Skala Bagi Pembinaan Rubrik Pentaksiran Kompetensi Amali: Analisis Berdasarkan Model Pengukuran Rasch Pelbagai Facet, ONLINE JOURNAL FOR TVET PRACTITIONERS, UTHM , 10, 120, ISSN:22897410
Ming Foong Lee, Siti Nooridayu Mohd Sohod, Azmanirah Ab Rahman
(2019) Exploring The Mastery Level Of Critical Thinking And Problem Solving Skill Among The Technical Undergraduate, JOURNAL OF TECHNICAL EDUCATION AND TRAINING, UTHM , 9, 9, ISSN:22298932
Azmanirah Ab Rahman, Nur Anati Zolkifly, Nurfirdawati Muhamad Hanafi, Anizam Mohamad Yusof
(2018) Kompetensi Pelajar Membina Pengaturcaraan Kawalan Logik (Plc) Bagi Kursus Automasi Industri Di Kolej Vokasional, JPPTV, UTHM , 9, 1, ISSN:22897410
HALIZAH AWANG, NORSOFURAH MOHD FAIZ, YUSMARWATI YUSOF, AZMANIRAH AB RAHMAN, SAREBAH WARMAN
(2017) Emotional Intelligence And Commitment Of Vocational Teachers , PERTANIKA JOURNALS, UPM , 11, 157, ISSN:0128-7702
AZMANIRAH AB RAHMAN, JAMIL AHMAD, RUHIZAN MOHAMAD YASIN, NURFIRDAWATI MUHAMAD HANAFI
(2016) Investigating Central Tendency In Competency Assessment Of Design Electronic Circuit: Analysis Using Many Facet Rasch Measurement (Mfrm), INTERNATIONAL JOURNAL OF INFORMATION AND EDUCATION TECHNOLOGY, IJIET , 7, 525, ISSN:2010-3689
Prosiding / Seminar
AZMANIRAH BT AB RAHMAN , NURFIRDAWATI MUHAMAD HANAFI , MARINA IBRAHIM MUKHTAR , HALIZAH AWANG AND ROHAYU RODDIN
(2017) Analisis Ketegasan Pemeriksa Dalam Pentaksiran Amali Reka Bentuk Litar Elektronik Menggunakan Pengukuran Facet Pelbagai Fungsi, UITM , 580, ISBN: 978-967-14835-

Courses & Training

YearDescription
Organiser / Venue
Date
2021 KURSUS PENYELIAAN BERKESAN PELAJAR PASCASISWAZAH
PEJABAT PENDAFTAR,UTHM / GOOGLE ONLINE
24/05/2021 - 25/05/2021
2021 TVET TALENT IN DIGITAL ERA
FPTV / Online Zoom
28/04/2021
2021 WEBINAR PEDAGOGI & PENGAJARAN ONLINE
UTHM / SECARA ONLINE
07/03/2021
2021 KURSUS PEMBANGUNAN MOOC SIRI 1/2021
UTHM / SECARA ONLINE ZOOM MEETING
03/03/2021
2021 JERAYAWARA KRITERIA BAHARU PENILAIAN PRESTASI TAHUNAN & KENAIKAN PANGKAT STAF AKADEMIK UTHM BERSAMA FAKULTI PENDIDIKAN TEKNIKAL DAN VOKASIONAL
UTHM / ZOOM
11/01/2021
2020 SIEMENS INNOVATION AND RESOURCE TRAINING CENTER (SIRC) TIA PORTAL SERVICE MAINTENANCE LEVEL 2
LAIN-LAIN / SITRAIN DIGITAL INDUSTRY
14/09/2020 - 18/09/2020
2020 KURSUS RASP PI IOT PROFESSIONAL WORKSHOP (ON SITE TRAININNG)
UTHM / -
09/09/2020 - 10/09/2020
2020 SIEMENS INNOVATION AND RECOURSES TRAINING CENTER (SIRTC) TIA PORTAL SERVICE MAINTENANCE LEVEL 1
LAIN-LAIN / SIEMENS MALAYSIA SDN BHD SELANGOR
01/09/2020 - 05/09/2020
2020 FORUM ATAS TALIAN ANJURAN MYRIVET : CHALLENGES AND PRACTICAL STRATEGIES FOR ONLINE TEACHING IN TVET
UTHM / -
22/06/2020
2020 AUTHOR UTHM ACADEMIC ONLINE RESOURCES (REPEAT SESSION)
UTHM / -
18/05/2020
2020 INDUSTRY AND TVET INSTITUTION LINKAGES 2
UTHM / BILIK LATIHAN SRI SIANTAN
18/02/2020 - 19/02/2020
2020 BENGKEL SEMAKAN OBE DAN PEPERIKSAAN FPTV
UTHM / UTHM
11/02/2020
2020 INDUSTRI AND TVET INSTITUTION LINKAGES 1
UTHM / BILIK LATIHAN SRI SIANTAN
05/02/2020 - 06/02/2020
2020 MAJLIS PERJUMPAAN TNCAA BERSAMA STAF AKADEMIK FPTV
UTHM / UTHM
02/02/2020
2019 MAJLIS REFLEKSI PENCAPAIAN SKT 2019 FPTV
UTHM / STUDIO PENDIDIKAN, FPTV
08/12/2019
2019 LATIHAN SISTEM E-OBE
UTHM / UTHM
29/07/2019
2019 SEMINAR INTERACTIVE LECTURE IN 21ST CENTURY LEARNING 2019
PUSAT PEMBANGUNAN AKADEMIK, UTHM / AUDITORIUM AL-JAZARI
14/03/2019
2019 2019 INTERNATIONAL RESEARCH WORKSHOP
UTHM / UTHM
18/02/2019 - 20/02/2019
2019 BENGKEL OBE DAN PENYEDIAAN SOALAN UJIAN SERTA PERPERIKSAAN AKHIR BAGI PROGRAM AKADEMIK FPTV
UTHM / UTHM
12/02/2019
2019 BENGKEL OBE FPTV SEMESTER 2 SESI 2018/2019
UTHM / UTHM
11/02/2019
2019 BENGKEL PEMBELAJARAN INTERNET OF THINGS (IOT) MICROCONTROLLER (ARDUINO) LANJUTAN
UTHM / MAKMAL FPTV
15/01/2019
2019 BENGKEL PEMBELAJARAN INTERNET OF THINGS (IOT) MICROCONTROLLER (ARDUINO)
UTHM / MAKMAL FPTV
02/01/2019 - 03/01/2019

« Back