Jabatan Kejuruteraan Awam
Fakulti Kejuruteraan Awam dan Alam Bina
 
Dr. AZRA MUNIRAH BINTI MAT DAUD

DS52 Pensyarah Kanan

DOKTOR FALSAFAH KEJURUTERAAN AWAM , THE UNIVERSITY OF WESTERN AUSTRALIA (2018)
SARJANA KEJURUTERAAN (ALAM SEKITAR) , UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA (2003)
SARJANA MUDA KEJURUTERAAN AWAM , UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA (2000)

CategoryExpertise
Field Category (KPT) : ENVIRONMENTAL SCIENCES
Field (KPT) : Advancement of Environmental Sciences Knowledge
Field of Specialization (KPT) : Advancement of Environmental Sciences Knowledge

DateDescription
01/01/2019 - Penyelaras Kajian Kes Penerbitan Staf Akademik di Scopus dan Google Scholar
Pejabat Canselori, Pejabat TNC (Akademik & Antarabangsa)
15/09/2023 - 17/01/2024 Ketua Bahagian Pengurusan Bahan Kimia
Pejabat Persekitaran, Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan
24/10/2023 - 26/10/2023 Menjalankan Tugas (Pengarah)
Pejabat Persekitaran, Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan
17/09/2023 - 19/09/2023 Menjalankan Tugas (Pengarah)
Pejabat Persekitaran, Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan
01/09/2022 - 14/09/2023 Ketua Unit Bio Keselamatan
Pejabat Persekitaran, Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan
01/01/2021 - 31/12/2022 Penyelidik Utama
Fakulti Kejuruteraan Awam dan Alam Bina, Advanced Waste Recovery & Air Studies (AWRAS)
01/01/2020 - 31/12/2021 Ketua Kluster
Fakulti Kejuruteraan Awam dan Alam Bina, Pusat Penyelidikan Pencemar Mikro (MPRC)
01/01/2020 - 31/12/2021 Ahli
Fakulti Kejuruteraan Awam dan Alam Bina, Pusat Penyelidikan Pencemar Mikro (MPRC)
23/01/2020 - 30/04/2021 Pengurus Makmal
Fakulti Kejuruteraan Awam dan Alam Bina
16/04/2019 - 22/01/2020 Pengurus Makmal
Fakulti Kejuruteraan Awam dan Alam Sekitar
01/06/2015 - 31/12/2016 Ketua Makmal
Fakulti Kejuruteraan Awam dan Alam Sekitar, Jabatan Kejuruteraan Air dan Persekitaran
01/06/2007 - 31/05/2009 Ketua Makmal
Fakulti Kejuruteraan Awam dan Alam Sekitar

YearDescriptionLevel
2024 Environmental Engineering [BFC32403], Session 20232024 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2024 University
2023 Environmental Management [BFA40103], Session 20222023 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023 University
2023 Environmental Management [MFA10503], Session 20222023 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023 University
2023 Hydraulics [BFC21103], Session 20232024 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023 University
2023 Transportation And Environmental Engineering Laboratory [BFC32501], Session 20232024 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023 University
2022 Hydrology [BFC32002], Session 20222023 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022 University
2021 Materials And Fluid Laboratory [BFC20601], Session 20202021 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2021 Nature Conservation [BFC10202], Session 20202021 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2020 Environmental Engineering [BFC32403], Session 20202021 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2020 Hydraulics And Mechanics Of Material Laboratory [BFC21201], Session 20192020 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2020 Hydraulics [BFC21103], Session 20202021 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2019 Hydraulics And Mechanics Of Material Laboratory [BFC21201], Session 20182019 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 Hydraulics [BFC21103], Session 20182019 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 Integrated Design Project [BFC43303], Session 20182019 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 Nature Conservation [BFC10202], Session 20182019 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 Nature Conservation [BFC10202], Session 20192020 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 Transportation And Environmental Engineering Laboratory [BFC32501], Session 20192020 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2018 Entrepreneurship [BPK20802], Session 20182019 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2018 Environmental Engineering [BFC32403], Session 20172018 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2018 Environmental Engineering [BFC32403], Session 20182019 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2018 Environmental Management [MFA10503], Session 20182019 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2018 Hydraulics And Mechanics Of Material Laboratory [BFC21201], Session 20172018 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2018 Integrated Design Project [BFC43303], Session 20182019 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2017 Entrepreneurship [BPK20802], Session 20172018 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2017 Environmental Engineering [BFC32403], Session 20162017 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2017 Integrated Design Project [BFC43303], Session 20162017 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2017 Integrated Design Project [BFC43303], Session 20172018 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2017 Nature Conservation [BFC10202], Session 20172018 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2016 Environmental Engineering [BFC32403], Session 20152016 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2016 Integrated Design Project [BFC43303], Session 20152016 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2016 Nature Conservation [BFC10202], Session 20162017 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2015 Engineer And Society [BFC32202], Session 20142015 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015 University
2015 Environmental Engineering [BFC32403], Session 20142015 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015 University
2015 Final Year Project Ii [BFC43604], Session 20142015 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015 University
2015 Integrated Design Project [BFC43303], Session 20152016 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015 University
2015 Nature Conservation [BFC10202], Session 20152016 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015 University
2015 Transportation And Environmental Engineering Laboratory [BFC32501], Session 20142015 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015 University
2014 Environmental Engineering [BFC32403], Session 20132014 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014 University
2014 Environmental Management [BFA40103], Session 20132014 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014 University
2014 Final Year Project I [BFC43402], Session 20142015 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014 University
2014 Final Year Project Ii [BFC43604], Session 20132014 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014 University
2014 Final Year Project Ii [BFC43604], Session 20142015 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014 University
2014 Integrated Design Project [BFC43303], Session 20142015 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014 University
2014 Nature Conservation [BFC10202], Session 20142015 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014 University
2014 Transportation And Environmental Engineering Laboratory [BFC32501], Session 20132014 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014 University
2013 Environmental Engineering [BFC32403], Session 20122013 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013 University
2013 Environmental Management [BFA40103], Session 20122013 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013 University
2013 Environmental Management [BFA40103], Session 20132014 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013 University
2013 Transportation And Environmental Engineering Laboratory [BFC32501], Session 20122013 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013 University
2013 Transportation And Environmental Engineering Laboratory [BFC32501], Session 20132014 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013 University
2008 Fluid Mechanics [BFC1043], Session 20072008 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2008 University
2007 Environmental Engineering And Hydraulic Laboratory [DFC2071], Session 20062007 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2007 University
2007 Hydraulic [BFC2073], Session 20062007 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2007 University
2007 Hydraulic [DFC2053], Session 20062007 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2007 University
2007 Hydraulics And Mechanics Of Material Laboratory [BFC2091], Session 20062007 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2007 University

CodeTitleDesignationEnd Date
Q462 Analytical study on non-revenue water (NRW) issues in Batu Pahat and its management Ketua 30/11/2024
K401 Cephalexin Antibiotic from Non-Clinical Environments Degradation using Eco-ZnO/Natural Rubber/Graphene Nanocomposite for Effluents Safe Disposal Ahli 06/09/2024
K257 Integrated pollutant-targeted wastewater treatment using cyclodextrin-functionalized rice husk biochar Ahli 02/10/2023
K357 Cultivating Environmental Education And Awareness Of Ecological Balance And Its Importance Among Society And Industry Ahli 06/08/2022
H614 AIR POLLUTION AT UTHM CAMPUS: ANALYSIS ON PARTICULATES, HEAVY METALS, TOXIC GASSES AND MICROORGANISMS Ahli 30/04/2022
U842 The Impact of Acidified Peat Soils on Surface Water Quality in Batu Pahat Ketua 31/12/2019
A053 Pengurusan Sistem Ternakan Ikan Siakap Yang Mampan Untuk Masyarakat Berpendapatan Rendah Ahli 30/06/2019
U397 Penubuhan Taman Sains Akuakultur UTHM (UTHM Aquaculture Science Park) Melalui Pengambilalihan Projek Ternakan Ikan Dalam Tangki Berdensiti Tinggi Pagoh Dengan Kerjasama Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia Ahli 15/02/2018
1414 Water Quantity and Quality Control for Grass Swales in Storm Water Drainage System Ahli 30/11/2016
A038 A Pilot Test On The Installation Of Self Cleaning Solar As An Alternative Power Supply For Shrimp Pond Ahli 31/10/2016
A063 Design and Installation of Efficient Water Supply System for Existing Application Ahli 30/06/2016
1436 Soil Characterisation for Foundation Design using Geo-electromagnetic (Geo-EM) Technique Ahli 31/01/2016
U230 Sosial Responsibility Engangement Program In Teaching & Leraning: Towards Enchancmenet Of Environmental Awareness To young Children Ahli 31/12/2015
0561 Sediment Transport Behavior and Prediction in River System Ahli 30/04/2012
0404 A Laboratory Study of Scaled-Down Portalble Water Treatment Plant System to Produce Clean Water Ahli 31/08/2010
0387 A Study of the Geosynthetic-Reinforced Stone Columns Supported (GRSCS) Embankments Constructed on UTHM Soft Soil Ahli 31/05/2010
0392 Study on potential of greywater reused/recycling in individual household system Ahli 30/11/2009
S001 A Laboratory Study Of The Shear Wave Velocity And One-Dimensional Compressibility Of Stabilised Columnar Systems Of The Kuittho Clay Ahli 01/05/2009
0252 An Investigation of Stabilised / Modified Soft Clay og KUiTTHO With Cement Admixed With Agricultural Waste Materials For Optimised Commercial Use In Soft Soil Stablisation Ahli 31/12/2008
0137 Determination of Inorganic Anions and Cations in Drinking Water By Ion Chromatography (IC) Ketua 31/12/2005

Book
AZRA MUNIRAH BINTI MAT DAUD, SITI FATIMAH ZAHARAH BINTI MOHAMAD FUZI, HASAN ZUHUDI BIN ABDULLAH, SH SALLEH BIN SH AHMAD, RAHISHAM BIN ABD RAHMAN, ZALILAH MURNI BINTI MAT ALI @ YUNUS, ROSLINDA BINTI SESWOYA, MUHAMMAD ABDUL LATIFF BIN ABU BAKAR, ELIZAH BINTI MOHAMED, NADIRUL HASRAF BIN MAT NAYAN, NOR AMANI FILZAH BINTI MOHD KAMIL, KAMARUL RAHIM BIN KAMARUDIN, MASAYU BINTI MASLAN, `AISYAH NAJWA BINTI ABD RAHMAN
(2022) Management Of Biosafety At University, UTHM , 1, ISBN:9789670061054
Book Chapters
Mohanad Jawad Abbas, Mohammed Al-Sahari, Radin Maya Saphira Radin Mohamed, Adel Ali Saeed Al-Gheethi and Azra Munirah Mat Daud
(2019) An Overview Of Dye Wastewater And Its Treatment Via Coagulation-Flocculation With Iron Chloride, Water And Environmental Engineering (Vol. 3), UTHM , 49, ISBN:9789672389118
General Publications
Siti Nazahiyah Rahmat
(2021) Integrated Rainwater Harvesting (Rwh) And Groundwater System For Domestic Water Supply, International Water, Air & Soil Conservation Society (INWASCON) , 5, ISBN:-
Radin Maya Saphira Radin Mohamed, Nur Shaylinda Mohd Zin, Nur Adila Ab Aziz, Rafidah Hamdan, Aeslina Abdul Kadir, Norzila Othman , Adel Ali Saeed Anduh Al Gheeti, Azra Munirah Mat Daud, Hartini Kasmin
(2019) Teaching And Learning Module, Nature Conservation, Bfc 10202, UTHM , 1, ISBN:-
Roslinda Seswoya, Rafidah Hamdan, Nur Adila Ab. Aziz, Azra Munirah Mat Daud, Nur Shaylinda Mohd Zin, Radin Maya Saphira Radin Mohamed, Aeslina Abdul Kadir, Norzila Othman
(2019) Teaching And Learning Module: Environmental Engineering (Bfc32403), UTHM , 1, ISBN:-
Radin Maya Saphira Radin Mohamed, Roslinda Seswoya, Nur Shaylinda Mohd. Zin, Nur Adila Ab. Aziz, Rafidah Hamdan, Aeslina Abdul Kadir, Mohd Ariff Ahmad Nazri, Norzila Othman, Adel Ali Saeed Abduh Al┬┐Gheethi and Azra Munirah Mat Daud
(2019) Teaching And Learning Module: Nature Conservation (Bfc 10202), UTHM , 1, ISBN:-
Radin Maya Saphira Radin Mohamed, Aeslina Abdul Kadir, Rafidah Hamdan, Norzila Othman and Azra Munirah Mat Daud
(2016) Teaching And Learning Module- Nature Conservation (Bfc 10202), UTHM , 1, ISBN:-
Azra Munirah Mat Daud
(2014) Environmental Engineering, UTHM
Azra Munirah Mat Daud
(2014) Soil Mechanics, UTHM
Journal
Nurfatihah Che Abd Rashid, Noran Azizan Cholan, Kim Gaik Tay, Azra Munirah Mat Daud, Nurul Atika Nabila Jaharudin, Nazrah Ilyana Sulaiman, Nor Hafizah Ngajikin
(2023) Ammonia Detection In Water With Balloon-Like Plastic Optical Fiber Sensor, ENGINEERING RESEARCH EXPRESS, IOP SCIENCE , 6, 1, ISSN:26318695
Mohanad Jawad Abbas, Radin Mohamed, Mohammed Al-Sahari, Adel Al-Gheethi, and Azra Munirah Mat Daud
(2021) Optimizing Fecl3 In Coagulation-Flocculation Treatment Of Dye Wastes, SONGKLANAKARIN JOURNAL OF SCIENCE & TECHNOLOGY, PRINCE OF SONGKLA UNIVERSITY , 8, 1094, ISSN:24081779
Noor Aliza Ahmad, Nurhazirah Mustaffa, Mohd Adib Mohammad Razi, Azra Munirah Mat Daud, Sabariah Musa, Nurfarehan Zamanhuri
(2016) The Study On Effectiveness And Flow Characteristic Of Grassed Swale Drainage System In Uthm, APPLIED MECHANICS AND MATERIALS, Trans Tech Publication , 1, 1251, ISSN:16609336
Media Digital
Masayu Binti Maslan, Hazifa Hani Binti Ramli, Ainun Rahmawati Bt Ainuddin@Nordin, Azra Munirah Binti Mat Daud, Dr Roslinda Binti Ali, Muhammad Zaini Bin Yunos, Aisyah Najwa Binti Abd Rahman, Nor Sabariah Binti Md Supadil, Fauzi Bin Ahmad, Mohd Shazwi Bin Hashim, Borhanuddin Bin Ali, Muhamad Azlin Bin Selamat, Siti Salwah Binti Tumin
(2023) Panduan Penggunaan Onedrive Slo Di Ptj - Data Jkkp, YouTube , ISBN:-
Policy Paper
Azra Munirah Binti Mat Daud
(2016) Guidelines For The Implementation Of Final Year Project
Prosiding / Seminar
M N Nur-Nabilah, M K Nor-Amani-Filzah, O Norzila, M D Azra-Munirah, A W Nurul-Bahiyah, and M K Khairuddin
(2021) Discovering Source Of Residents' Complaint On Air Quality: Preliminary Studies On Particulate Matter (Pm2.5) And Sulphur Dioxide (So2), UTHM , 012045, ISBN:1757899X
M N Nur-Nabilah , M K Nor-Amani-Filzah , O Norzila , M D Azra-Munirah, A W Nurul-Bahiyah and M K Khairuddin
(2021) Discovering Source Of Residents┬┐ Complaint On Air Quality: Preliminary Studies On Particulate Matter(Pm2.5) And Sulphur Dioxide (So2), IOP PUBLISHING , 012045, ISBN:1757899X
Syarifah Nur Fahirah Tuan Besar, Syarifudin Sofik, Azra Munirah Mat Daud
(2019) Impact Of Surrounding Soils On Surface Water Quality In Sembrong River, IOP CONFERENCE SERIES: EARTH AND ENVIRONMENTAL SCIENCE , 1757, ISBN:ISSN:1755-135
Nur Shahirah Abd Rahim, Norzila Othman, Azra Munirah Mat Daud,Mohd Hairul Khamidun, Mohd Adib Mohd Razi, Mohd Shalahuddin Adnan, Nor Izzah Abd Aziz, Noor Aliza Ahmad, Mohd Khairuddin Mohd Talib, Afaf Ruhi Andul Fattah, Shanmugam Supramanium
(2018) The Usage Of Home Water Filtration System In Malaysia , UTHM , 1, ISBN:26007916
NOOR ALIZA AHMAD , ZARINAMD ALI, AZRA MUNIRAH MAT DAUD , NUR AINI MOHD ARISH4 AND NUR FATIN AMIRAH ALIAS
(2017) Determination Of Flow Resistance Coefficient For Vegetation In Open Channel: Laboratory Study, IOP CONFERENCE SERIES: EARTH AND ENVIRONMENTAL SCIENCE , 1, ISBN:17551315
Azra Munirah Mat Daud
(2014) The Study On Effectiveness And Flow Characteristics Of Grass Swale Drainage System In Uthm, UTHM
Azra M. Daud
(2012) Characterisation Of Dissolved Organic Carbon In Acidic Water Using Multiple Tools Analysis, UTHM
Azra Munirah Binti Mat Daud
(2011) The Variability Of Dissolved Organic Carbon Reactivity In Low Ph And High Fe Waters, Australian Society of Limnology

ID/CODEPROJECTCLIENTSTART DATEEND DATE
PS185 Measurement of Air Quality at Evergreen Fibreboard Berhad (EFB) and UTHM Campus Area Evergreen Fibreboard Berhad 01/07/2019 31/12/2019
P106 KAJIAN STRUKTUR DAN JENIS BAHAN (REKABENTUK SISTEM RAWATAN DALAM MESIN PENAPIS AIR) UNTUK KEGUNAAN KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA 04/08/2017 04/09/2017
P098 INFRASTRUKTUR DAN KEMUDAHAN AWAM BAGI PEMBANGUNAN KOMPLEKS PETROLEUM BERSEPADU PENGERANG SOUTHERN DIGGERS ENTERPRISE SDN BHD 15/04/2017 23/02/2019
P093 PERKHIDMATAN SAINTIFIK DAN PENYELIDIKAN - CADANGAN PENYEDIAAN GARIS PANDUAN MESIN PENAPIS AIR KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA 06/04/2017 06/06/2017

YearDescription
2023 Examiner for Ahmad Akmal Hafiz Bin Mazrulhezam, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Ahmad Akmal Hafiz Bin Mazrulhezam, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Amirul Najmi Bin Ahamad Nazari, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Muhamad Haikal Bin Selamat, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Muhammad Afiq Bin Rohimin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Muhammad Amir Faez Bin Radzman, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Muhammad Danial Fakhri Bin Abd Aziz, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Nik Mazliena Afiqah Binti Mazlie Sani, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Nur Aliya Izzaty Binti Md Zaini, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Nur Maisarah Binti Mohamad Nor Jismi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Nur Nisa Fatini Binti Ruzaimy, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Nur Shazrina Binti Abdul Wahab, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Nur Shazrina Binti Abdul Wahab, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Nurul Heryani Arfida Bt Mohd Arifin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Nurul Heryani Arfida Bt Mohd Arifin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Nurul Izzah Binti A.Manja, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Palesly Binius, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Palesly Binius, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Sadesh Rao A/L Samudram, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Sadesh Rao A/L Samudram, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Siti Nur Shuhada Binti Saharudin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Siti Nur Shuhada Binti Saharudin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Ummi Marliana Binti Ahmad Roslan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Ummi Rodziah Binti Ahmad Talhah, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Main Supervisor for Mohamad Aiman Bin Radzuan, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Supervisor for Ahmad Adzmi Bin Amil, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Supervisor for Amira Farhana Binti Abdul Majid, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Supervisor for Amira Farhana Binti Abdul Majid, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Supervisor for Anis Nadhirah Binti Muhamad Aiman Chai, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Supervisor for Anis Nadhirah Binti Muhamad Aiman Chai, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Supervisor for Izzatul Aisyah Binti Mat Salleh, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Supervisor for Muhammad Izzul Aiman Bin Md Johan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Supervisor for Syifa Nazhirah Binti Mohamad Jali, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2022 Examiner for Muhammad Fikri Haziq Bin Sabahaudin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Muhammad Zaimmul Bariq Bin Ahmad Daud, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Noor Hafawati Binti Zali, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Nor Hazimah Husna Binti Abdul Halim, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Nur Faghira Syamimi Binti Kamaruddin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Nur Zetty Binti Zabani, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Nuur Afzaiffah Binti Ibrahim, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Sazree Azlee Bin Yaacob, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Syed Azri Zuhairi Bin Syed Zaruddin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Ummi Marliana Binti Ahmad Roslan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Ummi Rodziah Binti Ahmad Talhah, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Industrial Training Supervisor for Ahmad Adzmi Bin Amil, Syarikat Air Johor Cawangan Batu Pahat, 2022
2022 Industrial Training Supervisor for Alia Akasyah Binti Mohd Fuad, Ittihad Maju Jaya Sdn Bhd, 2022
2022 Industrial Training Supervisor for Aqmar Zulkarnain Bin Azman, Preston Geocem Sdn Bhd, 2022
2022 Industrial Training Supervisor for Chempaka Nurul Athirah Binti Surizam, Inovasi Kreatif Bina, 2022
2022 Industrial Training Supervisor for Hamizah Binti Zainil, Ranhill Saj Batu Pahat, 2022
2022 Industrial Training Supervisor for Intan Ume Roman Binti Jufri, Ann &Amp; Leen Entreprise, 2022
2022 Industrial Training Supervisor for Melvern Goh Keat Heng, Preston Geocem Sdn Bhd, 2022
2022 Industrial Training Supervisor for Muhamad Ammar Bin Hashim, Ittihad Maju Jaya Sdn Bhd, 2022
2022 Industrial Training Supervisor for Muhamad Azizi Bin Mohd Zeklin, Azurite Engineering Plt, 2022
2022 Industrial Training Supervisor for Muhammad Amirul Mukminin Bin Mohd Razi, Azurite Engineering Plt, 2022
2022 Industrial Training Supervisor for Muhammad Fadhli Bin Mohd Yusof, Integrated Green Solution Sdn Bhd, 2022
2022 Industrial Training Supervisor for Muhammad Safiuddin Bin Ahmad Shahrin, Inovasi Kreatif Bina, 2022
2022 Industrial Training Supervisor for Muhammad Syamil Bin Mohd Rasu, Integrated Green Solution Sdn Bhd, 2022
2022 Industrial Training Supervisor for Nabihah Binti Mohd Zahid, Ranhill Saj Batu Pahat, 2022
2022 Industrial Training Supervisor for Nazira Binti Saliman, Ann &Amp; Leen Entreprise, 2022
2022 Industrial Training Supervisor for Nor Aqilah Binti Waris, Preston Geocem Sdn Bhd, 2022
2022 Industrial Training Supervisor for Nor Maysarah Binti Jamil, Inovasi Kreatif Bina, 2022
2022 Industrial Training Supervisor for Nur Aiman Liyana Binti Derahman, Ittihad Maju Jaya Sdn Bhd, 2022
2022 Industrial Training Supervisor for Nur Amalia Binti Zubaidi, D&Amp;H Focus, 2022
2022 Industrial Training Supervisor for Nur Amirah Hannah Binti Jasmi, Technocrat Engineering And Construction, 2022
2022 Industrial Training Supervisor for Rifat Mahmud, Preston Geocem Sdn Bhd, 2022
2022 Supervisor for Ahmad Adzmi Bin Amil, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Muhammad Izzul Aiman Bin Md Johan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2021 Academic Program Advisor for Skim Akreditasi Makmal Malaysia, ISO17025:2017, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, March 2021
2021 Examiner for Hiew Thiam Seng, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Khalida Anisa Binti Ayub, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Mahad Ahmed Kadiye, Master's Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Mohamad Aizol Faiz Bin Badrol Hisham, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Muhammad Asyraf Bin Mohamad Khairuddin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Shah Reza Bin Razali, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Teoh Wen Zhe, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Ahmad Hakimi Aidil Bin Abdul Shukor, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Ahmad Hakimi Aidil Bin Abdul Shukor, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Magdelina Ann Anak Elves, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Magdelina Ann Anak Elves, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Megat Muhammad Zaharudin Bin Azman, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Mimi Haziqah Binti Mohd Hatta, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Muhammad Hassan Bin Martua, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Whitney Anak Thomas, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Whitney Anak Thomas, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2020 Examiner for Ameeroul Aizzuwan Bin Khairul Anuar, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Ameeroul Aizzuwan Bin Khairul Anuar, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Arivarasan A/L Bala Santaran, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Arivarasan A/L Bala Santaran, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Boo Wei Siang, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Erna Mariana Anak Jumat, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Erna Mariana Anak Jumat, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Hiew Thiam Seng, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Khalida Anisa Binti Ayub, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Mohamad Aizol Faiz Bin Badrol Hisham, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Muhammad Asyraf Bin Mohamad Khairuddin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Nur Syamimi Binti Isham, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Nurul Afiqah Binti Ruslan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Nurul Afiqah Binti Ruslan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Wan Nur Azlin Binti W Abd Rahman, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Wan Nur Azlin Binti W Abd Rahman, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Main Supervisor for Norbalqis Mayangsari, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Hafizuddin Bin Arshad, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Megat Muhammad Zaharudin Bin Azman, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Mimi Haziqah Binti Mohd Hatta, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Muhammad Farhan Bin Amdan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Muhammad Hassan Bin Martua, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Muhammad Ruzain Bin Hamidon, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Muhammad Ruzain Bin Hamidon, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Nur Syasya Binti Pa'At, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Nur Syasya Binti Pa'At, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2019 Examiner for Fredolind Anak Julius Tungkiong, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Fredolind Anak Julius Tungkiong, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Herzawanie Binti Mohd Tahir @Ag Tahir, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Jeeleonna Laipat, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Jeeleonna Laipat, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Mawar Marisa Binti Azlan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Mawar Marisa Binti Azlan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Mohamad Azam Bin Alis, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Mohamad Azam Bin Alis, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Muhammad Afiq Fikri Bin Ismail, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Muhammad Afiq Fikri Bin Ismail, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Muhammad Syaraf Bin Shahar, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Noradilah Binti Sayon, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Nur Hazirah Binti Kamaruzaman, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Nur Nabilah Binti Mohd Noor, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Nurul Nadira Binti Mat Sani, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Suchitra A/P Ramasamy, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Suchitra A/P Ramasamy, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Hafizuddin Bin Arshad, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Muhamad Firdaus Bin Rosdi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Muhammad Farhan Bin Amdan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Muhammad Fikri Bin Omar, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Muhammad Muhaimin Bin Zainal Ariffin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Muhammad Muhaimin Bin Zainal Ariffin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Muhammad Shafiq Bin Awalluddin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Muhammad Shafiq Bin Awalluddin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2018 Examiner for Aini Syahirah Binti Sobri, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Athira Binti Mohd Azis, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Hafizhan Bin Lali @ Zailani, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Harvindtt A/L Badmanathan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Harvindtt A/L Badmanathan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Mohamad Hazwan Bin Tohid, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Muhammad Hazwan Bin Bahanin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Muhammad Iqbal Hakeem Bin Hashim, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Muhammad Iqbal Hakeem Bin Hashim, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Muhammad Shakir Naim Bin Che Man, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Muhammad Zahhar Bin Mohd Nasir, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Ng Wei Pin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Nur Anis Natasha Binti Che Rahim, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Nur Huda Binti Mohamad, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Nur Syahira Binti Zakaria, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Nur Syahira Binti Zakaria, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Nur Umairah Binti Mohd Nazri, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Yanty Nur Ain Binti Aziz, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Yanty Nur Ain Binti Aziz, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Main Supervisor for Mohanad Jawad Abbas, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Ahmad Ashraf Bin Zolkefli, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Ahmad Ashraf Bin Zolkefli, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Muhamad Firdaus Bin Rosdi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Muhamad Rahmat Bin Mohamad Kasim, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Muhammad Fikri Bin Omar, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Muhammad Syarifuddin Bin Sofik, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Nurhasanah Binti Mohd Noor, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Nurhasanah Binti Mohd Noor, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Tirenjit Kaur A/P Kikar Singh, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Tirenjit Kaur A/P Kikar Singh, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2017 Examiner for Anwar Bin Mohd Ali Napia, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Athira Binti Mohd Azis, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Fatin Afiqah Binti Taufek, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Fatin Afiqah Binti Taufek, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Lee Boon Yau, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Mohd Shauqi Lutfi Bin Ahmad, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Mohd Shauqi Lutfi Bin Ahmad, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Muhammad Shakir Naim Bin Che Man, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Muhammad Sulhi Bin Zainudin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Muhammad Sulhi Bin Zainudin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Ng Wei Pin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Nur Amanina 'Aryuni Binti Omar, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Nur Farhayu Binti Jamaludin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Nur Huda Binti Mohamad, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Nur Umairah Binti Mohd Nazri, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Nurul Fadilah Binti Mohd Saupi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Nurul Fadilah Binti Mohd Saupi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Sufian Bin Sembilan @ Samlan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Ummi Suraya Binti Md Yatim Mustafa, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Ummi Suraya Binti Md Yatim Mustafa, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Main Supervisor for Syarifah Nur Fahirah Binti Tuan Besar, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Aishah Binti Ambok Salleh, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Aishah Binti Ambok Salleh, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Faizzatul Aqma Binti Md Noor, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Kell Moryane Anak Kimboi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Kell Moryane Anak Kimboi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Muhamad Rahmat Bin Mohamad Kasim, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Muhammad Syarifuddin Bin Sofik, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Norazlinda Elisa Binti Alias, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Nursyahirah Binti Mohd Khalip, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2016 Examiner for Anwar Bin Mohd Ali Napia, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Ayu Zulaikha Binti Yahya, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Chew Xian Cheng, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Chew Xian Cheng, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Farah 'Aina Binti Khalid, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Hasni Farina Binti Hamzah, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Hervinthran A/L Veloo, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Irfan Iman Bin Jupry, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Komalam A/P Sundhararaju, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Lee Boon Yau, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Mohamad Haffiz Bin Noorlene, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Mohd Herman Bin Juki, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Mohd Herman Bin Juki, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Mohd Idzuan Hafiq Bin Mohd Ridzuan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Mohd Nuur Ikhmal Bin Maamor, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Muhammad Afiq Bin Abdul Aziz, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Muhammad Amir Affandi Bin Mukhtar, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Muhammad Farhan Bin Hassan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Muhammad Farhan Bin Hassan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Muhammad Shabery Bin Sainudin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Noor Hazarina Binti Mohamed Hussain, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Noor Hazarina Binti Mohamed Hussain, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Nur Aida Binti Sahudin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Nur Amanina 'Aryuni Binti Omar, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Nur Aqma Izurin Binti Rahmat, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Nur Aqma Izurin Binti Rahmat, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Nur Farhayu Binti Jamaludin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Nur Nadirah Binti Mustapa, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Nur Syafiqah Binti Mustapah, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Nurazimah Binti Abu Bakar, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Nurfarhana Binti Suradi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Nurul Liyana Binti Ghazali, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Raja Akmal Shah Bin Raja Yatimi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Shareen Hwong Shiaw Ling, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Siti Zubaidah Binti Mohd Zin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Sufian Bin Sembilan @ Samlan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Ummi Madihah Binti Muhammad Fauzi Anuar, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Zulazimie Azraff Bin Zulkapli, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Faizzatul Aqma Binti Md Noor, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Nabihah Binti Husain Marican, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Nor Haslinda Binti Mohd Noh, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Norazlinda Elisa Binti Alias, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Norsalwani Binti Suberi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Nur Jannah Binti Abdul Hamid, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Nursyahirah Binti Mohd Khalip, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Nurul Farah Ain Zahirah Binti Zaidi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Nurul Farah Ain Zahirah Binti Zaidi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Siti Fatimah Binti Muhmad Nasil, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2015 Examiner for Hasni Farina Binti Hamzah, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015
2015 Examiner for Irfan Iman Bin Jupry, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015
2015 Examiner for Komalam A/P Sundhararaju, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015
2015 Examiner for Mohamad Haffiz Bin Noorlene, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015
2015 Examiner for Mohd Idzuan Hafiq Bin Mohd Ridzuan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015
2015 Examiner for Mohd Nuur Ikhmal Bin Maamor, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015
2015 Examiner for Muhammad Amir Affandi Bin Mukhtar, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015
2015 Examiner for Muhammad Nur Ariff Bin Nor Hisham, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015
2015 Examiner for Noor Syahirah Binti Rosman, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015
2015 Examiner for Nur Aida Binti Sahudin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015
2015 Examiner for Nur Nadirah Binti Mustapa, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015
2015 Examiner for Nur Syafiqah Binti Mustapah, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015
2015 Examiner for Nurazimah Binti Abu Bakar, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015
2015 Examiner for Nurfarhana Binti Suradi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015
2015 Examiner for Nurul Liyana Binti Ghazali, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015
2015 Examiner for Nurul Nadiah Binti Ab Latiff, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015
2015 Examiner for Raja Akmal Shah Bin Raja Yatimi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015
2015 Examiner for Shadatul Shafiqah Farhana Binti Ismal, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015
2015 Examiner for Shareen Hwong Shiaw Ling, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015
2015 Examiner for Siti Zubaidah Binti Mohd Zin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015
2015 Examiner for Ummi Madihah Binti Muhammad Fauzi Anuar, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015
2015 Examiner for Zulazimie Azraff Bin Zulkapli, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015
2015 Supervisor for Nabihah Binti Husain Marican, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015
2015 Supervisor for Nor Haslinda Binti Mohd Noh, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015
2015 Supervisor for Norsalwani Binti Suberi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015
2015 Supervisor for Nur Jannah Binti Abdul Hamid, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015
2015 Supervisor for Siti Fatimah Binti Muhmad Nasil, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015

YearDescriptionLevel
2022Speaker for OSH in School : SK Seri Bengkal, Batu Pahat, Johor, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, November 2022, November 2022 District
2022Guest Speaker for PERTANDINGAN VIDEO PESANAN KHIDMAT MASYARAKAT DAN VIDEO INOVASI PRODUK YANG BERTEMAKAN "SAYANGI BUMI: KITA ADALAH PENYELAMAT", UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA (UKM), Malaysia, June 2022, June 2022 National
2022Facilitator for Karnival STEM STEX Negeri Johor, SMK Taman Scientex, Pasir Gudang, Johor, Malaysia, September 2022, September 2022 State
2022Facilitator for Training of Trainer: Water Quality Checking with SM Temenggong Ibrahim, Batu Pahat, Johor, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, August 2022, August 2022 District

YearDescription
Organiser / Venue
Date
2023 BENGKEL PENGISIAN PROSEDUR KERJA SELAMAT (SOP) BAGI PELAKSANAAN PENAKSIRAN RISIKO KEPADA KESIHATAN (CHRA)
UTHM / Bilik Mesyuarat 1, Blok A1, UTHM Kampus Cawangan Pagoh
21/12/2023
2023 TAKLIMAT AUDITOR AUDIT DALAMAN PERSEKITARAN, KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN 2023
UTHM / BILIK LATIHAN SERI SIANTAN, ARAS 3, PEJABAT PENDAFTAR
19/11/2023
2023 KURSUS MENGURUS PERSONALITI NARSISTIK
UTHM / BIG STAGE, ARAS 2, PERPUSTAKAAN TUNKU TUN AMINAH (PTTA), UTHM
05/10/2023
2023 BENGKEL IBC UTHM
UTHM / BILIK LATIHAN SERI TERATAI, ARAS 1, PEJABAT PENDAFTAR
12/09/2023
2023 KURSUS PENCEGAHAN RISIKO PENDEDAHAN BUNYI BISING DI TEMPAT KERJA
PEJABAT PENDAFTAR,UTHM / BILIK LATIHAN SERI TERATAI, ARAS 1 BANGUNAN PEJABAT PENDAFTAR
11/09/2023
2023 KNOWLEDGE TRANSFER PRORGAM (KTP) REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI (RBT) - STEM REKABENTUK MEKATRONIK DI SMK SULTAN ABDUL JALIL 2023
UTHM / Bilik Excellent, SMK Sultan Abdul Jalil, KM 5, Kluang, Johor
05/09/2023
2023 BENGKEL PEMERKASAAN SLO UTHM
UTHM / DEWAN JAMUAN, ARAS 5, PTTA
05/09/2023
2023 TAKLIMAT PENYEDIAAN DOKUMEN CHRA OLEH OSHE
FKAAS,UTHM / Bilik Mesyuarat 1 FKAAB
15/06/2023
2023 LECTURERS CONFERENCE UTHM 2023
UTHM / DEWAN SULTAN IBRAHIM (DSI) UTHM
07/06/2023
2023 KURSUS PENGURUSAN BUANGAN TERJADUAL
UTHM / BILIK LATIHAN SERI TERATAI, ARAS 1, BANGUNAN PEJABAT PENDAFTAR
29/05/2023
2023 KURSUS HAZARD IDENTIFICATION RISK ASSESSMENT AND RISK CONTROL (HIRARC)
UTHM / BILIK LATIHAN SERI TERATAI, ARAS 1, BANGUNAN PEJABAT PENDAFTAR
23/05/2023
2023 CHATTING WITH CHATGPT: LEVERAGING CLASSROOM INSTRUCTION SESSION 2
UTHM / ZOOM MEETING
13/04/2023
2023 BENGKEL TAKLIMAT BLENDED LEARNING FKAAB
FKAAS,UTHM / BILIK SEMINAR 1 (ARAS 1) FKAAB
21/03/2023
2023 BENGKEL PENYEDIAAN HAZARD IDENTIFICATION, RISK ASSESSMENT AND RISK CONTROL (HIRARC) BAGI PEJABAT
UTHM / BILIK LATIHAN SRI SIANTAN, PEJABAT PENDAFTAR
29/01/2023
2022 WATER MALAYSIA 2022 SPECIALISED CONFERENCE AND EXHIBITION ON WATER QUALITY AND TREATMENT
LAIN-LAIN / PULLMAN KUALA LUMPUR BANGSAR
29/11/2022 - 30/11/2022
2022 KURSUS AUDITOR AUDIT DALAMAN PERSEKITARAN, KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN (OSHE)
UTHM / BILIK LATIHAN SRI TERATAI, ARAS 1, PEJABAT PENDAFTAR
23/11/2022
2022 OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH COORDINATOR
UTHM / BILIK LATIHAN SERI TERATAI, ARAS 1
10/10/2022 - 12/10/2022
2022 FKAAB POSTGRADUATE OPEN DAY
FKAAS,UTHM / BILIK TAYANGAN ARAS 8, FKAAB
29/09/2022
2022 KURSUS INTERNAL AUDIT OF MS ISO/IEC 17025:2017
FKAAS,UTHM / PEJABAT PENDAFTAR,ARAS 3
20/09/2022 - 21/09/2022
2022 FUN WALK SEMPENA BULAN KEMERDEKAAN 2022
UTHM / PERKARANGAN PTTA UTHM
29/08/2022
2022 KURSUS PENGURUSAN RISIKO MAKMAL BAGI MS ISO/IEC 17025:2017
FKAAS,UTHM / BILIK SEMINAR,FKAAB
24/07/2022 - 25/07/2022
2021 INDUTRIAL TALK 2021: SEDIMENT TRANSPORT FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT: INDUSTRIAL PERSPECTIVE
FKAAS,UTHM / ATAS TALIAN (GOOGLE MEET)
09/06/2021
2021 MPRC INDUSTRY TALK 3/2021: ENVIRONMENTAL ISSUES AND ITS CHALLENGES IN MALAYSIA BY IR AMMAR MOHD RASHID, AMR ENVIRONMENTAL SDN BHD
UTHM / Zoom
09/06/2021
2021 MPRC INDUSTRY 2/2021:ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT (EIA): CONCEPT AND PRACTICE
UTHM / Zoom
01/06/2021
2021 PTTA RESEARCH WEEK WEBINAR 24 MEI SIRI 2
UTHM / online/meet
24/05/2021
2021 PTTA RESEARCH WEEK WEBINAR 23 MEI SIRI 1
UTHM / Online/Meet
23/05/2021
2021 PTTA RESEARCH WEEK WEBINAR : KEPENTINGAN RESEARCH ID KEPADA STAF AKADEMIK DAN UTHM oleh Prof. Dr. Mohd Amri bin Lajis
UTHM / ATAS TALIAN
23/05/2021
2021 INDUSTRIAL TALK: RETAINING WALL - HOW TO DESIGN MECHANICAL STABILIZE EARTH WALL
FKAAS,UTHM / Virtual: Google Meet
20/05/2021
2021 MPRC EXPERT TALK 3/2021-CONTAMINANTS OF EMERGING CONCERN (CECS) IN MALAYSIA
UTHM / Online- Zoom
18/05/2021
2021 MESYUARAT SEMAKAN DOKUMEN SAR BERSAMA PEMERIKSA LUAR
FKAAS,UTHM / Google Meet
10/05/2021
2021 MESYUARAT PENYEDIAAN SASARAN KERJA TAHUNAN (SKT) 2021 FAKULTI KEJURUTERAAN AWAM DAN ALAM BINA (FKAAB)
UTHM / TUNAMAYA Resort, Desaru, Bandar Penawar, Kota Tinggi.
25/03/2021 - 27/03/2021
2021 KURSUS MEASUREMENT UNCERTAINTY (MU)
UTHM / BILIK LESTARI 2, PTTA
15/03/2021 - 17/03/2021
2021 TAKLIMAT PEROLEHAN & PENGURUSAN BAHAN KIMIA
UTHM / Google Meet
11/03/2021
2021 TATACARA PELAKSANAAN DAN PERMOHONAN ISO 17025
UTHM / GOOGLE MEET
02/03/2021
2021 A SHORT COURSE ON GUIDE TO USING AUTHOR
FKAAS,UTHM / Zoom: tinyurl.com/t5ykizc4
28/02/2021
2021 PELAKSANAAN PNP SEMESTER II SESI 2020/2021: INFO, ISU & PERBINCANGAN
UTHM / Zoom Application
21/02/2021
2021 SESI TAZKIRAH PSPR BIL.1/2021 : KELEBIHAN & AMALAN BULAN REJAB
UTHM / Secara atas talian
18/02/2021
2021 SESI PERKONGSIAN PENGURUS BAHAN KIMIA FKAAB
UTHM / Secara Atas Talian - Google Meet
15/02/2021
2021 SESI UJILARI PERALATAN : PELTON TURBINE
UTHM / MAKMAL KEJURUTERAAN SUMBER AIR
02/02/2021
2021 BENGKEL PERSEDIAAN PERMOHONAN PERUNTUKAN PEMBANGUNAN (DE) BAGI PROJEK FIZIKAL DAN PERALATAN RANCANGAN MALAYSIA KE-12 (RMKE-12) 2ND ROLLING PLAN, UTHM
UTHM / Bilik Mesyuarat Perdana, Blok S, Pejabat Pembangunan dan Penyenggaraan
27/01/2021 - 31/01/2021

ID IPTITTLE PRODUCTTYPE OF IP NO. APPLICATIONROLE
CP370 The Impact Of Acidified Peat Soils On Surface Water Quality In Batu Pahat, Johor Hak Cipta (Copyright) LY2019004493 PEMILIK/PENYELIDIK UTAMA

EXHIBITION ID PRODUCT TITTLE EXPO NAME RECOGNITION
16SIIF09 Aquamonitor : Real-Time Water Quality Monitoring System For Aquaculture Industri SIIF 2016 Gangsa dan Setara
16ITEX05 Wireless water quality monitoring system for aquaculture industries ITEX 2016 Emas dan Setara

TAHUN NAMA ANUGERAH / PENCAPAIAN PENGANUGERAH PERINGKAT
2021 ANUGERAH TAAT SETIAUTHMUNIVERSITI
2016 ANUGERAH PERKHIDMATAN CEMERLANGUTHMUNIVERSITI
2011 ANUGERAH JASA BAKTI UTHMUNIVERSITI
2007 ANUGERAH PERKHIDMATAN CEMERLANGUTHMUNIVERSITI