Staff Profile

Full NamePROF. MADYA Ts. Dr. BADARUDDIN BIN IBRAHIM
FacultyFAKULTI PENDIDIKAN TEKNIKAL DAN VOKASIONAL
DepartmentJABATAN PENDIDIKAN KEJURUTERAAN
Email
Designation DS54 - PROFESOR MADYA
  TIMBALAN DEKAN (PENYELIDIKAN, PEMBANGUNAN & PENERBITAN)
PEJABAT AM
FAKULTI PENDIDIKAN TEKNIKAL DAN VOKASIONAL
  MENJALANKAN TUGAS (DEKAN)
PEJABAT AM
FAKULTI PENDIDIKAN TEKNIKAL DAN VOKASIONAL

Field of Expertise

Field Category (KPT) EDUCATION
Field (KPT) Technical and Vocational Education
Field of Specialization (KPT) Instrumentation and Measurement Techniques

Areas of Research Interest

1. Test and measurement in Education
2. Technical and Vocational Education
3. Engineering Education

Innovation Field of Interest

1. Online Assessment
2. Product Design

Academic Qualification

YearQualificationInstitution
2017 DIPLOMA LANJUTAN PENGURUSAN LATIHAN VOKASIONAL JABATAN PEMBANGUNAN KEMAHIRAN
2017 SIJIL KEMAHIRAN MALAYSIA OPERASI PEMESINAN JABATAN PEMBANGUNAN KEMAHIRAN
2012 DOKTOR FALSAFAH PENDIDIKAN COLORADO STATE UNIVERSITY
2002 SARJANA PENDIDIKAN TEKNIKAL UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA
1998 SARJANA MUDA KEJURUTERAAN MEKANIKAL INSTITUT TEKNOLOGI TUN HUSSEIN ONN

Professional Appointments

DS54 - Profesor Madya

Management Experience

DateDescription
30/07/2007 - Felo
Pejabat PNC (Hubungan Industri Dan Masyarakat), Kampus Pagoh
01/01/2018 - 31/12/2019 Timbalan Dekan (Penyelidikan, Pembangunan & Penerbitan)
Fakulti Pendidikan Teknikal Dan Vokasional
22/07/2019 - 28/07/2019 Menjalankan Tugas (Dekan)
Fakulti Pendidikan Teknikal Dan Vokasional
14/03/2018 - 21/03/2018 Menjalankan Tugas (Dekan)
Fakulti Pendidikan Teknikal Dan Vokasional
01/01/2016 - 31/12/2017 Timbalan Dekan (Penyelidikan, Pembangunan & Penerbitan)
Fakulti Pendidikan Teknikal Dan Vokasional
01/01/2014 - 31/12/2015 Timbalan Dekan (Penyelidikan, Pembangunan & Penerbitan)
Fakulti Pendidikan Teknikal Dan Vokasional
01/08/2012 - 31/07/2014 Ketua Panel
Fakulti Pendidikan Teknikal Dan Vokasional
01/12/2012 - 01/01/2014 Ketua Jabatan
Fakulti Pendidikan Teknikal Dan Vokasional, Jabatan Pendidikan Kejuruteraan
01/05/2007 - 30/04/2009 Ketua Panel
Fakulti Pendidikan Teknikal Dan Vokasional
01/05/2007 - 31/05/2007 Ketua Jabatan
Pusat Kokurikulum
01/01/2007 - 30/04/2007 Ketua Jabatan
Pusat Kokurikulum
01/01/2005 - 31/12/2006 Ketua Jabatan
Pusat Kokurikulum

Professional Societies

YearDescriptionRoleLevel
28/02/2018 - 27/02/2019 Malaysia Board of Technologists (MBOT)
Teknologis Profesional Kebangsaan
25/04/2018 - 31/12/9999 Malaysia Board of Technologists (MBOT)
Teknologis Berijazah Kebangsaan
28/02/2019 - 27/02/2020 Malaysia Board of Technologists (MBOT)
Teknologis Profesional Kebangsaan

Teaching Experience

YearDescriptionLevel
2015 Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (OSH) (BBP20202), Sesi 20142015, Sem II, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia University
2015 Teknologi Pemesinan (BBM20103), Sesi 20142015, Semester II, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia University
2015 Penyelaras Kursus Pelajar Sarjana Muda Semester II (BBM20103), Sesi 2014/2015, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015 University
2014 Teknologi Pendidikan [BBD20202], Sesi 20142015 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014 University
2014 Latihan Ilmiah (BBR34303) PPG, Sesi 2014/2015 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014 University
2014 Termodinamik [BBM20203], Sesi 20142015 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014 University
2014 Kaedah Penyelidikan [MBE12104], Sesi 20142015 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014 University
2014 KAEDAH DAN PEMBANGUNAN PENYELIDIKAN DLM PTV (MBE12104), SESI 2014/2015 SEMESTER I, UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA, 2014 University
2014 TEKNOLOGI PENDIDIKAN (BBD20202), SESI 2014/2015, SEMESTER 1, UNIVESITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA University
2014 TERMODINAMIK (BBM20203), SESI 2014/2015, SEMESTER I, UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA University
2014 Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan [BBP20202], Sesi 20132014 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014 University
2014 Pengurusan Industri [BBT41002], Sesi 20131014 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014 University
2014 Projek Sarjana Muda 2 (BBT40904) PPG, Sesi 2014/2015 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014 University
2014 Kaedah dan Pembangunan Penyelidikan Dalam PTV (MBE12104), Sesi 2014/2015 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014 University
2014 Projek Sarjana 2 (MBE22804) Pesisir, Sesi 2013/2014 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014 University
2013 Kaedah dan Pembangunan Penyelidikan dlm PTV (MBE12104), SESI 2013/2014, Semester 1, Fakulti Pendidikan Teknikal dan Vokasional University
2013 Kepimpinan dan Penyeliaan [BBP20302], Sesi 20122013 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013 University
2013 Kaedah Penyelidikan [KBV12104], Sesi 20122013 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013 University
2013 Kaedah Penyelidikan [MBE12104], Sesi 20132014 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013 University
2013 Technical and Vocational Education Training (TVET)-Cambodian Training Programme, Sesi 2013/2014, Fakulti Pendidikan Teknikal dan Vokasional University
2013 Kaedah dan Pembangunan Penyelidikan dlm PTV (KBV12104), Sesi 2012/2013 Semester II, Fakulti Pendidikan Teknikal dan Vokasional University
2012 Pengurusan Sumber Manusia [BBP20102], Sesi 20122013 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2012 University
2012 Kaedah Penyelidikan [MBE12104], Sesi 20122013 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2012 University
2012 Pengurusan Bengkel [DBK11702], sesi 20122013 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2012 University
2012 Metrologi [BBE45102], Sesi 20122013 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2012 University
2007 Kaedah Mengjar (DBK1084), Sesi 2007/2008 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2007 University
2005 Termobendalir (BBT2832), Sesi 2005/2006 Semester II, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2005 University
2005 Termobendalir (BBT2832), Sesi 2005/2006 Semester II, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2005 University
2005 Kemahiran Teknologi Industri - Mekanikal (BBT2324), Sesi 2005/2006 Semester II, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2005 University

Research Grants And Contracts

CodeTitleDesignationEnd Date
H222 The Effectiveness of Mobile Exploratory Learning for Enhancing Computational Thinking Skills among Secondary School Students Undertake Computer Science Subject Ahli 30/06/2020
K025 GRIT and Teacher?s Performance: Measuring Quality And Maintaining Performance Among Technical Teachers In Malaysia. Ketua 31/05/2020
H279 Handbook for Effective Curriculum Development Based on the Context of Industrial Revolution 4.0 and 21st Century Ahli 31/01/2020
H283 Engineering Design Assessment Instrument for Student's Design Project based on Industrial Revolution 4.0 needs Ketua 31/01/2020
A158 Pemindahan Pengetahuan Amalan ?Pengurusan Hijau? Dalam Konsep Pengurusan Pendidikan Lestari Kepada Kumpulan Pengurusan dan Pentadbiran Sekolah di Daerah Kluang Johor Ketua 30/09/2019
1638 PEMBENTUKAN KONSTRUK DAN ELEMEN AMALAN RISIKO BAGI PENGHASILAN MODEL PENGURUSAN RISIKO TENAGA PENGAJAR PROGRAM LUAR Ahli 14/08/2019
1555 Pembangunan Modal Insan Holistik Menerusi Aktiviti Kokurikulum Politeknik Malaysia Ahli 30/10/2018
1500 Meningkatkan Prestasi dan Minat Dalam Kalangan Pelajar Teknikal Yang Berbeza Gaya Kognitif serta Psikomotor Menerusi Pembelajaran Eksperiental ke Arah Kecemerlangan Kursus Kejuruteraan Elektrik di Politeknik Kementerian Pendidikan Malaysia Ahli 31/05/2018
A119 Semi-automatic System for Cleaning, Peel, Chop, Drying and Grinding Banana Ahli 20/04/2018
U108 A New Mechanism Through Critical Success Factors (CSFs) as a benchmark for entrepreneurship Program in Community College To Create Thriving Entrepreneurship. Ahli 31/03/2018
1471 New assessment approach for assessing graduates potential on creativity, teamwork and content knowledge for producing better engineering design outcome Ketua 31/12/2017
U211 Pendekatan baru bagi menilai potensi graduandalam aspek kreativiti,kerja berpasukan dan pengetahuan bidang dalam perlaksanaan projek reka bentuk kejuruteraan Ketua 30/09/2017
B068 EZ ECS : Easy Engine Cooling System Learning Aid Ahli 31/08/2017
U067 The Leadership Style and Emotional Intelligence On Job Satisfaction For The 21st Century In Higher Learning Instituition For Quality Education In Malaysia Ketua 30/04/2017
1473 A novel method for establishing congruence relationship using supervisory style and students learning styles in communicating expectation for effective supervision of part time engineering education students Ahli 31/12/2016
A054 Potensi Belia Luar Bandar Yang Tidak Menyambung Pengajian Untuk Meningkatkan Tahap Pendidikan, Kemahiran Dan Produktiviti Ahli 31/12/2016
E049 Meninjau Hubungkait Kecerdasan Emosi, Kepuasan Kerja Dan Komitmen Kerjaya Dalam Kalangan Guru Teknikal Di Kolej Vokasional Kementerian Pelajaran Malaysia Ahli 30/11/2015
0468 Perbandingan Gaya Pembelajaran Pelajar Kejuruteraan di Antara Institut Pengajian Tinggi Awam (IPTA) dan Institut Pengajian Tinggi Swasta (IPTS) Ketua 31/01/2009

Publications

Book Chapters
Badaruddin Bin Ibrahim
(2018) Pengaruh Minat Dan Kemahiran Pertukangan Terhadap Pencapaian Akademik Pelajar Seni Reka Tanda (Srt), Kurikulum & Instruksi Siri 6, UTHM , 1, ISBN:9789672216643
Ibrahim, B., Kasim, M.S.
(2017) Pembangunan Modul Asas Pemesinan Industri, Kajian Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran, UTHM , 11, ISBN:9789672110286
Ibrahim, B.
(2017) Penggunaan Persekitaran Pembelajaran Maya (Vle) Untuk Pengajaran Dan Pembelajaran Dalam Kalangan Guru Kearah Kecemerlangan Pencapaian Pelajar, Kurikulum Dan Instruksi Siri 1, UTHM , 79, ISBN:9789672110323
Elyana Ab. Rahim, Mohamad Nazula Mohamad, Muhammad Lokman Al-Hakim Abu Bakar, Nurul Aida Hamidon, Nurul Elmy Mohd. Yusof, Siti Noorain Zulkiply, Badaruddin Ibrahim
(2017) Perlaksanaan Latihan Industri Sebagai Persediaan Awal Pekerjaan, Penyelidikan Multidisiplin Dalam Pendidikan, UTHM , 33, ISBN:9789672110088
General Publications
Mohd Hasril Amiruddin, Saifullizam Puteh, Badaruddin Ibrahim, Hasyamuddin Othman, Mimi Mohaffyza Mohamad, Yusmarwati Yusof, Halizah Awang, Rosnee Ahad, Md Azani Sham, Muhamad Amin Ab. Ghani, Johnson Lim Soon Chong, Mohd Razali Mohd Muksin, Maizathul Sahida Othman, Aminuddin Abas & Siti Nur Kamariah Rubani
(2018) Core Abilities - Level 1, Z-009-1:2015, UTHM , 1, ISBN:-
-
(2016) Woctvet 2016 Perkasakan Pendidikan Dan Latihan Guru Tvet Di Peringkat Global, UTHM , 1, ISBN:-
Jamil Bin Abd Baser, Razali Hasan, Sapon Ibrahim, Badaruddin Ibrahim, Halizah Awang, Salifullizam Puteh, Azman Hasan, Mimi Mohaffyza Mohamad, Mohd Noor hashim, Hasril Amiruddin, Hairuddin Harun, Noorazman Abd Samad, Khairul Fahmi Ali, Zanariah Ahmad, Noor Hayati Mustafa
(2015) Bbt 30702 & Bbt 40904 Modul Pelaksanaan Projek Sarjana Muda Untuk Program Pensiswazahan Guru (Ppg), UTHM , -, ISBN:-
Badaruddin Bin Ibrahim
(2013) Asas Kejuruteraan Mekanikal Bbl 20402, UTHM
Badaruddin Bin Ibrahim
(2013) Modul Pembelajaran Kendiri Autocad 2d Grafik Kejuruteraan Bbt 20302, UTHM
Badaruddin Bin Ibrahim
(2008) Material Technology (Bbt 1813), Universiti Tun Hussein Onn Malaysia
Badaruddin Bin Ibrahim
(2008) Termobendalir (Bbt 2832), Universiti Tun Hussein Onn Malaysia
Journal
Hazriyanto, Badaruddin Ibrahim
(2019) The Factor Analysis Of Organizational Commitment, Job Satisfaction, And Performance Among Lecturers In Batam, JOURNAL OF TECHNICAL EDUCATION AND TRAINING , UTHM , 4, 151, ISSN:22298932
Badaruddin Bin Ibrahim
(2018) A Descriptive Analysis Of Perceptional Social Competence Instrument Lecturer At The High School Of Islamic Ibnu Sina Batam City, SINGAPOREAN JOURNAL OF BUSINESS, ECONOMICS, AND MANAGEMENT STUDIES (SJBEM), NLB Publisher , 6, 20, ISSN:23013621
Badaruddin Ibrahim
(2018) Komitmen Organisasi, Kepuasan Kerja Dan Prestasi Kerja Dalam Kalangan Pensyarah Universiti Di Kota Batam Indonesia, ONLINE JOURNAL FOR TVET PRACTITIONERS, Active , 1, 1, ISSN:22897410
Badaruddin Bin Ibrahim
(2018) Konfirmatori Faktor Analisis Kepuasan Kerja Dosen, KHAZANAH ILMU BERAZAM , Yayasan Melayu Berazam (YMBZ) , 6, 50, ISSN:26219441
Badaruddin Bin Ibrahim
(2018) Tahap Grit Dalam Kalangan Guru Di Negeri Johor, POLITEKNIK & KOLEJ KOMUNITI JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES, JPPKK Copyright , 12, 51, ISSN:01282875
Ibrahim, B.,Hadijah Ahmad
(2017) Championing Tvet Malaysia Through Leadership, A Malaysian Leaders Experience , PERTANIKA JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES & HUMANITIES (JSSH), UPM Press , 11, 149 , ISSN:2231-8534
Badaruddin Ibrahim
(2017) Motivation, Discipline, Reward And Performance With Descriptive Analysis, SINGAPOREAN JOURNAL OF BUSINESS ECONOMICS, AND MANAGEMENT STUDIES (SJBEM), National Library Board, Singapore and ZARSMI, UAE , 9, 35, ISSN:23013621
N. Zakaria, B. Ibrahim, R. Ma'arof
(2017) Relationship Between Employability Skill Towards Career Management Among Vocational Student, JSSH-PERTANIKA, UPM , 11, ISSN:2231-8354
Sumarwati S., Yunos J.M., Ibrahim B.
(2017) Transferable Skills For Ph.D. Students To Finish The Journey, ADVANCED SCIENCE LETTERS, American Scientific Publishers , 2, 968, ISSN:19366612
Badaruddin Ibrahim, Faizal Amin Nur Yunus & Mohd Hasril Amiruddin
(2017) Tvet Talent Development: Advancing Society Through Quality, Technology, Innovation And Skill Mobilisation, JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES & HUMANITIES, University Putra Malaysia Press , 4, 1, ISSN:2231-8534
Alias Masek, Badaruddin Ibrahim, Lai Chee Sern, Mimi Mohaffyza Mohamad, Marlina Mohamad, Shaffiza Shahdan, Noor Atikah Zainal Abidin
(2016) Pendidikan Dan Kemahiran Belia Luar Bandar, MALAYSIAN JOURNAL OF YOUTH STUDIES, Institut Penyelidikan Pembangunan Belia Malaysia , 12, 53, ISSN:2180-1649
B. Ibrahim & Hadijah Ahmad
(2015) Exploration Of Leadership In Technical, Vocational, Education And Training, Lesson To Be Learned , ADVANCED SCIENCE LETTERS, American Scientific Publisher , 6, 2169, ISSN:1936-6612
Hernandez P.R., Bodin R., Elliott J.W., Ibrahim B., Rambo-Hernandez K.E., Chen T.W., De Miranda M.A.
(2014) Connecting The Stem Dots: Measuring The Effect Of An Integrated Engineering Design Intervention, INTERNATIONAL JOURNAL OF TECHNOLOGY AND DESIGN EDUCATION, Springer Netherlands , 107, ISSN:09577572
Prosiding / Seminar
BADARUDDIN BIN IBRAHIM
(2018) Exploring The Relationship Between Creativity And Engineering Design Outcome Score, IEEE , 212
Badaruddin Bin Ibrahim
(2018) Teamwork And Engineering Design Outcomes: Examining The Relationship Among Engineering Undergraduate Students, IEEE , 628, ISBN:9781538615232
Ibrahim, B., Michael A. DeMiranda, Thomas J. Siller
(2017) The Correlation Between Creativity And Engineering Knowledge Among Engineering Undergraduate Students, Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc. , 38, ISBN:978-150901595-5
Badaruddin Ibrahim & Auni Zhafran Mohd Nor
(2016) Program Latihan Kepimpinan Pembimbing Rakan Sebaya Ke Arah Peningkatan Kecemerlangan Akademik Dalam Kalangan Pelajar Di Sekolah Menengah Harian, Politeknik Sultan Haji Ahmad Shah , 1350 , ISBN:978-967-0778-16
IBRAHIM, B.
(2016) School Model Development Enterprise Tekno To Produce Entrepreneurs Among Vocational Graduates, IPG KAMPUS TEMENGGONG IBRAHIM, JOHOR BAHRU,JOHOR , 131 , ISBN:21802270
Ibrahim, B.
(2014) Leadership Through Different Generational Cohort Towards Job Satisfaction, Elsevier , ISBN:1877-0428
Badaruddin Bin Ibrahim
(2014) Penerapan Budaya, Sikap Dan Nilai Terhadap Pembentukan Usahawan Teknikal Pelatih Pendawaian Elektrik Giatmara Malaysia Kelantan, Faculty of Education, Universiti Teknologi Malaysia
Badaruddin Bin Ibrahim
(2008) Kajian Aspek Kendiri Bagi Pelajar Kejuruteraan Mekanikal Dalam Proses Pbm Di Politeknik
Badaruddin Bin Ibrahim
(2008) Kemahiran Teknikal Pelajar Automotif Isntitut Kemahiran Menuju Ke Alam Pekerjaan
Badaruddin Bin Ibrahim
(2008) Kesedaran Dan Minat Pelajar Luar Bandar Terhadap Pendidikan Teknikal
Mohamad Zaid Mustafa, Ali Suradin, Kahirol Mohd Salleh, Nor Lisa Sulaiman, Badaruddin Ibrahim, Lutfan Jaes and Abdul Rasid Abdul Razzaq
(2008) Model Item Response Theory (Irt) Approaches In Computer Adaptive Testing, Tomorrow people organization Milosa pocerca 27, 11000 Belgrade, Serbia , 123, ISBN:9788687043039
Badaruddin Bin Ibrahim
(2008) Model Item Response Theory (Irt) Approaches In Computer Adeptive Testing
Badaruddin Bin Ibrahim
(2008) Pendekatan Model Item Response Theory (Irt) Dalam Peperiksaan Menggunakan Komputer Dalam Pensyarah Uthm
Badaruddin Bin Ibrahim
(2008) Pengaruh Pencapaian Mata Pelajaran Matematik Dalam Kalangan Mahasiswa Universiti
Badaruddin Bin Ibrahim
(2008) Penguasaan Pendekatan Pbm Dalam Kalangan Mahasiswa Universiti
Badaruddin Bin Ibrahim
(2008) Penyelarasan Pembangunan Kerjaya Berteraskan Kemahiran Bekerja Di Industri Bagi Pelajar
Badaruddin Bin Ibrahim
(2008) Perlaksanaan Latihan Sambil Kerja (Ojt) Satu Tinjauan Di Institut Latihan Perindustrian (Ilp) Kementerian Sumber Manusia
Badaruddin Bin Ibrahim
(2008) Persepsi Guru Terhadap Mata Pelajaran Vokasional (Mpv) Di Sekolah Menengah Akademik
Badaruddin Bin Ibrahim
(2008) Tahap Kesediaan Guru Sains Dan Teknikal Menyediakan Bahan Pengajaran Dalam Bahasa Inggeris
Badaruddin Bin Ibrahim
(2007) Pencapaian Pelajar Lepasan Diploma Dalam Mata Pelajaran Matematik Di Uthm
Badaruddin Bin Ibrahim
(2007) Penguasaan Kemahiran Berpasukan Menerusi Penyertaan Di Dalam Kokurikulum : Satu Tinjauan Di Uthm
Badaruddin Bin Ibrahim
(2007) Peningkatan Kemahiran Guru Mata Pelajaran Vokasional (Mpv) Sekolah Menengah Akademik Harian

Consultancies

YearDescriptionLevel
2015 Consultative Panel for the Bengkel Penilaian dan Pemurniaan Item Peperiksaan Akhir Politeknik KPM Siri II 2014, Politeknik Ungku Omar, 2015 University
2014 Consultative Panel for Bengkel Pemurniaan/Pemurniaan Kertas Cadangan Skim Geran Penyelidikan FRGS Fasa 2/2014, 2014 University
2014 Consultative Panel for the Semakan Kertas Penyelidikan Conference, competition and Exhibition 2014, Politeknik Seberang Perai, Julai 2014 University
2014 Consultative Pembentangan Projek Semester Akhir Politeknik Ibrahim Sultan, Johor 2014 University
2013 Consultative for the Program Latihan Mengajar Pelajar Sarjana Pendidikan Teknik & Vokasional, Februari 2013 University
2013 Consultative for the Persidangan Penyelidikan dan Inovasi (PePIN), 2013 University

Supervision

YearDescriptionRole
2015 Supervisor for Nurhidayah Binti Ramli, M.Ed., Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015 Supervisor
2015 Referee Temuduga Pengambilan Calon Pelajar Program Pasca Ijazah PTV Semester II, Sesi 2014/2015 Referee
2015 Supervisor for Ardani Bin Abdul Fatah, M.Ed., Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015 Supervisor
2015 Supervisor for Badariskon Bin Sarone, M.Ed., Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015 Supervisor
2015 Supervisor for Avlyin Jay Binti Sumayong, M.Ed., Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015 Supervisor
2015 Supervisor for Bukhari Bin Taib, M.Ed., Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015 Supervisor
2015 Assessor for the Penilaian Seminar Penyelidikan Pelajar Doktor Falsafah PTV, 2015 Assessor
2015 Referee Temuduga Pengambilan Calon Pelajar Program Pasca Ijazah Pendidikan Vokasional, 2015 Referee
2015 External Assessor - Bengkel Penilaian dan Pemurniaan Item Peperiksaan Akhir Politeknik KPM Siri ii 2014 External Assessor
2014 Supervisor for Hadijah bt. Ahmad, PHD, Fakulti Pendidikan Teknikal dan Vokasional, 2014 Supervisor
2014 Supervisor for Muhammad Faisal, PHD, Fakulti Pendidikan Teknikal dan Vokasional, 2014 Supervisor
2014 SUPERVISOR FOR PROJEK SARJANA MUDA 1, PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU, SEMESTER II, 2014 Supervisor
2014 Supervisor for Mohd Yusoff b Dagang, PHD, Fakulti Pendidikan Teknikal danv Vokasional, 2014 Supervisor
2014 Supervisor for Mohd Faizullah Bin Mohamed, M.Ed., Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014 Supervisor
2014 Supervisor for Latihan Ilmiah (BBR 34303), Program Pensiswazahan Guru, 2014 Supervisor
2014 SUPERVISOR FOR PROJEK SARJANA MUDA 2, PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU, SESI 2014/2015, 2014 Supervisor
2014 ASSESSOR FOR THE SIDANG PENILAIAN AKHIR PROJEK SARJANA 2 (MBE22804), SESI 2014/2015, 2014 Assessor
2014 ASSESSOR FOR THE PENILAIAN KEMAJUAN PENYELIDIKAN PELAJAR SARJANA PENYELIDIKAN, SESI 2014/2015, 2014 Assessor
2014 ASSESSOR FOR THE PROJEK SARJANA 2, PROGRAM PENGAJIAN SARJANA SECARA PESISIR SESI 2013/2014, 2014 Assessor
2014 ASSESOR FOR THE PROJEK SARJANA 1, PROGRAM PENGAJIAN SARJANA SECARA PESISIR SESI2013/2014, 2014 Assessor
2014 ASSESSOR FOR THE PEMBENTANGAN PROJEK SARJANA 2, PROGRAM PENGAJIAN SARJANA SECARA PESISIR, 2014 Assessor
2014 ASSESSOR FOR PROJEK SARJANA 1, PROGRAM PENGAJIAN PESISIR, SEMESTER II SESI 2013/2014, 2014 Assessor
2014 ASSESSOR FOR THE PENILAI SIDANG PENILAIAN AKHIR PROGRAM SARJANA PENGAJIAN PESISIR, 2014 Assessor
2014 Assessor for the Penilaian Mock Viva Pelajar Sarjana PTV, Nurhaliza bt. Abd Ghaffar, Ogos 2014 Assessor
2014 Assessor for Penilaian Kemajuan Penyelidikan Pelajar Program Sarjana Penyelidikan/Doktor Falsafah Fakulti Pendidikan Teknikal dan Vokasional, 2014 Assessor
2014 Assessor for the Penilaian Akhir Projek Sarjana 2 (MBE22804), Semester 1 Sesi 2014/2015 Assessor
2014 ASSESOR FOR THE BENGKEL PEMBANGUNAN/PEMURNIAAN KERTAS CADANGAN SKIM GERAN PENYELIDIKAN FUNDAMENTAL FRGS FASA 2/2014 Assessor
2014 Panel Temuduga Program Biasiswa yang Ditawarkan di KPM, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014 Assessor
2014 Referee Pertandingan Pameran Teknologi Pendidikan, Semester 1 Sesi 2014/2015 Referee
2014 PANEL TEMUDUGA DAN PEMILIHAN PENERIMA BIASIWAZAH UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA, NOVEMBER 2014 Referee
2014 Referee Pertandingan Pameran Teknologi Pendidikan Semester 1 Sesi 2014/2015, Disember 2014 Referee
2014 Supervisor for Khairul Anwar bin Abu Bakar, PHD, Fakulti PendidikanTeknikal dan Vokasional, 2014 Supervisor
2014 Supervisor for Salwa Binti Omar, M.Ed., Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014 Supervisor
2014 Supevisor for PS1 Noor Farhan Muzaimah bt Mohd Amin, Program Ijazah Sarjana PTV, SESI 2014/2015, 2014 Supervisor
2014 Supervisor for Hamidah bt Mohamed, PHD, Fakulti Pendidikan Teknikal dan Vokasional, 2014 Supervisor
2014 SUPERVISOR FOR PROJEK SARJANA 1, PROGRAM IJAZAH SARJANA PTV, PESISIR, 2014 Supervisor
2014 Supervisor for Tumin b Yatman, PHD, Fakulti Pendidikan Teknikal dan Vokasional, 2014 Supervisor
2014 Main Supervisor for Sharifah Nurulhuda bt. Tuan Mohd Yasin, PHD, Fakulti Pendidikan Teknikal dan Vokasional, 2014 Supervisor
2014 Supervisor for Mohd Maizolakmal bin Haron, Phd, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014 Supervisor
2014 Supervisor for Melati Binti Yaacob, M.Ed., Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014 Supervisor
2014 Supervisor for Projek Sarjana 1 (MBE22804), Program Pengajian Sarjana Secara Pesisir, Sesi 2014/2015, 2014 Supervisor
2013 Supervisor for Syahida Adila Binti Mohamad Yes, M.Ed., Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013 Supervisor
2013 Supervisor for Nurshahneem Binti Mohd Said, M.Ed., Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013 Supervisor
2013 Supervisor for Program Latihan Mengajar, Pelajar Sarjan PTV, Februari 2013 Supervisor
2013 Supervisor for Penyeliaan Kedua Program Latihan Mengajar Diploma Pendidikan Lepasa Ijazah, UTHM, 2013 Supervisor
2013 Supervisor for Dr. Alias bin Masek, 02347, Kursus Asas Pengajaran dan Pembelajaran, 2013 Supervisor
2013 Supervisor for Projek Sarjana 1, Pengajian Sarjana Secara Pesisir, 2013 Supervisor
2013 Supervisor for Projek Sarjan 1, Program Ijazah Sarjana, PTV SESI 2012/2013, 2013 Supervisor
2013 Supervisor for Abu Bakar bin Hamzah, Sarjana, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013 Supervisor
2013 Supervisor for Program Latihan Mengajar Pelajar Sarjan dan Sarjana Muda PTV, 2013 Supervisor
2013 Assessor for the Seminar Penilaian Akhir Projek Sarjana II (MBE22804), Ijazah Sarjan Pendidikan Teknik dan Vokasional, 2013 Assessor
2013 Assessor for the Pembentangan Projek Sarjana 2 Semester 2 Sesi 2012/2013 MBE 22804, 2013 Assessor
2013 Assessor for the Pembentangan Projek Sarjana 2, Semester 2 Sesi 2012/2013 Assessor
2013 Assessor for the Penilaian Projek Sarjana 1, Pesisir UTHM Assessor
2013 Assesor for Sidang Penilaian Akhir Projek Sarjana 1 MBE 12302, Semester II, 2013 Assessor
2013 Referee Pertandingan Research and Innovation Festival 2013, Disember 2013 Referee
2013 Referee Projek Diploma Jabatan Kejuruteraan Mekanikal, Politeknik Ibrahim Sultan, 2013 Referee
2008 Assessor for the Projek Sarjana 1 (MBE 1232) Pendidikan Teknik dan Vokasional, 2008 Assessor
2007 Assessor for the Audit Pengurusan Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2007 Assessor
2007 Assessor for the Semina Penilaian Projek Sarjana 1 (MBE1232) Pendidikan Teknik dan Vokasional, 2007 Assessor
2006 Supervisor for Najidah Binti Zakaria, M.Ed., Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2006 Supervisor
2006 Assessor for the Seminar Penilaian Projek Sarjana 1 (MBE1232) Pendidikan Teknik dan Vokasional, 2006 Assessor
2006 Assessor Seminar Projek Sarjana Muda 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2006 Assessor
2006 Assessor for the Sidang Penilaian Akhir Projek Sarjana II (MBE2284) Sesi 2005/2006 Semester II, 2006 Assessor
2006 Assesor for the Seminar Projek Sarjana Muda 1 (BBT3152), Universiti Tun Hussein Onn Malaysia Assessor
2006 Assessor for the Projek Sarjana 1 (MBE1232), Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2006 Assessor
2006 Assessor for the Seminar Peniaian Akhir Projek Sarjana 2 (MBE2284) Sarjana Pendidikan Teknik dan Vokasional, 2006 Assessor
2006 Assessor for the Seminar Penilaian Projek Sarjana Muda 2 (BBT4044) Pendidikan Teknik dan Vokasional, 2006 Assessor
2005 Assessor for the Jawatankuasa Penilai Sebutharga Pusat Kokurikulum, Sukan dan Kebudayaan, 2005 Assessor
2005 Assessor for the Seminar Penilaian Akhir Projek Sarjana II (MBE2284) Pendidikan Teknik dan Vokasional, 2005 Assessor
2005 Assessor for the Seminar Penilaian Projek Sarjana Muda 1 (BBT3032) Pendidikan Teknikal, 2005 Assessor
2005 Assessor for the Seminar Penilaian Projek Sarjana Muda (BBT4164) Pendidikan Teknik dan Vokasional, 2005 Assessor
2005 Assessor for the Seminar Penilaian Projek Sarjana 1 (MBE1232) Pendidikan Teknik dan Vokasional, 2005 Assessor

Extension & Public Services

YearDescriptionLevel
2015 Pemotongan Gaji untuk Tabung Endowmen (E15231), Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015 University
2014 Moderator for the Latihan Mengajar Pelajar Ijazah Sarjana Pendidikan Teknik dan Vokasional, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014 University
2013 Moderator Latihan Mengajar Program Sarjana dan Sarjana Muda Pendidikan Teknik dan Vokasional, Julai 2013 University
2013 Jawatankuasa Pengurusan Aset Alih, Fakulti Pendidikan Teknikal dan Vokasional, 2013 University
2007 Felo Desasiswa, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2007 University
2007 Program Rakan Muda Wawasan Desa IPTA 2007, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2007 University
2006 Penyelia Program Latihan Mengajar Sesi Januari/April, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2006 University
2006 Penyelia Program Latihan Mengajar Sesi April/Jun, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2006 University
2005 Jurulatih Sambilan Mata Pelajaran Kokurikulum, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2005 University

« Back