Panel Bidang Teknologi Makanan
Fakulti Sains Gunaan dan Teknologi
 
  06-9742172
PROF. MADYA Dr. BALKIS BINTI HAJI A.TALIP

DS54 Profesor Madya

DOKTOR FALSAFAH MIKROBIOLOGI , UNIVERSITY OF ULSTER (2013)
SARJANA VIROLOGI , UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA (2005)
SARJANA MUDA MIKROBIOLOGI , UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA (2001)

CategoryExpertise
Field Category (KPT) : APPLIED SCIENCES AND TECHNOLOGIES
Field (KPT) : Other Applied Sciences and Technologies n.e.c.
Field of Specialization (KPT) : Other Applied Sciences and Technologies n.e.c.

DateDescription
01/01/2022 - 31/12/2027 Penyelidik Utama
Fakulti Sains Gunaan dan Teknologi, Future Food Research and Innovation (Future Food)
01/09/2021 - 31/08/2023 Pengarah
Pejabat Persekitaran, Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan
01/01/2021 - 31/12/2021 Penyelidik Utama
Fakulti Sains Gunaan dan Teknologi, Future Food Research and Innovation (Future Food)
01/09/2019 - 31/08/2021 Pengarah
Pejabat Persekitaran, Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan
01/06/2015 - 30/04/2016 Ketua Jabatan
Fakulti Sains, Teknologi Dan Pembangunan Insan, Jabatan Hal Ehwal Pelajar dan Alumni
01/05/2014 - 30/05/2015 Ketua Jabatan
Fakulti Sains, Teknologi Dan Pembangunan Insan, Jabatan Teknologi Dan Warisan

YearDescriptionRoleLevel
2017 - 2018Society for Applied Microbiology Ahli Antarabangsa
2014 - 2018Malaysian Biosafety ang Biosecurity Association (MBBA) Ahli Kebangsaan
2017 - 2017American Society for Microbiology Ahli Antarabangsa
2015 - 2015Malaysian Institute Of Food Technology (MIFT) Ahli Korporat Kebangsaan
2014 - 2014Malaysian Institute Of Food Technology (MIFT) Ahli Kebangsaan
2014 - 2014Malaysian Journal of Microbiology (MJM) Ahli Kebangsaan

YearDescriptionLevel
2023 Food Microbiology [BWD22703], Session 20232024 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023 University
2023 Food Science Oral Communication [BWD11502], Session 20232024 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023 University
2023 Microbiology [BWD10203], Session 20222023 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023 University
2022 Bachelor Degree Project I [BWD31003], Session 20212022 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022 University
2022 Food Microbiology [BWD10503], Session 20212022 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022 University
2022 Food Science Oral Communication [BWD11502], Session 20222023 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022 University
2022 Head for BWD10503 MIKROBIOLOGI MAKANAN, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, January 2022 University
2022 Instructor/lecturer for BWD10503 MIKROBIOLOGI MAKANAN, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, March 2022 University
2022 Module Developer for MODUL LATIHAN AKADEMIK 2022, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, October 2022 University
2022 Speaker for KURSUS PEMANTAPAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, August 2022 University
2022 Speaker for SEMINAR DEVELOPMENT OPEN BOOK TEST, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, April 2022 University
2021 Bachelor Degree Project I [BWD31003], Session 20202021 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2021 Bachelor Degree Project Ii [BWD40406], Session 20212022 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2021 Course Coordinator for BWD10203 & BWD10503, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, October 2021 University
2021 Food Microbiology [BWD10503], Session 20202021 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2021 Head for BWD10203, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, October 2021 University
2021 Instructor/lecturer for BWD10203 MIKROBIOLOGI, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, September2021 University
2021 Microbiology [BWD10203], Session 20212022 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2020 Bachelor Degree Project I [BWD31002], Session 20192020 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2020 Bachelor Degree Project Ii [BWD40406], Session 20202021 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2020 Food Microbiology [BWD10503], Session 20192020 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2020 Introduction To Food Science And Technology [BWD10302], Session 20192020 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2020 Microbiology [BWD10203], Session 20202021 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2019 Bachelor Degree Project I [BWD31002], Session 20182019 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 Bachelor Degree Project Ii [BWD40404], Session 20192020 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 Cell Biology [BWD10103], Session 20192020 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 Creativity And Innovation [BWU10202], Session 20182019 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 Food Microbiology [BWD10503], Session 20182019 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 Food Science And Technology Seminar [BWD30902], Session 20182019 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 Introduction To Food Science And Technology [BWD10302], Session 20192020 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 Microbiology [BWD10203], Session 20192020 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2018 Bachelor Degree Project I [BWD31002], Session 20172018 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2018 Bachelor Degree Project Ii [BWD40404], Session 20182019 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2018 Creativity And Innovation [BWU10202], Session 20172018 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2018 Food Microbiology [BWD10503], Session 20172018 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2018 Introduction To Food Science And Technology [BWD10302], Session 20182019 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2018 Introduction To Food Science And Technology [BWD10303], Session 20182019 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2018 Microbiology [BWD10203], Session 20182019 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2017 Bachelor Degree Project Ii [BWD40404], Session 20172018 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2017 Creativity And Innovation [BWU10202], Session 20162017 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2017 Food Laws And Regulation [BWD20503], Session 20172018 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2017 Food Microbiology [BWD10503], Session 20162017 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2017 Food Science And Technology Seminar [BWD30902], Session 20162017 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2017 Human Anatomy And Physiology [BWC31503], Session 20162017 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2017 Microbiology [BWD10203], Session 20172018 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2017 Occupational, Safety And Health [BWU10302], Session 20172018 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2016 Bachelor Degree Project I [BWD31002], Session 20152016 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2016 Bachelor Degree Project Ii [BWD40404], Session 20162017 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2016 Biochemistry And Biomolecular Technology [BNN30104], Session 20162017 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2016 Cell Biology [BWD10103], Session 20162017 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2016 Creativity And Innovation [BWU10202], Session 20152016 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2016 Food Microbiology [BWD10503], Session 20152016 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2016 Microbiology [BWD10203], Session 20162017 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2015 Bachelor Degree Project I [BWD31002], Session 20142015 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015 University
2015 Bachelor Degree Project Ii [BWD40404], Session 20152016 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015 University
2015 Basic Biotechnology [BBR37103], Session 20142015 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015 University
2015 Food Microbiology [BWD10503], Session 20142015 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015 University
2015 Introduction To Biology [BBR26303], Session 20142015 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015 University
2015 Microbial Diversity And Ecology [BWJ20203], Session 20152016 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015 University
2015 Microbiology [BWD10203], Session 20152016 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015 University
2014 Cell Biology [BWD10103], Session 20142015 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014 University
2014 Food Processing Technology Ii [BWD30203], Session 20142015 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014 University
2014 Introduction To Biology [BBR26303], Session 20142015 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014 University
2014 Introduction To Food Science And Technology [BWD10303], Session 20142015 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014 University
2014 Microbiology [BWD10203], Session 20142015 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014 University
2014 Sensory Evaluation Of Food [BWD20803], Session 20142015 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014 University
2013 Cell Biology [BWD10103], Session 20132014 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013 University
2013 Entrepreneurship [BWU10102], Session 20132014 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013 University
2009 Engineering Economics And Entrepreneurship [BFC4013], Session 20092010 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2009 University
2008 Engineering Economics And Entrepreneurship [BFC4013], Session 20082009 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2008 University
2007 Environmental Engineering And Hydraulic Laboratory [DFC2071], Session 20062007 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2007 University
2007 Environmental Engineering And Transportation Laboratory [BFC3121], Session 20062007 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2007 University

CodeTitleDesignationEnd Date
Q605 DEVELOPMENT OF AGARWOOD LEAVES EXTRACT EFFERVESCENT TABLET (AGAR-TAB) WITH LAXATIVE PROPERTIES Ketua 31/10/2025
K441 Characterisation of microencapsulated by freeze-drying of bee bread bioactive compounds in improving its bioavailability and functional stability for therapeutic purposes. Ahli 31/08/2025
Q537 QUALITY ASSESSMENT OF AGARWOOD LEAVES EXTRACT FOR EFFERVESCENT GRANULES FORMULATIONS Ketua 30/06/2025
K385 Enhancement of antidiabetic properties of Malaysian polyherbal ethno-medicinal drink formulation via foam-mat drying method Ahli 06/09/2024
K411 Electromagnetic Characterization of Agarwood Inoculant for Non-destructive Monitoring System Using Pulsed Eddy Current Application Ahli 31/08/2024
Q057 THE QUALITY ASSESSMENT OF SPRAY DRIED AGARWOOD LEAVES EXTRACT POWDER Ketua 30/04/2024
M121 OPTIMIZATION STUDY OF DECOLOURING AGENT FORMULATION FOR EFFICIENCY OF THE COLOURED WASTEWATER TREATMENT Ahli 30/11/2023
K302 Enhancement of Antibacterial Activity of Novel High Pressure-treated Kelulut Honey Incorporated with Phyllanthus niruri extract for Wound Healing Ahli 30/04/2023
K338 Metagenomic analysis of antimicrobial resistant (AMR) bacteria and antibiotics of freshwater Prawn Farm Wastewater (FPFWW) photocatalysed using BioZnO nanoparticles for safe disposal Ahli 30/04/2023
K202 Biosynthesis of zinc oxide nanoparticles by using plant extract Ahli 30/11/2022
H850 Novel Fruit-Based Microbial Consortium (AB-101) as an Enzymatic Bio Activator for Enhancement of Palm Oil Mill Effluent (POME) Treatment Ahli 14/11/2022
K106 Investigation of the bioprinting parameters in influencing the 3D printing of alginate/liquid crystal bioink laden with microspheroids for producing printable structures Ahli 30/09/2022
K254 THE DEVELOPMENT OF SOLUBLE AQUIRESIN XCELERATOR (SAX):THE AGARWOOD ARTIFICIAL INDUCER Ketua 28/08/2022
K162 Rheological behaviour and functional characterization of banana pseudostem starch-based film-forming dispersion for preservation of vegetables Ahli 31/05/2022
B094 BEELIAN : A New Nutritious Ready to eat Kelulut Honey Product Ketua 30/04/2022
H507 program :Characterization of Crystallized Sugar in Raw Stingless Bee Honey Projek :Precise information for shelf-life duration of raw stingless bee honey using Physicochemicals and Terahertz Spectroscopy Ketua 31/12/2021
H630 Physicochemical Characterization and Antimicrobial Properties of Phytosynthesized ZnO Nanoparticles Encapsulated in Vortex Ring Ketua 31/12/2021
I020 Karela Pudding (Puding Peria) Ahli 31/12/2021
I021 Fish Flavoured Spricy Tamarind Cube (Kiub Asam Pedas Berperisa Ikan) Ahli 31/12/2021
1646 The in-vitro and in-vivo synergistic study of substances in the polyphyto mixtures extracted from Malaysian herbs for antiurolithiatic properties Ahli 14/11/2021
H415 The improvement of extraction methods of post-induced Aquilaria tree for enhancing yield and quality of the agarwood essential oil. Ketua 31/10/2021
K087 (Ref: FRGS/1/2018/TK04/UTHM/02/28) FUNDAMENTAL STUDY OF AGARWOOD FORMATION DETECTION WITH NON-DESTRUCTIVE MAGNETIC INDUCTION MECHANISM Ahli 30/09/2021
K101 Enzymatic Degradation of Xenobiotic Organic Compounds in Greywater for Safe Disposal Ketua 30/09/2021
H358 SHELF LIFE ANALYSIS OF MALAYSIAN STINGLESS BEE HONEY IN MEDIUM INFRARED REGION Ahli 31/07/2021
H549 Assessment of Agarwood Hydrodistillation By Product for Consumable Potential Ketua 31/07/2021
K240 Development of agarwood essential oil extraction system Ahli 31/03/2021
H050 APPLICATION OF MODIFIED PECTIN EXTRACTED FROM MALAYSIAN FRUIT PEEL ON FRESH TOMATO QUALITY Ahli 31/12/2020
T002 Enhancement of phase-inversed membrance via biosynthesized additive Ahli 31/08/2020
A069 Investigation Of Zooplankton Biodiversity as Bioindicator of Health Status of Merambong Seagrass Ecosystems at Different Phases of Reclamation Ahli 10/03/2020
H054 Determination of physicochemical properties of formhlated fish feed supplemented with microalgae for bioremediation process Ketua 28/02/2020
S029 Microalgae Bio-Product From Phycoremediation Of Different Wastewaters As Fish Feed Ahli 31/08/2019
U677 On Travelling Wave Solutions Of The Diffuse Leslie-Gower Model Ahli 15/04/2019
B080 Agarwood Artificial Inducer Ketua 28/02/2019
A098 Program Educate Malaysia dan Duta Universiti di Bawah Program Transformasi Luar Bandar, Inisiatif Kerjasama Universiti (NBOS4) Ahli 31/12/2018
U656 Evaluation of Potential Antioxidant and Antibacterial Properties of Fermented Honey-Supplemented Pineapple Peel Extracts Ahli 31/12/2018
A108 Start Up- Be Prepare (SUPERB) Ketua 31/12/2017
A109 Program Autisme : Sejuta Harapan Zon Selatan Ahli 31/12/2017
R062 Non-thermal Processing of Kelulut Honey: Alteration of Fructooligosaccharides for the Enhancement of Prebiotic Activity on Bifido Ahli 30/11/2017
U103 Investigation of Dielectric Behaviors of Ananas Comosus for Ripeness Assessment using Non-invasive Technique Ahli 31/03/2017
U111 Studies On My Crobacterial Response To Subsitute Sugar Sources Derived From Madu Kelulut And Stevia Rebaudiana Ketua 31/03/2017
C050 Pusat Pemuliharaan Dan Penggunaan Mapan Sumber-sumber Semulajadi, Fakulti Sains, Teknologi dan Pembangunan Insan Sustainable Uses Of Natural Resources (SUNR) Ahli 31/12/2016
1314 Bioprospecting And Chemical Profiling Of Medicinal Plants Based On Traditional Knowledge Of The Jakun Community In Endau-Rompin, Johor Ahli 30/09/2016
1435 Phytochemical screening and bioactivity potential of ethnobotanically selected medicinal plants used by the Jakun community in Endau-Rompin, Johor for treatment of tuberculosis-like symptoms Ahli 31/05/2016
1339 The Investigation of mRNA Stability of Pre-Processed Mycobacterium sp. Extracted From The Glass Slides Ketua 31/10/2015
0392 Study on potential of greywater reused/recycling in individual household system Ahli 30/11/2009
0537 The study on biodegradable of oil using aerobic bacteria Ketua 30/09/2009

Book Chapters
Adel Al-Gheethi, Efaq Noman, Radin Mohamed, Qais Al-Maqtari, Reyad Almoheer, Shaima Abdul-Fattah Gamal, Kamal Hezam, Balkis Talip
(2020) Coronavirus (Sars-Cov-2) In Early Stages Of The Pandemic; Overview, Covid-19 Pandemic, UTHM , 8, ISBN:9789672389644
Mohammed Al-Sahari, Efaq Noman, Adel Al-Gheethi, Radin Maya Saphira Radin Mohamed, and Balkis Talip
(2020) Management Practices Of Fresh Market Wastes And Impacts On Environmental Health, Prospects Of Fresh Market Wastes Management In Developing Countries, Springer International Publishing , 1, ISBN:9783030426408
Nur Diyana Hairuddin, Balkis A. Talip, Neo Zhi Zing, Radin Mohamed, Adel Al-Gheethi, Norhayati Muhammad, Norazlin Abdullah, Ernna Erynna Mohd Kahar, and Shakila Abdullah
(2020) Microalgae Production In Fresh Market Wastewater And Its Utilization As A Protein Substitute In Formulated Fish Feed For Oreochromis Spp., Prospects Of Fresh Market Wastes Management In Developing Countries, Springer International Publishing , 77, ISBN:9783030426408
Adel Al-Gheethi, Efaq Ali Noman, Balkis A. Talip, and Radin Maya Saphira Radin Mohamed
(2020) Microbial Fuel Cells: A Green And Alternative Source For Bioenergy Production, Prospects Of Fresh Market Wastes Management In Developing Countries, Springer International Publishing , 89, ISBN:9783030426408
Efaq Noman, Adel Al-Gheethi, , Radin Mohamed, Najeeb Al-Shorgani, Balkis Talip, Kamal Hezam, Norzila Othman
(2020) Pathophysiology, Histopathology And Therapeutic Of Sars-Cov-2, Covid-19 Pandemic, UTHM , 64, ISBN:9789672389644
Efaq Noman, Adel Al-Gheethi, Balkis A. Talip, and Radin Mohamed
(2020) Qualitative Characterization Of Healthcarewastes, Prospects Of Fresh Market Wastes Management In Developing Countries, Springer International Publishing , 167, ISBN:9783030426408
EFAQ ALI NOMAN, ADEL ALI SAEED AL-GHEETHI, BALKIS A TALIP, RADIN MAYA SAPHIRA RADIN MOHAMED, H NAGAO, AMIR HASHIM MOHD KASSIM, JUNITA ABDUL RAHMAN
(2018) Bioremediation Of Xenobiotic Organic Compounds In Greywater By Fungi Isolated From Peatland, A Future Direction, Management Of Greywater In Developing Countries, Springer , 163, ISBN:9783319902685
EFAQ ALI NOMAN, ADEL ALI SAEED AL-GHEETHI, RADIN MAYA SAPHIRA RADIN MOHAMED, BALKIS A TALIP, H NAGAO, AMIR HASHIM MOHD KASSIM, SITI ASMAH BAKAR
(2018) Consequences Of The Improper Disposal Of Greywater, Management Of Greywater In Developing Countries, Springer , 33, ISBN:9783319902685
ADEL ALI SAEED AL-GHEETHI, EFAQ ALI NOMAN, RADIN MAYA SAPHIRA RADIN MOHAMED, BALKIS A TALIP, AMIR HASHIM MOHD KASSIM, NORLI ISMAIL
(2018) Disinfection Technologies For Household Greywater, Management Of Greywater In Developing Countries, Springer , 185, ISBN:9783319902685
ADEL ALI SAEED AL-GHEETHI, EFAQ ALI NOMAN, RADIN MAYA SAPHIRA RADIN MOHAMED, BALKIS A TALIP, ABD HALID ABDULLAH, AMIR HASHIM MOHD KASSIM
(2018) Reuse Of Greywater For Irrigation Purpose, Management Of Greywater In Developing Countries, Springer , 73, ISBN:9783319902685
EFAQ ALI NOMAN, ADEL ALI SAEED AL-GHEETHI, SITI ASMAH BAKAR, RADIN MAYA SAPHIRA RADIN MOHAMED, BALKIS A TALIP, AMIR HASHIM MOHD KASSIM
(2018) Treatment Technologies Of Household Greywater, Management Of Greywater In Developing Countries, Springer , 125, ISBN:9783319902685
EFAQ ALI NOMAN, ADEL ALI SAEED AL-GHEETHI, BALKIS A TALIP, RADIN MAYA SAPHIRA RADIN MOHAMED, H NAGAO, AMIR HASHIM MOHD KASSIM
(2018) Xenobiotic Organic Compounds In Greywater And Environmental Health Impacts, Management Of Greywater In Developing Countries, Springer , 89, ISBN:9783319902685
Sity Aishah Mansur, Nur Syifaa Sabeerah Norazhar, Balkis A. Talip
(2017) Potential Antibacterial Activity Of Conventionally Fermented Pineapple Peel Extracts, Biotechnology In Food Properties And Processing (Series 1), UTHM , 27, ISBN:9789670764931
General Publications
Dr. Rais Hanizam bin Madon, Dr. Balkis binti Haji A.Talip, Tc. MZahar bin Abd Jalal, Dr Mohd Azahari bin Razali, Dr. Hamidon bin Salleh, Dr. Mohd Faisal bin Hushim, Prof Madya Dr. Ahmad Jais Alimin, Prof. Madya Ts. Dr. Saifulnizan bin Jamian, En. Muhamad Khairul Ilman Sarwani , En. Muhamad Muizzuddin bin Abdul Kadir.
(2020) Standard Operating Procedure Of Mobile Covid19 Sample Collection Cubicle, UTHM , 1, ISBN:-
Siti Suhana Jamaian, Ramasamy Kandasamy, Maselan Ali, Rohayu Mohd Salleh, Choy Yaan Yee, Junainah Tarmidi, Balkis A. Talip, Iza Nurhidayah Ismail, Noryani Neni Ahmad Jamain
(2015) Faculty Of Science, Technology And Human Development Compilation Of Papers 2012-2013, UTHM , 001, ISBN:-
Journal
Efaq Ali Noman, Adel Ali Al-Gheethi, Baliks A. Talip, Radin Maya Saphira Radin Mohamed, Reyad Almoheer, Fairoz Ali Al-Wrafy, Najeeb Al-Shorgani and Hesham Ali El Enshasy
(2023) New Fungal Strains From Peat Soil In Malaysia: Morphological And Molecular Characteristics, SUSTAINABILITY, MDPI , 4, 1, ISSN:20711050
Alyaa Idrees Abdulmaged, Chin Fhong Soon, Balkis A. Talip and Siti Adibah Ahmad Zamhuri , Salama A. Mostafa and Wenbin Zhou
(2022) Characterization Of Alginate¿Gelatin¿Cholesteryl Ester Liquid Crystals Bioinks For Extrusion Bioprinting Of Tissue Engineering Scaffolds, POLYMERS, MDPI , 3, 1, ISSN:20734360
Efaq Noman, Adel Al-Gheethi, Radin Maya Saphira Radin Mohamed , Balkis Talip, Norzila Othman, Sohrab Hossain, Dai-Viet N. Vo, Nayef Alduais
(2022) Inactivation Of Fungal Spores From Clinical Environment By Silver Bio-Nanoparticles; Optimization, Artificial Neural Network Model And Mechanism, ENVIRONMENTAL RESEARCH, ELSEVIER , 3, 1, ISSN:00139351
Efaq Ali Noman, Adel Ali Al-Gheethi, Radin Mohamed Radin Maya Saphira, Balkis A. Talip , Mohammed Al-Sahari , Norli Ismail
(2022) Mathematical Prediction Models For Inactivation Of Antibiotic-Resistant Bacteria In Kitchen Wastewater By Bimetallic Bionanoparticles Using Machine Learning With Gene Expression Programming, JOURNAL OF CLEANER PRODUCTION, ELSEVIER , 1, 1, ISSN:09596526
Neo Zhi Zing, Balkis A. Talip, Soon Chin Fhong, Ainun Rahmahwati Ainuddin, Hatijah Basri
(2022) Polyphenol-Mediated Green Synthesis Of Zinc Oxide And Their Antibacterial Properties: A Novel Size-Controlled Approach , MALAYSIAN JOURNAL OF ANALYTICAL SCIENCES, MALAYSIAN SOCIETY OF ANALYTICAL SCIENCES , 8, 884, ISSN:13942506
Adel Al-Gheethi, Efaq Noman, Radin Maya Saphira Radin Mohamed, Balkis Talip, Dai-Viet N Vo, Hassan Amer Algaifi
(2021) Cephalexin Removal By A Novel Cu-Zn Bionanocomposite Biosynthesized In Secondary Metabolic Products Of Aspergillus Arenarioides Ean603 With Pumpkin Peels Medium: Optimization, Kinetic And Artificial Neural Network Models, JOURNAL OF HAZARDOUS MATERIALS, ELSEVIER , 10, 1, ISSN:03043894
Efaq Noman, Adel Al-Gheethi, Balkis A Talip, Radin Mohamed & Amir Hashim Kassim
(2021) Decolorization Of Dye Wastewater By A Malaysian Isolate Of Aspergillus Iizukae 605ean Strain: A Biokinetic, Mechanism And Microstructure Study, INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL ANALYTICAL CHEMISTRY , TAYLOR AND FRANCIS , 9, 1, ISSN:10290397
Siti Fatimah Zaharah Mohamad Fuzi
(2021) Enzymatic Clarification Of Soursop Juice By Pectinase/Cellulase Enzymes Ratio , ENHANCED KNOWLEDGE IN SCIENCES AND TECHNOLOGY, UTHM , 7, 234, ISSN:27736385
Norhayati Muhammad, Mohd Fadzelly Abu Bakar, Balkis A. Talip, Norazlin Abdullah
(2021) Evaluation Of Phyllanthus Niruri L. From Malaysia For In-Vitro Anti-Urolithiatic Properties By Different Solvent Extraction , PAKISTAN JOURNAL OF SCIENTIFIC AND INDUSTRIAL RESEARCH SERIES B: BIOLOGICAL SCIENCES, SCIENTIFIC INFORMATION CENTRE-PCSIR , 3, 81, ISSN:22232567
Balkis A. Talip
(2021) Properties And Potential Of Agarwood Hydrosol As A Drink: A Review, FOOD RESEARCH, RYNNYE LYAN RESOURCES , 6, 29, ISSN:25502166
Efaq Noman, Adel Al-Gheethi, Radin Maya Saphira Radin Mohamed, Balkis Talip, Mohamed Al-Sahari, Muhanna Al-Shaibani
(2021) Quantitative Microbiological Risk Assessment Of Complex Microbial Community In Prawn Farm Wastewater And Applicability Of Nanoparticles And Probiotics For Eliminating Of Antibiotic-Resistant Bacteria, JOURNAL OF HAZARDOUS MATERIALS, ELSEVIER , 10, 1, ISSN:03043894
Efaq Noman, Adel Al-Gheethi, Radin Maya Saphira Radin Mohamed, Balkis Talip, Md Sohrab Hossain, Wahid Altowayti, Norli Ismail
(2021) Sustainable Approaches For Removal Of Cephalexin Antibiotic From Non-Clinical Environments: A Critical Review, JOURNAL OF HAZARDOUS MATERIALS, ELSEVIER , 9, 1, ISSN:03043894
M.B. Othman
(2020) A Review On Honey Adulteration And The Available Detection Approaches , INTERNATIONAL JOURNAL OF INTEGRATED ENGINEERING, UTHM , 2, 125, ISSN:2229838X
Adel Al-Gheethi, Mohammed Al-Sahari, Marlinda Abdul Malek, Efaq Noman, Qais Al-Maqtari, Radin Mohamed , Balkis A. Talip, Sadeq Alkhadher and Md. Sohrab Hossain
(2020) Disinfection Methods And Survival Of Sars-Cov-2 In The Environment And Contaminated Materials: A Bibliometric Analysis, SUSTAINABILITY, MDPI , 9, 1, ISSN:20711050
Alyaa Idrees Abdulmaged, Chin Fhong Soon, Balkis A. Talip, Sheril Amira Othman, Gim Pao Lim, Kian Sek Tee
(2020) Investigation On The Printability Of Bioink Based On Alginate-Gelatin Hydrogel And Liquid Crystals, BULLETIN OF ELECTRICAL ENGINEERING AND INFORMATICS , INSTITUTE OF ADVANCED ENGINEERING AND SCIENCE , 8, 1718, ISSN:23029285
Efaq Noman , Adel Al-Gheethi, Nik Norulaini Nik Ab. Rahman , Nagao Hideyuki, Balkis A Talip, Radin Mohamed, and Mohd. Omar Ab. Kadir
(2020) Microstructures Of Aspergillus Spp. And Their Role In Contaminating Clinical Solid Wastes, SONGKLANAKARIN J. SCI. TECHNOL., PRINCE OF SONGKLA UNIVERSITY , 11, 1294, ISSN:24081779
Efaq Noman, A. A. Al-Gheethi, Balkis Talip, Radin Mohamed & Amir Hashim Kassim
(2020) Mycoremediation Of Remazol Brilliant Blue R In Greywater By A Novel Local Strain Of Aspergillus Iizukae 605ean: Optimisation And Mechanism Study, INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL ANALYTICAL CHEMISTRY, TAYLORS AND FRANCIS , 11, 1650, ISSN:10290397
Noman, E., Al-Gheethi, A.A., Talip, B., Mohamed, R. & Kassim, A.H.
(2020) Mycoremediation Of Remazol Brilliant Blue R In Greywater By A Novel Local Strain Of Aspergillus Iizuke 605ean: Optimisation And Mechanism Study, INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL ANALYTICAL CHEMISTRY, TAYLOR & FRANCIS ONLINE , 11, 1650, ISSN:03067319
Efaq Noman, A.A. Al-Gheethic, Balkis A. Talip, Radin Mohamed, Amir Hashim Kassim
(2020) Oxidative Enzymes From Newly Local Strain Aspergillus Iizukae Ean605 Using Pumpkin Peels As A Production Substrate: Optimized Production, Characterization, Application And Techno-Economic Analysis, JOURNAL OF HAZARDOUS MATERIALS, ELSEVIER , 3, 1, ISSN:03043894
Zakaria, F., Talip, B.A., Kahar, E.E.M., Muhammad, N., Abdullah, N. and Basri, H.
(2020) Solvent Used In Extraction Process Of Agarwood: A Systematic Review, FOOD RESEARCH, RYNNYE LYAN RESOURCES , 6, 731, ISSN:25502166
Rashidi, W.N.A.S.W.M., Muhammad, N., Abdullah, N., Talip, B.A. and Bahrin, N.
(2020) The Antioxidant Properties And ¿-Amylase Inhibition Activities Of Polyphyto Mixture With Honey Formulations, FOOD RESEARCH, FOOD RESEARCH , 12, 2190, ISSN:25502166
Rahim, N.F.A., Muhammad, N., Abdullah, N., Talip, B.A. and Poh, K.H
(2020) The Interaction Effect And Optimal Formulation Of Selected Polyherbal Extracts Towards Antioxidant Activity, FOOD RESEARCH, FOOD RESEARCH , 12, 2042, ISSN:25502166
Nur Fazira Abdul Rahim, Norhayati Muhammad, Tuan Nurul Maisarah Tuan Putra, Wan Nur Ain Syukriah Wan Marzuki Rashidi , Norazlin Abdullah, Balkis A. Talip, Mohd Fadzelly Abu Bakar , Muhammad Tayyab Gul
(2019) Antioxidant Activity And Its Interaction Effect On Polyherbal Formulations Of Nephrodium Inophyllum, Polygonum Minus Annona Squamosal L. And Stevia Rebaudiana, JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN FLUID MECHANICS AND THERMAL SCIENCES, PENERBIT AKADEMIA BARU , 9, 1, ISSN:22897879
Talip, B.A., Zing, N.Z., Hairuddin, N.D., Radin Mohamed, R.M.S., Muhammad, N., Basri, H., Abdullah, N., Mohd Kahar, E.E., Al-Gheethi, A.A.S., Abdullah, S.
(2019) Determination Of Physicochemical Properties Of Formulated Fish Feed Supplemented With Microalgae From Bioremediation Process, JURNAL TEKNOLOGI (SCIENCES AND ENGINEERING), Universiti Teknologi Malaysia , 4, 151, ISSN:21803722
Muhammad Faiz Razali, Noor Akhmazillah Mohd Fauzi, Alifdalino Sulaiman, Balkis A. Talip, Atikah A. Rahman
(2019) Effect Of High¿Pressure Processing On Prebiotic Potential Of Stingless Bee (Kelulut) Honey: Tested Upon Lactobacillus Acidophilus And Lactobacillus Brevis , JOURNAL OF FOOD PROCESSING AND PRESERVATION, Wiley periodicals Inc , 4, 1, ISSN:17454549
Efaq Noman, Adel Al-Gheethi, Balkis A. Talip , Radin Mohamed , Amir Hashim Kassim
(2019) Inactivating Pathogenic Bacteria In Greywater By Biosynthesized Cu/Zn Nanoparticles From Secondary Metabolite Of Aspergillus Iizukae; Optimization, Mechanism And Techno Economic Analysis, PLOS ONE, Public Library of Science , 9, 1, ISSN:19326203
Efaq Noman, Adel Al-Gheethi, Radin Maya Saphira Radin Mohamed and Balkis A. Talip
(2019) Myco-Remediation Of Xenobiotic Organic Compounds For A Sustainable Environment: A Critical Review, TOPICS IN CURRENT CHEMISTRY, SPRINGER INTERNATIONAL PUBLISHING , 5, 1, ISSN:23648961
Efaq Noman, AA Al-Gheethi, Balkis Talip, Radin Mohamed, Amir Hashim Kassim
(2019) Mycoremediation Of Remazol Brilliant Blue R In Greywater By A Novel Local Strain Of Aspergillus Iizukae 605ean: Optimisation And Mechanism Study, INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL ANALYTICAL CHEMISTRY, Taylor & Francis , 9, 1, ISSN:03067319
Abdelrahman Hamed, Efaq Ali Noman, Adel Al-Gheethi, Mohammed Al-Sahari, Radin Maya Saphira Radin Mohamed, Balkis A Talip, Nur Adila Ab. Aziz, Amir Hashim Mohd Kassim
(2019) Optimization Of Algicidal Activity Of Indigenous Strain Schizophyllum Commune 104uthm Against Microcystis Aeruginosa In Freshwater Using Response Surface Methodology , DESALINATION AND WATER TREATMENT, DESALINATION PUBLICATION , 12, 356, ISSN:19443986
Efaq Noman, A.A. Al-Gheethi, Balkis A. Talip, Radin Mohamed, Amir Hashim Kassim
(2019) Oxidative Enzymes From Newly Local Strain Aspergillus Iizukae Ean605 Using Pumpkin Peels As A Production Substrate: Optimized Production, Characterization, Application And Techno-Economic Analysis, JOURNAL OF HAZARDOUS MATERIALS, ELSEVIER , 12, 1, ISSN:03043894
Wan Nur Ain Syukriah Wan Marzuki Rashidi, Norhayati Muhammad, Nur Halimah Sairi , Nur Fazira Abdul Rahim , Balkis A Talip, Norazlin Abdullah, Mohd Fadzelly Abu Bakar
(2019) Phytochemical Analysis And In-Vitro Antiurolithiatic Properties Of Selected Malaysian Herbs, JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN FLUID MECHANICS AND THERMAL SCIENCES, PENERBIT AKADEMIA BARU , 12, 152, ISSN:22897879
Balkis A. Talip, William J. Snelling, Roy D. Sleator, Colm Lowery and James S. G. Dooley
(2018) A Rapid And Sensitive System For Recovery Of Nucleic Acids From Mycobacteria Sp. On Archived Glass Slides, BMC MICROBIOLOGY, BioMed Central , 11, 1, ISSN:14712180
Muhammad Nurrifat Roslee, Siti Zarina Mohd Muji, Balkis A Talip, Norhayati Muhammad, Norazlin Abdullah, Rafidah Hamdan, Suhaila Sari
(2018) An Automatic Transfusion Set For Accelerating Inoculation Process Of Agarwood Artificial Inducer, INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGINEERING & TECHNOLOGY, Science Publishing Corporation Inc , 11, 397, ISSN:2227524X
Nurathirah Saruan, Norazlin Abdullah, Norhayati Muhammad and Balkis A. Talip
(2018) Effect Of Cooking Time On Physical Properties Of Almond Milk-Based Lemak Cili Api Gravy, JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY, UTHM , 8, 104, ISSN:26007924
Nurlyana Bahrin, Norhayati Muhammad, Norazlin Abdullah, Balkis Hj A Talip, Samsiah Jusoh and Siew Wei Theng
(2018) Effect Of Processing Temperature On Antioxidant Activity Of Ficus Carica Leaves Extract, JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY, UTHM , 8, 99, ISSN:26007924
Norhayati Muhammad
(2018) Identification Of Most Tolerant Lichen Species To Vehicular Traffic¿S Pollutants: A Case Study At Batu Pahat, JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN FLUID MECHANICS AND THERMAL SCIENCES , Akademia Baru , 2, 57, ISSN:22897879
Nur Fazira Abdul Rahim, Norhayati Muhammad, Tuan Nurul Maisarah Tuan Putra, Wan Nur Ain Syukriah Wan Marzuki Rashidi, Balkis Hj A. Talip, Norazlin Abdullah, Mohd Fadzelly Abu Bakar
(2018) Interaction Effect Of Polyherbal Formulations With Antioxidant Activity, EURASIAN JOURNAL OF ANALYTICAL CHEMISTRY, . , 11, 613, ISSN:13063057
Nur Fazira Abdul Rahim, Norhayati Muhammad, Norazlin Abdullah, Balkis A Talip, Nur Jihan Shahirah Dusuki
(2018) Optimization Of The Antioxidant Properties Of The Polyherbal Formulations, JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN FLUID MECHANICS AND THERMAL SCIENCES, PENERBIT AKADEMIA BARU , 9, 16, ISSN:22897879
Efaq Ali Noman, Adel Ali Al-Gheethi, Nik Norulaini Nik Ab. Rahman, Nagao Hideyuki, Balkis Binti Haji A Talip, Radin Maya Saphira Radin Mohamed, Mohd. Omar Ab. Kadir
(2018) Phenotypic Identification Of Penicillium Spp. Isolated From Clinical Wastes Based On Microstructure Characteristics, MALAYSIAN JOURNAL OF MICROBIOLOGY, Malaysian Society for Microbiology , 6, 88, ISSN:22317538
Nur Fazira Abdul Rahim, Norhayati Muhammad, Norazlin Abdullah, Balkis A. Talip and Nur Jihan Shahirah Dusuki
(2018) Synergistic Effect Of Polyherbal Formulations On Dpph Radical Scavenging Activity, JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY, UTHM , 8, 116, ISSN:26007924
Kay Huck Poh, Norhayati Muhammad, Norazlin Abdullah and Balkis A. Talip
(2018) The Evaluation Of Antioxidant Activity Of Individual And Mixture Of Lemongrass, Curry Leaves, Turmeric And Ginger Extracts, JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY, UTHM , 8, 66, ISSN:26007924
Ajiya Dahiru Adamu, Suzi Salwah Jikan, Balkis Haji A. Talip, Nur Azam Badarulzaman, Shehu Yahaya
(2017) Effect Of Glycerol On The Properties Of Tapioca Starch Film, MATERIALS SCIENCE FORUM, Trans Tech Publication , 3, 239, ISSN:16629752
Efaq Ali Noman, Adel Al-Gheethi, Balkis Talip, Nik Ab. Rahman, Hideyuki Nagao, Radin Maya Saphira Radin Mohamed and Omar Ab. Kadir
(2017) Identification Of Fungi Isolated From Clinical Wastes, JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY, UTHM , 12, 64, ISSN:22298460
Efaq Ali Noman, Adel Al-Gheethi, Balkis Talip, Nik Ab. Rahman, Hideyuki Nagao, Radin Mohamed, Omar Ab. Kadir
(2017) Identification Of Fungi Isolated From Clinical Wastes , JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY, VOL. 9 NO. 4 (2017) P. 64-69 , UTHM , 12, 64, ISSN:22298460
S. B. Sanusi, B. A. Talip, M. Mohamed
(2017) The Descriptive Study Of Knowledge And Awareness Of Tuberculosis Among Students In Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY, UTHM , 7, 15, ISSN:22298460
Hatijah Basri
(2017) ¿-Cyclodextrin/Lecithin: Preparation And Characterization, INTERNATIONAL JOURNAL OF INTEGRATED ENGINEERING (IJIE), UTHM , 12, 129, ISSN:2229838X
Balkis A. Talip, Roy D. Sleator, Colm J. Lowery, James S.G. Dooley and William J. Snelling
(2013) An Update On Global Tuberculosis (Tb), INFECTIOUS DISEASES: RESEARCH AND TREATMENT, Libertas Academica , 5, 39, ISSN:11786337
Prosiding / Seminar
Rohardiyana Roslan, Sity Aishah Mansur, Balkis A Talip
(2020) A Comparative Study On The Characteristics And Antimicrobial Activity Of Cinnamon (C. Zeylanicum) Oil Small-Sized Emulsion By Phase Inversion Composition And Phase Inversion Temperature Methods., UTHM , 353, ISBN:27735303
Efaq Noman, Balkis A. Talip, Adel Al-Gheethi, Radin Mohamed, H. Nagao
(2020) Decolourisation Of Dyes In Greywater By Mycoremediation And Mycosorption Process Of Fungi From Peatland; Primary Study, ELSEVIER , 23, ISBN:22147853
M.A. Yegge, N.A.M. Fauzi, B.A. Talip, M.B Jaafar, M.B. Othman, M. Yaacob, M.A. Ilyas, N.H. Ngajikin
(2020) Reduction In Moisture Content Of Dehumidified And Microwave-Heated Stingless Bee (Kelulut) Honey And Its Quality, ELSEVIER LTD , 1, ISBN:2020098031
A N Pauzi , N Muhammad, N H Sairi , T N M Tuan Putra , M T Gul , N F A Rahim , N A S Marzuki, M F Abu Bakar, B A Talip and N Abdullah
(2019) The Effect Of Different Solvent Extraction Towards Antiurolithiatic Properties Of Euphorbhia Hirta And Orthosiphon Stamineus, IOP PUBLISHING , 012040-1, ISBN:17551315
Nur Halimah Sairi, Norhayati Muhammad, Aslia Natasha Pauzi, Mohd Fadzelly Abu Bakar, Balkis Hj. A. Talip, Norazlin Abdullah, Laily B. Din and Nazlina Ibrahim
(2019) The Evaluation Of Antiurolithiathic Properties Of Ananas Nanus, Aquilaria Malaccensis, Curcuma Xanthorrhiza, Pandanus Atrocarpus And Garcinia Mangostana, ELSEVIER , 1145, ISBN:22147853
Norazlin Abdullah, Najihah Wahab, Nurathirah Saruan, Hazel Monica Matias-Peralta, Navis Ryan Xavier, Norhayati Muhammad, Balkis A. Talip, Mohd Fadzelly Abu Bakar
(2018) Effect Of Replacing Coconut Milk With Almond Milk In Spicy Coconut Gravy On Its Sensorial, Nutritional And Physical Properties, ELSEVIER , 21919
Nur Fazira Abdul Rahim, Norhayati Muhammad, Norazlin Abdullah, Balkis Hj A. Talip, and Nur Jihan Shahirah Dusuki
(2018) Polyherbal Formulations With Optimum Antioxidant Properties, AMERICAN INSTITUTE OF PHYSICS (AIP) , 020007-1
E NOMAN, AA AL-GHEETHI, NK RAHMAN, B TALIP, R MOHAMED AND OA KADIR
(2018) Single Spore Isolation As A Simple And Efficient Technique To Obtain Fungal Pure Culture , IOP PUBLISHING , 1, ISBN:17551307
Nur Ain Khairuddin, Norhayati Muhammad, Nor Haslina Hashim, Hasliza Yusof, Samsiah Jusoh, Azlan Abas, Balkis A. Talip, Norazlin Abdullah, and Laily B. Din
(2017) Identification Of Most Tolerant Lichen Species To Vehicular Traffic¿S Pollutants At Batu Pahat Area, American Institute of Physics , 1, ISBN:9780735415737
Talip, B.A.
(2014) A Six Years (2008-2013) Retrospective Study Of Tuberculosis Incident In Batu Pahat Dsitrict,Johor, UKM Press
Sanusi, S.B. Talip, B.A, Mohamed, M.
(2014) Knowledge And Attitudes Towards Tuberculosis Among University Students, UKM
Talip, B.A
(2014) Laser Capture Microscope: The Potential Isolation Technique For Rapid Diagnosis Of Tuberculosis At A Single Cell Level, MSM
A. Talip, B
(2011) The Development Of Rapid Diagnostic System Of Mycobacterium Sp. Mounted On The Glass Slides By Using Laser Capture Microscope, SGM, UK
A.Talip, B
(2011) The Laser Capture Microscopy (Lcm) Application For Isolating Mycobacterium Smegmatis From Glass Slides And Its? Potential As A Platform For Rapid Diagnosis Of Mycobacterium Tuberculosis., EMMD
Balkis A Talip
(2009) The Impact Of Pome On The Methanogenic Bacteria Growth And The Preliminary Identification Of The Methanogen Species, UNIMAS
Balkis A. Talip
(2005) Molecular Characterization Of Infectious Bronchitis Virus, UPM Press
Balkis, A.T
(2004) Differentiation Of Mass-Serotype In Infectious Bronchitis Virus Local Isolates Using Rt-Pcr, UPM Press

ID/CODEPROJECTCLIENTSTART DATEEND DATE
PS357 Pengekstrakan Dan Penentuan Kualiti Daun Karas Untuk Pembangunan Produk Makanan Dan Minuman (Fasa 3) Agarwood Global Venture & SME Corps 15/10/2021 15/10/2022
PS314 Quality Determination of Karas Leaf Extract for Food and Beverage Development Product Agarwood Global Venture 01/01/2021 30/06/2021
PS282 Kerja Perundingan Pengekstrakan Daun Karas Untuk Produk Makanan dan Minuman Pejabat MARA Negeri Johor 30/09/2020 31/10/2020
PS211 Perkhidmatan Perundingan, Penambahbaikan dan Pemantauan Projek Inokulum Gaharu - Fasa 2 Agarwood Technologies Plantation Sdn Bhd 01/12/2019 31/01/2020
PS191 Perkhidmatan Perundingan, Penambahbaikan dan Pemantauan Projek Inokulum Gaharu - Fasa 1 Agarwood Technologies Plantation Sdn Bhd 01/08/2019 01/01/2020

YearDescriptionLevel
2023 - 2024 Module Developer for MODUL LATIHAN KURSUS JURUSERTU PROFESIONAL, IFFAH, USIM, Malaysia, January 2023 National
2022 - 2023 Head for PENGUMPULAN DATA BAGI KAJIAN KEBERKESANAN SERTU BAGI INDUSTRI HALAL, JABATAN STANDARD MALAYSIA, Malaysia, January 2022 Goverment
2021 - 2022 Head for PENGEKSTRAKAN DAUN KARAS UNTUK MAKANAN DAN MINUMAN, AGARWOOD GLOBAL VENTURE, Malaysia, October 2021 Private

YearDescription
2023 Examiner for Muhamad Ihsan Bin Ismauddin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Muhamad Ihsan Bin Ismauddin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Muhammad Ashraf Bin Anas, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Muhammad Ashraf Bin Anas, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Nur Naufal Binti Aznan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Nur Naufal Binti Aznan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Nur Sabrina Binti Mohd Jamri, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Nur Sabrina Binti Mohd Jamri, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for PEMERIKSA TESIS PHD NUR ASMIRA MD SALLEH, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, March 2023
2023 Examiner for Putri Elia Natasha Binti Shahrin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Putri Elia Natasha Binti Shahrin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Sareniya A/P Sekaran, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Sareniya A/P Sekaran, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Syarah Syahindah Binti Abdullah, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Syarah Syahindah Binti Abdullah, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Tang Mei Kei, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Tang Mei Kei, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Industrial Training Supervisor for 'Izzati Nada 'Inani Binti Ibrahim, Nozoly Food Industry Sdn Bhd, 2023
2023 Industrial Training Supervisor for Amnah Nur Diyana Binti Zulkifli, Nestlé Manufacturing (Malaysia) Sdn Bhd, 2023
2023 Industrial Training Supervisor for Leong May Gee, Pacific Food Products Sdn Bhd, 2023
2023 Industrial Training Supervisor for Siti Nur Anisah Binti Sahir, Oriental Food Industries Sdn. Bhd., 2023
2023 Main Supervisor for Khairunnisa Binti Abdhul Muthalib, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Supervisor for Muhammad Aimil Qayyum Bin Rukhaizad, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Supervisor for Muhammad Aimil Qayyum Bin Rukhaizad, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Supervisor for Najwa Umairah Binti Ramizu, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Supervisor for Najwa Umairah Binti Ramizu, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Supervisor for Nur Iffah Binti Sufian, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Supervisor for Nur Iffah Binti Sufian, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Supervisor for Nur Izzah Binti Abd Hafiz, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Supervisor for Nur Izzah Binti Abd Hafiz, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Supervisor for Umi Umairah Binti Nazim, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Supervisor for Umi Umairah Binti Nazim, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2022 for PENGERUSI VIVA FAIZNUR, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, November 2022
2022 Assessor / Reviewer for PRA-AKREDITASI PROGRAM BNA, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, May 2022
2022 Assessor / Reviewer for PRA-AKREDITASI PROGRAM BNT, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, July 2022
2022 Assessor / Reviewer for SKIM GERAN FUNDAMENTAL (FRGS) FASA 1/2022 PERINGKAT DALAMAN UTHM, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, February 2022
2022 Examiner for Affina Hanani Binti Jamalludin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Affina Hanani Binti Jamalludin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Celine Chua Miao Chiun, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Celine Chua Miao Chiun, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Nurin Najmina Binti Mat Ali, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Nurin Najmina Binti Mat Ali, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Nurul Hazierah Binti Mohd Hasri, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Nurul Hazierah Binti Mohd Hasri, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for PEMERIKSA DALAM TESIS PHD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, September2022
2022 Examiner for Rosmieza Binti Rosman, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Rosmieza Binti Rosman, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Rusyada Aini Binti Mohd Jafri, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Siti Nurhaziqah Binti Norizan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Siti Nurhaziqah Binti Norizan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 External Examiner for PEMERIKSA TESIS PHD, UNIVERSITI MALAYSIA SABAH, Malaysia, October 2022
2022 External Examiner for PEMERIKSA TESIS PHD, UNIVERSITI MALAYSIA SABAH, Malaysia, September2022
2022 Industrial Training Supervisor for Aimi Nazurah Binti Hamdan, Ombak Dynamic Technology, 2022
2022 Industrial Training Supervisor for Shakthi Priya A/P Padmanaban, Lkt Food Industries Sdn Bhd, 2022
2022 Industrial Training Supervisor for Tan Zi Jie, The Holstein Milk Company Sdn Bhd, 2022
2022 Programme Coordinator for ANUGERAH KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN NEGARA 2020 & 2021, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, February 2022
2022 Supervisor for Anis Farhana Binti Ahmad Fikri, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Anis Farhana Binti Ahmad Fikri, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Leong May Gee, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Leong May Gee, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Nur Azreenda Binti Ismail, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Nur Azreenda Binti Ismail, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Yasmin Zahirah Binti Abdul Wahab, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Yasmin Zahirah Binti Abdul Wahab, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2021 Assessor / Reviewer for PRA-AKREDITASI PROGRAM AKADEMIK BDD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, August 2021
2021 Co-supervisor for Muhammad Faiz Bin Razali, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Anis Huda Binti Mohd Satria, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Anis Huda Binti Mohd Satria, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Farah Syahirah Binti Mohd, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Farah Syahirah Binti Mohd, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Nurathirah Syamimi Binti Shahrun, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Nurathirah Syamimi Binti Shahrun, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Nurlysa Affina Binti Hanaffi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Nurlysa Affina Binti Hanaffi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 External Examiner for PEMERIKSA TESIS PHD, UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA, Malaysia, August 2021
2021 Industrial Training Supervisor for Fatin Nabila Huda Binti Zainal, Lifestyle Ventures Sdn. Bhd, 2021
2021 Industrial Training Supervisor for Norasyidah Bt. Mohd Khadir, Guinea Foods Sdn Bhd, 2021
2021 Industrial Training Supervisor for Nur Najihah Binti Azahar, Marimogo-Korean Food Malaysian Style, 2021
2021 Main Supervisor for Nadia Nabila Binti Mohd Kodeem, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Hoo Xiao Hui, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Hoo Xiao Hui, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Intan Nasuha Binti Suhardi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Intan Nasuha Binti Suhardi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Yong Hui Sun, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Yong Hui Sun, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2020 Co-Supervisor for Nur Izzati Shuhada Binti Mohammed Jeffri, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Co-Supervisor for Nur Izzati Shuhada Binti Mohammed Jeffri, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Co-supervisor for Nur Diyanah Binti Mohd Salim, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Dania Aqilah Binti Mohd Ridzuan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Dania Aqilah Binti Mohd Ridzuan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Nur Azzyyati Binti Azman, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Nur Azzyyati Binti Azman, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Nur ``Alia Binti Rosmadi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Nur ``Alia Binti Rosmadi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Nuraina Nazirah Binti Adenan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Nuraina Nazirah Binti Adenan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Main Supervisor for Neo Zhi Zing, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Khairunnisa Binti Abdhul Muthalib, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Khairunnisa Binti Abdhul Muthalib, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Noor Feezaty Erina Binti Md Said, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Noor Feezaty Erina Binti Md Said, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Siti Nurbayah Binti Baharudin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Siti Nurbayah Binti Baharudin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2019 Examiner for Intan Munirah Binti Hailan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Intan Munirah Binti Hailan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Noorsyahira Binti Mustafah, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Noorsyahira Binti Mustafah, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Nurlisa Liyahusna Binti Mohd Isa, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Nurlisa Liyahusna Binti Mohd Isa, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Nurul Ain Shahanaz Binti Hamidin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Nurul Ain Shahanaz Binti Hamidin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Nurzulaikha Azra Binti Zaki Aznam, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Nurzulaikha Azra Binti Zaki Aznam, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Industrial Training Supervisor for Amira Diyanah Binti Yahaya, Golden Food Manufacturing Sdn. Bhd., 2019
2019 Industrial Training Supervisor for Fatini Binti Awang Hamat, Pheio Management Sdn Bhd, 2019
2019 Industrial Training Supervisor for Muhammad Amir Bin Mohamad Ruzi, Department Of Standards Malaysia (Standards Malaysia), 2019
2019 Industrial Training Supervisor for Nurulhazirah Binti Mohd Nasir, Deligateaux (M) Sdn Bhd, 2019
2019 Industrial Training Supervisor for Roshazwani Binti Ab Rahman, Secret Recipe Manufacturing Sdn Bhd, 2019
2019 Main Supervisor for Ernna Erynna Binti Mohamad Kahar, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Main Supervisor for Fatariah Binti Zakaria, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Asminah Binti Legiman, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Nur Liyana Binti Masran, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Nur Liyana Binti Masran, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Siti Nazifa Binti Kamarulzaman, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Siti Nazifa Binti Kamarulzaman, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2018 Co-supervisor for Marliana Binti Jaafar, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Amira Diyanah Binti Yahaya, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Amira Diyanah Binti Yahaya, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Aslia Natasha Binti Pauzi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Aslia Natasha Binti Pauzi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Chuah Mei Ting, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Chuah Mei Ting, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Diana Lim Ching Ching, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Diana Lim Ching Ching, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Fatin Nur Atikah Binti Zahari, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Lee Jer Hao, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Lee Jer Hao, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Nurul Amalina Binti Rosli, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Siti Nor Ashikin Binti Mat Zin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Syaratul Akma Binti Mohd Rahim, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Syaratul Akma Binti Mohd Rahim, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Main Supervisor for Alyaa Idrees Abdulmaged Al Flayyih, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Main Supervisor for Nur Diyana Binti Hairuddin, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Asminah Binti Legiman, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Asminah Binti Legiman, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Normaliana Binti Wahab, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Normaliana Binti Wahab, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Yasmeen Binti Abd Aziz, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Yasmeen Binti Abd Aziz, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2017 Examiner for Mohd Fadhli Bin Mohd Fadzil, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Nik Nur Ashirah Binti Nik Azmi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Nik Nur Ashirah Binti Nik Azmi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Niysha Fareena Binti Mohamad Kamil, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Niysha Fareena Binti Mohamad Kamil, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Nur Fazira Binti Abdul Rahim, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Nur Fazira Binti Abdul Rahim, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Nur Zawin Nazihah Binti Mohd. Nor, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Nur Zawin Nazihah Binti Mohd. Nor, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Nurathirah Binti Saruan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Nurathirah Binti Saruan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Nurul Izzati Adilla Binti Roslan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Nurul Izzati Adilla Binti Roslan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Siti Nabilah Binti Tajuddin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Siti Nabilah Binti Tajuddin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Industrial Training Supervisor for Jong Sze Hui, Miaow Miaow Food Products Sdn Bhd, 2017
2017 Industrial Training Supervisor for Nor Alina Shafina Binti Ali, Mdd Beverage Sdn Bhd, 2017
2017 Industrial Training Supervisor for Nur'Atiqah Binti Leham, Uk Farm Sdn Bhd, 2017
2017 Industrial Training Supervisor for Siew Wei Teng, Deluxe Rich Sdn Bhd, 2017
2017 Main Supervisor for Efaq Ali Noman Mohammed, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Ernna Erynna Binti Mohamad Kahar, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Ernna Erynna Binti Mohamad Kahar, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Neo Zhi Zing, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Neo Zhi Zing, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Nur Amalina Binti Mohd Rafi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Nur Amalina Binti Mohd Rafi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Yee Hui Boon, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Yee Hui Boon, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2016 Examiner for Nur Aisyah Binti Mohd Ismail, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Nur Aisyah Binti Mohd Ismail, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Nur Hafidah Binti Mohd Nayan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Nur Hafidah Binti Mohd Nayan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Nur'Atiqah Binti Leham, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Nur'Atiqah Binti Leham, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Nurul Shafira Binti Mat Salleh, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Nurul Shafira Binti Mat Salleh, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Seah Khai Wenn, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Seah Khai Wenn, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Industrial Training Supervisor for Anis Waheeda Binti Jalaini, Unique Frozen Food (M) Sdn Bhd, 2016
2016 Industrial Training Supervisor for Nurfatin Izzati Binti Abdul Sukor, Rex Canning Co. Sdn Bhd, 2016
2016 Industrial Training Supervisor for Nurul Azleena Binti Mokhtar, First Grade Resources, 2016
2016 Industrial Training Supervisor for Nurul Izzati Binti Hamzah, Lucky Frozen Sdn Bhd, 2016
2016 Supervisor for Siti Aishah Binti Ishak, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Siti Aishah Binti Ishak, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Umi Nasyirah Binti Rahizan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Umi Nasyirah Binti Rahizan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Wan Noornabila Nadiah Binti Wan Mohd Noor, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Wan Noornabila Nadiah Binti Wan Mohd Noor, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2015 Co-supervisor for Adamu Dahiru Ajiya, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015
2015 Co-supervisor for Najeeha Binti Mohd Apandi, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015
2015 Industrial Training Supervisor for Nor Syakila Amilia Binti Kamarol Jamel, Lembaga Pembangunan Langkawi (Lada), 2015
2015 Main Supervisor for Noor Hazawanie Binti Zulkipli, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015
2015 Main Supervisor for Siti Fadzilah Bt Sabtu, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015
2014 Co-supervisor for Noorain Binti Suhani, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014
2014 Main Supervisor for Izzat Bin Johar, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014
2013 Co-supervisor for Babaji Shuaibu Sanusi, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013
2013 Main Supervisor for Adel Ahmed Moafa, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013

YearDescriptionLevel
2022Guest Speaker for OSH WEBINAR 2022, MBKKP IPP/IPT, Malaysia, October 2022 University
2022Guest Speaker for SiRAC WORKSHOP, DOSHTECH, Malaysia, September 2022 Private
2022External Assessor / External Reviewer for PANEL PAKAR PROSES SERTU, GLOBAL DIBAGH SDN BHD, Malaysia, October 2022 Private
2022Member for JAWATANKUASA PEMBENTUKAN EMERGENCY RESPONSE PLAN UTHM, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, January - December 2022 University
2022Assessor / Reviewer for PANEL PENEMUDUGA MYBRAIN SC KPT 2022, KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI, Malaysia, August 2022 National
2021Speaker for BENGKEL PENTAKSIRAN AKHIR, UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS, Malaysia, September 2021 University

YearDescriptionOrganiser
2023 UTHM HIGH IMPACT LEADERSHIP PROGRAMME (HILEAD) TAHUN 2023 - CHANGE LEADERSHIP FOR GTU LEADERS UTHM
2023 UTHM LEADERSHIP DEVELOPMENT PROGRAMME - ULEAD (FINANCE FOR NON FINANCE) UTHM
2022 PROGRAM PROFESSIONAL LEGAL FOR NON-LEGAL (PROLENOL) AKEPT
2022 UTHM LEADERSHIP DEVELOPMENT PROGRAMME (ETIKA & INTEGRITI) UTHM
2022 UTHM LEADERSHIP DEVELOPMENT PROGRAMME - ULEAD (PEMIKIRAN STRATEGIK DAN PENGURUSAN RISIKO) UTHM
2022 UTHM LEADERSHIP DEVELOPMENT PROGRAMME - ULEAD (PENGURUSAN PELANGGAN) UTHM
2022 UTHM LEADERSHIP DEVELOPMENT PROGRAMME - ULEAD (PENGURUSAN SUMBER MANUSIA) UTHM

YearDescription
Organiser / Venue
Date
2023 TAKLIMAT AUDITOR AUDIT DALAMAN PERSEKITARAN, KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN 2023
UTHM / BILIK LATIHAN SERI SIANTAN, ARAS 3, PEJABAT PENDAFTAR
19/11/2023
2023 UTHM HIGH IMPACT LEADERSHIP PROGRAMME (HILEAD) TAHUN 2023 - CHANGE LEADERSHIP FOR GTU LEADERS
UTHM / HOTEL GRANADA JOHOR BAHRU
15/11/2023 - 17/11/2023
2023 UTHM LEADERSHIP DEVELOPMENT PROGRAMME - ULEAD (FINANCE FOR NON FINANCE)
UTHM / THE KATERINA HOTEL
26/07/2023
2023 UTHM LEADERSHIP DEVELOPMENT PROGRAMME - ULEAD (FINANCE FOR NON FINANCE)
UTHM / -
25/07/2023
2023 KURSUS TUGASAN SLO
UTHM / BILIK LATIHAN SERI TERATAI, ARAS 1, PEJABAT PENDAFTAR
24/07/2023 - 25/07/2023
2023 INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEMS (IMS) ISO 9001, ISO 14001 & ISO 45001 UNDERSTANDING & IMPLEMENTING
SIRIM TRAINING SERVICES SDN. BHD / SIRIM SHAH ALAM
17/07/2023 - 18/07/2023
2023 TAKLIMAT PENCALONAN BAKAT KEPIMPINAN BAGI PELAN PENGGANTIAN PUSAT TANGGUNGJAWAB UNIVERSITI TUN HUSSIEN ONN MALAYSIA
UTHM / AUDITORIUM AL-JAZARI ARAS 3 PTTA
26/06/2023
2023 CERAMAH PENDAKIAN ALTITUD TINGGI
UTHM / AUDITORIUM ALJAZARI PTTA
04/06/2023
2023 SHARING SESSION ON PACD 2023 PETRONAS - ACADEMIA COLLABORATION DIALOGUE
UTHM / Zoom Meeting
12/02/2023
2023 BENGKEL PENYEDIAAN HAZARD IDENTIFICATION, RISK ASSESSMENT AND RISK CONTROL (HIRARC) BAGI PEJABAT
UTHM / BILIK LATIHAN SRI SIANTAN, PEJABAT PENDAFTAR
29/01/2023
2022 KURSUS AUDITOR AUDIT DALAMAN PERSEKITARAN, KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN (OSHE)
UTHM / BILIK LATIHAN SRI TERATAI, ARAS 1, PEJABAT PENDAFTAR
23/11/2022
2022 UTHM LEADERSHIP DEVELOPMENT PROGRAMME - ULEAD (PEMIKIRAN STRATEGIK DAN PENGURUSAN RISIKO)
UTHM / THE KATERINA HOTEL
01/11/2022 - 02/11/2022
2022 PROGRAM PROFESSIONAL LEGAL FOR NON-LEGAL (PROLENOL)
AKEPT / AKEPT NEGERI SEMBILAN
26/10/2022 - 27/10/2022
2022 SIRI 5 : BENGKEL DALAMAN SKTU 2023 - UTHM GOVERNANCE (BAKAT DAN TADBIR URUS)
UTHM / DEWAN JAMUAN, ARAS 5, PERPUSTAKAAN TUNKU TUN AMINAH
12/10/2022
2022 UTHM LEADERSHIP DEVELOPMENT PROGRAMME - ULEAD (PENGURUSAN PELANGGAN)
UTHM / THE KATERINA HOTEL
13/09/2022
2022 BENGKEL PENYEDIAAN DOKUMEN PERMOHONAN AKREDITASI INSTITUTE OF FOOD TECHNOLOGISTS (IFT) BAGI PROGRAM SARJANA MUDA SAINS (TEKNOLOGI MAKANAN) DENGAN KEPUJIAN
UTHM / Bilik Perbincangan FAST Sayap Kanan
30/08/2022
2022 UTHM LEADERSHIP DEVELOPMENT PROGRAMME - ULEAD (PENGURUSAN SUMBER MANUSIA)
UTHM / THE KATERINA HOTEL
24/08/2022
2022 UTHM LEADERSHIP DEVELOPMENT PROGRAMME (ETIKA & INTEGRITI)
UTHM / THE KATERINA HOTEL BATU PAHAT
10/08/2022
2022 BENGKEL PELAN TINDAKAN KECEMASAN (EMERGENCY RESPONSE PLAN - ERP) UTHM SIRI 5
UTHM / BAYVIEW HOTEL, MELAKA
14/07/2022 - 16/07/2022
2022 KURSUS HEUTAGOGY & CYBERGOGY 2022
PEJABAT PENDAFTAR,UTHM / BILIK SEMINAR SERI SIANTAN
19/06/2022
2022 BENGKEL PEMURNIAN PROGRAM SARJANA MUDA SAINS (TEKNOLOGI MAKANAN) DENGAN KEPUJIAN BIL 2/2022
UTHM / Bilik Mesyuarat 5, UTHM Kampus Pagoh
29/05/2022 - 30/05/2022
2022 SIRAC (SIMPLE RISK ASSESSMENT AND CONTROL FOR CHEMICAL) OSHE
UTHM / BILIK LATIHAN PEJABAT PENDAFTAR
16/05/2022 - 19/05/2022
2022 BENGKEL PEMURNIAN PROGRAM SARJANA MUDA SAINS (TEKNOLOGI MAKANAN) DENGAN KEPUJIAN BIL 1/2022
UTHM / Bilik Perbincangan Dekan (2.A1.3.108)
28/04/2022
2022 SESI PERKONGSIAN ILMU TENTANG PENGENALAN KEPADA HARTA INTELEK SIRI 1
LAIN-LAIN / Google Meet
18/04/2022
2022 BUSINESS PITCHING & COMMUNICATION
UTHM / GOOGLE MEET
15/03/2022
2022 TAKLIMAT PENYEDIAAN DOKUMEN PERANCANGAN KULIAH (RPP-04), TABLE OF SPECIFICATION (TOS) DAN CONTINUAL QUALITY IMPROVEMENT (CQI) SEMESTER II SESI 2021/2022
UTHM / Medium : Microsoft Teams (link: https://bit.ly/3sPUSBX)
03/03/2022
2022 KURSUS PENGENALAN DAN PENGURUSAN JENTERA BERDAFTAR
UTHM / MICROSOFT TEAMS
15/02/2022
2022 BENGKEL PEMBANGUNAN EMERGENCY RESPONSE PLAN (ERP)
UTHM / BILIK LESTARI 2, ARAS 3, PTTA
14/02/2022
2022 ICEP - INDUSTRY & COMMUNITY RELATIONS IN UTHM
UTHM / APLIKASI ZOOM
10/02/2022
2022 KOLOKIUM PENYELIDIKAN PASCA SISWAZAH SEMESTER 1 SESI 2021/2022
UTHM / ONLINE GOOGLE MEET
02/01/2022 - 04/01/2022
2021 [SIRI 4] BENGKEL PENYEDIAAN SKTU 2022 UTHM_FUNGSI 1 : UTHM GOVERNANCE (F4.1 - TRANSFORMASI BAKAT)
UTHM / DEWAN JAMUAN, ARAS 5, PERPUSTAKAAN TUNKU TUN AMINAH
27/10/2021
2021 MAJLIS SAMBUTAN MAULIDUR RASUL PERINGKAT UNIVERSITI TAHUN 1443H/2021M
PUSAT ISLAM, UTHM / MASJID UTHM
18/10/2021
2021 SIRI 1 DAN 2 JERAYAWARA PELAN STRATEGIK 2021-2025
UTHM / ZOOM
07/09/2021
2021 PROGRAM KEPIMPINAN BERSIRI KEISSWA FAKULTI SAINS GUNAAN DAN TEKNOLOGI UTHM
UTHM / GOOGLE MEET
12/08/2021
2021 TAKLIMAT PENGISIAN LAPORAN PRESTASI GERAN PENYELIDIKAN DANA KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI (DPKPT) DI MYGRANTS
UTHM / Pautan Google Meet
11/08/2021
2021 KURSUS PENGURUSAN KES SALAH LAKU DAN TATATERTIB UNIVERSITI, INTEGRITI & KESEDARAN AKTA 605
UTHM / AUDITORIUM AL-JAZARI
24/05/2021
2021 KURSUS ASAS SLO
UTHM / Google Meet
11/04/2021 - 12/04/2021
2021 BENGKEL JK PENGURUSAN BAHAN KIMIA UNIVERSITI
UTHM / Bilik Seminar Lestari 1, Aras 3, Bangunan PTTA
06/04/2021 - 07/04/2021
2021 PERKONGSIAN PENGURUSAN BAHAN KIMIA DI UTM (CRADLE TO GRAVE)
UTHM / Secara Atas Talian - Google Meet
16/02/2021
2021 SESI PERKONGSIAN PENGURUS BAHAN KIMIA FKAAB
UTHM / Secara Atas Talian - Google Meet
15/02/2021
2021 BENGKEL PENULISAN GERAN KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI (KPT) FAKULTI SAINS GUNAAN DAN TEKNOLOGI (FAST)
UTHM / GOOGLE MEET
27/01/2021
2020 JERAYAWARA KRITERIA BAHARU PENILAIAN PRESTASI TAHUNAN & KENAIKAN PANGKAT STAF AKADEMIK UTHM BERSAMA FAKULTI SAINS GUNAAN & TEKNOLOGI
UTHM / -
30/12/2020
2020 PROGRAM INSPIRED EDUCATOR FAST BERSAMA PMTS. DR. NOOR AZURA AWANG
UTHM / -
29/09/2020
2020 KURSUS MEDIA RELEASE AND CRISIS MANAGEMENT
PEJABAT PENDAFTAR,UTHM / AUDITORIUM AL JAZARI ARAS 3 PTTA
21/09/2020 - 22/09/2020
2020 WORK SMARTER WITH MICROSOFT EXCEL (DATA MANIPULATION)
UTHM / PUSAT PEMBELAJARAN ATAS TALIAN TAHAP GLOBAL
06/08/2020
2020 TURNITIN TRANINING FOR LECTURES
UTHM / GOOGLE MEET
16/06/2020
2020 TAZKIRAH RAMADHAN ATAS TALIAN
UTHM / -
21/05/2020
2020 PROGRAM PENGHAYATAN RAMADHAN ANJURAN KELAB KASTURI SIRI 1
UTHM / UTHM
24/04/2020
2020 TEACH CALCULATION BASED COURSE DURING MCO
UTHM / -
23/04/2020
2020 PROGRAM JOM MEMBACA UNTUK 10 MINIT
UTHM / UTHM
23/04/2020
2020 TAKLIMAT PELAKSANAAN INISIATIF WORK FROM HOME (WFH) MENGGUNAKAN APLIKASI WORKSPACE UTHM SIRI 9
UTHM / -
15/04/2020
2020 BIG DATA AND ITS APPLICATIONS
UTHM / BILIK PASCASISWAZAH AL-SHIRAZI, ARAS 3, PTTA
12/03/2020
2020 PROGRAM JERAYAWARA SESI 1/2020
UTHM / BILIK MESYUARAT PERDANA, PEJABAT AM PPP
19/01/2020

ID IPTITTLE PRODUCTTYPE OF IP NO. APPLICATIONROLE
CP936 Ready-To-Use Soluble Agarwood Artificial Inducer Hak Cipta (Copyright) LY2023J01269 PEMILIK/PENYELIDIK UTAMA
PT217 A Method for Preparing a Leaf Extract Powder Paten (Patent) PI2022002828 PEMILIK/PENYELIDIK UTAMA
TM39 AIYATT Trade marks TM2022010278 PEREKA CIPTA/PENYELIDIK BERSAMA
CP814 A Novel Cu-Zn Bionanocomposite Biosynthesized In Secondary Metabolic Products Of Aspergillus Arenarioides Ean603 With Pumpkin Peels Medium For Antibiotics Removal From Wastewater (Cz-Bnc-App) Hak Cipta (Copyright) LY2022J00871 PEREKA CIPTA/PENYELIDIK BERSAMA
CP815 Production Of Anticancer Enzyme From A Novel Fungal Strain Aspergillus Arenarioides Ean603 Hak Cipta (Copyright) LY2022J00872 PEREKA CIPTA/PENYELIDIK BERSAMA
CP816 Silver Nanoparticles From Secondary Metabolite Of A Malaysian Strain Of Aspergillus Iizukae 605Ean (Bio Agnps) Hak Cipta (Copyright) LY2022J00873 PEREKA CIPTA/PENYELIDIK BERSAMA
CP813 Novel Strains Of Fungi From Peatland At Pontian Johor Malaysia For Dye Decolourization Hak Cipta (Copyright) LY2022J00870 PEREKA CIPTA/PENYELIDIK BERSAMA
CP420 Bitter Gourd Pudding Hak Cipta (Copyright) LY2019005550 PEREKA CIPTA/PENYELIDIK BERSAMA
CP300 Flo-Yog Butterfly Pea Flower (Clitoria Ternatea) Yogurt Hak Cipta (Copyright) LY2019000570 PEREKA CIPTA/PENYELIDIK BERSAMA
CP260 Fish Flavoured Spicy Tamarind Cube Hak Cipta (Copyright) LY2018005328 PEREKA CIPTA/PENYELIDIK BERSAMA
CP242 Agarwood Flavoured Drink Hak Cipta (Copyright) LY2018003563 PEMILIK/PENYELIDIK UTAMA
CP214 Spoiled Onion based Chicken Feed Supplemented with Kelulut Bee Pollen Hak Cipta (Copyright) LY2018001819 PEMILIK/PENYELIDIK UTAMA
CP199 Phycoremediation By-Product Fishmeal Production Hak Cipta (Copyright) LY2018000758 PEMILIK/PENYELIDIK UTAMA
CP135 Aquiresin Xcelerator (Agarwood Artificial Inducer) Hak Cipta (Copyright) LY2017003636 PEMILIK/PENYELIDIK UTAMA

YEAR COMMERCIAL ID PRODUCT TITTLE COMMERCIAL TYPE
2018 C41 Gaharu Flavoured Drink Licensing Agreement (perjanjian Perlesenana)
2018 C40 Agarwood Artificial Inducer Licensing Agreement (perjanjian Perlesenana)

EXHIBITION ID PRODUCT TITTLE EXPO NAME RECOGNITION
23MTE03 Agarwood Leaves Extract Powder MTE 2023 Emas dan Setara
17CIPTA03 Agarwood Artificial Inducer PECIPTA 2017 Gangsa dan Setara

TAHUN ENDOWMEN PERANAN NILAI
2019SUMBANGAN ENDOWMEN PENYELIDIKANKETUA1,000.00

TAHUN NAMA ANUGERAH / PENCAPAIAN PENGANUGERAH PERINGKAT
2023 MALAYSIA TECHNOLOGY EXPO INTERNATIONAL INNOVATION AWARDS
GOLD
MTE IIA 2023NEGARA
2022 ANUGERAH HASIL INOVASI KARNIVAL REKACIPTA & INOVASI (KREATIV 2022)
GOLD
USIM TIJARAH HOLDINGS SDN BHDNEGARA
2022 ANUGERAH HASIL INOVASI KARNIVAL REAKCIPTA & INOVASI (KREATIV 2022)
HADIAH KATEGORI
USIM TIJARAH SDN BHDNEGARA
2021 International Agro Revolution and Innovation Challenge 2021
GOLD
Universiti Malaysia KelantanANTARABANGSA
2019 TOKOH PENGAJARANUTHMUNIVERSITI
2019 SEMINAR ON INNOVATION AND CREATIVITY-SILVER MEDAL INTERNATIONAL MALAYSIA-INDONESIA-THAILAND SYMPOSIUM ON INNOVATION AND CREATIVITY-GOLD MEDAL - MEEFLS
GOLD
PRINCESS OF NARADHIWAS UNIVERSITYANTARABANGSA
2019 SEMINAR ON INNOVATION AND CREATIVITY-SILVER MEDAL INTERNATIONAL MALAYSIA-INDONESIA-THAILAND SYMPOSIUM ON INNOVATION AND CREATIVITY-GOLD MEDAL - MEEFLS
SILVER
PRINCESS OF NARADHIWAS UNIVERSITYANTARABANGSA
2018 MELAKA INTERNATIONAL INNOVATION EXPO-GOLD
GOLD
UTHMNEGARA
2018 INTERNATIONAL RESEARCH AND INNOVATION SYMPOSIUM AND EXPOSITION-HERBAL HEROES INDUSTRY AWARDUTHMANTARABANGSA
2018 INTERNATIONAL RESEARCH AND INNOVATION SYMPOSIUM AND EXPOSITION-GOLD
GOLD
UTHMANTARABANGSA
2017 ANUGERAH PERKHIDMATAN CEMERLANGUTHMUNIVERSITI
2017 ANUGERAH PENGAJARAN UTHMUTHMUNIVERSITI
2015 ANUGERAH JASA BAKTI UTHMUNIVERSITI