Jabatan Senibina
Fakulti Kejuruteraan Awam dan Alam Bina
Pusat Pembangunan Pelajar
 
  07-4564323
Dr. EMEDYA MURNIWATY BINTI SAMSUDIN

DS51 Felo Industri

DOKTOR FALSAFAH KEJURUTERAAN AWAM , UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA (2018)
SARJANA SAINS PENGURUSAN PROJEK PEMBINAAN BERSEPADU , UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA (2005)
SARJANA MUDA KEJURUTERAAN AWAM (PERKHIDMATAN BANGUNAN) , KOLEJ UNIVERSITI TEKNOLOGI TUN HUSSEIN ONN (2002)

CategoryExpertise
Field Category (KPT) : APPLIED SCIENCES, ENGINEERING AND TECHNOLOGIES
Field (KPT) : Engineering Science and Technology
Field of Specialization (KPT) : Engineering Science and Technology

Acoustics & Acoustics Materials
Construction Management

Acoustic Material

DateDescription
01/01/2021 - 09/09/9999 Penyelidik Utama
Fakulti Kejuruteraan Awam dan Alam Bina, Vibration Acoustics and Sound Testing Specialist (VAStest)
01/07/2023 - 31/12/2024 Ketua Jabatan
Pusat Pembangunan Pelajar, Jabatan Inovasi dan Kompetensi Pelajar
01/07/2021 - 30/06/2023 Ketua Jabatan
Pusat Pembangunan Pelajar, Jabatan Inovasi dan Kompetensi Pelajar
01/01/2021 - 31/12/2022 Ketua Kumpulan Fokus (FG)
Fakulti Kejuruteraan Awam dan Alam Bina, Vibration Acoustics and Sound Testing Specialist (VAStest)
01/01/2020 - 31/12/2021 Ahli
Fakulti Kejuruteraan Awam dan Alam Bina, Jamilus Research Centre for Sustainable Construction (JRC-SC)
01/01/2014 - 31/12/2014 Ketua Makmal
Fakulti Kejuruteraan Awam dan Alam Sekitar, Jabatan Kejuruteraan Bangunan dan Pembinaan
01/09/2008 - 31/08/2010 Ketua Makmal
Fakulti Kejuruteraan Awam dan Alam Sekitar, Jabatan Kejuruteraan Air dan Persekitaran

YearDescriptionRoleLevel
2022 - 2024International Institute of Acoustics and Vibration (IIAV) Ahli Antarabangsa
2010 - 2010The Institution of Electrical Engineers (IEE) Ahli Kebangsaan
2003 - 2003Board of Engineers Malaysia (BEM) Ahli Kebangsaan

YearDescriptionLevel
2024 Acoustics And Lighting [BFB41103], Session 20232024 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2024 University
2023 Acoustics And Lighting [BFB41103], Session 20222023 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023 University
2023 Acoustics And Lighting [BFB41103], Session 20232024 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023 University
2023 Civil Engineering Software [BFC43201], Session 20222023 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023 University
2023 Civil Engineering Software [BFC43201], Session 20232024 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023 University
2023 Member for Pemurian Kurikulum dan Silibus Program Sarjana Muda Kejuruteraan Awam, FKAAB, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, October 2023 University
2022 Acoustics And Lighting [BFB41103], Session 20212022 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022 University
2022 Mechanical & Electrical System [BFC32602], Session 20222023 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022 University
2021 Acoustics And Lighting [BFB41103], Session 20202021 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2021 Acoustics And Lighting [BFB41103], Session 20212022 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2021 Engineering Drawing And Computer Aided Drawing [BFC10303], Session 20202021 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2020 Acoustics And Lighting [BFB41103], Session 20202021 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2020 Building Services Ii [BFB40703], Session 20192020 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2020 Building Services Technology 2 [BBY10405], Session 20192020 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2020 Civil Engineering Mathematics Iv [BFC24203], Session 20192020 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2020 Engineering Drawing And Computer Aided Drawing [BFC10303], Session 20192020 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2020 Engineering Drawing And Computer Aided Drawing [BFC10303], Session 20202021 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2019 Building Services Ii [BFB40703], Session 20182019 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 Civil Engineering Mathematics Iv [BFC24203], Session 20182019 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 Civil Engineering Mathematics Iv [BFC24203], Session 20192020 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 Civil Engineering Software [BFC43201], Session 20182019 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 Civil Engineering Software [BFC43201], Session 20192020 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 Engineering Drawing And Computer Aided Drawing [BFC10303], Session 20192020 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2018 Civil Engineering Mathematics Iv [BFC24203], Session 20172018 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2018 Civil Engineering Software [BFC43201], Session 20172018 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2018 Civil Engineering Software [BFC43201], Session 20182019 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2018 Construction Planning And Scheduling [BFP40103], Session 20182019 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2018 Creativity And Innovation [BFC23702], Session 20182019 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2018 Mechanical & Electrical System [BFC32602], Session 20172018 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2018 Mechanical & Electrical System [BFC32602], Session 20182019 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2014 Civil Engineering Software [BFC43201], Session 20132014 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014 University
2014 Civil Engineering Software [BFC43201], Session 20142015 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014 University
2014 Construction Planning And Scheduling [BFP40103], Session 20132014 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014 University
2014 Construction Planning And Scheduling [BFP40103], Session 20142015 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014 University
2014 Contract And Estimation [BFC31602], Session 20132014 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014 University
2014 Contract And Estimation [BFC31602], Session 20142015 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014 University
2014 Mechanical And Electrical System [BFC32603], Session 20132014 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014 University
2013 Construction Engineering [BFC21002], Session 20132014 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013 University
2013 Contract And Estimation [BFC31602], Session 20132014 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013 University
2013 Engineer And Society [BFC32202], Session 20122013 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013 University
2013 Mechanical & Electrical System [BFC32602], Session 20132014 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013 University
2013 Mechanical And Electrical System [BFC3153], Session 20132014 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013 University
2013 Mechanical And Electrical System [BFC32603], Session 20122013 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013 University
2013 Mechanical And Electrical System [BFC32603], Session 20132014 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013 University
2013 Sustainable Construction Management [BFC32703], Session 20122013 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013 University
2012 Construction Planning And Scheduling [BFP40103], Session 20122013 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2012 University
2012 Construction Planning And Scheduling [BFP4013], Session 20112012 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2012 University
2012 Construction Planning And Scheduling [BFP4013], Session 20122013 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2012 University
2012 Integrated Design Project [BFC43303], Session 20122013 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2012 University
2012 Mechanical And Electrical System [BFC3153], Session 20112012 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2012 University
2012 Mechanical And Electrical System [BFC32603], Session 20122013 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2012 University
2011 Construction Engineering [BFC21002], Session 20112012 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2011 University
2011 Construction Planning And Scheduling [BFP4013], Session 20112012 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2011 University
2011 Contract And Estimation [BFC2022], Session 20102011 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2011 University
2011 Contract And Estimation [BFC31602], Session 20102011 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2011 University
2011 Integrated Project Design [BFC4103], Session 20112012 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2011 University
2011 Mechanical And Electrical System [BFC3153], Session 20102011 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2011 University
2010 Construction Planning And Scheduling [BFP4013], Session 20102011 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2010 University
2010 Construction Project Planning & Scheduling [BPF4283], Session 20102011 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2010 University
2010 Hydraulic [DFC2053], Session 20092010 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2010 University
2010 Material And Fluid Laboratory [BFC1051], Session 20092010 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2010 University
2009 Civil Engineering Software [BFC4091], Session 20092010 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2009 University
2009 Environmental Engineering And Hydraulic Laboratory [DFC2071], Session 20092010 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2009 University
2009 Hydraulics And Mechanics Of Material Laboratory [BFC2091], Session 20082009 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2009 University
2009 Hydraulics And Mechanics Of Material Laboratory [BFC2091], Session 20092010 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2009 University

CodeTitleDesignationEnd Date
Q291 DIMENSIONAL STABILITY OF CEMENT BONDED OIL PALM EMPTY FRUIT BUNCH FIBREBOARDS BASED ON DIFFERENT FIBRE TREATMENT Ahli 30/09/2024
H900 The Differences Between Hand And Hand Plus Vibration Forming On Physical And Mechanical Properties Of Oil Palm Empty Fruit Bunch Cement Boards (EFBCB) Ahli 31/12/2023
K329 Surface Alteration of Palm Oil Crop Waste Fiber by Sodium Hydroxide and Hot Water Treatment for Heat and Sound Insulation Properties Enhancement. Ketua 31/10/2023
B100 OPEFB-Green Panel Ahli 14/08/2023
H652 The Improvement of Physical and Mechanical Properties of Oil Palm Empty Fruit Bunch Cement Boards Through Vibro-Compaction Method. Ahli 31/12/2021
X150 Program Kursus Kecekapan Kemahiran Industrialised Building System (IBS) Ahli 31/12/2020
U791 Utilizing coconut coir fibre and empty fruit bunch as sustainable acoustic material Ketua 31/08/2019
C002 Kajian "Graduate Employability (GE) Graduan Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM) Ahli 31/12/2010

Book Chapters
Emedya Murniwaty Samsudin, Lokman Hakim Ismail, Hasniza Abu Bakar, Hannifah Tami, Nor Azizah Adnan
(2019) Sound Absorption Performance Of Oil Palm Fibers Panel As An Acoustics Absorber For Building, Sustainable Construction And Building Technology Series 3, Penerbit UTHM , 115, ISBN:9789672306719
General Publications
Muhammad Fikri bin Hasmori, Hasniza binti Abu Bakar, Emedya Murniwaty binti Samsudin
(2020) Fkaab Kongsi Kepakaran Bantu Masyarakat Orang Asli Kangkar Senangar, UTHM , 1, ISBN:-
Mohd Ariff Ahmad Nazri, Muhammad Fikri Hasmori, Aeslina Abd Kadir, Azeanita Suratkon, Emedya Murniwaty Samsudin
(2020) Fkaab Kongsi Kepakaran Bantu Masyarakat Orang Asli Kangkar Senangar., UTHM , 1, ISBN:-
Journal
Mohammad Nasrullah Ridzuan, Hasniza Abu Bakar, Emedya Murniwaty Samsudin, Nik Mohd Zaini Nik Soh and Lokman Hakim Ismail
(2023) Effects Of Density Variation On The Physical And Mechanical Properties Of Empty Fruit Bunch Cement Board (Efbcb), PERTANIKA JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY, UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA , 4, 1157, ISSN:01287680
Wenish Anak Maynet, Emedya Murniwaty Samsudin, Nik Mohd Zaini Nik Soh, Lokman Hakim Ismail, Hasniza Abu Bakar and Ahmed Elgadi
(2023) Effects Of Fibre Length On The Physical Properties Of Oil Palm Empty Fruit Bunch Cement Board (Opefb-Cb), PERTANIKA JOURNAL OF SCIENCE AND |TECHNOLOGY, UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA , 4, 1279, ISSN:01287680
Nasidi I.N.,Ismail L.H.,Samsudin E.M. & Jaffar M.I.
(2022) Effects Of Kenaf Fiber Strand Treatment By Sodium Hydroxide On Sound Absorption, JOURNAL OF NATURAL FIBERS, TAYLOR AND FRANCIS ONLINE , 11, 6727, ISSN:15440478
Samsudin, E.M, Nasidi, I. N. and Ismail, L.H.
(2021) Effect Of Sodium Hydroxide (Naoh) Treatment On Coconut Coir Fibre And Its Effectiveness On Enhancing Sound Absorption Properties, PERTANIKA JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY,, UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA , 1, 693, ISSN:22318534
Ahmed A. Elgadi, Izudinshah Abd Wahab, Lokman Hakim Ismail, Fatma Abbas, Emedya Murniwaty Samsudin
(2021) Urban Planning Of Sustainable Development Model For Libyan Cities , JOURNAL OF ISLAMIC ARCHITECTURE, UNIVERSITAS , 12, 277, ISSN:23564644
Samsudin, E.M, Ismail, L. H., Nasidi, I. N., Bakar, H. A., and Elgadi, A. A.
(2019) Formaldehyde And Voc Emissions From Efbmf Panel For Sound Absorption Material , INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED TRENDS IN COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING, World Academy of Research in Science and Engineering , 8, 262, ISSN:22783091
Samsudin E.M., Ismail L.H., Kadir A.A.
(2016) A Review On Physical Factors Influencing Absorption Performance Of Fibrous Sound Absorption Material From Natural Fibers, ARPN JOURNAL OF ENGINEERING AND APPLIED SCIENCES, ARPN , 3, 3703, ISSN:18196608
Samsudin E.M., Ismail L.H., Kadir A.A., Mokdar S.S.S.
(2016) Comparison On Acoustic Performance Between Dust And Coir Form Empty Fruit Bunches (Efb) As Sound Absorption Material, JURNAL TEKNOLOGI, UTM , 4, 191, ISSN:01279696
Media Digital
NOORLI ISMAIL,EMEDYA MURNIWATY,SUSHILAWATI ISMAIL,JUNAIDAH JAILANI
(2021) Numerical Differentiation: Second Derivative Formula, YouTube Channel , ISBN:-
Emedya Murniwaty Samsudin
(2020) Bagaimana Menggunakan Loom Untuk Merekod Skrin, YouTube Channel , ISBN:-
Emedya Murniwaty Samsudin
(2020) Boundary Value Problem (With Differentiation Method), Youtube , ISBN:-
Emedya Murniwaty Samsudin
(2020) Boundary Value Problem (Without Differentiaton), Youtube , ISBN:-
Emedya Murniwaty Samsudin
(2020) C-N Implicit Method Example_Part 1 , Youtube , ISBN:-
Emedya Murniwaty Samsudin
(2020) C-N Implicit Method Example_Part 2 , Youtube , ISBN:-
Emedya Murniwaty Samsudin
(2020) Chapter 1 Introduction To Numerical Analysis And Error , YouTube Channel , ISBN:-
Sushilawati Ismail
(2020) Chapter 8-1 Odes_Ivp (4th Order Runge Kutta Method), YouTube , ISBN:-
Isham Ismail, Noorliyana Omar, Emedya Murniwaty Samsudin, Nik Mohd Zaini Nik Soh, Mohd Khairy Burhanudin, Mohammad Nasir Mohamad Taher, Hasniza Abu Bakar
(2020) Exercise 3 Soalan 2 Bfc21002, YouTube , ISBN:-
Isham Ismail, Noorliyana Omar, Emedya Murniwaty Samsudin, Nik Mohd Zaini Nik Soh, Mohd Khairy Burhanudin, Mohammad Nasir Mohamad Taher, Hasniza Abu Bakar
(2020) Exercise 4 Soalan 1 Bfc21002, YouTube , ISBN:-
Emedya Murniwaty Samsudin
(2020) Explicit Method For Heat Equation Approximation, Youtube , ISBN:-
Isham Ismail, Noorliyana Omar, Emedya Murniwaty Samsudin, Nik Mohd Zaini Nik Soh, Mohd Khairy Burhanudin, Mohammad Nasir Mohamad Taher, Hasniza Abu Bakar
(2020) Ground Beam And Ground Slab Bfc21002 Construction Engineering Covid19, YouTube , ISBN:-
Sushilawati Ismail
(2020) Guideline Connect To Reflect, UTHM , ISBN:-
Hasniza Abu Bakar, Hannifah Tami, Isham Ismail, Emedya Murniwaty Samsudin
(2020) How To Draw Object Using Isometric Setting, YOUTUBE , ISBN:-
Emedya Murniwaty, Azeanita
(2020) Infografik Graduasi 2020 Fkaab, YOUTUBE , ISBN:-
Emedya Murniwaty Samsudin
(2020) Introduction To Crank Nicholson-Implicit Method , Youtube , ISBN:-
Emedya Murniwaty Samsudin
(2020) Introduction To Partial Differential Equation , Youtube , ISBN:-
Isham Ismail, Emedya Murniwaty Samsudin, Mohd Khairy Burhanudin
(2020) Introduction To Soil Compaction, Youtube.com , ISBN:-
Emedya Murniwaty Samsudin, Noorli Ismail, Sushilawati Ismail, Nurul Hidayah, Junaidah Jailani
(2020) Natural Cubic Splines (Intro & Step 1 Procedure) , YouTube Channel , ISBN:-
Emedya Murniwaty Samsudin, Noorli Ismail, Sushilawati Ismail, Nurul Hidayah, Junaidah Jailani
(2020) Natural Cubic Splines (Step 2 & 3 Procedures) , YouTube Channel , ISBN:-
Emedya Murniwaty Samsudin, Noorli Ismail, Junaidah Jailani, Sushilawati ismail, Nurul Hidayah Kamaruddin
(2020) Natural Cubic Splines (Step 4 & Online Exercise) , Youtube , ISBN:-
Emedya Murniwaty Samsudin, Noorli Ismail, Junaidah Jailani, Sushilawati ismail, Nurul Hidayah Kamaruddin
(2020) Numerical Differentiation 1st Derivative 3 Points, 5 Points & 2nd Derivative Formula , Youtube , ISBN:-
Emedya Murniwaty Samsudin, Noorli Ismail, Junaidah Jailani, Sushilawati ismail, Nurul Hidayah Kamaruddin
(2020) Numerical Differentiation Using 1st Derivative 2 P F 2 P B 3 P C Formulas , Youtube , ISBN:-
Isham Ismail, Noorliyana Omar, Emedya Murniwaty Samsudin, Nik Mohd Zaini Nik Soh, Mohd Khairy Burhanudin, Mohammad Nasir Mohamad Taher, Hasniza Abu Bakar
(2020) Pad Footing Bfc21002 Construction Engineering During Covid19, YouTube , ISBN:-
Emedya Murniwaty Samsudin, Azeanita Suratkon, Rafidah Hamdan, Muhammad Fikri Hasmori, Aeslina Abd Kadir, Mohd Ariff Mohd Nazri
(2020) Program Khidmat Masyarakat & Pemindahan Ilmu Serta Program Kampung Angkat Fkaab, Youtube , ISBN:-
Emedya Murniwaty Samsudin
(2020) Simpson'S Rule Part 1, Youtube , ISBN:-
Emedya Murniwaty Samsudin
(2020) Simpson'S Rule Part 2, Youtube , ISBN:-
Emedya Murniwaty Samsudin
(2020) Simpson'S Rule Part 3, Youtube , ISBN:-
Isham Ismail, Emedya Murniwaty Samsudin, Mohd Khairy Burhanudin
(2020) Soil Compaction (Standard Proctor Test), Youtube.com , ISBN:-
Isham Ismail, Noorliyana Omar, Emedya Murniwaty Samsudin, Nik Mohd Zaini Nik Soh, Mohd Khairy Burhanudin, Mohammad Nasir Mohamad Taher, Hasniza Abu Bakar
(2020) Stump Bfc21002 Construction Engineering Covid19, YouTube , ISBN:-
Isham Ismail, Noorliyana Omar, Emedya Murniwaty Samsudin, Nik Mohd Zaini Nik Soh, Mohd Khairy Burhanudin, Mohammad Nasir Mohamad Taher, Hasniza Abu Bakar
(2020) Tips 1 Ortho, Snap Mode, Line Dan Circle Bfc10303, YouTube , ISBN:-
Isham Ismail, Noorliyana Omar, Emedya Murniwaty Samsudin, Nik Mohd Zaini Nik Soh, Mohd Khairy Burhanudin, Mohammad Nasir Mohamad Taher, Hasniza Abu Bakar
(2020) Tips 2 Copy Undo Move Mirror Bfc10303, YouTube , ISBN:-
Emedya Murniwaty bt Samsudin, Nik Mohd Zaini bin Nik Soh, Mohd Khairy bin Burhanudin, Mohammad Nasir bin Mohamad Taher, Noorliyana bte Omar
(2020) Tips How To Plot In Model And Layout, Youtube , ISBN:-
Mohd Khairy Bin Burhanudin
(2019) Cara Download Mendeley, youtube , ISBN:-
Mohd Khairy Bin Burhanudin
(2019) Cara Search British Standard, youtube , ISBN:-
Mohd Khairy Bin Burhanudin
(2019) Cara Search Journal Paper, youtube , ISBN:-
Isham Ismail, Emedya, MNasir, MKhairy, Noorliyana
(2019) Exercise 1 Bfc21002 R1, YouTube , ISBN:-
Isham Ismail, Emedya, MNasir, MKhairy, Noorliyana
(2019) Exercise 2 Bfc21002 R1 Layer, YouTube , ISBN:-
Isham Ismail, Emedya, MNasir, MKhairy, Noorliyana
(2019) Exercise 2 Bfc21002 R1 Title Block, YouTube , ISBN:-
Isham Ismail, Emedya, MNasir, MKhairy, Noorliyana
(2019) Exercise 3 Soalan 1 Bfc21002, YouTube , ISBN:-
Isham Ismail, Emedya, MNasir, MKhairy, Noorliyana
(2019) Exercise 3 Soalan 1 Trick Copy Paste Bfc21002, YouTube , ISBN:-
Aeslina A. Kadir, Noorwirdawati Ali, Hartini Kasmin, Sushilawati Ismail, Norfaniza Mokhtar
(2019) Ge Uthm Ver 1.0, UTHM , ISBN:-
Emedya Murniwaty Samsudin, Isham ismail, M. Khairy Burhanudin, M. Nasir M. Taher
(2019) How To Create S-Curve In Microsoft Project, youtube.com , ISBN:-
Mohd Khairy Bin Burhanudin
(2019) Pengenalan Batu Bata (Brick), youtube , ISBN:-
Prosiding / Seminar
Sarah Yasmien Zakaria, Emedya Murniwaty Samsudin, Hasniza Abu Bakar, Lokman Hakim Ismail, Nik Mohd Zaini Nik Soh and Zawawi Ibrahim
(2023) A Review On The Effects Of Sodium Hydroxide Pre- Treated Natural Fibres On The Surface Morphology And Sound Absorption Performance, AIP PUBLISHING , 1, ISBN:0094243X
Sarah Yasmien Zakaria; Emedya Murniwaty Samsudin; Hasniza Abu Bakar; Lokman Hakim Ismail; Nik Mohd Zaini Nik Soh; Zawawi Ibrahim
(2023) A Review On The Effects Of Sodium Hydroxide Pre-Treated Natural Fibres On The Surface Morphology And Sound Absorption Performance , AIP PUBLISHING , 1, ISBN:15517616
Mahayuddin, N. A. and Samsudin, E. M
(2022) Determination Of Screw Withdrawal Resistance Of Empty Fruit Bunch Fibre Board, UTHM , 1940, ISBN:27735184
Hairuddin Mohammad, Emedya Murniwaty Samsudin, Mardzulliana Zulkifli, Dalila Misman, Siti Khalijah Yaman
(2022) Kajian Kes Isu Pengajaran Dan Pembelajaran Sewaktu Pandemik Covid19 Di Sekolah Menengah Kebangsaan Di Muar, UTHM , 8, ISBN:27734773
Raman, K. and Samsudin, E. M.
(2022) Sound Absorption Performance Of Oil Palm Empty Fruit Bunch Fibreboards Using Different Fibre Lengths, UTHM , 824, ISBN:27735184
W Maynet, E M Samsudin and N M Z Nik Soh
(2021) Physical And Mechanical Properties Of Cement Board Made From Oil Palm Empty Fruit Bunch Fibre: A Review, IOP PUBLISHING , 1, ISBN:17578981
Marham Abdul Rahim & Emedya Murniwaty binti Samsudin
(2021) Sound Absorption Performance Of Ink-Tube Waste As Absorber, UTHM , 87, ISBN:27735184
Anees Arisha Norazmi, Emedya Murniwaty Samsudin
(2021) Utilizing Cotton Bud Sticks As A Sustainable Acoustic Absorber, UTHM , 835, ISBN:27735184
Johnny Anak Kapok , Hasniza Abu Bakar, Muhamad Hanafi Rahmat , Emedya Murniwaty Samsudin , Hannifah Tami
(2020) The Study On Use Of Ceramic Waste As Partial Substitute Of Fine Aggregates In Cement Bricks, UTHM , 55, ISBN:27735184
Nor Azizah Adnan, Raja Nafida Raja Shahminan, Fawazul Khair Ibrahim,Hannifah Tami, M. Rizal M. Yusuff, Emedya Murniwaty Samsudin, Isham Ismail
(2018) Acoustic Quality Levels Of Mosques In Batu Pahat, IOP PUBLICATION , 1, ISBN:17551315
Emedya Murniwaty Samsudin, Lokman Hakim Ismail, Aeslina Abd Kadir, Ida Norfaslia Nasidi and Noor Sahidah Samsudin
(2018) Rating Of Sound Absorption For Efbmf Acoustic Panels According To Iso 11654:1997, MATEC WEB OF CONFERENCE , 1, ISBN:2261236X
Ida Norfaslia Nasidi, Lokman Hakim Ismail, Emedya Murniwaty Samsudin, Muhamad Firdaus Abdul Khodir, and Muhammad Aizat Kamarozaman
(2018) The Effect Of Different Fibre Length And Different Urea Formaldehyde Content On Sound Absorption Performance Of Empty Fruit Bunch (Efb) , EDP SCIENCES , 1, ISBN:2261236X
Ida Norfaslia Nasidi, Lokman Hakim Ismail, Emedya Murniwaty Samsudin
(2018) The Effect Of Natural Fiber Sound Absorption Performance On Sodium Hydroxide Treatment, SILESIAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY PRESS, GLIWICE, POLAND , 3199, ISBN:9781510868458
Emedya Murniwaty Samsudin, Lokman Hakim Ismail, Aeslina Abd Kadir, Ida Norfaslia Nasidi
(2017) Thickness, Density And Porosity Relationship Toward Sound Absorption Performance Of Mixed Palm Oil Fibers, International Institute of Acoustics and Vibration (IIAV) , 1, ISBN:978190691327
Emedya Murniwaty Binti Samsudin
(2012) Performance Of Polythelene Terephalate (Pet) Waste Material In Concrete Admixture, UTHM , ISBN:978-967-0468-24-2

YearDescriptionLevel
2024Evaluation Panel of Project/Student for Panel penilai Projek Sarjana 2-Mohamed Abdiaziz Farah (GF220031), Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, January 2024 University
2024Assessor / Reviewer for Thesis Examiner (Internal) -Master by Research (Adilah binti Arbaan -HF200005), Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, January 2024 University

YearDescription
2023 Committee Member for Anugerah Inspirasi Cendekiawan 2023, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, February 2023
2023 Examiner for Ahmad Aizat Putra Bin Sulaiman, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Ahmad Aizat Putra Bin Sulaiman, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Ahmad Alif Aiman Bin Ahmad Hashim, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Ahmad Alif Aiman Bin Ahmad Hashim, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Foo Chee Heng, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Ilya Suhaida Binti Mohamed Jumaiedy, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Ilya Suhaida Binti Mohamed Jumaiedy, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Liew Jia Yee, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Mohamed Abdiaziz Farah, Master's Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Mohamed Abdiaziz Farah, Master's Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Muhammad Aliff Haiqal Bin Ridzuan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Muhammad Furqan Bin Ahmad Fauzi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Muhammad Nur Iqbal Bin Sumawan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Muhammad Nur Iqbal Bin Sumawan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Nor Iskandar Bin Norsham, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Nurul Izzsabrina Binti Azlan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Rifat Mahmud, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Rifat Mahmud, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Sulaiman Abdirashid Abi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Sulaiman Abdirashid Abi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Tay Zi Jian, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Member for Panel Pembentang Pre-Viva Sarjana kejuruteraan Awam serta Penyelidikan (Vikneshwar A/L Chandira Segaran), Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, February 2023
2023 Supervisor for Lim Jia Le, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Supervisor for Lim Jia Le, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Supervisor for Muhammad Hanis Al-Fardhil Bin Abdul Rashid, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Supervisor for Muhammad Haziq Ikhwan Bin Adnan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Supervisor for Nazirul Nadzim Bin Shahrol Nidzam, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Supervisor for Nazirul Nadzim Bin Shahrol Nidzam, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Supervisor for Syful Azri Bin Rahmad, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2022 Academic Editor / Editor for Journal Personalia Pelajar, Universiti Kebangsaan Malaysia, Malaysia, March 2022
2022 Co-supervisor for Hasniza Binti Abu Bakar, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Ain Nabila Binti Md Nasha, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Ain Nabila Binti Md Nasha, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Annas Zharfan Bin Khidir, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Annas Zharfan Bin Khidir, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Chan Sew Bee, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Chan Sew Bee, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Foo Chee Heng, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Gan Khai Hong, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Khoo Zong Jie, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Lee Yee Hwee, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Liew Jia Yee, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Mohamad Al-Amin Bin Zulkifli, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Mohamad Iedul Firdaus Bin Suhaimi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Mohamad Iedul Firdaus Bin Suhaimi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Muhammad Aliff Haiqal Bin Ridzuan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Muhammad Azim Bin Jamil, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Muhammad Azim Bin Jamil, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Muhammad Haziq Danial Bin Rais Bambang Noto Kusumo, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Muhammad Syafiq Bin Mohd Fuad, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Muhammad Syafiq Bin Mohd Fuad, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Nadia Binti Abdullah Maulat Yusri, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Nor Iskandar Bin Norsham, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Nur Aiman Liyana Binti Derahman, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Nur Aiman Liyana Binti Derahman, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Nurul Izzsabrina Binti Azlan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Nurul Syafika Binti Mohd Adnan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Zarith Sofea Binti Mohd Zaki, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Amruthavarsini Muniandy, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Haziq Zharfan Bin Rusman, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Hee Kah Soon, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Muhammad Hanis Al-Fardhil Bin Abdul Rashid, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Muhammad Hanis Al-Fardhil Bin Abdul Rashid, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Muhammad Haziq Ikhwan Bin Adnan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Nanthini A/P Kanagarajah, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Nanthini A/P Kanagarajah, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Nur Hafidah Binti Mohamad Nasir, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Nur Hafidah Binti Mohamad Nasir, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Syful Azri Bin Rahmad, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2021 Examiner for Azrina Binti Azhan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Azrina Binti Azhan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Bintang Anak Wilson Lidam, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Bintang Anak Wilson Lidam, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Dzu'Fadllin Binti Zolkarnain, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Dzu'Fadllin Binti Zolkarnain, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Esther Dau Anak Balan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Farah Fazira Binti Mohammad Johari, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Gan Khai Hong, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Keane Aldrige Anak Lawin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Khoo Zong Jie, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Lai Mei Hao, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Lee Yee Hwee, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Mohamad Aiman Bin Adnan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Mohamad Al-Amin Bin Zulkifli, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Mohamad Fahmi Bin Mohamed Affandi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Mohamad Fazwan Bin Mohd Nasir, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Muhamad Riduan Bin Mahadi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Muhamad Zakwan Bin Mohd Nasir, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Muhammad Zulhelmi Bin Samsul Kamal, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Muhammad Zulhelmi Bin Samsul Kamal, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Nadia Binti Abdullah Maulat Yusri, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Norshahida Binti Mustar, Master's Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Norshahida Binti Mustar, Master's Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Nur Fatin Natrah Binti Che Othman, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Nurul Syafika Binti Mohd Adnan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Tow Kai Xuen, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Zarith Sofea Binti Mohd Zaki, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Main Supervisor for Sarah Yasmien Binti Zakaria, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Amalia Manarina Binti Mohd Najib, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Amalia Manarina Binti Mohd Najib, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Amruthavarsini Muniandy, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Asyraf Adam Bin Ab Rahman, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Asyraf Adam Bin Ab Rahman, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Haziq Zharfan Bin Rusman, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Hee Kah Soon, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Kokilla Vani A/P Raman, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Komalah A/P Kalaiselvam, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Nawal Syahirah Binti Abu Soid, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Nawal Syahirah Binti Abu Soid, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Nor Ain Syanieza Binti Mahayuddin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2020 Co-supervisor for Rabiatul Adawiyah Binti Waliyo, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Eddy Lorin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Eddy Lorin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Esther Dau Anak Balan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Eva Natasha Tay Hui Suan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Eva Natasha Tay Hui Suan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Farah Arisha Binti Shahrom, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Farah Arisha Binti Shahrom, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Farah Fazira Binti Mohammad Johari, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Hazim Bin Zulkiifli, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Lai Mei Hao, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Mohamad Fahmi Bin Mohamed Affandi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Mohamad Fazwan Bin Mohd Nasir, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Mohamad Fazwan Bin Mohd Nasir, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Muhamad Zakwan Bin Mohd Nasir, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Nurulain Binti Anuar, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Sherrylyn Bintang Joseph, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Sherrylyn Bintang Joseph, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Tow Kai Xuen, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Main Supervisor for Wenish Anak Maynet, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Adila Nadzira Binti Abdul Nasir, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Anees Arisha Binti Norazmi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Anees Arisha Binti Norazmi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Farah Nur Izuwana Binti Muhamadi Saifulizan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Kokilla Vani A/P Raman, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Komalah A/P Kalaiselvam, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Marham Binti Abdul Rahim, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Marham Binti Abdul Rahim, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Muhammad Taufiq Bin Radilah, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Nor Ain Syanieza Binti Mahayuddin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2019 Co-Supervisor for Carlsten Guachin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Co-Supervisor for Erra Mazira Binti Azli, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Co-Supervisor for Erra Mazira Binti Azli, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Co-Supervisor for Nur Amira Syuhada Binti Azizi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Co-Supervisor for Nur Amira Syuhada Binti Azizi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Fatin Farzana Binti Abd Manan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Fatin Farzana Binti Abd Manan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Jacksmith L'Drecksson Claudius, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Mohamad Ezam Amni Bin Abdul Alim, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Mohamad Ezam Amni Bin Abdul Alim, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Mohd Azirull Bin Asin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Mohd Azirull Bin Asin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Muhamad Najmi @ Nazria Bin Mohd Nor, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Muhammad Ridhwan Bin Mohd Rasid, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Muhammad Ridhwan Bin Mohd Rasid, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Muhammad Shafik Bin Hasim, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Nurul Nasquin Binti Rozani, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Rd.Khirilakbar Arif Bin Khirotdin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Rd.Khirilakbar Arif Bin Khirotdin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Sandra Anak Hassan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Wan Nurul Syafiqa Binti Wan Abd Aziz, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Wan Nurul Syafiqa Binti Wan Abd Aziz, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Adila Nadzira Binti Abdul Nasir, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Aliah Natasya Binti Sahilin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Aliah Natasya Binti Sahilin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Mohammad Fahim Bin Malek, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Mohammad Fahim Bin Malek, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Mohammad Syahrul Fikri Razin Bin Abdul Naser, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Muhamad Lukman Bin Ibrahim, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Muhamad Lukman Bin Ibrahim, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Muhammad Taufiq Bin Radilah, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Nur Afifah Binti Ahmad, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Nur Amalina Binti Jamal, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2018 Co-supervisor for Bashir Mohamed Mohamud, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Arrvin A/L Kerishnan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Arrvin A/L Kerishnan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Jacksmith L'Drecksson Claudius, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Khairulshah Firdaus Bin Abu, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Khairulshah Firdaus Bin Abu, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Mohamad Amerul Zuwairi Bin Mohd Zaim, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Mohamad Amerul Zuwairi Bin Mohd Zaim, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Mohammad Azwan Bin Arifin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Mohammad Azwan Bin Arifin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Muhamad Najmi @ Nazria Bin Mohd Nor, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Muhammad Shafik Bin Hasim, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Nur Anis Salehan Binti Abdullah, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Nur Anis Salehan Binti Abdullah, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Nurul Nasquin Binti Rozani, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Sandra Anak Hassan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Mohammad Syahrul Fikri Razin Bin Abdul Naser, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Nur Afifah Binti Ahmad, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Nur Amalina Binti Jamal, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2016 Co-supervisor for Ida Norfaslia Binti Nasidi, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Main Supervisor for Phylisa Peter, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016

YearDescriptionOrganiser
2023 UTHM LEADERSHIP DEVELOPMENT PROGRAMME - ULEAD (FINANCE FOR NON FINANCE) UTHM
2023 UTHM LEADERSHIP DEVELOPMENT PROGRAMME - ULEAD (THE RISE AND FALL OF STRATEGIC PLANNING) UTHM
2022 UTHM LEADERSHIP DEVELOPMENT PROGRAMME - ULEAD (ETIKA & INTEGRITI) UTHM
2022 UTHM LEADERSHIP DEVELOPMENT PROGRAMME - ULEAD (PENGURUSAN SUMBER MANUSIA) UTHM

YearDescription
Organiser / Venue
Date
2024 TAKLIMAT BERKAITAN AUDIT DALAMAN KUALITI BAGI KEPERLUAN PENILAIAN GGR UTHM 2023
UTHM / MICROSOFT TEAMS
11/01/2024
2023 KURSUS TEKNIK ASAS TINDAKAN KECEMASAN BAGI STAF YANG MENDUDUKI BANGUNAN BLOK D15 UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA
UTHM / Bilik Mesyuarat, PKKA dan Lobi Bangunan Blok D15
10/12/2023
2023 PERKONGSIAN MAKLUMAT BIL 9/2022 : MENGGAPAI AWAN FUJI
PUSAT TEKNOLOGI MAKLUMAT, UTHM / Microsoft Teams (Online)
04/10/2023
2023 KURSUS DATA REPORTING WITH MICROSOFT EXCEL
UTHM / ATAS TALIAN (MS TEAMS)
11/09/2023
2023 PERTANDINGAN AKHIR DEBAT ALAM SEKITAR ANTARA IPT KE-29 TAHUN 2023
UTHM / Dewan Sultan Ibrahim, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia
27/08/2023
2023 UTHM LEADERSHIP DEVELOPMENT PROGRAMME - ULEAD (THE RISE AND FALL OF STRATEGIC PLANNING)
UTHM / THE KATERINA HOTEL
15/08/2023 - 16/08/2023
2023 UTHM LEADERSHIP DEVELOPMENT PROGRAMME - ULEAD (FINANCE FOR NON FINANCE)
UTHM / THE KATERINA HOTEL
26/07/2023
2023 UTHM LEADERSHIP DEVELOPMENT PROGRAMME - ULEAD (FINANCE FOR NON FINANCE)
UTHM / -
25/07/2023
2023 WEBINAR: MODERN LIFE, NOISE LIFE? ENVIRONMENTAL NOISE AND INNOVATION NOISE MITIGATIONS
FKAAS,UTHM / Online: Microsoft Team
20/06/2023
2023 LECTURERS CONFERENCE UTHM 2023
UTHM / DEWAN SULTAN IBRAHIM (DSI) UTHM
07/06/2023
2023 CERAMAH PENDAKIAN ALTITUD TINGGI
UTHM / AUDITORIUM ALJAZARI PTTA
04/06/2023
2023 BENGKEL DATA PROFIL PELAJAR DAN PEMERKASAAN BADAN-BADAN BERUNIFORM UTHM TAHUN 2023
UTHM / LACRISTA HOTEL, MELAKA
24/05/2023 - 26/05/2023
2023 KURSUS REKABENTUK DAN PENGURUSAN LAMAN WEB
UTHM / MAKMAL KOMPUTER ARAS BAWAH, PTTA
10/05/2023
2023 ONLINE LEARNING REVISITED WITH CVL
UTHM / ZOOM MEETING
20/03/2023
2022 KURSUS PROTOKOL & ETIKET SOSIAL
UTHM / DEWAN JEMAAH ARAS 5
29/11/2022
2022 UTHM LEADERSHIP DEVELOPMENT PROGRAMME - ULEAD (PENGURUSAN SUMBER MANUSIA)
UTHM / AUDITORIUM AL-JAZARI PERPUSTAKAAN UTHM
13/11/2022
2022 PROGRAM SANGGAR LESTARI SIRI 3
UTHM / LOTUS SEAVIEW BEACH RESORT
28/09/2022 - 30/09/2022
2022 SIRI 2 : BENGKEL DALAMAN SKTU 2023 - UTHM EDU-TRAIN (GRITT)
UTHM / DEWAN JAMUAN, ARAS 5, PERPUSTAKAAN TUNKU TUN AMINAH
27/09/2022
2022 KURSUS TRAINING OF TRAINERS (TOT) MICROSOFT PROJECT
FKAAS,UTHM / Bilik Mesyuarat 3, Fakulti Kejuruteraan Awam dan Alam Bina (FKAAB)
25/09/2022
2022 LATIHAN PENGGUNAAN PERALATAN ?SMART TV? BAGI TUJUAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN (PDP)
FKAAS,UTHM / BILIK SEMINAR, FKAAB
29/08/2022
2022 UTHM LEADERSHIP DEVELOPMENT PROGRAMME - ULEAD (ETIKA & INTEGRITI)
UTHM / THE KATERINA HOTEL
24/08/2022
2022 POSITIVE SELF-TALK DALAM MENGURUS MASALAH
PEJABAT PENDAFTAR,UTHM / GOOGLE MEET
23/08/2022
2022 BENGKEL PEMBANGUNAN KERANGKA PERANCANGAN STRATEGIK HUSSEIN GLOBAL
UTHM / Bilik Mesyuarat Utama, Aras 5, PTTA
12/07/2022 - 14/07/2022
2022 PROGRAM PEMINDAHAN ILMU (KTP) PENGHASILAN PENAPIS AIR DAN UJIKAJI BAHAN PEMBINAAN JALAN RAYA BERSEMPENA GEAR UP! (GET READY FOR UNIVERSITY PROGRAMME)
FKAAS,UTHM / MAKMAL SUMBER AIR DAN MAKMAL GEOTEKNIK, FKAAB
21/06/2022
2022 KURSUS PEMBANGUNAN OBJEKTIF KUALITI PUSAT TANGGUNGJAWAB (PTJ)
UTHM / Google Meet
25/05/2022
2022 SEMINAR 'THE RIGHT TIME FOR DIGITAL TRANSFORMATION'
LAIN-LAIN / zoom meeting
12/04/2022
2021 [SIRI 3] BENGKEL PENYEDIAAN SKTU 2022 UTHM_FUNGSI 1 : UTHM EDU-TRAIN (F1.2 - PELAKSANAAN HUSSEIN GLOBAL)
UTHM / DEWAN JAMUAN, ARAS 5, PERPUSTAKAAN TUNKU TUN AMINAH
26/10/2021
2021 MAJLIS SAMBUTAN MAULIDUR RASUL PERINGKAT UNIVERSITI TAHUN 1443H/2021M
PUSAT ISLAM, UTHM / MASJID UTHM
18/10/2021
2021 KURSUS PENGURUSAN, PERANCANGAN DAN PEMIKIRAN STRATEGIK
PEJABAT PENDAFTAR,UTHM / APLIKASI ZOOM
06/10/2021 - 07/10/2021
2021 WEBINAR : SESI PERKONGSIAN SEMPENA KEMPEN PENANAMAN POKOK BERKAYU UTHM FASA 1 - KEHIJAUAN KEDIAMAN GAYA LELAKI
UTHM / GOOGLE MEET
28/09/2021
2021 KURSUS PEMANTAPAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN UTHM
PUSAT PEMBANGUNAN AKADEMIK, UTHM / UTHM
17/08/2021 - 30/08/2021
2021 KURSUS PENGURUSAN KEWANGAN EKSEKUTIF DAN KELESTARIAN KEWANGAN
PEJABAT PENDAFTAR,UTHM / GOOGLE MEET
08/08/2021 - 09/08/2021
2021 PROGRAM BICARA AKADEMIA : KEMURUNGAN DAN DEPRESI DI KALANGAN AKADEMIA DAN PELAJAR - SITUASI SEMASA DAN APA TINDAKAN KITA
UTHM / Webinar
27/07/2021
2021 BENGKEL PEMBINAAN OPEN ENDED QUESTIONS
FKAAS,UTHM / ZOOM PLATFORM
26/07/2021
2021 PTTA RESEARCH WEEK WEBINAR : KEPENTINGAN RESEARCH ID KEPADA STAF AKADEMIK DAN UTHM oleh Prof. Dr. Mohd Amri bin Lajis
UTHM / ATAS TALIAN
23/05/2021
2021 PTTA RESEARCH WEEK WEBINAR 23 MEI SIRI 1
UTHM / Online/Meet
23/05/2021
2021 KURSUS ART THERAPY SIRI 1
UTHM / BILIK LESTARI ARAS 1, PERPUSTAKAAN TUNKU TUN AMINAH
21/03/2021 - 22/03/2021
2021 A SHORT COURSE ON GUIDE TO USING AUTHOR
FKAAS,UTHM / Zoom: tinyurl.com/t5ykizc4
28/02/2021
2021 PELAKSANAAN PNP SEMESTER II SESI 2020/2021: INFO, ISU & PERBINCANGAN
UTHM / Zoom Application
21/02/2021
2021 JKPI FKAAB WORKSHOP 2/2021
FKAAS,UTHM / Zoom
09/02/2021
2021 JKPI FKAAB WORKSHOP 1/2021
FKAAS,UTHM / Zoom
07/02/2021

ID IPTITTLE PRODUCTTYPE OF IP NO. APPLICATIONROLE
PT208 A Composition And Method For Producing A Cement Fibre Board Paten (Patent) PI2021003860 PEREKA CIPTA/PENYELIDIK BERSAMA

TAHUN NAMA ANUGERAH / PENCAPAIAN PENGANUGERAH PERINGKAT
2022 Best Paper Award, 3rd International Conference on Build Environment and Engineering 2022 (IconBEE 2022)
BEST PAPER
UitmANTARABANGSA
2022 Best Overall Paper Award, 3rd International Conference on Built Environment and Engineering 2022, ICONBEE 2022
HADIAH UTAMA
UitmANTARABANGSA
2020 ANUGERAH PERKHIDMATAN CEMERLANGUTHMUNIVERSITI
2018 ANUGERAH KHAS CUTI BELAJARUTHMUNIVERSITI
2018 ANUGERAH JASA BAKTI UTHMUNIVERSITI
2011 ANUGERAH PERKHIDMATAN CEMERLANGUTHMUNIVERSITI