Jabatan Pengurusan dan Teknologi
Fakulti Pengurusan Teknologi Dan Perniagaan
 
  07-4533892
PROF. MADYA Dr. ETA BINTI WAHAB

DS54 Profesor Madya

DOKTOR FALSAFAH PENGURUSAN , CURTIN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY (2010)
SARJANA PENGURUSAN , UNIVERSITI UTARA MALAYSIA (1996)
SARJANA MUDA PERNIAGAN TANI , UNIVERSITI PERTANIAN MALAYSIA (1994)
CERTIFICATE/SIJIL SAINS , UNIVERSITI PERTANIAN MALAYSIA (1993)

CategoryExpertise
Field Category (KPT) : ECONOMICS, BUSINESS AND MANAGEMENT
Field (KPT) : Management
Field of Specialization (KPT) : Behavioural Studies, Resource Management, Knowledge Management

DateDescription
01/01/2022 - 31/12/2023 Penyelidik Utama
Fakulti Pengurusan Teknologi Dan Perniagaan , Technology and Innovation Management
01/07/2020 - 31/12/2022 Penyelidik Utama
Fakulti Pengurusan Teknologi Dan Perniagaan , Technology and Innovation Management
15/11/2017 - 14/11/2019 Ketua Kumpulan Fokus (FG)
Fakulti Pengurusan Teknologi Dan Perniagaan , Jabatan Pengurusan dan Teknologi
01/04/2016 - 31/03/2018 Ketua Makmal
Fakulti Pengurusan Teknologi Dan Perniagaan , Jabatan Pengurusan dan Teknologi
01/01/2014 - 31/12/2014 Timbalan Dekan (Akademik & Antarabangsa)
Fakulti Pengurusan Teknologi Dan Perniagaan
01/01/2012 - 31/12/2013 Timbalan Dekan
Fakulti Pengurusan Teknologi Dan Perniagaan , Bahagian Pentadbiran Dan Kewangan
01/03/2011 - 28/02/2013 Ketua Jabatan
Fakulti Pengurusan Teknologi Dan Perniagaan , Jabatan Pengurusan dan Teknologi
01/06/2010 - 31/05/2011 Ketua Makmal
Fakulti Pengurusan Teknologi Dan Perniagaan , Bahagian Pentadbiran Dan Kewangan
01/07/2005 - 31/05/2006 Ketua Panel
Fakulti Pengurusan Teknologi Dan Perniagaan , Jabatan Pengurusan dan Teknologi

YearDescriptionRoleLevel
2022 - 2023Microsoft Certified (MC) Power Bi Data Analyst Associate Antarabangsa
2011 - 2023Malaysian Institute of Management (MIM) Ahli Kebangsaan
2021 - 2022Microsoft Certified Technology Specialist Data Analysis Associate Antarabangsa

YearDescriptionLevel
2023 External Examiner for External Examiner/ Pemeriksa Luar Tesis (UTEM), Universiti Teknikal Malaysia Melaka (UTEM), Malaysia, April 2023 National
2023 Human Resource Management [BPA11503], Session 20222023 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023 University
2023 Member for Jawatankuasa Pemurnian Kurikulum Dan Silibus Program Anjal Sarjana Muda Pengurusan Teknologi Dengan Kepujian, Jabatan Pengurusan Dan Teknologi, FPTP, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, January 2023 University
2023 Principles Of Management [BPA11303], Session 20232024 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023 University
2022 Human Resource Management [BPA11503], Session 20212022 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022 University
2022 Member for Ahli Penyedia Kertas Kerja MSA dan MQA-01 Jawatankuasa Pembangunan Program Baharu Srjana Muda Pengurusan Logistik Jabatan Pengurusan dan Teknologi, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, January 2022 University
2022 Member for Ahli Penyedia Silibus Kursus Jawatankuasa Pembangunan Program Baharu Sarjana Muda Pengurusan Logistik Jabatan Pengurusan dan Teknologi, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, January 2022 University
2022 Member for JAWATANKUASA PEMURNIAN KURIKULUM PROGRAM SARJANA MUDA PENGURUSAN TEKNOLOGI DENGAN KEPUJIAN:FRC, HEIPS, DAN EXCEL, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, January 2022 University
2022 Member for PENILAI MODUL AMALAN PROFESSIONAL ZPP 10804 BAGI PESERTA KURSUS PEMANTAPAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN 2022, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, November 2022 University
2022 Member for Program Dana Penjana Kementerian Pengajian Tinggi- Pensijilan Professional (KTP -PACE), Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, March 2022 University
2022 Principles Of Management [BPA11303], Session 20222023 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022 University
2022 Strategic Management [BPB33803], Session 20212022 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022 University
2021 Final Year Project Ii [BPA42004], Session 20202021 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2021 Human Resource Management [BPA11503], Session 20202021 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2021 Principles Of Management [BPA11303], Session 20212022 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2020 Committee Member for PANEL PENASIHAT AKADEMIK, AHLI LEMBAGA PENASIHAT PENGAJIAN (BOARD OF STUDY) KOLEJ YAYASAN PELAJARAN JOHOR BAGI PROGRAM KERJASAMA KYPJ IAITU DIPLOMA PENGURUSAN TEKNOLOGI SECARA KERJASAMA DENGAN UTM, DI SEKOLAH KEJURUTERAAN DAN SAINS KREATIF, KYPJ, KOLEJ YAYASAN PELAJARAN JOHOR (KYPJ), Malaysia, September2020 State
2020 Committee Member for PANEL PENILAI AKADEMIK, AHLI LEMBAGA PENASIHAT PENGAJIAN (BOARD OF STUDY) KOLEJ YAYASAN PELAJARAN JOHOR BAGI PROGRAM KERJASAM KYPJ IAITU PRA PERDAGANGAN SECARA KERJASAMA DENGAN UiTM , DI SEKOLAH PENGURUSAN DAN SAINS SOSIAL, KYPJ, KOLEJ YAYASAN PELAJARAN JOHOR (KYPJ), Malaysia, September2020 State
2020 Final Year Project I [BPA31902], Session 20202021 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2020 Human Resource Management [BPA11503], Session 20192020 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2020 Principles Of Management [BPA11303], Session 20202021 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2019 Human Resource Management [BPA11503], Session 20182019 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 Occupational Safety And Health [BPA32202], Session 20182019 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 Organizational Behaviour [BPB20503], Session 20192020 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 Principles Of Management [BPA11303], Session 20192020 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2018 Human Resource Management [BPA10402], Session 20172018 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2018 Research Methodology [BPB32403], Session 20182019 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2018 Strategic Management [BPB33803], Session 20172018 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2018 Technology Management [BPA21703], Session 20182019 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2017 Human Resource Management [BPA10402], Session 20162017 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2017 Human Resource Management [BPA11503], Session 20172018 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2017 Strategic Management [BPB33803], Session 20162017 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2016 Human Resource Management [BPA10402], Session 20152016 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2016 Human Resource Management [BPA11503], Session 20162017 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2016 Principles Of Management [BPA11303], Session 20162017 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2016 Research Methodology [MPU10100], Session 20152016 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2015 Human Resource Management [BPA10402], Session 20142015 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015 University
2015 Human Resource Management [BPA11503], Session 20152016 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015 University
2015 Principles Of Management [BPA10202], Session 20152016 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015 University
2014 Human Resource Management [BPA10402], Session 20132014 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014 University
2014 Human Resource Management [BPA10402], Session 20142015 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014 University
2014 Human Resource Management [BPA11503], Session 20142015 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014 University
2013 Human Resource Management [BPA11503], Session 20132014 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013 University
2013 Organizational Behaviour [BPB20503], Session 20122013 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013 University
2012 Entrepreneurship [BPK20802], Session 20122013 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2012 University
2012 Organization Behaviour [BPB2053], Session 20112012 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2012 University
2012 Organizational Behaviour [BPB20503], Session 20112012 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2012 University
2011 Human Resource Management [BPA11503], Session 20102011 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2011 University
2011 Organization Behaviour [BPB2053], Session 20102011 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2011 University
2011 Organizational Behaviour [BPB20503], Session 20102011 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2011 University
2011 Research Methodology [BPB32403], Session 20112012 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2011 University
2011 Research Methods [BPB3243], Session 20112012 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2011 University
2010 Industrial Relations [BPC42803], Session 20102011 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2010 University
2010 Industrial Relations [BPC4283], Session 20102011 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2010 University
2010 Quantitative Method For Research [BPF3193], Session 20102011 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2010 University

CodeTitleDesignationEnd Date
Q118 A Framework of Greenhouse Gas Emissions Reduction through Green Manufacturing Practices: Moderating Role of Policy and Technology Ahli 31/08/2024
Q073 Kajian Memperkasakan Sistem Pengurusan Kumpulan Sokongan Kelompak Pesawah di Sungai Balang, Muar Ketua 28/02/2023
K078 A Model for Assessing Technological Capability Readiness for Sustainable Small and Medium Manufacturing Enterprises in Malaysia Ahli 31/03/2022
1634 An Integrated Index Measure of Technological Capabilities for Technology-Based SME's in Measuring Performance Improvement Ahli 14/11/2021
H272 Improving the Economic Status Through Urban Farming Activities Ahli 31/12/2020
1635 An integrated sustainable supply chain management model of renewable energy for low carbon cities Ahli 14/02/2020
1601 An Adaptive GSCM-Practice Framework for Green Manufacturing SMEs in Malaysia Ahli 31/01/2020
H004 Assessing Research and Innovation Component in Academic Performance Appraisal Ahli 31/10/2019
1552 Towards Development of a new Human Resource Development (HRD) Framework for Malaysian Public Higher Learning Institutions: An Analysis of participation in Human Resource Development programmes among Malaysian HLI's academic staff Ahli 30/04/2018
U764 The moderating effect of market pull on the relationship between eco-innovation and firm performance in Malaysia Ahli 31/03/2018
U107 Development of cross-cultural Meta-model of Captology by Intergrating behavioral and transtheoretical models for interactive technologies. Ahli 01/10/2017
1429 A new SME-Technological Capability Framework (STCF) for Malaysian Technology-based Companies Ahli 31/05/2016
U073 Integrating Trust Into Technology Adoption (TA) Model For Internet Banking Ahli 30/04/2016
U203 Exploring Green Supply Chain Management (GSCM) Practices in Manufacturing Sector in SMEs Ahli 31/03/2016
1317 Exploring The Development Of Green Supply Chain Management (GSCM) Model For Automotive Industry Of Malaysia Ahli 29/02/2016
U234 Integration Of Social Media Tools In Higher Education Learning And Its Impact On Students Engagement, Knowledge Sharing Among Peers And Academic Performance: A Comparison Study Among Technical And Non Technical Academic Programme In UTHM Ahli 31/01/2016
1105 Pengaruh Faktor Sosioekonomi Dan Gunatanah Terhadap Kualiti Sungai Di Daerah Batu Pahat Ahli 30/11/2015
1225 Enhancing Service Providers' Competencies and Clients' Expectations Through Gap Analysis : Third Party Logistics in Iskandar Malaysia Ketua 30/09/2015
R005 Developing a Generic Standard for Organization's Compliance : ISO9001(QMS), ISO14001(EMS), OHSAS18001(Safety and Health MS) & ISO50001(EnMS) Ahli 15/09/2015
1396 The Mediating Effects Of Organizatinal Commitment On The Relationship Between Innivation Characteristics And Technology Adoption In The Nigerian Small And Medium Enterprises (SMEs) Ketua 30/04/2015
E013 Exploring A New Innovation-Adoption Model for Technology-based SMEs in Malaysia Ketua 31/03/2015
C042 Penilaian Tahap Keberkesanan Penggunaan Pengkalan Data Di Perpustakaaan Universiti Tun Hussein Onn Malaysia Ketua 31/01/2015
C041 Exploring The Development Of An Assessment Tool For Measuring Competencies Of UTHM Graduates Ahli 31/12/2014
1162 The Effects Of Big 5 Personality And Innovative Behavior On Organizational Innovativeness Ketua 31/08/2013
0881 The adoption of electronic data interchange (EDI) technology by Nigerian SMEs Ketua 31/12/2012

Book
Fadillah Ismail, Eta Wahab, Nor Hazana Abdullah, Dzurizah Ibrahim, Rabeatulhusna Abdull Rahman, Abdul Rahman Tamuri, Kee Y SabariahKee Mohamad Yussof, Adibah Abdul Kadir, Hasnor Faiz Muhammad Salleh
(2023) Wanita Dalam Kesatuan Sekerja , UTHM , 1, ISBN:9789670061801
Shazaitul Azreen Rodzalan
(2020) Isu-Isu Inovasi Di Malaysia Siri 4, UTHM , 1, ISBN:9789672916505
Nurazwa Ahmad
(2020) Kajian Kes Di Malaysia Siri 4, UTHM , 1, ISBN:9789672916628
Shazaitul Azreen Rodzalan
(2019) Isu-Isu Inovasi Di Malaysia Siri 3, UTHM , 1, ISBN:9789672389194
Nurazwa Ahmad
(2019) Kajian Kes Di Malaysia Siri 3, UTHM , 1, ISBN:9789672389217
Eta Binti Wahab
(2018) Foresight Studies In Malaysia: Series 2, UTHM , 1, ISBN:9789672216490
Shazaitul Azreen Rodzalan
(2018) Isu-Isu Inovasi Di Malaysia Siri 2, UTHM , 1, ISBN:9789672216094
Nurazwa Ahmad
(2018) Kajian Kes Di Malaysia Siri 2, UTHM , 1, ISBN:9789672216520
Shazaitul Azreen Rodzalan
(2017) Kajian Kes Di Malaysia, UTHM , 1, ISBN:9789672110552
Book Chapters
Muhammad Syukri Jefri, Eta Wahab
(2022) The Internet Of Medical Things In Medical Sector In Malaysia: A Steepv Analysis, Foresight Studies In Malaysia Series 4, UTHM , 91, ISBN:9789672817390
Jessie Cheah, Eta Wahab
(2021) A Foresight Study On The Adoption Of Artificial Intelligence For Childcare Robot In Malaysia , Foresight Studies In Malaysia Series 4, UTHM , 103, ISBN:9789672817390
Wan Muhammad Fairuz Wan Hisham, Eta Wahab, Zaurin Ali
(2020) Hubungan Antara Kepimpinan Spiritual Dan Komitmen Organisasi Dalam Sektor Perkhidmatan Di Selangor, Kajian Kes Di Malaysia Siri 4, UTHM , 35, ISBN:9789672916628
Noor Juliana Mohd Azmi, Eta Wahab
(2020) Hubungan Penerimaan Teknologi Dan Komitmen Secara Normatif, Isu-Isu Inovasi Di Malaysia Siri 4, UTHM , 35, ISBN:9789672916505
Nur Ain Najihah Jamal Anuar, Eta Wahab, Zaurin Ali
(2020) Kajian Terhadap Etika Kerja Islam Dan Komitmen Organisasi Dalam Kalangan Pekerja Lembaga Tabung Haji Malaysia, Kajian Kes Di Malaysia Siri 4, UTHM , 83, ISBN:9789672916628
Nurul Asyikin Jomari, Eta Wahab, Zaurin Ali
(2020) Pembelajaran Teradun Dalam Kalangan Pelajar Uthm, Kajian Kes Di Malaysia Siri 4, UTHM , 53, ISBN:9789672916628
Anis Suhaila Azharr, Eta Wahab
(2019) A Foresifgt Study On The Adoption Of Autonomous Bus, Foresight Studies In Malaysia Series 3, UTHM , 41, ISBN:9789672389361
Wan Nurul Karimah binti Wan Ahmad, Eta Wahab, Burhaida Burhan, Edie Ezwan Mohd Safian
(2019) An Integrated Sustainable Supply Chain Management Model Of Renewable Energy For Low Carbon Cities, Compilation Successful Grant And Research Proposals, UTHM , 377, ISBN:9789672306597
Betsy Hwong, Eta Wahab, Zaurin Ali
(2019) Faktor-Faktor Mempengaruhi Keterlibatan Wanita Dalam Pengurusan Atasan: Kajian Kes Persepsi Wanita Di Sektor Pembuatan Di Bintulu, Sarawak, Kajian Kes Di Malaysia. Siri 3, UTHM , 69, ISBN:9789672389217
Hafizuddin Ahmad Azizi, Eta Wahab
(2019) Hubungan Di Antara Peranan Persekitaran Kerja Dan Tahap Tingkahlaku Kerja Inovatif, Isu-Isu Inovasi Di Malaysia Siri 3, UTHM , 57, ISBN:9789672389194
Mohammad Fakhrullah Idris, Eta Wahab
(2019) Hubungan Antara Etika Kerja Secara Islam Dan Keupayaan Inovasi, Isu-Isu Inovasi Di Malaysia Siri 3, UTHM , 13, ISBN:9789672389194
Norsyafina Abdul Rohman, Eta Wahab, Zaurin Ali
(2019) Hubungan Antara Gaya Kepimpinan Transformasi Dan Kepuasan Kerja Dalam Kalangan Pekerja Di Sektor Perbankan Di Alor Setar, Kedah, Kajian Kes Di Malaysia. Siri 3, UTHM , 93, ISBN:9789672389217
Muhammad Shafiq bin Norazam, Eta Wahab
(2019) Hubungan Antara Persepsi Sokongan Organisasi Dan Tingkahlaku Kerja Berinovasi, Isu-Isu Inovasi Di Malaysia Siri 3, UTHM , 119, ISBN:9789672389194
Nur Amiera Mohd Ali, Eta Wahab
(2018) A Foresight Study On Smart Home Adoption In Malaysia , Foresight Studies In Malaysia Series 2, UTHM , 71, ISBN:9789672216490
Ku Arenurain Nasihah Ku Yin, Eta Wahab
(2018) Digital Healthcare Adoption Among Gen Y , Foresight Studies In Malaysia Series 2, UTHM , 58, ISBN:9789672216490
Muaz Adam, Eta Wahab
(2018) Hubungan Antara Kepimpinan Transformasi Dan Tingkah Laku Pekerja Yang Berinovasi, Isu-Isu Inovasi Di Malaysia Siri2, UTHM , 1, ISBN:9789672216094
Nurul Atikah Abd Rahman, Eta Wahab, Zaurin Ali
(2018) Hubungan Di Antara Amalan Pengurusan Sumber Manusia Dan Tingkah Laku Pekerja Yang Berinovasi: Kajian Kes Di Lean Kee Chan Sdn Bhd, Kajian Kes Di Malaysia Siri 2, UTHM , 1, ISBN:9789672216520
Huda Walida Abd Halim, Eta Wahab
(2018) Hubungan Di Antara Kemahiran Kepimpinan Kendiri Dan Tingkah Laku Kerja Yang Inovatif, Isu-Isu Inovasi Di Malaysia Siri 2, UTHM , 61, ISBN:9789672216094
Nursubaihah Mohd Zubaidi, Eta Wahab, Zaurin Ali
(2018) Kesedaran Produk Hijau Terhadap Keputusan Pembelian Pengguna: Kajian Kes Di Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (Uthm), Kajian Kes Di Malaysia Siri 2, UTHM , 61, ISBN:9789672216520
Norshafidatul Anis Zainal, Eta Wahab
(2017) Gaya Kepimpinan Transformasi Dan Kepuasan Kerja, Kajian Kes Di Malaysia, UTHM , 15, ISBN:9789672110552
Mohammad Hasbi Rusli, Eta Wahab
(2017) Kajian Faktor-Faktor Keterlibatan Pekerja, Kajian Kes Di Malaysia, UTHM , 57, ISBN:9789672110552
Journal
Nouf Mohamed Ibraheem Alzaabi, Eta Wahab
(2023) Cloud Computing Adoption Factors Affecting Academic Performance In Uae Public Universities, INTERNATIONAL JOURNAL OF SUSTAINABLE CONSTRUCTION ENGINEERING AND TECHNOLOGY, UTHM , 5, 214, ISSN:21803242
Ali Mugahed Al-Rahmi, Alina Shamsuddin, Eta Wahab, Waleed Mugahed Al-Rahmi,Uthman Alturki, Ahmed Aldraiweesh, Sultan Almutairy
(2022) Integrating The Role Of Utaut And Ttf Model To Evaluate Social Media For Teaching And Learning In Higher Education, FRONTIERS IN PUBLIC HEALTH , FRONTIER USA , 8, 1, ISSN:22962565
Al-Rahmi AM, Shamsuddin A, Wahab E, Al-Rahmi WM, Alyoussef IY and Crawford J
(2022) Social Media Use In Higher Education: Building A Structural Equation Model For Student Satisfaction And Performance, FRONTIER IN PUBLIC HEALTH, FRONTIERS MEDIA SA AVENUE DU TRIBUNAL-FéDéRAL 34 1005 LAUSANNE SWITZERLAND , 9, 1, ISSN:22962565
Abdullah, N. H., Lai, Y. X., Abdul Hamid, N. A., Takala, J., & Wahab, E.
(2021) The Relationship Between Emotional Intelligence And Innovative Work Behavior, JOURNAL OF TECHNO-SOCIAL, UTHM , 6, 29, ISSN:22298940
Farah Adilah Ishak , Wan Nurul Karimah Wan Ahmad , Eta Wahab , Alina Shamsuddin
(2020) A Conceptual Framework Of Sustainable Supply Chain Management Of Solar Photovoltaic, SOLID STATE TECHNOLOGY, PENNWELL PUBLISHING CO. , 9, 1595, ISSN:0038111X
Nor Hazana Abdullah, Aida Mustapha, Eta Wahab, Mohad Khairul Ahmad, Ruzairi Abdul Rahim
(2020) Does Academics' Workload Affect Research Performance?, INTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENTIFIC & TECHNOLOGY RESEARCH, INTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENTIFIC & TECHNOLOGY RESEARCH , 2, 5840, ISSN:22778616
Nur Shahira Syaza Wan Asnari, Wan Nurul Karimah Wan Ahmad, Eta Wahab, Alina Shamsuddin
(2020) Factors Influencing Social Acceptance Of Residential Solar Energy Technology, INTERNATIONAL JOURNAL OF SUPPLY CHAIN MANAGEMENT, EXCELING TECH , 8, 651, ISSN:20513771
Alina Shamsuddin, Eta Wahab, Wan Nurul Karimah Wan Ahmad, Nor Hazana Abdullah, Mohd Syaiful Abdul Hamid
(2020) Green Supply Chain Management (Gscm): A Research Agenda , INTERNATIONAL JOURNAL OF SUPPLY CHAIN MANAGEMENT, ELSIVIER , 2, 1100, ISSN:20507399
Salbeha Ibus, Eta Wahab, Fadillah Ismail
(2020) How To Promote Innovative Work Behavior Among Academics, INTERNATIONAL JOURNAL OF PSYCHOSOCIAL REHABILITATION, HAMPSTEAD PSYCHOLOGICAL ASSOCIATES , 2, 103, ISSN:14757192
ETA WAHAB, ALINA SHAMSUDDIN, WAN NURUL KARIMAH WAN AHMAD, NURAZWA AHMAD, LAW XIN WEI
(2020) Identifying Future Prospect Of 3d Bioprinting In Malaysia, JOURNAL OF CRITICAL REVIEWS, ADVANCED SCIENTIFIC RERSEARCH , 7, 1154, ISSN:23945125
alina shamsuddin
(2020) Motivational Mechanisms On Teachers¿ Innovative Behaviour - A Systematic Review Approach, JOURNAL OF CRITICAL REVIEWS, ELSIVIER , 4, 239, ISSN:23945125
Shamsuddin, A., Ahmad, W.N.K.W., Ismail, N.Z., Wahab, E., Fei, W.C.
(2020) Relationship Between Market Competition And Green Supply Chain Management Practices In Manufacturing Industry , INTERNATIONAL JOURNAL OF SUPPLY CHAIN MANAGEMENT, ELSIVIER , 2, 483, ISSN:20507399
Salbeha Ibus, Eta Wahab, Fadillah Ismail, Rosmaria Omar
(2020) Stimulating Innovative Work Behaviour Among Academics In Private Higher Educational Institutions, INTERNATIONAL JOURNAL OF INNOVATION, CREATIVITY AND CHANGE, THE INTERNATIONAL JOURNAL OF INNOVATION, CREATIVITY AND CHANGE , 2, 245, ISSN:22011323
Nor Hazana Abdullah, Eta Wahab, Alina Shamsuddin
(2019) Creative Self-Efficacy, Innovative Work Behaviour And Job Performance Among Selected Manufacturing Employees, THE JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES RESEARCH, ACADEMIC RESEARCH PUBLISHING GROUP , 5, 291, ISSN:24136670
alina shamsuddin
(2019) Mediating Role Of Meaningful Work In The Relationship Between Intrinsic Motivation And Innovative Work Behaviour , INTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENTIFIC & TECHNOLOGY RESEARCH, elsivier , 9, 2076, ISSN:22778616
alina shamsuddin
(2019) Prosocial Motivation And Innovative Behaviour: An Empirical Analysis Of Selected Public University Lecturers In Nigeria, INTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENTIFIC & TECHNOLOGY RESEARCH , elsivier , 9, 1187, ISSN:22778616
Bawuro F.A., Shamsuddin A., Wahab E., Chinedu Caleb Chidozie.
(2019) Prosocial Motivation And Innovative Behaviour: An Empirical Analysis Of Selected Public University Lecturers In Nigeria, INTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENTIFIC AND TECHNOLOGY RESEARCH, INTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENTIFIC AND TECHNOLOGY RESEARCH , 9, 1187, ISSN:22778616
Nurazwa Ahmad, Halim Mad Lazim, Alina Shamsuddin, Eta Wahab, Noor Aslinda Abu Seman
(2019) The Relationship Between Technological Capability And Manufacturing Performance, INTERNATIONAL JOURNAL OF SUPPLY CHAIN MANAGEMENT, ExcelingTech Publishers , 4, 930, ISSN:20507399
Eta Wahab, Alina Shamsuddin, Nor Hazana Absullah
(2018) A Study On Environmental Waste Management Practices: A Technology Foresight Perspective, ADVANCED SCIENCE LETTER, American Scientific Publishers , 4, 2713, ISSN:19366612
Eta Wahab, Alina Shamsuddin, Nor Hazana Abdullah
(2018) Exploring Relationship Between Motivation Factors And Job Satisfaction, ADVANCE SCIENCE LETTER, American Scientific Publishers , 6, 4609, ISSN:19366612
Shamsuddin, Alina; Wahab, Eta; Abdullah, Nor Hazana; Chan, Chee-Ming
(2018) Implementation Of Obe In A Mot Course: Lesson Learned, ADVANCED SCIENCE LETTERS, American Scientific Publishers , 6, 4572, ISSN:19366612
Nor Hazana Abdullah, Alina Shamsuddin, Eta Wahab, Muazu Hassan Muazu
(2018) Participation In Continuous Professional Development Training And Perceived Teaching Assessment: A Case Study At The Malaysian Technical University, BUSINESS AND ECONOMIC HORIZONS, Prague Development Center , 6, 530, ISSN:18045006
N.A. Abdullah, N.A. Abdul Hamid, C.C. Siew, A. Shamsuddin, E. Wahab
(2018) Perceived Captology Strategies In Mobile Applications: Do They Differ?, JOURNAL OF ENGINEERING AND APPLIED SCIENCES, Medwell Publications , 11, 7019, ISSN:18187803
SALBEHA BINTI IBUS, ETA BINTI WAHAB, FADILLAH ISMAIL
(2018) Self-Efficacy As A Mediator On Knowledge Sharing And Innovative Work Behaviour, JOURNAL FOR STUDIES IN MANAGEMENT AND PLANNING, UTHM , 12, 292, ISSN:23950463
Nor Hazana Abdullah, Ikram Shah Mokhtar, Eta Wahab, Alina Shamsuddin, and Nor aziati Abdul Hamid
(2018) Training Participation Among Malaysian Higher Learning Institutions¿ Academia: A Systematic Review , ADVANCED SCIENCE LETTER, American Scientific Publishers , 6, 4720, ISSN:19366612
Noorhassidah Mohd Radzi , Alina Shamsuddin and Eta Wahab
(2017) Enhancing The Competitiveness Of Malaysian Smes Through Technological Acapability: A Perspective, THE SOCIAL SCIENCES, Medwelljournals , 1, 719, ISSN:19936125
eta wahab, alina shamsuddin, nor hazana abdullah, nor atiqah aima roslan
(2017) Exploring The Knowledge, Skills And Abilities Related To Service Quality: A Third Party Logistic Perspective, ADVANCED SCIENCE LETTERS, American Scientific Publishers , 1, 467, ISSN:1936-6612
Nor Hazana Abdullah , Eta Wahab , Alina Shamsuddin and Nor Aziati Abdul Hamid
(2017) Extraversion, Emotional Intelligence, English Proficiency And Academic Performance Among Mot Students: A Case Study At A Premier Malaysian Technical University, THE SOCIAL SCIENCES, Medwell Journals , 4, 370, ISSN:1818-5800
Alina Shamsuddin, Eta Wahab, Nor Hazana Abdullah and Fawad Habib Qazi
(2017) Green Supply Chain Implementation In Manufacturing Industry: A Case Study, INTERNATIONAL JOURNAL OF GEOMATE , Geotec., Const. Mat. & Env.,, Japan , 10, 31, ISSN:21862990
Nor Hazana Abdullah, Nor Aziati Abdul Hamid, Alina Shamsuddin, and Eta Wahab
(2017) Market Orientation And Innovative Performance: Comparing Service And Manufacturing Firms, ADVANCED SCIENCE LETTERS, American Scientific Publishers , 4, 3049, ISSN:19366612
Muna Abdi Yousuf, Eta Wahab
(2017) The Role Of Trust In The Relationship Between Quality Factors And Customer Satisfaction In Mobile Banking: A Conceptual Framework, THE SOCIAL SCIENCES, Medwell Journals 2017 , 4, 712, ISSN:1818-5800
Eta Wahab, Alina Shamsuddin, Nor Hazana Abdullah, Nor Aziati Abdul Hamid
(2016) Users' Satisfaction And Return On Investment (Roi) For Online Database Library Databases: A Malaysian Technical University Perspective, PROCEDIA- SOCIAL AND BEHAVIORAL SCIENCE, Elsevier Ltd , 5, 777, ISSN:1877-0428
Media Digital
Alina Shamsuddin, Wan Nurul Karimah Wan Ahmad, Marlia Morsin, Zarina Tukiran, Nurulhuda Ismail, Azeanita Suratkon, Eta Wahab
(2021) Sakti Siri Sains: Sang Lebah Oleh Alina Shamsuddin (Bahagian 1), UTHM , ISBN:-
Alina Shamsuddin, Wan Nurul Karimah Wan Ahmad, Marlia Morsin, Zarina Tukiran, Nurulhuda Ismail, Azeanita Suratkon, Eta Wahab
(2021) Sakti Siri Sains: Sang Lebah Oleh Alina Shamsuddin (Bahagian 2), UTHM , ISBN:-
Prosiding / Seminar
Malisatasa Ramli, Eta Wahab
(2023) A Foresight Study On The Adoption Of Artificial Intelligence In Recruitment And Selection In Malaysia, UTHM , 429, ISBN:27735044
Priya Darsihni Johnson, Eta Wahab
(2023) An Empirical Study Of The Relationship Between Human Resource Management Practices And Job Performances Among Employees In Small And Medium Enterprises In Selangor, UTHM , 239, ISBN:27735044
Muhammad Imran Kifli , Eta Wahab, Alina Shamsuddin, Nor Hazana Abdullah, Wan Nurul Karimah Wan Ahmad1, Shazaitul Azreen Rodzalan
(2023) Faktor Penerimaan Pesawah-Pesawah Terhadap Adaptasi Sistem Kelompok, UTHM , 255, ISBN:27735044
Puteri Nur Malyana Noor Hakim, Eta Wahab
(2023) The Impact Of Employee Creativity On Innovative Work Behaviour, UTHM , 269, ISBN:27735044
Niel Ronaldo, Eta Wahab
(2022) A Future Prospect On The Adoption Of Augmented Reality E-Commerce In Malaysia, UTHM , 14, ISBN:2773 5044
Elvi Fariza Fuadi, Eta Wahab
(2022) A Study On The Relationship Between Job Design And Innovative Work Behavior, UTHM , 65, ISBN:2773 5044
Siti Syakira Razak, Eta Wahab
(2022) Perceived Organizational Support And Employee Engagement In Fast Food Service Industry , UTHM , 52, ISBN:2773 5044
Noranis Mohd Yasin Goh
(2022) Work Engagement And Innovativeness In Manufacturing Sector, UTHM , 28, ISBN:2773 5044
Nur Hafizah Abdul Ghafar, Eta Wahab
(2021) Amalan Kerja Secara Islam Dan Hubungkait Dengan Komitmen Staf Di Sektor Perbankan, UTHM , 64, ISBN:2773 5044
Khawar Hussain, Eta Wahab
(2021) Reviewing The Link Between Employee Creativity, Innovative Behavior And Organizational Innovation., IEOM SOCIETY INTERNATIONAL , 6616, ISBN:2773 5044
Yip Kah Chun , Eta Wahab
(2021) The Linkage Between Innovative Human Resource Practices And Perceived Organizational Support , UTHM , 19, ISBN:2773 5044
Nur Fatin Ashikin Mohamed Aziz , Eta Wahab, , Alina Shamsuddin , Nor Hazana Abdullah, Wan Nurul Karimah Wan Ahmad
(2020) Hubungan Antara Sikap Dan Penerimaan Pelajar Terhadap Amalan Pembelajaran Atas Talian, UTHM , 104, ISBN:2773 5044
Nor Hazana Abdullah, Eta Wahab, Alina Shamsuddin, Nor Aziati Abdul Hamid
(2019) Effects Of Working Environment And Stress On Sick Building Syndrome Among Manufacturing Employees, IEOM , 2011, ISBN:21698767
Alina Shamsuddin, Eta Wahab, Azeanita Suratkon, Nor Hazana Abdullah
(2019) Mobile Learning Adoption In Enhancing Learning Experience Among Hei Students, INSTITUTE OF ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERS INC , 202, ISBN:978153866846
Abdullah, N.H., Shamsuddin, A., Wahab, E., Hamid, N.A.A., Azizan, A.Z.
(2019) Women Participation In Engineering Professions:Future Intentions And Directions, IEEE , 220, ISBN:9781538668481
KHAWAR HUSSAIN, ETA WAHAB, ALI ZEB, MUHAMMAD ASAD KHAN, MUDASER JAVAID, MUHAMMAD AYAZ KHAN
(2018) Examining The Relationship Between Learning Capabilities And Organizational Performance: The Mediating Role Of Organizational Innovativeness, MATEC WEB CONFERENCE , 1, ISBN:2261236X
Nor Hazana Abdullah, Nor Aziati Abdul Hamid, Eta Wahab, Alina Shamsuddin, Rosli Asmawi
(2018) Work-Related Musculoskeletal Disorder (Wrmd) Among Production Operators: Studies Of Differences In Age And Gender, IOPSCIENCE , 1, ISBN:17426588
Nor Hazana Abdullah, Nor Aziati Abdul Hamid , Eta Wahab, Alina Shamsuddin
(2017) Investigating The Associations Between Musculoskeletal Discomforts And Perceived Stress Among Production Operators, MATEC WEB OF CONFERENCE , 1, ISBN:2261236X
Abdullah N.H., Abdul Hamid N.A., Amirul Shaif M.S., Shamsuddin A., Wahab E.
(2016) Structural Model For The Effects Of Perceived Indoor Work Environment On Sick Building Syndrome And Stress, MATEC WEB OF CONFERENCES , 1, ISBN:2261236X
Nor Hazana Abdullah, Nor Aziati Abdul Hamid , Muhamad Shahrul Amirul Shaif , Alina Shamsuddin , Eta Wahab
(2016) Structural Model For The Effects Of Perceived Indoor Work Environment On Sick Building Syndrome And Stress , MATEC Web of Conference , 1 , ISBN:2261-236X
NOR HAZANA ABDULLAH, ETA WAHAB, ALINA SHAMSUDDIN, NOR AZIATI ABDUL HAMID, NOR KAMARIAH KAMARUDDIN
(2016) Workplace Ergonomics And Employees' Health: A Case Study At Automotive Manufacturer , IEEE , 125 , ISBN:21698767
Eta Binti Wahab
(2012) Innovation Adoption In Service Sector: A Case Study Of Malaysian Banking
Eta Binti Wahab
(2012) Mixing Qualitative And Quantitative Approaches In The Commitment Research, UTHM
Eta Binti Wahab
(2012) Mot Curriculums In Two Public Universities In Malaysia : A Comparison, Tiada data
Eta Binti Wahab
(2012) Preliminary Qualitative Findings On Technology Adoption Of Malaysian Smes, IEEE
Eta Binti Wahab
(2012) Talent Pool Cultivation For Succession Planning In Ihes: A Dynamic Close-Loop Cycle, ISBN 9781467306539
Eta Binti Wahab
(2012) Technology Capability Assessment Process: A Perspective, UTHM
Eta Binti Wahab
(2012) The Influence Of Transformational Leadership On Product Innovation Among Small Business, UTHM
Eta Binti Wahab
(2011) Adaptasi Inovasi Dalam Sektor Perkhidmatan: Kajian Kes Sektor Perbankan Di Malaysia, ISBN 978-967-0194-02-8
Eta Binti Wahab
(2011) Curriculum Design And Delivery Of Mot Education In Facilitating Innovation In Malaysia: A Perspective, Tiada data
Eta Binti Wahab
(2011) Human Resource Management For Sustainable Microfinance Institution In Nigeria: A Conceptual Paper , UTHM
Eta Binti Wahab
(2011) Key Factors On Innovation Practices: Case Study On Malaysian Banking, ISSN 1923-6654
Eta Binti Wahab
(2011) The Happy Marriage Of Succession Planning And Leadership: No More Merry-Go-Round, Tiada data
Eta Binti Wahab
(2011) Work Role Conflict, Work Life Balance And Family Support : Comparing Single And Married Women Employees, ISSN 1923-6654
Eta Binti Wahab
(2010) Human Resource Management Practices As Predictor Of Innovation Among Johor Smes, IEEE Scopus Index
Eta Binti Wahab
(2010) The Moderating Role Of Power Distance On The Relationship Between Perceived Organizational Support And Organizational Commitment, Universiti Utara malaysia
Eta Binti Wahab
(2009) Exploring The Moderating Effect Of In-Group Collectivism On The Relationship Between Perceived Organizational Support And Employee'S Commitment
Eta Binti Wahab
(2009) Perceived Organizational Support And Organizational Commitment:A Study Of Medium Enterprise In Malaysia
Eta Binti Wahab
(2009) Perceived Organizational Support And Organizational Commitment:The Malaysian Culture Perspective
Eta Binti Wahab
(2005) Kajian Perlaksanaan Perpindahan Teknologi Di Malaysia Dari Aspek Struktur, Peraturan Dan Pengurusan
Eta Binti Wahab
(2005) Pengukuran Keupayaan Teknologi Di Sektor Elektrik Dan Elektrnik: Kajian Kes Di Batu Pahat
Eta Binti Wahab
(2003) Pengukuran Keupayaan Teknologi Di Sektor Elektrik Dan Elektronik: Kajian Kes Di Batu Pahat
Eta Binti Wahab
(2000) Keputusan Strategik Dan Model Rasional Bagi Sektor Awam : Pengubahsuaian Model Bcg Dan Space

YearDescriptionLevel
2023Assessor / Reviewer for Reviewer/Penilai Journal of Technology Management and Business, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, March 2023 University
2023Assessor / Reviewer for Panel Penilai Skim Geran Penyelidikan Fundamental (FRGS) Tahun 2023 Peringkat Dalaman UTHM , Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, March 2023 University
2023Assessor / Reviewer for Elsevier Reviewer, Elsevier , Netherlands, October 2023 International
2023Assessor / Reviewer for Reviewer/ Penilai Journal of Sustainability Science and Management, Asia Pacific Universiti (APU), Malaysia, March 2023 National
2022 - 2024 Assessor / Reviewer for Panel Penilai APEL A Tahap 6 (Sarjana Muda) Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, January 2022 University
2022Member for PROGRAM DANA PENJANA KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI-KPT-PACE UTHM, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, March 2022 University
2022 - 2023 Committee Member for Projek Rintis Mentoring, UTHM, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, October 2022 University
2021 - 2023 Assessor / Reviewer for Panel Penilai APEL A Tahap 7 (Sarjana) Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, December 2021 University

YearDescription
2023 for Chairperson of VIVA for PhD Student, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, September2023
2023 for Pengerusi Viva Pelajar PhD- Salleh Nasser Abdullah Subari, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, February 2023
2023 for Pengerusi Viva Untuk Pelajar PhD- Mohamed Hasan Saeed Hasan, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, June 2023
2023 Assessor / Reviewer for Internal Examiner PhD Naveed Ahmad "Reasons For Travel And Attitude Towards Malaysia Among International Tourists Revisit Intention Post-Covid-19: An Application Of Behavioral Reasoning Theory", Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, October 2023
2023 Assessor / Reviewer for Internal Examiner , PhD, Hamad Salem Rashed Mohammed Al Shamsi " The Role of Organizational Commitment and Organizatioanal Culture On the Relationship Between Quality of Work Life and Job Satisfaction in the UAE, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, July 2023
2023 Assessor / Reviewer for Panel of Pre Viva for PhD student, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, May 2023
2023 Assessor / Reviewer for Panel of Pre Viva For PhD Student, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, July 2023
2023 Assessor / Reviewer for Panel of Pre Viva For Phd Student, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, January 2023
2023 Chairman for Chairperson of Pre Viva For PhD Student, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, September2023
2023 Examiner for Gan Wei Nee, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Gan Wei Nee, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for INTERNAL EXAMINER- PhD- Aamer Hafeez, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, May 2023
2023 Examiner for Kausalya A/P Tiruchelvan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Lim Wen Ru, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Lim Wen Ru, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Maryanne Michelle Yong, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Maryanne Michelle Yong, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Nur Amirah Zakiah Binti Rosli, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Nurnisa Ezwina Binti Khairul Ezwan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Nurnisa Ezwina Binti Khairul Ezwan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Pua Hong Jie, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Pua Hong Jie, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Rifnerismayani Binti Riswandi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Tan Jia Ying, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Tan Jia Ying, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Tee Yi Qin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Tee Yi Qin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 External Examiner for External Examiner PhD (HRM) , Hebbaz Anes, " Factors Affecting Innovative Work Behavior Among EMployees in the Algerian Petroleum Sector", Universiti Utara Malaysia, Malaysia, June 2023
2023 Industrial Training Supervisor for Kausalya A/P Mylvaganam, Feiken Bearing Sdn Bhd, 2023
2023 Industrial Training Supervisor for Lim Wei Jun, Robert Bosch Sdn Bhd, 2023
2023 Industrial Training Supervisor for Loh Xiao Tong, Kemm Advisory Sdn Bhd, 2023
2023 Industrial Training Supervisor for Nur Nazatul Fateha Binti Mohamad Amran, Asia Iknowledge Sdn Bhd, 2023
2023 Industrial Training Supervisor for Rabiatul Muhairah Binti Mohd Jamaluddin, Perniagaan Sadaria, 2023
2023 Industrial Training Supervisor for Sushmetha A/P Saravanan, Konica Minolta Business Solutions (M) Sdn Bhd, 2023
2023 Main Supervisor for Noora Khalid Humaid Hassan Al Ali, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Supervisor for Hafsa Abdirahman Yassin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Supervisor for Hafsa Abdirahman Yassin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Supervisor for Khairunnisa Binti Khairudin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Supervisor for Khairunnisa Binti Khairudin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Supervisor for Mak Siew Yee, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Supervisor for Mak Siew Yee, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Supervisor for Marinah Binti Musa, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Supervisor for Marinah Binti Musa, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Supervisor for Mohamad Rayyan Bin Iskandar Adrian Ryan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Supervisor for Mohamad Rayyan Bin Iskandar Adrian Ryan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Supervisor for Noor Afifah Binti Atan @ Mohamed, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Supervisor for Noor Afifah Binti Atan @ Mohamed, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Supervisor for Ooi Zi Qing, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Supervisor for Ooi Zi Qing, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2022 Assessor / Reviewer for Panel of Pre Viva For Phd Student, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, April 2022
2022 Committee Member for PANEL PENILAI APELA TAHAP 6 (SARJANA MUDA) PUSAT APEL UTHM, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, January 2022
2022 Committee Member for PANEL PENILAI INSTRUMEN APEL A TAHAP 6 PUSAT APEL UTHM, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, August 2022
2022 Examiner for Isni Athirah Adnin Binti Khairul Anuar, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Kausalya A/P Tiruchelvan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Lim Zhen Liang, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Neshanth A/L Yelumalai, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Nirmawi Bin Kepar, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Nur Amirah Zakiah Binti Rosli, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Nur Syasya Izaty Binti Zulkifli, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Nuramira Mohd Nor, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Nurhidayah Asyikin Binti Yudding, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Nursatifah Binti Bakri, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Nurul Azira Binti Mahzan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Nurul Dania Nadhira Binti Amirrudin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Nuruljannah Binti Ab Wahab, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Rifnerismayani Binti Riswandi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Wong Voon Han, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Wong Wei Yih, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Yuganeswary A/P Ramachandran, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Zulhaziq Bin Zulkifli, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Main Supervisor for Alrumaithi Taleb Abdulla Matar Ali, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Main Supervisor for Omar Abdullah Omar Khunbsh, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Member for PENILAI LUAR (EXTERNAL EXAMINER) PELAJAR PHD THORAYA MOHEMED AL-MOTTAHAR Phd (MANAGEMENT) Factors Influencing Transfer of Training: The Application of AMO Theory, UNIVERSITI UTARA MALAYSIA (UUM), Malaysia, March 2022
2022 Member for PENILAI SARINGAN MANUSKRIP BAGI BAHAN TERBITAN UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA 2022, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, October 2022
2022 Member for Pemeriksa Luar (External Examiner) Pelajar PhD UUM Faisal Ur Rehman, Performance Appraisal Fairness, Leader Member Exchange, Perception of Organizational Politics, Workplace Friendship and Job Performance of Teachers In Pakistan, UNIVERSITI UTARA MALAYSIA (UUM), Malaysia, November 2022
2022 Supervisor for Chen Jun Kit, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Chen Jun Kit, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Malisatasa Binti Ramli, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Malisatasa Binti Ramli, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Muhamad Nur Syaqireen Bin Mohd Nor Zain, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Muhamad Nur Syaqireen Bin Mohd Nor Zain, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Muhammad Imran Kifli Bin Jaafar, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Muhammad Imran Kifli Bin Jaafar, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Priya Darsihni A/P Johnson, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Priya Darsihni A/P Johnson, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Puteri Nur Malyana Binti Noor Hakim, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Puteri Nur Malyana Binti Noor Hakim, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2021 Co-supervisor for Tony Amir Raygan, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Alina Binti Sumari, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Alina Binti Sumari, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Azlina Binti Anwar Hasan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Azlina Binti Anwar Hasan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Isni Athirah Adnin Binti Khairul Anuar, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Kong Chun Hong, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Kong Chun Hong, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Leong Pei Ling, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Leong Pei Ling, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Low Chun Yi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Low Chun Yi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Nazatul Qhairum Azma Binti Hasrin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Nazatul Qhairum Azma Binti Hasrin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Neshanth A/L Yelumalai, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Nuramira Mohd Nor, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Nursatifah Binti Bakri, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Nursyahidah Binti Md Razali, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Nursyahidah Binti Md Razali, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Sabrina Goh Ming Jie, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Sabrina Goh Ming Jie, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Sasha Afiza Amira Binti Shaharudin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Sasha Afiza Amira Binti Shaharudin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Tan Jia Ho, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Tan Jia Ho, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Yuganeswary A/P Ramachandran, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Industrial Training Supervisor for Fathin Nabila Binti Asman, Mx Supply Chain Sdn Bhd, 2021
2021 Industrial Training Supervisor for Fatin Norshahira Binti Sapri, Ly Furniture Sdn. Bhd., 2021
2021 Industrial Training Supervisor for Hafifah Binti Abd Ghafar, Fame Micro Sdn Bhd, 2021
2021 Industrial Training Supervisor for Harveend A/L Mahendran, Lima Bintang Logistics Sdn. Bhd. , 2021
2021 Industrial Training Supervisor for Heng Rui Huan, Smartpeep Sdn Bhd, 2021
2021 Main Supervisor for Nouf Mohamed Ibrahim Khamis Alzaabi, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Member for PANEL PENILAI LUAR PELAJAR PERINGKAT PhD Muhammad Shahid Shams. PhD (HRM) " The Relationship Among JOb Crafting, Idiosyncratic Deals, Internal Locus of Conrol, Psychological Empowerment and Work Engagement: A moderated mediated Model, UNIVERSITI UTARA MALAYSIA (UUM), Malaysia, December 2021
2021 Member for PEMERIKSA LUAR (EXTERNAL EXAMINER) PELAJAR PERINGKAT PhD , UiTM, Mohamad Azhan bin ABdul Aziz. Modelling A Strategic Use of Records As A Strategic Resource in The Malaysian Public Sector, UNVERSITI TEKNOLOGI MARA (UiTM), Malaysia, November 2021
2021 Member for PENILAI LUAR (EXTERNAL EXAMINER) PELAJAR DBA HALIM BIN HAMIM Moderating ROle of Lean Practices in The Relationship Between On-SHelf Availability and SMEs Retail Performance, UNIVERSITI UTARA MALAYSIA (UUM), Malaysia, May 2021
2021 Supervisor for Elvi Fariza Binti Fuadi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Elvi Fariza Binti Fuadi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Ivan Fung Jai Yan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Ivan Fung Jai Yan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Niel Ronaldo, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Niel Ronaldo, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Noor Aida Sahira Binti Mahadi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Noor Aida Sahira Binti Mahadi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Noranis Binti Mohd Yasin Goh, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Noranis Binti Mohd Yasin Goh, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Nurul Balqis Binti Mohd Hairudin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Nurul Balqis Binti Mohd Hairudin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Siti Syakira Binti Razak, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Siti Syakira Binti Razak, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2020 Co-supervisor for Heppy Purbasari, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Amir Hamzah Bin Abd Jalal, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Amir Hamzah Bin Abd Jalal, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Erra Norshamira Binti Nordin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Erra Norshamira Binti Nordin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Hew Wen Xin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Hew Wen Xin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Lai Yun Xuan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Lai Yun Xuan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Muhammad Akmal Taqiuddin Bin Azman, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Muhammad Akmal Taqiuddin Bin Azman, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Muhammad Ashek Bin Mohamed Nazarulla, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Muhammad Ashek Bin Mohamed Nazarulla, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Muhammad Azril Bin Shuhaizi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Muhammad Azril Bin Shuhaizi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Nur Zahara Binti Ismail, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Nur Zahara Binti Ismail, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Nurasyikin Syuhadah Binti Latif, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Nurasyikin Syuhadah Binti Latif, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Siti Aisyah Binti Azmi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Siti Aisyah Binti Azmi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Tan Ka Seng, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Tan Ka Seng, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Ting Yee Hang, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Ting Yee Hang, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Industrial Training Supervisor for Muhammad Ammar Haiqal Bin Nor Azli, Puncak Niaga Maju Sdn Bhd, 2020
2020 Industrial Training Supervisor for Muhammad Syafiq Bin Shahrani, Pathgreen Energy Sdn Bhd, 2020
2020 Industrial Training Supervisor for Nadiah Nabilah Binti Alwakil, Top Glove, 2020
2020 Industrial Training Supervisor for Nur Ainun Khairunnisa Binti Mohammad Affandi, Drb-Hicom Defence Technologies Sdn. Bhd., 2020
2020 Industrial Training Supervisor for Nur Asmira Binti Saidi, Heitech Padu Berhad, 2020
2020 Industrial Training Supervisor for Wong Chin Hooi, Sns Network (M) Sdn Bhd, 2020
2020 Industrial Training Supervisor for Yap Say Li, Dutamas Ecobina Sdn Bhd, 2020
2020 Industrial Training Supervisor for Yap Wen Xin, Yellowleads, 2020
2020 Supervisor for Chang Woon Kit, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Chang Woon Kit, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Chong Ka Man, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Chong Ka Man, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Darryl Koh Yi Hong, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Darryl Koh Yi Hong, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Muhammad Haiqqal Isqandar Bin Halim, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Muhammad Haiqqal Isqandar Bin Halim, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Muhammad Iqqhmal Syafiqqh Bin Mohd Hezam, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Muhammad Iqqhmal Syafiqqh Bin Mohd Hezam, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Noor Adilah Binti Azman, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Nur Hafizah Binti Abdul Ghafar, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Nur Hafizah Binti Abdul Ghafar, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Siti Umaira Binti Bidin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Siti Umaira Binti Bidin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Yip Kah Chun, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Yip Kah Chun, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2019 Examiner for Ain Nazirah Binti Basoriy, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Ajlaa Najiehah Binti Nasharuddin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Chia Hong, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Chia Hong, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Fazilah Binti Mohd Rosli, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Mohd Noor Feerdaus Bin Mohd Salleh, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Muhamad Afwan Bin Mohd Azlan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Muhammad Ammar Haiqal Bin Nor Azli, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Muhammad Ammar Haiqal Bin Nor Azli, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Noor Izzaty Binti Noorham, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Nur Asmira Binti Saidi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Nur Asmira Binti Saidi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Nur Suhailah Binti Azhar, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Nur Suhailah Binti Azhar, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Ong Shwu En, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Ong Shwu En, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Saiful Amri Bin Shaharin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Siti Haslina Chang, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Siti Syarah Syamimi Binti Md Yusoff, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Siti Syarah Syamimi Binti Md Yusoff, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Tan Li Yann, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Tan Li Yann, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Theeba A/P Ravindran, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Theeba A/P Ravindran, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Thishantine A/P Chandra Sehgar, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Thishantine A/P Chandra Sehgar, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Industrial Training Supervisor for Chew Zhen Yee, Country Garden Pacificview Sdn Bhd, 2019
2019 Industrial Training Supervisor for Goh Boon Hau, Country Garden Pacificview Sdn Bhd, 2019
2019 Industrial Training Supervisor for Nadiatul Naqiah Binti Yazid, Jb Cocoa Sdn Bhd, 2019
2019 Industrial Training Supervisor for Nor Syaida Binti Yan @ Ebau, Allied Precision Manufacturing (M) Sdn Bhd, 2019
2019 Industrial Training Supervisor for Puteri Nur Alina Binti Sadeli, Upskill Learning Plt, 2019
2019 Industrial Training Supervisor for Siti Nurfazira Binti Yacob, Allied Precision Manufacturing (M) Sdn Bhd, 2019
2019 Industrial Training Supervisor for Tan Chun Ting, Country Garden Pacificview Sdn.Bhd, 2019
2019 Industrial Training Supervisor for Tan Shu Luan, Country Garden Pacificview Sdn Bhd, 2019
2019 Main Supervisor for Qasem Saleh Sarea Alesaei, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Cheong Jiun Jen, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Cheong Jiun Jen, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Fatin Nur Addhaniyah Binti Azmalli, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Fatin Nur Addhaniyah Binti Azmalli, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Jessie Cheah, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Jessie Cheah, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Law Xin Wei, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Law Xin Wei, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Lily Shafinas Binti Abu Bakar, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Lily Shafinas Binti Abu Bakar, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Muhammad Alif 'Izzuddin Bin Jamaludin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Muhammad Alif 'Izzuddin Bin Jamaludin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Muhammad Syukri Bin Jefri, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Muhammad Syukri Bin Jefri, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Noor Adilah Binti Azman, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Nur Ain Najihah Binti Jamal Anuar, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Nur Ain Najihah Binti Jamal Anuar, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2018 Examiner for Ain Nashreen Binti Zulkhanine, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Ain Nashreen Binti Zulkhanine, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Ain Nazirah Binti Basoriy, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Ainin Sofea Binti Mahat, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Ajlaa Najiehah Binti Nasharuddin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Amira Nor Azlin Binti Che Adnan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Amira Nor Azlin Binti Che Adnan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Amirah Binti Zaharudin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Amirah Binti Zaharudin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Ashraf Bin Kamarudin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Choong King Wai, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Farah Natasha Binti M Mazlan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Farhana Binti Johari, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Fatin Nur Aimuni Binti Mat Johan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Goh Boon Hau, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Goh Boon Hau, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Koh Wen Tian, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Koh Wen Tian, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Lim Jia Yean, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Lim Jia Yean, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Lim Wei Xuan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Lim Wei Xuan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Miza Mardiana Binti Abd Aziz, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Miza Mardiana Binti Abd Aziz, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Mohd Harith Bin Jalil, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Mohd Harith Bin Jalil, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Mohd Noor Feerdaus Bin Mohd Salleh, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Muhamad Afwan Bin Mohd Azlan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Muhammad Ikmal Rezal Bin Othman, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Muhammad Ikmal Rezal Bin Othman, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Noor Izzaty Binti Noorham, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Noor Nazihah Binti Mohd.Noor, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Noor Nazihah Binti Mohd.Noor, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Nur Fatin Azwani Binti Rusmi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Nur Fatin Azwani Binti Rusmi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Nur Muslimah Binti Mohd Zakarni, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Nur Muslimah Binti Mohd Zakarni, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Nur Yusnida Binti Mohd Yusoff, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Nur Yusnida Binti Mohd Yusoff, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Nurul Afiqah Binti Azman, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Nurul Afiqah Binti Azman, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Nurul Fareeza Binti Masuri, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Nurul Yasmin Binti Aminuddin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Nurul Yasmin Binti Aminuddin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Saiful Amri Bin Shaharin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Shariffah Syakilla Nisha Binti Syed Ahmad, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Shariffah Syakilla Nisha Binti Syed Ahmad, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Siti Haslina Chang, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Syafiqah Syahirah Binti Jamiang, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Syafiqah Syahirah Binti Jamiang, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Tan Pei Qin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Tan Pei Qin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Tey Jin Yao, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Tey Jin Yao, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Ummi Nasihah Binti Nor Azhar, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Ummi Nasihah Binti Nor Azhar, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Yap Kai Yun, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Yap Kai Yun, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Yong Siew Fong, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Industrial Training Supervisor for Fatin Zafirah Binti Baen @ Mohd Arbain, Zainal & Din Construction Sdn. Bhd., 2018
2018 Industrial Training Supervisor for Liau Kee Min, Hock Chai Coffin Maker (Batu Pahat Hock Chai Funeral Services), 2018
2018 Industrial Training Supervisor for Mohamad Adlizan Bin Mohd Isa, Te Brother Constructions, 2018
2018 Industrial Training Supervisor for Mohammad Fazlee Bin Husin, Faco Trading, 2018
2018 Industrial Training Supervisor for Norasilah Binti Sawal, Jabatan Penilaian Dan Perkhidmatan Harta, 2018
2018 Industrial Training Supervisor for Nur Amirah Binti Muhamad Azam, Koperasi Anggota-Anggota Kerajaan Batu Pahat Berhad, 2018
2018 Industrial Training Supervisor for Nur Farah Faherra Binti Ghazali, Pejabat Pertanian Negeri Johor, 2018
2018 Industrial Training Supervisor for Siti Nur Afiqah Binti Mohd Zaini, Repco Management Services, 2018
2018 Industrial Training Supervisor for Siti Nur Syafika Binti Masnon, Majlis Perbandaran Batu Pahat, 2018
2018 Industrial Training Supervisor for Siti Nuramanina Binti Na'Im, Repco Management Services, 2018
2018 Industrial Training Supervisor for Tan Hui Min, Susur Gemilang Sdn Bhd, 2018
2018 Supervisor for Aimi Zafirah Binti Mohd Zahrin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Aimi Zafirah Binti Mohd Zahrin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Anis Suhaila Binti Azhar, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Anis Suhaila Binti Azhar, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Ashraf Bin Kamarudin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Betsy Hwong, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Chuah Ying Ying, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Chuah Ying Ying, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Hafizuddin Bin Ahmad Azizi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Hafizuddin Bin Ahmad Azizi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Norsyafina Binti Abdul Rohman, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Nur Fatin Ashiqin Binti Mohamad Aziz, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Nur Fatin Ashiqin Binti Mohamad Aziz, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Nur Muhammad Shafiq Bin Norazam, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Nurul Syahirah Binti Senin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Nurul Syahirah Binti Senin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Siah Hui Yi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Siah Hui Yi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Siti Noredzvana Binti Mohd Redzuan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Wan Muhammad Fairuz Bin Wan Hisham, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Wan Muhammad Fairuz Bin Wan Hisham, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Wong Sin Mei, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Wong Sin Mei, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2017 Co-supervisor for Bawuro Faiza Abubakar, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Ainin Sofea Binti Mahat, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Amir Asyraf Muaz Bin Saharudin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Amir Asyraf Muaz Bin Saharudin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Arza Hafizi Bin Ab Rahman, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Arza Hafizi Bin Ab Rahman, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Choong King Wai, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Farah Natasha Binti M Mazlan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Farhana Binti Johari, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Fatin Nur Aimuni Binti Mat Johan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Hanisah Binti Hambali, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Hanisah Binti Hambali, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Mohammad Danny Syafiq Won Bin Mohd Taufik Won, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Mohammad Danny Syafiq Won Bin Mohd Taufik Won, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Muhamad Fikri Bin Ahmad Bukari, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Muhammad Izzat Bin Rosli, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Muhammad Izzat Bin Rosli, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Norfarahin Binti Ab Razak, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Nur Amirah Binti Nasir, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Nur Amirah Binti Nasir, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Nur Farah Faherra Binti Ghazali, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Nur Farah Faherra Binti Ghazali, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Nur Sharmina Binti Mohd Azhan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Nur Sharmina Binti Mohd Azhan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Nur Syafiqah Binti M. Shahri, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Nur Syafiqah Binti M. Shahri, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Nurul Fareeza Binti Masuri, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Shamil Iqmal Bin Hairul Anuar, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Shamil Iqmal Bin Hairul Anuar, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Siti Khadijah Binti Razali, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Siti Khadijah Binti Razali, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Yong Siew Fong, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Industrial Training Supervisor for Aishah Binti Ali, Vitally Sdn Bhd, 2017
2017 Industrial Training Supervisor for Athari Azimin Bin Ab Aziz, Pejabat Mara Daerah Ledang, 2017
2017 Industrial Training Supervisor for Boo Wan Xin, Tatawa Industries (M) Sdn. Bhd., 2017
2017 Industrial Training Supervisor for Nadiatun Nadihah Binti Hasbullah, Jabatan Penilaian Dn Perkhidmatan Harta Muar, 2017
2017 Industrial Training Supervisor for Nur Aliah Maulad Karim, Pejabat Mara Daerah Ledang, 2017
2017 Industrial Training Supervisor for Siti Norhidayah Binti Jantan, Jabatan Penilaian Dn Perkhidmatan Harta Muar, 2017
2017 Industrial Training Supervisor for Tai Zhong Rong, Tatawa Industries (M) Sdn. Bhd., 2017
2017 Industrial Training Supervisor for Tan Yi Ling, Vitally Marketing Sdn Bhd, 2017
2017 Industrial Training Supervisor for Tay Yih Jie, Henry Butcher Malaysia (Muar) Sdn. Bhd, 2017
2017 Industrial Training Supervisor for Wee Mee Yan, St Microelectronic Sdn Bhd, 2017
2017 Main Supervisor for Khawar Hussain, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Main Supervisor for Safdar Nazeer, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Main Supervisor for Salbeha Binti Ibus, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Adli Haqeem Bin Noorsham, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Adli Haqeem Bin Noorsham, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Ahmad 'Atif Bin Zainudin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Ahmad 'Atif Bin Zainudin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Aliah Farhana Binti Rahman, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Aliah Farhana Binti Rahman, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Betsy Hwong, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Koo Sin Yi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Koo Sin Yi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Ku Arenurain Nasihah Binti Ku Yin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Ku Arenurain Nasihah Binti Ku Yin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Mohammad Fakhrullah Bin Idris, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Mohammad Fakhrullah Bin Idris, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Norsyafina Binti Abdul Rohman, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Nur Amiera Binti Mohd Ali, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Nur Amiera Binti Mohd Ali, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Nur Muhammad Shafiq Bin Norazam, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Nursubaihah Binti Mohd Zubaidi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Nurul Syafiqah Binti Zakaria, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Nurul Syafiqah Binti Zakaria, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Siti Aishah Binti Abu Bakar, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Siti Aishah Binti Abu Bakar, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Siti Noredzvana Binti Mohd Redzuan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Siti Nurshahirah Binti Mohd Fauzi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Siti Nurshahirah Binti Mohd Fauzi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Siti Sarah Athirah Binti Mohd Yusof, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2016 Examiner for Ahmad Haidi Bin Abdullah, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Ahmad Haidi Bin Abdullah, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Kor Wan Kie, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Lee Chung Guan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Ling Han Ming, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Ling Han Ming, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Muhammad Ashdaf Bin Umar, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Muhammad Ashdaf Bin Umar, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Noor Syazariena Binti Abdul Manab, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Nur Ain Binti Sa'Ad, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Nur Farah Adilah Binti Che Omar, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Nur Farah Adilah Binti Che Omar, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Nur Syahira Binti Ahmad, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Nuralifah Binti Naseb, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Nuralifah Binti Naseb, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Nurul Ain Binti Sulaiman, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Nurul Ardani Binti Ajmain, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Nurul Izzati Binti Rosdi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Nurul Izzati Binti Rosdi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Puteri Sharrema Binti Mat Saad, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Puteri Sharrema Binti Mat Saad, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Syed Izzat Emir Bin Syed Ahmad Razali, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Syed Izzat Emir Bin Syed Ahmad Razali, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Tan Yi Ling, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Tay Yee Wun, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Tew Yee Ping, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Industrial Training Supervisor for Noor Asyikin Binti Sutrisno, Saj Holding Sdn Bhd, 2016
2016 Industrial Training Supervisor for Soh Hwee Ying, Tey Fong Ni Agency, 2016
2016 Industrial Training Supervisor for Tam Jin Chong, Tarmah Sewing Machine (M) Sdn Bhd, 2016
2016 Industrial Training Supervisor for Tan Boon Peng, Azmi & Co (Estate Agency) Sdn Bhd, 2016
2016 Main Supervisor for Aaesha Saeed Naser Mohammed Alkhateri, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Main Supervisor for Bakheet Mohamed Salem Yaed Alqubaisi, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Main Supervisor for Khairunnisa Binti Rahman, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Foo Cher Mei, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Huda Walida Binti Abd Halim, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Huda Walida Binti Abd Halim, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Low Su Kiang, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Low Su Kiang, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Mahmud Kholil Bin Baisuddin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Mahmud Kholil Bin Baisuddin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Mohammad Najib Bin Yaacob, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Mohammad Najib Bin Yaacob, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Nursubaihah Binti Mohd Zubaidi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Nurul Asyikin Binti Jomari, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Nurul Asyikin Binti Jomari, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Siti Sarah Athirah Binti Mohd Yusof, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Tay Shu Ing, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2015 Co-supervisor for Norseanti Binti M.Amin, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015
2015 Main Supervisor for Muna Abdi Yousuf, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015
2015 Main Supervisor for Rizki Eka Putra, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015
2014 Co-supervisor for Azuanna Binti Asbar, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014
2014 Co-supervisor for Noorhassidah Binti Mohd Radzi, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014
2014 Co-supervisor for Nurizzati Ani Bt Buang, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014
2013 Co-supervisor for Solomon Ayodele Oluyinka, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013
2013 Main Supervisor for Nor Atiqah Aima Binti Roslan, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013
2012 Co-supervisor for Norhidayatul Asikin Binti Musa, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2012
2012 Main Supervisor for Abdullahi Umar, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2012
2012 Main Supervisor for Noor Fazira Binti Hamid, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2012
2012 Main Supervisor for Noreen Noor Binti Abd Aziz, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2012
2011 Main Supervisor for Khalil Mesbah Abduljalil, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2011
2011 Main Supervisor for Maikudi Shehu Musawa, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2011
2010 Co-supervisor for Nurul Farhaini Binti Razali, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2010
2004 Co-supervisor for Haris Bin Md. Noor, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2004

YearDescription
Organiser / Venue
Date
2023 KURSUS OPEN JOURNAL SYSTEM (OJS) ANJURAN PEJABAT PENERBIT UTHM BIL 2/2023
UTHM / BILIK LESTARI 2 ARAS 3, PERPUSTAKAAN TUNKU TUN AMINAH
11/10/2023
2023 BENGKEL PARTIAL LEAST SQUARE (PLS-SEM) JPT FPTP
UTHM / MS TEAM ONLINE
24/09/2023
2023 SESI PERKONGSIAN BERSAMA TIMBALAN DEKAN (HAL EHWAL PELAJAR DAN ALUMNI) DAN PENASIHAT AKADEMIK DAN KERJAYA (PAK) BAGI PROGRAM KAUNSELING DHATY
UTHM / MICROSOFT TEAMS
21/08/2023
2023 LECTURERS CONFERENCE UTHM 2023
UTHM / DEWAN SULTAN IBRAHIM (DSI) UTHM
07/06/2023
2023 KURSUS SIRI KESEDARAN KESIHATAN MENTAL: PENASIHAT AKADEMIK & KERJAYA PRIHATIN SIRI 5
UTHM / PLATFORM ZOOM
21/03/2023
2023 KURSUS SIRI KESEDARAN KESIHATAN MENTAL: PENASIHAT AKADEMIK & KERJAYA PRIHATIN SIRI 1
UTHM / PLATFORM ZOOM
13/03/2023
2023 SESI JERAYAWARA TNCAA BERSAMA JAWATANKUASA TASKFORCE PBL KE FPTP
FPTP, UTHM / DEWAN KULIAH 1 ARAS 1 FPTP
07/03/2023
2023 TVET EXPERT FORUM : 'LEADING TVET : ISSUES AND CHALLENGES FROM INDUSTRY PERSPECTIVES'
LAIN-LAIN / BILIK BANKUET, DSI UTHM
06/03/2023
2023 KURSUS RUBRIC DEVELOPMENT
PEJABAT PENDAFTAR,UTHM / BILIK LATIHAN SERI TERATAI, ARAS 1, BANGUNAN PEJABAT PENDAFTAR
02/03/2023
2023 KURSUS ALTERNATIVE ASSESSMENT
PEJABAT PENDAFTAR,UTHM / BILIK LATIHAN SERI TERATAI, ARAS 1, BANGUNAN PEJABAT PENDAFTAR
01/03/2023
2023 TAKLIMAT PROGRAM PEMBELAJARAN SEPANJANG HAYAT (PSH) DAN APEL SECARA BERSEMUKA DAN YOUTUBE
UTHM / DEWAN JEMAAH, ARAS 5, PTTA
26/02/2023
2023 SESI PERKONGSIAN OLEH THE TOP RESEARCH SCIENTISTS MANAGEMENT (TRSM) 2023
UTHM / Online (Google Meet)
20/02/2023
2023 SHARING SESSION ON PACD 2023 PETRONAS - ACADEMIA COLLABORATION DIALOGUE
UTHM / Zoom Meeting
12/02/2023
2023 SESI WEBINAR DARE TO SPEAK MEMAHAMI GANGGUAN SEKSUAL 2022
PEJABAT PENDAFTAR,UTHM / ZOOM ONLINE
09/02/2023
2023 SHARING SESSION ON ERASMUS + CAPACITY BUILDING FOR HIGHER EDUCATION (CBHE) RESEARCH FUND
UTHM / BILIK PERSIDANGAN, ARAS 1, BANGUNAN PENYELIDIKAN, BLOK F6, UTHM
08/02/2023
2023 SEMINAR SERVICE LEARNING MALAYSIA-UNIVERSITY FOR SOCIETY (SULAM)
PEJABAT PENDAFTAR,UTHM / BILIK LATIHAN SERI TERATAI
12/01/2023
2022 BENGKEL OBE DAN PEMBANGUNAN RUBRIK SARJANA MUDA PENGURUSAN TEKNOLOGI (BPA) JABATAN PENGURUSAN DAN TEKNOLOGI FPTP
FPTP, UTHM / BILIK MESYUARAT AL-GHAZALI, ARAS 1 FPTP
25/10/2022
2022 BENGKEL SEMAKAN KURIKULUM SARJANA MUDA PENGURUSAN TEKNOLOGI (BPA) JABATAN PENGURUSAN DAN TEKNOLOGI FPTP
FPTP, UTHM / BILIK MESYUARAT AL-GHAZALI, ARAS 1 FPTP
11/10/2022
2022 JEMPUTAN MENGHADIRI SESI PERKONGSIAN ILMU WHAT EVERY RESEARCHER SHOULD KNOW ABOUT INTELLECTUAL PROPERTY MANAGEMENT
UTHM / GOOGLE MEET
06/09/2022
2022 SEMINAR 'THE RIGHT TIME FOR DIGITAL TRANSFORMATION'
LAIN-LAIN / zoom meeting
12/04/2022
2021 TRAINING COURSE: MICROSOFT CERTIFIED: DATA ANALYST ASSOCIATE DA-100: ANALYZING DATA WITH MICROSOFT POWER BI
LAIN-LAIN / IVERSON ASSOCIATES SDN BHD (303330-M) SUITE T113 & T114, 3RD FLOOR, CENTREPOINT, LEBUH BANDAR UTAMA BANDAR UTAMA, 47800 PETALING JAYA, SELANGOR DARUL EHSAN
06/12/2021 - 09/12/2021
2021 MAJLIS SAMBUTAN MAULIDUR RASUL PERINGKAT UNIVERSITI TAHUN 1443H/2021M
PUSAT ISLAM, UTHM / MASJID UTHM
18/10/2021
2021 SIRI 1 DAN 2 JERAYAWARA PELAN STRATEGIK 2021-2025
UTHM / ZOOM
07/09/2021
2021 TUTORIAL PANDUAN PENGISIAN MAKLUMAT KENAIKAN PANGKAT STAF AKADEMIK (LALUAN PENGAJARAN)
UTHM / APLIKASI ZOOM
05/09/2021
2021 NORMA BAHARU BEKERJA, MOTIVASI DAN KESIHATAN MENTAL PEKERJA
FPTP, UTHM / Online Zoom Meeting
12/08/2021
2021 ICON TALK - MENDEPANI DAN MEMERANGI KRISIS DEMI KELANGSUNGAN NEGARA : RASUAH, COVID-19 & EKONOMI BERSAMA YBHG. DATO' DR. HUSSAMUDDIN HJ YAACUB, PENGERUSI KUMPULAN MEDIA KARANGKRAF
UTHM / APLIKASI ZOOM
04/08/2021
2021 DIALOG KEPINPINAN:MENGURUS EMOSI-DUNIA UNTUK DIURUS BUKAN UNTUK DITUNSINGKAN
INTAN / Facebook ILEADKBSMSIA
12/07/2021
2021 BICARA ICON : RAMAH MESRA DAN AMANAT KETUA PENGARAH PENGAJIAN TINGGI : CABARAN DAN PERANAN AKADEMIA PASCA 2020
UTHM / APLIKASI ZOOM
12/07/2021
2021 WEBINAR 'TURNITIN TRAINING FOR LECTURERS'
UTHM / Pautan Zoom: https://uthm-edu-my.zoom.us/j/92180268841 Meeting ID: 921 8026 8841
29/06/2021
2021 HUMAN RESOURCE WORKSHOP 2021
UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA (UTM) / Secara atas talian
24/06/2021
2021 VIRTUAL TALK @ UTHM - MEREALISASIKAN GENERASI AL QURAN : IBRAH PERISTIWA NUZUL AL QURAN
UTHM / GOOGLE MEET
02/05/2021
2021 SESI BERSAMA PENGURUSAN TERTINGGI FPTP
UTHM / ZOOM
15/04/2021
2021 SEMINAR SERVICE LEARNING MALAYSIA-UNIVERSITY FOR SOCIETY (SULAM) DAN SULAM.NET
PUSAT PEMBANGUNAN AKADEMIK, UTHM / WEBINAR
04/03/2021
2021 JERAYAWARA PENULISAN TESIS SECARA INDUSTRI
UTHM / -
03/03/2021
2021 PROGRAM BUAL BICARA ZAKAT
PUSAT ISLAM , UTHM / https://uthm-edu-my.zoom.us/j/97566453216?pwd=TW9STWtIYmRjMzUraDhyYUNSNGMzQT09
02/03/2021
2021 BENGKEL PEMANTAPAN DAN LATIHAN PANEL PENILAIAN APEL (A)
UTHM / GOOGLE MEET
22/02/2021
2021 JERAYAWARA KRITERIA BAHARU PENILAIAN PRESTASI TAHUNAN & KENAIKAN PANGKAT STAF AKADEMIK UTHM BERSAMA FAKULTI PENGURUSAN TEKNOLOGI DAN PERNIAGAAN
UTHM / GOOGLE MEET
07/01/2021
2020 BENGKEL PEMURNIAN PSM I & II FPTP
UTHM / BILIK MESYUARAT AL-GHAZALI ARAS 1 FPTP
01/10/2020
2020 BITEABLE , WORLD SIMPLEST VIDEO MAKER
UTHM / PUSAT PEMBELAJARAN ATAS TALIAN TAHAP GLOBAL
09/09/2020
2020 BENGKEL SEMAKAN KEPUTUSAN PEPERIKSAAN AKHIR SEMESTER II SESI 2019/2020 FPTP
UTHM / -
12/08/2020
2020 INTERNATIONAL CONFERENCE ON APPLIED SCIENCE AND TECHNOLOGY (ICAST 2020)
UUM / Melaka
13/07/2020 - 14/07/2020
2020 KURSUS SCREENCAST FOR BEGINNERS
UTHM / -
02/06/2020
2020 USE GOOGLE FORM LIKE A BOSS
UTHM / -
21/05/2020
2020 KULIAH RAMADAN : RAMADAN, AL-QURAN DAN ANDA
UTHM / UTHM
12/05/2020
2020 SEMINAR MANISNYA BINGKISAN COVID-19
UTHM / UTHM
26/04/2020
2020 BENGKEL PENYELARASAN SEMAKAN MARKAH PERPERIKSAAN AKHIR SEMESTER 1 SESI 2019/2020
UTHM / UTHM
02/02/2020

TAHUN NAMA ANUGERAH / PENCAPAIAN PENGANUGERAH PERINGKAT
2021 ANUGERAH TAAT SETIAUTHMUNIVERSITI
2013 ANUGERAH PERKHIDMATAN CEMERLANGUTHMUNIVERSITI
2011 ANUGERAH JASA BAKTI UTHMUNIVERSITI
2005 ANUGERAH PERKHIDMATAN CEMERLANGKUiTTHOUNIVERSITI