Jabatan Kejuruteraan Aeronautik (JKA)
Fakulti Kejuruteraan Mekanikal dan Pembuatan
Fakulti Kejuruteraan Mekanikal dan Pembuatan
Fakulti Kejuruteraan Mekanikal dan Pembuatan
 
Ts. QAMARUL EZANI BIN KAMARUDIN

DV44 Jurutera Pengajar

LAIN-LAIN PELESENAN PENYENGGARAAN PESAWAT TERBANG , DILOG TRAINING & SERVICES (2018)
SARJANA MUDA KEJURUTERAAN MEKANIKAL (AERONAUTICS) , UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA (2006)

CategoryExpertise
Field Category (KPT) : ENGINEERING AND TECHNOLOGY
Field (KPT) : Mechanical Engineering
Field of Specialization (KPT) : Other Mechanical Engineering n.e.c.

DateDescription
01/01/2024 - 31/12/2025 Penyelidik Bersekutu
Fakulti Kejuruteraan Mekanikal dan Pembuatan, Research Center For Unmanned Vehicles (RECUV)
01/01/2023 - 31/12/2024 Penyelidik Utama
Fakulti Kejuruteraan Mekanikal dan Pembuatan, Aircraft System and Design Research
01/06/2021 - 31/12/2023 Penyelidik Bersekutu
Fakulti Kejuruteraan Mekanikal dan Pembuatan, Research Center For Unmanned Vehicles (RECUV)
01/01/2021 - 31/12/2022 Penyelidik Utama
Fakulti Kejuruteraan Mekanikal dan Pembuatan, Aircraft System and Design Research
01/01/2020 - 30/06/2021 Ahli Fokus Penyelidikan
Fakulti Kejuruteraan Mekanikal dan Pembuatan, Aircraft System and Design Research
01/09/2009 - 31/12/2010 Ketua Makmal
Fakulti Kejuruteraan Mekanikal dan Pembuatan, Bahagian Pentadbiran dan Kewangan

YearDescriptionRoleLevel
2023 - 9999Board of Engineers Malaysia (BEM) Graduate Engineer Kebangsaan
2023 - 9999International Association of Engineers (IAENG) Ahli Antarabangsa
2018 - 2025Civil Aviation Authority of Malaysia (CAAM) Aircraft Maintenance Engineer Kebangsaan
2021 - 2023Board of Engineers Malaysia (BEM) Inspector Of Works Kebangsaan
2018 - 2019Malaysia Board of Technologists (MBOT) Teknologis Profesional Kebangsaan

YearDescriptionLevel
2024 Aircraft Composite Repair [BDS31202], Session 20232024 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2024 University
2024 Aircraft Non-Destructive Testing [BDS40303], Session 20232024 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2024 University
2024 Aviation Human Factor [BDL30702], Session 20232024 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2024 University
2024 Maintenance Practice [BDS30204], Session 20232024 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2024 University
2024 Maintenance Practices [BDS30209], Session 20232024 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2024 University
2024 Ppl Flying [BDT30802], Session 20232024 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2024 University
2024 Ppl Flying [BDT30803], Session 20232024 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2024 University
2023 Aeronautical Engineering Technology Practice Ii [BDU28002], Session 20232024 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023 University
2023 Aircraft Maintenance Management [BDU30302], Session 20222023 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023 University
2023 Aircraft Maintenance Management [BDU30302], Session 20222023 Semester 3, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023 University
2023 Aircraft Maintenance Management [BDU30303], Session 20222023 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023 University
2023 Aircraft Maintenance Practice Iii [BDS38002], Session 20232024 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023 University
2023 Aircraft Metal Structure Repair [BDS31002], Session 20232024 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023 University
2023 Maintenance Practice [BDS30204], Session 20222023 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023 University
2023 Maintenance Practice [BDS30204], Session 20222023 Semester 3, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023 University
2023 Maintenance Practice [BDS30204], Session 20232024 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023 University
2023 Material & Hardware [BDS10103], Session 20222023 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023 University
2023 Mechanics Engineering Laboratory I [BDA17301], Session 20222023 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023 University
2023 Ppl Flying [BDT30803], Session 20222023 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023 University
2023 Ppl Flying [BDT30803], Session 20222023 Semester 3, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023 University
2023 Ppl Flying [BDT30803], Session 20232024 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023 University
2022 Aeronautical Engineering Technology Practice Ii [BDU28002], Session 20222023 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022 University
2022 Aircraft Inspection And Testing [BDL30502], Session 20212022 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022 University
2022 Aircraft Maintenance Management [BDU30302], Session 20222023 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022 University
2022 Aircraft Maintenance Management [BDU30303], Session 20222023 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022 University
2022 Course Coordinator for Penyelaras Kursus BDS30204 Sem 1 2022/2023, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, October 2022 University
2022 Course Coordinator for Penyelaras Kursus BDS30204 Sem 2 2021/2022, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, March 2022 University
2022 Course Coordinator for Penyelaras Kursus BDT30803 Sem 1 2022/2023, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, October 2022 University
2022 Course Coordinator for Penyelaras Kursus BDT30803 Sem 2 2021/2022, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, March 2022 University
2022 Course Coordinator for Penyelaras Kursus BDU18002 Sem 1 2021/2022, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, March 2022 University
2022 Course Coordinator for Penyelaras Kursus BDU30302 Sem 1 2022/2023, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, October 2022 University
2022 Course Coordinator for Penyelaras Kursus BDU30303 Sem 1 2022/2023, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, October 2022 University
2022 Course Coordinator for Penyelaras Kursus BDU30502 Sem 2 2021/2022, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, March 2022 University
2022 Course Coordinator for Penyelaras Pemurnian Kursus bagi Program Sarjana Muda Teknologi Kejuruteraan Aeronautik (Penyenggaraan Pesawat Terbang) dengan Kepujian (BDM), Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, July 2022 University
2022 Engineering Technology Laboratory I [BDU17001], Session 20212022 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022 University
2022 Instructor/lecturer for Pengajar Kursus 30803 Sem 1 2022/2023, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, October 2022 University
2022 Instructor/lecturer for Pengajar Kursus BDA18201 Sem 1 2022/2023, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, October 2022 University
2022 Instructor/lecturer for Pengajar Kursus BDL30502 Sem 2 2021/2022, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, March 2022 University
2022 Instructor/lecturer for Pengajar Kursus BDS30204 Sem 1 2022/2023, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, October 2022 University
2022 Instructor/lecturer for Pengajar Kursus BDS30204 Sem 2 2021/2022, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, March 2022 University
2022 Instructor/lecturer for Pengajar Kursus BDT30803 Sem 2 2021/2022, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, March 2022 University
2022 Instructor/lecturer for Pengajar Kursus BDU17001 Sem 2 20212022, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, March 2022 University
2022 Instructor/lecturer for Pengajar Kursus BDU18002 Sem 2 2021/2022, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, March 2022 University
2022 Instructor/lecturer for Pengajar Kursus BDU28002 Sem 1 2022/2023, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, October 2022 University
2022 Instructor/lecturer for Pengajar Kursus BDU30302 Sem 1 2022/2023, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, October 2022 University
2022 Instructor/lecturer for Pengajar Kursus BDU30303 Sem 1 2022/2023, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, October 2022 University
2022 Maintenance Practice [BDS30204], Session 20212022 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022 University
2022 Maintenance Practice [BDS30204], Session 20222023 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022 University
2022 Mechanical Engineering Workshop I [BDA18201], Session 20222023 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022 University
2022 Member for Pemurnian Program Sarjana Muda Teknologi Kejuruteraan Aeronautik (Penyenggaraan Pesaat Terbang) Dengan Kepujian (BDM), Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, July 2022 University
2022 Ppl Flying [BDT30803], Session 20212022 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022 University
2022 Ppl Flying [BDT30803], Session 20222023 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022 University
2021 Aeronautical Engineering Technology Practice Ii [BDU28001], Session 20202021 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2021 Aeronautical Engineering Technology Practice Ii [BDU28002], Session 20212022 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2021 Aircraft Inspection And Testing [BDL30502], Session 20202021 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2021 Aircraft Maintenance Management [BDU30303], Session 20212022 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2021 Cpl Flying Iii [BDT40803], Session 20202021 Semester 3, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2021 Engineering Technology Laboratory I [BDU17001], Session 20202021 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2021 Engineering Technology Laboratory Ii [BDU17101], Session 20202021 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2021 Maintenance Practice [BDS30204], Session 20202021 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2021 Maintenance Practice [BDS30204], Session 20212022 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2021 Member for TASK FORCE PENYEDIAAN DOKUMEN SAR ETAC BAGI PROGRAM SARJANA MUDA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN AERONAUTIK (PENERBANGAN PROFESIONAL)- BDC DAN PROGRAM SARJANA MUDA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN AERONAUTIK (PENYENGGARAAN PESAWAT TERBANG) ? BDM, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, January 2021 University
2021 Ppl Flying [BDT30803], Session 20212022 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2021 Supervisor for Person In Charge (PIC) Kolaborator Program BDM Bagi Jabatan Kejuruteraan Aeronautik (JKA), FKMP, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, July 2021 University
2020 Aircraft Maintenance Management [BDU30303], Session 20192020 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2020 Aircraft Maintenance Management [BDU30303], Session 20202021 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2020 Engineering Technology Laboratory I [BDU17001], Session 20192020 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2020 Engineering Technology Material [BDU10603], Session 20202021 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2020 Maintenance Practice [BDS30204], Session 20202021 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2019 Aeronautical Engineering Technology Practice I [BDU18001], Session 20192020 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 Aeronautical Engineering Technology Practice Ii [BDU28001], Session 20192020 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 Aircraft Maintenance Management [BDU30303], Session 20192020 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 Engineering Technology Laboratory I [BDU17001], Session 20182019 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 Engineering Technology Laboratory Ii [BDU17101], Session 20182019 Semester 3, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 Management And Professional Ethics [BDU20503], Session 20182019 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2018 Aeronautical Engineering Technology Practice Ii [BDU28001], Session 20182019 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2018 Aircraft Inspection And Testing [BDL30502], Session 20172018 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2018 Aircraft Inspection And Testing [BDL30502], Session 20182019 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2018 Aircraft Maintenance Management [BDU30303], Session 20182019 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2018 Creativity And Innovation [BDU20902], Session 20172018 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2018 Engineering Technology Laboratory I [BDU17001], Session 20172018 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2013 Aeronautical Engineering Technology Practice I [BDU18001], Session 20132014 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013 University
2013 Aeronautical Engineering Technology Practice Ii [BDU28001], Session 20132014 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013 University
2013 Engineering Technology Material [BDU10603], Session 20122013 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013 University
2012 Aeronautical Engineering Technology Practice I [BDU18001], Session 20122013 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2012 University
2012 Aeronautical Engineering Technology Practice Ii [BDU28001], Session 20122013 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2012 University
2012 Engineering Technology Laboratory I [BDU17001], Session 20112012 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2012 University
2012 Engineering Technology Laboratory Ii [BDU17101], Session 20112012 Semester 3, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2012 University
2012 Engineering Technology Material [BDU10603], Session 20112012 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2012 University
2012 Management And Professional Ethics [BDU20503], Session 20112012 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2012 University
2011 Aeronautical Engineering Technology Practice I [BDU18001], Session 20112012 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2011 University
2011 Aeronautical Engineering Technology Practice Ii [BDU28001], Session 20112012 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2011 University
2011 Aircraft Systems (Theory) [BDU20403], Session 20112012 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2011 University
2011 Engineering Lab Vi [BDA3711], Session 20102011 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2011 University
2011 Engineering Laboratory [BDA27001], Session 20112012 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2011 University
2011 Engineering Technology Laboratory I [BDU17001], Session 20102011 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2011 University
2011 Engineering Technology Laboratory Ii [BDU17101], Session 20102011 Semester 3, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2011 University
2011 Engineers & Society [BDA4052], Session 20102011 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2011 University
2010 Aeronautical Engineering Technology Practice I [BDU18001], Session 20102011 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2010 University
2010 Engineering Lab V [BDA3701], Session 20102011 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2010 University
2010 Enginnering Lab Iv [BDA2721], Session 20092010 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2010 University
2010 Enginnering Lab Iv [BDA2721], Session 20102011 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2010 University
2010 Management & Professional Ethics [BDA4042], Session 20092010 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2010 University
2009 Engineering Laboratory 1 [DDA2711], Session 20092010 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2009 University
2009 Enginnering Lab Iv [BDA2721], Session 20092010 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2009 University
2009 Mechanical Engineering Laboratory Iii [DDA3711], Session 20092010 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2009 University
2008 Engineering Lab V [BDA3701], Session 20082009 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2008 University
2008 Enginnering Lab Iv [BDA2721], Session 20072008 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2008 University

CodeTitleDesignationEnd Date
K370 Investigations of Natural Dispersion Palm Oil-in-Water Emulsions Characteristics for Abrasive Blasting Process by Reducing Environmental Pollution and Corrosion Rate Ahli 06/09/2024
Q226 HIGH VOLTAGE CHARACTERISTICS OF BIOCOMPOSITE UNDER NORMAL AND CONTAMINATED CONDITION Ahli 15/05/2024
X252 CAAM PART -66 CATEGORY A ACCELERATED PROGRAM : MODULE 6 - MATERIALS & HARDWARE AND BASIC AIRCRAFT COMPOSITE REPAIR (BONDED REPAIR) COURSE Ahli 31/12/2023
K145 Space Charge Analysis of HDPE Biocomposite Material Under Normal and Moisture Condition for High Voltage Application Ahli 31/05/2022
H364 The Development of an Autonomous Hybrid Unmanned Aerial System using Model Predictive Control Ahli 30/04/2021
H090 FORMULATIONS OF LINEAR LOW DENSITY POLYETHYLENE-NATURAL RUBBER (LLDPE-NR) NANOCOMPOSITE WITH HIGH MECHANICAL AND DIELECTRIC STRENGTH FOR ELECTRICAL INSULATION Ahli 30/09/2020
E034 Wind Energy Harvesting Technique As Alternative Source Of Energy To Empower An Aircraft During Landing Phase Ahli 31/05/2017
U252 EFFECT OF NANOFILLERS ON THE POLARIZATION AND DEPOLARIZATION CURRENT CHARACTERISTIC OF NEW LLDPE-NR COMPOUND FOR HIGH VOLTAGE APPLICATION Ahli 31/05/2017
0732 Simulation and Experimental Studies of the Aerodynamics Behaviour of a Small Ducted-Fan Unmanned Aerial Vehicle Ahli 31/08/2013
B008 Low Wind Speed Wind Turbine Ahli 02/05/2013
S011 Establishing the Performance Curve for Eqwin Turbine Ahli 31/10/2010

Book Chapters
Amal Hayati Mat Isa, Nor Akmal Mohd Jamail , Nordiana Azlin Othman,Qamarul Ezani Kamarudi
(2022) Analysis On Partial Discharge Activity In Xlpe Cable For Effect Of Void, High Voltage Technologies Series 5, UTHM , 1, ISBN:9789670061450
Abdul Mukmin Abdul Malik, Nor Akmal Mohd Jamail ,Nordiana Azlin Othman, Muhammad Saufi, Qamarul Ezani Kamarudin
(2020) Characteristics Of Grounding Performance At Taman Bukit Perdana, High Voltage Technologies Series 3, UTHM , 40, ISBN:9789672916055
Nurfiza Atikah Mohammad Azmi, Nor Akmal Mohd Jamail ,Nordiana Azlin Othman, Muhammad Nafis Ismail, Qamarul Ezani Kamarudin
(2020) Smart Distribution Board Overload Detector By Using Microcontroller, High Voltage Technologies Series 3, UTHM , 1, ISBN:9789672916055
Muhammad Izzuddin Apandi, Nor Akmal Mohd Jamail ,Nordiana Azlin Othman, Muhammad Nafis Ismail, Qamarul Ezani Kamarudin
(2019) Analysis Of Grounding Resistance For Different Type Of Electrode Material, High Voltage Technologies Series 2, UTHM , 1, ISBN:9789672306771
Abdul Mukmin Abdul Malik, Nor Akmal Mohd Jamail ,Nordiana Azlin Othman, Qamarul Ezani Kamarudin
(2019) Characteristics Of Grounding Performance At Pantai Reakreasi Punggur, High Voltage Technologies Series 2, UTHM , 46, ISBN:9789672306771
Muhammad Hamizan Zainudin, Nor Akmal Mohd Jamail, Muhammad Nafis Ismail, Nordiana Azlin Othman, Qamarul Ezani Kamarudin
(2018) A Study Of Grounding System With Different Soil Condition And Electrode Specification , High Voltage Technologies-Series 1, UTHM , 86, ISBN:9789672216155
Nornadirah Zulkaple, Nor Akmal Mohd Jamail, Hussein Ahmad, Qamarul Ezani Kamarudin, Nordiana Azlin Othman
(2018) Improving Portable Earth Electrode, High Voltage Technologies-Series 1, UTHM , 1, ISBN:9789672216155
General Publications
Ts. Dr. Mohd Fadhli bin Zulkafli, Ts. Dr. Syariful Syafiq bin Shamsudin, Ts. Dr. Wan Nur Azrina binti Wan Muhammad, Ts. Dr. Siti Nur Mariani binti Mohd Yunos, Dr. Mohd Fauzi bin Yaakub , Ts. Qamarul Ezani bin Kamarudin
(2022) (2021) Self Assessment Report 2021, Bachelor Of Aeronautical Engineering Technology (Professional Piloting) With Honour, UTHM , 1, ISBN:-
Siti Nur Mariani Mohd Yunos, Syariful Syafiq Shamsudin, Qamarul Ezani Kamarudin, Wan Nur Azrina Wan Muhammad, Muhammad Faiz Ramli, Sofian Mohd
(2022) Self Assessment Report 2022, Bachelor Of Aeronautical Engineering Technology (Aircraft Maintenance) With Honours, UTHM , 1, ISBN:-
Ts Dr Nurhayati bt Rosly, Ts. Dr. Siti Nur Mariani binti Mohd Yunos, Ts. Dr. Mohd Fadhli bin Zulkafli, Ts. Dr. Syariful Syafiq bin Shamsudin, Ts. Dr. Wan Nur Azrina binti Wan Muhammad, Dr. Mohd Fauzi bin Yaakub , Ts. Qamarul Ezani bin Kamarudin
(2021) Self Assessment Report 2021, Bachelor Of Aeronautical Engineering Technology (Aircraft Maintenance) With Honours, UTHM , 1, ISBN:-
nurhayati bt rosly
(2021) Self Assessment Report 2021, Bachelor Of Aeronautical Engineering Technology (Aircraft Maintenance) With Honours, UTHM , 1, ISBN:-
nurhayati bt rosly,
(2021) Self Assessment Report 2021, Bachelor Of Aeronautical Engineering Technology (Professional Piloting) With Honours, UTHM , 1, ISBN:-
Journal
Ahmad Farid Aziz , Nor Akmal Mohd Jamail , Qamarul Ezani Kamarudin
(2023) Electric Field Analysis Ofhdpe/Nr Biocomposite Due Tomoisture Content Condition, JOURNALOF ELECTRONIC VOLTAGE AND APPLICATION, UTHM , 10, 21, ISSN:27166074
Muhammad Amzar Hakim Hishamuddin , Nor Akmal Mohd Jamail , Mohd Haris Asyraf Shee Kandar , Muhammad Syahmi Jerferi , Nor Shahida Mohd Jamail , Qamarul Ezani Kamarudin
(2023) Electric Field Characteristics Of Hdpe-Nr Biocomposite Under Breakdown Condition, INTERNATIONAL JOURNAL OF INTEGRATED ENGINEERING, UTHM , 4, 191, ISSN:26007916
Haridchana Nadarajah, Nor Akmal Mohd Jamail, Nor Shahida Mohd Jamail,Muhammad Saufi Kamarudin, Md Nor Ramdon Baharom, Qamarul Ezani Kamarudin, Mohamad Farid Sies
(2022) Breakdown Characteristics Of Unused Transformer Oil And Olive Oil Under Ac And Dc Voltages At Different Temperature Rate, INTERNATIONAL JOURNAL OF INTEGRATED ENGINEERING, UTHM , 6, 33, ISSN:26007916
MOHD HARIS ASYRAF SHEE KANDAR, NOR AKMAL MOHD JAMAIL, SUSAMA BAGCHI, NOR SHAHIDA MOHD JAMAIL, RAHISHAM ABD RAHMAN, QAMARUL EZANI KAMARUDIN, FAHMIRUDDIN ESA AND SANJOY KUMAR DEBNATH
(2022) Experimental Study On Surface Morphology, Density And Relative Dielectric Constant Of High-Density Polyethylene (Hdpe)/Natural Rubber (Nr) Biocomposites, JOURNAL OF SUSTAINABILITY SCIENCE AND MANAGEMENT (JSSM), UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU (UMT) , 4, 236, ISSN:26727226
Nabil Asyraf Abdul Rahim, Nor Akmal Mohd Jamail, Qamarul Ezani Kamarudin
(2022) Voltage And Current Analysis Of Oil Immersed Power Transformer Due To Lightning Impulse With Different Insulation Conditions, JOURNAL OF ELECTRONIC VOLTAGE AND APPLICATION (JEVA), UTHM , 6, 114, ISSN:27166074
Aisha Ajeerah Azahar, Nor Akmal Mohd Jamail,*, Amal Hayati Mat Isa, Fatin Nazirah Md Sani, Danial Hakim Mohd Razali, Muhammad Badrul Munir Busu, Qamarul Ezani Kamarudin
(2021) Economical Electricity Home System Using Solar, JOURNAL OF ELECTRONIC VOLTAGE AND APPLICATION (JEVA), UTHM , 12, 102, ISSN:27166074
Nor Izzati Mohd Salleh, Nor Akmal Mohd Jamail, Nishanti Suntharasakan, Nor Shahida Mohd Jamail, Mohamad Farid Sies, Qamarul Ezani Kamarudin, Mohamed Afendi Mohamed Piah
(2020) Analysis Of Hvdc Breakdown Characteristic Of Lldpe Natural Rubber Added With Biofiller As High Voltage Insulating Material, INDONESIAN JOURNAL OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMPUTER SCIENCE, INSTITUTE OF ADVANCED ENGINEERING AND SCIENCE(IAES) , 12, 1203, ISSN:25024752
N. A. M. Jamail, M. A. N. M. Hisham, M. S. Kamarudin, M. F. M. Yousof, Q. E. Kamarudin2, M. A. M. Piah, N. S. M. Jamail
(2020) Analysis Of Pressure Effects For Current Density And Electric Field Performance Of Gas Insulations, INTERNATIONAL JOURNAL OF INTEGRATED ENGINEERING , UTHM , 2, 89, ISSN:2229838X
Nishanthi Sunthrasakaran, Nor Akmal Mohd Jamail, Nor Shahida Mohd Jamail, Md Nor Ramdon Baharom, Mohamed Afendi Mohamed Piah, Qamarul Ezani Kamarudin, Mohamad Farid Sies, Nordiana Azlin Othman, Rahisham Abd Rahman
(2020) Application Of Polarization And Depolarization Current In High Voltage Insulator - A Review, INTERNATIONAL JOURNAL OF INTEGRATED ENGINEERING, UTHM , 2, 159, ISSN:2229838X
Nurhayati Rosly,Qamarul Ezani Kamarudin, Bambang Basuno
(2020) Comparative Study On Various Numerical Schemes For Solving Nozzle Flow Problems, AKADEMIA BARU, AKADEMIA BARU , 6, 93, ISSN:21801363
Mohd Haris Asyraf Shee Kandar, Nor Akmal Mohd Jamail, Nordiana Azlin Othman, Qamarul Ezani Kamarudin, Nor Shahida Mohd Jamail, Susama Bagchi
(2020) Review Of Space Charge Measurement By Pulsed Electro-Acoustic Technique, INDONESIAN JOURNAL OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMPUTER SCIENCE, INSTITUTE OF ADVANCED ENGINEERING AND SCIENCE(IAES) , 11, 646, ISSN:25024752
S Hassan, M S Yusof, Z Embong, Q E Kamarudin, R H A Haq, M Ibrahim, K R Khairilhijra, O M F Marwah, N Sa'ude, M Ismon and M A Madlan
(2019) A Study Of Frequency And Pulses For Stepper Motor Controller System By Using Programmable Logic Controller, JOURNAL OF PHYSICS, Institute of Physics Publishing , 3, 1, ISSN:17426588
Nishanthi Sunthrasakaran, Nor Akmal Mohd Jamail, Rahisham Abd. Rahman, Md Nor Ramdon Bin Baharom, Qamarul Ezani Kamarudin, Mohamad Farid Sies, W. Muhammad W. N. Azrina
(2019) Factors That Affects The Dielectric Properties Of Natural Fibre Reinforced Hybrid Biocomposite, INDONESIAN JOURNAL OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMPUTER SCIENCE, UAD Insitute of Scientific Publication and Press (LPPI) , 8, 714, ISSN:25024752
Mohd Haris Asyraf Shee Kandar, Nor Akmal Mohd Jamail , Qamarul Ezani Kamarudin , Nordiana Azlin Othman , Nor Asiah Muhamad
(2019) Space Charges Analysis On Insulator With Uniform Layer Contamination Effect, TELKOMNIKA (TELECOMMUNICATION, COMPUTING, ELECTRONICS AND CONTROL), Universitas Ahmad Dahlan (UAD) in collaboration with Institute of Advanced Engineering and Science (IAES) , 8, 2001, ISSN:16936930
Nishanthi Sunthrasakaran,Nor Akmal Mohd Jamail, Qamarul Ezani Kamarudin, Sujeetha Gunabalan
(2018) Analysis Of Electric Field And Current Density For Different Electrode Configuration Of Xlpe Insulation, INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY(UAE), Science Publishing Corporation , 6, 127, ISSN:2227524X
Jamail, N.A.M., Azali, N.A, Sulaiman, E., Kamarudin, Q.E., Othman, S.M.N.S., Kamarudin, M.S.
(2018) Breakdown Characteristic Of Palm And Coconut Oil With Different Moisture, INDONESIAN JOURNAL OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMPUTER SCIENCE, Institute of Advanced Engineering and Science (IAES) , 10, 363, ISSN:25024760
Wahab, M.H.A., Jamail, N.A.M., Sulaiman, E., Kamarudin, Q.E., Othman, N.A., Othman, S.M.N.S.
(2018) Space Charge And Electric Field Analysis On Contaminated Xlpe Insulator, INDONESIAN JOURNAL OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMPUTER SCIENCE, Institute of Advanced Engineering and Science (IAES) , 10, 370, ISSN:25024760
N. A. M. Jamail, M. A. M. Piah, N. A. Muhammad, Q. E. Kamarudin
(2017) Pdc Analysis Of Lldpe-Nr Nanocomposite For Effect Of Moisture Absorption, INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTRICAL AND COMPUTER ENGINEERING (IJECE) , Institute of Advanced Engineering and Science , 12, 3133, ISSN:2088-8708
N. A. M. Jamail, M. A. M. Piah, N. A. Muhammad, Q. E. Kamarudin
(2014) Comparative Study On Conductivity And Moisture Content Using Polarization And Depolarization Current (Pdc) Test For Hv Insulation, TRANSACTIONS ON ELECTRICAL AND ELECTRONIC MATERIALS JOURNAL, the Korean Institute of Electrical and Electronic Material Engineers (KIEEME) , 2, 7, ISSN:2092-7592
N. A. M. Jamail, M. A. M. Piah, N. A. Muhamad, Z. Salam, N. F. Kasri, R. A. Zainir, and Q. E. Kamarudin
(2014) Effect Of Nanofillers On The Polarization And Depolarization Current Characteristics Of New Lldpe-Nr Compound For High Voltage Application, ADVANCES IN MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING, Hindawi Publishing Corporation , 9, 1, ISSN:16878434
Nor Akmal Mohd Jamail, Mohamed Afendi Mohamed Piah, Nor Asiah Muhamad, R.A. Zainir, Nur Faizal bin Kasri, and Qamarul Ezani Kamarudin
(2013) Dc Conductivity Of Polymer Nanocomposites For Different Types And Amount Of Nanofiller , INTERNATIONAL JOURNAL ON ELECTRICAL ENGINEERING AND INFORMATICS, School of Electrical Engineering and Informatics Institut Teknologi Bandung , 6, 217, ISSN:20856830
N. A. M. Jamail, M. A. M. Piah, N. A. Muhamad, R. A. Zainir, N. F. Kasri, Q. E. Kamarudin
(2013) Polarization And Depolarization Current Measurement Of Polymer Added With Nano-Particles Of Silicon Oxide For Hv Insulation, JURNAL TEKNOLOGI (SCIENCES AND ENGINEERING), UTM , 1, 141, ISSN:01279696
Media Digital
Nor Akmal Mohd Jamail, Qamarul Ezani Kamarudin
(2023) Chapter 6: Sub Chapter 6.8 Generator Protection, Youtube , ISBN:-
Nor Akmal Mohd Jamail, Qamarul Ezani Kamarudin
(2023) Ips Chapter 5: Sub Topic 5.4 Load Shedding Calculation, Youtube , ISBN:-
Nor Akmal Mohd Jamail, Qamarul Ezani Kamarudin
(2023) Ips Chapter 6: Sub Topic 6.5 Capacitor Bank Protection, Youtube , ISBN:-
Nor Akmal Mohd Jamail, Qamarul Ezani
(2021) Utilisation Of Electrical Energy (Bef33203/Bev30803): Chapter 3 -Part 1(A) Voltage Drop Analysis, youtube , ISBN:-
Nor Akmal Mohd Jamail, Qamarul Ezani Kamarudin
(2021) Utilisation Of Electrical Energy (Bef33203/Bev30803): Chapter 3 -Part 1(B) Voltage Drop Analysis, Youtube , ISBN:-
Nor Akmal Mohd Jamail, Qamarul Ezani Kamarudin
(2021) Utilisation Of Electrical Energy (Bef33203/Bev30803): Chapter 3 -Part 2(A) Short Circuit Analysis, Youtube , ISBN:-
Nor Akmal Mohd Jamail, Qamarul Ezani Kamarudin
(2021) Utilisation Of Electrical Energy (Bef33203/Bev30803): Chapter 3 -Part 2(B) Short Circuit Analysis, Youtube , ISBN:-
Prosiding / Seminar
Nur Izzati Omar, Nor Akmal Mohd Jamail, Qamarul Ezani Kamarudin
(2024) Analysis Of Classroom Design With An Energy Efficiency Lighting System, UTHM , 204, ISBN:27568458
Nurul Ismahani Mohd Jaswadi , Nor Akmal Mohd Jamail, Qamarul Ezani Kamarudin
(2023) Design And Development Of Residential Estimated Bill Electricity Calculator Using Android Studio, UTHM , 849, ISBN:27568458
Nur Hafizah Ali, Nor Akmal Mohd Jamail, Qamarul Ezani Kamarudin
(2023) Design And Implementation Of Illuminate Doormat Using Piezoelectric, UTHM , 430, ISBN:27568458
Nornabila Aidil, Nor Akmal Mohd Jamail, Qamarul Ezani Kamarudin
(2023) Maximum Demand Calculation System Analysis Using Matlab , UTHM , 616, ISBN:27568458
Ahmad Mustaqim Rosli , Nor Akmal Mohd Jamail , Qamarul Ezani Kamarudin
(2023) The Implementation Of Solar Charge Controller For Uninterruptible Power Supply, UTHM , 592, ISBN:27568458
Muhammad Syahmi Jerferi , Nor Akmal Mohd Jamail, Qamarul Ezani Kamarudin
(2022) Electric Field Characteristics Of Hdpe-Nr Biocomposite Under Breakdown Condition Using Comsol, UTHM , 176, ISBN:27568458
Amal Hayati Mat Isa, Nor Akmal Mohd Jamail*, Nordiana Azlin Othman, Qamarul Ezani Kamarudin
(2021) Analysis On Partial Discharge Activity In Xlpe Cable By Using Matlab Software, UTHM , 524, ISBN:27568458
Chung Yan Tong, Nor Akmal Mohd Jamail, Mohd Haris, Nordiana Azlin Othman, Qamarul Ezani Kamarudin
(2020) Analysis Of Electric Field For Hdpe-Nr Biocomposite Using Finite Element Method, UTHM , 25, ISBN:27568458
Nishanthi Sunthrasakaran , Nor Akmal Mohd Jamail , Qamarul Ezani Kamarudin, Sujeetha Gunabalan
(2018) Analysis Of Electric Field And Current Density For Different Electrode Configuration Of Xlpe Insulation, MAHSA UNIVERSITY , -, ISBN:NotApplicable
Nishanthi Sunthrasakaran, Nor Akmal Mohd Jamail, Rahisham Abd. Rahman, Md Nor Ramdon Baharom, Qamarul Ezani Kamarudin, Mohamad Farid Sies, W. Muhammad W. N. Azrina
(2018) Factors That Affects The Dielectric Properties Of Natural Fibre Reinforced Hybrid Composite, UTM , -, ISBN:NotApplicable
Mohd Haris Asyraf Shee Kandar, Nor Akmal Mohd Jamail, Qamarul Ezani Kamarudin, Nordiana Azlin Othman and Nor Asiah Muhamad
(2018) Space Charges Analysis On Cross-Linked Polyethylene (Xlpe) Insulator With Effect Of Uniform Layer Contamination, UTM , -, ISBN:NotApplicable
N. A. M. Jamail, M. A. M. Piah , F. L. Muhamedin, N. F. Kasri, N. A. Muhamad, Q. E. Kamarudin
(2013) Electrical Tracking Characterization Of Lldpenatural Rubber Blends Filled With Nanofillers, IEEE DIELECTRICS AND ELECTRICAL INSULATION SOCIETY , 695, ISBN:978-147992596-4

YearDescriptionLevel
2022 - 2025 Programme Coordinator for Penyelaras di bawah MoA di Antara UTHM dan ADMAL Aviation College, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, January 2022 Private
2022 - 2023 PSH Project Consultant (Programme Development) for TASKFORCE REMOTE PILOT TRAINING ORGANISATION (RPTO) UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA (UTHM), Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, February 2022 National

YearDescription
2022 Member for Pegawai Penerima Aset FKMP, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, July 2022
2021 Industrial Training Supervisor for Aiman Haziq Bin Khairol Afandi, Pusat Latihan Teknologi Tinggi (Adtec) Batu Pahat, 2021
2021 Industrial Training Supervisor for Farah Azwa Binti Mat Tiya, Asia Aeronautical Training Academy Sdn. Bhd., 2021
2021 Industrial Training Supervisor for Iman Nurqayyum Bin Nuramli, Asia Aeronautical Training Academy Sdn. Bhd., 2021
2021 Industrial Training Supervisor for Mohammad Subki Bin Don, Kilang Sawit Felcra Sungai Melikai, 2021
2021 Industrial Training Supervisor for Muhammad Afiq Hidayat Bin Mazlan, Kilang Sawit Felcra Seberang Perak, 2021
2021 Industrial Training Supervisor for Muhammad Naim Bin Romzee, Asia Aeronautical Training Academy Sdn. Bhd., 2021
2021 Industrial Training Supervisor for Muhammad Shazwan Bin Mohamad Ropizi, Seluang Jati Enterprise, 2021
2021 Industrial Training Supervisor for Muhammad Syamil Bin Abdul Razak, Pusat Latihan Teknologi Tinggi (Adtec) Batu Pahat, 2021
2021 Industrial Training Supervisor for Nur Syaza Wani Binti Rafidi, Pusat Latihan Teknologi Tinggi (Adtec) Batu Pahat, 2021
2021 Industrial Training Supervisor for Russel Tapa Anak Musa, Sarawak Land Consolidation And Rehabilitation Authority, 2021

YearDescriptionLevel
2024Referee for SUKARELAWAN ARBITER PERTANDINGAN CATUR PERINGKAT SEKOLAH RENDAH ISLAM HIDAYAH PASIRRIS BATU PAHAT (SRIHBP) , Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, January 2024, January 2024 Private
2023Member for URUSETIA TEMUDUGA CALON PELAJAR PROGRAM TEKNOLOGI KEJURUTERAAN AERONAUTIK BAGI KEMASUKAN SEMESTER 1 SESI 2023/2024 , Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, June 2023, June 2023 University
2023Committee Member for PROGRAM KEMPEN SEORANG SEKAMPIT BERAS (KSSB) TAHUN 2023, ANGKATAN BELIA ISLAM MALAYSIA (ABIM) NEGERI JO, Malaysia, April 2023, April 2023 District
2022 - 2024 Member for Pegawai Penerima Aset FKMP, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, July 2022, July 2022 - June 2024 University
2022 - 2024 Committee Member for Ahli Jawatankuasa Kecil Pembuka Sebutharga FKMP, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, July 2022, July 2022 - June 2024 University
2022Committee Member for AHLI JAWATANKUASA BAGI PROGRAM QASEH RAMADHAN FAKULTI KEJURUTERAAN MEKANIKAL DAN PEMBUATAN (FKMP), Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, April 2022, April - May 2022 University
2022 - 2024 Committee Member for Jawatankuasa Pembangunan dan Ruang Fakulti Kejuruteraan Mekanikal dan Pembuatan, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, July 2022, July 2022 - June 2024 University
2022Committee Member for PROGRAM IHYA? RAMADAN DAN KEMPEN SEORANG SEKAMPIT BERAS (KSSB) TAHUN 2022, ANGKATAN BELIA ISLAM MALAYSIA (ABIM) N, Malaysia, April 2022, April 2022 District
2022Committee Member for PROGRAM IHYA? RAMADAN DAN KEMPEN SEORANG SEKAMPIT BERAS (KSSB) TAHUN 2022, ANGKATAN BELIA ISLAM MALAYSIA (ABIM) NEGERI JO, Malaysia, April 2022, April 2022 District
2022 - 2024 Committee Member for Jawatankuasa Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (JKKP), FKMP, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, July 2022, July 2022 - June 2024 University
2021 - 2023 Member for Inspector of Works (BEM), Board of Engineers Malaysia, Malaysia, December 2021, December 2021 - December 2023 National
2021 - 2025 Member for DJI Operator, DJI , China, October 2021, October 2021 - December 2025 International

YearDescription
Organiser / Venue
Date
2024 TAKLIMAT PENGGUNAAN ITOS V1.0 FKMP
FKMP,UTHM / GOOGLE MEET
23/04/2024
2024 PROGRAM TAZKIRAH MINGGUAN FKEE, MEMBURU LAILATUL QADAR
FKEE,UTHM / Google Meet
03/04/2024
2024 JERAYAWARA AMALAN PEMBELAJARAN TERADUN
UTHM / ATAS TALIAN (Ms TEAMS)
14/03/2024
2024 YASIN,TAHLIL & DOA SELAMAT
FKMP,UTHM / SURAU KOMPLEKS G2, FKMP
07/03/2024
2024 KURSUS AI UNTUK RAKYAT
LAIN-LAIN / SECARA ATAS TALIAN: WWW.AI.GOV.MY
04/03/2024
2024 SAFETY MANAGEMENT SYSTEM (SMS)
UTHM / Bilik Pencarian Maklumat, Aras 2, Perpustakaan Tunku Tun Aminah, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia
29/01/2024
2024 MECHANICAL OPEN DAY
FKMP,UTHM / KOMPLEKS G2 FKMP
09/01/2024
2024 TAKLIMAT PEMBELAJARAN TERADUN GANTIAN (PTG) OLEH CVL
FKMP,UTHM / MS TEAMS MEETING
02/01/2024
2023 KURSUS ASAS EMERGENCY RESPONSE TEAM
FKMP,UTHM / Bilik Mesyuarat Blok G2 & Makmal-Makmal Bangunan G2-
18/09/2023 - 19/09/2023
2023 PROGRAM JERAYAWARA PTTA@FAKULTI FKMP (PINDAAN TARIKH)
UTHM / Webinar
06/09/2023
2023 CAAM PART 66 CATEGORY A ACCELERATED PROGRAM: MODULE 6 ? MATERIALS AND HARDWARE AND BASIC AIRCRAFT COMPOSITE REPAIR (BONDED REPAIR) COURSE
LAIN-LAIN / POLITEKNIK BANTING SELANGOR
14/08/2023 - 26/08/2023
2023 LECTURERS CONFERENCE UTHM 2023
UTHM / DEWAN SULTAN IBRAHIM (DSI) UTHM
07/06/2023
2023 TAZKIRAH QASEH RAMADAN
FKMP,UTHM / Microsoft Team
11/04/2023
2023 INDUSTRIAL TALK: COMPOSITE PROCESS FOR AIRCRAFT MANUFACTURING INDUSTRY
FKMP,UTHM / Zoom Platform
02/04/2023
2023 SESI PERKONGSIAN ILMU : ROAD TOWARDS PROFESSIONAL ENGINEER FOR ACADEMIA DI FAKULTI KEJURUTERAAN ELEKTRIK DAN ELEKTRONIK.
FKEE,UTHM / Atas Talian (Zoom)
22/03/2023
2023 ONLINE LEARNING REVISITED WITH CVL
UTHM / ZOOM MEETING
20/03/2023
2023 TVET EXPERT FORUM : 'LEADING TVET : ISSUES AND CHALLENGES FROM INDUSTRY PERSPECTIVES'
LAIN-LAIN / BILIK BANKUET, DSI UTHM
06/03/2023
2023 PROGRAM SIRI CEO @ FACULTY 2023
FKEE,UTHM / PENTAS UTAMA, ARAS 2, PERPUSTAKAAN TUNKU TUN AMINAH, UTHM
07/02/2023
2022 FUN WALK SEMPENA BULAN KEMERDEKAAN 2022
UTHM / PERKARANGAN PTTA UTHM
29/08/2022
2022 TAZKIRAH MINGGUAN FKEE - 16 JUN 2022
FKEE,UTHM / Atas Talian (Google Meet)
16/06/2022
2022 SEMINAR PENYEDIAAN PERANCANGAN KULIAH (LESSON PLAN)
PEJABAT PENDAFTAR,UTHM / GOOGLE MEET
30/05/2022
2022 KESEDARAN DAN TANGGUNGJAWAB KITA TERHADAP PEMERIKSAAN TEMPAT KERJA (PTK)
FKMP,UTHM / Zoom Webinar
27/04/2022
2022 KULIAH RAMADHAN MECHCLUB FKMP
FKMP,UTHM / Zoom Webinar
21/04/2022
2022 KULIAH PERDANA - RAMADHAN KEMBALI BERSEMI
FKMP,UTHM / ZOOM WEBINAR
07/04/2022
2022 TAZKIRAH MINGGUAN FKEE - 17 MAC 2022
FKEE,UTHM / Atas Talian (Google Meet)
17/03/2022
2022 ADVANCE TEACHING TECHNOLOGY SERIES. SERIES 1: 3D PRINTING INTENSIVE COURSE
LAIN-LAIN / BLOK E10, UNIVERSITI TUN HUSSIEN ONN MALAYSIA
09/03/2022 - 10/03/2022
2022 TAZKIRAH MINGGUAN FKEE - 03 MAC 2022
FKEE,UTHM / Atas Talian (Google Meet)
03/03/2022
2022 SEMINAR MENCIPTA KEBAHAGIAAN KERJAYA DAN KELUARGA BERSAMA USTAZ SYAMSUL DEBAT
PEJABAT PENDAFTAR,UTHM / GOOGLE MEET
02/03/2022
2022 WEBINAR REFLEKSI ISRAK & MIKRAJ 'GARAPAN KEMBARA PENUH KEINSAFAN'
PUSAT ISLAM , UTHM / https://meet.google.com/shb-ppjv-rij, https://meet.google.com/bxi-evbg-kru, https://meet.google.com/fve-eqer-rxh
01/03/2022
2022 TAKLIMAT AUDIT FAKULTI MYRA BAGI TAHUN 2021, FAKULTI KEJURUTERAAN MEKANIKAL DAN PEMBUATAN (FKMP) SECARA ATAS TALIAN
FKMP,UTHM / ZOOM
24/02/2022
2022 PROGRAM BUAL BICARA STAF FKMP BERSAMA DATO' SRI IBRAHIM B.AHMAD- LEMBAGA PENGARAH UTHM SECARA HIBRID
FKMP,UTHM / YOUTUBE (HIBRID)
26/01/2022
2022 BUAL BICARA PNC PERANCANGAN STRATEGIK DAN KUALITI : HALA TUJU FKMP 2022 DARIPADA PERSPEKTIF UTHM GTU2030
FKMP,UTHM / ATAS TALIAN
12/01/2022
2021 INDUSTRIAL TALK: AIRPORT MANAGEMENT AND FINANCIAL MANAGEMENT DURING COVID-19
FKMP,UTHM / Zoom
27/12/2021
2021 WEBINAR PANDUAN ASAS HIRARC
FKMP,UTHM / Zoom Webinar
28/10/2021
2021 MAJLIS SAMBUTAN MAULIDUR RASUL PERINGKAT UNIVERSITI TAHUN 1443H/2021M
PUSAT ISLAM, UTHM / MASJID UTHM
18/10/2021
2021 LATIHAN ASAS PENGENDALIAN BAHAN KIMIA
FKMP,UTHM / ZOOM WEBINAR
06/10/2021
2021 UAS PILOT TRAINING COURSE (ONLINE)
LAIN-LAIN / ONLINE COURSE
29/09/2021 - 30/09/2021
2021 KURSUS ASAS KESELAMATAN KEBAKARAN DAN TATACARA PENGUNGSIAN BANGUNAN
FKMP,UTHM / ZOOM MEETING
28/09/2021
2021 WEBINAR OSH 2021- KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN: HAK VS PERANAN
FKMP,UTHM / ZOOM
26/09/2021
2021 KURSUS OUTCOME BASED EDUCATION (OBE) & CONSTRUCTIVE ALINGMENT
PUSAT PEMBANGUNAN AKADEMIK, UTHM / ONLINE
21/09/2021
2021 TUTORIAL PANDUAN PENGISIAN MAKLUMAT KENAIKAN PANGKAT STAF AKADEMIK (LALUAN BAGI GRED 52 KE BAWAH)
PEJABAT PENDAFTAR,UTHM / APLIKASI ZOOM
08/09/2021
2021 ONLINE WEBINAR: ELECTRONIC TECHNICAL LOG IN AVIATION MAINTENANCE
FKMP,UTHM / ONLINE - ZOOM
06/07/2021
2021 INDUSTRIAL TALK: MATERIALS TESTING - THE IMPORTANCE OF TESTING IN AEROSPACE MANUFACTURING INDUSTRY
FKMP,UTHM / UTHM: Online (google meet)
06/06/2021
2021 TAKLIMAT BROADLY- DEFINED ENGINEERING PROBLEMS AND ENGINEERING ACTIVITIES
UTHM / ZOOM MEETING
29/03/2021
2021 TAZKIRAH MINGGUAN: USTAZ DR. TUAN SIDEK BIN TUAN MUDA (PENSYARAH KANAN, UMP)
UTHM / GOOGLE MEET
18/03/2021
2021 TAKLIMAT OUTCOME-BASED EDUCATION: COMPLEX ENGINEERING PROBLEMS AND COMPLEX ENGINEERING ACTIVITIES
UTHM / -
17/03/2021
2021 TAKLIMAT CEO@FACULTY BERSAMA YBHG. DATO' DR. MOHD SOFI BIN OSMAN - COVID AND ITS IMPACT ON SEMICONDUCTOR INDUSTRY
UTHM / ZOOM MEETING
15/03/2021
2021 PROGRAM I-TALK@PTTA - INTEGRITI NADI KESEJAHTERAAN : CABARAN DAN HARAPAN
UTHM / -
01/03/2021
2021 WACANA KOMUNITI : HALA TUJU BANDAR DI RAJA 2020-2030
UTHM / Zoom
23/02/2021
2021 TAZKIRAH MINGGUAN: PROF. MADYA IR. ERWAN BIN SULAIMAN
UTHM / GOOGLE MEET
18/02/2021
2021 RISE UP TALK : POLISI DAN GARIS PANDUAN HUBUNGAN MASYARAKAT
UTHM / ZOOM
15/02/2021
2021 ICON TALK SERIES ?VISION 2020 : THE STORY BEHIND, ACHIEVEMENT AND LESSONS LEARNED
UTHM / -
10/02/2021
2021 RISE UP TALK : POLISI DAN GARIS PANDUAN HUBUNGAN INDUSTRI
UTHM / ZOOM
07/02/2021
2021 PROGRAM BUAL BICARA MYFKMP 2.0: PROSES DAN SISTEM KENAIKAN PANGKAT STAF AKADEMIK UTHM 2022
FKMP,UTHM / ZOOM
27/01/2021
2021 MYFKMP VIRTUAL INDUSTRIAL TALK SERIES: MALAYSIA AEROSPACE INDUSTRY OUTLOOK AND DEVELOPMENT POLICY
FKMP,UTHM / Online streaming (Zoom)
21/01/2021
2021 SIRI BUAL BICARA' STRATEGIC PARTNERSHIP PROGRAMME (STEP) : TRANSPORTATION INDUSTRY : CURRENT CHALLENGES & FUTURE TRENDS '
UTHM / APLIKASI ZOOM
20/01/2021

TAHUN NAMA ANUGERAH / PENCAPAIAN PENGANUGERAH PERINGKAT
2017 ANUGERAH JASA BAKTI UTHMUNIVERSITI
2011 ANUGERAH PERKHIDMATAN CEMERLANGUTHMUNIVERSITI